Spotkanie z Radą Rodziców

W ostatni dzień nauki odbyło się Spotkanie z Radą Rodziców SP 11 z OI w Katowicach.
Podczas spotkania obecne były: Pani Katarzyna Kozioł – przewodnicząca; Pani Cecylia Banaś – wiceprzewodnicząca; Pani Anna Kasznia – wiceprzewodnicząca.

Skip to content