Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w dniu 31 lipca br. zgodnie z harmonogramem:

uczniowie klasy 8a o godzinie 10.00

uczniowie klasy 8b o godzinie 11.00

uczniowie klasy 8c o godzinie 12.00.

Prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości, unikanie gromadzenia się przed i w budynku szkoły oraz zakrycie ust i nosa maseczką.

Skip to content