Rekrutacja 2020 – komunikat dla ósmoklasistów

15 czerwca 2020 roku rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

TERMINY REKRUTACJI:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021/

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

Instrukcja wypełniania wniosku dla kandydatów:

https://sp11katowice.pl/wp-content/uploads/2020/06/NSPP_KANDYDAT_Wypelnianie_Wniosku.pdf.pdf

Aktualny informator o szkołach ponadpodstawowych:

https://sp11katowice.pl/wp-content/uploads/2020/06/Informator-dla-kandydatów-do-szkół-średnich-w-Katowicach-2020-2021.pdf

Skip to content