Basen Brynów – otwarty!

Dr hab. Tomasz Huk – dyrektor naszej szkoły, na zaproszenie Pana Prezydenta Marcina Krupy, uczestniczył w otwarciu basenu Brynów przy ul. Kościuszki. W przyszłym roku szkolnym z basenu będą mogli skorzystać uczniowie naszej szkoły w ramach obowiązkowych lekcji WF.

Maciej Biskupski Przewodniczący Rady, Tomasz Huk Dyrektor SP 11, Waldemar Bojarun Wiceprezydent Miasta Katowice
Skip to content