Zmiana organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5

SZANOWNI PAŃSTWO

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne oraz za zgodą organu prowadzącego Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach w okresie od 4 do 24 maja br. zmienia organizację swojej pracy

Na terenie poradni będą realizowane tylko najpilniejsze wizyty diagnostyczne, które są związane z wydawaniem opinii i orzeczeń niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży, o czym decyduje dyrektor poradni.

Pozostałe zadania poradni są realizowane przez pracowników poradni z wykorzystaniem metod pracy na odległość, adresy mailowe wszystkich pracowników dostępne są na stronach internetowych poradni.

O wznowieniu stałego przyjmowania klientów oraz zapisów na badania, konsultacje oraz zajęcia indywidualne i grupowe na terenie poradni poinformujemy Państwa poprzez stronę internetową poradni: www.ppp5katowice.eu lub www.ppp5katowice.edupage.org

W razie potrzeby kontaktu prosimy o korzystanie z poczty elektronicznej: poradnia@ppp5katowice.eu lub numeru telefonicznego 32 203 54 46

Bardzo prosimy o wyrozumiałość

Dyrektor PPP nr 5

Skip to content