Rozporządzenie dotyczące między innymi Pierwszej Komunii Świętej

Drodzy Rodzice Dzieci Pierwszokomunijnych!

Arcybiskup Katowicki wydał 4 maja br. nowe rozporządzenie dotyczące między innymi Pierwszej Komunii Świętej. Cały dokument jest dostępny parafialnej stronie internetowej (www.parafiabrynow.pl). Ksiądz Arcybiskup zaleca zorganizowanie Komunii św. w najbliższym czasie dla pojedynczych lub kilku rodzin. Ale „ostateczną decyzję niech podejmują w tej sprawie rodzice, zawsze w porozumieniu z proboszczem” – czytamy w zarządzeniu. Tak więc nie jesteśmy zobligowani, żeby Komunię organizować w maju.

W związku z tym, że wcześniej, zgodnie z sugestiami rodziców, zaplanowaliśmy Komunię na niedzielę 27 września proponuję, aby zasadniczo trzymać się tej daty. Tym bardziej, że na Śląsku sytuacja epidemiczna nie wygląda dobrze. Być może po wakacjach epidemia ustąpi na tyle, że w skromniejszej formie taka wspólna Komunia będzie możliwa. Być może w dwóch lub trzech osobnych grupach. Decyzję co do formy uroczystości podjęlibyśmy wspólnie ma początku września. Taka jest nasza, duszpasterzy, sugestia.

Jeśli jednak rodzice któregoś z dzieci życzyliby sobie pierwszej Komunii w formie indywidualnej lub w grupie (maksymalnie 3 dzieci) jeszcze w maju lub w czerwcu, to możemy to przeprowadzić. Taka Komunia mogłaby mieć miejsce w niedzielę lub w tygodniu bez większej oprawy. Jeśli ktoś życzyłby sobie takiego rozwiązania, to proszę o jak najszybszy kontakt z proboszczem, żeby omówić sprawę.

W obu przypadkach apelujemy, aby nastawić się na skromniejszą uroczystość. Pamiętamy w modlitwie o dzieciach pierwszokomunijnych i ich rodzinach.

ks. Tomasz Jaklewicz, proboszcz

ks. Tomasz Klikowicz, wikary

Wszelkie sugestie można przekazywać:

a/ przedstawicielom rodziców: Bożena Krzykała (tel. 572 265 384), Agnieszka Sidoruk (tel. 501 250 794)

b/ duszpasterzom: ks. prob. Tomasz Jaklewicz lub ks. Tomasz Klikowicz

Tel. 32 251 86 60, email: brynow.jm@katowicka.pl

Skip to content