Konsultacje dla uczniów klas ósmych

-Konsultacje odbywają się wyłącznie w formie online.
-Uczeń zgłasza chęć wzięcia udziału w konkretnych konsultacjach na Czacie w aplikacji Teams, najpóźniej 4 dni przed planowanymi zajęciami u prowadzącego i oczekuje na informację zwrotną od nauczyciela.
-Nauczyciel na podstawie zgłoszeń uczniów proponuje tematykę konsultacji, decyduje o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach, informuje zainteresowanych o terminie spotkania w aplikacji Teams, co najmniej dwa dni wcześniej.
-Uczeń, który nie zapisał się w terminie nie może uczestniczyć w konsultacjach.
-Gdy uczeń zapisał się na konsultacje, a nie może z nich skorzystać, zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej w sposób ustalony – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

Konsultacje dla uczniów klas ósmych będą odbywać się zgodnie z następującym harmonogramem:

25 maja – 12.00 – 14.00 matematyka (p. Knap i p. Czech)

26 maja – 12.00  – 14.00 j. polski (p. Bernaś i p. Osowska)

27 maja – 12.00 – 14.00 j. angielski (p. Kuc i p. Gutkowska).

Skip to content