Zadania na wtorek 28 kwietnia

Klasa 1 a 

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj tekst w podręczniku na str. 50 i przepisz do zeszytu wyrazy z ż znajdujące się pod czytanką;
– poćwicz pisanie nowopoznanej litery ż – ćwiczenia str. 46 i zeszyt do kaligrafii str. 68.
Edukacja matematyczno – przyrodnicza:
– zapoznaj się z ilustracją w podręczniku na str. 44 i 45 i spróbuj ustnie odpowiedzieć na zamieszczone tam pytania;
– wykonaj obliczenia wybranym sposobem – zad. 2 str. 39 ćwiczenia.
Edukacja plastyczna:
– narysuj w zeszycie do j. polskiego wybrane przez siebie kwitnące drzewo owocowe, pożyteczne zwierzęta(2-3) i podpisz je.

Klasa 1 b

Edukacja polonistyczna:
– narysuj w zeszycie wyrazy: żaglówka,żółw,żółty;
– zaznacz spółgłoski i samogłoski;
– przeczytaj zdania w podręczniku str. 50.
– zrób ćwiczenia w kaligrafii i w zeszycie ćwiczeń na str. 46.
Edukacja matematyczna:
-wykonaj zadanie 2 i 3 z podręcznika str. 47. Rozwiązania zapisz w zeszycie.
Religia:
– temat42: Zmartwychwstały Pan Jezus żyje wśród nas-lekcja online 12.00-12.45.

Klasa 1 c 

Religia:
– temat 42: Zmartwychwstały Pan Jezus żyje wśród nas;
– weź udział w lekcji online o godzinie 11.00 – 11.45.
Edukacja polonistyczna:
– utrwalenie pisowni wyrazów z „ż”, „rz”- wykonaj zadania z ćwiczeń ze str. 48, 49, poproś dorosłego o przesłanie zdjęcia wykonanej pracy;
– obejrzyj filmik „Książka bez obrazków” (załącznik).
Edukacja matematyczna:
– utrwalenie umiejętności- wykonaj zad. 1, 2, 3 ze str. 42.
Wychowanie – fizyczne:
– weź udział w zajęciach tanecznych (załącznik).

Klasa 2 a 

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj opowiadanie – podręcznik str. 42-43, odpowiedz ustnie na pytania 1-3 pod tekstem;
– wykonaj w ćwiczeniach zadania 1-5 na str. 12-13.
Edukacja matematyczna:
– licz sprawnie do 1000 – rozwiąż zadania 1-5 w ćwiczeniach na str. 49.
Informatyka:
– ćwicz numerowanie w programie Word – lekcja 23 (płyta do zajęć).
Język angielski:
Topic: Meals.
– posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
– spójrz na zadanie 1 na str. 57 w podręczniku – przyjrzyj się ilustracjom, jakie posiłki są na nich przedstawione?
– posłuchaj nagrania, wskaż właściwe rysunki i powtórz nowe słówka;
– spróbuj przeczytać wyrazy, a następnie powiedz je z pamięci;
– zapisz temat i nowe słówka w zeszycie, przetłumacz je;
– spójrz na zadanie 2 na str. 57 – nazwij produkty na rysunkach;
– posłuchaj i zaśpiewaj rymowankę „Munch, munch, munch”;
– wykonaj ćw. 1 i 2 na str. 54.

Klasa 2 b

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj tekst „Co zrobić, żeby zostać modelką?” – podręcznik str. 42-43;
– odpowiedz ustnie na trzy pytania do tekstu str. 43, pamiętaj o udzielaniu odpowiedzi pełnym zdaniem;
– wykonaj zad. 1, 2, 3 w ćwiczeniach polonistyczno – społecznych str.12
– ćwicz pisownię wyrazów z „rz” i „sz”, wykonaj quiz:
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/026dc66b587918763237ed44b92c77d8_/index.html
Edukacja matematyczna:
– potrenuj porządkowanie liczb:
http://scholaris.pl/resources/run/id/102079
http://scholaris.pl/resources/run/id/102090%C2%A0
– utrwalaj tabliczkę mnożenia w zakresie 50;
– wykonaj zad. 1, 2 str. 58 „Liczę” – pamiętaj o zasadzie przemienności mnożenia;
– wykonaj zad. 3 str. 59 „Liczę”.
Religia:
– uzupełnij w podręczniku temat 40 Jezus zmartwychwstały poucza nas swoim słowem, str. 82-83;
– obejrzyj film z bratem Franciszkiem, a dowiesz się czym jest Msza Święta:
https://www.youtube.com/watch?v=MC32OuSrZRY
Język angielski:
Topic: Meal plan.
– lekcja on line.

Klasa 3 a

Edukacja polonistyczna:
Temat: Ulubione filmy.
– wpisz tytuły filmów w ćwiczeniach na str. 74 ćw. 1;
– odpowiedz na pytania w ćwiczeniach dodatkowych na str. 68 ćw. 1- zrób zdjęcie tego zadania i wyślij do nauczyciela.
Edukacja matematyczna:
Temat: Oto wyzwania.
– zapisz temat lekcji w zeszycie;
– pod tematem wykonaj zadania z podręcznika str. 44 ćw. 1, 2, 3, 4.
Edukacja plastyczna:
– narysuj swoją ulubioną postać z filmu (technika dowolna), na dole kartki napisz tytuł filmu, z którego pochodzi;
– wykonaj zdjęcie pracy i prześlij do nauczyciela.
Edukacja ruchowa:
– wykonaj ćwiczenia ze strony https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia
Religia:
– Temat 43: Pan Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew.
– przeczytaj wiadomości z podręcznika;
– skorzystaj z płyty dołączonej do podręcznika;
– wykonaj ćwiczenia.

Klasa 3b

Edukacja polonistyczna:
– odpowiedz na pytania dotyczące rzeźb i zapisz odpowiedzi w ćwiczeniach zad. 1 str. 5;
– wykonaj zadanie 4 w „Piszę” na str. 71;
– wybierz i narysuj jedno zwierzątko żyjące na łące i przygotuj o nim zagadkę.
Edukacja matematyczna:
– poćwicz liczenie: Obwody figur https://www.youtube.com/watch?v=2_SOZcIL3tk
– podziel figurę na mniejsze części i oblicz ich obwody – zad.1 str. 62; „Liczę”;
– wykonaj rysunek zgodnie z instrukcją w zad. 3 na str. 63 w „Liczę”.
– poćwicz liczenie: Obwody figur (https://szaloneliczby.pl/oblicz-obwod-prostokata/)
Religia:
– Temat 42 Z Chrystusem składamy Bogu dary.
– powtórzenie;
– lekcja online 10.00-10.45.

Klasa 4 a

Język polski:
Temat : Poprawność ortograficzna na co dzień. ( lekcja online)
– przypomnij zasady pisowni ą, ę;
– rozwiąż (z zielonego podręcznika) zadania 2 i 3 str. 202, zad.4 str. 203, zad. 7 str. 205.
Język angielski, grupa I:
Temat: I love football. Słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. Lekcja on – line, 10.00-10.45
– wysłuchaj i przeczytaj historyjkę ze str.84;
– ćw. 2, str. 84, podręcznik;
– ćw. 1, str. 82, zeszyt ćwiczeń (po wysłuchaniu nagrania);
– naucz się czytać historyjkę.
Język angielski II grupa:
Topic: The Amazing Journey: The answer to the puzzle.
– przeczytaj historyjkę w podręczniku na stronie 96 (nagranie do tekstu 45
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15smfTVCe9mujYYOgbF4Ipbh5GLl5e_to );
– na podstawie tekstu wykonaj ćw. 2 w podręczniku na str. 96 oraz ćw. 1,2 w zeszycie ćwiczeń na str. 94.
Wychowanie fizyczne:
– 2 min bieg w miejscu, następnie wykonaj 3 serie ćwiczeń w leżeniu tyłem (na plecach): ręce za głową 10 razy równoczesne unoszenie wyprostowanych nóg, 30 sek. nożyce pionowe (jak byś płynął/płynęła na grzbiecie), nogi ugięte w kolanach ustawione na szerokość bioder, ramiona wzdłuż ciała 10 razy wznosy bioder, 15 brzuszków, po każdej serii 1 min przerwy;
– wykonaj co najmniej 5 ćwiczeń rozciągających w staniu.
Matematyka:
Temat: Różne bryły.
– do tematu proponuję film: https://www.youtube.com/watch?v=zfFMYrON6Ts ;
– przeczytaj tekst ze strony 167 i 168 (podręcznik);
– zrób zadanie 1 str. 168 oraz zadanie 4 str. 169.

Klasa 4 b

Przyroda:
Temat: Co pokazujemy na planach?
– zajęcia online. O godzinie 12.00 włącz swoją pocztę i czekaj na zaproszenie do udziału w lekcji. Przygotuj zeszyt, ćwiczenia, linijkę i ołówek.
Język polski:
Temat: Wiem, umiem, rozumiem. Powtarzanie z łąką w tle.
– sprawdź, czy potrafisz. Przeczytaj fragment wiersza N. Usenko (podręcznik do nauki o języku i ortografii, str. 160) i wykonaj polecenia: 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Z ćwiczenia 7 wybierz tylko dwa zdania i przekształć na wypowiedzenia bez osobowej formy czasownika;
– wykonane zadania wyślij do sprawdzenia aw@sp11katowice.pl
Muzyka:
– wysłuchaj pieśni
https://www.youtube.com/watch?v=0gX7Y_8fVlA
– zapisz w zeszycie pierwszą zwrotkę z refrenem i naucz się śpiewać;
– napisz do jakiego wydarzenia historycznego pieśń nawiązuje.
Wychowanie fizyczne:
Koszykówka – technika rzutu do kosza.
– lekcja online 9:30 (zaproszenie zostanie wysłane na Vulcanie)
WDŻ (grupa dziewcząt):
– obejrzyj prezentację – You Tube – Dojrzewanie biologiczne u dziewcząt: https://www.youtube.com/watch?v=ebNcxR_cQOE

Klasa 5 a

Język angielski gr 1:
Topic: Past Simple – powtórzenie.
– lekcja online 11:00 (link: https://meet.google.com/gcq-zydi-qwg?pli=1&authuser=2 );
– przeczytaj tabelki Grammar w podręczniku na str.85 i 87;
– wykonaj ćw. 4, 5 w podręczniku na str. 88 oraz ćw. 7,9 na str. 89.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Doskonalenie skoków przez. skakankę.
– postaraj się wykonać ćwiczenia podstawowe prezentowane na filmiku.
Język polski:
Temat: Analiza zdania pojedynczego.
– zapraszam Cię na lekcję online o godzinie 12.15. Włącz swoją pocztę i czekaj na zaproszenie.
Historia:
Temat: Polska Bolesława Chrobrego.
– przeczytaj temat w podręczniku str. 170-174;
– wykonaj przesłaną kartę pracy – można odpowiedzieć na pytania w zeszycie.
Matematyka:
Temat: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
– obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=k8I6gDSwpxk;
– wykonaj zadania 1, 2 i 3 ze strony 79 w ćwiczeniach.

Klasa 5 b

Język angielski gr. I:
Topic: Past Simple – powtórzenie.
– lekcja online 10:00 (link: https://meet.google.com/gcq-zydi-qwg?pli=1&authuser=2 );
– przeczytaj tabelki Grammar w podręczniku na str. 85 i 87;
– wykonaj ćw. 4,5 w podręczniku na str. 88 oraz ćw. 7,9 na str. 89.
Technika:
– wykonaj i wyślij zdjęcie: https://noizz.pl/design/maseczka-origami-zaprojektowana-przez-polke-kazdy-moze-zrobic-ja-w-domu/jy4nljm
Język polski:
Temat: Łańcuch zdarzeń.
– lekcja online godz. 12.30-13.30;
– przypomnij sobie nową wiadomość (akcja) oraz tekst, który czytałeś/aś w piątek str. 194 pomarańczowy podręcznik;
– wykonaj zadanie 2,3 i 8 str. 198.
Historia:
Temat: Polska Bolesława Chrobrego.
– podręcznik str. 170-174;
– wykonaj kartę pracy nr 1: https://www.szybkiplik.pl/XhkjWH3WMF
– możesz odpowiedzieć na pytania w zeszycie.
Matematyka:
Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.
– do tematu proponuję film: https://www.youtube.com/watch?v=j8bqpWyfOao
– przeczytaj tekst ze strony 164 oraz 165 (podręcznik);
– zrób zadanie 2 oraz zad. 6 str. 166.
Język angielski gr. II:
Topic: Test z rozdziału 7.
– rozwiąż test dostępny pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7aqrYyGSob9nAHrVRELZpgUKdQk4AmEb4r6F95tWOMCByFA/viewform zgodnie z ustaleniami w dniu dzisiejszym do godziny 17:00
– nagranie do testu Klasa 5 test 7: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15smfTVCe9mujYYOgbF4Ipbh5GLl5e_to ).
Wychowanie fizyczne:
Temat: Domowe „boule”.
https://youtu.be/jEDK_sHpFvQ

Klasa 5 c

Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 51 „Święta Teresa z Kalkuty – służyć Jezusowi przebranemu za żebraka”;
– wykonaj zadania do tematu w zeszycie ćwiczeń;
– w ramach uzupełnienia możesz zobaczyć film: https://www.youtube.com/watch?v=k8y4Y8Qo2fI
Muzyka:
– wysłuchaj pieśni: https://www.youtube.com/watch?v=0gX7Y_8fVlA
– zapisz w zeszycie pierwszą zwrotkę z refrenem i naucz się śpiewać;
– napisz, do jakiego wydarzenia historycznego pieśń nawiązuje;
– wyślij krzyżówkę o Chopinie, jeśli nie oddałeś jej na ostatniej lekcji przed pandemią.
Język polski:
Temat: Test online – mitologia.
– sprawdź swoje wiadomości z zakresu poznanych mitów;
– link do zestawu zadań dostępny będzie na Vulcanie (na kontach uczniów oraz opiekunów) od godziny 10.00-13.00;
– możesz wykonać test na komputerze lub odpowiedzi zapisz w zeszycie i zrób zdjęcie;
– wypełniony test lub zdjęcie odeślij do mnie na adres: az@sp11katowice.pl od razu po wykonaniu (do godziny 12.00);
– w razie trudności czekam na wiadomość.
Matematyka:
Temat: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
– obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=k8I6gDSwpxk
– wykonaj zadania 1, 2 i 3 ze str. 79 w ćwiczeniach.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Ćwiczenia koordynacyjne.
https://youtu.be/YuEdKxQKtsE

Klasa 5 d

Wychowanie fizyczne:
Temat: Ćwiczenia koordynacyjne
https://youtu.be/YuEdKxQKtsE
Historia:
Temat: Kościół w średniowieczu, str. 148-151,
– napisz w zeszycie temat i punkty,
– przeczytaj rozdział oraz zapamiętaj nowe pojęcia,
– poszukaj w dostępnych Ci źródłach ciekawostek na temat zakonów i reguły zakonnej.
Język angielski:
Topic: Past Simple – powtórzenie.
– lekcja online 12:00 – 13:30 (jak zawsze z podziałem na grupy – link: https://meet.google.com/gcq-zydi-qwg?pli=1&authuser=2 );
– przeczytaj tabelki Grammar w podręczniku na stronach 85 i 87;
– wykonaj ćw. 4, 5 w podręczniku na str. 88 oraz ćw. 7, 9 na str. 89.
Matematyka:
Temat: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
– obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=k8I6gDSwpxk
– wykonaj zadania 1, 2 i 3 ze str. 79 w ćwiczeniach.
Język polski:
Temat: „Łączą, przeczą, coś wynika… -taka zdań tych specyfika”. Zdania złożone współrzędnie.
– zapisz nową wiadomość z niebieskiego podręcznika str. 135;
– wykonaj zadanie 1 i 2 str. 133

Klasa 6 a

Język angielski:gr.1
Topic: Teens’ Time: Susie’s blog.
– przeczytaj tekst w podręczniku na str. 104 (nagranie do tekstu 39 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15smfTVCe9mujYYOgbF4Ipbh5GLl5e_to );
– na podstawie tekstu wykonaj ćw. 2, 3 w podręczniku na str. 104;
– przepisz do zeszytu tabelkę Vocabulary w podręczniku na str.105 wraz z polskimi znaczeniami (zobacz w podręczniku na str.112).
Matematyka:
Temat: Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych – lekcja online.
– zapraszam na spotkanie na 10.00 całą klasę.
Język polski:
Temat: Utrwalanie wiadomości o poznanych częściach zdania.
– zapraszam Cię na lekcję online o godzinie 13.30.
Biologia:
Temat: Ryby, płazy, gady – podsumowanie.
– zobacz https://www.youtube.com/watch?v=9gTIseD4SzA&t=260s
– zrób w zeszycie zadanie 13 str. 116;
– przypominam – czekam na zdjęcia waszych zeszytów od tematu o rybach.
Geografia:
Temat: Sprawdzenie wiadomości – test.
– dzisiaj ok. 9.00 otrzymasz na e-dziennik link;
– wykonaj zadania online i prześlij do godziny 12.00 (w przypadku problemów czekam na wiadomość),test będzie na ocenę.
W-f:
– po krótkiej rozgrzewce wykonaj 15 swoich ulubionych ćwiczeń każde po 10 powtórzeń.
Język angielski:gr. 2
Topic: Reuse, renew, recycle. Z czego to jest zrobione?
– wysłuchaj nagrania do zadania 1 z podręcznika str. 92, śledź tekst w książce. Link do odsłuchu:https://drive.google.com/file/d/1v9SCmEhUCGDjhZEBqb_dIQUPU63wdpMJ/view?usp=sharing
– pod tematem dzisiejszej lekcji zapisz nowe słówka: proud – dumny, thin – cienki
fabric – materiał, flap – trzepotać, environment – środowisko, care about – troszczyć się o
reuse – ponownie wykorzystać, stool – taboret, stołek, thick cardboard – gruba tektura
pot – garnek, jar – słoik, ornaments – ozdoby, shiny – święcący, jewellery – biżuteria
button – guzik, throw away – wyrzucić;
– w zeszycie wykonaj zad. 3, 4 str. 92.

Klasa 6 b

Język polski:
Temat: Tworzenie strony biernej – ćwiczenia utrwalające.
– lekcja on-line: 11.00-12.00;
– przypomnij sobie nową wiadomość z fioletowego podręcznika str. 141.
Informatyka:
Temat: Wykonaj i odeślij zadanie 2 str. 107 – najlepiej z rozszerzeniem xcf.
Historia:
Temat: Praca z tekstem na temat Rewolucji Francuskiej – odpowiedzi na pytania.
(na cały tydzień).
Kiedy i dlaczego doszło do wybuchu Rewolucji Francuskiej?
Kto należał do poszczególnych stanów?
Co zawierał dokument Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela i kiedy został wydany?
Kim byli jakobini i jakie metody stosowali?
Kto stał na ich czele i jaki go spotkał los?
Jak zakończyła się rewolucja?
Wychowanie fizyczne:
Temat: Koszykówka – rzuty do kosza, technika rąk https://www.youtube.com/watch?v=DJWS4b4AItQ
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 40 „Skała i klucze – fundament i władza twierania nieba”;
– wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń;
– jako uzupełnienie tematu możesz zobaczyć krótki
film https://www.youtube.com/watch?v=_dor9D_MTSE
Język angielski:
Temat: It’s made of metal.
– przepisz słówka z ramki ze str. 93 z podręcznika wraz z tłumaczeniem;
– nazwij rzeczy na obrazkach w ćw. 5 str. 93, powiedz z czego są zrobione, posłuchaj i sprawdź;
– ćw. 6 str. 93, podręcznik – przepisz wyrazy, dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym; posłuchaj i sprawdź;
– dla chętnych: krzyżówka str. 66, zeszyt ćwiczeń.

Klasa 6 c

Język polski:
Temat: O każdej okoliczności – okolicznik. Lekcja online.
– spotykamy się 13.00-13.45
Wychowanie fizyczne:
Temat: Doskonalenie skoków przez. Skakankę.
– postaraj się wykonać wszystkie podstawowe ćwiczenia z filmiku;
– skacz minimum 15 min.
– oczywiście wyjdź na podwórko.
Matematyka:
– lekcja online 11.15, 12.00 – Układanie równań do zadań.
Technika:
Temat: Wymiarowanie rysunków technicznych :
– przeczytaj notatkę str. 48 zobacz filmik https://slideplayer.pl/slide/432193/
– wykonaj ćwiczenia od 1-3 str. 48-50.
– prześlij zdjęcia ćwiczeń.
Informatyka:
Temat: Poznajemy program GIMP
– pobierz i zainstaluj bezpłatny program GIMP i zapoznaj się z jego interfejsem. Podręcznik str. 97-98

Klasa 7 a

Historia:
Temat: I wojna światowa.
– praca z mapą str. 171;
– wykonaj zadanie 1 i 2 -wyślij.
Język angielski grupa 1:
Temat: Are you coming with us? Użycie „going to” a Present Continuous.
Lekcja on – line, 9.00-9.45
– str.86 podręcznik (na lekcji);
– wykonaj ćw. 1, 2, 3 str. 80 w zeszycie ćwiczeń i prześlij na ocenę;
– ćw. 4 str. 80 dla chętnych.
Język angielski grupa2:
Topic: First Conditional – exercises.
– lekcja online 12:30-13:15.
Geografia:
Temat: Lekcja powtórzeniowa.
– przeczytaj w podręczniku podsumowanie trzech części: Rolnictwo i przemysł Polski-strona 145, Usługi w Polsce- strona 161 i Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego- strona 168. Ustnie wykonaj zadania w „Sprawdź czy potrafisz” ze stron: 146, 162, 168 (odpowiedzi, jak pamiętasz są w podręczniku). Natomiast pisemnie wykonaj zadania w „Zeszycie ćwiczeń” strona 100 -101.
Matematyka:
Temat: Działania na potęgach.
– dokończ zadania 7 i 13 str. 235 podręcznik.
Język polski:
Temat: Wyrazy podstawowe i pochodne. Formanty. Ćwiczenia.
– z podanej strony https://www.szybkiplik.pl/Xmm3646dcf pobierz dokument, w którym
znajduje się karta pracy. Uzupełnij ją i odeślij dzisiaj do sprawdzenia (aw@sp11katowice.pl).
Wychowanie fizyczne:
Po 15 minutowej rozgrzewce wykonaj ćwiczenia.
https://www.youtube.com/watch?v=QcFMkdea05k
Wychowanie do życia w rodzinie:
Temat: Mężczyzna i kobieta. Co warto wiedzieć o ich płodności? Podział na grupy, temat obowiązuje przez dwa tygodnie. Na skrzynkę mailową otrzymasz prezentację multimedialną, Zapoznaj się z nią i przypomnij sobie budowę męskich i żeńskich narządów rozrodczych. Temat na dwie godziny lekcyjne(podział na grupy).

Klasa 7 b

Informatyka I i II gr.
https://www.youtube.com/watch?v=y6GOYVTVvqo
– zapisz w zeszycie po jednym przykładzie pętli for, while, do while wraz z komentarzem.
Fizyka:
Temat: Rodzaje energii.
– przeczytaj w podręczniku str. 198-199;
– zrób w zeszycie krótką notatkę: symbol energii – E, jednostki energii: dżul (J), kilowatogodzina (kWh), kaloria (cal);
– wypisz od myślników rodzaje energii;
– dla chętnych!-wykonaj mapę myśli „rodzaje energii” i odeślij pracę w formie zdjęcia do środy na e-mail dt@sp11katowice.pl.
Język angielski:
– lekcja online 11:15-12:15
Topic: First conditional to talk about probability. Consolidation. Użycie pierwszego trybu warunkowego do wyrażania prawdopodobieństwa. Utrwalenie wiadomości.
Język polski:
Temat: Jaką siłę ma słowo?
– przypomnij najważniejsze wydarzenia przedstawione w lekturze „ Latarnik”;
– zastanów się nad tym, jaką funkcję w życiu bohatera odegrała książka „ Pan Tadeusz” .
Chemia:
Temat: Rodzaje roztworów.
– zapoznaj się z tematem w podręczniku str. 170-176;
– zwróć uwagę na nowe pojęcia: roztwór nasycony i nienasycony, roztwór właściwy, roztwór koloidalny, zawiesina;
– zrób notatkę uzupełniając kartę pracy wysłaną na mail (kartę pracy można wydrukować i wkleić do zeszytu lub przepisać).

Klasa 7 c

Informatyka:
https://www.youtube.com/watch?v=y6GOYVTVvqo
Zadanie do wykonania
Zapisz w zeszycie po jednym przykładzie pętli for, while, do while wraz z komentarzem.
Język niemiecki:
Temat: In der Schule – ćwiczenia leksykalne.
– wykonaj ćw. 1, 2, 7 z zeszytu ćwiczeń, str. 46-47;
– przeczytaj informację o tworzeniu rzeczowników złożonych z podręcznika, str.80;
– zrób ćwiczenie 8 z zeszytu ćwiczeń dotyczące rzeczowników złożonych.
Historia:
Temat: Na frontach I wojny światowej.
– str. 161-167, zapisz w zeszycie temat i punkty;
– przeczytaj ze zrozumieniem tekst;
– wypisz (w zeszycie) przyczyny wybuchu wojny oraz koniec Wielkiej Wojny- nie wysyłaj.
Religia:
Zobacz krótki film, wyjaśniający czym jest Kościół?
https://www.youtube.com/watch?v=4DgSfWLEKa8
Chemia:
Temat: Rodzaje roztworów.
– zapoznaj się z tematem w podręczniku, str. 170-176;
– zwróć uwagę na nowe pojęcia: roztwór nasycony i nienasycony, roztwór właściwy, roztwór koloidalny, zawiesina;
– zrób notatkę uzupełniając kartę pracy wysłaną na mail (kartę pracy można wydrukować i wkleić do zeszytu lub przepisać).
Matematyka:
Temat: Działania na potęgach.
– dokończ zadania 7 i 13, str. 235 podręcznik.
Język polski:
Temat: Wyrazy podstawowe i pochodne. Formanty. Ćwiczenia.
– z podanej strony https://www.szybkiplik.pl/Xmm3646dcf pobierz dokument, w którym znajduje się karta pracy. Uzupełnij ją i odeślij dzisiaj do sprawdzenia (aw@sp11katowice.pl).

Klasa 8 a

Język niemiecki:
Temat: Alles Gute zum Geburtstag! (Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!)
– posłuchaj piosenki urodzinowej https://www.youtube.com/watch?v=fNUAqFRIMaE
– wykonaj zadanie 9a i 9b (podręcznik str. 66);
– dokończ zadania z przesłanej wczoraj karty pracy.
Wiedza o społeczeństwie:
– przeczytaj temat „Unia Europejska” -tylko str. 174 , wykonaj ćw. 2 i 4 str. 178.
Język angielski grupa I:
Temat: Notatka. Tworzenie krótkiej wypowiedzi pisemnej.
– zapoznaj się z poleceniem w ćw. 2, str. 111;
– wykonaj ćw. 3 – dodaj brakujące informacje i przepisz całą notatkę do zeszytu;
– wypisz zwroty przydatne w pisaniu notatki wraz z tłumaczeniem;
– wykonaj ćw. 5 ze str. 112.
Informatyka:
– https://www.youtube.com/watch?v=y6GOYVTVvqo
– zapisz w zeszycie po jednym przykładzie pętli for, while, do while wraz z komentarzem.
Język angielski grupa II:
Topic: Animals. Rozumienie tekstów pisanych w kontekście zwierząt.
– lekcja online.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Doskonalenie odbić sposobem górnym. https://youtu.be/HdVUioGAPK4
Język polski:
Temat : Środki poetyckie i ich funkcja. (lekcja online);
– wykonaj zadanie 3 str. 91-92 w zeszycie ćwiczeń.
Historia:
– przeczytaj fragment z podręcznika na temat katastrofy w Czarnobylu- str.222;
– obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=atkrJoE9mog

Klasa 8 b

Informatyka:
https://www.youtube.com/watch?v=y6GOYVTVvqo
Zadanie do wykonania
– zapisz w zeszycie po jednym przykładzie pętli for, while, do while wraz z komentarzem.
Język niemiecki :
Temat: Wiederholung – Kapitel 4. (Lekcja on-line podsumowująca dział 4)
Wf:
– po 15 minutowej rozgrzewce wykonaj ćwiczenia.
https://www.youtube.com/watch?v=QcFMkdea05k
Język polski:
Temat: Jak Alicja walczyła o życie brata?
– zapoznaj się informacją „O lekurze” str. 189;
– odczytaj z podręcznika fragment powieści Barbary Kosmowskiej „Pozłacana rybka” str. 190;
– odpowiedz na pytania, które zostały postawione w zadaniach 1 i 2str. 193.
Chemia:
Temat: Glicerol – alkohol polihydroksylowy.
– zapoznaj się z tematem w podręczniku str. 150-152;
– zrób notatkę w zeszycie w oparciu o przesłaną kartę pracy;
– dla chętnych: zapoznaj się z tematem na stronie: https://epodreczniki.pl/a/alkohole-wielowodorotlenowe/DwL8CL7TH i napisz krótką notatkę o glikolu etylenowym; notatkę prześlij w formie zdjęcia na mój adres email: mw1@sp11katowice.pl jeszcze dziś (do godziny 19:00), w tytule wiadomości wpisz imię, nazwisko i klasę – tylko podpisane prace będą sprawdzone.
WOS:
– przeczytaj temat „Unia Europejska” – tylko str. 174 , wykonaj ćw. 2 i 4 str. 178.
Matematyka:
Temat: Długość okręgu, liczba π.
Obejrzyj filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=lcOkwOcvkow
https://www.youtube.com/watch?v=Qs3XDbjEMsI
– wykonaj zadania 1, 2, 3, 4 ze str. 100 w ćwiczeniach oraz zadanie 5 a, b ze str. 243 z podręcznika.

Klasa 8 c

Fizyka:
Temat: Zwierciadła.
– na podstawie podręcznika str. 229-235 oraz filmu https://youtu.be/imtdDMTS0cQ wykonaj w zeszycie notatkę;
– uwzględnij w niej takie pojęcia jak: zwierciadło i ich podział, cechy obrazów, oś główna (optyczna), ognisko, ogniskowa.
Biologia:
Temat: Różnorodność biologiczna.
– zajęcia online. O godzinie 11.00 włącz swoją pocztę i czekaj na zaproszenie do udziału w lekcji. Przygotuj zeszyt.
Język polski:
Temat: Środki poetyckie i ich funkcja. (lekcja online)
– wykonaj zadanie 3 str. 91-92 w zeszycie ćwiczeń.
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 36 „Chrześcijaństwo a świat antyczny”. W ramach wolnego czasu zachęcam do zobaczenia filmu o św. Pawle https://www.youtube.com/watch?v=GW5NTijTW7o
Język angielski:
Temat: Utrwalenie wiadomości z rozdziału 10.
– karta pracy on–line, 9.00-10.00
Matematyka:
Temat: Długość okręgu, liczba π.
– obejrzyj filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=lcOkwOcvkow
https://www.youtube.com/watch?v=Qs3XDbjEMsI
Wykonaj zadania 1, 2, 3, 4 ze strony 100 w ćwiczeniach oraz zadanie 5 a, b ze strony 243 z podręcznika.
Informatyka:
https://www.youtube.com/watch?v=y6GOYVTVvqo
Zadanie do wykonania
– zapisz w zeszycie po jednym przykładzie pętli for, while, do while wraz z komentarzem.

Skip to content