Zadania na wtorek 21 kwietnia

Klasa 1 a

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj sylaby w zad. 1 na str. 44 w podręczniku; obejrzyj ilustrację i opowiedz, jak Szczepan spędza wolny czas;
– wykonaj w ćwiczeniach zad. 1 i 2 str. 40.
Edukacja matematyczna:
– przepisz przykłady do zeszytu i wykonaj obliczenia – zad. 3 str. 40 podręcznik;
– zrób zadanie 3 str. 37 ćwiczenia.
Edukacja plastyczna:
– wykonaj plakat „Ratujmy Ziemię” – technika kolaż (wykorzystaj papier kolorowy, skrawki materiałów, farby, kredki, itp.), prześlij zdjęcie na adres ba@sp11katowice.pl (do środy wieczorem łącznie z zadaniem ze środy).

Klasa 1 b

Edukacja polonistyczna :
– narysuj i przegłoskuj wyrazy: klucz, paczka, czekolada. Zaznacz samogłoski i spółgłoski;
– przeczytaj zdania na str. 46 w podręczniku;
– poćwicz literkę „cz” w kaligrafii a potem w zeszycie;
– ułóż i zapisz w zeszycie 2 zdania z wyrazami z literą cz (do sprawdzenia);
– zrób zadania na str. 39 (Ćwiczenia).
Edukacja matematyczna :
– zrób zadania ze str. 41 (podręcznik), obliczenia i odpowiedzi zapisz w zeszycie.
Religia:
– poświęć te zajęcia na powtórzenie;
– uzupełnij braki w ćwiczeniach z ostatnich trzech tematów.

Klasa 1 c

Religia:
– poświęć te zajęcia na powtórzenie;
– uzupełnij braki w ćwiczeniach z ostatnich trzech tematów.
Edukacja polonistyczna:
– utrwalenie dwuznaku „cz”- wykonaj zadania z zeszytu do kaligrafii ze str. 66, 67.
Edukacja przyrodnicza:
– obserwowanie przyrody – obejrzyj film o pszczołach, zwróć uwagę na to, jak powstaje miód (załącznik);
– wykonaj zadania z podręcznika str. 44, 45.
Edukacja plastyczna:
– wykonaj pszczołę wykorzystując rolkę po papierze toaletowym (instrukcja w załączniku).
Wychowanie – fizyczne:
– weź udział w zajęciach zumby dla dzieci (załącznik).

Klasa 2 a

Edukacja polonistyczna:
– poszukaj informacji na ilustracji – podręcznik str. 40-41, odpowiedz na pytania 5-7;
– przeczytaj i odgadnij zagadki;
– w zeszycie – zapisz temat: W świecie informacji;
– przepisz wybraną zagadkę i narysuj rozwiązanie.
Edukacja matematyczna:
– ćwicz tabliczkę mnożenia, wykonaj ilustrację do 4 działań, których nie potrafisz zapamiętać.
Informatyka:
– w świecie informacji – ćwiczenia polonistyczne cz. 4 – str. 3-5.
Język angielski:
Topic: It’s story time.
– przypomnij sobie nazwy produktów spożywczych śpiewając piosenkę „Annie’s chant”;
– posłuchaj historyjki (podręcznik str. 54-55) – historyjka dostępna jest na platformie edukacyjnej lub po kliknięciu w link https://www.youtube.com/watch?v=9LA2uABdNLw
– zapisz w zeszycie temat;
– wykonaj ćw. 1 i 2 na str. 51 w zeszycie ćwiczeń.

Klasa 2 b

Edukacja polonistyczna:
– napisz w zeszycie kilka nazw przedmiotów i urządzeń, z których korzystasz, gdy szukasz informacji na dany temat. Pamiętaj o udzieleniu odpowiedzi pełnym zdaniem oraz o przecinkach podczas wyliczania;
– przeczytaj z zeszytu zdania ułożone i zapisane wczoraj z rozsypanek wyrazowych, znajdź czasowniki, dołóż do każdego z nich przeczenie „nie” (np. pyta – nie pyta); napisz te pary w zeszycie, poniżej wklej wydrukowaną definicję lub ją przepisz – załącznik;
– napisz w zeszycie zmienione zdania, wstawiając przed czasownikami przeczenie „nie”, pamiętaj o zasadzie- załącznik.
Edukacja matematyczna:
– wykonaj w ćwiczeniach matematyczno – przyrodniczych zad. 1-3 str. 47 (kwadrat u dołu strony dla chętnych).
Edukacja muzyczna:
– posłuchaj, a następnie naucz się śpiewać piosenkę „Kle, kle boćku”
http://www.gralandia.pl/piosenka/2745-Kle-kle-bocku.html
Edukacja przyrodnicza:
– obejrzyj prezentację Zwiastuny wiosny:
https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg
– na podstawie zdobytych informacji, nazwij wiosenne kwiaty – załącznik;
– nazwy kwiatów wpisz w kolejności alfabetycznej do zeszytu z j. polskiego.
Język angielski:
– lekcja on line.
Religia:
– uzupełnij w podręczniku temat 38 Jezu ufam Tobie – Niedziela Miłosierdzia Bożego, str. 78-79;
– obejrzyj Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach: https://www.youtube.com/watch?v=2Q1xcOTWhlQ
– zaśpiewaj piosenkę: „Oto jest dzień”.

Klasa 3 a

Edukacja matematyczna:
Temat: Dodawanie i odejmowanie pisemne.
– poćwicz dodawanie i odejmowanie pisemne w ćwiczeniach str. 42 ćw.1, 2;
– wykonaj zadanie w ćwiczeniach dodatkowych str. 57 ćw. 2 bez kropek.
Edukacja polonistyczna:
Temat: Mistrz ortografii.
– uzupełnij brakujące litery w podanym tekście, możesz korzystać ze słowniczka ortograficznego. Litery wpisuj zieloną czcionką (karta pracy- załącznik nr 10);
– odeślij uzupełniony tekst do nauczyciela.
Religia:
– poświęć te zajęcia na powtórzenie;
– uzupełnij braki w ćwiczeniach z ostatnich trzech tematów;
– powtórz formułkę spowiedzi.
Edukacja muzyczna:
Temat: Wiosenna piosenka.
– posłuchaj piosenki o wiośnie na stronie https://www.youtube.com/watch?v=eXTBJkvsWsk ;
– spróbuj zatańczyć układ do piosenki, możesz samodzielnie wykonać rekwizyt do tańca lub wziąć chusteczki;
– naucz się śpiewać piosenkę.

Klasa 3 b

Edukacja polonistyczna:
Temat: Utrwalamy wiadomości o filmie.
– wykonaj zadanie 2 str. 75 w ćwiczeniach;
– podpisz ilustracje przedstawiające ludzi pracujących przy filmie – ćwiczenia, zad. 1str. 76
– ułóż kadry, aby utworzyć filmową opowieść;
– przeczytaj tekst i zaznacz poznane części mowy – „Piszę” zad.5 str. 69.
Edukacja matematyczna:
– rozwiąż kilkuetapowe zadania tekstowe w ćwiczeniach na str. 49; (wyślij rozwiązanie nauczycielowi);
– wykonaj zagadki matematyczne w „Liczę” na str. 59.
Edukacja ruchowa:
– WF w domu (1);
Religia:
– poświęć te zajęcia na powtórzenie;
– uzupełnij braki w ćwiczeniach z ostatnich trzech tematów;
– powtórz formułkę spowiedzi;
– lekcja online o 10.00.

Klasa 4 a

Język polski:
Temat: Reformy króla.
– przypomnij, jakie reformy postanowił przeprowadzić król Maciuś I;
– sporządź notkę w formie równoważników zdań;
– odpowiedz na pytania dotyczące treści lektury-karta pracy wysłana na pocztę;
– odpowiedzi na pytania odeślij tego samego dnia w postaci zdjęcia na adres: abernas@sp11katowice.pl ( kartki muszą być podpisane).
Język angielski I grupa:
Temat: Present Simple – pytania i krótkie odpowiedzi. Lekcja on – line: 10.00-10.45;
– wykonaj ćw. 6 i 7 str. 75;
– dla chętnych, ćw. 9, str. 75 (można przesłać na dodatkową ocenę).
Język angielski II grupa:
Topic: Sprzęt i ubrania – powtórzenie.
– powtórz słownictwo Sprzęt i ubrania oraz Other words w podręczniku na stronie 90;
– wykonaj ćw. 1, 3 w podręczniku na stronie 91.
– wykonaj 3 serie ćwiczeń: 10 razy podskoki z krążeniami ramion w przód, 30 sek. bieg w miejscu z krążeniem ramion (lewa ręka w przód, prawa w tył), 30 sek. krążenia w drugą stronę 45 sek. marsz z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod kolanem za każdym razem, 10 razy na każdą stronę w klęku podpartym jednoczesne unoszenie lewej ręki i prawej nogi, następnie zmiana, 30 sek. stanie na prawej nodze, 30 sek. stanie na lewej, po każdej serii ćwiczeń zrób 1 min przerwy;
– sprawdź sam siebie, wykonaj test na siłę mięśni brzucha (w czasie 30 sek. należy wykonać jak największą ilość „brzuszków”), jeśli pamiętasz porównaj swój wynik z osiągnięciem w pierwszym semestrze.
Matematyka:
Temat: Pole prostokąta.
– przeczytaj ponownie tekst na str. 155 i 156 (podręcznik);
– zrób zadanie 4, 5, 7 str. 159 (podręcznik);
– możesz poćwiczyć na stronie https://www.matzoo.pl/klasa5/pole-prostokata_33_154.html

Klasa 4 b

Przyroda:
Temat: Poznajemy Polskie Parki Narodowe.
– zajęcia online. O godzinie 11.00 włącz swoją pocztę i czekaj na zaproszenie do udziału w lekcji. Przygotuj zeszyt.
Język polski:
Temat: Zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte.
– zapamiętaj informacje o zdaniach rozwiniętych i nierozwiniętych (podręcznik „Nauka o języku i ortografia”, str. 140). Zapisz najważniejsze wiadomości do zeszytu;
– rozwiń zdania pojedyncze (zeszyt ćwiczeń, str. 36, zad. 5). Dopisz jak najwięcej określeń do podmiotu lub orzeczenia, tak aby stworzyć zdania rozwinięte;
– następnie na platformie: https://epodreczniki.pl/a/wynajduj-okreslenia-i-rozwijaj-zdania/DcbmOmjFS , wykonaj ćwiczenia 1, 2 i 3. Sprawdź rozwiązanie.
Muzyka:
– przeczytaj opowiadanie o folklorze str. 88-89;
– wypisz, co wchodzi w skład folkloru, narysuj mapę Polski i podziel na regiony folklorystyczne;
– obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=FqTWisd-Qtc
WDŻ:
– obejrzyj prezentację – Co się właściwie dzieje, kiedy zaczynasz dojrzewać (YouTube).
Wychowanie fizyczne:
– wtorek: zapoznaj się z nowym zestawem ćwiczeń, sprawdź, czy potrafisz je wykonać,
https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI
– środa: spróbuj wykonać trening spokojnie, wykonując poprawnie wszystkie ćwiczenia (zmniejsz ilość powtórzeń, zwiększ sobie czas na odpoczynek). https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI

Klasa 5 a

Język angielski gr 1:
Topic: Sports rules.
– przeczytaj tekst w podręczniku na stronie 88 (nagranie 33: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15smfTVCe9mujYYOgbF4Ipbh5GLl5e_to );
– na podstawie tekstu wykonaj ćw. 1, 2 w podręczniku na str. 88 oraz ćw. 1 w zeszycie ćwiczeń na str. 86.
Wychowanie fizyczne:
– kontynuacja tematu tańca;
– link ten sam https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw;
– tańcz, tańcz, ruch to zdrowie – miłej zabawy.
Język polski:
https://epodreczniki.pl/a/do-pelna-dopelniam—dopelnienie/DnG3TXcTA
– wykonaj na platformie ćwiczenie 2 i 3;
– wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczenie 4 i 5 z platformy;
– ćwiczenia postaraj się zrobić samodzielnie, następnie sprawdź poprawność odpowiedzi.
Historia:
– lekcja online 10.00-10.45.
Matematyka:
Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych.
– zapoznaj się z przykładem ze str. 167 w podręczniku lub obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=NmuR91sLyLk;
– wykonaj w zeszycie zadanie 1 ze str. 167 z podręcznika.

Klasa 5 b

Język angielski gr. I:
Topic: Sports rules.
– lekcja on-line godzina 10.00-11.00
– przeczytaj tekst w podręczniku na stronie 88 (nagranie 33: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15smfTVCe9mujYYOgbF4Ipbh5GLl5e_to );
– na podstawie tekstu wykonaj ćw. 1, 2 w podręczniku na str. 88 oraz ćw. 1 w zeszycie ćwiczeń na str. 86.
Technika:
– wykonaj rysunek techniczny str. 61.
Historia:
Temat: Lekcja on-line godzina 11.00-11.45.
Język polski:
Temat: „Gołębie wszystkich placów, wzywam was”.
– przeczytaj tekst zamieszczony w pomarańczowym podręczniku str. 190;
– zapisz nową wiadomość str. 192;
– wyjaśnij związki wyrazowe ze słowem gołąb: mieć gołębie serce, gruchać jak dwa gołąbki;
– wykonaj pisemnie zadanie: 1 i 4 str. 192.
Matematyka:
Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.
Do tematu proponuję film https://www.youtube.com/watch?v=9Nw1H59bJXU
– przeczytaj tekst ze str. 159 oraz 160 (podręcznik);
– zrób zadanie 1, 4 str. 160 oraz zadanie 5 str. 161 (podręcznik).
Język angielski gr. II:
Topic: Extreme sports. Sports equipment. Listening.
– posluchaj nagrania 18: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15smfTVCe9mujYYOgbF4Ipbh5GLl5e_to
– wykonaj ćw. 4 w zeszycie ćwiczeń na str. 86;
– wykonaj ćw. 5,8 w zeszycie ćwiczeń na str. 87.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Rozgrzewka dla odważnych.
https://youtu.be/z4qC6jmNw1Y

Klasa 5 c

Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 47 „Tomasz – lekcja wiary”;
– wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania do tego tematu;
– zobacz krótki filmik https://www.youtube.com/watch?v=a0yE-gZraxw
Muzyka:
– wysłuchaj utworu https://www.youtube.com/watch?v=poXm5QBYxqg&list=PL5176DA6B10BAC1C9&index=1
– wypisz instrumenty, jakie w nim występują;
– opisz muzykę ludową Niemiec;
– zrób zdjęcia notatek z tematów Folklor naszych sąsiadów (Słowacja, Czechy, Ukraina, Rosja, Niemcy) i wyślij na adres: ag@sp11katowice.pl
Język polski:
Temat: Podniebny lot. Mit o Dedalu i Ikarze.
– przeczytaj fragmenty mitu w podręczniku pomarańczowym str. 179-181;
– wykonaj na platformie epodreczniki.pl ćwiczenie 5, 6 i zapisz je w zeszycie;
https://epodreczniki.pl/a/marzenia-o-lataniu/DXmtvXJmm
– jakie marzenia ludzi wyraża mit o Dedalu i Ikarze? Odpowiedz pisemnie.
Matematyka:
Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych.
– zapoznaj się z przykładem ze strony 167 w podręczniku lub obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=NmuR91sLyLk
– wykonaj w zeszycie zadanie 1 ze strony 167 z podręcznika.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Rozgrzewka dla odważnych.
https://youtu.be/z4qC6jmNw1Y

Klasa 5 d

Wychowanie fizyczne:
Temat: Ćwiczenia mięśni nóg
https://youtu.be/_RC84ECrTPc
Historia:
Temat: Średniowieczne miasto i wieś.
– przeczytaj rozdz. 3 str. 142-147, wykonaj notatkę w zeszycie wg. punktów:
– Gdzie i w jaki sposób powstawały miasta i wsie. (zwróć uwagę na pojęcie LOKACJA)
– Samorząd w mieście i wsi.
– Główne zajęcia mieszkańców w średniowieczny mieście i na wsi.
– możesz to zrobić w tabelce.
Język angielski:
Topic: Sports rules.
– przeczytaj tekst w podręczniku na str. 88 (nagranie 33: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15smfTVCe9mujYYOgbF4Ipbh5GLl5e_to );
– na podstawie tekstu wykonaj ćw. 1, 2 w podręczniku na str. 88 oraz ćw. 1 w zeszycie ćwiczeń na str. 86.
Matematyka:
Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych.
– zapoznaj się z przykładem ze str. 167 w podręczniku lub obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=NmuR91sLyLk
– wykonaj w zeszycie zadanie 1 ze str. 167 z podręcznika.
Język polski:
Temat: A to legenda właśnie.
– przypomnij sobie tekst zamieszczony w pomarańczowym podręczniku str. 190;
– wykonaj zadanie 5 str. 192 (dopasuj do postaci: Henryk Probus i czarownica na miotle, wyrazy, pojęcia i związki wyrazowe z ramki;
– uzasadnij, że opowieść o krakowskich gołębiach jest legendą;
– wymyśl sposób na zapamiętanie nowej wiadomości.

Klasa 6 a

Język angielski gr.1:
Topic: Gramatyka – powtórzenie.
– wykonaj ćw.5, 6, 7, 8 w zeszycie ćwiczeń na str. 71.
Język polski:
Temat: Kartkówka online – podmiot i orzeczenie.
– sprawdź swoje wiadomości z zakresu rodzajów podmiotów, orzeczenia czasownikowego i imiennego, rozpoznawania tych części w zdaniach;
– link do zestawu zadań dostępny będzie na Vulcanie (na kontach uczniów i opiekunów) od godziny 10.00-12.00;
-test wykonaj tylko raz i odeślij do mnie na adres az@sp11katowice.pl
Biologia:
Temat: Podsumowanie działu IV.
– przeczytaj str. 112-114;
– wykonaj kartę pracy (link na Vulkanie), zrób zdjęcie i wyślij ekl@sp11katowice.pl do 24.04;
– zrób zdjęcie zeszytu od 16.03 i również wyślij.
Geografia:
Temat: Powtórzenie wiadomości – karta pracy.
– uzupełnij karty pracy wysłane na Twoją pocztę, otrzymasz ocenę z aktywności;
– odpowiedzi prześlij na adres: wp@sp11katowice.pl do 23 kwietnia (czwartek);
– uwaga! Nie musisz niczego drukować. Odpowiedzi możesz zapisać w zeszycie, zrobić zdjęcie i przesłać.
Wychowanie fizyczne:
– na dzisiejszej lekcji Twoim zadaniem będzie przeprowadzenie rozgrzewki w miejscu;
– osoby, które nie mają oceny z rozgrzewki nagrywają obowiązkowo filmik maksymalnie 45 sekundowy, na którym pokazują ćwiczenia, jakie można wykonać na rozgrzewce w miejscu.
Ćwiczenie pokazujecie po jednym powtórzeniu;
– osoby, które posiadają już ocenę z rozgrzewki też mogą nagrać filmik na dodatkowa ocenę.
– filmiki przesyłacie do 26.04 na adres jborgiel@sp11katowice.pl, lub na mojego messengera.
Język angielski gr. 2:
Topic: Present Perfect Tense.
– wydrukuj i wklej lub przepisz do zeszytu informacje o czasie Present Perfect: https://drive.google.com/file/d/1peoEjKcPYHo-zC7dG1HDjt3G6PPx54DO/view?usp=sharing
– wykonaj kartę pracy: https://drive.google.com/file/d/1FXbe5YUKFqVtWN_hfK8zrAS_5uJ7IoX7/view?usp=sharing

Klasa 6 b

Język polski:
Temat: Pisownia zakończeń – i, ii, ji.
– przypomnij sobie nową wiadomość fioletowy podręcznik str. 276;
– zapisz w zeszycie: trzy tysiące fuksji, tysiąc lobelii, dwa tysiące lilii, dwieście cynii, pięć tysięcy nasturcji i sto hortensji;
– wykonaj zadania; 1, 3, 6 str. 274-276.
Informatyka:
Temat: Poznajemy program GIMP
– opracuj temat 4.1 i wyślij pracę na adres zw@sp11katowice.pl
Historia:
– lekcja on line 12.00-12.45
Wychowanie fizyczne:
– spróbuj wykonać trening spokojnie, wykonując poprawnie wszystkie ćwiczenia (zmniejsz ilość powtórzeń, zwiększ sobie czas na odpoczynek). https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI
Religia:
Temat: Niedziela – czas na refleksję.
– przeczytaj z podręczniku temat 38 i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń do tego tematu.
Język angielski:
Temat: Everyday gadgets – słownictwo.
– ćw.4, 5, 6 str. 91 (podręcznik) – karta pracy na ocenę;
– ćw.1, 2, 3 str. 64 (ćwiczenia).

Klasa 6 c

Język polski:
Temat: List oficjalny – ćwiczenia redakcyjne.
– na platformie: https://epodreczniki.pl/a/list-oficjalny/DZmI69Q6p wykonaj ćwiczenie 3, 4 i 5. Sprawdź rozwiązanie;
– następnie uzupełnij w zeszycie ćwiczeń zadanie 67, str. 43.
Wychowanie fizyczne:
– kontynuacja tematu tańca.
Link ten sam https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw
Tańcz, tańcz, ruch to zdrowie – milej zabawy
Matematyka:
Temat: Rozwiązywanie równań.
– spotkanie online. Zapraszam pierwszą grupę na godzinę 10.00, drugą grupę na 10.45;
– notatkę i zadania zamieszczę na klasowej poczcie.
Technika: Rzuty aksonometryczne:
– przeczytaj notatkę str. 46;
– wykonaj dwa ćwiczenia z trzech ćw od 3-5 str. 47. P
– prześlij zdjęcia ćwiczeń z poprzedniego tygodnia i aktualne.
Informatyka:
– wykonaj dwa ćwiczenia do wyboru str. 94. Wszystkie zbudowane przez Ciebie skrypty w postaci zrzutu ekranu lub innej prześlij do oceny w przeciągu tygodnia.

Klasa 7 a

Historia:
Temat: Świat na drodze ku wojnie.
– podr.str. 156-160, przeczytaj i uzupełnij kartę pracy- wyślę na pocztę.
Język angielski grupa 1:
Temat: Stopień wyższy i najwyższy przymiotników. Lekcja on – line, 9.00-9.45.
– ćw. 2, 4, str. 84 (na lekcji);
– ćw. 1, 2, 3 str. 78 ćwiczenia, ćw. 4 dla chętnych.
Język angielski grupa 2:
Topic: Reading and vocabulary. Children’s dreams and ambitions.
– lekcja online 11:00-11.45
Geografia:
Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.
– korzystając z podręcznika, odpowiedz pisemnie w zeszycie, jak powstają i dlaczego są groźne: kwaśne deszcze, smog i nadmierna eutrofizacja wody. Następnie wykonaj w Zeszycie ćwiczeń zadania. Zrób zdjęcia i prześlij na adres:wp@sp11katowice.pl.
https://epodreczniki.pl/a/jak-ludzie-zagrazaja-przyrodzie/DxgCv3Vf9
https://www.youtube.com/watch?v=e6rglsLy1Ys (można włączyć polskie napisy -ustawienia, -napisy, -przetłumacz automatycznie -na liście szukasz język polski).
Matematyka:
– test online 11.30 – 13.30.
Język polski:
Temat: „A ty z tej próżni czemu drwisz…?”
– na platformie: https://epodreczniki.pl/a/przeciw-nicosci-czyn-i-poryw-ku-innemu-swiatu/D14H31MVs przeczytaj raz jeszcze wiersz Bolesława Leśmiana „Dziewczyna” i wykonaj ćwiczenie 2.1, 2.2 i 3.4. -sprawdź rozwiązanie. Ćwiczenie 2.3 wykonaj w zeszycie.
Wychowanie fizyczne:
– ćwiczenia z nietypowym przyborem. Wykonaj zestaw ćwiczeń z ręcznikiem, który znajdziesz pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR21NoT_vHnbzSIAwN6–dbVsINHWkpg7cKnD9XMIUW17BOqewGRs9REFjU
Wychowanie do życia w rodzinie:
Temat: Savoir-vivre, czyli zasady dobrego wychowania.
– zastanów się, jakie zasady savoir vivre’u panują w teatrze, w środkach komunikacji, w szkole, w kinie czy przy stole. Pomoże Ci w tym filmik: https://www.youtube.com/watch?v=Z6huMj4_lAA

Klasa 7 b

Informatyka I i II gr.:
https://www.youtube.com/watch?v=ErOzmh3BiXU
https://www.youtube.com/watch?v=Kc98tH59A_U
https://www.youtube.com/watch?v=hXLbgSh1Wo0
– zapisz programy z filmów na dysku, a kody 2. wybranych programów do zeszytu.
Fizyka:
– nowy dział: „Praca, moc, energia”. Temat: Praca i jej jednostki.
– wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/praca-jako-wielkosc-fizyczna/D1E2zpfgo;
– przeczytaj tekst z epodręcznika;
– przepisz do zeszytu tekst z podsumowania oraz kiedy nie wykonuje się pracy w sensie fizycznym (z zapamiętaj!);
– wykonaj ćw.1 i wpisz do zeszytu trzy przykłady, w których ludzie wykonują pracę zgodnie z fizyczną definicją pracy;
– rozwiąż w zeszycie polecenia z pracy domowej 4.1-4.4.
Język angielski:
Lekcja online
Topic: Reading and vocabulary. Children’s dreams and ambitions.
Język polski:
Temat: Bracia, siostry i kuzyni, czyli o rodzi¬nie wyrazów.
– przeczytaj z podręcznika rozdział 5 z działu „Słowotwórstwo. Rodzina wyrazów”;
– sporządź notatkę, w której wyjaśnisz pojęcia: rodzina wyrazów, rdzeń, rdzeń oboczny;
– wykonaj ćwiczenia 1-4 str. 122-123 w zeszycie ćwiczeń.
Chemia:
Temat: Woda – właściwości i rola w przyrodzie. Zanieczyszczenia wód.
– zapoznaj się z tematem w podręczniku str. 160-164;
– zrób w zeszycie notatkę zawierającą informacje: właściwości wody; stany skupienia wody i nazwy procesów przechodzenia jednego stanu skupienia w drugi (najlepiej w formie schematu); główne źródła zanieczyszczeń wód; 4. sposoby racjonalnego gospodarowania wodą.

Klasa 7 c

Informatyka:
https://www.youtube.com/watch?v=ErOzmh3BiXU
https://www.youtube.com/watch?v=Kc98tH59A_U
https://www.youtube.com/watch?v=hXLbgSh1Wo0
– zapisz programy z filmów na dysku a kody 2 wybranych programów zapisz do zeszytu.
Język niemiecki:
Temat: Wie findest du Mathe?
– zapisz odmianę czasownika „finden” (za pomocą którego wyrażamy swoją opinię „uważam, że…) z podręcznika str. 80;
– przeczytaj dialog z podręcznika str. 75 i wypisz do zeszytu przymiotniki z tabelki;
– wykonaj ćw. 13 z zeszytu ćwiczeń str. 48.
Historia:
– powtarzamy wiadomości -” Ziemie polskie po Wiośnie Ludów”- uzupełnij test (wyślę go na pocztę).
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 44 „Kult współczesnych świętych Polaków” informacje o papieżu św. Janie Pawle II oraz o bł. Ks. Jerzym Popiełuszce (jako źródło informacji możesz wykorzystać również Internet). Zapisz w zeszycie notatkę (zielona ramka 144). Pomódl się o pomyślność dla Polski za wstawiennictwem tych dwóch wielkich Polaków.
Chemia:
Temat: Woda – właściwości i rola w przyrodzie. Zanieczyszczenia wód.
– zapoznaj się z tematem w podręczniku str. 160-164;
– zrób w zeszycie notatkę zawierającą informacje: właściwości wody; stany skupienia wody i nazwy procesów przechodzenia jednego stanu skupienia w drugi (najlepiej w formie schematu); główne źródła zanieczyszczeń wód; 4sposoby racjonalnego gospodarowania wodą.
Matematyka:
– test online 11.30 – 13.30
Język polski:
Temat: Treść ujęta w formę, czyli powtórzenie o rodzajach i gatunkach literackich.
– zajęcia online o godzinie 10.00-11.00. Włącz swoją pocztę i czekaj na zaproszenie do udziału w lekcji.

Klasa 8 a

Język niemiecki:
Temat: Welches Datum ist heute? – daty (lekcja on-line)
Wiedza o społeczeństwie:
– organizacje międzynarodowe str. 168-171;
– wykonaj ćw. 1 str. 172.
Język angielski grupa I:
Temat: Sports – słownictwo.
– ćw. 6 i 7 str. 105;
– ćw. 4 str. 106.
Informatyka:
https://www.youtube.com/watch?v=ErOzmh3BiXU
https://www.youtube.com/watch?v=Kc98tH59A_U
https://www.youtube.com/watch?v=hXLbgSh1Wo0
– zapisz programy z filmów na dysku, a kody 2 wybranych programów zapisz do zeszytu.
Język angielski grupa II:
Topic: Disaters. Klęski żywiołowe. Wprowadzenie słownictwa.
– wykonaj zad. 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3/138 a odpowiedzi zapisz w zeszycie;
– przypomnij sobie wiadomości, czytając informacje z repetytorium gramatycznego (str. 172), dotyczące zdań przydawkowych ograniczających.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Ćwiczenia mięśni nóg https://youtu.be/_RC84ECrTPc
Język polski:
Temat: Czy każdy może zostać wolontariuszem?
– wyjaśnij znaczenie słowa wolontariusz;
– znajdź w internecie informacje, dzięki którym będziesz umiał odpowiedzieć na pytanie: na czym polega praca wolontariusza?
– odpowiedz na pytanie postawione w temacie.
Historia:
– lekcja on line 13.00-13.45.

Klasa 8 b

Informatyka:
https://www.youtube.com/watch?v=ErOzmh3BiXU
https://www.youtube.com/watch?v=Kc98tH59A_U
https://www.youtube.com/watch?v=hXLbgSh1Wo0
– zapisz programy z filmów na dysku, a kody 2 wybranych programów zapisz do zeszytu.
Język niemiecki:
Temat: Alles Gute zum Geburtstag! (Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!)
– posłuchaj piosenki urodzinowej https://www.youtube.com/watch?v=fNUAqFRIMaE
– wykonaj zadanie 9a i 9b (podręcznik str.66);
– zrób zadanie 1 i 2 z udostępnionej na dysku Google karty pracy (przeczytaj wiadomość na Vulcanie).
Wychowanie fizyczne:
– ćwiczenia z nietypowym przyborem. Wykonaj zestaw ćwiczeń z ręcznikiem, który znajdziesz pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR21NoT_vHnbzSIAwN6–dbVsINHWkpg7cKnD9XMIUW17BOqewGRs9REFjU
Język polski:
Temat (temat na dwa dni) : Środki poetyckie i ich funkcja.
– przypomnij sobie i zapisz znaczenie następujących środków poetyckich: epitet, metafora, animizacja (ożywienie), personifikacja (uosobienie), porównanie, porównanie homeryckie, zdrobnienie, zgrubienie, eufemizm, neologizm, archaizm, apostrofa, inwokacja, pytanie retoryczne, powtórzenie, anafora, hiperbola, alegoria, symbol, rytm, wyraz dźwiękonaśladowczy (onomatopeja), pytanie retoryczne, powtórzenie, anafora, wykrzyknienie, rytm
Chemia:
Temat: Metanol i etanol – alkohole monohydroksylowe.
– przeczytaj temat z podręcznika (str. 142-149);
– zobacz doświadczenie na stronie docwiczenia.pl wpisując kod: C887TG;
– zrób krótką notatkę według punktów podanych w przesłanej karcie pracy.
WOS:
Organizacje międzynarodowe- str. 168-171;
– wykonaj ćw. 1str. 172.
Matematyka:l
Temat: Styczna do okręgu.
– zrób zadanie 1 ze str. 97 w ćwiczeniach. Wykorzystaj wskazówki, które otrzymałeś w mailu.

Klasa 8 c

Fizyka:
– do tematu: „Odbicie i rozproszenie światła”;
– wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/DEajBUX5z ;
– przeczytaj o zjawisku odbicia i rozproszenia z epodrecznika;
– wykonaj w zeszycie polecenie 7.1, 7.2 z odpowiednimi schematami rysunków odbicia światła oraz polecenie 7.3 (praca domowa) oraz zadania podsumowujące lekcję (ćw.1, ćw.2).
Biologia:
Temat: Podsumowanie wiadomości z działu Ekologia.
– przeczytaj str. 129-132;
– wykonaj zadania z karty pracy (link na Vulkanie). Nie musisz drukować, odpowiedzi zapisz w zeszycie i wyślij ekl@sp11katowice.pl, do 24.04.20.
Język polski:
Temat: Czy każdy może zostać wolontariuszem?
– wyjaśnij znaczenie słowa wolontariusz;
– znajdź w internecie informacje, dzięki którym będziesz umiał odpowiedzieć na pytanie: na czym polega praca wolontariusza?
– odpowiedz na pytanie postawione w temacie.
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 33 „Gromadzić się, by rozważać słowo Pana”.
– zapisz w zeszycie notatkę zamieszczoną w dzienniku elektronicznym w zakładce „zadania domowe”;
– na ocenę przygotuj plakat zachęcający do czytania Pisma Świętego, wykorzystując dowolną technikę (zdjęcie prześlij na adres aleksandrabrahlich@gmail.com do dnia 12 maja).
Język angielski:
Temat: Notatka. Tworzenie krótkiej wypowiedzi pisemnej.
– zapoznaj się z poleceniem w ćw. 2 str. 111;
– wykonaj ćw. 3 – dodaj brakujące informacje i przepisz całą notatkę do zeszytu;
– wypisz zwroty przydatne w pisaniu notatki wraz z tłumaczeniem;
– ćw. 5 str. 112.
Matematyka:
Temat: Styczna do okręgu.
– zrób zadanie 1 ze str. 97 w ćwiczeniach. Wykorzystaj wskazówki, które otrzymałeś w mailu.
Informatyka:
https://www.youtube.com/watch?v=ErOzmh3BiXU
https://www.youtube.com/watch?v=Kc98tH59A_U
https://www.youtube.com/watch?v=hXLbgSh1Wo0
– zapisz programy z filmów na dysku, a kody 2 wybranych programów zapisz do zeszytu.

Skip to content