Zadania na środę 29 kwietnia

Klasa 1 a 

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj tekst w podręczniku na str. 50 i przepisz do zeszytu wyrazy z rz znajdujące się pod czytanką;
– poćwicz pisanie dwuznaku rz i wyrazów w zeszycie do kaligrafii na str. 69 i w ćwiczeniach na str. 47.
Edukacja matematyczna:
– wykonaj obliczenia poznanym sposobem zad. 2 str. 42, a następnie prześlij zdjęcie na adres: ba@sp11katowice.pl, dołącz również zdjęcie rysunku drzewa z zeszytu do j. polskiego.
Język angielski:
– weź udział w lekcji online.

Klasa 1 b

Edukacja polonistyczna:
– narysuj w zeszycie wyrazy:rzeźba,drzewo,malarz;
– zaznacz spółgłoski i samogłoski;
– odpowiedz w zeszycie na pytanie:Co oglądała Łucja i babcia?
– zrób ćwiczenia w kaligrafii i w zeszycie ćwiczeń str. 47;
Edukacja matematyczna:
– zrób zadania na str. 41 w ćwiczeniach;
Edukacja techniczna:
– wykonaj „rzeźbę” z papieru techniką origami:
Język angielski:
– posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
– zad, 1 str.60 (podręcznik).Posłuchaj nagrania i wskaż właściwe ilustracje, Powtórz i powiedz,który to numer;
– zad. 2 str.60.Posłuchaj nagrania i wybierz właściwy obrazek. Powtórz wypowiedzi;
– zad.3 str.60. Posłuchaj i popraw zdania;

Klasa 1 c 

Edukacja matematyczna:
– odejmowanie z przekraczaniem progu dziesiątkowego- wykonaj zadania w ćwiczeniach na str. 42, 43.
Edukacja polonistyczno- społeczna:
– wykonaj zadania 2,3,4,5 z podręcznika ze str. 53 (ustnie);
– obejrzyj krótki koncert muzyczny, narysuj w zeszycie jeden wybrany przez siebie instrument muzyczny przedstawiony na filmiku, napisz jego nazwę pod rysunkiem (załącznik).
Zajęcia techniczne:
– wykonaj wiatrak zgodnie z instrukcją, gotowy wiatrak miej przy sobie na jutrzejszym spotkaniu online (załącznik).

Klasa 2 a

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj opowiadanie z podziałem na role – podręcznik str.42-43;
– pisz ,,arz” w nazwach zawodów – ćwiczenia PISZĘ str.62;
– lekcja on line (11.00-gr.dz., 12.00-gr.chł.).
Edukacja matematyczna:
– dokonaj pomiarów i oblicz – podręcznik str.54 – zadania 1-3 (1 w zeszycie);
– rozwiąż zadania – ćwiczenia str.51.
Plastyka:
– wykonaj wiosenny hiacynt:
https://ekodziecko.com/wiosenne-hiacynty-z-kolek

Klasa 2 b

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj tekst „Co zrobić, żeby zostać modelką?” – podręcznik str. 42-43;
– wykonaj zad. 4, 5 str. 13 – ćwiczenia polonistyczno – społeczne str. 13;
– przypomnij sobie zasadę pisowni przeczenia „nie” z czasownikami (zasada wklejona/wpisana w zeszycie), wykonaj zad. 3 str. 14;
– napisz dyktando on-line, utrwalające pisownię wyrazów z „z, ź, zi”
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/270ff951ed3ebc4b0abf7c821f88ab19_/index.html
Edukacja przyrodnicza:
– przeczytaj informacje n/t zbiorników wodnych – podręcznik matematyczno – przyrodniczy str. 52-53;
– odpowiedz ustnie na pytania do tekstu;
– wykonaj zad. 1 str. 50 ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze.
Edukacja matematyczna:
– utrwalaj tabliczkę mnożenia do 50;
– Ile to jest sto dziesiątek? Wykonaj quiz:
http://scholaris.pl/resources/run/id/102098
– wykonaj zad. 1, 2 str. 51 – ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze.
Edukacja zdrowotna:
– wykonaj ćwiczenia ruchowe:
https://www.youtube.com/watch?v=MQ9lysq1QBg
Religia:
– uzupełnij w podręczniku temat 41 Jezus zmartwychwstały karmi swoim Ciałem, str. 84-85;
– zaśpiewaj piosenkę: Jeden Chleb https://www.youtube.com/watch?v=NW1hEGvehcY

Klasa 3 a

Edukacja polonistyczna:
Temat: Jak powstaje film?
– przeczytaj tekst informacyjny w podręczniku na str. 42-43;
– zapisz temat lekcji w zeszycie;
– na podstawie tekstu zapisz w punktach kolejne etapy powstawania filmu;
– wykonaj zadanie w ćwiczeniach str. 75 ćw. 2.
Edukacja matematyczna:
Temat: Oto wyzwania.
– zapisz temat lekcji w zeszycie;
– wykonaj ustnie zadanie w podręczniku str. 45 ćw. 5;
– wykonaj pisemnie w zeszycie zadanie z podręcznika str. 45 ćw. 6, 7.
Edukacja muzyczna:
– obejrzyj mini wykład „Po co jest muzyka w filmie” https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/po-co-jest-muzyka-w-filmie
– wysłuchaj filmowych utworów muzycznych ze strony https://www.youtube.com/playlist?list=PL0xonPhx2gBcsapSA4wgcmPu_AmKEb1_M

Klasa 3b

Edukacja polonistyczna:
– porównaj szkic do obrazu na płótnie- wykonaj zadanie 1 w ćwiczeniach na str.6;
– uzupełnij rysunek według własnego pomysłu – zad.2 str.7 ćwiczenia.
Edukacja matematyczna:
– rozwiąż zadanie tekstowe 1,2 na obliczanie obwodów figur geometrycznych, ćwiczenia str.53;
– oblicz obwód latawca w „Liczę” zad.4 str.63.
– Obwody figur (https://szaloneliczby.pl/oblicz-obwod-prostokata/)
Zajęcia z wychowawcą – spotkanie online 10.00-11.00.
Religia:
– Temat 43 Pan Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew.
– przeczytaj wiadomości z podręcznika;
– skorzystaj z płyty dołączonej do podręcznika;
– wykonaj ćwiczenia.
Język angielski:
Topic: In this town.
– posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę „Days of the week” https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
– zad. 1 str. 57 Posłuchaj nagrania, powtórz i wskaż właściwe ilustracje. Powtórz czynność, a następnie przeczytaj wyrazy. Spróbuj teraz powiedzieć nowe słówka z pamięci;
– zapisz w zeszycie temat lekcji i nowe słówka. Przetłumacz je;
– zad. 2 str. 57 Posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę. Wskaż właściwe rysunki; Przeczytaj ramkę detektywa i zapamiętaj informację;
– zad. 3 str. 57 Przeczytaj i wstaw właściwe słówka. Sprawdź odpowiedzi słuchając nagrania;
– wykonaj ćw. 1 i 2 na str. 54 w zeszycie ćwiczeń.

Klasa 4 a

Język angielski I grupa:
Temat: Can you do it? Powtórzenie i utrwalenie materiału z rozdziału 6.
– zeszyt ćwiczeń, str.77.
Język polski:
Temat: „ Chodzić z głową w chmurach- porównanie”.
– przeczytaj tekst Józefa Ratajczaka „ Obłoki” ( pomarańczowy podręcznik);
– zastanów się, do czego zostały porównane obłoki;
– zwróć uwagę na słowo wykorzystane do połączenia dwóch elementów porównania;
– przepisz do zeszytu definicję porównania str. 225
– przyjrzyj się przykładom w tabelce str. 225.
Matematyka:
Temat: Różne bryły.
– przeczytaj ponownie tekst ze strony 167 oraz 168 (podręcznik);
– zrób ćwiczenia ze str. 150 (zeszyt ćwiczeń).
Muzyka:
– wysłuchaj pieśni:
https://www.youtube.com/watch?v=0gX7Y_8fVlA
– zapisz w zeszycie pierwszą zwrotkę z refrenem i naucz się śpiewać;
– napisz do jakiego wydarzenia historycznego pieśń nawiązuje.
Religia
– przeczytaj z podręcznika temat 48 „Pusty grób” i wykonaj zadania do tematu w zeszycie ćwiczeń
Plastyka:
– przeczytaj uważnie opisy zamków i wybierz jeden (opisy znajdziesz na swojej poczcie, na vulcanie);
– zobrazuj wybrany opis z uwzględnieniem wszystkich szczegółów (format A3, pastela olejna) – 2 godz. lekcyjne.
Topic: Weather – pogoda.
– przepisz do zeszytu tabelkę Vocabulary w podręczniku na stronie 97 wraz z polskimi odpowiednikami (znajdziesz je w podręczniku na stronie 102);
– wykonaj ćw. 3,4 w zeszycie ćwiczeń na stronie 94 oraz ćw. 5, 6 w zeszycie ćwiczeń na stronie 95.

Klasa 4 b

Język angielski:
Topic I love football. Kocham piłkę nożną;
– 1.Posłuchaj nagrania i przeczytaj historyjkę: https://www.dropbox.com/s/n3i6xhd8ew35551/31_JUNIOR_EXPLORER_4_CD2.mp3?dl=0, następnie wykonaj zad. 2. W zeszycie napisz trzy zdania jaki sport lubisz, jakiego nie lubisz, a jaki uwielbiasz- I like, I don’t like, I love. Potem wykonaj zad. 4 :https://www.dropbox.com/s/gadcuryvcyg4opt/33_JUNIOR_EXPLORER_4_CD2.mp3?dl=0, a na koniec zad. 5 – zdjęcie tego ćwiczenia prześlij nauczycielowi do końca dnia.
Matematyka:
Temat: Podsumowanie działu – lekcja online.
– spotkajmy się o 9.30 i 10.15 w grupach.
Przyroda:
Temat: Jak czytamy plany i mapy.
– przeczytaj strony 27 – 29;
– wykonaj ćwiczenia ze stron 17-19.
Język polski:
Temat: Niezwykłości słownikowe- o synonimach.
– przeczytaj informacje zawarte w ramce (podręcznik do nauki o języku i ortografii, str. 164) i zapisz definicję synonimów do zeszytu;
– podane wyrazy zastąp synonimami: bohater, książka, autor;
– wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 i 2, str.42 oraz 3 i 4, str. 43.
Plastyka:
-przeczytaj uważnie opisy zamków i wybierz jeden (opisy znajdziesz na swojej poczcie, na vulcanie);
-zobrazuj wybrany opis z uwzględnieniem wszystkich szczegółów (format A3, pastela olejna) – 2 godz. lekcyjne.

Klasa 5 a

Język angielski gr.2:
Topic: Revison. Part 1. Powtórzenie wiadomości z unitu 7 (cz.1).
– lekcja online 12:00-12:45.
Matematyka:
Temat: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
– spotkanie online 10.15 – 11.00;
– wykonaj w zeszycie zadanie 2 ze strony 172 z podręcznika.
Religia:
Temat 57: Miłosierdzie Boże.
– lekcja on-line 11.00-11.45.
Język polski:
Temat: Analiza zdania pojedynczego – ćwiczenia.
– przeczytaj i przepisz pod tematem do zeszytu Przypomnij sobie! str. 120 w niebieskim podręczniku;
– ułóż 3 zdania pojedyncze rozwinięte i wykonaj do nich wykresy w zeszycie, zadaj pytania, określ części zdania.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Trening za skakanką.
– postaraj się wykonać trening, który znajdziesz w linku
https://www.youtube.com/watch?v=IRQi1PZ0_dc

Klasa 5 b

Geografia:
Temat: Krajobraz lasu równikowego.
– zobacz prezentację: https://view.genial.ly/5e95ccfb3b05260de69399aa/interactive-image-las
– przeczytaj temat w podręczniku;
– odpowiedz na 4 pytania: 1- Co to jest i gdzie występuje las równikowy? 2- Jakie cechy ma klimat równikowy wybitnie wilgotny (czyli taki, w którym ten las rośnie?) 3- Wymień po 10 gatunków zwierząt i roślin z tego lasu. 4- Jak żyją ludzie na tym obszarze?
Matematyka:
Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych.
– lekcja online: grupa 1: 11:00 – 11:45; grupa 2: 12:00 – 12:45;
– zrób zadanie 1 str. 167 oraz zadanie 3 i 4 str. 168.
Religia:
Temat 57 Miłosierdzie Boże.
– pooglądaj, pośpiewaj:
https://view.genial.ly/5e9cca92f69c430d826cdc5a/interactive-image-radosnie-spiewamy-alleluja
Muzyka:
– wysłuchaj pieśni: https://www.youtube.com/watch?v=0gX7Y_8fVlA
– zapisz w zeszycie pierwszą zwrotkę z refrenem i naucz się śpiewać;
– napisz do jakiego wydarzenia historycznego pieśń nawiązuje.
Język polski:
Temat: „Łączą, przeczą, coś wynika…-taka zdań tych specyfika”. Zdania złożone współrzędnie.
– zapisz nową wiadomość z niebieskiego podręcznika str. 135;
– wykonaj zadanie 1 i 2 str. 133.
Język angielski gr. II
Topic: What’s in the box?
– przeczytaj tekst w podręczniku na stronie 96 (nagranie do tekstu 42: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15smfTVCe9mujYYOgbF4Ipbh5GLl5e_to );
– na podstawie tekstu wykonaj ćw. 2 w podręczniku na stronie 96 oraz ćw. 1 w zeszycie ćwiczeń na stronie 94;
– przepisz do zeszytu tabelkę Vocabulary (Means of transport) w podręczniku na stronie 97 wraz z polskimi znaczeniami (znajdziesz je w podręczniku na stronie 102);
– wykonaj ćw. 2,4A w zeszycie ćwiczeń na stronie 94.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Ćwiczenia koordynacyjne
https://youtu.be/YuEdKxQKtsE

Klasa 5 c

Technika:
Temat: Elementy rysunku technicznego.
– zapoznaj się z notatką na str. 53 w podręczniku;
– wykonaj w zeszycie ćwiczenie 2 i 3;
Język angielski:
Topic: Check yourself. Sprawdzam siebie. Utrwalenie wiadomości przed sprawdzianem.
– lekcja online: 1grupa- 9.00-9.45, 2 grupa – 10.00-10.45.
Biologia:
Temat: Mchy – budowa i znaczenie.
– zobacz prezentację – link na Vulkanie;
– do zeszytu zrób rysunek mchu i podpisz elementy budowy (str.116);
– zrób ćw. 3 str. 120.
Język polski:
Temat: Spacerkiem przez wieki, czyli z wizytą u Piasta.
– przeczytaj tekst „Piast” ze stron 184 – 187;
– wykonaj w zeszycie pod tematem lekcji zadanie 3, str. 187;
– pamiętaj o jednolitym zapisie punktów planu (w postaci zdań lub równoważników zdań).
Wychowanie fizyczne:
Temat: Domowe „boule”.
https://youtu.be/jEDK_sHpFvQ

Klasa 5 d

Informatyka
Trenuj z Robikiem.
– wykonaj dowolne ćwiczenie ze strony 100.
Wychowanie fizyczne
Temat: Stretching – doskonalenie techniki
https://youtu.be/7Oxw4QIYlfM
Język polski
Temat: Zdania złożone współrzędnie – ćwiczenia utrwalające.
lekcja online godz. 11.00-12.00;
– przypomnij sobie nową wiadomość z niebieskiego podręcznika str. 135;
– wykonaj zadania 4,5 i 9 str.136-137
Matematyka
Temat: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
– przypomnij sobie film: https://www.youtube.com/watch?v=k8I6gDSwpxk
– wykonaj w zeszycie zadanie 2 ze strony 172 z podręcznika
Język angielski
Topic: Słownictwo, liczebniki porządkowe – powtórzenie.
– powtórz słownictwo w podręczniku na stronie 90;
– wykonaj ćw. 1,2,3 w zeszycie ćwiczeń na stronie 88.

Klasa 6 a

Wychowanie fizyczne:
– włącz ulubioną muzykę;
– wykonaj przy muzyce 15 minutową rozgrzewkę, następnie zrób próbny test siły mięśni brzucha. W czasie 30 sekund wykonuj brzuszki;
– wynik, jaki osiągniesz prześlij do mnie na skrzynkę mailową: jborgiel@sp11katowice.pl.
Muzyka:
– wysłuchaj pieśni https://www.youtube.com/watch?v=0gX7Y_8fVlA
– zapisz w zeszycie słowa i naucz się śpiewać;
– napisz do jakiego wydarzenia historycznego pieśń nawiązuje.
Historia:
Temat: Sejm Wielki i konstytucja 3 Maja.
– przeczyta rozdział str.169-17;
– wykonaj w zeszycie zad. 1,2,3,ze str.173 – nie wysyłaj.
Język polski:
Temat: Różne miejsca odwiedzamy i atrakcje przedstawiamy – okoliczniki.
– przeczytaj informacje z podręcznika fioletowego str. 145 Przypomnij sobie! i str. 146
Zapamiętaj!
– wykonaj notatkę w dowolnej formie pod tematem w zeszycie;
– wejdź na platformę e-podręczniki:
https://epodreczniki.pl/a/o-kazdej-okolicznosci—okolicznik/DILp6Vwnk
– wykonaj pisemnie w zeszycie zadanie 1 z platformy, podkreśl okoliczniki.
Matematyka:
Temat: Powtórzenie wiadomości – lekcja online.
– zapraszam na spotkanie na 11.15 i 12.00 w grupach.
Zajęcia z wychowawcą:
– zapraszam na lekcję online godz. 13.30-14.30. Link otrzymasz na dziennik i pocztę.

Klasa 6 b

Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 59 „Majówki – i co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję”;
– wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania do tego tematu, zrób zdjęcia i prześlij do oceny do 
6 maja na adres aleksandrabrahlich@gmail.com
Matematyka:
Temat: Liczba spełniająca równanie.
– przeczytaj informację ze str. 197 z podręcznika;
– zrób zadania 1 i 2 ze str. 198 z podręcznika.
Zajęcia z wychowawcą:
Temat: Kultura osobista – Savoir Vivre w kontaktach międzyludzkich.
Lekcja on – line: 10.00-10.45
Wychowanie fizyczne:
Temat: Koszykówka – doskonalimy celność, skupiamy się na technice rzutu.
https://www.youtube.com/watch?v=DJWS4b4AItQ
Język polski:
Temat: Kim był i czym się wsławił? Orzeczenie o tym prawi – ćwiczenia przypominające.
– przypomnij sobie co to jest orzeczenie – fioletowy podręcznik str.123;
– wykonaj zadanie 1 i 2 str. 122.

Klasa 6 c

Historia:
Temat: Sprawdzian wiadomości z rozdziału V Upadek Rzeczypospolitej
– lekcja online.
Geografia:
Temat: Turystyczne atrakcje Czech.
– z podręcznika str. 140-144, napisz notatkę tylko o Czechach i narysuj plakat zachęcający do podróży po tym kraju;
– na plakacie wykorzystaj propozycje podroży ze strony https://www.podrozepoeuropie.pl/czechy-zabytki-i-atrakcje/
Język polski:
Temat: Analiza zdania pojedynczego.
– przeczytaj i zapisz w zeszycie informacje z fioletowego podręcznika: Przypomnij sobie! (str.
151);
– przerysuj do zeszytu wykresy z ćwiczenia 7, str. 153 i uzupełnij je nazwami wszystkich części zdania. Zadaj pytania, na które odpowiadają wyrazy określające. Podaj zdania, zachowując w każdym odpowiednią kolejność słów.
Matematyka:
– rozwiąż zadania przesłane na pocztę klasową i wyślij do mnie zdjęcie.
Zajęcia z wychowawcą:
Temat: Wolontariat, jak mogę pomóc?
– lekcja online godz. 10.00 – 11.00
Religia:
Temat 58 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
– lekcja online 12.00-12.45
Wychowanie fizyczne:
Temat: Trening za skakanką.
– postaraj się wykonać trening, który znajdziesz w linku
https://www.youtube.com/watch?v=IRQi1PZ0_dc

Klasa 7 a

Język niemiecki grupa 1:
Temat: Projekt „Meine Schule”.
– wykonaj projekt „Moja szkoła” zgodnie z instrukcją umieszczoną w folderze na dysku Google(link w wiadomościach na Vulcanie).
Język angielski grupa 2:
Topic: Doskonalenie rozumienia tekstów słuchanych w kontekście szkoły.
– dokończ zadania ze środy;
– wykonaj zad.1,2,3/93 w ćwiczeniach.
Muzyka:
– wysłuchaj pieśni
https://www.youtube.com/watch?v=N_YhGOW1h9Y
– wydrukuj tekst, wklej do zeszytu, bądź przepisz (pomijając fragment powtarzający się);
– podziel się swoją opinią nt. utworu (pisemnie) i odeślij.
Matematyka:
Temat: Notacja wykładnicza.
Przeczytaj informacje na stronie 237 w podręczniku.
Zobacz filmik: https://www.youtube.com/watch?v=VfR5h-MZdoI
Zrób zadanie 1 strona 238 podręcznik.
Religia:
Przeczytaj w podręczniku temat, 37 „Dlaczego chrzest Polski nie był stratą, lecz zyskiem?” i odpowiedz w zeszycie na pytania:, Jakie skutki chrztu Polski przyjęliśmy i kontynuujemy jako naród?, Jakie zwyczaje w twoim domu są konsekwencją chrztu Polski?, Co w twoim życiu jest skutkiem chrztu z 966 r.? (zdjęcie odpowiedzi prześlij do 8 maja na ocenę na adres aleksandrabrahlich@gmail.com)
Fizyka:
Temat: Rodzaje energii.
– podręcznik str. 198-199;
– zrób w zeszycie krótką notatkę: symbol energii – E, jednostki energii: dżul (J), kilowatogodzina (kWh), kaloria (cal);
– wypisz od myślników rodzaje energii;
– dla chętnych!-wykonaj mapę myśli „rodzaje energii” i odeślij pracę w formie zdjęcia do
czwartku na e-mail dt@sp11katowice.pl.
Biologia:
Temat: Powtórzenie wiadomości.
– przeczytaj str. 190;
– do zeszytu zrób ćw. 3/191 i ćw. 11/192 (pełnymi zdaniami).
Język polski:
Temat: Wyrazy złożone – złożenia, zestawienia, zrosty. Lekcja online.
– spotykamy się o 11.15-12.00

Klasa 7 b

Chemia:
Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie.
– lekcja online godz. 10:00. Link do lekcji zostanie wysłany na vulcanie 5 minut przed lekcją.
Język niemiecki:
Temat: Projekt „Meine Schule”.
– wykonaj projekt „Moja szkoła” zgodnie z instrukcją umieszczoną w folderze na dysku Google (link w wiadomościach na Vulcanie).
Historia:
Temat: I wojna światowa – praca z mapą str. 171;
– wykonaj zadanie 1 i 2 i wyślij.
Wychowanie fizyczne:
Po 15 minutowej rozgrzewce wykonaj ćwiczenia
https://www.youtube.com/watch?v=QcFMkdea05k
Język polski:
Temat: Zróżnicowanie języka.
– przeczytaj informacje na temat słownictwa ogólnonarodowego str. 300 ( podręcznik);
– sporządź notatkę w zeszycie;
– wykonaj zad.1 str. 300 (ustnie), zad. 4,5 str.301( pisemnie).
Matematyka:
Temat: Notacja wykładnicza.
Spotkanie online 9.00 – 9.45
Zadanie 1 ze strony 238 z podręcznika.

Klasa 7 c

Muzyka
– wysłuchaj pieśni https://www.youtube.com/watch?v=N_YhGOW1h9Y;
– wydrukuj tekst, wklej do zeszytu, bądź przepisz (pomijając fragment powtarzający się);
– podziel się swoją opinią nt. utworu (pisemnie) i odeślij.
Geografia
Temat: Lekcja powtórzeniowa.
Przeczytaj w podręczniku podsumowanie trzech części: Rolnictwo i przemysł Polski-strona 145, Usługi w Polsce- strona 161 i Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego- strona 168. Ustnie wykonaj zadania w „Sprawdź czy potrafisz” ze stron: 146, 162,168 (odpowiedzi, jak pamiętasz są w podręczniku). Natomiast pisemnie wykonaj zadania w „Zeszycie ćwiczeń” strona 100-101.
Język angielski
– lekcja online o 09:15-09:45 (obowiązuje ten sam link). Proszę wszystkich o włączenie kamerek. Topic Comparatives and superlatives of adjectives. Stopień wyższy i najwyższy przymiotników.
Chemia
Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie.
– lekcja online godz. 11:15. Link do lekcji zostanie wysłany na vulcanie 5 minut przed lekcją.
Biologia
Temat: Podsumowanie wiadomości.
– wykonaj zadania. Link na Vulkanie. Nie musisz drukować, odpowiedzi zapisz do zeszytu, zrób zdjęcie i wyślij ekl@sp11katowice.pl do 5.05 (później link będzie nieaktywny).
Język polski
Temat: Wyrazy złożone – złożenia, zestawienia, zrosty. Lekcja online.
– spotykamy się o 10.00-10.45.
Fizyka
Temat: Rodzaje energii.
– podręcznik str. 198-199;
– zrób w zeszycie krótką notatkę: symbol energii – E, jednostki energii: dżul (J), kilowatogodzina (kWh), kaloria (cal);
– wypisz od myślników rodzaje energii;
– dla chętnych! Wykonaj mapę myśli „rodzaje energii” i odeślij pracę w formie zdjęcia do czwartku na e-mail dt@sp11katowice.pl.

Klasa 8 a

Biologia:
Temat: Podsumowanie wiadomości z działu Ekologia.
– przeczytaj strony 129-132;
– wykonaj zadania z karty pracy (link na Vulkanie). Nie musisz drukować, odpowiedzi zapisz w zeszycie i wyślij ekl@sp11katowice.pl, do 4.05.20.
Język polski:
Temat: Rozmowa o wartościach.
– przeczytaj tekst zamieszczony w podręczniku str. 202-204;
– sprawdź w słowniku języka polskiego (online), jakie są różnice znaczeniowe między rzeczownikami litość i współczucie;
– zapisz nazwy wartości, które uznajesz za uniwersalne i które respektujesz w swoim życiu;
– wykonaj pisemnie zad.5 str. 204.
Matematyka:
Temat: Długość okręgu, liczba π.
– obejrzyj filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=lcOkwOcvkow
https://www.youtube.com/watch?v=Qs3XDbjEMsI
– wykonaj zadania 1, 2, 3, 4 ze strony 100 w ćwiczeniach oraz zadanie 5 a, b ze strony 243 z podręcznika.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Stretching – doskonalenie techniki. https://youtu.be/7Oxw4QIYlfM
Fizyka:
Temat: Obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadeł.
– korzystając z podręcznika oraz filmów https://youtu.be/imtdDMTS0cQ i https://youtu.be/u-reinbibYk proszę uzupełnić przesłaną kartę pracy.
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 37 „Chrystianizacja Europy”. Napisz krótką mowę w obronie krzyża w polskim sejmie oraz w instytucjach np. w szkołach. Uzasadnij, dlaczego ma prawo tam pozostać (prześlij na ocenę do 19 maja na adres aleksandrabrahlich@gmail.com). W modlitwie poproś o odwagę stawania w obronie swojej wiary

Klasa 8 b

Religia
Przeczytaj z podręcznika temat 37 „Chrystianizacja Europy”. Napisz krótką mowę w obronie krzyża w polskim sejmie oraz w instytucjach np. w szkołach. Uzasadnij, dlaczego ma prawo tam pozostać (prześlij na ocenę do 19 maja na adres aleksandrabrahlich@gmail.com). W modlitwie poproś o odwagę stawania w obronie swojej wiary.
Historia
Powojenna odbudowa.- podr. str.172-175, – napisz w zeszycie temat i kolejne punkty – przeczytaj rozdz. ze zrozumieniem i zapamiętaj jak przebiega proces odbudowy państwa po wojnie.
Wf
Włącz ulubioną muzykę. Wykonaj 15 minutowa rozgrzewkę do muzyki, następnie wykonaj dowolną aktywność fizyczną. Jeśli masz jakieś zaległości wyślij je dzisiaj do mnie.
Język angielski
Temat: Utrwalenie wiadomości z rozdziału 10. Karta pracy on – line, 9.00-10.00
Matematyka
Temat: Długość okręgu, liczba π.
Spotkanie online w godzinach 10.45 – 11.30
Język polski
Temat: Żeby zostać wolontariuszem…
– lekcja on-line godzina 12.30-13.30
– wyjaśnij znaczenie słowa wolontariusz;
– znajdź w internecie informacje, dzięki którym będziesz umiał odpowiedzieć na pytanie: na czym polega praca wolontariusza?;
– wykonaj zadanie 7 str.193.
Biologia
Temat: Różnorodność biologiczna (II).
– zrób do zeszytu zadanie 1, 4 str. 142;
– zobacz https://www.youtube.com/watch?v=k9wPRfJCzPI;
– zobacz https://www.youtube.com/watch?v=Nrge7tlAgNY

Klasa 8 c

Wiedza o społeczeństwie:
Temat: Organizacje obywatelskie.
– zapoznaj się z tekstem z podręcznika, s. 152-155;
– w zeszycie pod tematem lekcji wypisz rodzaje organizacji pozarządowych, które działają w Polsce;
– wykonaj ćw. 5, s. 157. Odpowiedź zapisz w zeszycie, a następnie udostępnij podczas lekcji online.
Chemia:
Temat: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.
– zrób zadanie 1,2 i 3 ze strony 160 w podręczniku.
Język niemiecki:
Temat: Welche Jahreszeit hast du am liebsten? (Jaką porę roku lubisz najbardziej?)
– zobacz krótki wywiad będący wprowadzeniem do lekcji https://www.youtube.com/watch?v=t0vJ5zoTzvc ;
– dołącz do spotkania on-line o godz. 10.30 (link w wiadomości na Vulcanie).
Język polski:
Temat: Rozmowa o wartościach.
– przeczytaj tekst zamieszczony w podręczniku str. 202-204;
– sprawdź w słowniku języka polskiego (online), jakie są różnice znaczeniowe między rzeczownikami litość i współczucie;
– zapisz nazwy wartości, które uznajesz za uniwersalne i które respektujesz w swoim życiu;
– wykonaj pisemnie zad.5 str. 204.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Ćwiczymy skoczność.
– uczymy się skakać przez skakankę filmik jest krótki, instruktażowy;
– jeśli nie masz skakanki, możesz ją zastąpić sznurem, kablem, linką;
– wyjdź na podwórko i tam poćwicz, skacz minimum 15 min. Pamiętaj o ćwiczeniach ogólnorozwojowych przed skokami na skakance;
– nie zapomnij zabrać maseczki 🙂
https://www.youtube.com/watch?v=iWjLIKmkvNI
Matematyka:
Temat: Długość okręgu, liczba π.
Spotkanie online w godzinach 9.15 – 10.00
Zajęcia z wychowawcą:
Temat: Stres – jak go pokonać?
– korzystając z epodręcznika (link poniżej) zapoznaj się z metodami radzenia sobie ze stresem. W materiale znajdują się również polecenia i test – warto zrobić.
Link do strony: https://epodreczniki.pl/a/radzimy-sobie-ze-stresem/DghhTE3WT

Skip to content