Zadania na środę 22 kwietnia

Klasa 1 a

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj tekst pt.: „Szybka trasa” podręcznik, str. 45;
– przepisz do zeszytu fragment tekstu, w którym mama przestrzega Szczepana przed szybką jazdą, zrób zdjęcie i prześlij na adres: ba@sp11katowice.pl.
Edukacja matematyczna:
– wykonaj zadanie 1 i 2 na str. 38 w ćwiczeniach.
Język angielski:
– weź udział w lekcji online.

Klasa 1 b

Edukacja polonistyczna :
– przeczytaj opowiadanie str. 47;
– wykonaj polecenia pod opowiadaniem;
– zrób ćwiczenia na str. 41 (ćwiczenia).
Edukacja matematyczna :
– zrób zadania na str. 39 (ćwiczenia).
Język angielski:
– posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
– spójrz na zad. 1 na str. 57 w podręczniku. Przyjrzyj się ilustracjom. Jakie grupy produktów spożywczych przedstawiają? Posłuchaj nagrania, wskaż właściwe rysunki i powtórz nowe słówka. Powtórz czynność, a następnie spróbuj wymienić nowe słówka z pamięci;
– spójrz na zadanie 2 na str. 57. Nazwij produkty na rysunkach. Zgadnij, jaki produkt jest rozmazany? Posłuchaj i zaśpiewaj rymowankę „Food group chant”;
– wykonaj ćw. 1 i 2 na str. 54.

Klasa 1 c

Edukacja polonistyczno – społeczna:
– z wizytą w muzeum – weź udział w zwiedzaniu online muzeum (załącznik), w zeszycie do j. polskiego napisz tytuł dzieła, które ci się najbardziej spodobało w muzeum;
– wykonaj w ćwiczeniach zadania ze str. 44, 45.
Edukacja matematyczna:
– rozwiązywanie zadań tekstowych – wykonaj w ćwiczeniach zadania ze str. 40;
– wykonaj zad.1, 2 z podręcznika ze str. 46.

Klasa 2 a

Edukacja polonistyczna:
– poznaj Igora – ćwiczenia polonistyczne cz. 4 – str. 6-7.
Edukacja matematyczno-przyrodnicza:
– podręcznik str. 48 – zadania 5-7;
– rozpoznaj kwiaty – ćwiczenia str. 46.
Plastyka:
– narysuj plakat ,,Stop wypalaniu traw!”

Klasa 2 b

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj wiersz „Czterolistna koniczyna” str. 39 podręcznik; odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem;
– wykonaj zad. 1,2 (wraz z kwadratem) str. 74 ćwiczenia polonistyczno – społeczne;
– przypomnij sobie pytania przymiotnika;
– wykonaj zad.1 i 2 str. 76 ćwiczenia polonistyczno – społeczne;
– wykonaj zadania dot. stopniowania przymiotników – załącznik (uzupełnij przesłaną kartę pracy);
– napisz w zeszycie trzy zdania wykorzystując stopniowanie wybranego przymiotnika (przykład w załączniku);
Edukacja matematyczna:
– ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze str. 48 zad.1 i 2 (zastosuj mnożenie);
– ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze str. 84 zad. 1,2.
Edukacja zdrowotna:
https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I
Religia:
– uzupełnij w podręczniku temat 39 Jezus żyje i jest z nami, str. 80-81;
– obejrzyj wersję elektroniczną podręcznika temat 39;
– zaśpiewaj piosenkę Mała Armia Jezusa-Faustyna: https://www.youtube.com/watch?v=ZrMBAP9gtlA&t=111s

Klasa 3 a

Edukacja polonistyczna:
Temat: Piszemy opowiadanie.
– dokończ pisać opowiadanie w ćwiczeniach na str. 69 ćw. 1;
– sprawdź pisownię niektórych wyrazów z trudnościami ortograficznymi w słowniku;
– zrób zdjęcie opowiadania i prześlij do nauczyciela.
Edukacja plastyczna:
– wykonaj ilustrację do swojego opowiadania, użyj pasteli lub kredek świecowych.
Edukacja matematyczna:
– poćwicz rozwiązywanie zadań tekstowych w ćwiczeniach str. 43 ćw.1, 2, 3.
Religia:
Temat 40: We wspólnocie Kościoła przepraszamy Boga i ludzi.
– przeczytaj wiadomości z podręcznika;
– skorzystaj z płyty dołączonej do podręcznika;
– wykonaj ćwiczenia.

Klasa 3 b

Edukacja polonistyczna:
Temat: Opisz ilustrację.
– uzupełnij podane zdania wykorzystując ilustrację i pytania pomocnicze – ćwiczenia, zad.1 str. 77;
– opisz kadr z filmu „Królewna Śnieżka” – ćwiczenia , zad. 2 str. 77 (odeślij zadanie do nauczyciela).
Edukacja matematyczna:
– powtórz wiadomości wykonując zadania z ćwiczeń na str. 50/51.
Religia:
Temat 40: We wspólnocie Kościoła przepraszamy Boga i ludzi.
– przeczytaj wiadomości z podręcznika;
– skorzystaj z płyty dołączonej do podręcznika;
– wykonaj ćwiczenia.
Język angielski:
– zaśpiewaj piosenkę „On this street”;
– obejrzyj historyjkę w podręczniku na str. 54-55, na platformie lub klikając w link https://www.youtube.com/watch?v=i2gH17dD1jA
– zapisz w zeszycie temat lekcji;
– wykonaj ćw. 1 i 2 na str. 52.

Klasa 4 a

Język angielski, grupa I:
Temat: E-mail do kolegi.
– wzorując się na wypowiedzi w ćw. 6, napisz email (ćw. 7 str. 77). Możesz wykorzystać niektóre zwroty z ramki. Zadanie prześlij na ocenę.
Język polski:
Temat: Poznajmy bliżej króla Maciusia I.
– przypomnij fakty dotyczące rodziców Maciusia;
– opisz wygląd głównego bohatera;
– odpowiedz na pytanie, jak układały się jego relacje z innymi osobami;
– wymień cechy charakteru Maciusia i uzasadnij je, przypominając najważniejsze fakty z jego życia.
Matematyka:
Temat: Prostopadłościan i sześcian.
Do tematu proponuję film https://www.youtube.com/watch?v=QPhLDw3hyxQ
– przeczytaj tekst ze str. 161 i 162 (podręcznik);
– zrób zadanie 1, 2 str. 164 (podręcznik).
Muzyka:
– przeczytaj opowiadanie str. 90 i wypisz polskie tańce narodowe;
– zobacz https://www.youtube.com/watch?v=PRo0xXWlPps
– scharakteryzuj mazura.
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 44 „Dziedziniec Piłata – przed sądem” oraz wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1, 2, 4.
Plastyka:
– dokończ pracę z poprzedniej lekcji – Wiosenna łąka (A3, kolaż).
Język angielski:
Topic: Test z rozdziału 7.
– rozwiąż test dostępny pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfErfJPkBzO2AH0c4hVVx84FnWzfsYLQkSNB2O_gUKv2ZlMzw/viewform
zgodnie z ustaleniami w dniu dzisiejszym do godziny 17:00 (nagranie do testu 8: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15smfTVCe9mujYYOgbF4Ipbh5GLl5e_to ).

Klasa 4 b

Język angielski:
Topic: Test gramatyczno-leksykalny z rozdziału 6. O godz. 8 rano zostanie przesłany link do testu, do godz. 17 należy go wypełnić, zapisać i odesłać do nauczyciela.
Matematyka:
– lekcja online w dwóch grupach na 11.00 i 11.45, link zostanie wysłany na pocztę klasową i przez Vulcan.
– jutro kartkówka z działań na ułamkach. Odbędzie się on line. Podam Wam zadania do obliczenia podczas połączenia. Będę zapraszać po 3 osoby w 15-minutowych odstępach. Bądźcie w gotowości od 10.00.
Przyroda:
Temat: Podsumowanie wiadomości.
– wykonaj ćwiczenia ze str. 98-100. Zrób zdjęcie i wyślij ekl@sp11katowice.pl do 24.04;
– dla chętnych ćwiczenia na squla : przyroda – geografia – skały. Od 8.00 do 15.00 darmowa.
Język polski:
Temat: Grupa podmiotu i grupa orzeczenia (lekcja online).
– zajęcia online o godzinie 10.00-10.45. Włącz swoją pocztę i czekaj na zaproszenie do udziału w lekcji.
Plastyka:
– kontynuacja pracy z poprzedniej lekcji – Wiosenna łąka (A3, kolaż).
Informatyka:
– przypomnij sobie skróty klawiszowe – podręcznik „Lubię to” str. 98 lub okładka;
– zapamiętaj te, które będą potrzebne do wykonania dzisiejszego zadania;
– otwórz dokument zapisany w MS Word (załącznik wysłane na dziennik elektroniczny);
– sformatuj go w następujący sposób, korzystając ze skrótów klawiszowych: tytuł – tekst dekoracyjny z galerii WordArt, tekst czcionka Times New Roman 12, wyjustowany, pierwsze wyrazy w zdaniach oraz wszystkie nazwy własne – pogrubione, czasowniki podkreślone;
– zapisz dokument pod nazwą lektura.

Klasa 5 a

Język angielski gr.2:
Topic:Writing time. Piszemy bloga o ulubionym sporcie.
– przeczytaj wpis na blogu w podręczniku w zad. 8/89, a następnie wykonaj zadanie uzupełniając tekst wyrazami z ramki; odpowiedzi zapisz w zeszycie;
– przeczytaj informacje z zielonej ramki (Forms Explorer), które pomogą Ci w jutrzejszym zadaniu;
– przygotuj „na brudno” odpowiedzi na pytania w zadaniu 9/89.
Matematyka:
Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych.
– przypomnij sobie film: https://www.youtube.com/watch?v=NmuR91sLyLk;
– wykonaj w zeszycie zadanie 2 i 4 ze str. 168 z podręcznika.
Religia:
– poświęć te zajęcia na powtórzenie;
– uzupełnij braki w ćwiczeniach z ostatnich trzech tematów;
– powtórz wiadomości z katechizmu pamięciowego: uczynki miłosierne względem ciała.
Język polski:
– zapraszam na spotkanie online o godzinie 10.00.
Wychowanie fizyczne:
– ćwiczenia z przyborem nietypowym;
– wykonaj ćwiczenia z linku https://www.youtube.com/watch?v=_WWOtjgj4mw, ale tylko ćwiczenia z papierem toaletowym;
– następnie spróbuj żonglerki (podbijanie stopą) papierem toaletowym;
– jak dasz radę zrób dwie serie tych ćwiczeń.

Klasa 5 b

Język polski:
Temat: A to legenda właśnie.
– lekcja on-line godzina 11.00-12.00.
– przypomnij sobie tekst zamieszczony w pomarańczowym podręczniku str. 190;
– wykonaj zadanie 5 str. 192 (dopasuj do postaci: Henryk Probus i czarownica na miotle, wyrazy, pojęcia i związki wyrazowe z ramki);
– uzasadnij, że opowieść o krakowskich gołębiach jest legendą;
– wymyśl sposób na zapamiętanie nowej wiadomości.
Matematyka:
Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych.
– do tematu proponuję film https://www.youtube.com/watch?v=wnU2rcWx5EY
– przeczytaj tekst ze str. 162 (podręcznik);
– zrób zadanie 1 str. 162 oraz 2 i 4 str. 163 (podręcznik).
Język angielski gr. II
Topic: Słownictwo, liczebniki porządkowe – powtórzenie.
– powtórz słownictwo w podręczniku na str. 90;
– wykonaj ćw. 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń na str. 88.
Religia:
Temat: Powtórzenie wiadomości.
– uzupełnij braki w ćwiczeniach z ostatnich trzech tematów;
– powtórz wiadomości z katechizmu pamięciowego: uczynki miłosierne względem ciała.
Geografia:
Temat: Sprawdzian wiadomości.
– dzisiaj, około godziny 10.00 otrzymasz na e-dziennik link;
– wykonaj zadania online i prześlij;
– na odpowiedzi czekam do godziny 13.00 (w przypadku problemów czekam na wiadomość);
– test będzie na ocenę.
Muzyka:
– zobacz https://www.youtube.com/watch?v=DuxOYJj5Tlo
– przeczytaj informacje str. 32, 35 i 36;
– napisz, co to jest tempo (agogika) i metronom;
– prześlij ilustrację wykonaną do utworu Vivaldiego (zadanie z końca lutego, lekcja z panią Jankowską) na adres: ag@sp11katowice.pl
Wychowanie fizyczne:
Temat: Ćwiczenia mięśni nóg.
https://youtu.be/_RC84ECrTPc

Klasa 5 c

Technika:
Temat: Pismo techniczne.
– zapoznaj się z informacjami ćw. 3 str. 52;
– wykonaj ćwiczenia 3 i 4 str. 52.
Język angielski:
Topic: Explorers’ Club: Ice hokey. Hokej na lodzie.
– wysłuchaj nagrania z podręcznika (str. 92) do tekstu;
– podczas słuchania śledź tekst w książce. Link do odsłuchu: https://drive.google.com/file/d/1BKgdKU1pVqwl00oI9vgWtnaXO-6sWdK5/view?usp=sharing
– wykonaj zad. 2/93, a odpowiedzi zapisz w zeszycie;
– wykonaj zadania w ćwiczeniach 1-3/90.
Biologia:
Temat: Podsumowanie wiadomości.
– przeczytaj str. 110-111;
– wykonaj kartę pracy (link na Vulcanie), zrób zdjęcie i wyślij ekl@sp11katowice.pl do 24.04.
Język polski:
– obejrzyj krótki film, który jest streszczeniem mitu o Dedalu i Ikarze
https://www.youtube.com/watch?v=dvWnakQkVqY (Bajanie na ścianie);
– wyjaśnij znaczenie wyrażenia ikarowy lot;
– pobierz i wykonaj kartę pracy (nie musisz jej drukować);
– rozwiązanie quizu z wyjaśnieniem zapisz w zeszycie https://www.szybkiplik.pl/s7EGnj6dU8
Wychowanie fizyczne:
Temat: Ćwiczenia mięśni nóg.
https://youtu.be/_RC84ECrTPc

Klasa 5 d

Informatyka:
Krótka historia.
– utwórz prezentację zgodnie z instrukcją str. 95-98.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Wzmacnianie mm posturalnych.
https://youtu.be/lzXgFEx_8DI
Język polski:
Temat: Gołębi problem okiem dziennikarza.
– przeczytaj tekst zamieszczony w pomarańczowym podręczniku str. 191;
– zapoznaj się z informacją Wiem więcej pomarańczowy podręcznik str. 193;
– zapisz w zeszycie znaczenie wyrazu lid (słowniczek str. 193);
– zapisz tytuł i śródtytuły przeczytanego artykułu str. 191;
– przytocz początkową część artykułu (lid), która została zapisana pogrubioną czcionką i napisz o czym informuje.
Matematyka:
Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych.
– przypomnij sobie film:
https://www.youtube.com/watch?v=NmuR91sLyLk
– wykonaj w zeszycie zadanie 2 i 4 ze str. 168 z podręcznika.
Język angielski:
Topic: Extreme sports. Sports equipment. Reading.
– przepisz do zeszytu tabelkę Vocabulary w podręczniku na str. 89 wraz z polskimi znaczeniami (znajdziesz je w podręczniku na str. 90);
– wykonaj ćw. 2, 3 w podręczniku na str. 86.

Klasa 6 a

Wychowanie fizyczne:
– po krótkiej rozgrzewce wykonaj zestaw ćwiczeń znajdujący się pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=JSnL1zxwvUE.
Muzyka:
– wysłuchaj najsłynniejszego utworu Jana Sebastiana Bacha https://www.youtube.com/watch?v=DquxPwY91MI ;
– zapoznaj się z tekstem piosenki „Zacznij od Bacha” str.142 posłuchaj https://www.youtube.com/watch?v=DOkbZc0DHQ0 i spróbuj zaśpiewać.
Historia:
Temat: I rozbiór Polski.
– przeczytaj rozdz. str. 158-162;
– wykonaj notatkę do podanych punktów:
– reformy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
– dlaczego szlachta zawiązała konfederację barską i jaki był jej skutek?,
– I rozbiór Polski.,
– obraz Jana Matejki str. 162 – zwróć uwagę na głównych bohaterów, jaką rolę pełnili w Rzeczypospolitej.
Język polski:
Temat: W sali muzeum piękne trofeum – przydawki.
– przeczytaj informacje o przydawce z podręcznika do gramatyki str. 136, 137;
– napisz krótką notatkę (forma dowolna) o tej części zdania;
– wykonaj pisemnie zadanie 6, 7 str. 137.
Matematyka:
Temat: Odejmowanie liczb całkowitych.
– rozwiąż zadania przesłane na pocztę klasową.
– w czwartek odbędzie się kartkówka z działań na liczbach całkowitych. Test będzie dostępny od godziny 11.00 przez godzinę.
– przygotuj zeszyt do sprawdzenia. W piątek prześlij zdjęcia notatek w zeszycie do tematów z działu „Liczby dodatnie i ujemne”.
Zajęcia z wychowawcą:
– lekcja online godz. 13.30-14.30 link otrzymasz na swoją pocztę.

Klasa 6 b

Religia:
Temat: Wiatr i ogień – znaki mocy z wysoka.
– przeczytaj z podręcznika temat 39 i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń do tego tematu.
Matematyka:
Temat: Upraszczanie wyrażeń algebraicznych.
– przeczytaj informację ze str. 188 i 189 z podręcznika.Możesz zobaczyć filmik (do 10 minut) https://www.youtube.com/watch?v=H9-bLEp9t1Q
– zrób zadanie 1 ze str. 190 z podręcznika.
Zajęcia z wychowawcą:
Temat: Podsumowanie zachowania od stycznia do 10 marca 2020 r. Sprawy bieżące związane z nauką zdalną. Spotkanie on – line: 10.00-10.45.
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj trening, zwiększ sobie czas na odpoczynek, https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI
Język polski:
Temat: „W Sali muzeum piękne trofeum”. Przydawka.
– przypomnij sobie co to jest przydawka – fioletowy podręcznik str. 136;
– zapisz nową wiadomość str. 137;
– wykonaj zadania: 1 i 3 str. 133-135.

Klasa 6 c

Historia: Temat podsumowanie wiadomości z rozdziału V Upadek Rzeczypospolitej (lekcja online)
Geografia:
Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec.
– napisz w zeszycie, zrób zdjęcie i prześlij na adres: wp@sp11katowice.pl;
część 1. Położenie geograficzne i środowisko geograficzne Niemiec. (str. 130); część 2. odpowiedz na pytania 1, 2 i 3 ze str. 135.
Wykorzystaj również: https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-niemiec/DD20MtgUQ
Język polski:
Temat: Redagujemy list oficjalny.
– w imieniu przewodniczącego samorządu uczniowskiego napisz list oficjalny, w którym poprosisz o pomoc w organizacji imprezy upamiętniającej patrona szkoły. Podaj przekonujące
argumenty. Zadecyduj, kto będzie adresatem – dyrekcja szkoły, władze miasta, prezydent? Pamiętaj o wszystkich radach dla piszących list oficjalny. Termin: 29.04.2020 pod adres
aw@sp11katowice.pl
Matematyka:
Temat: Rozwiązywanie równań.
– lekcja online od 12.40 w dwóch grupach.
Zajęcia z wychowawcą:
– online: Zdrowe ciało zdrowy umysł.
Religia:
– poświęć te zajęcia na powtórzenie;
– uzupełnij braki w ćwiczeniach z ostatnich trzech tematów;
– powtórz wiadomości z katechizmu pamięciowego: uczynki miłosierdzia względem ciała.
Wychowanie fizyczne:
– ćwiczenia z przyborem nietypowym
– wykonaj ćwiczenia z linku https://www.youtube.com/watch?v=_WWOtjgj4mw , ale tylko ćwiczenia z papierem toaletowym, a następnie spróbuj żonglerki (podbijanie stopą) papierem toaletowym.
Jak dasz radę zrób dwie serie tych ćwiczeń.
Powodzenia.

Klasa 7 a

Język niemiecki grupa1:
Temat: In der Schule – ćwiczenia leksykalne.
– wykonaj ćw. 1, 2, 7 z zeszytu ćwiczeń str. 46-47;
– przeczytaj informację o tworzeniu rzeczowników złożonych z podręcznika str. 80;
– zrób ćwiczenie 8 z zeszytu ćwiczeń dotyczące rzeczowników złożonych.
Język angielski grupa 2:
Topic: Reading comprehension. First job. Praca z tekstem
– zapoznaj się /naucz się zwrotów z zad. 4/97 w podręczniku (link do wymowy: https://drive.google.com/file/d/1RghRtGBHUI9o0Ot5_i2SrFIMNMbivPn1/view?usp=sharing
– posłuchaj tekst z podręcznika na str. 97 (https://drive.google.com/file/d/1Qa8KymBwjGIBGw0tOpSxo_uF5SHAJ1zp/view?usp=sharing), a następnie przeczytaj go na głos.
– zrób zad. 2, 3, 5/97 w zeszycie (wpisujemy tylko odpowiedzi). Wykonane zadania wyślij do mnie na email (akuc@sp11katowice.pl) do środy 27 kwietnia.
Muzyka:
– kontynuacja zadania z poprzednich zajęć. Style muzyki rozrywkowej str. 50-53 (wybierz jeden styl i zrób w PowerPoint prezentację).
Matematyka:
Temat: Potęgowanie potęgi.
– przeczytaj informacje ze str. 229 z podręcznika;
– wykonaj zadania 1 i 2 ze str. 229 z podręcznika.
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat „Świadectwo wiary mojej rodziny”, a następnie zapisz w zeszycie przykłady, w jaki sposób twoja rodzina może dać świadectwo wiary innym ludziom (zdjęcie prześlij na adres aleksandrabrahlich@gmail.com do dnia 29 kwietnia – praca do oceny).
Fizyka:
– nowy dział: „Praca, moc, energia”. Temat: Praca i jej jednostki;
– wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/praca-jako-wielkosc-fizyczna/D1E2zpfgo;
– przeczytaj tekst z epodręcznika;
– przepisz do zeszytu tekst z;podsumowania oraz kiedy nie wykonuje się pracy w sensie fizycznym (z zapamiętaj!);
– wykonaj ćw. 1 i wpisz do zeszytu trzy przykłady, w których ludzie wykonują pracę zgodnie z fizyczną definicją pracy;
– rozwiąż w zeszycie polecenia z pracy domowej 4.1-4.4.
Biologia:
Temat: Obwodowy układ nerwowy.
– przeczytaj strony 181-184;
– w zeszycie wymień rodzaje nerwów i napisz, co to jest łuk odruchowy;
– zrób zadanie 6/184 w tabeli.
– https://www.youtube.com/watch?v=xy_HG_EdxD4
– https://www.youtube.com/watch?v=XWUNqEn2W4I
Język polski:
Temat: Treść ujęta w formę, czyli powtórzenie o rodzajach i gatunkach literackich.
– zajęcia online o godzinie 11.00-11.45 Włącz swoją pocztę i czekaj na zaproszenie do udziału w lekcji.

Klasa 7 b

Chemia:
Temat: Woda jako rozpuszczalnik.
– zapoznaj się z tematem w podręczniku str. 165-169;
– zobacz film o budowie cząsteczki wody na docwiczenia.pl wpisując kod: C77KLP;
– zrób w zeszycie notatkę uzupełniając przesłaną kartę pracy.
Język niemiecki:
Temat: In der Schule – ćwiczenia leksykalne.
– wykonaj ćw. 1, 2, 7 z zeszytu ćwiczeń str. 46-47;
– przeczytaj informację z podręcznika str. 80 o tworzeniu rzeczowników złożonych;
– zrób ćwiczenie 8 z zeszytu ćwiczeń dotyczące rzeczowników złożonych.
Historia:
Temat: Świat na drodze ku wojnie.
– przeczytaj w podręczniku str. 156-160 i uzupełnij kartę pracy (wyślę na pocztę).
Wychowanie fizyczne:
– ćwiczenia z nietypowym przyborem. Wykonaj zestaw ćwiczeń z ręcznikiem
https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR21NoT_vHnbzSIAwN6–dbVsINHWkpg7cKnD9XMIUW17BOqewGRs9REFjU
Język polski:
Temat: Powtórzenie wiadomości ze słowotwórstwa (lekcja online).
– przypomnij, czym się różni realne znaczenie wyrazu od znaczenia słowotwórczego;
– wyjaśnij pojęcia: wyraz podstawowy, wyraz pochodny, podstawa słowotwórcza, prefiks, sufiks, interfiks, formant zerowy, złożenia, zestawienia, zrosty, rodzina wyrazów, oboczność parafraza słowotwórcza;
– wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 137-141;
– przygotuj się do sprawdzianu ( termin 27.04).
Matematyka:
Temat: Potęgowanie potęgi.
– zapoznaj się z informacjami str. 229 w podręczniku;
– wykonaj w zeszycie zadanie 1 str. 229 z podręcznika.

Klasa 7 c

Muzyka:
– kontynuacja zadania z poprzednich zajęć – Style muzyki rozrywkowej str. 50-53 (wybierz jeden styl i zrób w PowerPoint prezentację).
Geografia:
Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.
– korzystając z podręcznika , odpowiedz pisemnie w zeszycie, jak powstają i dlaczego są groźne: kwaśne deszcze, smog i nadmierna eutrofizacja wody. Następnie wykonaj w Zeszycie ćwiczeń zadania. Zrób zdjęcia i prześlij na adres: wp@sp11katowice.pl.
https://epodreczniki.pl/a/jak-ludzie-zagrazaja-przyrodzie/DxgCv3Vf9
https://www.youtube.com/watch?v=e6rglsLy1Ys (można włączyć polskie napisy -ustawienia, -napisy, -przetłumacz automatycznie -na liście szukasz język polski).
Język angielski:
Topic: Test gramatyczno-leksykalny z rozdziału 6. o godz. 8.00 rano zostanie przesłany link do testu, do godz. 17. 00 należy go wypełnić, zapisać i odesłać do nauczyciela.
Chemia:
Temat: Woda jako rozpuszczalnik.
– zapoznaj się z tematem w podręczniku, str. 165-169;
– zobacz film o budowie cząsteczki wody na docwiczenia.pl wpisując kod: C77KLP;
– zrób w zeszycie notatkę uzupełniając przesłaną kartę pracy.
Biologia:
Temat: Obwodowy układ nerwowy.
– przeczytaj str. 181-184;
– w zeszycie wymień rodzaje nerwów i napisz, co to jest łuk odruchowy;
– zrób zadanie 6/184 w tabeli.
– https://www.youtube.com/watch?v=xy_HG_EdxD4
– https://www.youtube.com/watch?v=XWUNqEn2W4I
Język polski:
Temat: „A ty z tej próżni czemu drwisz…?”
– na platformie: https://epodreczniki.pl/a/przeciw-nicosci-czyn-i-poryw-ku-innemu-swiatu/D14H31MVs przeczytaj raz jeszcze wiersz Bolesława Leśmiana „Dziewczyna” i wykonaj ćwiczenie 2.1, 2.2 i 3.4. Sprawdź rozwiązanie. Ćwiczenie 2.3 wykonaj w zeszycie.
Fizyka:
– do tematu z pracy;
– wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/praca-jako-wielkosc-fizyczna/D1E2zpfgo;
– rozwiąż w zeszycie polecenia z pracy domowej 4.1-4.4.

Klasa 8 a

Biologia:
Temat: Materia i energia w ekosystemie.
– proponuję: https://www.youtube.com/watch?v=PvWER2UZ11o&t=508s (Energia i materia);
– przeanalizuj str. 125- 128;
– napisz w zeszycie, na czym polega krążenie materii i przepływ energii w ekosystemie;
– https://www.youtube.com/watch?v=HXyE2-kd_QU (obieg CO2 w przyrodzie);
– https://www.youtube.com/watch?v=e2CtrK8mVew (co zakłóca obieg materii).
Język polski:
Temat: Czego nie może zabraknąć w życiorysie i podaniu?
– zapoznaj się z zasadami pisania życiorysu i podania ( materiały zostaną przesłane na pocztę);
– dokonaj analizy przykładowych prac przesłanych przez nauczyciela ( wzór podania i życiorysu);
– wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania 1-3 str. 222-223.
Matematyka:
Temat: Styczna do okręgu.
– zrób zadanie 1 ze str. 97 w ćwiczeniach. Wykorzystaj wskazówki, które otrzymałeś w mailu.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Wzmacnianie mm posturalnych. https://youtu.be/lzXgFEx_8DI
Edukacja dla bezpieczeństwa:
– zobacz film z linku o odmrożeniach. https://www.youtube.com/watch?v=n0VO6wr5Smw
Fizyka:
– na vulcanie otrzymasz link do karty pracy z optyki w formie testu, który będzie aktywny od godz. 9.00 do 20.00;
– postępuj zgodnie z instrukcją na karcie pracy – Powodzenia!
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat „Po co jest piękno? – sztuka sakralna” , zapisz w zeszycie notatkę (zielona ramka str. 116).

Klasa 8 b

Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat „Po co jest piękno? – sztuka sakralna”, zapisz w zeszycie notatkę (zielona ramka str. 116).
Historia:
Temat (na dwie lekcje): Opór społeczny wobec komunizmu.
– przeczytaj rozdz. 2 str. 166-171, przeanalizuj mapę i tekst źródłowy, poszukaj informacji czym było Radio Wolna Europa. Prezentacja zostanie wysłana na adresy e-mail uczniów.
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj jakąkolwiek aktywność fizyczną (taniec, ćwiczenia), zrób zdjęcie i wyślij na mój adres: jborgiel@sp11katowice.pl, lub na mojego messengera.
Język angielski:
Temat: Opis ilustracji związanych ze sportem. Lekcja online: 9.00-9.45.
– ćw. 2 i 3, str. 110;
– ćw. 4 str. 109.
Matematyka:
Temat: Wzajemne położenie okręgów.
– zapoznaj się z informacjami ze str. 238 w podręczniku.
– wykonaj zadania 1, 2, 3 ze str. 98 w ćwiczeniach oraz zadanie 4 ze str. 99 w ćwiczeniach.
Język polski:
Temat: Rozmowa o wartościach.
– przeczytaj tekst zamieszczony w podręczniku str. 202-204;
– sprawdź w słowniku języka polskiego (on-line) i wskaż różnice znaczeniowe między rzeczownikami litość i współczucie;
– zapisz nazwy wartości, które uznajesz za uniwersalne i które respektujesz w swoim życiu;
– przedstaw bohaterów literackich, którzy według Ciebie, okazywali innym współczucie.
Biologia:
Temat: Różnorodność biologiczna.
– zajęcia online. O godzinie 12.00 włącz swoją pocztę i czekaj na zaproszenie do udziału w lekcji. Przygotuj zeszyt.

Klasa 8 c

Wiedza o społeczeństwie:
Temat: Sądy i trybunały.
– w punkcie 1 wypisz rodzaje sądów, funkcjonujących w Polsce;
– w punkcie 2 wymień 3 zasady działania sądów;
– w punkcie 3 wyjaśnij, czym zajmuje się Trybunał Stanu i Trybunał Konstytucyjny.
Chemia:
Temat: Glicerol – alkohol polihydroksylowy.
– zapoznaj się z tematem w podręczniku str. 150-152;
– zrób notatkę w zeszycie w oparciu o przesłaną kartę pracy;
– dla chętnych: zapoznaj się z tematem na stronie: https://epodreczniki.pl/a/alkohole-wielowodorotlenowe/DwL8CL7TH i napisz krótką notatkę o glikolu etylenowym; notatkę prześlij w formie zdjęcia na mój adres email: mw1@sp11katowice.pl do piątku 24.04 (do godziny 15:00), w tytule wiadomości wpisz imię, nazwisko i klasę – tylko podpisane prace będą sprawdzone.
Język niemiecki:
Temat: Wie ist das Wetter heute? (Jaka jest dziś pogoda?).
– przepisz do zeszytu zwroty związane z pogodą z podręcznika str. 82;
– zobacz nagranie https://www.youtube.com/watch?v=xDp5kZIypJI ;
– wypisz z nagrania zwroty związane z burzą i mrozem oraz odpowiedz w zeszycie na pytanie zawarte w temacie lekcji.
Język polski:
Temat: Czego nie może zabraknąć w życiorysie i podaniu?
– zapoznaj się z zasadami pisania życiorysu i podania (materiały zostaną przesłane na pocztę);
– dokonaj analizy przykładowych prac przesłanych przez nauczyciela (wzór podania i życiorysu);
– wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania 1-3 str. 222-223.
Wychowanie fizyczne:
– spróbuj wykonać trening spokojnie, wykonując poprawnie wszystkie ćwiczenia (zmniejsz ilość powtórzeń, zwiększ sobie czas na odpoczynek).
https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI
Matematyka:
Temat: Wzajemne położenie okręgów.
– zapoznaj się z informacjami ze str. 238 w podręczniku.
– wykonaj zadania 1, 2, 3 ze str. 98 w ćwiczeniach oraz zadanie 4 ze str. 99 w ćwiczeniach.
Zajęcia z wychowawcą:
Temat: Mój typ osobowości.
– chcesz dowiedzieć się jaką masz osobowość? wejdź na stronę http://testownia.net/testy/test-osobowosci-charakteru i zrób test, a dowiesz się czy jesteś flegmatykiem, cholerykiem, sangwinikiem, czy może melancholikiem. Życzę dobrej zabawy.

Skip to content