Zadania na środę 15 kwietnia i aktualności

W związku z przedłużającym się nauczaniem na odległość i padającymi ze strony rodziców i uczniów pytaniami spisaliśmy szereg zasad, którymi kierujemy się w naszej obecnej pracy. Informacje te można znaleźć klikając w link https://sp11katowice.pl/wp-content/uploads/2020/04/zasady-pracy-szkoły-w-czasie-nauczania-na-odległość.docx

Przypominamy, że ocenianiu podlega również zachowanie uczniów. Zmodyfikowane zasady znajdują się tu: https://sp11katowice.pl/wp-content/uploads/2020/04/ocena-zachowania.docx

Klasa 1 a

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj tekst w podręczniku na str. 41, ułóż pytanie, które zadasz Faustynie, a następnie ułóż odpowiedź; zapisz odpowiedź w zeszycie;
– wyszukaj w tekście wyrazy z literą f i przepisz je do zeszytu.
Edukacja matematyczna:
– przepisz przykłady do zeszytu i wykonaj obliczenia – zad. 2 str. 75 podręcznik.
Język angielski:
– przypomnij sobie nazwy produktów spożywczych śpiewając piosenkę „Colin’s chant”;
– posłuchaj historyjki (podręcznik str. 54 – 55). Historyjka dostępna jest na platformie edukacyjnej lub po kliknięciu w link https://www.youtube.com/watch?v=fOGr76JCSCQ&t=4s
– wykonaj ćw. 1 i 2 na str. 52 w zeszycie ćwiczeń;
– posłuchaj piosenki https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc

Klasa 1 b

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj tekst na str. 41 (Podręcznik);
– odpowiedz w zeszycie na pytania : Co Faustyna ma w pokoju? Jakie zabawki da na górną półkę? (do sprawdzenia);
– zrób ćwiczenia na str. 37 (Ćwiczenia).
Edukacja przyrodnicza:
– przyjrzyj się ilustracjom w podręczniku matematyczno-przyrodniczym;
– zastanów się dlaczego należy dbać o przyrodę?
– zrób ćwiczenie 2 str. 39 (narysuj na kartce i podpisz rośliny i zwierzęta pod ochroną w najbliższej okolicy np. Rezerwat Przyrody Ochojec) – do sprawdzenia w czwartek.
Edukacja matematyczna:
– rozwiąż zadanie 3 str. 36 (Ćwiczenia).
Język angielski:
– posłuchaj piosenki https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE
– przypomnij sobie historyjkę (str. 54 – 55) https://www.youtube.com/watch?v=fOGr76JCSCQ&t=4s
– zad. 2 str. 56 (podręcznik). Zapytaj, które produkty lubi niedźwiadek? Do you like ham? Odpowiedz zgodnie z treścią historyjki Yes, I do./No, I don’t.
– zad. 3 str. 56. Posłuchaj piosenki „The picnic song”. Wskaż właściwe rysunki i zaśpiewaj piosenkę.
– ćw. 1, 2 str. 53 (zeszyt ćwiczeń).

Klasa 1 c

Edukacja polonistyczno- społeczna:
– tradycje świąteczne – posłuchaj jeszcze raz tekstu przeczytanego przez nauczyciela o świętach wielkanocnych (link do nagrania na dzienniku elektronicznym);
– wykonaj w ćwiczeniach zadania ze str.78, 79, 80.
Edukacja matematyczna:
– dopełnianie do pełnej dziesiątki – wykonaj w ćwiczeniach zadanie 4, 5 str. 36;
– na podstawie lekcji przesłanej przez dziennik elektroniczny wykonaj zadania z podręcznika ze str. 40;
– utrwal umiejętność dopełniania do pełnej dziesiątki poprzez wykonanie zadania z gry https://www.matzoo.pl/klasa1/dopelnianie-do-10-graficznie_1_554

Klasa 2 a

Edukacja polonistyczna:
– wyrazy z ,,h” – ćwiczenia PISZĘ str. 56.
Edukacja matematyczna:
– ćwiczenia str. 44 – 45 – ,,Czy już potrafisz…”

Klasa 2 b

Edukacja polonistyczna:
– napisz on-line test znajomości lektury, który otrzymali rodzice, wypełniony odeślij do nauczyciela;
– w zeszycie z j. polskiego napisz Lekcja, data, Temat: Omawiamy lekturę.;
– stwórz metryczkę książki (tytuł, autor, ilustrator);
– ułóż i napisz w kolejności alfabetycznej podane wyrazy: zuch, harcerz, żołnierz, druh, okupacja, bomba, nalot;
– przypomnij sobie pytania rzeczownika i przymiotnika, rozwiąż krzyżówkę (załącznik) np. co to? radość jaki? – radosny;
– wpisz przymiotniki do krzyżówki (jeżeli nie możesz jej wydrukować, przymiotniki zapisz w zeszycie i podkreśl literę składającą się na hasło);
– odczytaj hasło i wpisz je na karcie pracy lub w zeszycie.
Edukacja plastyczna:
– przedstaw środkami plastycznymi główną bohaterkę książki „Asiunia” (farby, metoda collage, nie posługuj się tylko kredkami). Pracę wyślij na adres mailowy nauczyciela.
Edukacja zdrowotna:
– wykonaj ćwiczenia zgodnie z załącznikiem.
Religia:
– uzupełnij w podręczniku temat 37 „W każdą niedzielę cieszymy się zmartwychwstaniem Jezusa”, str. 76 -77;
– obejrzyj wersję elektroniczną podręcznika temat 37.

klasa 3 a

Edukacja polonistyczna:
Temat: Układamy tekst zawiadomienia.
– naucz się ładnie czytać opowiadanie „Rekinki biznesu” w podręczniku na str. 36 – 37;
– wykonaj zadanie w ćwiczeniach na str. 63 ćw. 1;
– zapisz temat lekcji w zeszycie;
– pod tematem zapisz na kolorowo słowo „Zapamiętaj”, a pod nim piórem przepisz informację na żółtym tle z ćwiczeń ze str. 63;
– zastanów się, jak może brzmieć zawiadomienie w ćwiczeniach dodatkowych na str. 66 ćw. 5 (tekst zawiadomienia będzie układany i zapisywany podczas spotkania online z nauczycielem).
Edukacja matematyczna:
Temat: Dodawanie i odejmowanie setek i tysięcy.
– zapisz temat lekcji w zeszycie;
– pod tematem wykonaj pisemnie zadania z podręcznika str. 38 ćw.1, 2;
– wykonaj obliczenia w ćwiczeniach dodatkowych str. 55 ćw.4.
Edukacja przyrodnicza:
Temat: Zioła i rośliny lecznicze.
– poproś dorosłego o zaparzenie herbaty ziołowej, jeżeli taka jest w domu;
– dowiedz się, jakie właściwości lecznicze ma ta roślina. Możesz skorzystać z podręcznika na str. 37 lub Internetu.

Klasa 3 b

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj tekst „Amelka i ekipa filmowa” – podręcznik str. 40 – 41 i odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem;
– zapisz informację dotyczącą fragmentu książki – ćwiczenia do polskiego zad.1 str. 70;
– poszerz słownik o wyrażenia związane z filmem – ćwiczenia zad.1, 2 str. 70;
– zredaguj pytania do aktorów i reżysera – ćwiczenie do polskiego, zad. 4 str. 71(nie wykonujemy ostatniego polecenia – kropki).
Edukacja matematyczna:
– zabawy matematyczne – wykonaj zad. 1 i 2 str. 46 w ćwiczeniach do matematyki;
– zapisz temat w zeszycie do matematyki – Porównywanie różnicowe;
– wykonaj w zeszycie z podręcznika zad. 1 i 2 str. 42.
Religia:
Temat 53, przeczytaj wiadomości z podręcznika, wykonaj ćwiczenia. Posłuchaj opowieści wielkanocnej:
https://view.genial.ly/5e85a8ee59ee3c0df4f45cf2/presentation-wielkanocna-opowiesc
Język angielski:
– topic: Shops.
– przypomnij sobie dni tygodnia śpiewając piosenkę https://www.youtube.com/results?search_query=days+of+the+week+song;
– zad. 1 i 2 str. 52 Popatrz na obrazki. Jakie sklepy przedstawiają? Co możesz w nich kupić? Posłuchaj nagrania i wskaż właściwe obrazki, powtórz nowe słówka;
– zapisz temat, nowe słówka i przetłumacz je na język polski;
– zad. 3 str. 52 posłuchaj rymowanki „I like shopping”, Wskaż właściwe rysunki;
– ćw. 1, 2 str. 50 (zeszyt ćwiczeń);
– zagraj w grę utrwalającą dzisiejsze słownictwo Spike’s stickers na platformie edukacyjnej lub klikając w link https://www.youtube.com/watch?v=w1LxjzDDyOg .

Klasa 4 a

Język angielski I grupa:
Temat: I’m good at swimming.
– posłuchaj i przeczytaj jeszcze raz dialogi ze str.76;
– zrób w zeszycie notatkę (dostaniesz na pocztę email);
– wykonaj ćw. 3 ze str. 74 (zeszyt ćwiczeń).
Język polski:
Temat: W poszukiwaniu epitetów.
– przeczytaj 2 razy głośno i raz po cichu wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej „Kosze pełne snów” (pomarańczowy podręcznik) str. 222;
– przepisz do zeszytu definicję epitetu str. 223;
– wykonaj zad. 1 i 3 str. 223;
– przygotuj na czwartek zielony podręcznik, ćwiczenia, zeszyt przedmiotowy i przybory do pisania (pióro/ długopis, ołówek, 3 kredki w różnych kolorach, linijkę, gumkę) na lekcję online;
– do poniedziałku przeczytaj lekturę „Król Maciuś I”.
Matematyka:
Temat: Jednostki pola.
– do tematu proponuję film https://www.youtube.com/watch?v=YGDlvFFJS7Y
– przeczytaj tekst na str. 151 i 152 (podręcznik);
– zrób zadanie 2 str. 152 oraz 4, 5, 7 str. 153.
Muzyka:
– przeczytaj opowiadanie o folklorze str. 88 – 89;
– wypisz w zeszycie, co wchodzi w skład folkloru;
– narysuj mapę Polski i podziel na regiony folklorystyczne;
– obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=FqTWisd-Qtc
Religia:
Temat: „Łagiewniki – iskra Miłosierdzia”.
– przeczytaj z podręcznika temat 57 „Łagiewniki – iskra Miłosierdzia”;
– wykonaj zadania do tego tematu w zeszycie ćwiczeń;
– w ramach wolnego czasu z cyklu „przez zabawę do wiedzy” spróbuj rozwiązać quiz online związany z miłosierdziem: https://wordwall.net/resource/469221/religia/mi%c5%82osierdzie
(za wzięcie udziału w quizie i przesłanie mi wyników quizu można otrzymać plusa, za trzy plusy ocena bardzo dobra).
Plastyka:
– pomaluj kartkę A3 farbą plakatową w 1/3 na niebiesko (niebo), w 2/3 na zielono (trawa);
– wykorzystując technikę kolaż (różne materiały np. gazeta, tkanina, bibuła, włóczka, fotografia itp.), wykonaj pracę pt. „Wiosenna łąka” (praca na 2 zajęcia).
Język angielski II grupa:
Topic: Dyscypliny sportowe, sportowcy – powtórzenie.
– powtórz słownictwo: „Dyscypliny sportowe” i „Sportowcy” w podręczniku na str. 90;
– wykonaj ćw. 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń na str. 88.

Klasa 4 b

Język angielski:
Topic: A young drummer. Mały perkusista – wywiad.
Students’ book p. 80. Przeczytaj tekst i spróbuj go przetłumaczyć.
– wykonaj zadanie 2 ze słuchu.
Matematyka:
– lekcja online w dwóch grupach na 10.00 i 10.45, link zostanie wysłany na pocztę klasową i przez Vulcan.
Przyroda:
Temat: Obszary i obiekty chronione.
– przeczytaj str. 155 – 156;
– w zeszycie zrób zadanie 1 str. 158;
– proponuję https://www.youtube.com/watch?v=VlZBr5bRxr0
Język polski:
Temat: Nietypowa receptura.
– zwykle układamy przepisy na różnego rodzaju potrawy, ale dlaczego nie stworzyć przepisu na szczęście? Z czego się według Ciebie składa? Jak je uzyskać?
– z podanej strony https://www.szybkiplik.pl/RyMcyc3WHM pobierz dokument pdf, w którym znajduje się karta pracy „Przepis na szczęście”. Zapisz swoje pomysły, pamiętając o właściwej formie. Propozycję wyślij pod adres aw@sp11katowice.pl
Plastyka:
– pomaluj kartkę A3 farbą plakatową w 1/3 na niebiesko (niebo), w 2/3 na zielono (trawa);
– wykorzystując technikę kolaż (różne materiały np. gazeta, tkanina, bibuła, włóczka, fotografia itp.) wykonaj pracę pt. „Wiosenna łąka”. Praca na 2 zajęcia.
Informatyka:
– przeczytaj tekst „Zapraszamy na przyjęcie” str. 107 – 111 podręcznik „Lubię to!”;
– obejrzyj filmy „Formatowanie spisu dań” , „Ustawienie tekstu względem marginesów” i „Zamiana tekstu na WordArt”- wysłane załączniki .
– otwórz edytor tekstu MS Word, napisz menu świąteczne, które przygotowano w Twoim domu w czasie świąt Wielkanocnych.
Utwórz spis świątecznych dań – rozpocznij od nagłówka (np. Wielkanocne menu, Świąteczne przysmaki itp.), w którym poinformujesz, z jakiej okazji przygotowano menu. Menu powinno mieć atrakcyjny wygląd, dlatego musisz je odpowiednio sformatować (ustawienie tekstu względem osi strony, wyróżnienie nagłówka, sformatowanie spisu dań). Nagłówek wyróżnij korzystając z galerii WordArt, spis dań sformatuj wg swojego pomysłu, nie stosuj zbyt wielu ozdobników, aby dokument był przejrzysty i czytelny. Pamiętaj, aby wymienić przynajmniej 10 wielkanocnych potraw.
-dokument zapisz pod nazwą świąteczne menu;
-zapisany dokument wyślij mailem do nauczyciela.

Klasa 5 a

Język angielski gr.2:
Topic: WH questions –exercises. Pytania szczegółowe – ćwiczenia.
– wykonaj zadania z ćwiczeń: 6, 7, 8/85.
Matematyka:
Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.
– przeanalizuj przykład ze str. 160 w podręczniku lub obejrzyj filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=9Nw1H59bJXU;
– wykonaj w zeszycie zadanie 1 ze str. 160 w podręczniku.
Religia:
Temat 47 „Tomasz – lekcja wiary”.
– przeczytaj wiadomości z podręcznika, wykonaj ćwiczenia;
– zapoznaj się z prezentacją:
https://view.genial.ly/5e8b0e29a50d1e0e0033c2f6/interactive-image-sw-tomasz-lekcja-wiarykl5jednosc
Język polski:
Temat: Marzę o… .
– zdradź w kilku zdaniach, o czym marzysz i co planujesz zrobić w pierwszej kolejności, gdy skończy się pandemia i będziesz mógł/mogła opuścić dom;
– zdania napisz na komputerze lub w zeszycie i zdjęcie wyślij na adres az@sp11katowice.pl (do piątku 17.04).
Wychowanie fizyczne:
– ćwicz z nietypowym przyborem, jakim jest ręcznik;
– pamiętaj, jeśli z którymś ćwiczeniem będziesz miał problem, zastąp go innym.
https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0JaXO0HfsyRHsXl99MjzMTEj4Oi1G58vsnNKngskLW6HBIBKmP4xu1he8

klasa 5 b

Język polski:
Temat: Typy związków wyrazowych.
– zapisz nową wiadomość (niebieski podręcznik) str. 125;
– wykonaj pisemnie ćwiczenia: 3, 5, 7 str. 124 – 125; Przykład ćw. 3: Myślałam o miejscownikach (polegam na przyjaciołach, myślę o przyszłości).
Matematyka:
Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000…
– do tematu proponuję film https://www.youtube.com/watch?v=S_IR6o0Hb9M
– przeczytaj tekst ze str. 154 i 155 (podręcznik);
– zrób zadanie 1 i 2 str. 155 (podręcznik).
Język angielski gr. II:
Topic: Sports rules.
– przeczytaj tekst w podręczniku na str. 88 (nagranie 33: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15smfTVCe9mujYYOgbF4Ipbh5GLl5e_to );
– na podstawie tekstu wykonaj ćw. 1, 2 w podręczniku na str. 88 oraz ćw. 1 w zeszycie ćwiczeń na str. 86.
Religia:
Temat 47 „Tomasz – lekcja wiary”.
– przeczytaj wiadomości z podręcznika;
– wykonaj ćwiczenia;
– zapoznaj się z prezentacją: https://view.genial.ly/5e8b0e29a50d1e0e0033c2f6/interactive-image-sw-tomasz-lekcja-wiarykl5jednosc
Geografia:
Temat: Lekcja powtórzeniowa- karta pracy.
– uzupełnij kartę pracy wysłaną na Twoją pocztę, otrzymasz ocenę z aktywności. Odpowiedzi prześlij na adres: wp@sp11katowice.pl do 21 kwietnia (wtorek). Uwaga! Nie musisz niczego drukować; odpowiedzi możesz zapisać w zeszycie, zrobić zdjęcie i przesłać.
Muzyka:
– wysłuchaj utworu: https://www.youtube.com/watch?v=poXm5QBYxqg&list=PL5176DA6B10BAC1C9&index=1
– wypisz instrumenty występujące w prezentowanym utworze;
– opisz muzykę ludową Niemiec str. 118;
– zrób zdjęcia notatek Folklor naszych sąsiadów (Słowacja, Czechy, Ukraina, Rosja, Niemcy) i wyślij na adres ag@sp11katowice.pl
Wychowanie fizyczne:
– dzisiaj mija termin nadsyłania filmików. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, macie czas do północy.

Klasa 5 c

Technika:
Temat: Pismo techniczne.
– zapoznaj się z notatką w podręczniku str. 51;
– wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1 i 2 str. 51;
– wykonując ćwiczenia pamiętaj o wymiarach liter i odległościach;
– pamiętaj o przesłaniu nauczycielowi zdjęcia.
Język angielski:
Topic: Extreme sports and equipment. Wyrażenie have to.
– pod tematem zapisz notatkę; możesz ją wydrukować i wkleić lub przepisać: https://drive.google.com/file/d/1sdWPXX4cd9etJWc_mwHaxAKckptmbXOC/view?usp=sharing
– wykonaj zadania 1-6/86 w ćwiczeniach.
Biologia:
Temat: Liść wytwórnia pokarmu.
– zajęcia online. O godzinie 11.00 włącz swoją pocztę i czekaj na zaproszenie do udziału w lekcji. Przygotuj zeszyt.
Język polski:
Temat: Dwanaście prac Heraklesa.
– przypomnij sobie mit o Heraklesie (z podręcznika lub na podanej stronie)
https://www.youtube.com/watch?v=6EqPjoJu47E
– wykonaj pisemnie w zeszycie zadania z podręcznika pomarańczowego 1, 4/ str. 159 oraz 6/160.
Wychowanie fizyczne:
– dzisiaj mija termin nadsyłania filmików. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, macie czas do północy.

Klasa 5 d

Informatyka:
– dokończ prezentację (dotyczy osób, które jej jeszcze nie przesłały do nauczyciela). Dla tych, którzy przesłali album i prezentację nt zdrowego stylu życia: Ćwiczenie: „Dla zainteresowanych” str. 92
Wychowanie fizyczne:
– wejdź na https://www.youtube.com/watch?v=oBm5En379vc i ćwicz razem instruktorem oraz jego pomocnikami.
Język polski:
Temat: „Spacerkiem przez wieki, czyli z wizytą u Piasta”.
– przeczytaj tekst zamieszczony w pomarańczowym podręczniku str. 184 – 187 oraz wiem więcej str. 185;
– wykonaj pisemnie zadania:1,3 str.187;
– zapisz nową wiadomość str. 187.
Matematyka:
Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.
-przeanalizuj przykład ze strony 160 w podręczniku lub obejrzyj filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=9Nw1H59bJXU
-wykonaj w zeszycie zadanie 1 ze str. 160 w podręczniku.
Język angielski:
Topic: Liczebniki porządkowe.
– obejrzyj filmik dotyczący liczebników porządkowych:
https://www.youtube.com/watch?v=1n87M3XJZX0 ;
– wykonaj ćw. 6 w podręczniku na str. 87 – posłuchaj i powtórz (nagranie 32:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15smfTVCe9mujYYOgbF4Ipbh5GLl5e_to );
– wykonaj ćw. 3, 4 w zeszycie ćwiczeń na str. 84.

Klasa 6 a

Wychowanie fizyczne:
– po krótkiej rozgrzewce wykonaj przez 30 min ćwiczenia rozciągające. Jeżeli będziesz miał
problem z wymyśleniem ćwiczeń, możesz skorzystać z ćwiczeń zamieszczonych pod
linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=zKKkwGyG_J4.
Muzyka:
– wyślij zrobioną na wcześniejszych zajęciach ilustrację do słuchanego utworu muzycznego; adres ag@sp11katowice.pl
– obejrzyj film o Janie Sebastianie Bachu https://www.youtube.com/watch?v=L3xEnzQs58U;
– wypunktuj w zeszycie to, co zapamiętałeś o kompozytorze.
Historia:
Temat: Powtarzamy wiadomości.
– uzupełnij zaległe prace i wysyłaj systematycznie na adres dc@sp11katowice.pl.
zaległe prace z 26.03, 01.04, 02.04., wywiad do 24.04.
Język polski:
Temat: Rodzaje podmiotów.
– przeczytaj informacje ze str.127 i 130 w podręczniku fioletowym o rodzajach podmiotów;
– przepisz lub wklej do zeszytu notatkę; https://www.szybkiplik.pl/uxUfknZzAq
– wykonaj w zeszycie ćwiczenie z powyższej karty pracy (zdania pod notatką).
Matematyka:
Temat: Porównywanie liczb.
– rozwiąż zadania przesłane na pocztę klasową.
Zajęcia z wychowawcą:
– lekcja online o godz. 13.30, link dostaniesz na pocztę.

Klasa 6 b

Religia:
Temat: Jezu ufam Tobie – w obliczu miłosierdzia.
– przeczytaj w podręczniku temat 37, wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń – w razie trudności, możesz posłużyć się również informacjami zawartymi w Internecie. Zdjęcie zrobionych ćwiczeń z tematu 37 prześlij na adres aleksandrabrahlich@gmail.com do oceny do dnia 21 kwietnia.
– w ramach wolnego czasu z cyklu „przez zabawę do wiedzy” spróbuj rozwiązać quizy online związane z miłosierdziem
https://wordwall.net/resource/469221/religia/mi%c5%82osierdzie oraz https://wordwall.net/resource/821550/religia/uczynki (za wzięcie udziału w quizie i przesłaniu mi wyników quizu można otrzymać plusy, za trzy plusy ocena bardzo dobra)
Matematyka:
Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych.
– zobacz część filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=X84uVIO2SsM&t=0s
(do 3 minut);
– wykonaj ćwiczenie A,B ze str. 178 z podręcznika.
Zajęcia z wychowawcą:
Temat: Higiena pracy przy biurku.
– zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=UHW96-CWIhM&t=
– spróbuj od czasu do czasu zastosować niektóre ćwiczenia.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Wracamy do formy po świętach.
– wykonaj trening: https://www.youtube.com/watch?v=4QtUcQamleM
Język polski:
Temat: W sprawach najważniejszej wagi.
– przeczytaj tekst zamieszczony w pomarańczowym podręczniku str. 164;
– pod tematem zapisz przypisy do tekstu (dekalog, misterium);
– przeczytaj informację o Świętym Franciszku z Asyżu str. 165 i odpowiedz na niebieskie pytanie zamieszczone pod informacją;
– wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1, 3, 5 str. 165 – 166.

Klasa 6 c

Historia:
Temat Powstanie kościuszkowskie.
– zapoznaj się z tekstem podręcznika, str. 174 – 177;
– w zeszycie w punkcie 1 zapisz datę dzienną wybuchu insurekcji oraz kto został wybrany na jej naczelnika;
– w punkcie 2 od myślników opisz przebieg powstania, wypisując najważniejsze bitwy, stan armii powstańczej, w której skład wchodzili kosynierzy oraz czego dotyczył Uniwersał połaniecki;
– w punkcie 3 wymień trzy najważniejsze według ciebie skutki powstania kościuszkowskiego.
Geografia:
Temat: Sprawdzian wiadomości – test.
– dzisiaj, około godziny 10-tej, otrzymasz na e-dziennik link. Wykonaj zadania online i prześlij. Na odpowiedzi czekam do godziny 14-tej (w przypadku problemów czekam na wiadomość). Test będzie na ocenę.
Język polski:
Temat: Wkroczyć w językowy świat ze słownikiem za pan brat.
– przypomnij sobie rodzaje słowników (fioletowy podręcznik „Nauka o języku i ortografia”, str. 193) i zapisz notatkę do zeszytu;
– następnie na platformie: https://epodreczniki.pl/a/u-zrodel-wiedzy/D19aWdBRU zapoznaj się z samouczkiem dotyczącym korzystania ze słowników i encyklopedii internetowych;
– wykonaj ćwiczenie 2, 4, 7, 8 i 9. Sprawdź rozwiązanie na platformie.
Matematyka:
Temat: Zapisywanie równań.
– lekcja online, zapraszam uczniów od numeru 1 do 11 na godzinę 11.45 , a od 12 do 21 na godzinę 12.30. Po zajęciach na poczcie zamieszczę notatkę i zadania.
Zajęcia z wychowawcą:
Nasze hobby, nasi idole.
– zastanów się, kto jest Twoim idolem i dlaczego?
– lekcja online (wyślę zaproszenia).
Religia:
Temat 35 „Błogosławiona noc – zwycięstwo światła”. Przeczytaj wiadomości z podręcznika, wykonaj ćwiczenia. Zapoznaj się z prezentacją:
https://view.genial.ly/5e8b0e29a50d1e0e0033c2f6/interactive-image-sw-tomasz-lekcja-wiarykl5jednosc
Wychowanie fizyczne:
Zabieramy się do pracy po świętach.
– ćwicz z nietypowym przyborem, jakim jest ręcznik.
– pamiętaj, jeśli z którymś ćwiczeniem będziesz miał problem, zastąp go innym.
https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0JaXO0HfsyRHsXl99MjzMTEj4Oi1G58vsnNKngskLW6HBIBKmP4xu1he8

Klasa 7 a

Język niemiecki grupa 1:
Temat: Wie findest du Mathe?
– zapisz odmianę czasownika „finden” (za pomocą którego wyrażamy swoją opinię „uważam, że…) z podręcznika str. 80;
– przeczytaj dialog z podręcznika str. 75 i wypisz do zeszytu przymiotniki z tabelki;
– wykonaj ćw. 13 z zeszytu ćwiczeń str. 48.
Język angielski grupa 2:
Topic: Learning to work. Work and job. Vocabulary.
– zapoznaj się ze słownictwem z rozdziału 8.1 (str. 94 – 95); w razie problemów skorzystaj ze słowniczka w podręczniku na str. 103;
– wykonaj zadania w ćwiczeniach (1 – 5 str. 89)
Muzyka:
– przeczytaj opowiadanie Style muzyki rozrywkowej podręcznik str. 50-53;
– wybierz jeden styl i zrób w PowerPoint prezentację (praca na 2 godz. lekcyjne);
– wyślij zrobioną wcześniej krzyżówkę z hasłem – uwertura; adres ag@sp11katowice.pl
Matematyka:
Temat: Potęga o wykładniku naturalnym.
– przeczytaj informacje i przykłady ze str. 221 w podręczniku.
– wykonaj zadania 1 i 2 ze str. 221 z podręcznika.
Religia”:
Temat: Kult Bożego Miłosierdzia
– na podstawie tekstu zamieszczonego w internecie http://www.faustyna.eu/oredzie_pl2.htm (NOWE FORMY ODDAWANIA CZCI BOŻEMU MIŁOSIERDZIU) oraz prezentacji multimedialnej file:///C:/Users/HomePC/AppData/Local/Temp/Temp1_Miłosierdzie%20Boże%20-%20prezentacja%20multimedialna%20(1).zip/Na%20Niedzielę%20Miłosierdzia-2.pdf sporządź notatkę, odpowiadając na następujące pytania: 1. Jakie formy oddawania czci Bożemu Miłosierdziu podyktował Jezus Siostrze Faustynie – wymień je bez opisywania)2. Kiedy i kto oraz na czyją prośbę ustanowił Święto Bożego Miłosierdzia?3. Która godzina na zegarze określana jest godziną miłosierdzia i dlaczego?4. Jaki napis widnieje pod obrazem Bożego Miłosierdzia i co oznaczają na tym obrazie promienie biały i czerwony?5. Jakie obietnice dał Jezus tym, którzy będą czcić Jego miłosierdzie w Święto Miłosierdzia?6. Jak nazywa się modlitwa, którą Jezus podyktował św. Faustynie, by jej słowami wypraszała Boże miłosierdzie dla całego świata?(zdjęcie notatki prześlij do 22 kwietnia na adres aleksandrabrahlich@gmail.com do oceny)
Fizyka:
Temat: Siła tarcia, opory ruchu.
– na podstawie podręcznika str. 183 – 188 lub filmu https://youtu.be/wdUXSPnGMDs zrób w zeszycie notatkę, odpowiadając na pytania.
– wymień siły, które utrudniają ruch. Co to jest siła tarcia statycznego? Co to jest siła tarcia kinetycznego? oraz odpowiedz na pytania 1 i 2 ze str. 188.
Biologia:
Temat: Budowa i rola układu nerwowego.
– zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=Xd0-u00gxEc
– narysuj neuron i podpisz jego elementy;
– na podstawie podręcznika zrób zadanie 4, 5 str. 176.
Język polski:
Temat: Omówienie i poprawa recenzji.
– zapoznaj się z komentarzem do wypracowania (wysłano na pocztę ucznia);
– zwróć uwagę na popełnione błędy;
– napisz poprawę w zeszycie.

Klasa 7 b

Chemia:
Temat: Podstawowe prawa chemiczne w zadaniach.
– obejrzyj doświadczenie wpisując kod C7Y8G6 na docwiczenia.pl
– uzupełnij przesłaną kartę pracy (można ją wydrukować i wkleić do zeszytu lub przepisać).
– uzupełnioną kartę pracy prześlij w formie zdjęcia na adres mw1@sp11katowice.pl do piątku 17.04, w tytule wiadomości proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę (tylko podpisane zadania będą sprawdzone).
Język niemiecki:
Temat: Wie findest du Mathe?
– zapisz odmianę czasownika „finden” (za pomocą którego wyrażamy swoją opinię „uważam, że…) podręcznik str. 80;
– przeczytaj dialog z podręcznika str. 75 i wypisz do zeszytu przymiotniki z tabelki;
– wykonaj ćw. 13 z zeszytu ćwiczeń str. 48.
Historia:
Temat: Kultura polska na przełomie XIX i XX.
– przeczytaj rodz. 8, str. 148 – 151, czytając zwróć uwagę na: rozwój kultury polskiej pod zaborami (literatura. malarstwo, muzyka), narodziny kultury masowej, główne cechy kultury okresu Młodej Polski;
– wypisz w zeszycie cechy polskiego pozytywizmu i najważniejszych twórców;
– zapamiętaj pojęcia – kultura narodowa, praca organiczna, praca u podstaw;
Zadanie: Uzasadnij w kilku zdaniach powiedzenie Andrzeja Małkowskiego: „Pamiętajcie, że nie w tym jest wart człowiek, co przemyślał i przeżył, ale co zrobił dobrego na świecie” – wyślij pracę na adres dc@sp11katowice.pl
Wychowanie fizyczne:
Dzisiaj mija termin nadsyłania filmików z układu tanecznego lub żonglerki nogą papierem toaletowym. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście czekam do północy.
Język polski:
Temat: W pogoni za marzeniami. Bolesław Leśmian „Dziewczyna”.
– przeczytaj wstęp do rozdziału „Magia świata” str. 188 ( podręcznik);
– zapoznaj się z notatką „O autorze” str. 188;
– odczytaj z podręcznika wiersz B. Leśmiana „Dziewczyna” str. 188;
– odszukaj w tekście elementy liryki, epiki i dramatu i sporządź notatkę;
– wskaż elementy realistyczne i fantastyczne (ustnie);
– wypisz 8 przykładów rymujących się wyrazów i określ rodzaje rymów (pisemnie).
Matematyka:
Temat: Potęga o wykładniku naturalnym.
– przeczytaj informacje i przykłady podręcznik str. 221;
– wykonaj zadania 1 i 2 str. 221.

Klasa 7 c

Muzyka:
– przeczytaj opowiadanie Style muzyki rozrywkowej, podręcznik str. 50 – 53;
– wybierz jeden styl i zrób w PowerPoint prezentację (praca na 2 godz. lekcyjne);
– wyślij zrobioną wcześniej krzyżówkę z hasłem – uwertura; adres ag@sp11katowice.pl
Geografia:
Temat: Handel- część 1.
– korzystając z podręcznika napisz w zeszycie co to jest: bilans handlu, odpowiedz na pytanie 1, 2 i 3. Możesz również wykorzystać wiadomości ze stron:
https://eszkola.pl/geografia/handel-zagraniczny-polski-7588.html; https://www.youtube.com/watch?v=wlAuoJtFNWg
Język angielski:
Topic: Revision. Powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego z rozdziału 6;
Workbook p.72, check yourself, wykonaj ćwiczenia ze strony, następnie sprawdź ich poprawność z kluczem ze str. 112, podlicz punkty i zobacz jaką ocenę uzyskałeś/aś.
Chemia:
Temat: Podstawowe prawa chemiczne w zadaniach.
– obejrzyj doświadczenie wpisując kod C7Y8G6 na docwiczenia.pl
– uzupełnij przesłaną kartę pracy (można ją wydrukować i wkleić do zeszytu lub przepisać).
– uzupełnioną kartę pracy prześlij w formie zdjęcia na adres mw1@sp11katowice.pl do piątku 17.04, w tytule wiadomości proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę (tylko podpisane zadania będą sprawdzone).
Biologia:
Temat: Budowa i rola układu nerwowego.
– zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=Xd0-u00gxEc
– narysuj neuron i podpisz jego elementy;
– na podstawie podręcznika zrób zadanie 4,5 str. 176.
Język polski:
Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o komunikacji językowej.
– sprawdź, ile potrafisz przed testem online. Materiał obejmuje: elementy komunikacji językowej, odmiany środowiskowe języka nadawcy, intencja i cel wypowiedzi, grzeczność językowa, językowe środki nawiązywania kontaktu, mowa niezależna i zależna, kontekst, homonimy;
– w zeszycie ćwiczeń, na str. 179 -186, wykonaj osiem wybranych przez Ciebie zadań utrwalających poznany materiał.
Fizyka:
Nowy dział: „Praca, moc, energia”. Temat: Praca i jej jednostki.
– wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/praca-jako-wielkosc-fizyczna/D1E2zpfgo.
– przeczytaj tekst z epodręcznika;
– przepisz do zeszytu tekst z podsumowania oraz kiedy nie wykonuje się pracy w sensie fizycznym (z zapamiętaj!)
– wykonaj ćwiczenie 1 (sprawdź, czy dobrze je zrobiłeś) i wpisz do zeszytu trzy przykłady, w których ludzie wykonują pracę zgodnie z fizyczną definicją pracy.

Klasa 8 a

Biologia:
Temat: Zależności pokarmowe.
– przeanalizuj tekst str. 121 – 124;
– do zeszytu zapisz 3 poziomy troficzne oraz definicje: łańcuch pokarmowy i sieć pokarmowa;
– uzupełnij kartę pracy https://www.szybkiplik.pl/FF363N28ew Nie musisz drukować, odpowiedzi zapisz w zeszycie i wyślij ekl@sp11katowice.pl do 20.04;
– pomocne: https://opracowania.pl/opracowania/przyroda/zaleznosci-miedzy-organizmami,oid,539
Język polski:
Temat: Co wiemy o Oskarze, bohaterze utworu E. Schmitta?
– odczytaj wstęp do rozdziału „Koleje losu” str. 185;
– zapoznaj się z notatką „O autorze” str. 185;
– przeczytaj z podręcznika fragment utworu E. Schmitta „ Oskar i pani Roża” str. 186 – 187;
– uporządkuj informacje na temat autora przytoczonego listu i przedstaw je w formie mapy myśli;
– wykonaj pisemnie zadanie 8 z podręcznika na str. 188 (pytania skierowane do pani Róży);
– napisz na kartce A 4 list do przyjaciela, w którym odpowiesz na pytanie, czy fragment powieści E. Schmitta zachęca cię do przeczytania całości utworu (praca musi być wykonana starannie na poniedziałek).
Matematyka:
Temat: Rozwiązywanie testów egzaminacyjnych.
– pracujemy z testem egzaminu próbnego z dnia 31.03 dostępnego na stronie OKE:
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/258-egzamin-osmoklasisty/980-egzamin-osmoklasisty-arkusze-probne-2020
Wychowanie fizyczne:
– zaangażuj osobę z rodziny do wspólnego treningu www.youtube.com/watch?v=V1qNhbGj8ZQ
Edukacja dla bezpieczeństwa:
Temat: Złamania kończyny – pierwsza pomoc przedmedyczna.
– zobacz filmik https://www.youtube.com/watch?v=efypgzlAphU&t=75s i zastanów się, z czego można zrobić usztywnienie np. w warunkach domowych.
Fizyka:
Temat: Odbicie i rozproszenie światła.
– przeczytaj z podręcznika str. 224 – 227;
– zrób w zeszycie notatkę według punktów: 1.Schemat zjawiska odbicia światła. (wykonaj schemat ołówkiem i linijką ze str. 225), pod schematem wytłumacz pojęcia: normalna, kąt padania, kąt odbicia. 2.Prawo odbicia światła brzmi… 3.Rozproszenie światła jest to… oraz przerysuj schemat rozproszenia światła ze str. 228.
– wykonaj w zeszycie zadanie 1 i 3 ze str. 228.
– możesz także obejrzeć film – https://youtu.be/gV_hvE0EfbA.
Religia:
Temat: Święto Bożego Miłosierdzia.
– w związku ze zbliżającym się Świętem Bożego Miłosierdzia (w najbliższą niedzielę) , zobacz prezentację multimedialną
file:///C:/Users/HomePC/AppData/Local/Temp/Temp1_Miłosierdzie%20Boże%20-%20prezentacja%20multimedialna%20(1).zip/Na%20Niedzielę%20Miłosierdzia-2.pdf
i pisemnie w zeszycie odpowiedz na pytania: Kto i kiedy ustanowił Święto Bożego miłosierdzia, na czyją prośbę i jakie obietnice dał Jezus tym ludziom, którzy w tym dniu uczczą Jego miłosierdzie (zdjęcie odpowiedzi wyślij na adres aleksandrabrahlich@gmail.com do oceny do dnia 20 kwietnia).

Klasa 8 b

Religia:
Temat: Święto Bożego Miłosierdzia.
– w związku ze zbliżającym się Świętem Bożego Miłosierdzia (w najbliższą niedzielę), zobacz prezentację multimedialną
file:///C:/Users/HomePC/AppData/Local/Temp/Temp1_Miłosierdzie%20Boże%20-%20prezentacja%20multimedialna%20(1).zip/Na%20Niedzielę%20Miłosierdzia-2.pdf
i pisemnie w zeszycie odpowiedz na pytania: Kto i kiedy ustanowił Święto Bożego miłosierdzia, na czyją prośbę i jakie obietnice dał Jezus tym ludziom, którzy w tym dniu uczczą Jego miłosierdzie (zdjęcie odpowiedzi wyślij na adres aleksandrabrahlich@gmail.com do oceny do dnia 20 kwietnia)
Historia:
Temat: Początki władzy komunistów w Polsce.
– przeczytaj rozdz. 1 str. 158 – 163, czytając zwróć uwagę na: zmiany ludnościowe (przesiedlenia w powojennej Polsce),korzystaj z mapy str. 158, jaki był stosunek Polaków do władz komunistycznych, prześledź metody jakimi posługiwali się komuniści w celu przejęcia pełni władzy (przeprowadzenie referendum, wyborów)
Wychowanie fizyczne:
Dzisiaj mija termin nadsyłania filmików z układu tanecznego lub żonglerki nogą papierem toaletowym. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście czekam do północy.
Język angielski:
Temat: Sports places and sports equipment. Lekcja on – line, godz.10.00
– wykonaj ćw. 1 i ćw.4 str. 106 oraz ćw.1, 2 i 6 str. 107 w zeszycie.
Matematyka:
Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.
Lekcja online 9:00 – 9:45
Język polski:
Temat: Jak przebiegała nauka w Akademii Weltona?
– przeczytaj informacje o lekturze str. 198;
– przeczytaj fragment książki „Stowarzyszenie Umarłych Poetów str. 199 – 200;
– obejrzyj film „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”, lub odsłuchaj audiobooka https://www.youtube.com/watch?v=r6vs6s_Y9zM
– napisz, jak przebiegała pierwsza lekcja z profesorem Keatingiem. Co cię dziwi, zaskakuje, zaciekawia?
Biologia:
Temat: Podsumowanie wiadomości z działu Ekologia.
– przeczytaj strony 129 – 132;
– wykonaj zadania https://www.szybkiplik.pl/rUR53WxuCV (hasło dostępu na Vulkanie). Nie musisz drukować, odpowiedzi zapisz w zeszycie i wyślij ekl@sp11katowice.pl, do 20.04.20.

Klasa 8 c 

Wiedza o społeczeństwie:
Temat: Prezydent i Rada Ministrów.
– zapoznaj się z tekstem podręcznika, str. 140 oraz infografiką, str. 142 – 143;
– w zeszycie zanotuj informację, jakie warunki musi spełnić kandydat na p prezydenta RP oraz jak przebiegają wybory prezydenckie w Polsce;
– wykonaj ćw. 13, str. 45. Odpowiedź proszę przesłać przez dziennik elektroniczny do końca tygodnia.
Chemia:
Temat: Metanol i etanol – alkohole monohydroksylowe.
– przeczytaj temat z podręcznika (str. 142 – 149);
– zobacz doświadczenie na stronie docwiczenia.pl wpisując kod: C887TG;
– zrób krótką notatkę według punktów podanych w przesłanej karcie pracy.
Język niemiecki:
Temat: Was kannst du ihnen schenken? (Co możesz im podarować?)
– przeanalizuj prawidłowe odpowiedzi do zadań z karty pracy (udostępnione w folderze dla 8c na dysku Google, link w wiadomościach na Vulcanie);
– wykonaj przesłane zadania (udostępnione w tym samym folderze).
Język polski:
Temat: Co wiemy o Oskarze, bohaterze utworu E. Schmitta?
– odczytaj wstęp do rozdziału „Koleje losu” str. 185;
– zapoznaj się z notatką „O autorze” str. 185;
– przeczytaj z podręcznika fragment utworu E. Schmitta „Oskar i pani Roża” str. 186 – 187;
– uporządkuj informacje na temat autora przytoczonego listu i przedstaw je w formie mapy myśli;
– wykonaj pisemnie zadanie 8 z podręcznika na str. 188 (pytania skierowane do pani Róży);
– napisz na kartce A4 list do przyjaciela, w którym odpowiesz na pytanie, czy fragment powieści E. Schmitta zachęca cię do przeczytania całości utworu (praca musi być wykonana starannie na poniedziałek).
Wychowanie fizyczne:
Zabieramy się do pracy po świętach.
– ćwicz z nietypowym przyborem, jakim jest ręcznik;
– pamiętaj, jeśli z którymś ćwiczeniem będziesz miał problem, zastąp go innym.
https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0JaXO0HfsyRHsXl99MjzMTEj4Oi1G58vsnNKngskLW6HBIBKmP4xu1he8
Matematyka:
Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.
Lekcja online 10:15 – 11:00
Zajęcia z wychowawcą:
Dziś proponuję prosty trening umysłu. Najlepszym momentem na trening umysłu będzie wieczór, ale możesz to robić zawsze i wszędzie.
Uspokój umysł. Naucz swój umysł, jak ma zatrzymywać pracę i wchodzić w stan relaksu.
Wystarczy, byś przez 5-10 minut w pozycji siedzącej odliczał/a oddechy.
Kiedy skoncentrujesz uwagę na oddechach, zbędne myśli zaczną się wyciszać.
Dbaj o sen, śpij minimum 8 godzin. To wzmacnia odporność fizyczną i psychiczną.

Skip to content