Zadania na środę 1 kwietnia :)

Klasa 1 a

Edukacja polonistyczno – społeczna:
– ćwiczenia str. 36 zad. 1, 2;
– zeszyt w linie: napisz po dwie linijki litery g, G, zrób dowolny rysunek, którego nazwa rozpoczyna się literą g i zapisz 5 dowolnych wyrazów z literą g;
– podręcznik str. 39: przeczytaj tekst.
Edukacja matematyczna:
– podręcznik: str. 37 zad. 1, 3(bez kwadracika), 4;
– ćwiczenia: str. 78 zad. 1.
Język angielski:
– przypomnij sobie co potrafią robić zwierzęta śpiewając piosenkę „A monkey can climb”;
– zad. 1 str. 48 Posłuchaj, znajdź i wskaż. Powiedz numer. Powtórz.
– zad. 2 str. 48 Posłuchaj, znajdź i wskaż. Następnie wysłuchaj i dokończ zdania.
– zad. 3 str. 48 Posłuchaj i popatrz. Popraw zdania.
– wykonaj ćw. 1 i 2 str. 45 w zeszycie ćwiczeń.

Klasa 1 b

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj (z pomocą) czytankę na str. 36 – 37;
– odpowiedź pisemnie na pytania (całym zdaniem):
Ile skarbonek ma Pablo?
Co kupi?
Jak wygląda nowy tornister? (ocena)
– zrób ćwiczenia str. 34;
Edukacja polonistyczno- społeczna:
– „Dzień Autyzmu” obejrzyj poniższy filmik https://www.youtube.com/watch?v=QLv-dvLCgAg
Edukacja plastyczna:
– wykonaj pracę plastyczną o tematyce „Polska na niebiesko”; Mogą to być np. odciśnięte na niebiesko dłonie czy rysunki błękitnych serc. Na rysunku napisz Polska na niebiesko i prześlij zdjęcie wykonanej pracy.
Edukacja matematyczna:
– ułóż zadanie tekstowe o skarbonkach i oszczędnościach Pabla. Zapisz w zeszycie, rozwiąż i napisz odpowiedź.
Język angielski:
– przypomnij sobie nazwy produktów spożywczych śpiewając piosenkę „Colin’s chant”;
– zad. 2 str. 53 (podręcznik), posłuchaj i wskaż właściwe produkty.
Pamiętaj: I like – lubię I don’t like – nie lubię
– wykonaj karty obrazkowe z produktami spożywczymi (wycinanki w zeszycie ćwiczeń). Powiedz, które produkty lubisz, a których nie. Zagraj w dowolną grę (np. znikająca karta).
– wykonaj ćw. 1 i 2 str. 51 w zeszycie ćwiczeń.

Klasa 1 c

Edukacja polonistyczna:
– utrwalenie poznanych liter – wykonaj zadania z ćwiczeń ze str. 35;
– dopasuj do siebie litery, tak by, tworzyły pary: https://wordwall.net/pl/resource/963619/ta-sama-litera.
Edukacja matematyczno-przyrodnicza:
– rozwiązywanie zadań – wykonaj zadanie 1 (pierwszy podpunkt), 2 ze str.36; 1, 2, 3 (bez podpunktów),4 ze str. 37.
Edukacja muzyczna:
– weź udział w krótkim warsztacie muzycznym znajdującym sie w linku poniżej, spróbuj zaśpiewać krótki utwór „Wiosna urodziły się motyle”. https://www.youtube.com/watch?v=eXTBJkvsWsk

Klasa 2 a

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj opowiadanie ,,Zabawa w sklep” z podziałem na role;
– w zeszycie – napisz po 3 zdania oznajmujące i pytające wybrane z opowiadania;
– wykonaj ćwiczenie 1, 2 w ćwiczeniach polonistycznych str. 72.
Edukacja matematyczna:
– licz z Lenką i Tymkiem – podręcznik do matematyki ze str. 42, zadania 1 – 3 w zeszycie.
Plastyka:
– wykonaj kartkę świąteczną.

Klasa 2 b

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj wypowiedzi dzieci (karta pracy) dot. zachowania, które może prowadzić do sytuacji chłopca zamienionego w wielkoluda („Nasza mama czarodziejka”). Zdecyduj, które dziecko otrzyma balonik, bo jego zachowanie prowadzi do zarozumialstwa. Czy ty kiedyś nadąłeś się jak balonik? Przemyśl i opowiedz o tym mamie lub tacie;
– ćwiczenia polonistyczne str. 78 – wykonaj zad. 1, 2;
– słowniczek ortograficzny – wpisz w odpowiedniej kategorii wyrazy, które pojawiły się w lekturze: hodowla, księżyc, burza, wieża, poduszka, wielkolud, samochód, rożek (zastanów się nad uzasadnieniem pisowni niektórych z nich).
Edukacja matematyczna:
– powtarzaj tabliczkę mnożenia;
– ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze str. 42 zad. 1, 2.
Religia:
– zaśpiewaj piosenki wielkopostne: „Rysuję krzyż z kropelką krwi”, „Zbawienie przyszło przez krzyż”;
– obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=DI6Uet4pmzs
Edukacja zdrowotna:
– zadanie na w-f – załącznik.

KLasa 3 a

Edukacja matematyczna:
Temat: Dodawanie i odejmowanie.
– poćwicz działania na setkach i wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 35 ćw. 1, str. 36 ćw. 1;
Edukacja polonistyczna:
Temat: Piszemy zaproszenie.
– ułóż zaproszenie na przedstawienie korzystając z informacji w ćwiczeniach str. 56 ćw. 1- tylko pomarańczowa kropka;
– przypomnij sobie, co to jest liczba pojedyncza i liczba mnoga i wykonaj zadanie w ćwiczeniach str. 57 ćw. 2.
Religia:
Temat 23
– przeczytaj tekst z podręcznika;
– wykonaj ćwiczenia, zobacz wersję elektroniczną.
Język angielski:
Topic: Jobs.
– posłuchaj, znajdź i wskaż. Powtórz i przeczytaj słówka. Czynność wykonaj dwa razy, a następnie spróbuj wymienić nowe słówka z pamięci str. 45 ćw. 1;
– w zeszycie zapisz temat i nowe słówka, wraz z tłumaczeniem;
– posłuchaj rymowanki „Jobs” i wskaż właściwe rysunki. Zaśpiewaj rymowankę – ćw. 2 str. 45;
– przeczytaj i zgadnij. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź odpowiedź- ćw. 3 str. 45;
– zwróć uwagę na ramkę detektywa. Przeczytaj i zapamiętaj informacje;
– wykonaj ćw. 1 i 2 ze str. 42 w zeszycie ćwiczeń.

Klasa 3 b

Edukacja polonistyczna:
– utrwal pisownię wyrazów z ą i ę wykonując zadania w ćwiczeniach na str. 66;
– napisz zawiadomienie o zbiórce zabawek Piszę zadanie 5 str. 66 – wyślij na maila);
Edukacja matematyczna:
– temat w zeszycie: Zadania rozwijające logiczne myślenie;
– rozwiąż w zeszycie zadanie 2, 3 z podręcznika ze str. 39 (rozwianie wyślij na maila);
– wykonaj zadania w ćwiczeniach na str. 41;
Religia:
– zapoznaj się ze stacjami Drogi Krzyżowej (pomocą może być: https://view.genial.ly/5e6e371527aede0fbe74b7b1/interactive-image-klasa-5-droga-krzyzowa Narysuj na kartce A4 jedną ze stacji, prześlij z pomocą rodziców na adres katechety do 8.04. – zadanie na ocenę. Termin pierwszej komunii świętej zostanie podany przez ks. Proboszcza Tomasza Jaklewicza na stronie parafii.
Język angielski:
Topic: Jobs.
– zaśpiewaj piosenkę „What time is it?”
– zad. 1 str. 45: Posłuchaj, znajdź i wskaż;
– powtórz, przeczytaj słówka – czynność wykonaj dwa razy, następnie spróbuj wymienić nowe słówka z pamięci;
– w zeszycie zapisz temat i nowe słówka, wraz z tłumaczeniem;
– zad. 2 str. 45 posłuchaj rymowanki „Jobs” i wskaż właściwe rysunki, zaśpiewaj rymowankę;
– zad. 3 str. 45 przeczytaj i zgadnij, następnie posłuchaj nagrania i sprawdź odpowiedź;
– zwróć uwagę na ramkę detektywa,rzeczytaj i zapamiętaj informacje;
– wykonaj ćw. 1 i 2 ze str. 42 w zeszycie ćwiczeń.

Klasa 4 a

Język angielski, grupa I:
Temat: We don’t play football on Saturday. Zdania przeczące w Present Simple.
– przepisz notatkę do zeszytu (szczegóły w dzienniku elektronicznym);
– wykonaj ćw. 9, str. 73 (zeszyt ćwiczeń);
– ćw. 8, str. 73 dla chętnych (zeszyt ćwiczeń);
– zrób zdjęcie str. 73 i prześlij na email:egutkowska@sp11katowice.pl
Język polski:
Temat: Utrwalenie zasad pisowni wyrazów z „h” i „ch”.
– przypomnij zasady pisowni „h” i „ch”;
– wykonaj starannie w zeszycie dyktand zad. 3 str. 185 ( zielony podręcznik); wykonaj zdjęcie i prześlij na adres: abernas@sp11katowice.pl
– przepisz do zeszytu przedmiotowego wyrazy z „h”, które pojawiły się w zadaniu 3 str. 185;
– wykonaj w zeszycie przedmiotowym zadanie 4 str. 189 ( zielony podręcznik).
Matematyka:
Temat: Powtórzenie wiadomości.
– z pomocą podręcznika oraz notatek w zeszycie wykonaj zadanie 15, 16, 17 i 18 str. 61 (podręcznik).
Muzyka:
– przypomnij sobie piosenkę „Muzyczne echo Warszawy”;
– zapisz w zeszycie utwory Chopina (np. mazurki, preludia itd.);
– posłuchaj Preludium Des-dur zwanego deszczowym i wykonaj w zeszycie ilustrację do utworu.
Religia:
Temat: „Ogród Oliwny – najtrudniejsza modlitwa”.
– przeczytaj z podręcznika temat 43 „Ogród Oliwny – najtrudniejsza modlitwa” i wykonaj zadanie 1, 2, 3, 4;
– możesz utrwalić swoją wiedzę na temat Wielkiego Postu grając online https://learningapps.org/view6901565
Plastyka:
– zrób dekorację wielkanocną; jeśli nie masz odpowiednich materiałów, zrób kartkę świąteczną;
– skorzystaj z podpowiedzi:
https://www.youtube.com/watch?v=vkmbDV4a1Ds
https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8
https://www.youtube.com/watch?v=VBxAsP_9GXU
Język angielski:
Topic: Present Simple – przyimki czasu.
– przepisz do zeszytu tabelkę Grammar w podręczniku na stronie 87;
– na podstawie tabelki wykonaj ćw. 4, 5, 6 w zeszycie ćwiczeń na stronie 85.

Klasa 4 b

Język angielski:
Topic: Simple Present, pytania i krótkie odpowiedzi.
– przeczytaj tabelkę gramatyczną ze str. 77 z podręcznika;
– wykonaj ćw. 1 oraz 2 str. 76 (nagranie audio zostanie przesłane na dzienniku);
– w ćwiczeniach robimy zadanie 1 i 2 ze str. 74 (nagranie do zad.1 odtwarzamy poprzez czytnik kodu QR na telefonie ze sklepu Play);
ONLINE MEETING – 12:00-12:15
Matematyka:
Temat: Liczby mieszane.
– przeczytaj tekst z podręcznika ze str. 83 – 86 lub zobacz film https://www.youtube.com/watch?v=D_jXNwkXcGg (polecam)
– notatkę umieściłam na klasowej poczcie;
– rozwiąż przykłady a, b, c, z poziomu A, B, C z zad. 1 ze str. 87.
Przyroda:
Temat: Wody słodkie, wody słone.
– przeanalizuj strony 147 – 150 w podręczniku;
– wykonaj ćw. 1 str. 92 i 4 str. 93;
– proponuję https://www.youtube.com/watch?v=0rVHgxq3a_0
Język polski:
Temat: Baśniowy świat lektury.
– przypomnij sobie, co się wydarzyło w świecie realnym, a co – w Narnii?;
– uporządkowany chronologicznie plan najważniejszych, wydarzeń zapisz w tabeli (po jednej stronie zdarzenia w świecie realnym, po drugiej w świecie Narnii). Użyj równoważników zdania.
– podkreśl niebieską kredką wydarzenia fantastyczne (cudowne, baśniowe).
Plastyka:
– dekoracja na Wielkanoc. Zrób dekorację wielkanocną, jeśli nie masz odpowiednich materiałów, zrób kartkę świąteczną (2h lekcyjne).
Podpowiedzi:
https://www.youtube.com/watch?v=vkmbDV4a1Ds
https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8
https://www.youtube.com/watch?v=VBxAsP_9GXU

Klasa 5 a

Język angielski gr.2:
Topic: Rock climbing. Reading comprehension. Wspinaczka skałkowa. Praca z tekstem.
– wysłuchaj nagrania tekstu z podręcznika na str. 86 i słuchając śledzić tekst w podręczniku. Następnie przeczytaj na głos. Link do odsłuchu w załączniku:
https://drive.google.com/file/d/1l3neiAOkvonwIKMS7i80Zq1jvXKmk-E2/view
– zapisz w zeszycie zapisać nowe słówka:
dangerous – niebezpieczny
fit – wysportowany
climber – wspinacz
work out – ćwiczyć
take up – zainteresować się czymś
join – dołączyć
indoors – wewnątrz
outdoors – na zewnątrz
climbing wall – ścianka wspinaczkowa
have butterfiles in stomach – mieć tremę, denerwować się
feel over the moon – być szczęśliwym
take part – brać udział
climbing equipment – sprzęt do wspinaczki
rope – lina
harness – uprząż
have a whale of time – doskonale się bawić;
– wykonaj zad. 2/86 z podręcznika do zeszytu.
Matematyka:
Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000….
– zapoznaj się ze sposobem mnożenia ułamków w podręczniku na str. 155 – przykład;
– wykonaj w zeszycie zadanie 1 z podręcznika – str. 155. Przykład do tego zadania jest dla uczniów chętnych.
Religia:
Temat 31.
– przeczytaj informacje z podręcznika i wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń;
Język polski:
Temat: Święto wszystkich żartownisiów.
– zapamiętaj, że nazwy obrzędów, zabaw i zwyczajów, np. andrzejki, mikołajki, walentynki, piszemy małą literą;
– zapisz w zeszycie prawidłowo nazwę dzisiejszego zwyczaju: 1 kwietnia – prima aprilis;
– zrób sympatyczny psikus swoim bliskim (pamiętaj, by żart był śmieszny, ale nie złośliwy… niech w tym dniu zapanuje w domu wesoła atmosfera☺).
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj dowolną rozgrzewkę np. przy muzyce;
– naucz się skipu C https://www.youtube.com/watch?v=5FuVt3aC5do.

Klasa 5 b

Język polski:
Temat: „Nie udawaj Greka”. Dopełnienie.
– zapisz nową wiadomość (niebieski podręcznik) str. 113;
– wykonaj pisemnie ćwiczenia: 2, 5, 8 str. 114.
Matematyka:
Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.
Do tematu proponuję film: https://www.youtube.com/watch?v=2BtFTM7mCxg
– przeczytaj str. 151 i 152 (podręcznik);
– zrób zadanie 1, 2, 3 str. 152 oraz zadanie 4 str. 153 (podręcznik);
– możesz poćwiczyć na stronie https://www.matzoo.pl/klasa5/dodawanie-ulamkow-dziesietnych_32_182 oraz https://www.matzoo.pl/klasa5/odejmowanie-ulamkow-dziesietnych_32_183.
Język angielski gr. II:
Topic: Wspinaczka skałkowa – czytanie ze zrozumieniem.
– przeczytaj historyjkę w podręczniku na str. 86 (nagranie do tekstu 31: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15smfTVCe9mujYYOgbF4Ipbh5GLl5e_to);
– na podstawie przeczytanej historyjki wykonaj ćw. 2 w podręczniku na str. 86 oraz ćw. 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń na str. 84.
Religia:
Temat: Temat 31
– przeczytaj tekst z podręcznika, wykonaj ćwiczenia;
– zadanie na ocenę. Zapoznaj się ze stacjami Drogi Krzyżowej (pomocą może być: https://view.genial.ly/5e6e371527aede0fbe74b7b1/interactive-image-klasa-5-droga-krzyzowa;
– narysuj na kartce A4 jedną ze stacji, prześlij z pomocą rodziców na adres katechety do 8.04.
Geografia:
Temat: Strefy klimatyczne i krajobrazowe.
epodreczniki.pl/a/strefy-krajobrazowe-ziemi/DZKvqHZK2
– podręcznik str. 108 – 112;
– przepisz do zeszytu To najważniejsze ze str. 112;
– narysuj „Układ stref krajobrazowych na półkuli północnej” ze str. 111.
Muzyka:
– przeczytaj opowiadanie „Folklor naszych sąsiadów” str. 114 – 116.
– zrób tabelkę w zeszycie (dwie kolumny; u góry po lewej wpisz Muzyka Ukrainy, po prawej Muzyka Rosji i wypunktuj najistotniejsze informacje).
– posłuchaj na YouTube brzmienia bandury.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Uczymy się skipu C.
– wejdź na www.youtube.com/watch?v=5FuVt3aC5do

Klasa 5 c 

Technika:
– zapoznaj się z tekstem na str. 48 i ćwiczeniami 2, 3;
– wykonaj w zeszycie ćw. 4 i 5 str. 50.
Język angielski:
Topic: Ordinal numbers. Liczebniki porządkowe.
– wydrukuj lub przepisz pod tematem informacje z karty pracy: https://drive.google.com/file/d/11TykW1wQ8Am_tM6fEBwW0WOyeDhAZ3XX/view?usp=sharing
link do odsłuchu (wymowa liczebników porządkowych):
https://drive.google.com/file/d/1DZu7c_4mziJaddF-x-_CbD_E6_PTb6xI/view?usp=sharing
– wykonaj z podręcznika do zeszytu zad. 7/87 oraz 3, 4/84 w ćwiczeniach.
Biologia:
Temat: Pęd. Budowa i funkcje łodygi.
– zobacz prezentację: https://www.szybkiplik.pl/download/3629d4cfa4e437e839ba1c5283b90e36.html
– do zeszytu wypisz funkcje łodygi i przekształcenia łodyg oraz zrób zadanie 3 str. 105.
Język polski:
Temat: Święto wszystkich żartownisiów.
– zapamiętaj, że nazwy obrzędów, zabaw i zwyczajów, np. andrzejki, mikołajki, walentynki piszemy małą literą;
– pod tematem zapisz w zeszycie prawidłowo nazwę dzisiejszego zwyczaju: 1 kwietnia – prima aprilis;
– zrób sympatyczny psikus swoim bliskim (pamiętaj, by żart był śmieszny, ale nie złośliwy… niech w tym dniu zapanuje w domu wesoła atmosfera☺).
Wychowanie fizyczne:
Temat: Uczymy się skipu C -wejdź na www.youtube.com/watch?v=5FuVt3aC5do

Klasa 5 d

Informatyka:
– zapoznaj się z tekstem na stronach 87 – 90. Jeżeli sprzęt, który posiadasz umożliwia Ci przećwiczenie nowych funkcji to je zastosuj w swojej prezentacji.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Doskonalimy skip A;
– wejdź na www.youtube.com/watch?v=Q6PxQqOB-4c
Język polski:
Temat: Analiza zdania pojedynczego.
– przypomnij sobie związki wyrazowe (niebieski podręcznik) str. 120;
– wykonaj pisemnie ćwiczenia: 2, 5, 6 str. 119 – 121.
Matematyka:
Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000…. Zapisz temat w zeszycie.
– zapoznaj się ze sposobem mnożenia ułamków w podręczniku na str. 155 – przykład.
– wykonaj w zeszycie zadanie 1 z podręcznika – str. 155. Przykład do tego zadania jest dla uczniów chętnych.
Język angielski:
Topic: Czas Past Simple – tworzenie zdań twierdzących, przeczących, pytających.
– wykonaj ćw. 4, 5, 6 w zeszycie ćwiczeń na str. 83.

Klasa 6 a

Wychowanie fizyczne:
– uczymy się skipu C;
– https://www.youtube.com/watch?v=5FuVt3aC5do.
Muzyka:
– przeczytaj informacje str. 139 – 140;
– zrób krótką notatkę nt. orkiestr dętych;
– wysłuchaj utworu https://www.youtube.com/watch?v=wK-b5PLhrEI, zastanów się jakie instrumenty słyszysz w utworze.
Historia:
Temat: Przypomnienie wiadomości – Oświecenie w Europie;
– przeczytaj podręcznik str. 132 – 137;
– wyszukaj filozofów oświecenia i napisz jakie głosili poglądy;
– wypisz najważniejsze wynalazki doby Oświecania.
Język polski:
Temat: Święto wszystkich żartownisiów.
– zapamiętaj, że nazwy obrzędów, zabaw i zwyczajów, np. andrzejki, mikołajki, walentynki, piszemy małą literą;
– zapisz w zeszycie prawidłowo nazwę dzisiejszego zwyczaju: 1 kwietnia – prima aprilis;
– zrób sympatyczny psikus swoim bliskim (pamiętaj, by żart był śmieszny, ale nie złośliwy czy bolesny… niech w tym dniu zapanuje w domu wesoła atmosfera☺).
Matematyka:
Temat: Sprawdzenie wiadomości.
– spotkanie online około 11.00, link wyślę przez vulcana, sprawdzenie wiadomości;
– w przypadku nieobecności na spotkaniu, do uczniów zostanie przesłany test do wykonania online lub poczta mailową.
Zajęcia z wychowawcą:
– połącz się online z wychowawcą (o godz. 13.30) linkiem, który otrzymasz na swoją pocztę.

Klasa 6 b

Religia:
Temat: Grób Pański – myśleli, że to już koniec.
– przeczytaj z podręcznika temat 34 „Grób Pański – myśleli, że to już koniec” i wykonaj zadania do tego tematu w ćwiczeniach;
– a w piątek, skoro nie możesz pójść na nabożeństwo Drogi Krzyżowej do kościoła, zachęcam Cię do rozważenia krótkiej Drogi Krzyżowej w intencji ustania pandemii koronawirusa przez Internet https://www.youtube.com/watch?v=48De2Uov674&t=71s
Matematyka:
Temat: Mnożenie i dzielenie liczb ujemnych.
– przeczytaj informację ze str. 172 z podręcznika;
– zobacz film:https://www.youtube.com/watch?v=XcEVyUdo_ug
– wykonaj ćwiczenie A ze str. 173 z podręcznika.
Zajęcia z wychowawcą:
Temat: Dlaczego czytanie jest ważne? Lekcja online.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Doskonalimy skip A.
https://www.youtube.com/watch?v=Q6PxQqOB-4c
Język polski:
Temat: „ Bogactwo człowieka mierzy się rzeczami, z których on rezygnuje”.
– przeczytaj tekst zamieszczony w pomarańczowym podręczniku str. 152;
– wykonaj pisemnie zadanie 2, 4, 5 str. 153.

Klasa 6 c

Historia:
Temat Kultura polskiego oświecenia. Str. 163 – 167.
– wypisz w punkcie 1 zasługi Stanisława Augusta Poniatowskiego dla rozwoju polskiej kultury;
– wypisz w punkcie 2 przykłady sztuki i architektury klasycystycznej w Polsce;
– w punkcie 3 wymień polskich pisarzy, tworzących w czasach oświecenia;
– w punkcie 4 krótko opisz zmiany w polskim szkolnictwie.
Geografia:
Temat: Lekcja powtórzeniowa.
– przeczytaj w podręczniku str. 125 – 126; https://epodreczniki.pl/a/ekologiczny-prad/DwjQGBHN7;
– napisz w zeszycie odpowiedzi do „Sprawdź się” ze str. 127 – 128.
Język polski:
Temat: Szczęście do nas przybywa i podmioty odkrywa.
– zapoznaj się z informacjami na temat podmiotu (podręcznik, str. 127);
– następnie obejrzyj film https://youtu.be/_DUycWhC3_E, na jego podstawie zapisz notatkę do zeszytu;
– wypisz rodzaje podmiotów z zad. 1, str. 127 podręcznik;
– zapisz w zeszycie następujące zdanie: „Zasypia na lekcji”. Następnie odszukaj, kto jest wykonawcą czynności. Zapisz rodzaj podmiotu.
Matematyka:
Temat: Upraszczanie wyrażeń algebraicznych.
– rozwiąż zadanie 1, 8 ze str. 190, 191, dla chętnych zadanie 5 ze str. 191;
– rozwiązania zadań prześlij w postaci zdjęcia na mój adres mailowy do godziny 11.00, prace zostaną ocenione, liczę na Waszą samodzielność. Bez obaw, słabych stopni nie będzie.
Przygotuj się do testu w piątek.
Zajęcia z wychowawcą:
Moje obowiązki w rodzinie. Porozmawiaj z rodzicami o swoich obowiązkach teraz w okresie epidemii, jak i na co dzień.
Religia:
Temat 26, przeczytaj tekst z podręcznika, wykonaj ćwiczenia.
Wychowanie fizyczne:
Po dowolnej rozgrzewce np. przy muzyce uczymy się skipu C
https://www.youtube.com/watch?v=5FuVt3aC5do

Klasa 7 a

Język niemiecki grupa1:
Temat: Mein Stundenplan. (Mój plan lekcji);
– rozwiąż krzyżówkę, rozwiązanie i jego znaczenie zapisz w zeszycie;
https://learningapps.org/display?v=p7rvy4qej18
– wykonaj ćwiczenia 11 i 12 (zeszyt ćwiczeń str. 48);
– odpowiedz pisemnie na pytania: „Wie viele Stunden hast du am Montag?”, „Was hast du am Freitag?”, „Wann hast du Deutsch?”.
Język angielski grupa 2:
– proszę dokończyć zadania interaktywne na platformie:
– proszę w formie zabawy powtórzyć i utrwalić słownictwo z unitu 7: https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/english-class-a2/sets
Muzyka:
Przeczytaj informacje nt. baletu str. 117 – 121. W zeszycie wyjaśnij pojęcia: balet, pointy, pas, pirouette. Zobacz fragment baletu Piotra Czajkowskiego „Taniec łabędzi” https://www.youtube.com/watch?v=6Loq1YvcKTw
Matematyka:
Temat: Zadania tekstowe.
– zapisz temat w zeszycie.
– spróbuj rozwiązać w zeszycie zadania 6 i 7 str. 198 z podręcznika.
– porównaj swoje rozwiązanie z filmem: https://www.youtube.com/watch?v=1vtKVjCs81U (szukaj zadań po treści, nie po numerach)
Religia:
– przeczytaj w podręczniku temat 32 „Spotkanie w godzinie apelu – Apel Jasnogórski”.
– odpowiedz w zeszycie na pytania: Co to jest Apel Jasnogórski (podręcznik str. 104), O której godzinie staje się do Apelu Jasnogórskiego? Gdzie znajduje się najbardziej znane sanktuarium maryjne w Polsce – Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej? Który król Polski, kiedy i gdzie ogłosił Maryję Królową i Opiekunką Polski?
Zastanów się, czy pamiętasz, że Maryja jest Twoją Matką i że warto prosić ją o pomoc oraz co oznaczają słowa Maryi „Zróbcie, cokolwiek Syn mój wam powie”
– naucz się słów Apelu Jasnogórskiego na pamięć: „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”.
Fizyka:
Temat: Zasady dynamiki Newtona – powtórzenie. Na podstawie podręcznika lub filmów:
https://youtube/ItkC3FEpH_Q, https://youtube/XKNBR4s4o_c,
https://youtube/Iy9HOKLV8QI napisz w zeszycie po 2 przykłady, które spełniają odpowiednio I, II i III zasadę dynamiki Newtona.
Biologia:
Temat: Podsumowanie wiadomości – układ wydalniczy.
– rozwiąż kartę pracy (str. 82 – 83 ćwiczenia w mailu, nie drukuj, odpowiedzi zapisz w zeszycie i wyślij zdjęcie ekl@sp11katowice.pl), termin do 6.04.2020.
Język polski:
Temat: Redagujmy dedykację z wykorzystaniem „Dezyderatów”.
– lekcja online;
– wyobraź sobie, że chcesz komuś dla Ciebie ważnemu ofiarować w prezencie książkę. Jaki cytat z „Dezyderatów” mógłbyś/mogłabyś wykorzystać w dedykacji? Napisz tekst takiej dedykacji w programie Word i wyślij pod adres aw@sp11katowice.pl. Pamiętaj o wszystkich
elementach tej formy wypowiedzi i wybranym cytacie z pieśni.

Klasa 7 b

Chemia:
Test / kartkówka – wzory sumaryczne, strukturalne i nazwy związków; odczytywanie zapisów chemicznych; wiązania chemiczne. Na vulcanie otrzymasz link do testu, który będzie aktywny od godz.9:00 do 20:00, test rozwiązujemy tylko raz. Powodzenia.
Język niemiecki:
Temat: Mein Stundenplan. (Mój plan lekcji);
– rozwiąż krzyżówkę, rozwiązanie i jego znaczenie zapisz w zeszycie https://learningapps.org/display?v=p7rvy4qej18
– wykonaj ćwiczenia 11 i 12 (zeszyt ćwiczeń str. 48);
– odpowiedz pisemnie na pytania: „Wie viele Stunden hast du am Montag?”, „Was hast du am Freitag?”, „Wann hast du Deutsch?”.
Historia:
Temat: Nowe ruchy polityczne na ziemiach polskich.
– przeczytaj rozdz. 6 str. 137 – 140;
– obejrzyj filmik „Nowe ruchy polityczne na ziemiach polskich” you tube. com/watch?v=i9CU4TJEDCk.(pozwoli Ci to poznać i zrozumieć, czym różniły się od siebie organizacje polityczne dążące do odzyskania niepodległości przez Polskę).
Wychowanie fizyczne:
Na stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej poszukaj przepisów jakie obowiązują w siatkówce. Przeczytaj je.
Język polski:
Temat: Tajna misja Vuka Drakonnena.
– zapoznaj się informacją o autorze Jarosławie Grzędowiczu;
– przeczytaj z podręcznika tekst „ Pan Lodowego Ogrodu” str. 174;
– wykonaj pisemnie zadanie 4 i 6 str. 176 podręcznik.
Matematyka:
Temat: Zadania tekstowe. Zapisz temat w zeszycie.
– spróbuj rozwiązać w zeszycie zadania 4 i 5 str. 198 podręcznik;
– porównaj swoje rozwiązanie z filmem: https://www.youtube.com/watch?v=1vtKVjCs81U (szukaj zadań po treści, nie po numerach).

Klasa 7 c

Muzyk:
– przeczytaj informacje nt. baletu str. 117 – 121.
– w zeszycie wyjaśnij pojęcia: balet, pointy, pas, pirouette. Zobacz fragment baletu Piotra Czajkowskiego „Taniec łabędzi” https://www.youtube.com/watch?v=6Loq1YvcKTw
Geografia:
Temat: Turystyka.
– z podręcznika na str. 169-175, wykonaj notatkę odpowiadając na pytania:
– Czym jest turystyka? Jaką rolę spełnia w gospodarce?
– Jakie są walory (atrakcje) turystyczne Polski?
– Jakie obiekty z Polski są wpisane na „Liście UNESCO”?;
– wykonaj zadanie w ćwiczeniach z tego tematu (str. 95 – 97).
Język angielski:
Topic: Sleep problems – problemy ze snem – odbiór tekstów czytanych.
– students’ book p. 71 – Przeczytaj tekst (możesz go również odsłuchać) Materiały audio na MyEnglishLab lub eDesk – Pearson – wszystkie instrukcje do logowania przesłane na dzienniku;
– do zrobienia ex.3 & 4 p.71, homework: ex 5 – p.71 – odpowiedz na pytania w zeszycie i prześlij do nauczyciela do czwartku popołudnia;
– Online meeting: 11:30 – 12:00.
Chemia:
Test / kartkówka – wzory sumaryczne, strukturalne i nazwy związków; odczytywanie zapisów chemicznych; wiązania chemiczne. Na vulcanie otrzymasz link do testu, który będzie aktywny od godz.9:00 do 20:00, test rozwiązujemy tylko raz. Powodzenia.
Biologia:
Temat: Podsumowanie wiadomości – układ wydalniczy.
– rozwiąż kartę pracy (str. 82 – 83 ćwiczenia w mailu, nie drukuj, odpowiedzi zapisz w zeszycie i wyślij zdjęcie ekl@sp11katowice.pl), termin do 6.04.2020.
Język polski:
Temat: Redagujmy dedykację z wykorzystaniem „Dezyderatów”.
– wyobraź sobie, że chcesz komuś dla Ciebie ważnemu ofiarować w prezencie książkę. Jaki cytat z „Dezyderatów” mógłbyś/mogłabyś wykorzystać w dedykacji? Napisz tekst takiej dedykacji w programie Word i wyślij pod adres aw@sp11katowice.pl. Pamiętaj o wszystkich elementach tej formy wypowiedzi i o wybranym cytacie z pieśni.
Fizyka:
– wpisz do zeszytu temat: Swobodne spadanie ciał.
– na podstawie podręcznika str. 174 – 177 lub filmu https://youtu.be/pH6wkUAjbDY odpowiedz w zeszycie na następujące pytania: Jakim ruchem swobodnie spadają ciała i która to zasada dynamiki Newtona?; Pod wpływem jakiej siły swobodnie spadają ciała?; Czy spadek swobodny zależy od masy? Dla chętnych z podręcznika ćw. 2 str. 178.

Klasa 8 a

Biologia:
– 11.00 lekcja online.
Język polski:
Temat: Odkrywanie nowych horyzontów świata i duszy.
– odczytaj informacje „ O rozmówcach” a następnie tekst Andrzej Budnika „Wywiad bez cenzury: Łukasz Supergan”, na str. 181;
– zapoznaj się z definicją wywiadu;
– zastanów się, dlaczego wywiad wymaga autoryzacji;
– wykonaj pisemnie zadanie 1, 4, 6 str. 183.
Matematyka:
Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.
– wykonaj zadania z części matematycznej z dnia 18.03.2020, przygotowującej do egzaminu ze strony: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/258-egzamin-osmoklasisty/971-e8-zadania-do-powtorki-przed-egzaminem
– rozwiąż zadania 9 – 12 z karty pracy nr 9.
Wychowanie fizyczne:
– ćwiczenia mięśni grzbietu (w leżeniu przodem, ręce zgięte w łokciach na wysokości klatki piersiowej, wykonuj wznos klatki piersiowej) oraz przysiady (na całych stopach). Ilość powtórzeń dostosuj do swoich możliwości.
Edukacja dla bezpieczeństwa:
– doskonalimy bandażowanie ręki https://youtu.be/zAPzePa-PSs
Fizyka:
– dział „OPTYKA”. Temat: Światło i jego właściwości.
– przeczytaj z podręcznika str. 212 – 216 i obejrzyj film https://youtu.be/5D5asDYeEaQ
– w zeszycie odpowiedz na następujące pytania: Co to jest światło?; Co przenosi światło?; Jak dzielimy źródła światła (podaj po 3 przykłady źródeł)?; Jak rozchodzi się światło?; Co to jest promień świetlny?
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 32 „Komu potrzebne jest chodzenie do kościoła?” i przepisz do zeszytu notatkę z zielonej ramki (str. 106).

Klasa 8 b

Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 32 „Komu potrzebne jest chodzenie do kościoła?” i przepisz do zeszytu notatkę z zielonej ramki (str. 106).
Historia:
Temat: Zimna wojna i wyścig zbrojeń. Przeczytaj rozdz. 7 (podr. 137 – 142),
– prześledź jak przebiegała rywalizacja polityczna i militarna supermocarstw ZSRR i USA;
– zwróć uwagę na wydarzenia na Kubie w 1956 r. i 1962 r., – dlaczego doszło do agresji amerykańskiej na Wietnam, – co było przyczyną Praskiej wiosny w 1968 r.
Praca pisemna:
– Jakie zmiany zaszły po objęciu rządów przez Breżniewa w ZSRR?
– Najważniejsze osiągnięcia KBWE.
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej. Mięśnie brzucha. Zrób próbny test. W czasie 30 sek. wykonaj jak największą ilość brzuszków
Język angielski:
Temat: Dollhouse museum in Warsaw. Doskonalenie rozumienia tekstów pisanych, uzupełniania luk oraz parafrazowania zdań. Lekcja on – line.
– wykonaj zadania ze str. 99. Nagrania na www.oup.com/elt/repetytorium8klasa
– wykonaj ćw.3, 4 i 5, str. 100.
Matematyka:
– zapisz w zeszycie temat.
Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.
– wykonaj zadania z części matematycznej z dnia 18.03.2020, przygotowującej do egzaminu ze strony:
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/258-egzamin-osmoklasisty/971-e8-zadania-do-powtorki-przed-egzaminem
– rozwiąż zadania 9 – 12 z karty pracy nr 9.
Język polski
Temat: „Mały Książę” jako baśń a może przypowieść?
– przypomnij sobie cechy baśni i zapisz w zeszycie;
– zapoznaj się z definicją przypowieści („Słownik języka polskiego”, „Słownik terminów literackich”), zapisz w zeszycie;
– sprawdź w „Słowniku terminów literackich” ( tradycyjnym lub online), czym jest symbol;
– napisz w zeszycie wyjaśnienie tego słowa;
– wyjaśnij znaczenie symboli występujących w utworze Antoine’a Saint-Exupéry’ego pt. „Mały Książę” (baobab, róża, lis, pustynia, woda, studnia na pustyni, żmija);
– odpowiedz na pytanie: Czy „Małego Księcia” można uznać za przypowieść filozoficzną?
Biologia:
Przypominam o wysłaniu uzupełnionych kart pracy z zeszłego tygodnia do 2.04
Temat: Materia i energia w ekosystemie.
– proponuję: https://www.youtube.com/watch?v=PvWER2UZ11o&t=508s (Energia i materia);
– przeanalizuj strony 125 – 128;
– napisz w zeszycie na czym polega krążenie materii i przepływ energii w ekosystemie;
– https://www.youtube.com/watch?v=HXyE2-kd_QU (obieg CO2 w przyrodzie);
– https://www.youtube.com/watch?v=e2CtrK8mVew (co zakłóca obieg materii).

Klasa 8 c

Wiedza o społeczeństwie:
Temat: Polska państwem demokratycznym.
– str. 128 – 131 punkt 1 do zeszytu wypisać hierarchię aktów prawnych obowiązującą w Polsce oraz datę uchwalenia obowiązującej do dzisiaj konstytucji;
– str. 128 punkt 2 do zeszytu wyjaśnić, na czym polega zasada konstytucjonalizmu;
– punkt 3 podać najważniejszą zasadę ustroju demokratycznego;
– zapoznać się z infografiką na str. 130-131.
Chemia:
Temat: Pochodne węglowodorów. Szereg homologiczny alkoholi.
Temat zostanie zrealizowany w formie lekcji online – zapraszam o godzinie 12:00 (link do lekcji prześlę na vulcanie).
Język niemiecki:
Temat: Wann hast du Geburtstag? (Kiedy masz urodziny?).
– przeczytaj i wklej do zeszytu lub przepisz zasady dotyczące liczebników porządkowych i dat (link w wiadomościach na Vulcanie);
– odpowiedz pisemnie na pytania: „Wann hast du Geburtstag?”, „Wann hat deine Mutter Geburtstag?”, „Wann ist der Valentinstag?”;
– wykonaj dzisiaj tylko pierwsze zadanie z przesłanej karty pracy (link w wiadomościach na Vulcanie).
Język polski:
Temat: Odkrywanie nowych horyzontów świata i duszy.
– odczytaj informacje „O rozmówcach” a następnie tekst Andrzej Budnika „Wywiad bez cenzury: Łukasz Supergan”, na str. 181;
– zapoznaj się z definicją wywiadu;
– zastanów się, dlaczego wywiad wymaga autoryzacji;
– wykonaj pisemnie zadanie 1, 4, 6 str. 183.
Wychowanie fizyczne:
Rozgrzewka z przyborem np. balon
Doskonalimy skip A https://www.youtube.com/watch?v=Q6PxQqOB-4c
Matematyka:
– zapisz w zeszycie temat.
Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.
– wykonaj zadania z części matematycznej z dnia 18.03.2020, przygotowującej do egzaminu ze strony: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/258-egzamin-osmoklasisty/971-e8-zadania-do-powtorki-przed-egzaminem
– rozwiąż zadania 9 – 12 z karty pracy nr 9.
Zajęcia z wychowawcą
Temat: Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
Informacja o dzisiejszym zadaniu została Wam przekazana już w piątek 27.03, dziś przypomnienie:
– stwórz pracę plastyczną Polska na niebiesko, mogą to być np. odciśnięte na niebiesko dłonie czy rysunki błękitnych serc, na każdym rysunku napisz „Polska na niebiesko” – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś/zrobiłaś prześlij pracę do mnie jeszcze dziś na adres mw1@sp11katowice.pl.

Skip to content