Zadania na poniedziałek 27 kwietnia

Klasa 1 a

Edukacja polonistyczna:
– obejrzyj reprodukcje obrazów i rzeźb sławnych artystów – podręcznik str. 48 i 49;
– wykonaj w ćwiczeniach zadanie 1 i 2 na str. 45;
– obejrzyj filmik, który przeniesie cię w ciekawe miejsce (link zamieszczony na Vulcanie).
Edukacja matematyczna:
– dopisz brakujące liczby – zad. 1 str. 40 ćwiczenia;
– po lekcji online wykonaj obliczenia poznanym sposobem – zad. 1 str. 42 ćwiczenia.

Klasa 1 b

Edukacja polonistyczna:
– zobacz ilustracje na str. 48 i 49 w podręczniku, odpowiedz ustnie na pytania;
– zrób ćwiczenia na str. 44 i 45, prześlij zdjęcie na adres: ik@sp11katowice.pl
Edukacja matematyczna:
– zrób zadania ze str. 46 w podręczniku. Rozwiązania zapisz w zeszycie.
Język angielski:
– weź udział w lekcji online.

Klasa 1 c

Edukacja matematyczna:
– odejmowanie z przekraczaniem progu dziesiątkowego- weź udział w zajęciach online, na których wykonasz zadania z podręcznika ze str. 47 i z ćwiczeń 1,2 str. 41(uczniów biorących udział w zajęciach proszę o niewykonywanie ich wcześniej).
Edukacja polonistyczno-społeczna:
– utrwalenie dwuznaku „ż” i „rz”- wykonaj zadania z zeszytu do kaligrafii ze str. 68, 69;
Edukacja muzyczna:
– rytm- przygotuj sobie np. dwa pisaki albo kredki i weź udział w zajęciach rytmicznych (załącznik);
Język angielski:
– posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8;
– spójrz na zad. 1 na str. 57 w podręczniku. Przyjrzyj się ilustracjom. Jakie grupy produktów spożywczych przedstawiają? Posłuchaj nagrania, wskaż właściwe rysunki i powtórz nowe słówka. Powtórz czynność, a następnie spróbuj wymienić nowe słówka z pamięci;
– spójrz na zadanie 2 na str. 57. Nazwij produkty na rysunkach. Zgadnij, jaki produkt jest rozmazany? Posłuchaj i zaśpiewaj rymowankę „Food group chant”;
– wykonaj ćw. 1 i 2 na str. 54.

Klasa 2 a 

Edukacja przyrodnicza:
– przeczytaj informacje o zbiornikach wodnych – podręcznik mat.-przyr. str. 52-53;
– odpowiedz na pytanie 2,3;
– w zeszycie – zapisz temat: Zbiorniki wodne;
– napisz odpowiedź na pytanie – Czym się różni zbiornik naturalny od sztucznego?
– poszukaj na mapie i zapisz nazwy jezior znajdujące się w pobliżu Katowic;
– poznaj korzyści jezior i rzek – ćwiczenie 1 str. 50 (ćwiczenia mat.-przyr.).
Edukacja polonistyczna:
– poznaj rodzinę wyrazu ,,tchórz” – ćwiczenia PISZĘ str. 61;
– przypomnij sobie, co to są czasowniki – zadanie 2, 3 str. 61(wykonaj dokładnie polecenia).
Wychowanie fizyczne:
– wf w domu – lekcja 2 (YouTube).

Klasa 2 b

Edukacja polonistyczna:
– napisz on-line test znajomości lektury, który otrzymali rodzice, wypełniony odeślij do nauczyciela;
– w zeszycie z j. polskiego napisz Lekcja, data, Temat: Omawiamy lekturę.;
– stwórz metryczkę książki (tytuł, autor, ilustrator);
– przypomnij sobie pytania rzeczownika;
– uzupełnij krzyżówkę rzeczownikami, zgodnie z opisem (załącznik); jeżeli nie możesz wydrukować krzyżówki, rzeczowniki wpisz do zeszytu i zaznacz literę, która składa się na hasło;
– ułóż i zapisz w zeszycie z j. polskiego zdanie z wyrazem, który jest rozwiązaniem krzyżówki;
– zastanów się, jakie obowiązki, związane są z opieką nad psem; Czy łatwo im sprostać?;
– uzupełnij kartę „Opieka nad zwierzęciem” – załącznik; zrób zdjęcie pracy i prześlij do nauczyciela.
Edukacja matematyczna:
– wytycz drogę w diagramie, poruszając się zgodnie z podaną zasadą; zapisz hasło na karcie pracy lub w zeszycie z matematyki;
– wykonaj działania matematyczne „Liczę” str. 56 zad. 1, 2.
Edukacja plastyczna:
– wykonaj metodą origami głowę psa https://www.youtube.com/watch?v=2a6iR3KMGSs
Edukacja informatyczna:
– trenuj pisanie polskich liter na klawiaturze: http://pisupisu.pl/klasa2/trzyliterowe-z-ogonkami

Klasa 3 a

Edukacja polonistyczna:
Temat: Ćwiczymy wymowę.
– poćwicz swoją wymowę, wykonując ćwiczenia z karty pracy – załącznik nr 12;
– wykonaj zadania w ćwiczeniach na str. 72 ćw.1, 2, 3, 4;
– naucz się czytać dwa wybrane wierszyki w ćwiczeniach str. 72;
– wybrany wierszyk przepisz pod tematem w zeszycie i wykonaj do niego rysunek;
– przeczytaj i zapamiętaj informację w ćwiczeniach na str. 73;
– wykonaj zadanie w ćwiczeniach str. 73 ćw. 2.
Edukacja matematyczna:
Temat: Zadania różne.
– zapisz temat w zeszycie;
– pod tematem wykonaj zadania z podręcznika str. 42 ćw. 3, str. 43 ćw. 2 oraz do wyboru dwa zadania Grażynki na str. 43.
Edukacja przyrodnicza:
Temat: Rośliny niebezpieczne dla zdrowia człowieka.
– przeczytaj informację o roślinach w podręczniku na str. 40;
– wymień rośliny, o których mowa w tekście i ustnie ułóż ich nazwy w kolejności alfabetycznej.
Język angielski:
– lekcja on line.

Klasa 3b

Edukacja polonistyczna:
Temat: Sztuka.
– przeczytaj informację i obejrzyj ilustracje w podręczniku na str. 44/45;
– odpowiedz na pytania (pytania w załączniku 1) i zapisz odpowiedzi w zeszycie;
– nadaj śmieszny tytuł każdej rzeźbie w ćwiczeniach zad. 1 na str.4;
– przepisz lub wklej tekst informacyjny: Co to jest sztuka? ( załącznik2).
Edukacja matematyczna:
Temat: Obwody figur.
– przepisz notatkę do zeszytu (załącznik 3);
– obwody figur https://www.youtube.com/watch?v=91CdlANdIrA
– narysuj w zeszycie obwody o podanych figurach podręcznik zad.3 str. 48;
– wykonaj w zeszycie zad. 1 i 2 str. 48 z podręcznika;
– poćwicz liczenie: Obwód prostokąta https://www.matzoo.pl/klasa3/obwod-prostokata_77_151_dodaj.
Edukacja plastyczna:
– narysuj swój autoportret lub portret wybranej osoby.

Klasa 4 a

Zajęcia z wychowawcą:
Temat: Historia i tradycje nasze szkoły.
– poszukaj w internecie informacji o historii i tradycji naszej szkoły;
– na kartce A4 wykonaj rysunek przedstawiający jedno szkolne wydarzenie, które najlepiej wspominasz; Nadaj tytuł swojej pracy. Prześlij na pocztę wychowawcy.
Język polski:
Temat: „Między smutkiem i radością… łza się kręci w oku”. Pisownia wyrazów z ą i ę.
– zapoznaj się z zasadami pisowni: „ą”, „ę” i przepisz je do zeszytu str. 203 ( zielony podręcznik);
– wykonaj pisemnie zadanie 6 str. 204 i 8 str. 205.
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 46 „Golgota – cena zbawienia” wykonaj zadania w ćwiczeniach do tego tematu.
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj dowolną rozgrzewkę, a następnie ćwicz odbicia górne w siatkówce używając balona lub rolki papieru toaletowego, pamiętaj przy tym o zachowaniu zasad bezpieczeństwa;
– (zadanie dodatkowe, dla chętnych) zapoznaj się z dziennikiem aktywności fizycznej wysłanym przez dziennik elektroniczny i postępuj zgodnie z instrukcją.
Informatyka I grupa:
– przypomnij sobie skróty klawiszowe – podręcznik „Lubię to” str. 98 lub okładka;
– zapamiętaj te, które będą potrzebne do wykonania dzisiejszego zadania;
– otwórz dokument zapisany w MS Word (załącznik);
– sformatuj go w następujący sposób, korzystając ze skrótów klawiszowych: tytuł – tekst dekoracyjny z galerii WordArt, tekst czcionka Times New Roman 12, wyjustowany, pierwsze wyrazy w zdaniach oraz wszystkie nazwy własne – pogrubione, czasowniki podkreślone;
– zapisz dokument pod nazwą lektura.
Język angielski II grupa:
Topic: Present continuous dla wyrażania teraźniejszości.
– Lekcja online godzina 10:00 (link: https://meet.google.com/gcq-zydi-qwg?pli=1&authuser=2 );
– przepisz do zeszytu tabelkę Grammar w podręczniku na str. 97;
– na podstawie informacji zawartych w tabelce wykonaj ćw. 8,9 w zeszycie ćwiczeń na str. 95.

Klasa 4 b

Język angielski:
11:00-11:30 – lekcja online (obowiązuje ten sam link) zostanie on ponownie przesłany przed lekcją na dzienniku. Topic: Adverbs of frequency. Przysłówki częstotliwości.
Religia:
Temat 57 Łagiewniki – iskra miłosierdzia.
– przeczytaj wiadomości z podręcznika;
– wykonaj ćwiczenia;
– lekcja on-line 10.00-10.45.
Język polski:
Temat: Schemat zdania pojedynczego – lekcja online.
– spotykamy się 12.00-12.45
Matematyka:
Temat: Mnożenie ułamka zwykłego przez liczbę naturalną.
– wykonaj przykłady g, h, i z wszystkich poziomów zadania 1 ze str. 102.
Informatyka:
– otwórz program graficzny Paint;
– zastanów się w jaki sposób można być aktywnym fizycznie podczas pandemii i nauczania zdalnego;
– wykonaj plakat na temat: „Mój sposób na aktywność fizyczną w czasie epidemii”;
– pracę zapisz pod nazwą plakat i wyślij emailem do nauczyciela informatyki i wychowania fizycznego.

Klasa 5 a

Język angielski gr 2:
Topic: Explorers’ Club: Ice hokey. Hokej na lodzie.
– wysłuchaj nagrania z podręcznika (str. 92) do tekstu;
– podczas słuchania śledź tekst w książce. Link do odsłuchu: https://drive.google.com/file/d/1BKgdKU1pVqwl00oI9vgWtnaXO-6sWdK5/view?usp=sharing;
– wykonaj zad. 2/93 a odpowiedzi zapisz w zeszycie;
– wykonaj zadania w ćwiczeniach 1-3/90.
Biologia:
Temat: Podsumowanie wiadomości.
– przeczytaj strony 110-111;
– wykonaj kartę pracy https://www.szybkiplik.pl/6Rp6jy79EN ;
– nie musisz drukować, odpowiedzi zapisz w zeszycie, zrób zdjęcie i wyślij ekl@sp11katowice.pl do 30.04 (po tym terminie plik znika).
Matematyka:
Temat: Test online z mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych.
– test odbędzie się w godzinach 8.30-10.30
Zajęcia z wychowawcą:
Temat: Czy kwarantanna może mieć swoje dobre strony?
– zastanów się, czy przymusowe siedzenie w domu ma jakieś plusy;
– o swoich spostrzeżeniach porozmawiaj z najbliższymi; możesz też napisać do wychowawcy.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Poprawiamy naszą skoczność.
– naucz się skakać przez skakankę. Filmik jest krótki, instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=iWjLIKmkvNI;
– jeśli możesz wyjdź ze skakanką na podwórko;
– jeśli nie masz skakanki, możesz ją zastąpić sznurem, kablem, linką;
– ćwicz, skacz minimum 15 min.
– pamiętaj o ćwiczeniach ogólnorozwojowych przed skokami na skakance;
Język polski:
Temat: Dopełnienie i okolicznik – ćwiczenia.
– zapraszam Cię na lekcję online o godzinie 12.00. Włącz swoją pocztę i czekaj na zaproszenie.
Informatyka:
Temat: Trenuj z Robikiem.
– wykonaj dowolne ćwiczenie ze str. 100.

Klasa 5 b

Zajęcia z wychowawcą:
Temat: Rocznica Konstytucji 3 Maja.
– obejrzyj prezentację na temat majowych świąt: https://www.youtube.com/watch?v=qA2n8zTpcaU
Język polski:
Temat: „Nie dukat czyni szczęśliwym”.
– przeczytaj tekst zamieszczony w pomarańczowym podręczniku str. 194-197;
– zapisz swoje skojarzenia związane ze słowem szczęście;
– wyjaśni znaczenie związków frazeologicznych: łut szczęścia, na los szczęścia, pieskie szczęście, dziecko szczęścia, szczęście w nieszczęściu;
– zapisz nową wiadomość i wyrazy ze słowniczka str. 198.
Matematyka:
Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych.
– przeczytaj ponownie tekst na str. 162 (podręcznik);
– zrób zadanie 3, 5 oraz 7 str. 162 (podręcznik).
Biologia:
Temat: Podsumowanie wiadomości.
– przeczytaj informacje zamieszczone w podręczniku na str. 110-111;
– wykonaj kartę pracy https://www.szybkiplik.pl/6Rp6jy79EN
– nie musisz jej drukować, odpowiedzi zapisz w zeszycie;
– zrób zdjęcie i wyślij na adres: ekl@sp11katowice.pl do 30.04 (po tym terminie plik znika).
Język angielski gr. II:
Topic: Past Simple – powtórzenie.
– lekcja online godzina 12:00 (link: https://meet.google.com/gcq-zydi-qwg?pli=1&authuser=2 );
– przeczytaj tabelki Grammar w podręczniku na str. 85 i 87;
– wykonaj ćw. 4,5 w podręczniku na str. 88 oraz ćw. 7, 9 na str. 89.

Klasa 5 c

Informatyka:
Temat: Trenuj z Robikiem.
– wykonaj dowolne ćwiczenie ze str. 100.
Matematyka:
Temat: Test online z mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych.
– test odbędzie się w godzinach 8.00 – 10.00.
Geografia:
Temat: Sprawdzenie wiadomości – test.
– dzisiaj, około godziny 9-tej, otrzymasz na e-dziennik link;
– wykonaj zadania online i prześlij;
– na odpowiedzi czekam do godziny 12-tej (w przypadku problemów czekam na wiadomość);
– test (kartkówka) będzie na ocenę.
Język polski:
Temat: Wędrówki po krainie mitów – powtórzenie wiadomości.
– zapraszam Cię na lekcję online o godzinie 13.30;
– przygotuj zeszyt oraz podręcznik do literatury (pomarańczowy).
Zajęcia z wychowawcą:
Temat: Kiedy dopadnie Cię kolega Leń…. Jak zmobilizować się do pracy w domu?
– obejrzyj krótki film zawierający wskazówki do samodzielnej nauki w domu
https://www.youtube.com/watch?v=rz39Kz5zVF4
– spróbuj skorzystać z podanych rad, by efektywniej wykorzystać czas na naukę.

Klasa 5 d

Religia:
– przeczytaj w podręczniku temat 53 Święta Teresa z Lisieux – mała siostra od wielkich spraw i uzupełnij ćwiczenia do tego tematu;
– wykonaj na kartce A4 pracę plastyczną przedstawiającą wizerunek Matki Bożej, zdjęcie pracy wyślij na adres ij@sp11katowice.pl do dnia 7 maja (zadanie na ocenę dla chętnych).
Matematyka:
Temat: Test online z mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych.
Test odbędzie się w godzinach 9.00 – 11.00
Język polski:
Temat: Łańcuch zdarzeń.
– przypomnij sobie nową wiadomość (akcja) oraz tekst, który czytałeś/aś w piątek str. 194 pomarańczowy podręcznik;
– wykonaj zadanie 2, 3 i 8 str. 198.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Domowe „boule”
https://youtu.be/jEDK_sHpFvQ
Biologia:
Temat: Podsumowanie wiadomości:
– przeczytaj strony 110-111;
– wykonaj kartę pracy https://www.szybkiplik.pl/6Rp6jy79EN
– nie musisz drukować, odpowiedzi zapisz w zeszycie, zrób zdjęcie i wyślij ekl@sp11katowice.pl do 30.04 (po tym terminie plik znika).
Zajęcia z wychowawcą:
Temat: Święta narodowe.
– znajdź materiały dotyczące obchodów 1 i 3 maja. Na podstawie znalezionych tekstów sprawdź swoje wiadomości.

Klasa 6 a

Informatyka gr.1:
Temat: Poznajemy program GIMP.
– pobierz i zainstaluj bezpłatny program GIMP;
– zapoznaj się z jego interfejsem, podręcznik str. 97-98.
Język angielski: gr.2
Topic: Present Perfect i Past Simple. Porównanie czasów i utrwalenie wiadomości.
– lekcja online 11:15-12:00.
Technika:
Temat: Wymiarowanie rysunków technicznych :
– przeczytaj notatkę str. 4;
– zobacz filmik https://slideplayer.pl/slide/432193/
– wykonaj ćwiczenia od 1-3 str. 48, prześlij zdjęcia wykonanych ćwiczeń.
Plastyka:
– kontynuacja pracy z poprzedniej lekcji – fantastyczny ptak (forma przestrzenna).
Język polski:
Temat: Do pełna dopełniam – dopełnienie.
– wejdź na podany link:
https://epodreczniki.pl/a/do-pelna-dopelniam—dopelnienie/DnG3TXcTA
– przypomnij sobie informacje o dopełnieniu Zapamiętaj!;
– wykonaj na platformie ćwiczenie 2 i 3;
wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczenie 4 i 5 z platformy;
– ćwiczenia postaraj się zrobić samodzielnie, następnie sprawdź poprawność odpowiedzi.
Język angielski: gr.1
Topic: Zero conditional.
– lekcja online godzina 11:00 (link: https://meet.google.com/gcq-zydi-qwg?pli=1&authuser=2 );
– przeczytaj tabelkę Grammar w podręczniku na str. 105;
– wykonaj ćw. 7 w podręczniku na str. 105 oraz ćw. 4, 5, 6 w zeszycie ćwiczeń na str. 72.

Klasa 6 b

Informatyka:
Temat: Wykonaj i odeślij zadanie 2 str. 107 – najlepiej z rozszerzeniem xcf.
Matematyka:
Temat: Zapisywanie równań.
– zobacz film: https://www.youtube.com/watch?v=NDm–uvwfGs
– wykonaj zadanie 1 ze str. 194 z podręcznika;
– przypominam o odesłaniu zadań z zeszłego tygodnia.
Język angielski:
Temat: Present Perfect a Present Simple. Lekcja on-line: 9.00-9.45
– ćw. 8 str. 93, podręcznik (lekcja);
– wykonaj ćw. 4, 5 i 6 ze str. 66 w zeszycie ćwiczeń.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Koszykówka – technika rzutu do kosza.
– lekcja on-line: 11:30-12:15 (zaproszenie zostanie wysłane na Vulcanie)
Muzyka:
– wysłuchaj pieśni https://www.youtube.com/watch?v=0gX7Y_8fVlA;
– zapisz w zeszycie słowa i naucz się śpiewać;
– napisz do jakiego wydarzenia historycznego pieśń nawiązuje.
Język polski:
Temat: Części mowy w funkcji dopełnienia – ćwiczenia utrwalające.
– zapisz nową wiadomość z fioletowego podręcznika str. 141;
– wykonaj zadanie 4 i 5 str. 140-141.

Klasa 6 c

Język polski:
Temat: Do pełna dopełniam – dopełnienie.
– przeczytaj i zapisz w zeszycie informacje z fioletowego podręcznika: Przypomnij sobie! str. 140, Zapamiętaj! str. 141;
– wykonaj w zeszycie zadanie 5, str. 141;
– na platformie: https://epodreczniki.pl/a/do-pelna-dopelniam—dopelnienie/DnG3TXcTA
wykonaj ćwiczenie 1, 2 i 3. Wniosek z zadania 5 zapisz na kolorowo w zeszycie.
Matematyka:
– lekcja online 12.30, 13.15 – Rozwiązywanie równań.
Język angielski:
Topic: Present Perfect i Past Simple. Porównanie czasów i utrwalenie wiadomości.
– lekcja online
Wychowanie fizyczne:
Temat: Poprawiamy naszą skoczność.
– w odpowiednim zabezpieczeniu (maseczki) wychodzimy na podwórko do ćwiczeń ze skakanką;
– uczymy się skakać przez skakankę. Filmik jest krótki, instruktażowy;
– jeśli nie masz skakanki, możesz ją zastąpić sznurem, kablem, linką;
– ćwicz, skacz minimum 15 min. Pamiętaj o ćwiczeniach ogólnorozwojowych przed skokami na skakance
https://www.youtube.com/watch?v=iWjLIKmkvNI
Informatyka:
Temat: Poznajemy program GIMP.
– pobierz i zainstaluj bezpłatny program GIMP i zapoznaj się z jego interfejsem. Podręcznik str. 97-98

Klasa 7 a

Język niemiecki grupa1 i 2:
Temat: Was lernt ihr? – odmiana czasownika.
– sprawdź poprawne odpowiedzi do zadań z ostatniej lekcji (link w wiadomościach na Vulcanie);
– zobacz krótką prezentację o szkole przypominającą m.in. odmianę czasownika
https://www.youtube.com/watch?v=DU3qSGw1jGI ;
– odmień w l. poj. oraz mn. czasowniki „besuchen” (uczęszczać) i „bleiben” (zostać);
– zrób zad. 3 w zeszycie ćwiczeń str. 46.
Informatyka:
Praca z dokumentem tekstowym – przeczytaj i wykonaj ćwiczenia. Odeślij ćw. 9 str. 180 i zad. 7 str. 183.
Matematyka:
Temat: Działania na potęgach.
Lekcja online – 11.30 – 12.15
– wykonaj zadanie 1, 4, 6 str. 234 podręcznik
Plastyka:
– zapoznaj się z informacją nt. bezpiecznej pracy z nożem (informację znajdziesz na swojej poczcie na vulcanie);
– wykonaj rzeźbę w mydle (praca na 2 godz. lekcyjne)
https://www.youtube.com/watch?v=WhhE5uRb-NI
Wychowanie fizyczne:
– po 15 minutowej rozgrzewce do muzyki, wykonaj próbny test siły mięśni brzucha. Wykonuj brzuszki w czasie 30 sek. Swój wynik prześlij do mnie na Messenger lub na skrzynkę mailową.
Chemia:
Temat: Rodzaje roztworów.
– zapoznaj się z tematem w podręczniku, str. 170-176;
– zwróć uwagę na nowe pojęcia: roztwór nasycony i nienasycony, roztwór właściwy, roztwór koloidalny, zawiesina;
– zrób notatkę uzupełniając kartę pracy wysłaną na mail (kartę pracy można wydrukować i wkleić do zeszytu lub przepisać).
Język polski:
Temat: Jak tworzą się słowa?
– przypomnij sobie pojęcia: wyraz podstawowy, wyraz pochodny oraz rodzaje formantów (zeszyt i podręcznik, str. 294);
– na platformie: https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-slowa/DidUOiHsI wykonaj ćwiczenia utrwalające 1, 2 i 3;
– w zeszycie ćwiczeń uzupełnij zadanie 1 i 2, str. 116-117 oraz 7 i 9, str. 120.
Historia:
Temat: Na frontach I wojny światowej.
– str. 161-167.
– zapisz w zeszycie temat i punkty;
– przeczytaj ze zrozumieniem tekst;
– wypisz (w zeszycie) przyczyny wybuchu wojny, oraz koniec Wielkiej Wojny- nie wysyłaj.

Klasa 7 b

Wdż:
Temat: Mężczyzna i kobieta. Co warto wiedzieć o ich płodności? Podział na grupy (temat na dwa tygodnie).
– na skrzynkę mailową otrzymasz prezentację multimedialną, zapoznaj się z nią i przypomnij sobie budowę męskich i żeńskich narządów rozrodczych.
Fizyka:
Temat: Moc i jej jednostki.
– wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/moc-jako-szybkosc-wykonywania-pracy/D14JigAfu;
– przeczytaj lekcję z epodręcznika;
– przepisz do zeszytu tekst z podsumowania i co oznacza „KM”;
– zrób w zeszycie ćw. 1 oraz przykład 1 i 2 (koniecznie przepisz polecenie);
– dla chętnych film https://youtu.be/vo-frne8Faw oraz zad. 2 i 3 str. 208 (podręcznik).
Język niemiecki:
Temat: Was lernt ihr? – odmiana czasownika.
– sprawdź poprawne odpowiedzi do zadań z ostatniej lekcji (link w wiadomościach na Vulcanie);
– zobacz krótką prezentację o szkole przypominającą m.in. odmianę czasownika https://www.youtube.com/watch?v=DU3qSGw1jGI ;
– odmień w l. poj. oraz mn. czasowniki „besuchen” (uczęszczać) i „bleiben” (zostać);
– zrób zad. 3 w zeszycie ćwiczeń str. 46.
Wychowanie fizyczne:
– po 15 minutowej rozgrzewce do muzyki wykonaj próbny test siły mięśni brzucha. Wykonuj brzuszki w czasie 30 sek. Swój wynik prześlij do mnie na Messenger lub na skrzynkę mailową.
Matematyka:
Temat: Działania na potęgach.
– dokończ zadanie 7 str. 235 z podręcznika.
– zrób zadanie 13 str. 235 z podręcznika.
Historia:
Temat: Na frontach I wojny światowej, str. 161-167.
– zapisz w zeszycie temat i punkty;
– przeczytaj ze zrozumieniem tekst;
– wypisz w zeszycie przyczyny wybuchu wojny oraz koniec Wielkiej Wojny – nie wysyłaj.
Język polski:
Temat: Sprawdzian wiadomości z zakresu słowotwórstwa (online).
– około godziny 10-tej otrzymasz link na e-dziennik;
– wykonaj zadania, podpisz pracę i prześlij zdjęcie do godziny 12.00 na pocztę: abernas@sp11katowice.pl
Biologia:
Temat: Higiena i choroby układu nerwowego.
– zajęcia online. O godzinie 12.15 włącz swoją pocztę i czekaj na zaproszenie do udziału w lekcji. Przygotuj zeszyt.

Klasa 7 c

Wychowanie fizyczne:
Koszykówka – rzuty do kosza.
– lekcja online 10:45-11:30 (zaproszenie zostanie wysłane na Vulcanie).
Fizyka:
Temat: Moc i jej jednostki.
– wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/moc-jako-szybkosc-wykonywania-pracy/D14JigAfu;
– przeczytaj lekcję z epodręcznika;
– przepisz do zeszytu tekst z podsumowania i co oznacza „KM”;
– zrób w zeszycie ćw. 1 oraz przykład 1 i 2 (koniecznie przepisz polecenie);
– dla chętnych film https://youtu.be/vo-frne8Faw oraz zad. 2 i 3 ze str. 208 (podręcznik).
Język angielski:
– lekcja online 10:00-10:30 (obowiązuje ten sam link). Zostanie on ponownie przesłany przed lekcją. Proszę wszystkich o włączenie kamerek. Topic: Shopping list. Lista zakupowa.
Student’s Book p.83, ćw. 5. Wypisz do zeszytu słowa z ramki i wyszukaj ich tłumaczenia w słowniku na str. 91.
Matematyka:
Temat: Działania na potęgach.
– lekcja online – 12.45-13.30;
– wykonaj zadanie 1, 4, 6 str. 234 podręcznik.
Język polski:
Temat: Jak tworzą się słowa?
– przypomnij sobie pojęcia: wyraz podstawowy, wyraz pochodny oraz rodzaje formantów (zeszyt i podręcznik, str. 294);
-na platformie: https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-slowa/DidUOiHsI wykonaj ćwiczenia utrwalające 1, 2 i 3;
– w zeszycie ćwiczeń uzupełnij zadanie 1 i 2, str. 116-117 oraz 7 i 9, str. 120.
Religia:
– zobacz krótki film „Dlaczego katolicy wzywają wstawiennictwa świętych”: https://www.youtube.com/watch?v=gyKf8RAh-2U

Klasa 8 a

Język angielski 2 grupa:
Topic: The weather and looking after environment. Zadania egzaminacyjne w kontekście warunków pogodowych oraz istoty dbania o środowisko naturalne.
– wykonaj zadania 5, 6/140. Link do odsłuchu: Zad.5: https://drive.google.com/file/d/1xpxiMI0LxqujQuUPsOG_p-3WfHACug9k/view?usp=sharing
Zad.6: https://drive.google.com/file/d/1KHf-PWuXd6yO_B71to8lyobRSry-H3LX/view?usp=sharing
– wykonaj zad. 4, 5, 6/141. Link do odsłuchu: Zad. 4: https://drive.google.com/file/d/1zAp399gTZW4pSWqy_bcJlRJhYBHYulbZ/view?usp=sharing
– bądź gotowy na jutro. Będziemy sprawdzać zadania na lekcji on-line.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Ćwiczenia koordynacyjne https://youtu.be/YuEdKxQKtsE
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 36 „Chrześcijaństwo a świat antyczny”. W ramach wolnego czasu zachęcam do zobaczenia filmu o św. Pawle https://www.youtube.com/watch?v=GW5NTijTW7o
Chemia:
Temat: Glicerol – alkohol polihydroksylowy.
– zapoznaj się z tematem w podręczniku str. 150-152;
– zrób notatkę w zeszycie w oparciu o przesłaną kartę pracy;
– dla chętnych: zapoznaj się z tematem na stronie: https://epodreczniki.pl/a/alkohole-wielowodorotlenowe/DwL8CL7TH i napisz krótką notatkę o glikolu etylenowym; notatkę prześlij w formie zdjęcia na mój adres email: mw1@sp11katowice.pl jeszcze dziś (do godziny 19:00), w tytule wiadomości wpisz imię, nazwisko i klasę – tylko podpisane prace będą sprawdzone.
Język polski:
Temat: Środki poetyckie. Twój niezbędnik.
– przypomnij sobie i zapisz w zeszycie znaczenie następujących środków poetyckich: epitet, metafora, animizacja (ożywienie), personifikacja (uosobienie), porównanie, porównanie homeryckie, zdrobnienie, zgrubienie, eufemizm, neologizm, archaizm, apostrofa, inwokacja, pytanie retoryczne, powtórzenie, anafora, hiperbola, alegoria, symbol, rytm, wyraz dźwiękonaśladowczy (onomatopeja), pytanie retoryczne, powtórzenie, anafora, wykrzyknienie, rytm;
– skorzystaj z materiałów wysłanych na pocztę.
Matematyka:
Temat: Test online – styczna do okręgu i wzajemne położenie okręgów.
– test będzie w godzinach 10.00 – 12.00.
Język niemiecki:
Temat: Wann hast du Geburtstag? (Kiedy masz urodziny?)
– przeczytaj i wklej do zeszytu lub przepisz zasady dotyczące dat (link w wiadomościach na Vulcanie);
– odpowiedz pisemnie na pytania: „Wann hast du Geburtstag?”, „Wann hat deine Mutter Geburtstag?”, „Wann ist der Valentinstag?”;
– wykonaj dzisiaj tylko pierwsze zadanie z przesłanej karty pracy (ten sam link).
Edukacja dla bezpieczeństwa:
Temat: Zaliczenie nr 2.
– zaliczenie numer 2 będzie, również polegało na bandażowaniu, żebyście nie musieli spędzić dużo czasu przed monitorem, a ćwiczyliśmy już je na lekcjach;
– do 3 maja proszę o przesłanie opatrunków ręki (1.uszkodzone palce, 2. uszkodzony łokieć).W przypadku problemów z bandażem proszę wysłać pracę na temat postępowania w takiej sytuacji – praca napisana odręcznie i przesłanie zdjęcia. Pracę proszę wysyłajcie na lm@sp11katowice.pl lub 506510859, proszę podpisujcie swoje wiadomości , ponieważ nie znam wszystkich członków Waszych rodzin  Powodzenia.

Klasa 8 b

Geografia:
Temat: Lekcja powtórzeniowa.
– przeczytaj w podręczniku podsumowanie działu: Ameryka Północna i Ameryka Południowa- str. 148, ustnie wykonaj zadania w- Sprawdź się!- na str. 149- 150. Przypomnij sobie informacje o Kanadzie i USA, oraz poszukaj na mapach od 101-103 największych krain geograficznych, rzek, jezior, państw i ich stolic. Tym razem niczego nie odsyłasz.
Wychowanie fizyczne:
– po 15 minutowej rozgrzewce do muzyki wykonaj próbny test siły mięśni brzucha. Wykonuj brzuszki w czasie 30 sek. Swój wynik prześlij do mnie na Messenger lub na skrzynkę mailową.
Fizyka:
Temat: Zwierciadła.
– na podstawie podręcznika str. 229-235 oraz filmu https://youtu.be/imtdDMTS0cQ wykonaj w zeszycie notatkę;
-uwzględnij w niej takie pojęcia jak: zwierciadło i ich podział, cechy obrazów, oś główna (optyczna), ognisko, ogniskowa.
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 36 „Chrześcijaństwo a świat antyczny”.
W ramach wolnego czasu zachęcam do zobaczenia filmu o św. Pawle https://www.youtube.com/watch?v=GW5NTijTW7o
Język polski:
Temat: Co wiemy o Oskarze, bohaterze utworu E. Schmitta?
– odczytaj wstęp do rozdziału „Koleje losu” str. 185;
– zapoznaj się z notatką „O autorze” str. 185;
– obejrzyj wypowiedz samego autora na temat napisanej przez siebie książki;
https://youtu.be/BO3WmX_LMdE
– zredaguj pytania, na które znalazłeś/aś odpowiedź dzięki obejrzanemu filmowi;
– przeczytaj z podręcznika fragment utworu E. Schmitta „ Oskar i pani Roża” str. 186 – 187;
– uporządkuj informacje na temat autora przytoczonego listu i przedstaw je w formie mapy myśli;
– wykonaj pisemnie zadanie 8 i 12 z podręcznika na str. 188.
Matematyka:
– test online 10.00 – 12.00
EDB:
Temat: Zaliczenie nr 2.
– zaliczenie numer 2 będzie, również polegało na bandażowaniu, żebyście nie musieli spędzić dużo czasu przed monitorem, a ćwiczyliśmy już je na lekcjach.
Do 3 maja proszę o przesłanie opatrunków ręki (1.uszkodzone palce, 2. uszkodzony łokieć).
W przypadku problemów z bandażem proszę wysłać pracę na temat postępowania w takiej sytuacji – praca napisana odręcznie i przesłanie zdjęcia. Pracę proszę wysyłajcie na lm@sp11katowice.pl lub 506510859, proszę podpisujcie swoje wiadomości , ponieważ nie znam wszystkich członków Waszych rodzin  Powodzenia !!!

Klasa 8 c

Wychowanie do życia w rodzinie:
Temat: Przedwczesna inicjacja seksualna.
– na Twoją skrzynkę mailową wysłałam prezentacje multimedialną. Po obejrzeniu prezentacji zastanów się, jakie są skutki przedwczesnej inicjacji seksualnej?
Język polski:
Temat: Środki poetyckie. Twój niezbędnik.
– przypomnij sobie i zapisz w zeszycie znaczenie następujących środków poetyckich: epitet, metafora, animizacja (ożywienie), personifikacja (uosobienie), porównanie, porównanie homeryckie, zdrobnienie, zgrubienie, eufemizm, neologizm, archaizm, apostrofa, inwokacja, pytanie retoryczne, powtórzenie, anafora, hiperbola, alegoria, symbol, rytm, wyraz dźwiękonaśladowczy (onomatopeja), pytanie retoryczne, wykrzyknienie, rytm;
– skorzystaj z materiałów wysłanych na pocztę.
Język angielski:
Temat: Illnesses and symptoms. Giving advice.
– wykonaj ćw.7 ze str. 117;
– wykonaj ćw.5 ze str. 118 – ułóż kilka jednozdaniowych dialogów tak jak w przykładzie i zapisz je do zeszytu.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Wpływ wysiłku na nasze tętno.
– wracamy do treningu z ubiegłego tygodnia https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI
– zakładam, że wykonywaliście sukcesywnie ten trening i teraz zrobicie w miarę płynnie;
– proszę, abyście zmierzyli sobie tętno spoczynkowe, czyli takie przed ćwiczeniami, zapisz wartość;
– wykonajcie trening, następnie zmierzcie swoje tętno po treningu;
– zapisz swoje wartości, zrób zdjęcie i wyślij na adres ksz@sp11katowice.pl do 28.04 do godziny 16.00;
– przypominam: tętno mierzymy na tętnicy np.szyjnej – z boku szyi, w zagłębieniu tuż pod żuchwą lub promieniowej – na nadgarstku.
Matematyka:
– test online 10.00 – 12.00
Historia:
Temat: Powojenna odbudowa.
– podręcznik str. 172-175;
– napisz w zeszycie temat i kolejne punkty – przeczytaj rozdział ze zrozumieniem i zapamiętaj jak przebiega proces odbudowy państwa po wojnie.
Edukacja dla bezpieczeństwa:
Temat: Zaliczenie nr 2.
– zaliczenie numer 2 będzie, również polegało na bandażowaniu, żebyście nie musieli spędzić dużo czasu przed monitorem, a ćwiczyliśmy już je na lekcjach.
Do 3 maja proszę o przesłanie opatrunków ręki (1.uszkodzone palce, 2. uszkodzony łokieć). W przypadku problemów z bandażem proszę wysłać pracę na temat postępowania w takiej sytuacji – praca napisana odręcznie i przesłanie zdjęcia. Pracę proszę wysyłajcie na lm@sp11katowice.pl lub 506510859, proszę podpisujcie swoje wiadomości, ponieważ nie znam wszystkich członków Waszych rodzin. Powodzenia !!!

Skip to content