Zadania na poniedziałek 20 kwietnia

Klasa 1 a

Edukacja polonistyczna:
– weź udział w lekcji online;
– wykonaj zadania w zeszycie do kaligrafii na str. 64;
– zapisz w zeszycie wyraz szafa i Szymon z podziałem na sylaby i głoski (sza-fa, sz-a f-a), oznacz kolorem samogłoski i spółgłoski, zrób rysunek i napisz po linii dwuznak sz i Sz,.
Edukacja matematyczna:
– wykonaj zadania: 4 i 5 w ćwiczeniach na str. 36, zrób zdjęcie i prześlij na adres: ba@sp11katowice.pl.

Klasa 1 b

Edukacja polonistyczna :
– samodzielnie przeczytaj tekst na str. 45;
– wykonaj polecenia ze str. 45;
– zrób zadania na str. 40 (ćwiczenia).
Edukacja matematyczna :
– zrób ćwiczenia na str. 38 (ćwiczenia).
Edukacja plastyczna:
– narysuj, jak lubisz spędzać czas ze swoimi bliskimi.
Język angielski:
– lekcja on Line.

Klasa 1 c

Edukacja matematyczna:
– rozwiązywanie zadań tekstowych – wykonaj zadania z podręcznika ze str. 41 (ustnie, jedynie jedno obliczenie w zadaniu 1);
– rozwiąż zad. 1, 2, 3 z ćwiczeń ze str. 39.
Edukacja polonistyczno-społeczna:
– utrwalenie dwuznaku „sz” – wykonaj zadania z zeszytu do kaligrafii ze str. 64, 65;
– podsumowanie wiadomości – weź udział w zajęciach online, na których wykonasz zadania z ćwiczeń ze str. 42, 43 (uczniów biorących udział w zajęciach proszę o niewykonywanie ich wcześniej).
Edukacja muzyczna:
– posłuchaj muzyki (załącznik).
Język angielski:
– przypomnij sobie nazwy produktów spożywczych śpiewając piosenkę „Colin’s chant’;
– posłuchaj historyjki (podręcznik str. 54-55). Historyjka dostępna jest na platformie edukacyjnej lub po kliknięciu w link https://www.youtube.com/watch?v=fOGr76JCSCQ&t=4s ;
– wykonaj ćw. 1 i 2 na str. 52 w zeszycie ćwiczeń;
– posłuchaj piosenki https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc .

Klasa 2 a

Edukacja przyrodnicza:
– opisz ilustrację – podręcznik mat.-przyr. str. 46-47, odpowiedz na pytania 1-4;
– w zeszycie – zapisz temat: Jak chronimy przyrodę?
– napisz odpowiedź na pytanie 2, 4.
Edukacja polonistyczna:
– utrwal pisownię wyrazów z ,,ch” i ,,h” – ćwiczenia PISZĘ str. 58-59.
Wychowanie fizyczne:
– wf w domu – lekcja 1 (YouTube).

Klasa 2 b

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj zagadki nie tylko o mediach – podręcznik str. 40-41;
– rozwiązania zagadek wpisz do zeszytu w kolejności alfabetycznej;
– przyjrzyj się ilustracji w podręczniku str. 40-41 – wykonaj ustnie zad. 5 i 6;
– zad. 7 str. 41 – zrób w zeszycie z j. polskiego -wypisz co najmniej 7 czynności, które opisują zachowania ludzi przedstawionych na obrazku;
– wykonaj zadania ze strony: https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_23_100_p0.html?v=713
– ułóż i zapisz w zeszycie zdania z rozsypanek wyrazowych – załącznik; dwoma liniami podkreśl czasowniki;
– wyślij zdjęcia prac polonistycznych do nauczyciela.
Edukacja matematyczna:
– wykonaj w ćwiczeniach matematyczno – przyrodniczych zad. 4 i 5 str. 45.
Edukacja przyrodnicza:
– wykonaj quiz, przećwicz umiejętność analizy mapy prognozy pogody: https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/322f1ceff7a7939ea737868897741c3d_/index.html
Edukacja plastyczna:
– wykonaj wiosenny hiacynt:
https://ekodziecko.com/wiosenne-hiacynty-z-kolek

Klasa 3 a

Edukacja polonistyczna:
Temat: Magiczne drzewo.
– przeczytaj polecenia pod tekstem w podręczniku na str. 39 i postępuj według instrukcji;
– na podstawie opowiadania wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 67 ćw.1, 2, 3 i str. 68 ćw.4, 5, 6;
Edukacja matematyczna:
Temat: Mnożenie i dzielenie setek.
– wykonaj zadania w ćwiczeniach na str. 40 ćw.1, 2;
– poćwicz mnożenie i dzielenie.
Edukacja przyrodnicza:
Temat: Quiz.
– wykonaj zadanie w ćwiczeniach na str. 44-45 ćw. 1, poszukaj potrzebnych informacji w Internecie.
Język angielski:
– lekcja online.
Edukacja ruchowa:
– wykonaj ćwiczenia ze strony https://www.youtube.com/watch?v=PAUmNKJNPsA

Klasa 3 b

Edukacja polonistyczna:
Temat: Jak powstaje film;
– przyjrzyj się ilustracjom i przeczytaj zamieszczone tam informacje – podręcznik str. 42/43;
– odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem;
– uzupełnij zdania w zeszycie znanymi Ci gatunkami filmowymi (zdania znajdziesz w załączniku 1a);
– wpisz tytuły filmów pod właściwymi kadrami – ćwiczenia, zad.1 str. 74;
– wymień osoby, które pracują przy produkcji filmu i objaśnij ich zadania (załącznik 1b) – pracę wykonaj w zeszycie; (odeślij do nauczyciela);
– wykonaj zadanie 4 na str. 69 w „Piszę”.
Edukacja matematyczna:
Temat: Rozwiązujemy i układamy zadania tekstowe.
– pod tematem lekcji rozwiąż zadania Grażyny z podręcznika na str. 43; (odeślij do nauczyciela);
– rozwiąż wybranym sposobem zadania na porównywanie różnicowe w ćwiczeniach zad. 1-4 na str. 48 (odeślij do nauczyciela).

Klasa 4 a

Zajęcia z wychowawcą:
Temat: Nasze hobby.
– zastanów się nad tym, jakie są twoje zainteresowania;
– pomyśl, co mógłbyś zrobić, aby rozwiać swoje pasje;
– porozmawiaj o tym ze swoimi bliskimi.
Język polski:
Temat: W królestwie Maciusia I – analiza świata przedstawionego.( lekcja online)
– przypomnij sobie, kim był Janusz Korczak. Jeśli zapomniałeś, przeczytaj w podręczniku str. 124;
– opowiedz o swoich wrażeniach związanych z lekturą „ Król Maciuś I”;
– wymień głównych bohaterów powieści i sporządź notatkę;
– odszukaj w tekście fragmenty, które pokazują, na czym polegało rządzenie krajem;
– naucz się ładnie czytać;
– opowiedz, jak wyglądał dzień króla.
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 43 „Ogród Oliwny – najtrudniejsza modlitwa” i wykonaj zadania do tego tematu w zeszycie ćwiczeń (zdjęcie pracy do oceny wyślij do 29 kwietnia na adres aleksandrabrahlich@gmail.com ).
Wychowanie fizyczne:
– zrób dowolną rozgrzewkę, a następnie poćwicz pozycję siatkarską – bieg w miejscu przez 10-15 sek, po tym czasie przyjmij pozycję do odbicia górnego http://www.zs.swidnica.zgora.pl/organizacje/szkolnysport/gora1.jpg i wytrzymaj 5 sek., następnie powtórz bieg w miejscu i przyjmij pozycję do odbicia sposobem dolnym(http://www.zs.swidnica.zgora.pl/organizacje/szkolnysport/dol2.jpg). Całość powtórz 10 razy, jeśli czujesz się zmęczony, zrób w połowie 1 min przerwy.
Informatyka I grupa:
– przeczytaj tekst „Zapraszamy na przyjęcie” str. 107-111 podręcznik „Lubię to!”;
– obejrzyj filmy: „Formatowanie spisu dań” , „Ustawienie tekstu względem marginesów” i „Zamiana tekstu na WordArt” – załączniki;
– otwórz edytor tekstu MS Word, napisz menu świąteczne, które przygotowano w Twoim domu w czasie świąt Wielkanocnych według wskazówek wysłanych w załączniku przez e-dziennik;
– pamiętaj, aby wymienić przynajmniej 10 wielkanocnych potraw;
– dokument zapisz pod nazwą świąteczne menu;
– zapisany dokument wyślij mailem do nauczyciela: jc@sp11katowice.pl
Język angielski II grupa:
Topic: Przyimki – powtórzenie.
– wykonaj ćw. 4 w zeszycie ćwiczeń na str. 88 oraz ćw. 5, 6, 7 w zeszycie ćwiczeń na str. 89.

Klasa 4 b

Język angielski:
11:00-11:30 – Lekcja online (obowiązuje ten sam link).
Topic: Test yourself – sprawdź siebie. Utrwalenie wiadomości z rozdziału 6.
Religia:
– poświęć te zajęcia na powtórzenie;
– uzupełnij braki w ćwiczeniach z ostatnich trzech tematów.
Język polski:
Temat: Podmiot i orzeczenie – związek główny w zdaniu (lekcja online).
– zajęcia online o godzinie 10.00-10.45. Włącz swoją pocztę i czekaj na zaproszenie do udziału w lekcji.
Matematyka:
– rozwiąż przykłady f,g,h z wszystkich poziomów w zadaniu 2 str. 96.
Informatyka:
– przeczytaj tekst „Zapraszamy na przyjęcie” str. 107-111 podręcznik „Lubię to!”;
– obejrzyj filmy „Formatowanie spisu dań” , „Ustawienie tekstu względem marginesów” i „Zamiana tekstu na Word Art”- wysłane załączniki.
– otwórz edytor tekstu MS Word, napisz menu świąteczne, które przygotowano w Twoim domu w czasie świąt Wielkanocnych.
Utwórz spis świątecznych dań – rozpocznij od nagłówka (np. Wielkanocne menu, Świąteczne przysmaki itp.), w którym poinformujesz, z jakiej okazji przygotowano menu. Menu powinno mieć atrakcyjny wygląd, dlatego musisz je odpowiednio sformatować (ustawienie tekstu względem osi strony, wyróżnienie nagłówka, sformatowanie spisu dań). Nagłówek wyróżnij korzystając z galerii Word Art, spis dań sformatuj wg swojego pomysłu, nie stosuj zbyt wielu ozdobników, aby dokument był przejrzysty i czytelny. Pamiętaj, aby wymienić przynajmniej 10 wielkanocnych potraw.
– dokument zapisz pod nazwą świąteczne menu;
– zapisany dokument wyślij mailem do nauczyciela.

Klasa 5 a

Język angielski gr 2:
Topic: Extreme sports and equipment. Wyrażenie have to.
– lekcja on-line 11:15-12:00
– pod tematem zapisz notatkę; można ją wydrukować i wkleić lub przepisać: https://drive.google.com/file/d/1sdWPXX4cd9etJWc_mwHaxAKckptmbXOC/view?usp=sharing.
Biologia:
– zajęcia online;
– o godzinie 10.00 włącz swoją pocztę i czekaj na zaproszenie do udziału w lekcji;
– przygotuj zeszyt.
Matematyka:
Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.
– zapoznaj się z przykładem ze str. 162 w podręczniku lub obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=j8bqpWyfOao
– wykonaj w zeszycie zadanie 1 i 2 ze str. 165 z podręcznika.
Zajęcia z wychowawcą:
22 kwietnia – Światowy Dzień Ziemi.
– zastanówsię, czy jesteś przyjacielem Ziemi;
– przekonaj się o tym odpowiadając na pytania quizu https://learningapps.org/1430529 .
Wychowanie fizyczne:
– dzisiaj tańczymy – zumba dla początkujących;
– na linku, który przesłałam jest kilka filmików z zumby https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw;
– spróbuj potańczyć, zaangażuj rodzeństwo, może rodziców, dziadków.
Język polski:
Temat: Do pełna dopełniam – dopełnienie.
– przeczytaj i przepisz do zeszytu Zapamiętaj! str. 113 niebieski podręcznik;
– wejdź na podany link:
https://epodreczniki.pl/a/do-pelna-dopelniam—dopelnienie/DnG3TXcTA;
– wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczenie 1, określ przypadek uzupełnionych rzeczowników;
– powtórz nazwy i pytania przypadków gramatycznych.
Informatyka:
Temat: Krótka historia.
– utwórz prezentację zgodnie z instrukcją podręcznik str. 95-98.

Klasa 5 b

Język polski:
Temat: „Postacie znane, w legendach przedstawiane”.
– zapisz nową wiadomość (niebieski podręcznik) str.131;
– wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1, 2, 7 str. 129-131.
Zajęcia z wychowawcą:
Temat: O emocjach uczuciach i wartościach, którymi warto się kierować.
– wysłuchaj bajki https://soundcloud.com/kulczykfoundation/michal-i-czarodziejska-pilka-czyta
– zastanów się, jakie Ty posiadasz zalety i predyspozycje;
– wymień zalety swoich koleżanek/kolegów z klasy.
Matematyka:
Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000…
– do tematu proponuję film https://www.youtube.com/watch?v=3ERW0tfP1LU
– przeczytaj tekst ze str. 157 (podręcznik);
– zrób zadanie 1 str. 157 oraz zadanie 6 i 7 str. 158 (podręcznik).
Biologia:
Temat: Liść wytwórnia pokarmu.
– lekcja on-line o godzinie 11.00;
– włącz swoją pocztę i czekaj na zaproszenie do udziału w lekcji;
– przygotuj zeszyt.
Język angielski gr. II:
Topic: Extreme sports. Sports equipment. Reading.
– lekcja on-line godzina 12.00-13.00
– przepisz do zeszytu tabelkę Vocabulary w podręczniku na str. 89 wraz z polskimi znaczeniami (znajdziesz je w podręczniku na str. 90);
– wykonaj ćw. 2, 3 w podręczniku na str. 86.

Klasa 5 c

Informatyka:
Temat: Krótka historia.
– utwórz prezentację zgodnie z instrukcją podręcznik str. 95-98.
Matematyka:
Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.
– zapoznaj się z przykładem ze str. 162 w podręczniku lub obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=j8bqpWyfOao
– wykonaj w zeszycie zadanie 1 i 2 ze str. 165 z podręcznika.
Geografia:
Temat: Lekcja powtórzeniowa – karta pracy.
część 1.
– wykonaj w zeszycie: „Sprawdź się” z podręcznika na str. 99-100;
– korzystając ze str. 108-112 odpowiedz pisemnie: Jak człowiek wpływa na krajobraz?
część 2.
– uzupełnij kartę pracy wysłaną na Twoją pocztę, otrzymasz ocenę z aktywności;
– odpowiedzi prześlij na adres: wp@sp11katowice.pl do 24 kwietnia (piątek);
– uwaga! Nie musisz niczego drukować, odpowiedzi możesz zapisać w zeszycie, zrobić zdjęcie i przesłać.
Język polski:
Temat: Tułaczka Odyseusza.
– przeczytaj fragmenty mitu „Przygody Odyseusza” w podręczniku pomarańczowym str. 168-171;
– przepisz pod tematem wyrażenia ze słowniczka str. 173;
– ułóż samodzielnie krzyżówkę z hasłem „Odyseusz”, pytania powinny dotyczyć treści mitu;
Zajęcia z wychowawcą:
– zastanów się, o czym marzysz i co planujesz zrobić w pierwszej kolejności, gdy skończy się pandemia i będziesz mógł/mogła opuścić dom;
– dla chętnych: zapisz te pragnienia w kilku zdaniach na komputerze lub na kartce i zdjęcie wyślij na adres: az@sp11katowice.pl (najpóźniej do piątku 24.04).

Klasa 5 d

Religia:
– obejrzyj film o miłosierdziu Bożym: https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y
– spróbuj rozwiązać quiz online związany z miłosierdziem: https://wordwall.net/resource/469221/religia/mi%c5%82osierdzie
Matematyka:
Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.
– zapoznaj się z przykładem ze str. 162 w podręczniku lub obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=j8bqpWyfOao
– wykonaj w zeszycie zadanie 1 i 2 ze str. 165 z podręcznika.
Język polski:
Temat: „Gołębie wszystkich placów, wzywam was”.
– przeczytaj tekst zamieszczony w pomarańczowym podręczniku str. 190;
– zapisz nową wiadomość str. 192;
– wyjaśnij związki wyrazowe ze słowem gołąb: mieć gołębie serce, gruchać jak dwa gołąbki;
– wykonaj pisemnie zadanie: 1 i 4 str. 192.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Rozgrzewka dla odważnych
https://youtu.be/z4qC6jmNw1Y
Biologia:
Temat: Liść wytwórnia pokarmu.
– zajęcia online. O godzinie 12.00 włącz swoją pocztę i czekaj na zaproszenie do udziału w lekcji. Przygotuj zeszyt.
Zajęcia z wychowawcą:
Temat: Ocena zachowania w warunkach zdalnego nauczania. Zajęcia online.

Klasa 6 a

Informatyka gr.1:
– wykonaj dwa ćwiczenia do wyboru ze str. 94;
– wszystkie zbudowane przez Ciebie skrypty w postaci zrzutu ekranu lub innej prześlij do oceny w przeciągu tygodnia.
Język angielski gr.2:
Topic:Consolidation, exercises. Utrwalenie wiadomości.
– lekcja online 10:00-10:45.
Technika:
Temat: Rzuty aksonometryczne.
– przeczytaj notatkę str. 46;
– wykonaj z podręcznika dwa ćwiczenia z trzech ćw. od 3-5 str. 47;
– prześlij zdjęcia ćwiczeń z poprzedniego tygodnia i aktualne.
Plastyka:
– wykonaj formę przestrzenną – fantastyczny ptak z recyklingu.
Język polski:
Temat: Orzeczenie czasownikowe i imienne.
– przepisz pod tematem informacje z podręcznika do gramatyki: Przypomnij sobie! str. 123 oraz Zapamiętaj! str. 124;
– wykonaj na platformie ćwiczenia: 3, 4, 5;
https://epodreczniki.pl/a/imienne-orzeczenia-wychodza-z-cienia/D18lI1haW;
– ćwiczenia postaraj się zrobić samodzielnie, następnie sprawdź poprawność odpowiedzi;
– pamiętaj o jutrzejszej kartkówce z zakresu podmiotu i orzeczenia, powtórz rodzaje podmiotów.
Matematyka:
Temat: Odejmowanie liczb całkowitych.
– spotkanie online, gr. 2 o 9.00, gr. 1 o 10.00, notatka i zadanie zostaną przesłane na pocztę klasową.
Język angielski gr.1:
Topic: Słownictwo – powtórzenie.
– powtórz słownictwo w podręczniku na str. 98;
– wykonaj ćw. 1,2,3 w zeszycie ćwiczeń na str. 70.

Klasa 6 b

Informatyka:
Temat: Poznajemy program GIMP.
– opracuj temat 4.1 i wyślij pracę na adres zw@sp11katowice.pl
Matematyka:
Temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.
– zrób zadanie 105 ze str. 252 z podręcznika.
Język angielski:
Temat: Present Perfect a Past Simple. Ćwiczenia. Lekcja on – line: 9.30-10.15.
-ćw. 7 i 8 str. 91(podręcznik);
-ćw. 5, 6, 7 str. 65 (ćwiczenia).
Wychowanie fizyczne:
– zapoznaj się z nowym zestawem ćwiczeń, sprawdź czy potrafisz je wykonać,
https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI
Muzyka:
Temat: Jan Sebastian Bach.
– wyślij zrobioną na wcześniejszych zajęciach ilustrację do słuchanego utworu muzycznego; adres ag@sp11katowice.pl
– obejrzyj film o Janie Sebastianie Bachu https://www.youtube.com/watch?v=L3xEnzQs58U
– wypunktuj w zeszycie to, co zapamiętałeś o kompozytorze.
Język polski:
Temat: List oficjalny.
– lekcja online godzina 11.00-12.00.

Klasa 6 c

Poniedziałek 20.04
Język polski:
Temat: List oficjalny.
– zapoznaj się z informacjami na temat oficjalnej i nieoficjalnej odmiany polszczyzny (podręcznik, str. 167);
– przypomnij sobie zasady pisania listu prywatnego, a następnie poznaj rady dla piszących list oficjalny (podręcznik, str. 169). Zastanów się, jakie są podobieństwa i różnice?
– uzupełnij kartę pracy zamieszczoną w linku: https://www.szybkiplik.pl/2nXCGjRDzf
Matematyka:
Temat: Liczba spełniająca równanie.
– obejrzy film https://pistacja.tv/film/mat00382-liczba-spelniajaca-rownanie?playlist=281 lub
https://www.youtube.com/watch?v=cfx0U50Gg6Q od 7.56 do końca;
– oblicz zadania 1, 3, 7 str. 198, 199. Rozwiązania umieszczę po południu na poczcie.
Język angielski:
Topic: Vocabulary consolidation.
– wykonaj zadania z ćwiczeń, zad. 1-4/64
– wykonaj zadania na karcie pracy: https://drive.google.com/open?id=1uPX3oPf9D_2Cad2PD6Y9RhyWu29rbvPu (oddajemy przez Google Classroom lub wysyłamy do mnie na maila akuc@sp11katowice.pl)
Wychowanie fizyczne:
– dzisiaj tańczymy. Zumba dla początkujących.
– na linku, który Wam przesłałam jest kilka filmików z zumby. Spróbujcie potańczyć, zaangażuj rodzeństwo, może rodziców, dziadków.
https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw
Miłej zabawy.
Informatyka:
– wykonaj dwa ćwiczenia do wyboru str. 94. Wszystkie zbudowane przez Ciebie skrypty w postaci zrzutu ekranu lub innej prześlij do oceny w przeciągu tygodnia.

Klasa 7 a

Język niemiecki grupa 1 i 2:
Temat: Eine Schule in Walldorf – czytanie ze zrozumieniem (lekcja on-line)
Informatyka grupa 2:
-zapoznaj się z tematem 4.5. Programowanie w języku Logo.
Matematyka:
Temat: Iloczyn i iloraz potęg o tej samej podstawie.
– lekcja online 11.30 – 12.15;
– wykonaj zadania 2 str. 226 oraz zad. 5 str. 226 podręcznik.
Plastyka:
– zobacz filmik https://www.youtube.com/watch?v=WhhE5uRb-NI i postaraj sie o mydło… działać będziemy za tydzień.
Wychowanie fizyczne:
Na dzisiejszej lekcji Waszym zadaniem będzie przeprowadzenie rozgrzewki w miejscu. Osoby, które nie mają oceny z rozgrzewki nagrywają obowiązkowo filmik maksymalnie 45 sekundowy, na którym pokazują ćwiczenia, jakie można wykonać na rozgrzewce w miejscu. Ćwiczenie pokazujecie po jednym powtórzeniu. Osoby, które posiadają już ocenę z rozgrzewki też mogą nagrać filmik na dodatkową ocenę. Filmiki przesyłacie do 26.04 na adres jborgiel@sp11katowice.pl lub na mojego messengera.
Chemia:
Temat: Woda – właściwości i rola w przyrodzie. Zanieczyszczenia wód.
– zapoznaj się z tematem w podręczniku str. 160-164;
– zrób w zeszycie notatkę zawierającą informacje: właściwości wody; stany skupienia wody i nazwy procesów przechodzenia jednego stanu skupienia w drugi (najlepiej w formie schematu); główne źródła zanieczyszczeń wód; 4sposoby racjonalnego gospodarowania wodą.
Język polski:
Temat: W pogoni za marzeniami. Bolesław Leśmian „Dziewczyna”.
– przeczytaj tekst wiersza „Dziewczyna” Bolesława Leśmiana (podręcznik, str. 188-189).
– zwróć uwagę na motyw muru występujący w utworze, który oddziela dwa światy: świat braci i świat dziewczyny oraz stanowi przeszkodę w dotarciu do świata dziewczyny;
– dlaczego bracia chcieli ten mur rozbić i jaki był efekt wysiłków podjętych przez bohaterów?
– co może symbolizować postać Dziewczyny?
Historia:
Temat: Powtarzamy wiadomości ” Ziemie polskie po Wiośnie Ludów”;
– uzupełnij test( wyślę na pocztę).

Klasa 7 b

Wdż:
Temat: Savoir-vivre, czyli zasady dobrego wychowania.
– zastanów się, jakie zasady savoir vivre’u panują w teatrze, w środkach komunikacji, w szkole, w kinie czy przy stole. Pomoże Ci w tym filmik: https://www.youtube.com/watch?v=Z6huMj4_lAA
Fizyka:
Temat: Ćwiczenia powtórzeniowe z dynamiki.
– na vulcanie otrzymasz link do karty pracy z dynamiki w formie testu, który będzie aktywny od godz. 9.00 do 20.00;
– postępuj zgodnie z instrukcją na karcie pracy – Powodzenia!
Język niemiecki:
Temat: Eine Schule in Walldorf – czytanie ze zrozumieniem (lekcja on-line).
Wychowanie fizyczne:
– przeprowadź rozgrzewkę w miejscu. Osoby, które nie mają oceny z rozgrzewki nagrywają obowiązkowo filmik (max. 45 sekundowy), na którym pokazują ćwiczenia, jakie można wykonać na rozgrzewce w miejscu (ćwiczenie pokaż po jednym powtórzeniu). Osoby, które posiadają już ocenę z rozgrzewki też mogą nagrać filmik na dodatkową ocenę;
– wyślij film do 26.04. na adres jborgiel@sp11katowice.pl, lub na mojego messengera.
Matematyka:
Temat: Potęga o wykładniku naturalnym, iloczyn i iloraz potęg o tej samej podstawie.
– test online w godzinach 9.00-11.00.
Historia:
Temat: Powtarzamy wiadomości – „Ziemie polskie po Wiośnie Ludów”.
– uzupełnij test (wyślę na pocztę).
Język polski:
Temat: Jak nowy wyraz stworzyć, czyli co zestawić, a co złożyć? Wyrazy złożone.
– odczytaj z podręcznika rozdział poświęcony wyrazom złożonym str. 297;
– sporządź w zeszycie notatkę, w której wyjaśnisz, czym są złożenia, zestawienia, zrosty;
– przepisz zasady ortograficzne dotyczące wyrazów złożonych;
– wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 str. 125.
Biologia:
Temat: Ośrodkowy układ nerwowy.
– zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=NM3sp49sW_I
– przerysuj do zeszytu półkule mózgu i opisz, która za co odpowiada str. 178;
– przerysuj mapę mózgu i opisz str. 179;
– na podstawie podręcznika zrób zadanie 5 str.180.

Klasa 7 c

Wychowanie fizyczne
– zapoznaj się z nowym zestawem ćwiczeń, sprawdź, czy potrafisz je wykonać,
https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI
– spróbuj wykonać trening spokojnie, wykonując poprawnie wszystkie ćwiczenia (zmniejsz ilość powtórzeń, zwiększ sobie czas na odpoczynek). https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI
Fizyka:
Temat: Ćwiczenia powtórzeniowe z dynamiki.
– na vulcanie otrzymasz link do karty pracy z dynamiki w formie testu, który będzie aktywny od godz. 9.00 do 20.00;
– postępuj zgonie z instrukcją na karcie pracy – Powodzenia!
Język angielski:
11:30-12:00 – lekcja online (obowiązuje ten sam link) Proszę wszystkich bowiązkowo o włączenie kamerek.
Matematyka:
Temat: Iloczyn i iloraz potęg o tej samej podstawie.
– lekcja online 10.15 – 11.00;
– wykonaj zadania 2 str. 226 oraz zad. 5 str. 226 podręcznik.
Język polski:
Temat: W pogoni za marzeniami. Bolesław Leśmian „Dziewczyna”.
– przeczytaj tekst wiersza „Dziewczyna” Bolesława Leśmiana (podręcznik, str. 188–189). Zwróć uwagę na motyw muru występujący w utworze, który oddziela dwa światy: świat braci i świat dziewczyny oraz stanowi przeszkodę w dotarciu do świata dziewczyny;
– dlaczego bracia chcieli ten mur rozbić i jaki był efekt wysiłków podjętych przez bohaterów?
– co może symbolizować postać dziewczyny?
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 43 „Sprawy Ojczyzny traktuję jak własne”, zapisz w zeszycie notatkę (zielona ramka str. 141). Do oceny przygotuj plakat lub prezentację multimedialną na temat Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego- wielkiego prymasa Polski (pracę prześlij na adres aleksandrabrahlich@gmail.com do dnia 11 maja).

Klasa 8 a

Język angielski 2 grupa:
Topic: Powtórka kumulatywna. Rozdziały 1-12 (część 2).
– wykonaj zadania 8-9/137, a odpowiedzi umieść na formularzu online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7RBnSc8Ey8sIutHObp2wCv5lbg9qZPoSw6J4a1GKOzsxC9g/viewform?usp=sf_link
– wykonaj zad.10/137. Wyślij je do mnie mailem (akuc@sp11katowice.pl) wpisując rozwiązanie w treść maila do 24 kwietnia.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Rozgrzewka dla odważnych
https://youtu.be/z4qC6jmNw1Y
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 33 „Gromadzić się, by rozważać słowo Pana”, zapisz w zeszycie notatkę zamieszczoną w dzienniku elektronicznym w zakładce „zadania domowe”.
– na ocenę przygotuj plakat zachęcający do czytania Pisma Świętego, wykorzystując dowolną technikę (zdjęcie prześlij na adres aleksandrabrahlich@gmail.com do dnia 11 maja).
Chemia:
Temat: Metanol i etanol – alkohole monohydroksylowe.
– przeczytaj temat z podręcznika (str. 142-149);
– zobacz doświadczenie na stronie docwiczenia.pl wpisując kod: C887TG;
– zrób krótką notatkę według punktów podanych w przesłanej karcie pracy.
Język polski:
Temat: Jak Alicja walczyła o życie brata?
– odczytaj z podręcznika fragment powieści Barbary Kosmowskiej „Pozłacana rybka”;
– zastanów się nad pytaniami, które zostały postawione w zadaniach 1 i 2 str. 193;
– odpowiedz pisemnie na pytania 4-7 str. 193 ( odpowiedzi muszą odnosić się do treści książki).
Matematyka:
Temat: Styczna do okręgu.
– obejrzyj film:https://www.youtube.com/watch?v=ClLs2iQAiRY
– wykonaj zadanie 4 ze str. 235 z podręcznika oraz zadanie 8 a, c ze str. 236 z podręcznika.
Język niemiecki:
Temat: Gehen wir joggen?
– przeczytaj komiks z zadania 5a (podręcznik str. 63);
– zapisz do zeszytu odmianę czasownika „müssen“ (podręcznik str. 70);
– na podstawie ćwiczenia 5b odpowiedz pisemnie na pytania:” Gehen wir heute ins Kino?”, „Machen wir am Nachmittag eine Fahrradtour?”, „Gehen wir am Abend schwimmen?”;
– wykonaj ćwiczenia 8 i 9 ze str. 34 (zeszyt ćwiczeń).

Klasa 8 b

Geografia:
Temat: Stany Zjednoczone- potęga gospodarcza świata.
– na podstawie podręcznika, napisz w zeszycie:
– wiadomości ogólne o USA;
– odpowiedz na pytanie 1, 2, 3, 4 ze str.y 145. Wykonaj ulotkę lub prezentację o USA. Zadania, prześlij na adres:wp@sp11katowice.pl.
– wykorzystaj w zadaniu również informacje z e-podręcznika i z poprzedniej lekcji. https://epodreczniki.pl/a/stany-zjednoczone-ameryki-usa—swiatowa-potega-gospodarcza/D16CBZnmx
Wychowanie fizyczne:
– na dzisiejszej lekcji Waszym zadaniem będzie przeprowadzenie rozgrzewki w miejscu. Osoby, które nie mają oceny z rozgrzewki nagrywają obowiązkowo filmik maksymalnie 45 sekundowy, na którym pokazują ćwiczenia, jakie można wykonać na rozgrzewce w miejscu. Ćwiczenie pokazujecie po jednym powtórzeniu. Osoby, które posiadają już ocenę z rozgrzewki też mogą nagrać filmik na dodatkową ocenę. Filmiki przesyłacie do 26.04 na adres jborgiel@sp11katowice.pl lub na mojego Messengera.
Fizyka:
– do tematu: „Odbicie i rozproszenie światła”;
– wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/DEajBUX5z;
– przeczytaj o zjawisku odbicia i rozproszenia z epodrecznika;
– wykonaj w zeszycie polecenie 7.1, 7.2 z odpowiednimi schematami rysunków odbicia światła oraz polecenie 7.3 (praca domowa) oraz zadania podsumowujące lekcję (ćw. 1, ćw. 2).
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 33 „Gromadzić się, by rozważać słowo Pana”, zapisz w zeszycie notatkę zamieszczoną w dzienniku elektronicznym w zakładce „zadania domowe”. Na ocenę przygotuj plakat zachęcający do czytania Pisma Świętego, wykorzystując dowolną technikę (zdjęcie prześlij na adres aleksandrabrahlich@gmail.com do dnia 11 maja).
Język polski:
Temat (temat na dwa dni) : Środki poetyckie i ich funkcja.
– przypomnij sobie i zapisz znaczenie następujących środków poetyckich: epitet, metafora, animizacja (ożywienie), personifikacja (uosobienie), porównanie, porównanie homeryckie, zdrobnienie, zgrubienie, eufemizm, neologizm, archaizm, apostrofa, inwokacja, pytanie retoryczne, powtórzenie, anafora, hiperbola, alegoria, symbol, rytm, wyraz dźwiękonaśladowczy (onomatopeja), pytanie retoryczne, powtórzenie, anafora, wykrzyknienie, rytm.
Matematyka:
Temat: Styczna do okręgu.
– obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=ClLs2iQAiRY
– wykonaj zadanie 4 ze str. 235 z podręcznika oraz zadanie 8 a i c ze str. 236 z podręcznika.

Klasa 8 c

Wychowanie do życia w rodzinie:
Temat: Przedwczesna inicjacja seksualna.
– na Twoją skrzynkę mailową wysłałam prezentację multimedialną. Po obejrzeniu prezentacji zastanów się, jakie są skutki przedwczesnej inicjacji seksualnej?
Język polski:
Temat: Jak Alicja walczyła o życie brata?
– odczytaj z podręcznika fragment powieści Barbary Kosmowskiej „Pozłacana rybka”;
– zastanów się nad pytaniami, które zostały postawione w zadaniach 1 i 2 str. 193;
– odpowiedz pisemnie na pytania 4-7 str. 193 (odpowiedzi muszą odnosić się do treści książki).
Język angielski:
Temat: New sports opportunities. Rozumienie tekstów pisanych.
– lekcja on – line: godz.10.30 – 11.15;
– ćw.3, 4, 5 i 8 str. 109.
Wychowanie fizyczne:
– zapoznaj się z nowym zestawem ćwiczeń, sprawdź, czy potrafisz je wykonać
https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI
Powodzenia.
Matematyka:
Temat: Styczna do okręgu.
– obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=ClLs2iQAiRY
– wykonaj zadanie 4 ze str. 235 z podręcznika oraz zadanie 8 a, c ze str. 236 z podręcznika.
Historia:
Temat: Opór społeczny wobec komunizmu.
– przeczytaj rozdz. 2 str. 166-171, przeanalizuj mapę i tekst źródłowy, poszukaj informacji, czym było Radio Wolna Europa. Na adresy e-mail uczniów zostanie wysłana prezentacja do lekcji.

Skip to content