Zadania na piątek 24 kwietnia

Klasa 1 a

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj opowiadanie w podręczniku na str. 47;
– zapisz w zeszycie jak najwięcej wyrazów zawierających dwuznaki sz i cz równocześnie;
– wykonaj w zeszycie do kaligrafii zadania na str. 66.
Edukacja matematyczna:
– wykonaj zadanie 3 str. 38 ćwiczenia, prześlij zdjęcie na adres: ba@sp11katowice.pl.
Język angielski:
– posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
– spójrz na zad.1 na str. 57 w podręczniku. Przyjrzyj się ilustracjom. Jakie grupy produktów spożywczych przedstawiają? Posłuchaj nagrania, wskaż właściwe rysunki i powtórz nowe słówka. Powtórz czynność, a następnie spróbuj wymienić nowe słówka z pamięci;
– spójrz na zadanie 2 na str. 57. Nazwij produkty na rysunkach. Zgadnij, jaki produkt jest rozmazany? Posłuchaj i zaśpiewaj rymowankę „Food group chant”;
– wykonaj ćw. 1 i 2 na str. 54.
Religia:
– uzupełnij w podręczniku temat 41 „Radośnie śpiewamy Alleluja”, zobacz wersję z płyty dołączonej do podręcznika.

Klasa 1 b

Edukacja matematyczno-przyrodnicza:
– przyjrzyj się ilustracji na str. 44 (podręcznik);
– narysuj i podpisz pożyteczne zwierzęta żyjące w sądzie i kwitnące drzewo owocowe;
– zrób zadania 1,2 i 3 w ćwiczeniach str. 40.
Wychowanie – fizyczne:
– przebierz się w wygodny strój, wykonaj ćwiczenia kręcąc kołem 10 razy https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

Klasa 1 c

Edukacja polonistyczna:
– pisane litery Ż, ż, Rz, ż- wykonaj zadania z ćwiczeń ze str. 46, 47.
Edukacja matematyczna:
– odczytywanie godzin na zegarze – wybierz zegar wskazujący odpowiednia godzinę (załącznik).
Język angielski:
– weź udział w lekcji online.
Religia:
– temat 42: Zmartwychwstały Pan Jezus żyje wśród nas- -wykonaj ćwiczenia;
– skorzystaj z płyty dołączonej do podręcznika.

Klasa 2 a

Edukacja polonistyczna:
– w świecie książek – ćwiczenia cz. 4 str. 10-11;
– poznaj wyrazy z ,,rz” – ćwiczenia PISZĘ str. 60.
Edukacja matematyczna:
– wykonaj obliczenia – ćwiczenia str. 47-48;
– podręcznik str. 50-51 – rozwiąż zadania.
Muzyka:
– zaśpiewaj ,,Familijny blues” z Majką Jeżowską (YouTube).
Religia:
– uzupełnij w podręczniku temat 39 Jezus żyje i jest z nami, str. 80 -81;
– obejrzyj wersję elektroniczną podręcznika temat 39;
– zaśpiewaj piosenkę Mała Armia Jezusa-Faustyna: https://www.youtube.com/watch?v=ZrMBAP9gtlA&t=111s

Klasa 2 b

Edukacja polonistyczna:
– przypomnij sobie pytania przymiotnika, wymień kilka przymiotników, dodaj do nich przeczenie „nie”, jakie otrzymałeś określenia?
– przeczytaj definicję (załącznik), wklej ją lub przepisz do zeszytu z j. polskiego;
– napisz w zeszycie zdania, zmieniając przymiotnik – załącznik;
– ćwiczenia polonistyczno – społeczne str. 80 zad. 1.
Edukacja matematyczna:
– ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze str. 84 zad. 3 i 4;
– obejrzyj filmiki:
https://www.youtube.com/watch?v=UkBtPqXV1nk
https://www.youtube.com/watch?v=m1tBD_T9-vw – dla ciekawskich
– znajdź w swoim domu przedmioty, których wagę można wyrazić w gramach, dekagramach, kilogramach. Czy jest w twoim domu przedmiot, który waży tonę?
Edukacja przyrodnicza:
– spróbuj wykonać z osobą dorosłą zaproponowane eksperymenty z wodą:
https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts

Klasa 3 a

Edukacja matematyczna:
Temat: Liczby czterocyfrowe.
– wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 46 ćw. 1, 2
Edukacja informatyczna:
Temat: Kodowanie.
– zapisz temat w zeszycie z matematyki;
– pod tematem wykonaj zadanie z podręcznika str. 43 ćw. 3, w jednym szeregu zapisz kod strzałkami ↑ ↓ → ← (Zadanie będzie wykonywane podczas spotkania online z nauczycielem.);
Edukacja polonistyczna:
Temat: Świat filmu.
– wykonaj zadania w ćwiczeniach na str. 70-71 ćw. 2, 3, 4 – bez ostatniej kropki;
Edukacja ruchowa:
– wykonaj ćwiczenia ze strony https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg&list=RDCMUCOC9IfHv-_1f1f_a36WMC6Q&index=2

Klasa 3 b

Edukacja polonistyczna:
– poćwicz układanie zdań – uzupełnij zadanie 1 na str. 3 w ćwiczeniach;
– ułóż i napisz proste rymowanki – zad.1, 2 str. 3 w ćwiczeniach.
Edukacja matematyczna:
Temat: Oto wyzwania.
– rozwiąż zadanie tekstowe 1, 3, 6, 7 str. 44/45 z podręcznika i zapisz rozwiązania w zeszycie do matematyki;
– narysuj lub wklej tabelkę w zeszycie według wzoru podanego w załączniku.
Edukacja przyrodnicza:
Temat: Rośliny i zwierzęta występujące na łące.
– przyjrzyj się ilustracji w podręczniku do matematyki na str. 46/47 i odpowiedz na pytania;
– napisz w zeszycie nazwy roślin i zwierząt występujących na łące;
– wykonaj zad. 1 i 2 ze str. 52 w ćwiczeniach do matematyki;
– wybierz jedno zwierzę i napisz jakie różnice i podobieństwa występują między osobnikami dorosłymi i ich młodymi.
Edukacja informatyczna:
– spróbuj wykonać zadanie 23 z płytki informatycznej.

Klasa 4 a

Wychowanie do życia w rodzinie:
– obejrzyj prezentację: Co się właściwie dzieje, kiedy zaczynasz dojrzewać (YouTube).
Informatyka II grupa:
– przypomnij sobie skróty klawiszowe – podręcznik „Lubię to” str. 98 lub okładka;
– zapamiętaj te, które będą potrzebne do wykonania dzisiejszego zadania;
– otwórz dokument zapisany w MS Word (załącznik);
– sformatuj go w następujący sposób, korzystając ze skrótów klawiszowych: tytuł – tekst dekoracyjny z galerii WordArt, tekst czcionka Times New Roman 12, wyjustowany, pierwsze wyrazy w zdaniach oraz wszystkie nazwy własne – pogrubione, czasowniki podkreślone;
– zapisz dokument pod nazwą lektura.
Matematyka:
Temat: Sprawdzian.
Język polski:
Temat: Pożegnanie z lekturą „ Król Maciuś I” (lekcja online).
– odpowiedz na pytania dotyczące treści lektury;
– zwróć uwagę na precyzyjne przedstawienie faktów, a także na poprawny sposób wypowiadania się;
– odczytaj płynnie fragmenty książki wskazane przez nauczyciela.
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj dowolną rozgrzewkę w rytm Twojej ulubionej piosenki i powtórz cały układ dwa razy;
– zobacz w telewizji lub internecie fragment dowolnego meczu siatkówki, przyjrzyj się dokładnie, jak zawodnicy poruszają się po boisku, w jaki sposób odbijają piłkę, zwróć uwagę również na pracę sędziów.
Przyroda:
Temat: Poznajemy Polskie Parki Narodowe (zajęcia online).
– o godzinie 11.00 włącz swoją pocztę i czekaj na zaproszenie do udziału w lekcji;
– przygotuj zeszyt.
Technika:
– zapoznaj się z tekstem str. 48 i 49;
– wykonaj w zeszycie ćw. 1, 2 i 3.

Klasa 4 b

Wychowanie fizyczne:
– zrób trening wraz z prowadzącym, postaraj się wtrzymać tempo i czas,
https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI
Język angielski:
Topic: Sports, rodzaje sportów; Students’ book p.83 ex.1, 2, 3 audio do ćw. 1 https://www.dropbox.com/s/ivfky29hs130iqe/30_JUNIOR_EXPLORER_4_CD2.mp3?dl=0
Technika:
– zapoznaj się z tekstem str. 48 i 49.
– wykonaj w zeszycie ćw. 1,2 i 3.
Język polski:
Temat: Test online.
– materiał obejmuje: podmiot, orzeczenie, zdanie pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte. Na vulcanie otrzymasz link do zestawu zadań. Test rozwiązujemy tylko raz. Uzupełnij odpowiedzi i wyślij do końca dnia pod adres aw@sp11katowice.pl Powodzenia!
Religia:
– temat 38 Betania – przy grobie;
– przeczytaj wiadomości z podręcznika;
– wykonaj ćwiczenia.
Matematyka:
– przeczytaj notatkę umieszczoną na poczcie klasowej, spróbuj wykonać przykłady a, b, c;
z poziomów A,B,C,D z zadania 1 str. 101;
– polecam https://www.youtube.com/watch?v=RROWycx2pIU .

Klasa 5 a


Informatyka gr 2:
Temat: Krótka historia.
– utwórz prezentację zgodnie z instrukcją podręcznik str. 95-98.
Język angielski gr. 1:
Topic: Extreme sports. Sports equipment. Listening.
– posłuchaj nagrania 18: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15smfTVCe9mujYYOgbF4Ipbh5GLl5e_to
– wykonaj ćw. 4 w zeszycie ćwiczeń na str. 86;
– wykonaj ćw. 5, 8 w zeszycie ćwiczeń na str. 87.
Matematyka:
Temat: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
– spotkanie online 10.45 – 11.30;
– wykonaj zadanie 1 ze str. 172 z podręcznika.
Geografia:
Temat: Sprawdzian wiadomości- test.
– około godziny 10-tej, otrzymasz na e-dziennik link;
– wykonaj zadania online i prześlij;
– na odpowiedzi czekam do godziny 13-tej (w przypadku problemów czekam na wiadomość);
– test będzie na ocenę.
Muzyka:
– wysłuchaj utworu i wypisz instrumenty, jakie w nim występują; https://www.youtube.com/watchv=poXm5QBYxqg&list=PL5176DA6B10BAC1C9&index=1
– opisz muzykę ludową Niemiec;
– zrób zdjęcia notatek z tematów Folklor naszych sąsiadów (Słowacja, Czechy, Ukraina, Rosja, Niemcy) i wyślij na adres ag@sp11katowice.pl .
Język polski:
Temat: Skarby gramatyki – okoliczniki.
– przeczytaj Zapamiętaj! w podręczniku niebieskim str. 116 i przepisz do zeszytu;
– wykonaj pisemnie zadanie 4 str. 117 i 7 str. 118.
Religia:
Temat 38 Szymon Piotr – złowiony rybak.
– przeczytaj wiadomości z podręcznika;
– wykonaj ćwiczenia.

Klasa 5 b

Religia:
Temat: 38 Szymon Piotr – złowiony rybak.
– przeczytaj wiadomości z podręcznika;
– wykonaj ćwiczenia;
– lekcja on-line od 10.00-10.45.
Język polski:
Temat: Każdy ma swoje zdanie – różny punkt widzenia.
– zapisz w zeszycie znaczenie wyrazów aprobata, dezaprobata (słowniczek str. 193) i użyj ich w zdaniach na temat problemu krakowskich gołębi;
– wykonaj zadanie 9 str. 193 np. Turysta: Jestem zachwycony krakowskimi gołębiami. To wspaniała wizytówka miasta.
Język angielski gr. I:
Topic: Extreme sports. Sports equipment. Listening.
– posluchaj nagrania 18: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15smfTVCe9mujYYOgbF4Ipbh5GLl5e_to
– wykonaj ćw. 4 w zeszycie ćwiczeń na str. 86;
– wykonaj ćw. 5,8 w zeszycie ćwiczeń na str. 87.
Matematyka:
Temat: Sprawdzian.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Wzmacnianie mięśni brzucha
https://youtu.be/seotjT0PIFQ

Klasa 5 c

Język angielski:
Topic: Revision. Part 2. Powtórzenie wiadomości z unitu 7 (cz.2)
– lekcja online w grupach: grupa 1 – 10:00-10:45, grupa 2 – 10:45-11:00.
Język polski:
– przypomnij sobie historię nieszczęśliwej miłości Orfeusza i Eurydyki i obejrzyj krótki film:
https://www.youtube.com/watch?v=TVa8ekO0P0Y
– kim był Orfeusz i jaki posiadał dar? odpowiedz pisemnie;
– pobierz i przepisz do zeszytu uzupełnioną kartę pracy:
https://www.szybkiplik.pl/CuYA2Wb2qo
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 48 „Jan Apostoł – wierny przyjaciel Jezusa”;
– wykonaj zadania do tego tematu w zeszycie ćwiczeń.
Historia:
Temat: Kościół w średniowieczu.
– przeczytaj rozdział str. 148- 152;
– zapisz w zeszycie punkty: 1. Rola duchowieństwa w średniowieczu 2. Powstanie zakonów. (wypisz je) 3. Zajęcia zakonników.
– zadanie: str. 152 zad. 6 (mini projekt) wyślij na adres: dc@sp11katowice.pl do 30.04.
Matematyka:
Temat: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
– spotkanie online 12.00 – 12.45;
– wykonaj zadanie 1 ze str. 172 z podręcznika.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Wzmacnianie mięśni brzucha.
https://youtu.be/seotjT0PIFQ

Klasa 5 d

Technika:
Pismo techniczne:
– zapoznaj się z notatką w podręczniku str. 51;
– wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1 i 2 str. 51. Wykonując ćwiczenia pamiętaj o wymiarach liter i odległościach.
Geografia:
Temat: Sprawdzian wiadomości – test.
– dzisiaj, około godziny 10-tej, otrzymasz na e-dziennik link. Wykonaj zadania online i prześlij. Na odpowiedzi czekam do godziny 13-tej (w przypadku problemów czekam na wiadomość). Test będzie na ocenę.
Język angielski:
Topic: Extreme sports. Sports equipment. Listening.
– posłuchaj nagrania 18: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15smfTVCe9mujYYOgbF4Ipbh5GLl5e_to i wykonaj ćw. 4 w zeszycie ćwiczeń na str. 86.
– wykonaj ćw. 5, 8 w zeszycie ćwiczeń na str. 87.
Religia:
– przeczytaj w podręczniku temat 52 Św. Brat Albert-być jak bochen chleba i uzupełnij ćwiczenia do tego tematu;
– weź udział w lekcji religii online o godzinie 12.30, link dostaniesz na pocztę.
Język polski:
Temat: „Nie dukat czyni szczęśliwym”. Lekcja online godzina 11.00 – 12.00.
– przeczytaj tekst zamieszczony w pomarańczowym podręczniku str. 194-197.
Historia:
Temat: Kościół w średniowieczu.
– przeczytaj rozdz. str. 148- 152, zapisz w zeszycie punkty:
– Rola duchowieństwa w średniowieczu
– Powstanie zakonów. (wypisz je)
– Zajęcia zakonników.
– zadanie str. 152 zad. 6 – (mini projekt) wyślij dc@sp11katowice.pl- do 30.04

Klasa 6 a

Język angielski: gr.2
Topic: Present Perfect vs Past Simple.
– wydrukuj i wklej lub przepisz do zeszytu notatkę z lekcji: https://drive.google.com/open?id=1K0XDfoER_Uefnnl-Eg4rVpzJTNBHMEZt;
– wykonaj zad. 8/91 z podręcznika, a odpowiedzi umieść tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy7nTFVyEGZaTwLBXP0U6l9yKDbwJ5KdDIaz0VzkolPCKP_g/viewform?usp=sf_link;
– wykonaj zadania z ćwiczeń 5, 7/65.
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 39 „Wiatr i ogień – znaki mocy z wysoka” i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń do tego tematu.
Wychowanie fizyczne:
– zaliczenie skipu A i skipu C;
– nagraj krótki filmik, na którym wykonujesz skipA i C, wyślij na adres jborgiel@sp11katowice.pl lub na messengera do dnia 30.04.
Język polski:
Temat: Dopełnienia.
– przeczytaj i przepisz do zeszytu informacje z podręcznika fioletowego: Przypomnij sobie! str.140, Zapamiętaj! str. 141;
– wykonaj w zeszycie zadanie 5/141 oraz 6/142 (wypisz zdania z dopełnieniami wyrażonymi liczebnikiem, zdania z dopełnieniami wyrażonymi zaimkiem rzeczownym itp., podkreśl dopełnienia);
– utrwal nazwy i pytania przypadków gramatycznych.
Matematyka:
Temat: Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.
– przeczytaj notatkę wysłaną na pocztę klasową, obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=GuWs5ZO3zfA;
– wykonaj zadania przesłane na pocztę klasową.
Informatyka: gr.2
– wykonaj dwa ćwiczenia do wyboru str. 94;
– wszystkie zbudowane przez Ciebie skrypty w postaci zrzutu ekranu lub innej prześlij do oceny w przeciągu tygodnia.

Klasa 6 b

Wychowanie do życia w rodzinie:
Temat: Mój styl to zdrowie.
– zastanów się, czym jest zdrowie? Jak dbać o zdrowie prokreacyjne, czyli zdolność przekazywania życia. Porozmawiaj z rodzicami i spróbuj dowiedzieć się, czym zajmuje się lekarz: endokrynolog, androlog, urolog, ginekolog, dermatolog, psychiatra.
Język polski:
Temat: „Z kim walczyli? Przeciw komu? Przyjrzyj się im po kryjomu”. Dopełnienie.
– przypomnij sobie nową wiadomość str. 140 fioletowy podręcznik;
– wykonaj zadania 1 i 2 str. 139.
Geografia:
Temat: Sprawdzian wiadomości – test.
– dzisiaj, około godziny 11-tej, otrzymasz na e-dziennik link. Wykonaj zadania online i prześlij. Na odpowiedzi czekam do godziny 13-tej (w przypadku problemów z dostępem do Internetu prześlij mi wiadomość). Test będzie na ocenę.
Język angielski:
Temat: Reuse, renew, recycle – czytanie i słuchanie ze zrozumieniem.
– przeczytaj i wysłuchaj czytanki (kod QR) ze str. 92;
– ćw.2, 3, 4 w zeszycie.
Wychowanie fizyczne:
– zrób trening wraz z prowadzącym z filmiku, postaraj się wtrzymać tempo i czas,
https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI
Matematyka:
Temat: Zapisywanie równań.
– lekcja online 9:30 – 10:15.

Klasa 6 c

Matematyka:
Temat: Rozwiązywanie równań – lekcja online.
– spotkamy sie o 11.00 i 11.45 w grupach.
Religia:
Temat 29 Denar – hojna sprawiedliwość.
– przeczytaj wiadomości z podręcznika;
– wykonaj ćwiczenia;
– posłuchaj: http://propublico.tv/dla-dzieci/dziekuje-male-tgd-zespol-redemi-cover-337-min/.
Język angielski:
Topic: Present Perfect vs Past Simple.
– wydrukuj i wklej lub przepisz do zeszytu notatkę z lekcji: https://drive.google.com/open?id=1K0XDfoER_Uefnnl-Eg4rVpzJTNBHMEZt
– wykonaj zad. 8/91 z podręcznika a odpowiedzi umieść tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy7nTFVyEGZaTwLBXP0U6l9yKDbwJ5KdDIaz0VzkolPCKP_g/viewform?usp=sf_link
– wykonaj zadania z ćwiczeń 5, 7/65.
Język polski:
Temat: W sali muzeum piękne trofeum. Przydawki.
– dodaj do słowa „piękno” przydawki wyrażone rzeczownikiem i przymiotnikiem. Uzupełnij definicję słowa „estetyka” podanym przydawkami (ćw. 7, str. 138, podręcznik);
– opisz jeden z przedstawionych obrazów (ćw. 8, str. 138, podręcznik). Użyj różnorodnych przydawek i podkreśl je w tekście.
Muzyka:
– wyślij zrobioną na wcześniejszych zajęciach ilustrację do słuchanego utworu muzycznego; adres ag@sp11katowice.pl
– obejrzyj film o Janie Sebastianie Bachu https://www.youtube.com/watch?v=L3xEnzQs58U
– wypunktuj w zeszycie to, co zapamiętałeś o kompozytorze.

Klasa 7 a

Język angielski grupa 1:
Temat: A quiz about how to save money.
– przeczytaj quiz na str. 87;
– ćw. 3 i 4 str. 87;
– dla chętnych ćw. 1, 2 str. 81 (ćwiczenia).
Chemia:
Temat: Woda jako rozpuszczalnik.
– zapoznaj się z tematem w podręczniku, str. 165-169;
– zobacz film o budowie cząsteczki wody na docwiczenia.pl wpisując kod: C77KLP;
– zrób w zeszycie notatkę uzupełniając przesłaną kartę pracy.
Wychowanie fizyczne:
– po krótkiej rozgrzewce wykonaj zestaw ćwiczeń znajdujący się pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=JSnL1zxwvUE
Fizyka:
Temat: Moc i jej jednostki.
– wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/moc-jako-szybkosc-wykonywania-pracy/D14JigAfu;
– przeczytaj lekcję z epodręcznika;
– przepisz do zeszytu tekst z podsumowania i co oznacza „KM”;
– zrób w zeszycie ćw. 1 oraz przykład 1 i 2 (koniecznie przepisz polecenie);
– dla chętnych film https://youtu.be/vo-frne8Faw oraz zad. 2 i 3 ze str. 208 (podręcznik).
Język polski:
Temat: O tym, co w życiu jest ważne. Erich Fromm „Mieć czy być?”
– przeczytaj tekst Ericha Fromma (podręcznik, str. 183–184) i zastanów się, jak autor odpowiada na pytanie postawione w tytule;
– zapisz wyróżnionym kolorem główną myśl tekstu: Życie człowieka może przebiegać na dwa sposoby, ale model „być” jest bardziej wartościowy od modelu „mieć”;
– zapoznaj się z pojęciem stylu naukowego (podręcznik, str. 184) i wskaż w tekście jego przykłady.
Geografia:
Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego – projekty.
– wykonaj dwa projekty, na jedną ocenę. Pierwszy dotyczy zanieczyszczeń wody, a drugi powietrza. W projektach uwzględnij 1- źródła zanieczyszczeń, 2-skutki i 3- sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom. Może to być forma, np. rysunkowa z informacjami, mapa myśli. Wykonane projekty prześlij w ciągu 5 dni na adres:wp@sp11katowice.pl. W wykonaniu zadania pomoże:
https://epodreczniki.pl/a/zanieczyszczenia-powietrza/D5txt358T
https://epodreczniki.pl/a/zasoby-wody-i-ich-ochrona/DVyyQ1mm9
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat „Kościół – dom duchowy”, zapisz w zeszycie przykłady, w jaki sposób powinno się dbać o Kościół (w sensie wspólnoty ludzi wierzących) w wymiarze materialnym, a jak w wymiarze duchowym?. Informacji na ten temat możesz poszukać również w innych źródłach np. w Internecie.

Klasa 7 b

Geografia:
Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego – projekty.
– wykonaj dwa projekty, na jedną ocenę. Pierwszy dotyczy zanieczyszczeń wody, a drugi powietrza. W projektach uwzględnij 1- źródła zanieczyszczeń, 2- skutki i 3- sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom. Może to być forma, np. rysunkowa z informacjami, mapa myśli.
– wykonane projekty prześlij w ciągu 5 dni na adres: wp@sp11katowice.pl.
– w wykonaniu zadania pomoże:
https://epodreczniki.pl/a/zanieczyszczenia-powietrza/D5txt358T
https://epodreczniki.pl/a/zasoby-wody-i-ich-ochrona/DVyyQ1mm9
Wychowanie fizyczne:
– po krótkiej rozgrzewce wykonaj zestaw ćwiczeń znajdujący się pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=JSnL1zxwvUE
Język polski:
Temat: „Mały Książę”- do kogo adresowana jest ta książka? (lekcja online)
– przypomnij postacie spotkane przez Małego Księcia podczas podróży? Nazwij cechy mieszkańców poszczególnych planet;
– zastanów się, na jakie wartości zwraca uwagę autor lektury?
– odpowiedz na pytanie postawione w temacie, uzasadnij swoje zdanie.
Matematyka:
Temat: Działania na potęgach.
– wykonaj zadanie 1 i 6 str. 234 podręcznik.
Język angielski:
Topic: First Conditional – exercises.
– dokończ zadania z karty pracy z dnia wczorajszego;
-wykonaj zadania z ćwiczeń 1, 2, 3/92.
Religia:
Temat 29 Szczególne kartki z kalendarza. Okresy roku liturgicznego.
– przeczytaj wiadomości z podręcznika;
– zrób krzyżówkę z hasłem Wielkanoc, wykorzystaj wiadomości z lekcji do pytań;
– zadanie wyślij do katechety: sporysz@sp11katowice.pl do 28.04.;
– posłuchaj: http://propublico.tv/dla-mlodziezy/ks-jakub-bartczak-lubie-byc-ksiedzem-prod-atezu-341-min/
Biologia:
Temat: Obwodowy układ nerwowy.
– przeczytaj str. 181-184;
– w zeszycie wymień rodzaje nerwów i napisz, co to jest łuk odruchowy;
– zrób zadanie 6/184 w tabeli;
– https://www.youtube.com/watch?v=xy_HG_EdxD4
– https://www.youtube.com/watch?v=XWUNqEn2W4I
Muzyka:
– przeczytaj opowiadanie Style muzyki rozrywkowej podręcznik str. 50-53;
– wybierz jeden styl i zrób w PowerPoint prezentację (praca na 2 godz. lekcyjne);
– wyślij zrobioną wcześniej krzyżówkę z hasłem – uwertura; adres ag@sp11katowice.pl

Klasa 7 c

Język angielski:
Topic: Shopping around, idziemy na zakupy.
Students’ book p.82. Ex. 1 – przepisz te 2 pytania do zeszytu i odpowiedź na nie. Ex. 2 posłuchaj nowych słówek i powtórz je głośno. Ex.3 W zeszycie połącz definicje z opisami określonych sklepów. Ex. 4 in your neighbourhood – w twoim sąsiedztwie – jakie są sklepy, napisz kilka zdań w zeszycie używając nowo poznanych słówek.
Język polski:
Temat: O tym, co w życiu jest ważne. Erich Fromm „Mieć czy być?”.
– przeczytaj tekst Ericha Fromma (podręcznik, str. 183–184) i zastanów się, jak autor odpowiada na pytanie postawione w tytule;
– zapisz wyróżnionym kolorem główną myśl tekstu: Życie człowieka może przebiegać na dwa sposoby, ale model „być” jest bardziej wartościowy od modelu „mieć”.
– zapoznaj się z pojęciem stylu naukowego (podręcznik, str. 184) i wskaż w tekście jego przykłady.
Wychowanie fizyczne:
– zrób trening wraz z prowadzącym, postaraj się wtrzymać tempo i czas,
https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI
Matematyka:
Temat: Potęgowanie iloczynu i ilorazu.
– przeczytaj informację ze str. 231 z podręcznika.
– wykonaj zadanie 1 ze str. 232 z podręcznika.
Biologia:
Temat: Higiena i choroby układu nerwowego.
– zajęcia online. O godzinie 12.00 włącz swoją pocztę i czekaj na zaproszenie do udziału w lekcji. Przygotuj zeszyt.
Geografia:
Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego – projekty.
-wykonaj dwa projekty, na jedną ocenę. Pierwszy dotyczy zanieczyszczeń wody, a drugi powietrza. W projektach uwzględnij 1- źródła zanieczyszczeń, 2-skutki i 3- sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom. Może to być forma, np. rysunkowa z informacjami, mapa myśli. Wykonane projekty prześlij w ciągu 5 dni na adres: wp@sp11katowice.pl. W wykonaniu zadania pomoże:
https://epodreczniki.pl/a/zanieczyszczenia-powietrza/D5txt358T
https://epodreczniki.pl/a/zasoby-wody-i-ich-ochrona/DVyyQ1mm9
Historia:
Temat: Świat na drodze ku wojnie.
– podręcznik str. 156-160, przeczytaj i uzupełnij kartę pracy – wyślę na pocztę.

Klasa 8 a

Temat: Porównanie właściwości alkoholi.
– zapoznaj się z tematem, podręcznik str. 154-155;
– zapisz w zeszycie w punktach, jak zmieniają się właściwości alkoholi wraz ze wzrostem długości łańcucha;
– zrób zadanie 1 ze str. 156.
Język angielski I grupa:
Temat: Sports places and sports equipment.
– wykonaj ćw.1 str. 106 oraz ćw.1, 2 i 6 str. 107 w zeszycie.
Język angielski II grupa:
Topic: Relative clauses. Zastosowanie zdań przydawkowych ograniczających do opisu katastrof naturalnych.
– wykonaj zadania ze str. 139 w zeszycie, zrób zdjęcie i wyślij do mnie na maila do 26 kwietnia.
Fizyka:
Temat: Zwierciadła.
– na podstawie podręcznika str. 229-235 oraz filmu https://youtu.be/imtdDMTS0cQ wykonaj w zeszycie notatkę;
– uwzględnij w niej takie pojęcia jak: zwierciadło i ich podział, cechy obrazów, oś główna (optyczna), ognisko, ogniskowa.
Geografia:
Temat: Stany Zjednoczone – potęga gospodarcza świata.
– na podstawie podręcznika, napisz w zeszycie: -wiadomości ogólne o USA; -odpowiedz na pytanie 1, 2, 3, 4 ze str. 145;
– wykonaj ulotkę lub prezentację o USA. Zadania prześlij na adres:wp@sp11katowice.pl.
– wykorzystaj w zadaniu również informacje z e-podręcznika i z poprzedniej lekcji. https://epodreczniki.pl/a/stany-zjednoczone-ameryki-usa—swiatowa-potega-gospodarcza/D16CBZnmx
Język polski:
Temat: W jakim celu piszemy listy motywacyjne?
– odczytaj wiadomości na temat listu motywacyjnego (materiały zostaną przesłane na pocztę);
– przeanalizuj treść listu motywacyjnego w zeszycie ćwiczeń str. 233;
– dokończ list motywacyjny na str. 234 w zeszycie ćwiczeń.
Matematyka:
Temat: Wzajemne położenie okręgów.
– lekcja online 9.30 – 10.15;
– wykonaj zadania 1, 3, 4 i 5 ze str. 239 z podręcznika.
Zajęcia z wychowawcą:
Temat: Dzień Ziemi. Prawda i mity o zmianach klimatycznych.
https://www.wwf.pl/aktualnosci/zmiana-klimatu-w-pigulce?utm_campaign=WWF_BLIK&utm_content=v4&utm_medium=newsletter&utm_source=WWF_getresponse

Klasa 8 b

Edb:
– zobacz film z linku o odmrożeniach.
https://www.youtube.com/watch?v=n0VO6wr5Smw
Matematyka:
Temat: Wzajemne położenie okręgów.
– lekcja online 10.45 – 11.15
– wykonaj zadania 1, 3, 4 i 5 ze str. 239 z podręcznika.
Zajęcia z wychowawcą
Slang młodzieżowy – nasz język.
– wymyśl zdanie lub dwa w języku jakim posługuje się młodzież i daj do przetłumaczenia osobie dorosłej. Możesz posłać do wychowawcy.
Historia:
Temat (na dwie lekcje): Opór społeczny wobec komunizmu.
– przeczytaj rozdz. 2 str. 166-171, przeanalizuj mapę i tekst źródłowy, poszukaj informacji czym było Radio Wolna Europa. Prezentacja zostanie wysłana na adresy e-mail uczniów.
Język polski:
Temat: Jak Sokrates uczył myślenia?
– lekcja online godz. 12.30-13.30.
Język angielski:
Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 10.
– powtórzenie – ćw. 1, 2, 3 str. 112;
– naucz się słownictwa związanego ze sportem oraz tworzenia zdań w I i II okresie warunkowym.
– dla chętnych powtórka kumulatywna str. 114-115.
Wychowanie fizyczne:
– po krótkiej rozgrzewce wykonaj zestaw ćwiczeń znajdujący się pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=JSnL1zxwvUE

Klasa 8 c

Język angielski:
Temat: Opis ilustracji związanych ze sportem. Powtórzenie wiadomości z rozdziału 10.
– ćw. 2 i 3, str. 110;
– powtórzenie, ćw. 1, 2, 3 str. 112.
Historia:
– kontynuacja tematu: Opór społeczny wobec komunizmu.
Matematyka:
Temat: Wzajemne położenie okręgów.
– lekcja online 12.00 – 12.45;
– wykonaj zadania 1, 3, 4 i 5 ze str. 239 z podręcznika.
Wychowanie fizyczne:
– zrób trening wraz z prowadzącym z filmiku, postaraj się wytrzymać tempo i czas,
https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI
Jeśli nie dasz rady, nic nie szkodzi, staraj się a stopniowo osiągniesz cel.
Powodzenia.
Język polski:
Temat: W jakim celu piszemy listy motywacyjne?
– odczytaj wiadomości na temat listu motywacyjnego (materiały zostaną przesłane na pocztę);
– przeanalizuj treść listu motywacyjnego w zeszycie ćwiczeń str. 233;
– dokończ list motywacyjny na str. 234 w zeszycie ćwiczeń.
Chemia:
Temat: Kwasy karboksylowe.
– lekcja online godz. 10:30. Link do lekcji zostanie wysłany na vulcanie 5 minut przed lekcją.
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat: „Po co jest piękno? – sztuka sakralna”, zapisz w zeszycie notatkę (zielona ramka str. 116).

Skip to content