Zadania na piątek 17 kwietnia

Klasa 1 a

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj wspólnie z rodzicami informacje o Szczepanie oraz wiersz pt.: „Astronauta” w podręczniku na str. 42;
– dokończ kolorowanie rysunku w ćwiczeniach, str. 38 zad. 1;
– wykonaj w zeszycie do kaligrafii zad. 4 na str. 63.
Edukacja matematyczno – przyrodnicza:
– obejrzyj zdjęcia w podręczniku na str. 38 i 39;
– zapamiętaj, co to jest ekologia;
– obejrzyj filmik o ekologii: https://www.youtube.com/watch?v=DuxFkv7H-hg;
– wstaw brakujące liczby w zadaniu 2 na str. 36 w ćwiczeniach.
Język angielski:
– posłuchaj piosenki https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE
– przypomnij sobie historyjkę (str. 54-55) https://www.youtube.com/watch?v=fOGr76JCSCQ&t=4s
– zad. 2 str. 56 (podręcznik) Zapytaj, które produkty lubi niedźwiadek? Do you like ham? Odpowiedz zgodnie z treścią historyjki Yes, I do./No, I don’t.
– zad. 3 str. 56 Posłuchaj piosenki „The picnic song”. Wskaż właściwe rysunki i zaśpiewaj piosenkę.
– ćw. 1, 2 str. 53 (zeszyt ćwiczeń)
Religia:
– uzupełnij w podręczniku temat 39 „W Wielką Sobotę odwiedzamy Jezusa” (zobacz też ten temat na płycie dołączonej do podręcznika.)

Klasa 1 b

Edukacja polonistyczna:
– narysuj w zeszycie i przegłoskuj wyrazy: Szczepan, zeszyt, kasza, zaznacz samogłoski i spółgłoski;
– poćwicz literkę „sz” w kaligrafii, a potem w zeszycie;
– napisz w zeszycie 5 wyrazów z dwuznakiem sz.
Edukacja matematyczna:
– zrób ćwiczenia na str. 37
Edukacja przyrodnicza:
– narysuj i podpisz jakimi środkami lokomocji można podróżować. (do sprawdzenia)
Wychowanie fizyczne:
– przebierz się w wygodny strój, wykonaj ćwiczenia kręcąc kołem 10 razy https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

Klasa 1 c

Edukacja matematyczna:
– dodawanie z przekraczaniem progu dziesiątkowego – wykonaj w ćwiczeniach zadania ze str. 37, 38.
Edukacja polonistyczno-społeczna:
– wykonaj zadania z ćwiczeń ze str. 38, 39;
– obejrzyj filmik przedstawiający podstawowe zasady gry w szachy (załącznik).
Język angielski:
– przypomnij sobie nazwy produktów spożywczych śpiewając piosenkę „Colin’s chant”;
– zad. 2 str. 53 (podręcznik). Posłuchaj i wskaż właściwe produkty. Pamiętaj: I like – lubię; I don’t like – nie lubię;
– wykonaj karty obrazkowe z produktami spożywczymi (wycinanki w zeszycie ćwiczeń). Powiedz, które produkty lubisz, a których nie. Zagraj w dowolną grę (np. znikająca karta);
– wykonaj ćw. 1 i 2 str. 51 w zeszycie ćwiczeń.
Religia:
– temat 41, Radośnie śpiewamy „Alleluja”. Wykonaj ćwiczenia, zobacz wersję elektroniczną;
– posłuchaj opowiadania: https://view.genial.ly/5e85a8ee59ee3c0df4f45cf2/presentation-wielkanocna-opowiesc

Klasa 2 a

Edukacja polonistyczna:
– ćwiczenia str. 78-80 ,,Czy już potrafisz…”;
– odpowiedz na pytania (okładka książki) i powiedz, jaka to część mowy.
Edukacja matematyczna:
– podręcznik str. 44-45 – rozwiąż zadania (zadanie 4 str .44 i 5, 10, 11 str. 45 w zeszycie).
Religia:
– uzupełnij w podręczniku temat 37 W każdą niedzielę cieszymy się zmartwychwstaniem Jezusa, str. 76 -77;
– obejrzyj wersję elektroniczną podręcznika temat 37.
Muzyka:
– zaśpiewaj ,,Piosenkę o wiośnie” z Małą Orkiestrą Dni Naszych (YouTube).

Klasa 2 b

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj dwa wiersze o przyjaźni – załącznik;
– wybierz jeden, naucz się go na pamięć – termin 27.04.;
– zastanów się, jakimi cechami odznacza się przyjaciel;
– pomyśl o swoim przyjacielu;
– wykonaj w ćwiczeniach polonistyczno – społecznych zad. 1 str. 68-69 (jeżeli nie znasz odpowiedzi na niektóre pytania, nie możesz dopytać przyjaciela, zostaw puste miejsce);
– napisz w zeszycie z j. polskiego minimum cztery zdania o swoim przyjacielu, podkreśl dwoma liniami czasowniki.
Edukacja matematyczna:
– powtarzaj tabliczkę mnożenia;
– ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze str. 44 zad. 1, 2, 3.
Edukacja informatyczna:
– otwórz program Squla, wybierz: Komputerowe ABC, wstęp do programowania, sterowanie.

Klasa 3 a

Edukacja matematyczna:
Temat: Uzupełniamy pytania w zadaniach tekstowych.
– zapisz temat w zeszycie;
– przepisz treść zadań z karty pracy do zeszytu, ułóż do nich pytania i rozwiąż je (karta pracy – załącznik nr 9, pytania i rozwiązania będą robione podczas spotkania online z nauczycielem).
Edukacja polonistyczna:
Temat: Wyrazy z „ą, ę, om, em”.
– zapisz temat w zeszycie;
– pod tematem ułóż zdania z podanymi wyrazami: wędka, pieniądze, gęś, pociąg, zasnąłem, krzyczę, podkreśl na kolorowo wskazane wyrazy;
– uzupełnij zdania w ćwiczeniach na str. 66 ćw.1, 3 oraz w ćwiczeniach dodatkowych na str. 66 ćw. 4.
Edukacja informatyczna:
– wykonaj sudoku obrazkowe w ćwiczeniach dodatkowych str. 80 ćw. 12.
Religia:
Temat 53
– przeczytaj wiadomości z podręcznika, wykonaj ćwiczenia. Posłuchaj opowieści wielkanocnej:
https://view.genial.ly/5e85a8ee59ee3c0df4f45cf2/presentation-wielkanocna-opowiesc

Klasa 3 b

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj krótkie wierszyki i wykonaj polecenia z nimi związane – ćwiczenia str. 72;
– uzupełnij zdania podanymi wyrazami z zakończeniami: -ji, -ii lub –i – ćwiczenia str. 73;
– wykonaj zdanie 2, 3 w „Piszę” na str. 68.
Edukacja matematyczna:
– zapisz w zeszycie temat: Liczby czterocyfrowe;
– napisz słownie i za pomocą cyfr podane liczby – podręcznik zad. 2 str. 43;
– rozwiąż zadanie 1 w ćwiczeniach do matematyki ze str. 47 i odeślij rozwiązanie nauczycielowi.
Edukacja przyrodnicza:
– odpowiedz na pytania i polecenia zawarte w Quizie przyrodnika – ćwiczenie do matematyki zad.1 na str. 44/45.
Edukacja informatyczna:
– zaloguj się na stronę code.org i rozwiązuj kolejne zadania.

Klasa 4 a

Wychowanie do życia w rodzinie:
– obejrzyj film na YouTube – zasady zachowania przy stole.
Informatyka II grupa:
– przeczytaj tekst „Zapraszamy na przyjęcie” str. 107-111 podręcznik „Lubię to!”;
– obejrzyj filmy „Formatowanie spisu dań” , „Ustawienie tekstu względem marginesów” i „Zamiana tekstu na WordArt”- załączniki;
– otwórz edytor tekstu MS Word, napisz menu świąteczne, które przygotowano w Twoim domu w czasie świąt Wielkanocnych według wskazówek wysłanych w załączniku przez e-dziennik;
– pamiętaj, aby wymienić przynajmniej 10 wielkanocnych potraw;
– dokument zapisz pod nazwą świąteczne menu;
– zapisany dokument wyślij mailem do nauczyciela.
Matematyka:
Temat: Pole prostokąta.
– do tematu proponuję filmy https://www.youtube.com/watch?v=Sc63Y-BK8BY oraz https://www.youtube.com/watch?v=b7npHmoV-AE
– przeczytaj tekst na str. 155 i 156 (podręcznik);
– zrób zad. 1 str. 158 (z każdego poziomu podpunkt a) i b) ) oraz zad. 2 str. 159.
Język polski:
Temat: Zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte (lekcja online).
– uzupełnij treść zdań w zadaniu 1 str. 139 ( zielony podręcznik);
– wskaz nowe informacje dodane w zadaniu 2 str. 139;
– przepisz do zeszytu definicje zdań nierozwiniętych i rozwiniętych str. 140.
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj 3 serie ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha: 1 min trucht w miejscu, 10 brzuszków, 30 sek. plank (podpór przodem, ciało tworzy jedną linię, wszystkie mięśnie napięte), 10 razy na każdą stronę skręty tułowia w siadzie równoważnym, za każdym razem dotknij dłońmi podłogę, raz z lewej, raz z prawej strony (nogi i tułów uniesione do góry), po każdej serii zrób 1 min przerwy;
Przyroda:
Temat: Wody słodkie, wody słone.
– przeanalizuj wiadomości na stronach 147-150 w podręczniku;
– wykonaj ćw. 1 str. 92 i 4 str. 93;
– proponuję https://www.youtube.com/watch?v=0rVHgxq3a_0
Technika:
– zapoznaj się ze znakami poziomymi str. 41 podręcznik i wykonaj w zeszycie ćw. 9 str. 42.
– przeczytaj tekst str. 43 i 44;
– wykonaj w zeszycie ćw. 1, 3 i 5;
– zaprojektuj i wykonaj element odblaskowy dla rowerzysty. (może mieć formę zawieszki, naklejki lub części ubrania).

Klasa 4 b

Wychowanie fizyczne:
– wykonaj trening wraz z prowadzący z filmiku, https://www.youtube.com/watch?v=4QtUcQamleM
Język angielski:
Topic: Practising new vocabulary. Ćwiczenia na nowe słownictwo;
– Workbook p.78. Wykonaj ćwiczenia od 1-3;
– praca domowa: Projekt cz.1, do 21.04 proszę o przesłanie 4 pytań o dowolnej sławnej osoby.
Technika:
– dokończ element odblaskowy dla rowerzysty. Może mieć formę zawieszki, naklejki lub części ubrania. Przyjrzyj się ilustracjom na str. 45. Następnie wykonaj w zeszycie ćw. „Sprawdź się.”
Język polski:
Temat: Niezręcznie postąpili, błąd szybko naprawili.
– ułóż trzy zdania o wybranych bohaterach literackich poznanych lektur szkolnych. W wypowiedzeniach zastosuj kilka przysłówków. Zapisz zdania w zeszycie i podkreśl przysłówki,
– w zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1 i 2 na str. 26 oraz zadanie 3 i 5 na str. 27.
Religia:
Temat 48 „ Pusty grób – największe zwycięstwo”. Przeczytaj wiadomości z podręcznika, wykonaj ćwiczenia. Zapoznaj się z prezentacją:
https://view.genial.ly/5e8b0e29a50d1e0e0033c2f6/interactive-image-sw-tomasz-lekcja-wiarykl5jednosc
Matematyka:
Temat: Odejmowanie ułamków.
– od godziny 11.00 spotkanie online w grupach.

Klasa 5 a

Informatyka gr. 2:
– dokończ prezentację (dotyczy osób, które jej jeszcze nie przesłały do nauczyciela). Dla tych, którzy przesłali już album i prezentację nt zdrowego stylu życia: ćwiczenie: „Dla zainteresowanych” str. 92.
Język angielski gr. 1:
Topic: Ulubiony sport i niezbędne wyposażenie.
– naucz się zwrotów i wyrażeń związanych ze sportem, które znajdziesz w podręczniku na str. 90;
– wykonaj ćw. 5 w zeszycie ćwiczeń na str. 84.
Matematyka:
Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych.
– spotkanie online w godzinach 11.45 – 12.30;
– przeanalizuj przykład ze str. 162 w podręczniku lub obejrzyj filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=bxQEflT7cFY;
– wykonaj w zeszycie zadanie 1 ze str. 162.
Geografia:
Temat: Lekcja powtórzeniowa.
– uzupełnij kartę pracy wysłaną na Twoją pocztę, otrzymasz ocenę z aktywności;
– odpowiedzi prześlij na adres: wp@sp11katowice.pl do 21 kwietnia (wtorek). Uwaga! Nie musisz niczego drukować; odpowiedzi możesz zapisać w zeszycie, zrobić zdjęcie i przesłać.
Muzyka:
Temat: Muzyczne kalambury.
– zagraj z domownikami w kalambury wykorzystując w nich zwroty muzyczne np. śpiewać każdy może, orkiestra smyczkowa, klucz do muzyki…
Język polski:
Temat: Poznajemy przydawkę.
– przepisz do zeszytu Zapamiętaj! ze str. 109 (podręcznik niebieski);
– wykonaj pisemnie w zeszycie zadania 2/108, 6 i 7/111.
Religia:
Temat: Święta Siostra Faustyna.
– przypomnij sobie piosenkę „Cud malina”;
– zapoznaj się z filmem: http://propublico.tv/kim-jestem/czy-jestes-dobrym-czlowiekiem/;

Klasa 5 b

Język polski:
Temat: Opowieść przekazywana z pokolenia na pokolenie.
– przypomnij sobie nową wiadomość – podanie str. 187;
– wykonaj pisemnie zadania: 5,10 str. 188-189.
Język angielski gr. I:
Topic: Ulubiony sport i niezbędne wyposażenie.
– naucz się zwrotów i wyrażeń związanych ze sportem, które znajdziesz w podręczniku na str. 90;
– wykonaj ćw. 5 w zeszycie ćwiczeń na str. 84.
Matematyka:
Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000…
– przeczytaj ponownie tekst ze str. 154 i 155 (podręcznik);
– zrób zadanie 3, 4, 5 i 6 str. 155 (podręcznik).
Wychowanie fizyczne:
Temat: Uczymy się „Turbo rozgrzewki”.
https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U
Religia:
Temat: Święta Siostra Faustyna.
– przypomnij sobie piosenkę „Cud malina”.
– zapoznaj się z filmem: http://propublico.tv/kim-jestem/czy-jestes-dobrym-czlowiekiem/.

Klasa 5 c

Język angielski:
Topic: Writing time. Piszemy bloga o ulubionym sporcie. Kontynuacja.
– na podstawie zad. 8/89 w podręczniku oraz przygotowanych informacji wczoraj (zad.9/89) napisz wpis na blogu o swoim ulubionym sporcie;
– możesz napisać w zeszycie lub na komputerze;
– wyślij proszę swoją pracę do mnie do 24 kwietnia na adres: akuc@sp11katowice.pl
– wykonaj zad. 8/87 w ćwiczeniach.
Język polski:
– pod wczorajszym tematem w zeszycie zapisz krótkie informacje o Minotaurze, Ariadnie i Dedalu (na podstawie mitu);
– oceń postępowanie Tezeusza. Które z jego zachowań można pochwalić, a które zasługuje na naganę? (pisemnie);
– wyjaśnij znaczenie wyrażeń: nić Ariadny, po nitce do kłębka. W razie potrzeby skorzystaj ze słownika frazeologicznego online.
Religia:
– przeczytaj w podręczniku temat 49 ” Św. Faustyna – apostołka Bożego Miłosierdzia”;
– wykonaj zadania w ćwiczeniach do tego tematu;
– jest to zadanie na ocenę – zdjęcie prześlij mi do 24 kwietnia na adres aleksandrabrahlich@gmail.com
Historia:
Temat: Epoka rycerzy.
– przeczytaj rozdział 2 str. 136-139;
– zwróć uwagę, jaką drogę musiał przejść chłopiec, by zostać rycerzem;
– przyjrzyj się średniowiecznemu rycerzowi str. 138 i jego wyposażeniu;
– zadanie: napisz, jaki był wzór idealnego rycerza ( uwzględnij rycerski kodeks honorowy) i jakie były jego obowiązki;
dla chętnych: Wyjaśnij, co współcześnie oznacza ” Być rycerskim”.
Matematyka:
Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych.
– spotkanie online w godzinach 10.30 – 11.15;
– przeanalizuj przykład ze str. 162 w podręczniku lub obejrzyj filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=bxQEflT7cFY
– wykonaj w zeszycie zadanie 1 ze str. 162.
Wychowanie fizyczne:
– uczymy się „Turbo rozgrzewki”;
https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U

Klasa 5 d

Technika:
– wykonaj w zeszycie ćw. 6 i 7 str. 50. Pamiętaj o przesłaniu zdjęcia wykonanych ćwiczeń, również tych z poprzedniego tygodnia.
Geografia:
Temat: Lekcja powtórzeniowa – karta pracy.
– uzupełnij kartę pracy wysłaną na Twoją pocztę, otrzymasz ocenę z aktywności. Odpowiedzi prześlij na adres: wp@sp11katowice.pl do 21 kwietnia (wtorek). Uwaga! Nie musisz niczego drukować; odpowiedzi możesz zapisać w zeszycie, zrobić zdjęcie i przesłać.
Język angielski:
Topic: Ulubiony sport i niezbędne wyposażenie.
– naucz się zwrotów i wyrażeń związanych ze sportem, które znajdziesz w podręczniku na str. 90;
– wykonaj ćw. 5 w zeszycie ćwiczeń na str. 84.
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 51 Błogosławiona Teresa z Kalkuty;
– uzupełnij zadania do tego tematu w zeszycie ćwiczeń.
Język polski:
Temat: „Postacie znane, w legendach przedstawiane”.
– zapisz nową wiadomość (niebieski podręcznik) str. 131;
– wykonaj pisemnie ćwiczenia:1, 2, 7 str. 129-131.
Historia:
Temat: Epoka rycerzy. – przeczytaj rozdz. 2 str. 136-139,
– zwróć uwagę jaką drogę musiał przejść chłopiec,by zostać rycerzem, przyjrzyj się średniowiecznemu rycerzowi str. 138 – jego wyposażeniu.
– zadanie: napisz jaki był wzór idealnego rycerza ( uwzględnij rycerski kodeks honorowy) i jakie były jego obowiązki.
– dla chętnych – wyjaśnij, co współcześnie oznacza ” Być rycerskim”.

Klasa 6 a

Język angielski: gr.2
Topic: Vocabulary consolidation.
– wykonaj zadania z ćwiczeń, zad.1-4/64
– wykonaj zadania na karcie pracy: https://drive.google.com/open?id=1uPX3oPf9D_2Cad2PD6Y9RhyWu29rbvPu (oddajemy przez Google Classroom). Kto ma możliwość, może wydrukować kartę i wkleić do zeszytu.
Religia:
– przeczytaj w podręczniku temat 35: „Błogosławiona noc – zwycięstwo światła” oraz wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń do tego tematu.
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj 15 minutową rozgrzewkę (taniec, bieg w miejscu), następnie wykonaj przez 15 min ćwiczenia wzmacniające pośladki i ramiona(np. pompki, deseczka, przysiady)na koniec 10 minutowe ćwiczenia rozciągające.
Język polski:
Temat: Orzeczenie czasownikowe i imienne.
– przeczytaj informacje o orzeczeniu na str. 123 i 124 w podręczniku fioletowym;
– temat omówimy podczas zajęć online (13.30).
Matematyka:
Temat: Dodawanie liczb całkowitych.
– możesz obejrzeć film https://www.youtube.com/watch?v=TCZUgM6WS64 lub https://www.youtube.com/watch?v=oK1aEAVTxFw&t=169s
– rozwiąż zadania przesłane na pocztę klasową. Zrób zdjęcia rozwiązań i prześlij do mnie do godziny 14.00.
Informatyka: gr.2
– dokończ skrypty dział: „Trafiony zatopiony”;
– dla chętnych zadanie 1 str. 86;
– wszystkie zbudowane przez Ciebie skrypty w postaci zrzutu ekranu lub innej prześlij do oceny.

Klasa 6 b

Wychowanie do życia w rodzinie:
Temat: Zarządzanie sobą.
– planowania zajęć, efektywnego zarządzania swoim czasem i skutecznego działania można się nauczyć. Napisz swój plan dnia, przeanalizuj, ile czasu poświęcasz na sen, higienę osobistą, odżywianie, aktywność fizyczną, zainteresowania i naukę.
Język polski:
Temat: Piszemy list oficjalny.
– przeczytaj rady dla piszących list oficjalny str. 169, pomarańczowy podręcznik;
– zapoznaj się z przykładem pisma oficjalnego – Apel Ludzi Kultury w obronie Doliny Rospudy: http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2154
– wykonaj pisemnie zadanie 10 str. 168, które zaprezentujesz 20 kwietnia podczas lekcji on-line.
Geografia:
Temat: Powtórzenie wiadomości – karta pracy.
– uzupełnij karty pracy wysłane na Twoją pocztę, otrzymasz ocenę z aktywności. Odpowiedzi prześlij na adres: wp@sp11katowice.pl do 23 kwietnia (czwartek). Uwaga! Nie musisz niczego drukować. Odpowiedzi możesz zapisać w zeszycie, zrobić zdjęcie i przesłać.
Język angielski:
Temat: Everyday gadgets.
– posłuchaj i przeczytaj czytankę ze str. 90;
– wypisz gadgety, które się tam pojawiły wraz z tłumaczeniem (7 słów) np. stamplers – zszywacze. Pomoże ci w tym słowniczek na str. 98;
– posłuchaj czytanki jeszcze raz zwracając uwagę na wymowę nowych słów;
– poćwicz czytanie, wykorzystując nagranie.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Wracamy do formy po świętach.
– wykonaj trening wraz z prowadzący z filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=4QtUcQamleM
Matematyka:
Temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.
– lekcja online 8:45 – 9:30.

Klasa 6 c

Matematyka:
Temat: Zapisywanie równań.
– rozwiąż zadania 4 i 5 ze str. 195 i 196. Rozwiązania wyślij do mnie do godziny 14.00.
Religia:
Temat 37 „ Jezu, ufam Tobie – w obliczu miłosierdzia”. Przeczytaj wiadomości z podręcznika, wykonaj ćwiczenia. Zobacz film:
http://propublico.tv/kim-jestem/czy-jestes-dobrym-czlowiekiem/
Język angielski:
Topic: Everyday objects. Vocabulary. Przedmioty codziennego użytku. Utrwalenie słownictwa.
– zrób zad. 4/91 do zeszytu (stationery – artykuły biurowe; personal items – przedmioty osobiste; household objects – przedmioty z gospodarstwa domowego). Sprawdź zadanie słuchając nagrania: https://drive.google.com/file/d/1FPAvM1pgb1mUfbGZHKTtjdwCS1oK77J0/view?usp=sharing
– zrób zad. 5/91 do zeszytu, zapisując tylko odpowiedzi
– zrób zad. 6/91 online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2a_ho0mH7zTH38_SUnU_gTWWYqJZIJakAJ2JQX3ppCFh8rA/viewform?usp=sf_link
Link do odsłuchu: https://drive.google.com/file/d/1OCI2vAOJnVv0RZFiTVSvGr16zz0UHz_z/view?usp=sharing
Język polski:
Temat: Bądź człowiekiem.
– przedstaw postać Franciszka z Asyżu, wykorzystaj informacje z trzech tekstów zamieszczonych w podręczniku na stronie 164-165: informacyjnego (biogram), kulturowego (obraz Giotta di Bondone pt. „Kazanie do ptaków”) i literackiego (Dekalog);
– znajdź w Internecie piosenkę Antoniny Krzysztoń pt. „Lament św. Franciszka”. Posłuchaj utworu i zwróć uwagę na jego tekst. Jak myślisz, dlaczego tak trudno spotkać dzisiaj Świętych Franciszków? Jakie wartości stają się współcześnie ważniejsze niż pokora, miłość i ubóstwo? Odpowiedz w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi.
Muzyka:
Muzyczne kalambury.
– zagraj z domownikami w kalambury wykorzystując w nich zwroty muzyczne np. pierwsze skrzypce, grać na nerwach, wychodzić przed orkiestrę, taniec z gwiazdami…

Klasa 7 a

Język angielski grupa 1:
Temat: My shopping list.
– zapoznaj się ze słownictwem w ramce (ćw. 5, str. 83) i zapisz te wyrażenia w zeszycie wraz z tłumaczeniem. Pomoże ci w tym słowniczek na str. 91, lesson 7.1 – containers.
– naucz się tych słów na pamięć,
– wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 77.
Chemia:
Temat: Podstawowe prawa chemiczne w zadaniach.
– obejrzyj doświadczenie wpisując kod C7Y8G6 na docwiczenia.pl
– uzupełnij przesłaną kartę pracy (można ją wydrukować i wkleić do zeszytu lub przepisać).
Uzupełnioną kartę pracy prześlij w formie zdjęcia na adres mw1@sp11katowice.pl do wtorku 21.04, w tytule wiadomości proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę (tylko podpisane zadania będą sprawdzone).
Wychowanie fizyczne:
– po krótkiej rozgrzewce wykonaj przez 30 min ćwiczenia rozciągające. Jeżeli będziecie mieli problem z wymyśleniem ćwiczeń możecie skorzystać z linka:
https://www.youtube.com/watch?v=zKKkwGyG_J4
Fizyka:
Temat: Ćwiczenia powtórzeniowe z dynamiki. Na vulcanie otrzymasz link do karty pracy z dynamiki w formie testu, który będzie aktywny od godz. 9.00 do 20.00. Postępuj zgonie z instrukcją na karcie pracy. Powodzenia!
Język polski:
Temat: Test online – komunikacja językowa.
Test – elementy komunikacji językowej, odmiany środowiskowe języka nadawcy, intencja i cel wypowiedzi, grzeczność językowa, językowe środki nawiązywania kontaktu, mowa niezależna i zależna, kontekst, homonimy. Na vulcanie otrzymasz link do zestawu zadań, który będzie aktywny od godz.11:00 do 13:00. Test rozwiązujemy tylko raz. Powodzenia.
Geografia:
Temat: Handel.
– korzystając z podręcznika oraz podanych poniżej stron, napisz w zeszycie co to jest: bilans handlu, odpowiedz na pytanie 1, 2 i 3. Następnie rozwiąż ćwiczenia ze stron 98-99, zrób zdjęcia i wyślij do oceny.
https://eszkola.pl/geografia/handel-zagraniczny-polski-7588.html; https://www.youtube.com/watch?v=wlAuoJtFNWg
– aby lepiej zrozumieć temat importu i eksportu, możesz obejrzeć: youtube.com/watchv=OFmZwNcJKo
Religia:
– przeczytaj w podręczniku temat „Wielkanoc – szatan pokonany”. Ułóż krzyżówkę religijną do hasła „ZMARTWYCHWSTANIE” (hasła oraz pytania – poproszę o zdjęcie do 24 kwietnia na mój e-mail aleksandrabrahlich@gmail.com)

Klasa 7 b

Geografia:
Temat : Handel- część 2.
– korzystając z informacji z poprzedniej lekcji, rozwiąż ćwiczenia str. 98-99, zrób zdjęcia i wyślij do oceny. Aby lepiej zrozumieć temat importu i eksportu, możesz obejrzeć: youtube.com/watchv=OFmZwNcJKo.
Wychowanie fizyczne:
– po krótkiej rozgrzewce, wykonaj przez 30 min ćwiczenia rozciągające. Jeżeli będziesz mieć problem z wymyśleniem ćwiczeń, skorzystaj z linka:
https://www.youtube.com/watch?v=zKKkwGyG_J4
Język polski:
Temat: Sytuacja liryczna ukazana w wierszu B. Leśmiana „Tęcza”.
– odczytaj z podręcznika wiersz B. Leśmiana „Tęcza” str. 191;
– przypomnij sobie definicję ożywienia;
– opisz świat, w którym znajdują się bohaterowie liryczni – zad. 4 str. 191 (pisemnie);
– na poniedziałek przygotuj zeszyt ćwiczeń.
Matematyka:
Temat: Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach.
– zapoznaj się z informacjami str. 225 z podręcznika;
– wykonaj zadanie 5 str. 226 oraz zadanie 6 str. 227.
Religia:
Temat: „Potrzebna pamięć, żeby zachować tożsamość”.
– zapisz w zeszycie temat, zrób krótką notatkę;
– „zapoznaj się” ze świętą siostrą Faustyną Kowalską, następnie poświęć kilka minut na modlitwę w Kaplicy Miłosierdzia Bożego: https://www.faustyna.pl/zmbm/transmisja-on-line/
Biologia:
Temat: Budowa i rola układu nerwowego.
– zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=Xd0-u00gxEc
– narysuj neuron i podpisz jego elementy;
– na podstawie podręcznika zrób zadanie 4, 5 str. 176.
Muzyka:
– wyślij link do swojego ulubionego utworu muzycznego;
– wyślij zrobioną wcześniej krzyżówkę z hasłem – uwertura i inne notatki (Moniuszko, balet…); adres ag@sp11katowice.pl

Klasa 7 c

Język angielski:
Topic: Exam Skills Revision. Rozwijanie umiejętności językowych;
Workbook p.73, rozwiąż zadania od 1-3.
Język polski:
Temat: Test online – komunikacja językowa.
Test – elementy komunikacji językowej, odmiany środowiskowe języka nadawcy, intencja i cel wypowiedzi, grzeczność językowa, językowe środki nawiązywania kontaktu, mowa niezależna i zależna, kontekst, homonimy. Na vulcanie otrzymasz link do zestawu zadań, który będzie aktywny od godz.10:00 do 12:00. Test rozwiązujemy tylko raz. Powodzenia.
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj trening wraz z prowadzącym z filmiku,
https://www.youtube.com/watch?v=4QtUcQamleM
Matematyka:
Temat: Potęga o wykładniku naturalnym.
– lekcja online 11.30 – 12.15.
Biologia:
Temat: Ośrodkowy układ nerwowy.
– zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=NM3sp49sW_I
– przerysuj do zeszytu półkule mózgu i opisz, która za co odpowiada (str. 178);
– przerysuj mapę mózgu i opisz str. 179;
– na podstawie podręcznika zrób zadanie 5 str. 180.
Geografia:
Temat : Handel- część 2.
– korzystając z poprzedniej lekcji, rozwiąż ćwiczenia ze stron 98-99, zrób zdjęcia i wyślij do oceny. Aby lepiej zrozumieć temat importu i eksportu, możesz obejrzeć: youtube.com/watchv=OFmZwNcJKo.
Historia:
Temat: Kultura polska na przełomie XIX i XX wieku.
– przeczytaj rozdz. 8 str. 148-151;
– czytając zwróć uwagę na: rozwój kultury polskiej pod zaborami ( literatura, malarstwo, muzyka), narodziny kultury masowej, główne cechy kultury Młodej Polski;
– zapamiętaj pojęcia: kultura narodowa, praca organiczna, praca u podstaw;
– wypisz w zeszycie cechy polskiego pozytywizmu i najważniejszych twórców;
Zadanie – wyślij na adres dc@sp11katowice.pl Uzasadnij w kilku zdaniach powiedzenie Andrzeja Małkowskiego „Pamiętajcie, że nie w tym jest wart człowiek, co przemyślał i przeżył, ale co zrobił dobrego na świecie”.

Klasa 8 a

Chemia:
Temat: Szereg homologiczny alkoholi.
– zrób zadania z przesłanej karty pracy (kartę pracy można wydrukować i wkleić do zeszytu lub przepisać).
Język angielski I grupa:
Temat: Unit 9 – powtórka na luzie.
– wykonaj ćwiczenia ze str. 102 oprócz ćwiczenia 3.
Język angielski grupa II:
Topic: Powtórka kumulatywna. Rozdziały 1-12 (część 1)
– proszę wykonać zadania 3-7/136-137 a odpowiedzi umieścić na formularzu online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnUAXSUoPYlr0CI89DIxEkRdCBf_Wtmw9WBDTN3cnBBVH_EA/viewform?usp=sf_link – termin do 20 kwietnia. Link do nagrania znajduje się w formularzu, w razie problemów podaję: https://drive.google.com/open?id=1Vh62Tyrxz0temPjUyPbbZHikWOr8Klmk
Fizyka:
– do tematu: „Odbicie i rozproszenie światła” – wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/DEajBUX5z; przeczytaj o zjawisku odbicia i rozproszenia z epodrecznika i wykonaj w zeszycie polecenie 7.1, 7.2 z odpowiednimi schematami rysunków odbicia światła oraz polecenie 7.3 (praca domowa) oraz zadania podsumowujące lekcję (ćw. 1, ćw. 2).
Geografia:
Temat: Ciekawostki o USA i Kanadzie.
– zobacz na YouTube: 10 najpiękniejszych Parków Narodowych w USA, napisz, który z nich chciałabyś/chciałbyś odwiedzić i uzasadnij? Wybierz jeden i poszukaj o nim więcej wiadomości. Proponuję obejrzeć: https://www.youtube.com/watch?v=bBQ3Cu86AY0; Zobacz ciekawostki o Kanadzie https://www.youtube.com/watch?v=VnVL4eXP_P8 , napisz które miejsce chciałabyś/chciałbyś zobaczyć.
Język polski:
Temat: Przypomnienie wiadomości o odmianach polszczyzny (lekcja online).
– przeczytaj z podręcznika rozdział o terytorialnych odmianach języka, str. 277;
– zapamiętaj, czym są: dialekt, gwara, dialektyzacja, dialektyzmy;
– zastanów się nad funkcją archaizmów i wyrazów gwarowych zastosowanych w tekście literackim;
– przypomnij sobie cechy języka oficjalnego i nieoficjalnego;
– uzupełnij kartę pracy wysłaną na pocztę.
Matematyka:
– egzamin próbny – test online w godzinach 10.00 – 12.00
Zajęcia z wychowawcą:
– 12.15 online -na maila dostaniesz zaproszenie.

Klasa 8 b

Edb:
Temat: Złamania kończyny – pierwsza pomoc przedmedyczna.
– zobacz filmik https://www.youtube.com/watch?v=efypgzlAphU&t=75s i zastanów się, z czego można zrobić usztywnienie np. w warunkach domowych.
Matematyka:
Test on-line w godzinach 10.00 – 12.00 z egzaminu próbnego OKE z dnia 31.03.2020
Zajęcia z wychowawcą:
Kultura słowa pisanego.
– napisz dziś krótki email do wychowawcy o tym, jak spędziłaś/spędziłeś te nietypowe Święta.
Historia:
Temat: Jak Polacy zasiedlali Ziemie Odzyskane?
– przeczytaj Tajemnice minionego wieku str. 164-165,
– zastanów się, dlaczego ziemie na zachodzie Polski nazywamy odzyskanymi,
– polecam film ” Sami swoi”, jeżeli będziesz mieć wolną chwilę i chęci. Film dobrze, w humorystyczny sposób oddaje klimat tamtych czasów.
Język polski:
Temat: Czego chłopcy nauczyli się od swojego profesora?
– przypomnij sobie znaczenie maksymy „Carpe diem” (odwołaj się do fragmentu lektury);
– zastanów się nad tym, co możesz zrobić, by uczynić swoje życie niezwykłym.
Język angielski:
Temat: Talking about time.
– przypomnij sobie, jak pytamy się o czas i jak odczytujemy godziny zegarowe po ang.
– która godzina? Odczytaj godziny zegarowe w ćw. 5 str. 109 i zapisz je słownie, następnie wysłuchaj nagrania i dobierz godziny do obrazków.
– zapisz wyrażenia z ćw. 8 ze str. 109 do zeszytu wraz z tłumaczeniem. Ułóż 7 zdań z tymi wyrażeniami zgodnie z poleceniem.
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj zestaw ćwiczeń tabata na stojąco. Ćwiczenia znajdują się pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=OHlkhLx73jw

Klasa 8 c

Język angielski:
Temat: Sports equipment.
– wykonaj ćwiczenia ze str. 107 (oprócz ćw. 3 i 7).
Historia:
Temat: Początki władzy komunistów w Polsce.
– przeczytaj rozdz. str. 158-163, czytając zwróć uwagę na : zmiany ludnościowe (przesiedlenia) w powojennej Polsce, korzystaj z mapy str. 158, jaki był stosunek Polaków do władz komunistycznych, prześledź metody jakimi posługiwali się komuniści w celu przejęcia w pełni władzy (przeprowadzanie referendum, wyborów).
Matematyka:
Test on-line w godzinach 10.00 – 12.00 z egzaminu próbnego OKE z dnia 31.03.2020 r.
Wychowanie fizyczne:
– stretching, czyli rozciąganie.
https://www.youtube.com/watch?v=TeLIWjwN_8k
Język polski:
Temat: Przypomnienie wiadomości o odmianach polszczyzny (lekcja online).
– przeczytaj z podręcznika rozdział o terytorialnych odmianach języka, str. 277;
– zapamiętaj, czym są: dialekt, gwara, dialektyzacja, dialektyzmy;
– zastanów się nad funkcją archaizmów i wyrazów gwarowych zastosowanych w tekście literackim;
– przypomnij sobie cechy języka oficjalnego i nieoficjalnego;
– uzupełnij kartę pracy wysłaną na pocztę.
Chemia:
Temat: Porównanie właściwości alkoholi.
– zapoznaj się z tematem, podręcznik str. 154-155;
– zapisz w zeszycie, w punktach, jak zmieniają się właściwości alkoholi wraz ze wzrostem długości łańcucha;
– zrób zadanie 1 ze str. 156.
Religia:
Temat: Święto Bożego Miłosierdzia.
– w związku ze zbliżającym się Świętem Bożego Miłosierdzia (w najbliższą niedzielę), zobacz prezentację multimedialną
file:///C:/Users/HomePC/AppData/Local/Temp/Temp1_Miłosierdzie%20Boże%20-%20prezentacja%20multimedialna%20(1).zip/Na%20Niedzielę%20Miłosierdzia-2.pdf
i pisemnie w zeszycie odpowiedz na pytania: Kto i kiedy ustanowił Święto Bożego miłosierdzia, na czyją prośbę i jakie obietnice dał Jezus tym ludziom, którzy w tym dniu uczczą Jego miłosierdzie. Zdjęcie odpowiedzi wyślij na adres aleksandrabrahlich@gmail.com do oceny do dnia 24 kwietnia.

Skip to content