Zadania na czwartek 30 kwietnia

Klasa 1 a 

Edukacja polonistyczna:
– wykonaj zadania w ćwiczeniach na str. 48 i 49, zapamiętaj pisownię wyrazów z ż;
– przygotuj dowolny tekst do czytania na ocenę.
Edukacja matematyczna:
– rozwiąż zadania 2 i 3 str. 40 ćwiczenia.
Religia:
– uzupełnij w podręczniku temat 42 „Zmartwychwstały Pan Jezus żyje wśród nas” (zajrzyj do tego tematu także na płycie). Zobacz krótki filmik: Niedzielna Msza: https://www.youtube.com/watch?v=hJWumUxqZr8&list=PL9MA4Ic7XFBOU9n_WCDu2AM8ie6Xpyy6M&index=2

Klasa 1 b

Edukacja polonistyczna:
– zrób zadania ze str. 48 i 49 w ćwiczeniach. Prześlij zdjęcie na adres: ik@sp11katowice.pl
Edukacja matematyczno-przyrodnicza:
– zobacz ilustrację wiosennej łąki na str. 48 i 49 w podręczniku i odpowiedz ustnie na pytania.
– ułóż zadanie do ilustracji, zapisz i rozwiąż w zeszycie.
Religia:
Temat 43 Spotykamy się z Jezusem podczas Mszy świętej.
– skorzystaj z płyty dołączonej do podręcznika;
– wykonaj ćwiczenia.

Klasa 1 c 

Edukacja informatyczna:
– wpływ korzystania z komputera na zdrowie – obejrzyj filmik (załącznik).
Edukacja matematyczna:
– utrwalenie wiadomości-wykonaj zadania z podręcznika ze str. 43.
Zajęcia integracyjne:
– weź udział w zajęciach online z wychowawcą.
Wychowanie- fizyczne:
– ćwiczenia rozwijające skoczność- przebierz się w wygodny strój i weź udział w zajęciach (załącznik).

Klasa 2 a 

Edukacja polonistyczna:
– ułóż zdania z rozsypanek wyrazowych i uporządkuj je – ćwiczenia PISZĘ – str.63.
Edukacja matematyczna:
– rozwiąż zadania1-3 w ćwiczeniach LICZĘ str.62-63 oraz zadania 1-4 w ćwiczeniach str.52.
Religia:
– uzupełnij w podręczniku temat 40 Jezus zmartwychwstały poucza nas swoim słowem, str. 82-83;
– obejrzyj film z bratem Franciszkiem, a dowiesz się czym jest Msza Święta:
https://www.youtube.com/watch?v=MC32OuSrZRY
Język angielski:
-lekcja on line – 10.30-11.15.

Klasa 2 b

Edukacja polonistyczna:
– załącznik – połącz pasujące do siebie części zdania, napisz zdania w zeszycie. Napisz na karcie pracy lub w zeszycie zdania dot. majowych świąt (1V, 2V, 3V);
– załącznik – przeczytaj zdania, zdecyduj czy są prawdziwe, lub fałszywe, zaznacz odpowiednią literę, odczytaj i zapisz hasło. Przypomnij sobie pytania rzeczownika, zaznacz je. Odpowiedz na pytania, pamiętaj o pełnym zdaniu.
Edukacja matematyczna:
– utrwalaj tabliczkę mnożenia do 50;
– wykonaj zad. 1-4 str. 52 ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze.
Edukacja muzyczna:
– rozpoznaj instrumenty muzyczne:
https://www.youtube.com/watch?v=nG8UkAaUzbQ
Edukacja zdrowotna:
– zagraj w sportowego chińczyka – załącznik;
Język angielski:
Topic: Muffin man.
– posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
– podręcznik zad. 1 str. 60 Posłuchaj i wskaż właściwy rysunek. Powtórz i powiedz jaki to numer;
– zad. 2 str. 60 Posłuchaj i dopasuj wypowiedzi do obrazków. Sprawdź odpowiedzi słuchając nagrania;
– zad. 3 str. 60 Uzupełnij zdania właściwym słówkiem. Sprawdź odpowiedzi słuchając nagrania.

Klasa 3 a

Edukacja polonistyczna:
Temat: Czy już potrafisz?
– spróbuj samodzielnie wykonać zadania z ćwiczeń str. 78-79;
– wykonaj zdjęcie wykonanych zadań i prześlij do nauczyciela;
– przygotuj się do omawiania lektury „Karolcia” wykonując ćwiczenia na stronie https://wordwall.net/pl/resource/1110881/polski/jak-dobrze-znam-karolci%c4%99-krzy%c5%bc%c3%b3wka
Edukacja matematyczna:
Temat: Zadania z leśnej szkółki.
– wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 47 ćw. 1.
Język angielski:
Topic: It’s story time.
– zaśpiewaj piosenkę „On this street”;
– obejrzyj historyjkę w podręczniku na str. 54-55, na platformie lub klikając w link https://www.youtube.com/watch?v=i2gH17dD1jA
– zapisz w zeszycie temat lekcji;
– wykonaj ćw. 1 i 2 na str. 52.
Religia:
Temat 44 Pan Jezus jednoczy nas w Komunii świętej
– lekcja online 11.00-11.45.
Edukacja ruchowa:
– wykonaj ćwiczenia gimnastyczne ze strony https://www.youtube.com/watch?v=iJdgErtfSzo

Klasa 3 b

Edukacja polonistyczna:
– napisz instrukcję dotyczącą kolejnych etapów tworzenia obrazów – ćwiczenia, zad.2 str.9;
– przeczytaj tekst informacyjny z podręcznika na str.46/47;
– odpowiedz na pytania z załącznika i zapisz odpowiedzi w zeszycie( odeślij zadanie do nauczyciela);
– wykonaj zadanie 2 str.70/71 w „Piszę”.
Edukacja matematyczna:
– poćwicz liczenie: Obwody figur https://www.youtube.com/watch?v=2_SOZcIL3tk;
– oblicz obwody figur geometrycznych – ćwiczenia, zad. 1i2 str.54(odeślij zadania do nauczyciela);
– wykonaj zad. 2 str.62 „Liczę”.
Edukacja plastyczna:
– wykonaj makietę lub ilustrację pt.: Zwierzęta na łące”.
Język angielski:
– lekcja online.

Klasa 4 a

Język angielski, grupa I:
Temat: Sports. Dyscypliny sportowe.
– zrób notatkę w zeszycie (w mailu);
– ćw.4 str.85, podręcznik;
– ćw.2,3 i 4 (ustnie) str.82, zeszyt ćwiczeń;
Język polski:
Temat:Niezwykła spotkania słów. O poetyckiej przenośni. ( lekcja online o 10);
– odczytaj z podręcznika wiersz Wincentego Fabera „Pogoda” str. 227 (pomarańczowy podręcznik);
– zwróć uwagę na to, jak w wierszu zostały nazwane pączki liści;
– przepisz do zeszytu i zapamiętaj definicję przenośni str. 228;
– odpowiedz na pytanie 4 str. 228;
– wskaż przenośnie we fragmentach wierszy zad. 6 str. 228.
Przyroda:
Temat: Podsumowanie wiadomości.
– wykonaj ćwiczenia ze stron 98-100. Zrób zdjęcie i wyślij ekl@sp11katowice.pl do 6.05;
– dla chętnych ćwiczenia na squla : przyroda – geografia – skały. Od 8.00 do 15.00 darmowa.
Historia:
Temat: Józef Wybicki i hymn Polski.
– napisz temat i punkty pod tematem ( w zeszycie);1. Kto i kiedy stworzył Legiony Polskie we Włoszech? 2. Kim był autor hymnu? – odpowiedz na nie. NIE WYSYŁAJ.
Matematyka:
Temat: Objętość.
– lekcja online – grupa 1: 11:00 – 11:45; grupa 2: 12:00 – 12:45;
– zrób zadanie 1, 2 str. 173 oraz zad. 3 str. 174.
Obszar załączników:
Podgląd filmu YouTube Rozpoznawanie brył geometrycznych.

klasa 4 b

Wychowanie fizyczne:
Koszykówka – doskonalenie rzutów do kosza.
https://www.youtube.com/watch?v=DJWS4b4AItQ
Matematyka:
Temat: Podsumowanie działu.
– wykonaj zadanie 12, przykłady a i b, zadanie i zadanie 17 ze str. 105, 106.
Historia:
Temat: Józef Wybicki i hymn Polski.- napisz temat i punkty pod tematem( w zeszycie)
– 1. Kto i kiedy stworzył Legiony Polskie we Włoszech? 2. Kim był autor hymnu?, – odpowiedz na nie. NIE WYSYŁAJ.
Język polski:
Temat: Czary mary, połącz w pary… Stanisław Grochowiak „Wyliczanka”.
– przeczytaj wiersz S. Grochowiaka „ Wyliczanka” (pomarańczowy podręcznik, str. 218);
– przypomnij sobie definicję rymu (str. 219) i wypisz z wiersza podobnie brzmiące wyrazy. Podpowiedź znajdziesz w zadaniu 1, str. 219;
– przeczytaj definicję ożywienia (str. 219) i zapisz ją do zeszytu;
– narysuj jeden z obrazków, o którym przeczytasz w ćwiczeniu 4, str. 219.
Godzina wychowawcza:
Tworzymy klasową listę przebojów, prześlijcie mi proszę link do swojej ulubionej piosenki do końca dnia. Gotową listę hitów 4b otrzymacie na następny dzień, spróbujcie wtedy dopasować do nich koleżanki i kolegów z klasy. Miłego słuchania. Rozwiążemy nasz konkurs za tydzień w czwartek.

Klasa 5 a

Wychowanie fizyczne:
Temat: Ćwiczenia według inwencji ucznia.
– wykonaj ćwiczenia, które lubisz najbardziej.
Historia:
– w związku ze zbliżającym się świętem obejrzyj prezentację na temat Konstytucji 3 Maja, otrzymasz ją na maila.
Technika:
– wykonaj maseczkę techniką origami
https://noizz.pl/design/maseczka-origami-zaprojektowana-przez-polke-kazdy-moze-zrobic-ja-w-domu/jy4nljm;
– zdjęcie twojej pracy wyślij nauczycielowi do oceny.
Plastyka:
Temat: Kompozycja statyczna w sztuce klasycyzmu.
– skorzystaj z e-podręczniaka (informacje o klasycyzmie) https://epodreczniki.pl/a/moda-na-architekture-starozytna—klasycystyczna-budowla-i-jej-cechy/DZao9kFuO;
– zrób dowolne ćwiczenie;
– sprawdź czy oddałeś wszystkie zaległe prace do oceny.
Język angielski gr.1:
Topic: Słownictwo, liczebniki porządkowe – powtórzenie.
– powtórz słownictwo w podręczniku na stronie 90;
– wykonaj ćw. 1,2,3 w zeszycie ćwiczeń na stronie 88.
Język angielski gr.2:
Topic: Revision. Part 2. Powtórzenie wiadomości z unitu 7 (cz.2)
– lekcja online 10:00-10:45.
Język polski:
Temat: Pracujemy w ćwiczeniach.
– wykonaj w zeszycie ćwiczeń: str. 34/ćw.3, str. 35/ćw. 4, str. 36/ćw. 6;
– dla chętnych: ćw. 5/ str.35;
– zdjęcia powyższych ćwiczeń oraz zdań z zeszytu z wczorajszej lekcji wyślij na adres: az@sp11katowice.pl do 7.05 (czwartku).

Klasa 5 b

Język angielski gr. I:
Topic: Słownictwo, liczebniki porządkowe – powtórzenie.
– powtórz słownictwo w podręczniku na stronie 90;
– wykonaj ćw. 1,2,3 w zeszycie ćwiczeń na stronie 88.
Historia:
– w związku ze zbliżającym się świętem obejrzyj prezentację na temat konstytucji 3 Maja, otrzymasz ją na maila.
Język polski:
Temat: Zdania złożone współrzędnie – ćwiczenia utrwalające.
– lekcja on-line godz. 10.00-11.00;
– przypomnij sobie nową wiadomość z niebieskiego podręcznika str. 135;
– wykonaj zadania 4,5 i 9 str.136-137.
Plastyka:
Temat: Kompozycja statyczna w sztuce klasycyzmu.
– skorzystaj z e-podręczniaka (informacje o klasycyzmie) https://epodreczniki.pl/a/moda-na-architekture-starozytna—klasycystyczna-budowla-i-jej-cechy/DZao9kFuO
– zrób dowolne ćwiczenie;
– sprawdź czy oddałeś wszystkie zaległe prace do oceny.
Informatyka gr. I:
Temat: Trenuj z Robikiem.
– wykonaj dowolne ćwiczenie ze strony 100.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem krzesła.
– dla chętnych !!! Opis ćwiczeń (minimum 3) lub zdjęcia proszę przesyłać na adres pb@sp11katowice.pl. Najciekawsze i najbardziej pomysłowe zostaną nagodzone oceną z aktywności.

Klasa 5 c

Matematyka:
Temat: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
– spotkanie online 8.30 – 9.15;
– wykonaj w zeszycie zadanie 2 ze strony 172 z podręcznika.
Plastyka:
Temat: Kompozycja statyczna w sztuce klasycyzmu.
– skorzystaj z e-podręcznika (informacje o klasycyzmie) https://epodreczniki.pl/a/moda-na-architekture-starozytna—klasycystyczna-budowla-i-jej-cechy/DZao9kFuO
– zrób dowolne ćwiczenie;
– sprawdź czy oddałeś wszystkie zaległe prace do oceny.
Historia:
Temat: Kościół w średniowieczu, str.148-151;
– napisz w zeszycie temat i punkty;
– przeczytaj rozdział;
– zapamiętaj nowe pojęcia;
– poszukaj w dostępnych Ci źródłach ciekawostek na temat zakonów i reguły zakonnej.
Język angielski:
Topic: Test z unitu 7
– wykonaj samodzielnie test dostępny pod tym linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDgw7hmwuar8-iXwWaXdlW2eMrQg6zBju0nYKUzVpsZHCS8A/viewform?usp=sf_link
– test będzie dostępny tylko w dniu 30 kwietnia w godz. 8.00-11.00.
Język polski:
Temat: Podanie o Lechu.
– obejrzyj krótki film: https://www.youtube.com/watch?v=VI-puLMa7X4 lub przeczytaj „Podanie o Lechu” w podręczniku pomarańczowym str. 188;
– zwróć uwagę na elementy rzeczywiste oraz fantastyczne;
– pod tematem w zeszycie przepisz, co to jest podanie (Zapamiętaj! – str. 187).
Wychowanie fizyczne:
Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem krzesła.
– zadanie dla chętnych !!!
– opis ćwiczeń (minimum 3) lub zdjęcia proszę przesyłać na adres pb@sp11katowice.pl
– najciekawsze i najbardziej pomysłowe zostaną nagrodzone oceną z aktywności.

Klasa 5 d

Plastyka
Temat: Kompozycja statyczna w sztuce klasycyzmu.
– skorzystaj z e-podręczniaka (informacje o klasycyzmie) https://epodreczniki.pl/a/moda-na-architekture-starozytna—klasycystyczna-budowla-i-jej-cechy/DZao9kFuO
– zrób dowolne ćwiczenie
– sprawdź czy oddałeś wszystkie zaległe prace do oceny
Matematyka
Temat: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
Spotkanie online 11.15 – 12.00
– wykonaj zadanie 10 ze strony 80 w ćwiczeniach
Muzyka
– wysłuchaj pieśni
https://www.youtube.com/watch?v=0gX7Y_8fVlA
– zapisz w zeszycie pierwszą zwrotkę z refrenem i naucz się śpiewać;
– napisz do jakiego wydarzenia historycznego pieśń nawiązuje.
Język polski
Temat: To już znamy, powtarzamy – „W cztery strony składni”.
– w ramach powtórzenia wiadomości wykonaj wybrane zadania z niebieskiego podręcznika str. 140-142.
Wychowanie fizyczne
Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem krzesła.
Dla chętnych !!! Opis ćwiczeń (minimum 3) lub zdjęcia proszę przesyłać na adres pb@sp11katowice.pl. Najciekawsze i najbardziej pomysłowe zostaną nagodzone oceną z aktywności.
Informatyka
Trenuj z Robikiem.
– wykonaj dowolne ćwiczenie ze strony 100

Klasa 6 a

Historia:
Temat: Powstanie kościuszkowskie.
– przeczytaj str.174-179, zapisz temat i punkty rozdziału;
– uzupełnij kartę pracy wysłaną na e-dziennik.
Religia:
– przeczytaj z podręczniku temat 59 „Majówki – i co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję”;
– wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania do tego tematu (zrób zdjęcia i prześlij do oceny do 8 maja na adres aleksandrabrahlich@gmail.com).
Matematyka:
Temat: Podsumowanie działu.
– wykonaj zadanie 1, 2 i 4 ze str. 175.
Język polski:
Temat: Rodzaje okoliczników – ćwiczenia.
– przygotowałam dla Was ćwiczenia interaktywne utrwalające wiadomości o okoliczniku;
– otwórz podane poniżej linki i życzę dobrej zabawy. Pamiętaj, że z prawej strony masz opcję
zmiany szablonu gry (balon, test, krzyżówka…).
https://wordwall.net/pl/resource/1699826/okoliczniki
https://wordwall.net/pl/resource/1700715
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj dowolną aktywność fizyczną;
– jeżeli masz zaległości z wychowania fizycznego to wyślij na adres jborgiel@sp11kaatowice.pl
Język angielski: gr.1
Topic: Plants and insects – rośliny i owady.
– wykonaj ćw. 1,2,3 w zeszycie ćwiczeń na str.72; ćw. 8 w zeszycie ćwiczeń na str.73.

Klasa 6 b

Plastyka:
Temat: Wzornictwo – estetyczne kształtowanie otoczenia.
– skorzystaj z e-podręczniaka https://epodreczniki.pl/a/wzornictwo-przemyslowe-tworze-opakowania/DFZD2y8qh
– wykonaj w zeszycie rysunek projekt pufa lub fotela;
– prześlij do oceny zdjęcia 3 najładniejszych stron ze swojego zeszytu;
– sprawdź, czy oddałeś wszystkie zaległe prace do oceny.
Historia:
Temat: Praca z tekstem na temat Rewolucji Francuskiej – odpowiedzi na pytania, c.d.
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 59 „Majówki – i co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję” oraz wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania do tego tematu;
– zrób zdjęcia i prześlij do oceny do 6 maja na adres aleksandrabrahlich@gmail.com)
Język polski:
Temat: Orzeczenie imienne – ćwiczenia wstępne.
– lekcja on-line: 11.30-12.30;
– zapisz nową wiadomość z fioletowego podręcznika str. 124;
– podczas lekcji wykonamy zadanie 5 i 6 str. 124.
Biologia:
Temat: Powtórzenie wiadomości.
– zajęcia on-line. O godzinie 13.00 włącz swoją pocztę i czekaj na zaproszenie do udziału w lekcji. Przygotuj zeszyt;
– przypominam – czekam na zdjęcia waszych zeszytów od tematu o rybach.
Matematyka:
Temat: Rozwiązywanie równań.
– lekcja on-line: 10.00 – 10.45;
– zrób str. 86 z ćwiczeń.
Technika:
Temat: Wymiarowanie rysunków technicznych.
– przeczytaj notatkę str. 48 zobacz filmik https://slideplayer.pl/slide/432193/
– wykonaj ćwiczenia od 1-3 str. 48-50;
– prześlij zdjęcia ćwiczeń.

Klasa 6 c

Historia:
Temat Czy król Stanisław August Poniatowski zdradził Polskę?
Zapoznajcie się z tekstem podręcznika, na s. 180-181
Spróbujcie sami osądzić, jakim królem był Stanisław August Poniatowski. Możecie podzielić się ze mną swoimi przemyśleniami poprzez e-dziennik bądź email.
Dla chętnych link do epodręcznika, gdzie znajdziecie dodatkowe informacje o Stanisławie Auguście Poniatowskim i jego losach po upadku Rzeczypospolitej.
https://epodreczniki.pl/a/upadek-rzeczypospolitej-obojga-narodow/DbVINcjox
Biologia:
Temat: Podsumowanie działu IV.
– przeczytaj strony 112-114;
– wykonaj kartę pracy (link na Vulkanie), zrób zdjęcie i wyślij ekl@sp11katowice.pl do 14.05;
– zrób zdjęcie zeszytu od 16.03 i również wyślij;
– dla chętnych: Zrób prezentację na wybrany temat w terminie do 8.05 – tematy podane na Vulkanie.
Język angielski:
Topic: Reuse, renew, recycle. Z czego to jest zrobione?
– wysłuchaj nagrania do zad.1 z podręcznika (str. 92) a słuchając śledź tekst w książce. Link do odsłuchu: https://drive.google.com/file/d/1v9SCmEhUCGDjhZEBqb_dIQUPU63wdpMJ/view?usp=sharing
– pod tematem dzisiejszej lekcji zapisz nowe słówka:
proud – dumny
thin – cienki
fabric – materiał
flap – trzepotać
environment – środowisko
care about – troszczyć się o
reuse – ponownie wykorzystać
stool – taboret, stołek
thick cardboard – gruba tektura
pot – garnek
jar – słoik
ornaments – ozdoby
shiny – święcący
jewellery – biżuteria
button – guzik
throw away – wyrzucić
– w zeszycie wykonaj zad. 3,4/92
Wychowanie fizyczne:
Temat: Ćwiczenia według inwencji ucznia.
– wykonaj ćwiczenia, które najbardziej lubisz.
Język polski:
Temat: Opis zdania pojedynczego. Lekcja online.
– spotykamy się o 10.00-10.45
Plastyka:
Temat: Wzornictwo – estetyczne kształtowanie otoczenia.
– skorzystaj z e-podręczniaka https://epodreczniki.pl/a/wzornictwo-przemyslowe-tworze-opakowania/DFZD2y8qh

– wykonaj w zeszycie rysunek projekt pufa lub fotela
– prześlij do oceny zdjęcia 3 najładniejszych stron ze swojego zeszytu.
– sprawdź czy oddałeś wszystkie zaległe prace do oceny

Klasa 7 a

Język angielski grupa 1:
Temat: Shopping for clothes.
– przeczytaj dialog ze str.88;
– zapoznaj się ze zwrotami z ramki;
– zapisz 5 wybranych wyrażeń wraz z tłumaczeniem do zeszytu;
– wykonaj ćw.1,2,3, str.82 w zeszycie ćwiczeń.
Informatyka grupa 1:
Praca z dokumentem tekstowym – przeczytaj i wykonaj ćwiczenia. Odeślij ćw. 9 str. 180 i zad. 7 str. 183.
Język angielski grupa 2:
Topic: Doskonalenie rozumienia tekstów słuchanych w kontekście szkoły.
– dokończ zadania ze środy
– wykonaj zad.1,2,3/93 w ćwiczeniach
Język polski:
Temat: Rodzina wyrazów.
– zapoznaj się z informacjami na temat grupy wyrazów, które mają wspólne podstawowe
znaczenie (podręcznik, str. 299). Wyjaśnij w zeszycie pojęcia: rodzina wyrazów, rdzeń,
wyrazy pokrewne;
– w zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1, 2, 3 i 4, str. 122.
Zajęcia z wychowawcą:
Lekcja online.
Wychowanie fizyczne:
Włącz ulubioną muzykę. Wykonaj 15 minutowa rozgrzewkę do muzyki, następnie wykonaj dowolną aktywność fizyczną. Jeśli masz jakieś zaległości wyślij je dzisiaj do mnie.
Biologia:
Temat: Podsumowanie wiadomości.
– wykonaj zadania. Link na Vulkanie. Nie musisz drukować, odpowiedzi zapisz do zeszytu,
zrób zdjęcie i wyślij ekl@sp11katowice.pl do 5.05 (później link będzie nieaktywny).
Matematyka:
Temat: Notacja wykładnicza.
Przeanalizuj przykłady ze strony 241 z podręcznika.
Zrób zadanie 1 strona 242 podręcznik.
Język niemiecki grupa 2:
Temat: Projekt „Meine Schule”.
– wykonaj projekt „Moja szkoła” zgodnie z instrukcją umieszczoną w folderze na dysku Google
(link w wiadomościach na Vulcanie).

Klasa 7 b

Język angielski:
Topic: An unusual school. Listening comprehension.
– zapoznaj się ze słówkami w zadaniu 2/99 w podręczniku (w razie czego skorzystaj z banku słówek str. 103), a następnie wykonaj zad. 5/99 w zeszycie (zrób sobie tabelkę z podziałem na: places of learning-miesjca do nauki; people in schools-ludzie w szkołach; places/rooms at school-miejsca/pomieszczenia w szkołach) i uzupełnij słówkami z zad.2. Następnie sprawdź z nagraniem: https://drive.google.com/file/d/1EuAAqz1pYS7_ZHwPcv0-NaQyiL7LUXPs/view?usp=sharing
– wysłuchaj nagrania do zad. 3/99: https://drive.google.com/file/d/1Xz469HL9dOyE2gG8XS-iRCOPslEo6oAw/view?usp=sharing. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.
– wykonaj zad. 6,7/99 z podręcznika a odpowiedzi zapisz w zeszycie.
Geografia:
Temat: Lekcja powtórzeniowa.
– przeczytaj w podręczniku podsumowanie trzech części: Rolnictwo i przemysł Polski-str.145, Usługi w Polsce- str. 161 i Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego- str.168;
– ustnie wykonaj zadania w „Sprawdź czy potrafisz” str. 146, 162,168 (odpowiedzi, jak pamiętasz są w podręczniku);
– pisemnie wykonaj zadania w „Zeszycie ćwiczeń” str. 100-101.
Matematyka:
Temat: Notacja wykładnicza.
– zrób zadanie 1 strona 242 z podręcznika.
Zajęcia z wychowawcą:
– spotkanie online 10.00;
– obejrzyj prezentację wysłaną na Twoją pocztę i koniecznie zastosuj się do niej!
Język polski:
Temat: O wyrazach, które mają ograniczony zasięg.
– przeczytaj z podręcznika rozdział: Słownictwo o ograniczonym zasięgu str. 302;
– sporządź w zeszycie notatkę, w której wyjaśnisz, co to są: archaizmy, terminy naukowe, odmiany środowiskowe języka ;
– wykonaj w zeszycie zad. 2 str. 302, zad. 6 str. 303.
Religia:
Temat 57 Miłosierdzie Boże w praktyce.
– zapisz temat w zeszycie;
– pooglądaj:
http://propublico.tv/dla-mlodziezy/sieroty-z-betlejem-1035-min/
Wychowanie fizyczne:
Wychowanie fizyczne:
Włącz ulubioną muzykę. Wykonaj 15 minutowa rozgrzewkę do muzyki, następnie wykonaj dowolną aktywność fizyczną. Jeśli masz jakieś zaległości wyślij je dzisiaj do mnie.
Plastyka:
– zapoznaj się z informacją nt. bezpiecznej pracy z nożem (informację znajdziesz na swojej poczcie na vulcanie);
– wykonaj rzeźbę w mydle (praca na 2 godz. lekcyjne)
https://www.youtube.com/watch?v=WhhE5uRb-NI

Klasa 7 c

Informatyka
https://www.youtube.com/watch?v=y6GOYVTVvqo
Zadanie do wykonania
Zapisz w zeszycie po jednym przykładzie pętli for, while, do while wraz z komentarzem.
Plastyka
– zapoznaj się z informacją nt. bezpiecznej pracy z nożem (informację znajdziesz na swojej poczcie na vulcanie);
– wykonaj rzeźbę w mydle (praca na 2 godz. lekcyjne)
https://www.youtube.com/watch?v=WhhE5uRb-NI
Wychowanie fizyczne
Koszykówka- technika rzutu.
https://www.youtube.com/watch?v=DJWS4b4AItQ
Zajęcia z wychowawcą
Temat: Akceptacja drogą do szczęścia. Lekcja online.
Język niemiecki
Temat: Was lernt ihr? – odmiana czasownika.
– sprawdź poprawne odpowiedzi do zadań z ostatniej lekcji (link w wiadomościach na Vulcanie);
– zobacz krótką prezentację o szkole przypominającą m.in. odmianę czasownika https://www.youtube.com/watch?v=DU3qSGw1jGI ;
– odmień w l. poj. oraz mn. czasowniki „besuchen” (uczęszczać) i „bleiben” (zostać);
– zrób zad. 3 w zeszycie ćwiczeń, str. 46.
Matematyka
Temat: Notacja wykładnicza.
Przeczytaj informacje na stronie 237 i 241w podręczniku.
Zobacz filmik: https://www.youtube.com/watch?v=VfR5h-MZdoI
Zrób zadanie 1 strona 238 podręcznik oraz zadanie 1 strona 242 podręcznik.
Język polski
Temat: Rodzina wyrazów.
– zapoznaj się z informacjami na temat grupy wyrazów, które mają wspólne podstawowe znaczenie (podręcznik, str. 299). Wyjaśnij w zeszycie pojęcia: rodzina wyrazów, rdzeń, wyrazy pokrewne;
– w zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 1, 2, 3 i 4, str. 122.
Wychowanie do życia w rodzinie
Temat: Mężczyzna i kobieta. Co warto wiedzieć o ich płodności? Podział na grupy, temat obowiązuje przez dwa tygodnie. Na skrzynkę mailową otrzymasz prezentację multimedialną, Zapoznaj się z nią i przypomnij sobie budowę męskich i żeńskich narządów rozrodczych.

Klasa 8 a

Język angielski I grupa:
Temat: New sports opportunities. Rozumienie tekstów pisanych.
– lekcja on – line, 9.00-9.45;
– wykonaj ćw.3,4,5 i 8 str.108-109.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem krzesła.
– dla chętnych !!! Opis ćwiczeń (minimum 3) lub zdjęcia proszę przesyłać na adres pb@sp11katowice.pl. Najciekawsze i najbardziej pomysłowe zostaną nagodzone oceną z aktywności.
Historia:
W związku ze zbliżającymi się świętami państwowymi i kościelnymi 1-3 maja- proszę zapoznać się z prezentacjami na temat tych wydarzeń;
– prezentacje są wysłane na wasze maile.
Matematyka:
Temat: Długość okręgu, liczba π.
– spotkanie online w godzinach 10.00 – 10.45.
Język polski:
Temat: W poszukiwaniu własnej drogi życia.
– przeczytaj tekst zamieszczony w podręczniku str. 205-206;
– scharakteryzuj wybranego bohatera literackiego, który mógłby być dla Bebe wzorem do naśladowania ( ustnie);
– zapoznaj się z informacją „Mam pojęcie” str. 206;
– napisz, czy profesora Dmuchawca można określić mianem autorytetu.
– sformułuj 3 argumenty, którymi uzasadnisz swoje zdanie;
Wiedza o społeczeństwie:
– przeczytaj informację na temat Zjednoczona Europa-s.175, wypisz do zeszytu nazwiska twórców Unii Europejskiej i krótko opisz ich zasługi.

Klasa 8 b

Informatyka
https://www.youtube.com/watch?v=y6GOYVTVvqo
Zadanie do wykonania
Zapisz w zeszycie po jednym przykładzie pętli for, while, do while wraz z komentarzem.
Chemia
Temat: Kwasy karboksylowe.
– lekcja online godz. 10:00. Link do lekcji zostanie wysłany na vulcanie 5 minut przed lekcją.
Język angielski
Temat: Illnesses and symptoms. Giving advice.
– wykonaj ćw.7 ze str.117;
– wykonaj ćw.5 str.118 – ułóż kilka jednozdaniowych dialogów tak jak w przykładzie i zapisz je do zeszytu.
Fizyka
Temat: Obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadeł.
– korzystając z podręcznika oraz filmów https://youtu.be/imtdDMTS0cQ i https://youtu.be/u-reinbibYk proszę uzupełnić przesłaną kartę pracy.
Język niemiecki:
Temat: Wie ist das Wetter heute? (Jaka jest dziś pogoda?)
– przepisz do zeszytu zwroty związane z pogodą z podręcznika str.82;
– zobacz nagranie https://www.youtube.com/watch?v=xDp5kZIypJI
– wypisz z nagrania zwroty związane z burzą i mrozem oraz odpowiedz w zeszycie na pytanie zawarte w temacie lekcji.
Język polski
Temat: Czego nie może zabraknąć w życiorysie i podaniu?
– zapoznaj się z informacją zamieszczoną w podręczniku str. 193;
– zapisz, jakie informacje powinny znaleźć się w życiorysie;
– wykonaj ćwiczenie 1 (zeszyt ćwiczeń) str. 222.
WOS
W związku ze zbliżającymi się świętami państwowymi i kościelnymi 1-3 maja- proszę zapoznać się z prezentacjami na temat tych wydarzeń.
Prezentacje są wysłane na wasze maile

Klasa 8 c

Informatyka:
https://www.youtube.com/watch?v=y6GOYVTVvqo
Zadanie do wykonania
Zapisz w zeszycie po jednym przykładzie pętli for, while, do while wraz z komentarzem.
Geografia:
Temat: Lekcja powtórzeniowa.
– przeczytaj w podręczniku podsumowanie działu: Ameryka Północna i Ameryka Południowa- strona 148;
– ustnie wykonaj zadania w- Sprawdź się!- na stronie 149- 150;
– przypomnij sobie informacje o Kanadzie i USA, oraz poszukaj na mapach od 101-103 największych krain geograficznych, rzek, jezior, państw i ich stolic.
Tym razem niczego nie odsyłasz.
Wiedza o społeczeństwie:
Temat: Organizacje obywatelskie (lekcja online).
Język polski:
Temat: W poszukiwaniu własnej drogi życia.
– przeczytaj tekst zamieszczony w podręczniku str. 205-206;
– scharakteryzuj wybranego bohatera literackiego, który mógłby być dla Bebe wzorem do naśladowania (ustnie);
– zapoznaj się z informacją „Mam pojęcie” str. 206;
– napisz, czy profesora Dmuchawca można określić mianem autorytetu;
– sformułuj 3 argumenty, którymi uzasadnisz swoje zdanie;
Język niemiecki:
Temat: Projekt „Meine Lieblingsjahreszeit”.
– wykonaj projekt „Moja ulubiona pora roku” według wskazówek z wczorajszej lekcji.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Doskonalimy naszą skoczność.
– postaraj się wykonać trening, który znajdziesz w linku
https://www.youtube.com/watch?v=IRQi1PZ0_dc
Fizyka:
Temat: Obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadeł.
– korzystając z podręcznika oraz filmów https://youtu.be/imtdDMTS0cQ i https://youtu.be/u-reinbibYk proszę uzupełnić przesłaną kartę pracy.
Edukacja dla bezpieczeństwa:
Temat: Zaliczenie nr 2 – zgodnie z informacją zamieszczoną w poniedziałek 27.04

Skip to content