Zadania na czwartek 23 kwietnia

Klasa 1 a

Religia:
– uzupełnij w książce temat 40 „Świętujemy zmartwychwstanie Jezusa”, zobacz też wersję zamieszczoną na płycie.
Edukacja polonistyczna:
– naucz się czytać sylaby i zdania w podręczniku na str. 46;
– wpisz do zeszytu wyrazy: czekolada, Szczepan z podziałem na sylaby i głoski (Szcze -pan, Sz-cz-e-p-a-n), oznacz samogłoski i spółgłoski, zrób rysunek i napisz po jednej linii dwuznak cz, Cz;
– wykonaj zad. 1 i 2 w ćwiczeniach na str. 41.
Edukacja matematyczna:
– rozwiąż zadania: 1 str. 39 i zad. 3 str. 36 w ćwiczeniach.
Edukacja informatyczna:
– weź udział w spotkaniu online.

Klasa 1 b

Edukacja polonistyczna:
– zrób ćwiczenia na str. 42 i 43 (do sprawdzenia).
Edukacja matematyczna :
– przeczytaj zadania na str. 42 (podręcznik) rozwiązania zapisz w zeszycie (do sprawdzenia).
Edukacja plastyczna:
– wykonaj plakat z okazji Święta Ziemi.
Religia:
Lekcja on-line – Zmartwychwstały Pan Jezus żyje wśród nas.
– wykonaj ćwiczenia
– skorzystaj z płyty dołączonej do podręcznika.

Klasa 1 c

Edukacja informatyczna:
– obejrzyj filmik przypominający wybrane funkcje programu Paint (załącznik);
– w programie „Paint” stwórz prace o temacie „Życie pszczoły”, wykorzystaj m.in. narzędzia: pędzel, ołówek, wypełnienie kolorem, gumka. Poproś dorosłego, aby pracę wysłał do nauczyciela.
Edukacja polonistyczno- społeczna:
– drukowane litery Ż, ż, Rz, ż- wykonaj zadania z podręcznika ze str. 50, 51;
– weź udział w zajęciach online z wychowawcą.
Wychowanie fizyczne:
– zajęcia z wykorzystaniem codziennych przedmiotów- weź udział w zajęciach ruchowych wykorzystując przedmioty codziennego użytku (załącznik).

Klasa 2 a

Edukacja polonistyczna:
– ułóż zdania z rozsypanek wyrazowych – ćwiczenia polonistyczne cz. 4 – str. 8;
– zapamiętaj zasadę pisowni ,,nie” z czasownikami i przymiotnikami – ćwiczenia cz. 4 – str. 9.
Edukacja matematyczna:
– zapisz w zeszycie temat: Liczenie w zakresie 1000;
– rozwiąż zadania 1-4 – podręcznik str. 49.
Religia:
– uzupełnij w podręczniku temat 38 Jezu ufam Tobie – Niedziela Miłosierdzia Bożego, str. 78-79;
– obejrzyj Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach: https://www.youtube.com/watch?v=2Q1xcOTWhlQ
– zaśpiewaj piosenkę: Oto jest dzień.
Język angielski:
– Topic: The Wild Wasp.
– posłuchaj piosenki Wash your hands https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE
– przypomnij sobie historyjkę (str. 54-55) https://www.youtube.com/watch?v=9LA2uABdNLw
– zad. 2 str. 56 (podręcznik) przeczytaj nazwy produktów spożywczych, wskaż właściwe rysunki;
– zapisz w zeszycie dzisiejszy temat;
– zad. 3/4 str. 56 (podręcznik) posłuchaj piosenki „The Wild Wasp song”, połącz w pary właściwe rysunki i zaśpiewaj piosenkę;
– wykonaj ćw. 1 i 2 na str. 53 w zeszycie ćwiczeń.

Klasa 2 b

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj w podręczniku wiersz „Czterolistna koniczyna” str. 39;
– odszukaj czasowniki, wpisz je w kolumnie do zeszytu, obok napisz przeczenie zgodnie z poznaną zasadą (np. drży – nie drży);
– wykonaj w ćwiczeniach polonistyczno – społecznych zad. 3 str. 77 (wraz z dwoma kwadracikami u dołu strony);
– wykonaj w ćwiczeniach polonistyczno – społecznych zad. 2 str. 80 (odszukaj czasowniki w zdaniach, podkreśl je dwoma liniami).
Edukacja matematyczna:
– ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze str. 49 zad. 1-5.
Edukacja informatyczna:
– wykonaj wiosenny quiz:
https://learningapps.org/3221145
Edukacja zdrowotna:
https://www.youtube.com/watch?v=WbMKgaPPAs0
Język angielski:
Topic: Meals.
– posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
– spójrz na zad. 1 na str. 57 w podręczniku. Przyjrzyj się ilustracjom, jakie posiłki są na nich przedstawione? Posłuchaj nagrania, wskaż właściwe rysunki i powtórz nowe słówka. Spróbuj przeczytać wyrazy, a następnie powiedz je z pamięci;

Klasa 3 a

Edukacja polonistyczna:
Temat: Amelka i ekipa filmowa.
– przeczytaj opowiadanie w podręczniku na str. 40-41;
– zapisz temat lekcji w zeszycie;
– odpowiedz pisemnie na pytania znajdujące się pod opowiadaniem str. 41 ćw. 1, 2, 3 (może ci się przydać karta pracy – załącznik nr 11);
– wykonaj zadanie w ćwiczeniach str. 70 ćw. 1;
– napisz w zeszycie kilka zdań o twoich zainteresowaniach i pasjach;
Edukacja matematyczna:
Temat: Liczby wielocyfrowe- zadania tekstowe.
– wykonaj zadanie w ćwiczeniach dodatkowych str. 56 ćw. 1.
Język angielski:
Topic: On this street.
– zaśpiewaj piosenkę „I like shopping” przypominając sobie nazwy sklepów;
– zad. 1 str. 53 w podręczniku. Posłuchaj piosenki „On this street” wskazując właściwe rysunki, zaśpiewaj piosenkę;
– zad. 2 str. 53, popatrz na ramkę detektywa. Przeczytaj zdania. Pamiętaj! Zwrotu There is (znajduje się) używamy w liczbie pojedynczej, zwrotu There are (znajdują się) w liczbie mnogiej. Następnie przeczytaj zdania i wybierz właściwą odpowiedź. Sprawdź odpowiedzi słuchając nagrania;
– zapisz w zeszycie temat i zdania z ramki detektywa;
– zad. 3 str. 53, popatrz na obrazek, przeczytaj i posłuchaj dialogów;
– wykonaj ćw. 1 i 2 ze str. 51 w zeszycie ćwiczeń;
– wykonaj karty obrazkowe i zagraj w dowolną grę utrwalającą słownictwo (wycinanki w zeszycie ćwiczeń).
Religia:
We wspólnocie Kościoła przepraszamy Boga i ludzi.
– lekcja on-line.

Klasa 3 b

Edukacja polonistyczna:
– sprawdź czy już potrafisz – wykonaj zadania sprawdzające umiejętności i wiadomości z zakresu tematyki filmowej, ćwiczenia str. 78/79 (odeślij pracę do nauczyciela).
Edukacja matematyczna:
– poćwicz dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w zakresie 100 w „Liczę” na str. 60/61(odeślij pracę do nauczyciela).
Edukacja plastyczna:
– wykonaj bociany według wzoru, który znajdziecie w załączniku.
Język angielski:
– lekcja online.

Klasa 4 a

Język angielski, grupa I:
Temat: Test yourself.
– str.76 (zeszyt ćwiczeń).
Język polski:
Temat: Dziecko ma prawo do…
– przypomnij, z jakich elementów składa się list i jak należy je rozmieścić (miejscowość, data, nagłówek, zwrot do adresata, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, podpis);
– napisz (na kartce A 4) list do króla Maciusia, w którym przedstawisz problemy współczesnych dzieci (zdjęcie pracy odeślij do piątku na adres nauczyciela: abernas@sp11katowice.pl);
– zwróć uwagę na pisownię zwrotów grzecznościowych, typu Tobie, Ciebie;
– pamiętaj o znakach interpunkcyjnych: przecinku, pytajniku, kropce.
Przyroda:
Temat: Krajobraz wczoraj i dziś.
– napisz ręcznie w zeszycie referat (do 10 zdań) pt. „Jak powstały Katowice?”. Zrób zdjęcie i wyślij ekl@sp11katowice.pl do 30.04.
Historia: Temat: Tadeusz Kościuszko na czele powstania.
– przeczytaj rozdz. 3 str. 89-93, wypełnij kartę pracy i wyślij na adres dc@sp11katowice.pl (kartę wyślę na adres ucznia).
Matematyka:
Temat: Prostopadłościan i sześcian.
– przeczytaj tekst ze str. 163 (podręcznik);
– zrób zadanie 4, 5 i 6 str. 164.

Klasa 4 b

Wychowanie fizyczne:
– wykonaj trening, zwiększ sobie czas na odpoczynek, https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI
Matematyka:
– odpowiedź ustna z dodawania i odejmowania ułamków online.
Historia:
Temat: Tadeusz Kościuszko na czele powstania.
– przeczytaj rozdz. 3 str. 89-93, wypełnij kartę pracy i wyślij na adres dc@sp11katowice.pl (kartę wyślę na adres ucznia).
Język polski:
Temat: O związkach wyrazowych w zdaniu.
– zapoznaj się z informacjami o związkach wyrazowych (podręcznik, str. 148). Zapisz najważniejsze wiadomości do zeszytu. Możesz także skorzystać z notatki załączonej w tym pliku https://www.szybkiplik.pl/u6SAfKYx8e;
– następnie na platformie: https://epodreczniki.pl/a/wynajduj-okreslenia-i-rozwijaj-zdania/DcbmOmjFS , wykonaj ćwiczenia 4, 5 i 6 . Sprawdź rozwiązanie;
– w zeszycie ćwiczeń wykonaj zadnie 1, str. 39.
Godzina wychowawcza:
– zobacz krótki film o tolerancji https://www.youtube.com/watch?v=DL1Au8gOs9M

Klasa 5 a

Wychowanie fizyczne:
– wykorzystaj czas na nadrobienie zaległości ruchowych z tego tego tygodnia.
– jeśli pracowałeś systematycznie i nie masz zaległości, wybierz sobie dowolne ćwiczenia z tego tygodnia i poruszaj się;
– pamiętaj, że ruch jest bardzo potrzebny, aby organizm prawidłowo funkcjonował, zwłaszcza teraz, kiedy musimy ograniczać wyjścia z domu;
– za jakiś czas będę Was prosiła o wysłanie filmiku z Waszych tańców. Póki co, tańczcie, ruszajcie się.
Historia:
Temat: „B.Chrobry- pierwszy król”
– przeczytaj informacje z podręcznika str. 170-174;
– wykonaj ćw. 1, 2, 3 str. 174.
Technika:
– wykonaj rysunek techniczny str. 61.
Plastyka:
Temat: Kompozycja dynamiczna w sztuce baroku.
– przeczytaj i zrób krótką notatkę w zeszycie nt. sztuki baroku (podręcznik str. 56-57)
– dokończ pracę plastyczną pt: Wiosenne ptaki, rośliny.
Język angielski gr.1:
Topic: Extreme sports. Sports equipment. Reading.
– przepisz do zeszytu tabelkę Vocabulary w podręczniku na str. 89 wraz z polskimi znaczeniami (znajdziesz je w podręczniku na str. 90);
– wykonaj ćw. 2, 3 w podręczniku na str. 86.
Język angielski gr.2:
Topic: Writing time. Piszemy bloga o ulubionym sporcie. Kontynuacja.
– na podstawie zad. 8/89 w podręczniku oraz przygotowanych informacji wczoraj (zad. 9/89) napisz wpis na blogu o swoim ulubionym sporcie; możesz napisać w zeszycie lub na komputerze; wyślij proszę swoją pracę do mnie do 24 kwietnia na adres: akuc@sp11katowice.pl;
– wykonaj zad. 8/87 w ćwiczeniach.
Język polski:
Temat: Kartkówka online – podmiot, orzeczenie i przydawka.
– sprawdź swoje wiadomości z zakresu rodzajów podmiotów, orzeczenia czasownikowego i przydawki oraz rozpoznawania tych części w zdaniach;
– link do zestawu zadań dostępny będzie na Vulcanie (na kontach uczniów oraz opiekunów) od godziny 10.00-12.00;
– test wykonaj tylko raz i odeślij do mnie na adres az@sp11katowice.pl

Klasa 5 b

Język polski:
Temat: Gołębi problem okiem dziennikarza.
– przeczytaj tekst zamieszczony w pomarańczowym podręczniku str. 191;
– zapoznaj się z informacją Wiem więcej pomarańczowy podręcznik str. 193;
– zapisz w zeszycie znaczenie wyrazu lid (słowniczek str. 193);
– zapisz tytuł i śródtytuły przeczytanego artykułu str. 191;
– przytocz początkową część artykułu (lid), która została zapisana pogrubioną czcionką i napisz o czym informuje.
Język angielski gr. I:
Topic: Extreme sports. Sports equipment. Reading.
– przepisz do zeszytu tabelkę Vocabulary w podręczniku na str. 89 wraz z polskimi znaczeniami (znajdziesz je w podręczniku na str. 90);
– wykonaj ćw. 2,3 w podręczniku na str. 86.
Informatyka gr. I, II:
Temat: Krótka historia.
– utwórz prezentację zgodnie z instrukcją zamieszczoną w podręczniku str. 95-98.
Plastyka:
Temat: Kompozycja dynamiczna w sztuce baroku.
– przeczytaj i zrób krótką notatkę w zeszycie nt. sztuki baroku (podręcznik str. 56-57)
– dokończ pracę plastyczną pt: Wiosenne ptaki, rośliny.
Historia:
Temat: „Bolesław Chrobry-pierwszy król”.
– wykonaj ćw. 1, 2, 3 str. 170-174
Wychowanie fizyczne:
Temat: Wzmacnianie mięśni posturalnych.
https://youtu.be/lzXgFEx_8DI

Klasa 5 c

Matematyka:
Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych.
– przypomnij sobie film:
https://www.youtube.com/watch?v=NmuR91sLyLk
– wykonaj w zeszycie zadanie 2 i 4 ze str. 168 z podręcznika.
Plastyka:
Temat: Kompozycja dynamiczna w sztuce baroku.
– przeczytaj i zrób krótką notatkę w zeszycie nt. sztuki baroku (podręcznik str. 56-57);
– dokończ pracę plastyczną pt.: Wiosenne ptaki, rośliny.
Historia:
Temat: Średniowieczne miasto i wieś.
– przeczytaj rozdział 3 str. 142-147;
– wykonaj notatkę w zeszycie według punktów: 1. gdzie i w jaki sposób powstawały miasta i wsie, zwróć uwagę na pojęcie lokacja; 2. samorząd w mieście i wsi; 3. główne zajęcia mieszkańców w średniowiecznym mieście i na wsi;
– możesz to zrobić w tabelce.
Język angielski:
Topic: Revison. Part 1. Powtórzenie wiadomości z unitu 7 (cz.1)
– wykonaj zadania w ćwiczeniach: zad. 1, 2/91 oraz 7, 9/89.
Język polski:
Temat: Na koniec świata … i jeszcze dalej.
– przeczytaj tekst ze str. 175 – 177 w pomarańczowym podręczniku;
– zapraszam Cię na spotkanie online o godzinie 11.00.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Wzmacnianie mięśni posturalnych.
https://youtu.be/lzXgFEx_8DI

Klasa 5 d

Plastyka:
Temat: Kompozycja dynamiczna w sztuce baroku.
– przeczytaj i zrób krótką notatkę w zeszycie nt. sztuki baroku (podręcznik str. 56-57)
– dokończ pracę plastyczną pt: Wiosenne ptaki, rośliny.
Matematyka:
Temat: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
– spotkanie online 10.15 – 11.00
– wykonaj zadanie 1 ze str. 172 z podręcznika.
Muzyka:
– wysłuchaj utworu www.youtube.com/watch?v=poXm5QBYxqg&list=PL5176DA6B10BAC1C9&index=1
i wypisz instrumenty, jakie w nim występują;
– opisz muzykę ludową Niemiec;
– zrób zdjęcia notatek z tematów Folklor naszych sąsiadów (Słowacja, Czechy, Ukraina, Rosja, Niemcy) i wyślij na adres ag@sp11katowice.pl
Język polski:
Temat: Każdy ma swoje zdanie – różny punkt widzenia.
– zapisz w zeszycie znaczenie wyrazów aprobata, dezaprobata (słowniczek str. 193) i użyj ich w zdaniach na temat problemu krakowskich gołębi;
– wykonaj zadanie 9 str. 193 np. Turysta: Jestem zachwycony krakowskimi gołębiami. To wspaniała wizytówka miasta.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Wzmacnianie mięśni brzucha.
https://youtu.be/seotjT0PIFQ
Informatyka:
Krótka historia:
– utwórz prezentację zgodnie z instrukcją str. 95-98.

Klasa 6 a

Historia:
Temat: Kultura polska doby oświecenia.
– przeczytaj rozdział, sprawdź swoje wiadomości korzystając z pytań na końcu rozdziału;
– wykonaj miniprojekt (pytanie 6) str. 168 – prześlij do 30.04 na adres dc@sp11katowice.pl.
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 38 „Niedziela – czas na refleksję” i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń do tego tematu.
Matematyka:
Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych kartkówka online
– link do testu zostanie rozesłany przez Vulcan i pocztę klasową o godzinie 12.00. Czas dostępu do testu 1 godzina.
Język polski:
– zapraszam na lekcję online o godzinie 13.30.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Ćwiczenia z nietypowym przyborem.
– wykonaj zestaw ćwiczeń z ręcznikiem, który znajdziesz pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR21NoT_vHnbzSIAwN6–dbVsINHWkpg7cKnD9XMIUW17BOqewGRs9REFjU
Język angielski: gr.1
Topic: Test z rozdziału 7.
– rozwiąż test dostępny pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1mqF6VkRnVR4gxftYJK9jchd-
_fDOKntb0uXQSp4eNKfGTw/viewform zgodnie z ustaleniami w dniu dzisiejszym do godziny 17:00 (nagranie do testu 9:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15smfTVCe9mujYYOgbF4Ipbh5GLl5e_to.

Klasa 6 b

Plastyka:
Temat: Początki nowoczesnej architektury.
– wykonaj w zeszycie rysunek wybranego budynku ze str. 82-86.
Historia:
Temat: „Francja republiką”- przeczytaj temat str. 190 – 193;
– wypisz z tekstu kim byli jakobini i co to była gilotyna.
Język polski:
Temat: Związki wyrazowe z przydawką – ćwiczenia.
– przypomnij sobie nową wiadomość str. 137 fioletowy podręcznik;
– wykonaj zadanie 5 str. 137.
Biologia:
Temat: Przegląd i znaczenie gadów.
– na podstawie podręcznika zrób zadanie 3 i 4 str. 111;
– proponuję https://epodreczniki.pl/a/gady/D1AaUku0v – punkt 2 przegląd gadów żyjących w Polsce;
– zrób zdjęcie zeszytu od 16.03 i wyślij ekl@sp11katowice.pl do 24.04.
Matematyka:
Temat: Upraszczanie wyrażeń algebraicznych.
– zrób zadania 1 i 5 ze str. 79 z ćwiczeń oraz zadanie 9 ze str. 80 z ćwiczeń.
Technika:
Temat: Rzuty aksonometryczne.
– przeczytaj notatkę str. 46;
– wykonaj dwa ćwiczenia z trzech ćw. od 3-5 str. 47. P;
– prześlij zdjęcia ćwiczeń z poprzedniego tygodnia i aktualne.

Klasa 6 c

Historia:
Temat utrwalenie wiadomości z rozdziału V Upadek Rzeczypospolitej
– wykonaj test podsumowujący z podręcznika, str. 182. Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie
Biologia:
Temat: Powtórzenie wiadomości.
– zajęcia online. O godzinie 11.15 włącz swoją pocztę i czekaj na zaproszenie do udziału w lekcji. Przygotuj zeszyt.
Język angielski:
Topic: Present Perfect Tense.
– wydrukuj i wklej lub przepisz do zeszytu informacje o czasie Present Perfect: https://drive.google.com/file/d/1peoEjKcPYHo-zC7dG1HDjt3G6PPx54DO/view?usp=sharing
– wykonaj kartę pracy: https://drive.google.com/file/d/1FXbe5YUKFqVtWN_hfK8zrAS_5uJ7IoX7/view?usp=sharing
Wychowanie fizyczne:
Wykorzystaj czas na nadrobienie zaległości ruchowych z tego tygodnia.
Jeśli pracowałeś systematycznie i nie masz zaległości, wybierz sobie dowolne ćwiczenia z tego tygodnia i poruszaj się. Pamiętaj, że ruch jest bardzo potrzebny, aby organizm prawidłowo funkcjonował, zwłaszcza teraz, kiedy musimy ograniczać wyjścia z domu.
Za jakiś czas będę Was prosiła o wysłanie filmiku z Waszych tańców. Póki co, tańczcie, ruszajcie się.
Powodzenia
Język polski:
Temat: Przydaje blasku rzeczownikowi- przydawka (lekcja online).
– zajęcia online o godzinie 10.00-11.00 Włącz swoją pocztę i czekaj na zaproszenie do udziału w lekcji.
Plastyka:
Temat: Początki nowoczesnej architektury
– wykonaj w zeszycie rysunek wybranego budynku ze str. 82-86

Klasa 7 a

Język angielski grupa1:
Temat: The history of the shopping centre.
– przeczytaj tekst na str. 85;
– ćw. 4, 5, 6 str. 85 w zeszycie.
Informatyka:
– zapoznaj się z tematem 4.5. Programowanie w języku Logo.
Język angielski grupa2:
Topic: First Conditional. I okres warunkowy.
– wydrukuj i wklej lub przepisz do zeszytu notatkę: https://drive.google.com/file/d/1TpR36DbCN0Js1ESN_SnMsK3ku4Ofb4bm/view?usp=sharing
– wykonaj zadania z karty pracy: https://drive.google.com/file/d/1SBOrwHUSr_wTP-bjzHJAzSrCeFOcPy77/view?usp=sharing
Język polski:
Temat: Neologizmy w wierszu Leśmiana?
– zapoznaj się z pojęciem neologizmów (podręcznik, str. 151) i zapisz notatkę do zeszytu;
– w wierszu Leśmiana „Dziewczyna” wskaż użyte neologizmy. Jakie znaczenia przekazują? Co tekst zyskuje dzięki nim? (np. „usił”, „strwoń” – neologizmy tworzą atmosferę
niezwykłości, związanej z wyjątkowością wysiłków podjętych przez bohaterów).
Zajęcia z wychowawcą:
– lekcja online.
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj jakąkolwiek aktywność fizyczną (taniec, ćwiczenia), zrób zdjęcie i wyślij na mój adres: jborgiel@sp11katowice.pl , lub na mojego messengera.
Biologia:
Temat: Higiena i choroby układu nerwowego.
– zajęcia online. O godzinie 12.15 włącz swoją pocztę i czekaj na zaproszenie do udziału w lekcji. Przygotuj zeszyt.
Matematyka:
Temat: potęgowanie iloczynu i ilorazu.
– przeczytaj informację ze str. 231 z podręcznika;
– wykonaj zadanie 1 ze str. 232 z podręcznika.
Język niemiecki:
Temat: In der Schule – ćwiczenia leksykalne.
– wykonaj ćw. 1, 2, 7 z zeszytu ćwiczeń str. 46-47;
– przeczytaj informację o tworzeniu rzeczowników złożonych z podręcznika str. 80;
– zrób ćwiczenie 8 z zeszytu ćwiczeń dotyczące rzeczowników złożonych.

Klasa 7 b

Język angielski:
Topic: First Conditional. I okres warunkowy.
– wydrukuj i wklej lub przepisz do zeszytu notatkę: https://drive.google.com/file/d/1TpR36DbCN0Js1ESN_SnMsK3ku4Ofb4bm/view?usp=sharing
– wykonaj zadania z karty pracy: https://drive.google.com/file/d/1SBOrwHUSr_wTP-bjzHJAzSrCeFOcPy77/view?usp=sharing
Geografia:
Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.
– korzystając z podręcznika, odpowiedz pisemnie w zeszycie, jak powstają i dlaczego są groźne: kwaśne deszcze, smog i nadmierna eutrofizacja wody;
– wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania;
– zrób zdjęcia i prześlij na adres: wp@sp11katowice.pl.
https://epodreczniki.pl/a/jak-ludzie-zagrazaja-przyrodzie/DxgCv3Vf9
https://www.youtube.com/watch?v=e6rglsLy1Ys (można włączyć polskie napisy – ustawienia, -napisy, -przetłumacz automatycznie -na liście szukasz język polski).
Matematyka:
Temat: Potęgowanie iloczynu i ilorazu.
Lekcja online 9.00-9.45.
– wykonaj zadanie 1 ze str. 232 z podręcznika.
Zajęcia z wychowawcą:
Lekcja online 10.00-10.30
Język polski:
Temat: Pokonać przestworza. O Ikarze znad Dunajca.
– zapoznaj się z notatką o autorze str. 192 oraz informacją o lekturze str. 193 (podręcznik);
– odczytaj tekst Aleksandra Minorskiego „Ikar znad Dunajca” str. 192-194 oraz „ Mam pojęcie” str. 194;
– przypomnij sobie mit o Ikarze (możesz skorzystać z internetu);
– zastanów się nad tym, co łączy Jana z mitologicznym bohaterem;
– odpowiedz pisemnie na pytania 5-7 str. 194.
Religia:
– poświęć te zajęcia na powtórzenie wiadomości z katechizmu pamięciowego: uczynki miłosierdzia względem ciała.
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj jakąkolwiek aktywność fizyczną (taniec, ćwiczenia);
– zrób zdjęcie i wyślij na mój adres: jborgiel@sp11katowice.pl lub na mojego messengera.
Plastyka:
– zobacz filmik https://www.youtube.com/watch?v=WhhE5uRb-NI i postaraj się o mydło… działać będziemy za tydzień.

Klasa 7 c

Informatyka:
https://www.youtube.com/watch?v=ErOzmh3BiXU
https://www.youtube.com/watch?v=Kc98tH59A_U
https://www.youtube.com/watch?v=hXLbgSh1Wo0
– zapisz programy z filmów na dysku, a kody 2 wybranych programów zapisz do zeszytu.
Plastyka:
– zobacz filmik https://www.youtube.com/watch?v=WhhE5uRb-NI i postaraj sie o mydło… działać będziemy za tydzień.
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj trening, zwiększ sobie czas na odpoczynek, https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI
Zajęcia z wychowawcą:
Temat: Akceptacja drogą do szczęścia. Lekcja online.
Język niemiecki:
Temat: Eine Schule in Walldorf – czytanie ze zrozumieniem (lekcja on-line)
Matematyka:
Temat: Potęgowanie potęgi.
– przeczytaj informacje ze str. 229 z podręcznika.
– wykonaj zadania 1 i 2 ze str. 229 z podręcznika.
Język polski:
Temat: Neologizmy w wierszu Leśmiana?
– zapoznaj się z pojęciem neologizmów (podręcznik, str. 151) i zapisz notatkę do zeszytu;
– w wierszu Leśmiana „Dziewczyna” wskaż użyte neologizmy. Jakie znaczenia przekazują? Co tekst zyskuje dzięki nim? (np. „usił”, „strwoń” – neologizmy tworzą atmosferę niezwykłości, związanej z wyjątkowością wysiłków podjętych przez bohaterów).
Wychowanie do życia w rodzinie:
Temat: Komunikacja w rodzinie.
– na Twoją skrzynkę mailową wysłałam prezentacje multimedialną. Po obejrzeniu prezentacji zastanów się nad sentencją zamieszczoną na ostatnim slajdzie.

Klasa 8 a

Język angielski grupa I:
Temat: Zdania warunkowe I i II typu;
– lekcja on – line: 9.00-9.45;
– karta pracy.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Wzmacnianie mięśni brzucha. https://youtu.be/seotjT0PIFQ
Historia:
Temat: Rozpad bloku wschodniego – str. 220-222;
– przygotuj informację na temat Michaiła Gorbaczowa i Ronalda Reagana.
Matematyka:
Temat: Wzajemne położenie okręgów.
– zapoznaj się z informacjami ze str. 238 w podręczniku;
– wykonaj zadania 1, 2, 3 ze str. 98 w ćwiczeniach oraz zadanie 4 ze str. 99 w ćwiczeniach.
Język polski:
Temat: Na czym polega sztuka pisania CV?
– wyjaśnij znaczenie słowa CV na podstawie wiadomości z podręcznika, str. 194;
– zapoznaj się z materiałami przesłanymi przez nauczyciela ( wzór CV);
– napisz CV Adama Małysza, na podstawie zebranych informacji ( karta pracy).
Wiedza o społeczeństwie:
Temat: Organizacje międzynarodowe.
– wykonaj ćw. 7 str. 173.

Klasa 8 b

Informatyka:
https://www.youtube.com/watch?v=ErOzmh3BiXU
https://www.youtube.com/watch?v=Kc98tH59A_U
https://www.youtube.com/watch?v=hXLbgSh1Wo0
Polecenie:
– zapisz programy z filmów na dysku, a kody 2 wybranych programów zapisz do zeszytu.
Chemia:
Temat: Porównanie właściwości alkoholi.
– zapoznaj się z tematem, podręcznik str. 154-155;
– zapisz w zeszycie w punktach jak zmieniają się właściwości alkoholi wraz ze wzrostem długości łańcucha;
– zrób zadanie 1 ze str. 156.
Język angielski:
Temat: Notatka. Tworzenie krótkiej wypowiedzi pisemnej.
– zapoznaj się z poleceniem w ćw. 2 str. 111;
– wykonaj ćw. 3 – dodaj brakujące informacje i przepisz całą notatkę do zeszytu;
– wypisz zwroty przydatne w pisaniu notatki wraz z tłumaczeniem.
– ćw. 5 str. 112.
Fizyka
– na vulcanie otrzymasz link do karty pracy z optyki w formie testu, który będzie aktywny od godz. 9.00 do 20.00;
– postępuj zgonie z instrukcją na karcie pracy – Powodzenia!
Język niemiecki:
Temat: Was kannst du ihnen schenken? (Co możesz im podarować?)
– przeanalizuj prawidłowe odpowiedzi do zadań z karty pracy (udostępnione w folderze dla 8b na dysku Google);
– wykonaj przesłane zadania (udostępnione w tym samym folderze).
Język polski:
Temat: W poszukiwaniu własnej drogi życia.
– przeczytaj tekst zamieszczony w podręczniku str. 205-206;
– scharakteryzuj wybranego bohatera literackiego, który mógłby być dla Bebe wzorem do naśladowania;
– zapoznaj się z informacją „Mam pojęcie” str. 206;
– napisz, czy profesora Dmuchawca można określić mianem autorytetu. Sformułuj argumenty, którymi uzasadnisz swoje zdanie.
WOS:
Organizacje międzynarodowe – c.d.
– wykonaj ćw. 7 str. 173

Klasa 8 c

Informatyka:
https://www.youtube.com/watch?v=ErOzmh3BiXU
https://www.youtube.com/watch?v=Kc98tH59A_U
https://www.youtube.com/watch?v=hXLbgSh1Wo0
Polecenie: proszę programy z filmów zapisać na dysku, a kody 2 wybranych programów zapisać do zeszytu.
Geografia:
Temat: Stany Zjednoczone- potęga gospodarcza świata.
– na podstawie podręcznika, napisz w zeszycie: -wiadomości ogólne o USA; -odpowiedz na pytanie 1, 2, 3, 4 ze strony 145. Wykonaj ulotkę lub prezentację o USA. Zadania, prześlij na adres: wp@sp11katowice.pl Wykorzystaj w zadaniu również informacje z e-podręcznika i z poprzedniej lekcji. https://epodreczniki.pl/a/stany-zjednoczone-ameryki-usa—swiatowa-potega-gospodarcza/D16CBZnmx
Wiedza o społeczeństwie:
Temat: Sądy i trybunały. (lekcja online)
Język polski:
Temat: Na czym polega sztuka pisania CV?
– wyjaśnij znaczenie słowa CV na podstawie wiadomości z podręcznika, str. 194;
– zapoznaj się z materiałami przesłanymi przez nauczyciela (wzór CV);
– napisz CV Adama Małysza, na podstawie zebranych informacji (karta pracy).
Język niemiecki:
Temat: Wie ist das Wetter im Frühling? (Jaka jest pogoda wiosną?)
– zrób ćwiczenie on-line utrwalające słownictwo związane z pogodą https://learningapps.org/5257690
– wykonaj ćw. 23 z zeszytu ćwiczeń str. 50;
– zrób pisemnie ćw. 10b z podręcznika str. 82.
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj trening, zwiększ sobie czas na odpoczynek,
https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI
Fizyka:
– na vulcanie otrzymasz link do karty pracy z optyki w formie testu, który będzie aktywny od godz. 9.00 do 20.00;
– postępuj zgodnie z instrukcją na karcie pracy – Powodzenia!
Edukacja dla bezpieczeństwa:
– zobacz film z linku o odmrożeniach.
https://www.youtube.com/watch?v=n0VO6wr5Smw

Skip to content