Zadania na czwartek 2 kwietnia

Klasa 1 a

Edukacja polonistyczno – społeczna:
– zeszyt w linie: napisz po dwie linijki litery f, F i zrób dowolny rysunek, którego nazwa rozpoczyna się literą f;
– ćwiczenia str. 37 zad. 1, 2;
– podręcznik str. 40: przeczytaj tekst i wykonaj zadanie 1.
Edukacja matematyczna:
– ćwiczenia: str. 34 zad. 1, 2 oraz str. 79 zad. 1.
Edukacja informatyczna:
– w programie tekstowym MS Word poćwicz pisanie liter i prostych wyrazów.
Religia:
Uzupełnij w ćwiczeniach temat 36 „Radośnie witamy Jezusa Króla – Niedziela Palmowa”. Zobacz wersję audiowizualną tego tematu na płycie dołączonej do ćwiczeń.

Klasa 1 b

Edukacja polonistyczna:
– narysuj i przegłoskuj wyrazy: góra, Grażyna;
– zaznacz samogłoski i spółgłoski;
– przeczytaj czytankę i zaznacz wyrazy z literką g, G;
– poćwicz pisanie w kaligrafii, a potem w zeszycie;
– przepisz podkreślone wyrazy str. 38.
Edukacja matematyczna:
– przyjrzyj się ilustracji w podręczniku na str. 32. Odpowiedz na pytania (ustnie);
– zapisz w zeszycie na kolorowo i zapamiętaj: 1 kilogram = 1 kg;
– narysuj odważniki wagi szalkowej (zapisz na nich 10 kg itd.);
– oblicz ile ważą razem te odważniki.

Klasa 1 c

Edukacja informatyczna:
– wykonaj zadania z podstaw programowania pracując na platformie https://studio.code.org/users/sign_in.
Edukacja polonistyczna:
– utrwalenie zapisu litery F, f- wykonaj zadania z zeszytu do kaligrafii ze str. 62, 63.
Edukacja matematyczna:
– dodawania i odejmowanie w zakresie 20;
– wykonaj zadanie z ćwiczeń 1, 2 ze str. 34.
Wychowanie – fizyczne:
– przebierz się w wygodny strój, wykonaj ćwiczenia kręcąc 8 razy kołem. https://wordwall.net/pl/resource/952406

Klasa 2 a

Religia:
– w celu utrwalenia powtarzaj na głos kilka razy Skład Apostolski z lektorem:
http://www.biblijni.pl/modlitwy/5_wierze_w_boga.html
– skorzystaj z TV live Mocni w Duchu (dzieci)-od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 12.30, program dla dzieci.
Edukacja polonistyczna:
– poznaj zasadę pisowni ,,rz” – ćwiczenia polonistyczne str. 73 – ćwiczenie 3 – 5;
– zapisz w zeszycie regułę ,,zapamiętaj”.
Edukacja matematyczna:
– dzielenie liczb – podręcznik do matematyki str. 43 – zadania 1, 2.
Język angielski:
Topic: Extra activities.
– przypomnij sobie słówka śpiewając piosenkę „Oh dear, look at you”;
– zadanie 1 str. 48 (podręcznik) – posłuchaj, znajdź i wskaż, powiedz numer, powtórz;
– zadanie 2 str. 48 – napisz zdania w zeszycie pod tematem;
– zadanie 3 str. 48 – posłuchaj, przeczytaj i wskaż właściwy rysunek;
– zadanie 4 str. 48 – posłuchaj, przeczytaj i dokończ zdania;
– wykonaj ćw. 1 i 2 na str. 45 (zeszyt ćwiczeń).

Klasa 2 b

Edukacja polonistyczna:
– podręcznik – przeczytaj „Zabawa w sklep” str. 36;
– odpowiedz ustnie na trzy pytania pod tekstem, odpowiadaj pełnym zdaniem;
– ćwiczenia polonistyczno – społeczne str. 70 zad. 1, 2 (kwadrat u dołu strony dla chętnych).
Edukacja matematyczna:
– ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze str. 42 zad. 3;
– ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze str. 83 zad. 1;
– powtarzaj tabliczkę mnożenia.
Edukacja plastyczna:
– wykonaj pracę plastyczną – informacje poniżej:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158424728903846&id=190536713845
Edukacja informatyczna:
– rozkoduj zdanie, które zakodowałam (karta pracy), rozwiązanie wpisz na wydrukowaną kartę lub do zeszytu z matematyki;
– zakoduj wymyślone zdanie, daj je do rozkodowania rodzicom lub rodzeństwu.
Język angielski:
Topic: It’s story time.
– przypomnij sobie nazwy produktów spożywczych śpiewając piosenkę „Annie’s chant”;
– wykonaj karty obrazkowe z produktami spożywczymi (wycinanki w zeszycie ćwiczeń). Zagraj w dowolną grę z rodzeństwem lub rodzicem (np. znikająca karta);
– posłuchaj historyjki (podręcznik str. 54-55). Historyjka dostępna jest na platformie edukacyjnej lub po kliknięciu w link https://www.youtube.com/watch?v=9LA2uABdNLw
– zapisz w zeszycie temat, oraz zwrot Can I have some soup, please? Przetłumacz go.
– wykonaj ćw. 1 i 2 na str. 51 w zeszycie ćwiczeń.
Edukacja zdrowotna:
– zagraj w grę planszową z zadaniami ruchowymi (załącznik);

Klasa 3 a

Edukacja polonistyczna:
Temat: Baśniowy świat.
– zapisz temat w zeszycie;
– przypomnij sobie jakie znasz baśnie i zapisz ich tytuły pod tematem;
– przeczytaj notki biograficzne o znanych bajkopisarzach w ćwiczeniach str. 58 – 59;
– wpisz tytuły rozpoznanych baśni pod rysunkami w ćwiczeniach str. 58 – 59 ćw. 1;
– jeżeli masz możliwość obejrzyj baśń https://www.youtube.com/watch?v=IxBfDjO3KI4
Edukacja matematyczna:
Temat: Zadania tekstowe.
– zapisz temat w zeszycie;
– pod tematem rozwiąż zadania tekstowe z podręcznika str. 75 ćw. 24, 25;
– poćwicz mnożenie i dzielenie.
Język angielski:
Topic: What’s your job?
– przypomnij sobie nazwy zawodów śpiewając rymowankę „Jobs”;
– posłuchaj i wskaż właściwy rysunek ćw. 1 str. 46;
– posłuchaj, przeczytaj i powtórz ćw. 2 str. 46;
– zapisz w zeszycie temat;
– wykonaj ćw. 1 i 2 ze str. 43 w zeszycie ćwiczeń.
Termin pierwszej komunii świętej zostanie podany przez ks. Proboszcza Tomasza Jaklewicza na stronie parafii.

Klasa 3 b

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj z podręcznika na str. 38/39 wstępu oraz opowiadania pt.: „Magiczne drzewo” i odpowiedz ustnie na pytania do tekstu;
– utrwalamy poznane części mowy w ćwiczeniach na str. 67/68( zad.2, 3 proszę wysłać na maila);
– wykonaj zadanie 6 w Piszę na str. 67;
Edukacja matematyczna:
– dodawanie i odejmowanie pisemne – wykonaj ćw. 1 i 2 ze str. 42 w zeszycie ćwiczeń;
– rozwiąż zadania tekstowe na str. 43 w ćwiczeniach;
– ułóż w zeszycie do matematyki pytania do podanych zadań (treść wysłana na maila);
Język angielski:
Topic: What’s your job?
– przypomnij sobie nazwy zawodów śpiewając rymowankę „Jobs”;
– zad. 1 str. 46 Posłuchaj i wskaż właściwy rysunek;
– zad. 2 str. 46 Posłuchaj, przeczytaj i powtórz;
– zapisz w zeszycie temat;
– wykonaj ćw. 1 i 2 ze str. 43.

Klasa 4 a

Język angielski, grupa I:
Temat: Talking about hobbies. Porozmawiajmy o naszym hobby.
– przeczytaj i posłuchaj dialogów ze str. 76 używając kodu QR;
– ułóż dialogi we właściwej kolejności. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.
Język polski:
Temat: Bądź mądry, pisz wiersze… O poezji i poezjowaniu.
– przeczytaj wiersz Joanny Kulmowej „ Moje próżnowanie” z podręcznika do literatury str. 216 ( pomarańczowy podręcznik);
– opowiedz, jak powstają wiersze Joanny Kulmowej;
– przepisz do zeszytu definicję wiersza z podręcznika na str. 217;
– zapamiętaj, że słowo wiersz ma dwa znaczenia (wyjaśnienie podano w zadaniu 3 str. 217);
– wykonaj pisemnie zadanie 1 (Zabawy wyobraźni) str. 217.Ułóż 5 zdań na temat podany w poleceniu.
Przyroda:
Temat: Co to jest krajobraz.
– na podstawie podręcznika (strona 138) zrób ćwiczenie 1, 2str. 86 i 3, 4 str. 87.
– proponuję https://www.youtube.com/watch?v=RnxPLJXD17Q
Historia:
Temat: XVII wiek – stulecie wojen.
– przeczytaj rozdz. 2 str. 80 – 84;
– zwróć uwagę na przyczyny, czyli dlaczego doszło do wojen ze Szwecją i Turcją, i jak się zakończyły;
– spójrz na mapę i legendę str. 83;
– wykonaj zadania 1, 2;
– zapamiętaj najważniejsze pojęcia: wielki wezyr, odsiecz, husaria, wiktoria, potop szwedzki ( pomocny może być słowniczek na końcu podręcznika) i postaci: Jan III Sobieski, Augustyn Kordecki, Stefan Czarniecki ( wiedzę o tych postaciach możesz poszerzyć, szukając w innych źródłach);
Przypominam o przesłaniu uzupełnionej karty pracy i wysłaniu na e-maila: dc@sp11katowice.pl ( prace muszą być podpisane).
Matematyka:
Temat: Pola figur płaskich.
Do tematu proponuję film https://www.youtube.com/watch?v=cWGPWHZy-Hg
– przeczytaj tekst na str. 148;
– zrób zadanie 1 str. 148 oraz zadanie 2, 3 i 5 str. 149 (podręcznik).

Klasa 4 b

Wychowanie fizyczne:
Doskonalimy skip A.
https://www.youtube.com/watch?v=Q6PxQqOB-4c
Matematyka:
Temat: Liczby mieszane.
– rozwiąż zadanie 3 i 7 ze str. 87, 88, dla chętnych zad. 8. Zdjęcia z rozwiązanymi zadaniami przyślij do 10.00. Ocenię je.
Historia:
XVII wiek – stulecie wojen.
– przeczytaj rozdz. 2 str. 80 – 84, – zwróć uwagę na przyczyny, czyli dlaczego doszło do wojen ze Szwecją i Turcją, i jak się zakończyły, – spójrz na mapę i legendę str. 83 – zadanie 1,2, – zapamiętaj najważniejsze pojęcia: wielki wezyr, odsiecz, husaria, wiktoria, potop szwedzki (pomocny może być słowniczek na końcu podręcznika) i postaci: Jan III Sobieski, Augustyn Kordecki, Stefan Czarniecki ( wiedzę o tych postaciach możesz poszerzyć szukając w innych źródłach), PRACA PISEMNA – uzupełnij kartę pracy – wyślij na e-maila.
Język polski:
Temat: Aslan- dobry duch w lwiej skórze.
– wyjaśnij znaczenie podanych związków frazeologicznych: odważny jak lew, lwie serce, lwi pazur;
– wyśnij w dwóch zdaniach, jakie znaczenie dla mieszkańców Narnii miało przybycie Aslana;
– narysuj, jak wyobrażasz sobie Alsana – dobrego ducha w złej skórze i wypisz wokół niego przynajmniej osiem cech (np. szlachetny, uczciwy…).
Godzina wychowawcza:
On Line (o godzinie 15:00 – szczegóły w mailu do rodziców)

Klasa 5 a

Wychowanie fizyczne:
– zrób ćwiczenia ogólnorozwojowe przez 15 min, zwróć szczególną uwagę na ćwiczenia mięśnie brzucha);
– doskonal skip C https://www.youtube.com/watch?v=5FuVt3aC5do.
Historia:
Temat: Podsumowanie wiadomości.
– zapoznaj się z kartą pracy wysłaną na maila;
– odpowiedzi na pytania zapisz na kartce, zrób zdjęcie i wyślij do nauczyciela.
Technika:
– wykonaj ekologicznego stworka (instrukcja str.40-41podręcznik) lub inną pracę w/g własnego pomysłu np. dekorację świąteczną.
Plastyka:
– wykonaj w dowolnej technice kartkę na Święta Wielkanocne lub dekorację na Wielkanoc z użyciem materiałów które posiadasz w domu;
– zdjęcie pracy wyślij na adres jkn@sp11katowice.pl do 9 kwietnia.
Język angielski gr. 1:
Topic: Czas Past Simple – tworzenie zdań twierdzących, przeczących, pytających.
– wykonaj ćw. 4, 5, 6 w zeszycie ćwiczeń na stronie 83.
Język angielski gr.2:
Topic: Rock climbing. Vocabulary consolidation.
– wykonaj w zeszycie zad.4, 5/87 z podręcznika;
– wykonaj zad.1, 2, 5/84 z zeszytu ćwiczeń;
– poćwicz naukę nowych słówek na platformie quizlet: https://quizlet.com/pl/438982156/junior-explorer-5-unit-7b-flash-cards/.
Język polski:
– Temat: Podmiot i orzeczenie – powtórzenie wiadomości. Lekcja online.
– przeczytaj Przypomnij sobie! na str. 105 (podręcznik niebieski);
– przepisz zdania z zadania 3/str. 105 i wskaż w nich związek główny (podkreśl podmiot i orzeczenie).

Klasa 5 b

Język polski:
Temat: Temat: „Skarby gramatyki”. Okoliczniki.
– polecam obejrzenie filmu https://www.youtube.com/watch?v=SnR4ydl9jJY
– zapisz nową wiadomość (niebieski podręcznik) str. 116;
– wykonaj pisemnie ćwiczenia: 2, 5, 8 str. 114.
Język angielski gr. I:
Topic: Czas Past Simple – tworzenie zdań twierdzących, przeczących, pytających.
– wykonaj ćw. 4, 5, 6 w zeszycie ćwiczeń na str. 83.
Informatyka gr. I, II:
– zapoznaj się z tekstem na stronach 87 – 90. Jeżeli sprzęt, który posiadasz umożliwia Ci przećwiczenie nowych funkcji to je zastosuj w swojej prezentacji.
Plastyka:
Temat: Tworzę przez cały rok – dekoracja na Wielkanoc.
– Wykonaj w dowolnej technice kartkę na Święta Wielkanocne lub dekorację na Wielkanoc (tylko z użyciem materiałów które posiadasz w domu);
– praca do oceny do 9 kwietnia. Zaległe prace do oceny do 9 kwietnia;
– zdjęcie prześlij na adres jkn@sp11katowice.pl
Historia:
Temat: Sprawdzenie wiadomości.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Doskonalimy skip A.
– wejdź na www.youtube.com/watch?v=Q6PxQqOB-4c

Klasa 5 c

Matematyka:
Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000….
– zapisz temat w zeszycie;
– zapoznaj się ze sposobem mnożenia ułamków w podręczniku na stronie 155 – przykład;
– wykonaj w zeszycie zadanie 1 z podręcznika – strona 155;
– przykład d tego zadania jest dla uczniów chętnych.
Plastyka:
Temat: Tworzę przez cały rok – dekoracja na Wielkanoc.
– wykonaj w dowolnej technice kartkę na Święta Wielkanocne lub dekorację na Wielkanoc (tylko z użyciem materiałów, które posiadasz w domu);
– praca do oceny do 9 kwietnia, zaległe prace do oceny do 9 kwietnia;
– zdjęcia wyślij na adres jkn@sp11katowice.pl
Historia:
Powtarzamy wiadomości.
– przypomnij najważniejsze wiadomości działu IV – podręcznik str. 104 – 129;
– skorzystaj z notatek w zeszycie z poprzednich lekcji;
– sprawdź wiedzę z pytań w podsumowaniu str. 130;
– wykonaj pracę pisemną – uzupełnij dwie karty pracy do 17.04. https://www.szybkiplik.pl/download/b75217d5e1ab19b4bd9eae6df6160d22.html
https://www.szybkiplik.pl/download/87bd7345ecf90a376411df8e5bf4be66.html
Język angielski:
Topic: Past Simple – WH… questions. Pytania szczegółowe/otwarte w czasie Past Simple.
– pod tematem lekcji przepisz lub wydrukuj i wklej do zeszytu notatkę:
https://drive.google.com/file/d/1xdmHeJvqlChgodfHduIIzQVh6arROMiZ/view?usp=sharing
– wykonaj zad. 8/87 z podręcznika do zeszytu.
Język polski:
Temat: Trzymaj język za zębami.
– przeczytaj mit o Syzyfie (podręcznik pomarańczowy str. 149 – 151);
– zobacz ilustrowane streszczenie mitu na kanale YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=pQTdz4UokMg
– przepisz do zeszytu Zapamiętaj! ze str. 151;
– wyjaśnij znaczenie wyrażenia „syzyfowa praca”.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Doskonalimy skip A
– wejdź na www.youtube.com/watch?v=Q6PxQqOB-4c

Klasa 5 d

Plastyka:
Temat: Kompozycja statyczna i dynamiczna.
– wykonaj w dowolnej technice kartkę na Święta Wielkanocne lub dekorację na Wielkanoc (tylko z użyciem materiałów które posiadasz w domu) Praca do oceny do 9 kwietnia. Zaległe prace do oceny do 9 kwietnia. Zdjęcia na adres jkn@sp11katowice.pl
Matematyka:
Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100,1000… Zapisz temat w zeszycie.
– zapoznaj się ze sposobem dzielenia ułamków w podręczniku na stronie 157 – przykład.
– wykonaj w zeszycie zadanie 1 z podręcznika – strona 157. Przykład d tego zadania jest dla uczniów chętnych.
Muzyka:
– przeczytaj opowiadanie „Folklor naszych sąsiadów” str. 114 – 116. Zrób tabelkę w zeszycie (dwie kolumny; u góry po lewej wpisz Muzyka Ukrainy, po prawej Muzyka Rosji i wypunktuj najistotniejsze informacje). Posłuchaj na YT brzmienia bandury.
Język polski:
Temat: Typy związków wyrazowych.
– zapisz nową wiadomość (niebieski podręcznik) str. 125;
– wykonaj pisemnie ćwiczenia: 3, 5, 7 str. 124 – 125; Przykład ćw. 3: Myślałam o miejscownikach.
(polegam na przyjaciołach, myślę o przyszłości).
Wychowanie fizyczne:
Temat: Doskonalimy skip C.
– wejdź na www.youtube.com/watch?v=5FuVt3aC5do
Informatyka:
– zapoznaj się z tekstem na stronach 87 – 90.Jeżeli sprzęt, który posiadasz umożliwia Ci przećwiczenie nowych funkcji to je zastosuj w swojej prezentacji.

Klasa 6 a

Historia:
Temat: Stany Zjednoczone Ameryki.
– wyszukaj w podręczniku(str. 143 – 147) i napisz jakie były zasługi Jerzego Waszyngtona, Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego dla niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 33 „Kielich i patena – poświęcone naczynia” i wykonaj zadania do tego tematu w ćwiczeniach (ćw. 1, 2, 3, 4);
– przypomnij sobie do zaliczenia, jak modli się „Koronkę do Bożego miłosierdzia”;
– pomódl się słowami tej koronki, z prośbą o ustanie pandemii koronawirusa.
Matematyka:
Temat: Kartkówka. O godzinie 10.00 otrzymasz link do kartkówki. Musisz wykonać ją w czasie 20 minut. Powodzenia.
Język polski:
– obejrzyj ponownie prezentację https://www.youtube.com/watch?v=01IHzwLB42g;
– na podstawie poznanego mitu (podręcznik str. 155 – 157) oraz prezentacji wykonaj jedno z proponowanych zadań: opowiedz historię boga, który ostatecznie objął rządy lub przedstaw mit o powstaniu świata w formie komiksu.
Wychowanie fizyczne:
– doskonalimy skip A;
– https://www.youtube.com/watch?v=Q6PxQqOB-4c.
Język angielski: gr. 1
Topic: Reuse, renew, recycle – czytanie ze zrozumieniem.
– wykonaj ćw. 8, 9 w zeszycie ćwiczeń na stronie 67;
– przeczytaj tabelkę Grammar w podręczniku na stronie 93.

Klasa 6 b

Plastyka:
Temat: Zrób to sam – sztuka użytkowa.
– wykonaj w dowolnej technice kartkę na Święta Wielkanocne lub dekorację na Wielkanoc (tylko z użyciem materiałów które posiadasz w domu). Praca do oceny do 9 kwietnia.
– zaległe prace do oceny do 9 kwietnia.
– zdjęcia na adres jkn@sp11katowice.pl
Język polski:
Temat: „Do czasu Snu, do początku początków”.
– przeczytaj tekst zamieszczony w pomarańczowym podręczniku str. 155 – 157;
– wykonaj pisemnie zadanie 2, 5, 8 str. 158 – 160.
Biologia:
Temat: Przegląd i znaczenie płazów.
– przeanalizuj strony 97- 102;
– do zeszytu pisemnie zrób zadanie 2 i 3 str. 102;
– proponuję: https://www.youtube.com/watch?v=5H5FLInV1Cc
https://www.youtube.com/watch?v=5C-VRC3ZDwM
Matematyka:
Temat: Mnożenie i dzielenie liczb ujemnych.
– zrób stronę 68 z ćwiczeń (zielone).
Historia:
Temat: Sprawdzenie wiadomości.
– otrzymasz dzisiaj na adres email kartę pracy do wykonania na ocenę. Wykonaj zadania, zrób zdjęcie i odeślij do godziny 16.00 na adres: dch@sp11katowice.pl

Klasa 6 c

Historia:
Temat Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja s. 169 – 173;
– w punkcie 1 wymienić reformy zaproponowane na sejmie wielkim oraz określić czas trwania sejmu;
– w punkcie 2 wskazać dokładną datę uchwalenia konstytucji oraz jej najważniejsze postanowienia;
– w punkcie 3 wpisać konfederację targowicką, kto ją zawiązał i dlaczego i jak zakończyła się wojna w obronie konstytucji;
– w punkcie 4 wymienić datę II rozbioru Polski i wymienić państwa, które go dokonały;
Biologia:
Temat: Gady, kręgowce, które opanowały ląd.
– przeanalizuj strony 103-106;
– do zeszytu pod tematem zrób zadanie 1 i 3 str. 106;
– proponuję: https://www.youtube.com/watch?v=6ujBMXLaso0
https://www.youtube.com/watch?v=EZ8LC4EjG80
Język angielski:
Topic: Futuristic inventions. Wynalazki przyszłości.
– wysłuchaj tekst z podręcznika (str. 86) i śledź go w książce. Link do odsłuchu: https://drive.google.com/open?id=1CSdMMoCZzFFlgkQk85G7g-O4cOJZsMkc
– zrób w zeszycie zad. 1/87 (w żółtej ramce) wpisując tylko odpowiedzi.
– zrób zad. 1, 2/92 w ćwiczeniach.
Wychowanie fizyczne:
Dowolna rozgrzewka, następnie doskonalimy skip C.
https://www.youtube.com/watch?v=5FuVt3aC5do
Język polski:
Temat: Utrwalamy wiadomości o podmiotach i orzeczeniach.
– zapraszam Was na lekcję on-line, podczas której utrwalimy poznane wiadomości o podmiotach i orzeczeniach oraz wdrożymy umiejętność ich poprawnego użycia w zdaniach.
Plastyka:
Temat: Zrób to sam – sztuka użytkowa.
– wykonaj w dowolnej technice kartkę na Święta Wielkanocne lub dekorację na Wielkanoc (tylko z użyciem materiałów które posiadasz w domuJ) Praca do oceny do 9 kwietnia. Zaległe prace do oceny do 9 kwietnia. Zdjęcia na adres jkn@sp11katowice.pl

Klasa 7 a

Język angielski grupa1:
Temat: Revision, unit 6. Powtórzenie, rozdział 6.
– wykonaj ćw. 4 i 5, str. 76 w zeszycie (odpowiedzi).
Informatyka grupa1:
Zapoznać się z tematem 4.5. Programowanie w języku Logo.
Język angielski grupa2:
Topic: Writing skills. Doskonalimy sprawność pisania wypracowania.
– Proszę wykonać zadanie na karcie pracy. Karta jest edytowalna, więc można na niej pisać w Word’zie. Do 10 kwietnia. https://drive.google.com/open?id=16YHN7tKUTgMrsG53aixoHmxFkN52jXG7
(kartę pracy oddajemy na Google Classroom)
Język polski:
Temat: Słowotwórstwo. Wyraz podstawowy i pochodny.
– zapisz w zeszycie: Słowotwórstwo- dział gramatyki, który opisuje, jak tworzy się słowa oraz jak są one zbudowane;
– zapoznaj się z prezentacją https://slideplayer.pl/slide/8557060/. Na jej podstawie wyjaśnij pojęcia: wyraz podstawowy, wyraz pochodny oraz rodzaje formantów;
– zeszyt ćwiczeń, zad. 1, 2 i 3, str. 112.
Zajęcia z wychowawcą:
Lekcja online.
Wychowanie fizyczne:
Wykonaj ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej. Mięśnie brzucha. Zrób próbny test. W czasie 30 sek. wykonaj jak największą ilość brzuszków.
Biologia:
Temat: Budowa i funkcjonowanie układu dokrewnego.
– przeanalizuj strony 165 – 169 z podręcznika;
– wykonaj pisemnie zadanie 1, 3 strona 169;
– pomocne: https://www.youtube.com/watch?v=mrvAY2kMFuY
Matematyka:
Temat: Zadania tekstowe.
Zapisz temat w zeszycie.
Spróbuj rozwiązać w zeszycie zadania 27 i 28 strona 202 z podręcznika.
Porównaj swoje rozwiązanie z filmem: https://www.youtube.com/watch?v=1vtKVjCs81U (szukaj zadań po treści, nie po numerach)
Język niemiecki grupa 2:
Temat: Mein Stundenplan. (Mój plan lekcji).
– rozwiąż krzyżówkę, rozwiązanie i jego znaczenie zapisz w zeszycie https://learningapps.org/display?v=p7rvy4qej18
– wykonaj ćwiczenia 11 i 12 (zeszyt ćwiczeń str. 48);
– odpowiedz pisemnie na pytania: „Wie viele Stunden hast du am Montag?”, „Was hast du am Freitag?”, „Wann hast du Deutsch?”.

Klasa 7 b

Język angielski:
Topic: Revision – unit 7. Utrwalenie materiału z unitu 7.
– proszę wykonać zadania w ćwiczeniach na str. 84.
Geografia:
Temat: Turystyka.
– wykonaj notatkę odpowiadając na pytania: -Czym jest turystyka?, -Jaką rolę spełnia w gospodarce?, -Jakie są walory (atrakcje) turystyczne Polski?, -Jakie obiekty z Polski są wpisane na „Liście UNESCO”? (podręcznik str. 169-175);
– wykonaj zadanie w ćwiczeniach z tego tematu (str. 95 – 97).
Matematyka:
Temat: Zadania tekstowe. Zapisz temat w zeszycie.
– spróbuj rozwiązać w zeszycie zadania 6 i 7 str. 198 podręcznik;
– porównaj swoje rozwiązanie z filmem:
https://www.youtube.com/watch?v=1vtKVjCs81U
(szukaj zadań po treści, nie po numerach).
Język polski:
Temat: O tym, co w życiu jest ważne.
– przeczytaj informacje o autorze tekstu „Mieć czy być” str. 185 i sporządź notatkę w zeszycie;
– przeczytaj esej Ericha Fromma str. 185;
– zapoznaj się z cechami stylu naukowego (Mam pojęcie) str. 184 i zrób notatkę;
– zwróć uwagę na różnice między pojęciami: argument i przykład (argument to ogólne uzasadnienie przyjętego stanowiska; przykład to konkretna ilustracja jakiegoś stwierdzenia, służy poparciu prezentowanego argumentu);
– odszukaj w eseju wyrazy i sformułowania (a jednak, przeto, ponieważ), które zapewniają spójność wypowiedzi oraz wiążą argument i przykłady w tekście Ericha Fromma;
– wykonaj pisemnie zadanie 12 str. 185.
Religia:
Na podstawie filmu „Wielki Mike” napisz wywiad z głównym bohaterem: Co jest dla ciebie, Mike najważniejsze? Prześlij na adres katechety do 8.04. (zadanie na dwie jednostki lekcyjne).
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej – mięśnie brzucha;
– zrób próbny test (w czasie 30 sek. wykonaj jak największą ilość brzuszków).
Plastyka:
– przeczytaj i zobrazuj bajkę Ignacego Krasickiego „Kruk i lis”,
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/kruk-i-lis-bajki-nowe.pdf
Format A4, technika kolaż. Praca na 2h lekcyjne.

Klasa 7 c

Plastyka:
– przeczytaj i zobrazuj bajkę Ignacego Krasickiego „Kruk i lis”,
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/kruk-i-lis-bajki-nowe.pdf
Format A4, technika kolaż. Praca na 2h lekcyjne.
Wychowanie fizyczne:
Doskonalimy skip A
https://www.youtube.com/watch?v=Q6PxQqOB-4c
Zajęcia z wychowawcą:
– obejrzyj dwa razy wskazany filmik https://youtu.be/yET4p-r2TI8 i nadaj mu swój tytuł. Czekam na Wasze ciekawe pomysły aw@sp11katowice.pl
Język niemiecki:
Temat: Mein Stundenplan (Mój plan lekcji).
– rozwiąż krzyżówkę, rozwiązanie i jego znaczenie zapisz w zeszycie https://learningapps.org/display?v=p7rvy4qej18;
– wykonaj ćwiczenia 11 i 12 (zeszyt ćwiczeń str. 48);
– odpowiedz pisemnie na pytania: „Wie viele Stunden hast du am Montag?”, „Was hast du am Freitag?”, „Wann hast du Deutsch?”.
Matematyka:
Temat: Zadania tekstowe.
– zapisz temat w zeszycie.
– spróbuj rozwiązać w zeszycie zadania 6 i 7 strona 198 z podręcznika.
– porównaj swoje rozwiązanie z filmem:
https://www.youtube.com/watch?v=1vtKVjCs81U (szukaj zadań po treści, nie po numerach)
Język polski:
Temat: Słowotwórstwo. Wyraz podstawowy i pochodny.
– zapisz w zeszycie: Słowotwórstwo- dział gramatyki, który opisuje, jak tworzy się słowa oraz jak są one zbudowane;
– zapoznaj się z prezentacją https://slideplayer.pl/slide/8557060/. Na jej podstawie wyjaśnij pojęcia: wyraz podstawowy, wyraz pochodny oraz rodzaje formantów;
– zeszyt ćwiczeń, zad. 1, 2 i 3, str. 112.
Wychowanie do życia w rodzinie:
– pooglądaj z rodzicami zdjęcia z okresu kiedy byłeś/byłaś małym dzieckiem. Powspominajcie.
Informatyka:
Temat: Powtórka.
rkinf.pl/02Schematblokowy.pdf

Klasa 8 a

Język angielski grupa 1:
Temat: Present perfect – ćwiczenia. Lekcja on – line.
Wychowanie fizyczne:
– ćwiczenia mięśni grzbietu (w leżeniu przodem, ręce zgięte w łokciach na wysokości klatki piersiowej, wykonuj wznos klatki piersiowej) oraz przysiady (na całych stopach). Ilość powtórzeń dostosuj do swoich możliwości.
Historia:
– wydarzenia 1978 – Papież Polak str. 206, zrób na ocenę projekt o Janie Pawle II-w formie prezentacji – termin do WIELKANOCY.
Matematyka:
Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.;
– wykonaj zadania z części matematycznej z dnia 17.03.2020, przygotowującej do egzaminu ze strony:http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/258-egzamin-osmoklasisty/971-e8-zadania-do-powtorki-przed-egzaminem
– rozwiąż zadania 5 – 8 z karty pracy nr 9.
Język polski:
Temat: Z kim przeprowadzić wywiad?
– opowiedz na pytanie, z którym bohaterem literackim chciałbyś przeprowadzić wywiad?
– uzasadnij swój wybór;
– zapoznaj się z zaleceniami dotyczącymi wywiadu z podręcznika str. 184;
– napisz wywiad według wskazówek: ustal temat, sformułuj i ułóż w odpowiedniej kolejności pytania. (ok. 10 pytań), na podstawie znajomości lektury zapisz przewidywane odpowiedzi.
Wiedza o społeczeństwie:
– zostanie wysłane sprawdzenie wiadomości , trzeba wykonać, odesłać do nauczyciela.

Klasa 8 b

Informatyka:
http://rkinf.pl/02StosowanieZmiennych.pdf
Chemia:
Temat: Pochodne węglowodorów. Alkohole. – lekcja online. O godzinie 12:00 odbędzie się lekcja chemii, na vulcanie dostaniesz link do lekcji 5 minut wcześniej.
Język angielski:
Temat: Powtórka na luzie.
– wykonaj ćw. 1, 2, 4 i 5, str. 102.
Fizyka:
Temat: Zjawiska cienia i półcienia. Przeczytaj z podręcznika ze str. 219 – 222 i napisz do zeszytu: Co to jest cień? oraz przerysuj schemat powstawania cienia. ; Co to jest półcień? i przerysuj schemat powstawania cienia i półcienia (schematy wykonujemy linijką i ołówkiem). Możesz także obejrzeć film https://youtu.be/Lg5O1u8e8-E
Język niemiecki:
Temat: Gehen wir joggen?
– przeczytaj komiks z zadania 5a (podręcznik str. 63);
– zapisz do zeszytu odmianę czasownika „müssen“ (podręcznik str. 70);
– na podstawie ćwiczenia 5b odpowiedz pisemnie na pytania:” Gehen wir heute ins Kino?”, „Machen wir am Nachmittag eine Fahrradtour?”, „Gehen wir am Abend schwimmen?”;
Język polski:
Temat: Moje przemówienie.
– napisz przemówienie skierowane do rodziców i/lub nauczycieli, w którym przekonasz ich o potrzebie słuchania dzieci. W argumentacji odwołaj się do lektury obowiązkowej „Mały Książę” oraz aforyzmu pisarza Roberta Braulta, który stwierdził: Dziecko rzadko potrzebuje dobrego mówcy, częściej dobrego słuchacza. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów). Zadbaj o estetykę pracy, czytelny zapis, poprawność językową, interpunkcyjną i ortograficzną. Zdjęcie przemówienia wyślij (do 10 kwietnia br.) na adres: mos@sp11katowice.pl
WOS:
Krótki sprawdzian wiadomości – test na mailu.
Przypominam, że upłynął już termin przesyłania prezentacji.

Klasa 8 c

Informatyka:
Zadania dla całej klasy zostało podane w zestawie wtorkowym. Przypomnienie: http://rkinf.pl/02StosowanieZmiennych.pdf
Geografia:
Temat: Kanada-środowisko przyrodnicze, a rozwój rolnictwa.
podręcznik str. 132;
www.przewodniki24.pl/kanada/
– napisz notatkę w zeszycie: – Wiadomości ogólne o Kanadzie; – Jak ukształtowanie powierzchni, prądy morskie i odległość od morza wpływa na klimat Kanady?
– odpowiedz na pytanie 3 i 4 ze str. 137.
Na dodatkową ocenę możesz przygotować prezentację lub plakat o Kanadzie.
Wiedza o społeczeństwie:
Temat: Sejm i senat.
– punkt 1-wypisać, z czego składa się polski parlament, jak jest zorganizowany;
– punkt 2-wyjaśnić czym jest inicjatywa ustawodawcza i Trybunał Konstytucyjny;
– zapoznać się z infografiką s. 136 – 137;
– wykonać ćw. 2, s. 138.
Język polski:
Temat: Z kim przeprowadzić wywiad?
– odpowiedz na pytanie, z którym bohaterem literackim chciałbyś przeprowadzić wywiad?
– uzasadnij swój wybór;
– zapoznaj się z zaleceniami dotyczącymi wywiadu z podręcznika str. 184;
– napisz wywiad według wskazówek: ustal temat, sformułuj i ułóż w odpowiedniej kolejności pytania (ok. 10 pytań), na podstawie znajomości lektury zapisz przewidywane odpowiedzi.
Język niemiecki:
Temat: Alles Gute zum Geburtstag! (Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!)
– posłuchaj piosenki urodzinowej https://www.youtube.com/watch?v=fNUAqFRIMaE
– wykonaj zadanie 9a i 9b (podręcznik str. 66);
– dokończ zadania z karty pracy.
Wychowanie fizyczne:
Dowolna rozgrzewka np. przy muzyce.
Uczymy się skipu C https://www.youtube.com/watch?v=5FuVt3aC5do
Fizyka:
Temat: Zjawiska cienia i półcienia.
– przeczytaj z podręcznika ze str. 219 – 222 i napisz do zeszytu: Co to jest cień? Oraz przerysuj schemat powstawania cienia; Co to jest półcień? i przerysuj schemat powstawania cienia i półcienia (schematy wykonujemy linijką i ołówkiem). Możesz także obejrzeć film: https://youtu.be/Lg5O1u8e8-E .
Edukacja dla bezpieczeństwa:
Doskonalimy bandażowanie ręki. https://youtu.be/zAPzePa-PSs

Skip to content