Zadania na czwartek 16 kwietnia

Klasa 1 a

Edukacja polonistyczna:
– ułóż zdania z rozsypanek wyrazowych, a następnie zapisz zdania w zeszycie (rozsypanka na Vulcanie);
– zrób zdjęcie wykonanego zadania i prześlij na adres: ba@sp11katowice.pl;
Edukacja matematyczna:
– wykonaj zadania 1 i 2 w ćwiczeniach na str. 80.
Religia:
– uzupełnij w podręczniku temat 38 „Pan Jezus umiera na krzyżu z miłości do nas” (zobacz też ten temat na płycie dołączonej do podręcznika).

Klasa 1 b

Edukacja informatyczna:
– zaloguj się na stronę code.org i rozwiązuj kolejne zadania;
Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj wyrazy zapisane na rakiecie. Znajdź i podkreśl w wierszu te same wyrazy (Podręcznik str. 42);
– ułóż i zapisz w zeszycie zdanie z tymi wyrazami;
– zrób ćwiczenia na str. 38.
Religia:
Temat 41, Radośnie śpiewamy „Alleluja”. Wykonaj ćwiczenia, zobacz wersję elektroniczną. Posłuchaj opowiadania:
https://view.genial.ly/5e85a8ee59ee3c0df4f45cf2/presentation-wielkanocna-opowiesc
Edukacja matematyczna :
– przeczytaj zadania na str. 40 (podręcznik);
– przyjrzyj się sposobowi obliczania Lenki i Adama;
– zrób zadanie 2 i 3 (sposobem Leny) do sprawdzenia;
– zrób zadanie 4 i 5 w ćwiczeniach str. 36.

Klasa 1 c

Edukacja informatyczna:
– wykonaj zadania z podstaw programowania pracując na platformie https://studio.code.org/users/sign_in.
Edukacja polonistyczna:
– drukowane i pisane litery: Cz, cz – wykonaj zadania z podręcznika ze str. 46, 3 (bez pierwszego podpunktu) str. 47 oraz ćwiczeń ze str. 41.
Wychowanie fizyczne:
– zajęcia w wykorzystaniem piłki – przebierz się w wygodny strój, weź udział w zajęciach sportowych (załącznik).

Klasa 2 a

Edukacja polonistyczna:
– wyrazy z ,,h” – ćwiczenia PISZĘ str. 57-58.
Edukacja matematyczna:
– sprawdź się – ćwiczenia LICZĘ str. 60-61.
Religia:
– uzupełnij w podręczniku temat 36 Wielkanoc-Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, str. 74-75;
– obejrzyj wersję elektroniczną podręcznika temat 36.
Język angielski:
– lekcja on line: grupa dziewcząt – czwartek 13.00, grupa chłopców – piątek 11.00.

Klasa 2 b

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj opis życia Asiuni w chwili, kiedy ją poznajemy (załącznik);
– zastanów się, jak zmieniło się to życie w chwili wybuchu wojny, skonstruuj poprawne gramatycznie i ortograficznie zdania. Napisz te zdania na karcie pracy lub w zeszycie. Wykonaj zdjęcie pracy, prześlij je do nauczyciela.
Edukacja matematyczna:
– powtarzaj tabliczkę mnożenia;
– oblicz iloczyny działań (załącznik), dopasuj działanie do wyniku, odczytaj wyjaśnienia pojęć związanych z lekturą, których być może wcześniej nie słyszałeś.
Edukacja muzyczna:
– zaśpiewaj poznane piosenki „Rap o alfabecie”, „Piosenka mądrych dzieci”, „Wiosenna piosenka”; śpiewając wyklaskuj lub wystukuj rytm.
Edukacja zdrowotna:
– wykonaj ćwiczenia zgodnie z załącznikiem.
Język angielski:
Topic: The Wild Wasp.
– posłuchaj piosenki Wash your hands https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE
– przypomnij sobie historyjkę (str. 54-55) https://www.youtube.com/watch?v=9LA2uABdNLw
– zad. 2 str. 56 (podręcznik) Przeczytaj nazwy produktów spożywczych. Wskaż właściwe rysunki;
– zapisz w zeszycie dzisiejszy temat;
– zad. 3/4 str. 56 (podręcznik) Posłuchaj piosenki „The Wild Wasp song”. Połącz w pary właściwe rysunki i zaśpiewaj piosenkę;
– wykonaj ćw. 1 i 2 na str. 53 w zeszycie ćwiczeń.

Klasa 3 a

Edukacja polonistyczna:
Temat: Szkolny kiermasz.
– zapisz temat w zeszycie;
– przyjrzyj się ilustracji w ćwiczeniach na str. 64-65;
– na podstawie ilustracji odpowiedz w zeszycie na pytania (karta pracy – załącznik nr 8);
– wykonaj zadanie w ćwiczeniach na str. 64 ćw.1
Edukacja matematyczna:
Temat: Mnożenie i dzielenie setek.
– prześledź obliczenia Karoliny i Olka w podręczniku str. 39 ćw.1;
– zapisz temat lekcji w zeszycie;
– pod tematem wykonaj zadania z podręcznika na str. 39 ćw.2, 3 oraz zadania Karoliny ćw.1, 2.
Edukacja ruchowa:
– wykonaj ćwiczenia https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE
Język angielski:
– przypomnij sobie dni tygodnia śpiewając piosenkę https://www.youtube.com/results?search_query=days+of+the+week+song;
– zad. 1 i 2 str. 52; Popatrz na obrazki. Jakie sklepy przedstawiają? Co możesz w nich kupić? Posłuchaj nagrania i wskaż właściwe obrazki. Powtórz nowe słówka;
– zapisz temat, nowe słówka i przetłumacz je na język polski;
– zad. 3 str. 52; Posłuchaj rymowanki „I like shopping”. Wskaż właściwe rysunki;
– ćw. 1, 2 str. 50 (zeszyt ćwiczeń);
– zagraj w grę utrwalającą dzisiejsze słownictwo Spike’s stickers na platformie edukacyjnej lub klikając w link https://www.youtube.com/watch?v=w1LxjzDDyOg .

Klasa 3 b

Edukacja polonistyczna:
– zapisz temat w zeszycie: Redagujemy wywiad;
– zredaguj i zapisz wywiad z aktorami i reżyserem;
– ułóż i zapisz odpowiedzi na pytania dotyczące filmów – „Piszę”- zad. 1 str. 68 i odeślij nauczycielowi.
Edukacja przyrodnicza:
– przeczytaj wiadomości na temat roślin niebezpiecznych dla człowieka oraz ciekawostki z dziennika przyrodnika z podręcznika do matematyki na str. 40/41;
– zapisz w zeszycie do przyrody temat: Podsumowanie wiadomości na temat ochrony przyrody;
– wykonaj zadanie 2 str. 41 – podręcznik do matematyki;
Edukacja matematyczna:
– rozwiąż zagadkę 1 i 2 klasy 3a oraz zadanie 1 i 2 – „Liczę” str. 58.
Język angielski:
Topic: On this street.
– zaśpiewaj piosenkę „I like shopping” przypominając sobie nazwy sklepów;
– zad. 1 str. 53 (podręcznik), posłuchaj piosenki „On this street” wskazując właściwe rysunki, zaśpiewaj piosenkę;
– zad. 2 str. 53, popatrz na ramkę detektywa, przeczytaj zdania, Pamiętaj! Zwrotu There is (znajduje się) używamy w liczbie pojedynczej, zwrotu There are (znajdują się) w liczbie mnogiej. Następnie przeczytaj zdania i wybierz właściwą odpowiedź. Sprawdź odpowiedzi słuchając nagrania;
– zapisz w zeszycie temat i zdania z ramki detektywa, zapisz też następujące zwroty: Excuse me – przepraszam, I’m looking for… – Szukam… . Przydadzą Ci się w następnym zadaniu;
– zad. 3 str. 53, popatrz na obrazek, przeczytaj i posłuchaj dialogów;
– wykonaj ćw 1 i 2 ze str. 51 w zeszycie ćwiczeń;
– wykonaj karty obrazkowe i zagraj w dowolną grę utrwalającą słownictwo (wycinanki w zeszycie ćwiczeń).
Edukacja ruchowa:
– wykonaj rozgrzewkę razem z prowadzącą, możesz zaprosić do ćwiczeń rodzeństwo – WF w domu lub https://www.youtube.com/watch?v=zxdHhz_cxTY

Klasa 4 a

Język angielski I grupa:
Temat: Do you like swimming?
– zapisz w zeszycie pytanie i dwie przykładowe odpowiedzi:
Do you like watching TV?
Yes, I do.
No, I don’t.
– wykonaj ćw. 4 ze str. 74. Następnie zrób wywiad z jakimś członkiem rodziny wykorzystując te same pytania.
Język polski:
Temat: Podmiot i orzeczenie – związek główny w zdaniu (lekcja online).
– przeczytaj z zielonego podręcznika wiersz W. Chotomskiej str. 134;
– przepisz do zeszytu definicje podmiotu, orzeczenia i związku głównego;
– wykonaj ustnie zad. 4 str. 136 (zielony podręcznik);
– wskaż podmioty i orzeczenia w zadaniu 6 str. 137 ( pisemnie);
– wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 3 str. 34.
Przyroda:
Temat: Czy wszystkie skały są twarde?
– przeczytaj str. 144 – 146 lub zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=9Cz8XeltTRI
– w zeszycie narysuj kolorowy komiks pt. Gleba – jak powstałam?
Historia:
Temat: Czasy stanisławowskie.
– przeczytaj rozdz. str. 85-88, zwróć uwagę, dlaczego wiek XVIII nazywamy „wiekiem rozumu”, czym cechowała się epoka oświecenia? (poszukaj w Internecie), jakie przeprowadzono reformy za czasów ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego, czym były „obiady czwartkowe”;
– zapamiętaj nowe pojęcia: reforma. mecenas, kadet, szkoła parafialna;
– wykonaj zadanie pisemne i wyślij na adres dc@sp11katowice.pl – napisz kim był Stanisław August Poniatowski i jaki miał wkład w rozwój kultury, nauki i sztuki.
Matematyka:
Temat: Jednostki pola.
– przeczytaj ponownie tekst na str. 151 i 152 (podręcznik);
– zrób ćwiczenie 3, 4, 5 i 6 str. 140 i 141 (ćwiczenia).

Klasa 4 b

Wychowanie fizyczne:
– wracamy do formy po świętach, wykonaj trening,
https://www.youtube.com/watch?v=4QtUcQamleM
Matematyka:
– rozwiąż zadanie 1, poziom A, B, C, D przykłady f,g,h i zadanie 5, str. 96,97.
Historia:
Temat: Czasy stanisławowskie.
– przeczytaj rozdz. str. 85-88, czytając zwróć uwagę dlaczego wiek XVIII nazywamy „wiekiem rozumu”, czym cechowała się epoka oświecenia? (poszukaj w Internecie), jakie przeprowadzono reformy za czasów ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego, czym były „obiady czwartkowe”,
– zapamiętaj nowe pojęcia: reforma. mecenas, kadet, szkoła parafialna.
– wykonaj zadanie pisemne i wyślij na adres dc@sp11katowice.pl – napisz kim był Stanisław August Poniatowski i jaki miał wkład w rozwój kultury, nauki i sztuki.
Język polski:
Temat: Od przysłówków głowa nie boli.
– zapamiętaj informacje o przysłówku, znajdujące się w zielonym podręczniku „Nauka o języku i ortografia”. Zapisz najważniejsze wiadomości do zeszytu,
– następnie na platformie: https://epodreczniki.pl/a/od-przyslowkow-glowa-nie-boli/D17vnWF3N przeczytaj uważnie tekst z ćwiczenia 1. Wyszukaj i zapisz wyrazy, które odpowiadają na pytania: jak? gdzie? kiedy?,
– wykonaj ćwiczenie 5, 7 i 9. Sprawdź rozwiązanie na platformie.
Godzina wychowawcza:
– obejrzyj dwa razy wskazany filmik https://youtu.be/yET4p-r2TI8 i nadaj mu swój tytuł. Czekam na Wasze ciekawe pomysły lm@sp11katowice.pl

Klasa 5 a

Wychowanie fizyczne:
– wykonaj ćwiczenia z krzesłem https://www.youtube.com/watch?v=oxhgW7atWV4;
– jeśli masz problem z dostępem do internetu, wykonaj dowolną intensywną rozgrzewkę 15 minut.
Historia:
Temat: „Mieszko I – początki Polski”
– na podstawie filmu https://gwo.pl/panstwo-mieszka-i-p4407 i podręcznika str. 165-168 przygotuj notatkę:
– skąd wzięła się nazwa Polska;
– z jakiej dynastii pochodził książę Mieszko I;
– kiedy i dlaczego książę przyjął chrzest;
– jakie skutki dla jego państwa odniosło przyjęcie chrztu.
Technika:
– sprawdź, czy wysłałeś nauczycielowi wszystkie zadane dotąd prace. Jeśli nie, dokończ je i zdjęcia wyślij na adres zw@sp11katowice.pl.
Plastyka:
Temat: Kompozycja statyczna i dynamiczna.
– przepisz z podręcznika (str. 69) definicję kompozycji statycznej i dynamicznej. (Nie przysyłaj zdjęć praca będzie oceniana z zeszytem.)
– zobacz film: https://www.youtube.com/watch?v=rUkELZz7mK8
– zacznij pracę plastyczną pt: Wiosenne ptaki, rośliny, klimaty, (możesz coś zaobserwować lub skorzystać ze swojej wyobraźni) format A4, technika dowolna;
– zastanów się jaki rodzaj kompozycji wykonałeś. Termin do 30 kwietnia:) Zdjęcia prac wyślij na adres jkn@sp11katowice.pl
Język angielski gr.1:
Topic: Liczebniki porządkowe.
– obejrzyj filmik dotyczący liczebników porządkowych:
https://www.youtube.com/watch?v=1n87M3XJZX0 ;
– wykonaj ćw. 6 w podręczniku na str. 87 – posłuchaj i powtórz (nagranie 32: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15smfTVCe9mujYYOgbF4Ipbh5GLl5e_to );
– wykonaj ćw. 3, 4 w zeszycie ćwiczeń na str. 84.
Język angielski gr.2:
Topic: Sports rules. Ulubiony sport i niezbędne wyposażenie.
– wysłuchaj dialogu z podręcznika na str. 88, śledząc tekst w książce. Link do odsłuchu: https://drive.google.com/file/d/1KCK24VUBx903GlXRWg-Uu2_Zz0Ng-bNS/view?usp=sharing
– wykonaj zadania 2, 3/88 z podręcznika do zeszytu;
– utrwal słówka z unitu 7, rozwiązując quiz: https://quizlet.com/pl/403888226/junior-explorer-5-unit-7-flash-cards/
Język polski:
– przeczytaj w podręczniku niebieskim str. 109 informacje o przydawce;
– temat omówimy podczas zajęć online (11.00).

Klasa 5 b

Język polski:
Temat: „Spacerkiem przez wieki, czyli z wizytą u Piasta”.
– przeczytaj tekst zamieszczony w pomarańczowym podręczniku str. 184-187 oraz wiem więcej str. 185;
– wykonaj pisemnie zadania: 1, 3 str.187;
– zapisz nową wiadomość str. 187.
Informatyka gr. I, II:
– dokończ prezentację (dotyczy osób, które jej jeszcze nie przesłały do nauczyciela);
– uczniowie, którzy przesłali już album i prezentację na temat zdrowego stylu życia, ćwiczenie: „Dla zainteresowanych” str. 92.
Plastyka:
Temat: Kompozycja statyczna i dynamiczna.
– przepisz z podręcznika str. 69 definicję kompozycji statycznej i dynamicznej. (Nie przysyłaj zdjęć praca będzie oceniana z zeszytem);
– zobacz film: https://www.youtube.com/watch?v=rUkELZz7mK8
– zacznij pracę plastyczną pt.: Wiosenne ptaki, rośliny, klimaty. (Możesz coś zaobserwować lub skorzystać ze swojej wyobraźni.) Format A4, technika dowolna.
– zastanów się, jaki rodzaj kompozycji wykonałeś. Termin do 30 kwietnia. Zdjęcia prac wyślij na adres jkn@sp11katowice.pl
Wychowanie fizyczne:
– wejdź na https://www.youtube.com/watch?v=oBm5En379vc i ćwicz razem instruktorem oraz jego pomocnikami.
Język angielski gr.I:
Topic: Liczebniki porządkowe.
– obejrzyj filmik dotyczący liczebników porządkowych:
https://www.youtube.com/watch?v=1n87M3XJZX0 ;
– wykonaj ćw. 6 w podręczniku na str. 87 – posłuchaj i powtórz (nagranie 32: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15smfTVCe9mujYYOgbF4Ipbh5GLl5e_to );
– wykonaj ćw. 3, 4 w zeszycie ćwiczeń na str. 84.
Historia:
Temat: Mieszko I – początki Polski.
– na podstawie filmu https://gwo.pl/panstwo-mieszka-i-p4407 i podręcznika str. 165-168 przygotuj notatkę:
– skąd wzięła się nazwa Polska;
– z jakiej dynastii pochodził książę Mieszko;
– kiedy i dlaczego książę przyjął chrzest;
– jakie skutki dla jego państwa odniosło przyjęcie chrztu.

Klasa 5 c

Matematyka:
Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.
– przeanalizuj przykład ze str. 160 w podręczniku lub obejrzyj filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=9Nw1H59bJXU
– wykonaj w zeszycie zadanie 1 ze str. 160 w podręczniku.
Plastyka:
Temat: Kompozycja statyczna i dynamiczna.
– przepisz z podręcznika (str. 69) definicję kompozycji statycznej i dynamicznej,(nie przysyłaj zdjęć, praca będzie oceniana z zeszytem);
– zobacz film: https://www.youtube.com/watch?v=rUkELZz7mK8
– zacznij pracę plastyczną pt.: Wiosenne ptaki, rośliny, klimaty (możesz coś zaobserwować lub skorzystać ze swojej wyobraźni). Format A4, technika dowolna. Zastanów się, jaki rodzaj kompozycji wykonałeś. Termin do 30 kwietnia). Zdjęcia prac wyślij na adres jkn@sp11katowice.pl
Historia:
Temat: System feudalny.
– przeczytaj rozdział 1 str. 132-135;
– zwróć uwagę na: jak było podzielone społeczeństwo w średniowieczu, jakie miały prawa i obowiązki te grupy społeczne;
– zapamiętaj pojęcia: przywilej, lenno, hołd lenny.
Język angielski:
Topic: Writing time. Piszemy bloga o ulubionym sporcie.
– przeczytaj wpis na blogu w podręczniku w zad. 8/89, a następnie wykonaj zadanie uzupełniając tekst wyrazami z ramki, odpowiedzi zapisz w zeszycie;
– przeczytaj informacje z zielonej ramki (Forms Explorer), które pomogą Ci w jutrzejszym zadaniu;
– przygotuj „na brudno” odpowiedzi na pytania w zadaniu 9/89.
Język polski:
Temat: W labiryncie mitu.
– przeczytaj mit o Tezeuszu w podręczniku pomarańczowym str. 162-164;
– wykonaj pisemnie pod tematem zadanie 2 str. 165
Wychowanie fizyczne:
– uczymy się „Turbo rozgrzewki”
https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U

Klasa 5 d

Plastyka:
Temat: Kompozycja statyczna i dynamiczna.
– przepisz z podręcznika (str. 69) definicję kompozycji statycznej i dynamicznej. (Nie przysyłaj zdjęć praca będzie oceniana z zeszytem.)
– zobacz film: https://www.youtube.com/watch?v=rUkELZz7mK8
– zacznij pracę plastyczną pt: Wiosenne ptaki, rośliny, klimaty (możesz coś zaobserwować lub skorzystać ze swojej wyobraźni). Format A4, technika dowolna. Zastanów się jaki rodzaj kompozycji wykonałeś. Termin do 30 kwietnia:) Zdjęcia prac wyślij na adres jkn@sp11katowice.pl
Matematyka:
Temat: Mnożenie ułamków dziesiętnych.
– spotkanie online w godzinach 11.30 – 12.15
– przeanalizuj przykład ze str. 162 w podręczniku lub obejrzyj filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=bxQEflT7cFY
– wykonaj w zeszycie zadanie 1 ze str. 162.
Muzyka:
Muzyczne kalambury:
– zagraj z domownikami w kalambury wykorzystując w nich zwroty muzyczne np. śpiewać każdy może, orkiestra smyczkowa, klucz do muzyki…
Język polski:
Temat: Opowieść przekazywana z pokolenia na pokolenie.
– przypomnij sobie nową wiadomość – podanie str. 187;
– wykonaj pisemnie zadania: 5, 10 str. 188-189.
Wychowanie fizyczne:
– uczymy się „Turbo rozgrzewki”
https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U
Informatyka:
– dokończ prezentację (dotyczy osób, które jej jeszcze nie przesłały do nauczyciela). Dla tych, którzy przesłali album i prezentację nt zdrowego stylu życia: Ćwiczenie: „Dla zainteresowanych” str. 92

Klasa 6 a

Historia:
Temat: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów.
– przeczytaj rozdz. str. 152-157 (czytając zwróć uwagę na: kolejne rządy w XVIII wieku w Polsce: Augusta II Mocnego, Stanisława Leszczyńskiego i Augusta III, jaką prowadzili politykę w Rzeczpospolitej);
– zastanów się, dlaczego szlachta polska zawiązała Konfederację, (przypomnij sobie pojęcie konfederacja);
– przyjrzyj się mapie i sprawdź, z kim graniczyła Saksonia oraz jakie ziemie utraciła Szwecja na rzecz Rosji, co oznacza powiedzenie „Od Sasa do Lasa”;
– praca pisemna „Dlaczego zwołany w 1717 r. Sejm nazwano niemym?”- pracę wyślij dc@sp11katowice.pl.
Religia:
– przeczytaj w podr. temat 37 „Jezu ufam Tobie – w obliczu miłosierdzia”;
– wykonaj ćwiczenia, w zeszycie ćwiczeń – w razie trudności, możesz posłużyć się również informacjami zawartymi w internecie;
– zdjęcie zrobionych ćwiczeń temat 37 prześlij na adres aleksandrabrahlich@gmail.com do oceny do dnia 23 kwietnia). W ramach wolnego czasu z cyklu „przez zabawę do wiedzy” spróbuj rozwiązać quizy online związane z miłosierdziem https://wordwall.net/resource/469221/religia/mi%c5%82osierdzieoraz https://wordwall.net/resource/821550/religia/uczynki (za wzięcie udziału w quizie i przesłaniu mi wyników quizu można otrzymać plusy, za trzy plusy ocena bardzo dobra)
Matematyka:
Temat: Dodawanie liczb całkowitych.
– lekcja online, link do zajęć rozesłany zostanie przez Vulcan i pocztę klasową. Na 10.30 zapraszam uczniów z numerami od 1 do 8, na 11.15 od numeru 9 do 15. Po zajęciach notatka i zadania zostaną zamieszczone w poczcie klasowej.
Język polski:
– wykonaj w zeszycie ćwiczeń str. 55, 56 ćwiczenia 1, 2, 3, 4.
Wychowanie fizyczne:
– włącz ulubiona muzykę i potańcz do niej przez 10 min, następnie wykonaj przez 15 min ćwiczenia wzmacniające nogi i brzuch (np. przysiady, krzesełko, pajacyki, brzuszki);
– na koniec przez 10 min wykonaj ćwiczenia rozciągające.
Język angielski: gr. 1
Topic: Shopping habits – writing.
– na podstawie ćw. 7 w podręczniku na str. 95 wykonaj ćw. 4 w zeszycie ćwiczeń na str. 68, oraz ćw. 6, 7 w zeszycie ćwiczeń na str. 69.

Klasa 6 b

Plastyka:
Temat: Architektura.
– zrób w zeszycie krótką notatkę ze str. 84-85;
– wykonaj w zeszycie rysunek wybranego budynku ze str. 82-86 (Nie przesyłajcie zdjęć – notatki i rysunki będą oceniane razem z zeszytem);
– zobacz film: Jak architekci wykorzystują matematykę?
https://www.youtube.com/watch?v=EIXZ9nqrr74
– zaległe prace do oceny przesyłajcie na adres jkn@sp11katowice.pl
Historia:
Temat: Wybuch Rewolucji Francuskiej.
– obejrzyj filmik na temat rewolucji francuskiej – 6 min.
https://www.youtube.com/watch?v=ed3ncsgZJ7U
– przeczytaj o wybuchu Rewolucji Francuskiej – str. 186-188;
– przygotuj notatkę: Kiedy i dlaczego wybuchła Rewolucja Francuska, jakie postanowienia zawarto w wydanej wówczas Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, na czym polegał ustrój zwany „monarchią konstytucyjną”.
Język polski:
Temat: W stylu oficjalnym i nieoficjalnym.
– zapisz nową wiadomość z pomarańczowego podręcznika str. 167;
– wykonaj pisemnie zadanie 6 str. 166 – podziel wypowiedzi na sytuacja prywatna, koleżeńska, nieoficjalna oraz sytuacja urzędowa, oficjalna;
– wykonaj pisemnie zadanie 7, 8 str. 168.
Biologia:
Temat: Gady, kręgowce, które opanowały ląd.
– przeanalizuj strony 103-106;
– do zeszytu pod tematem zrób zadanie 1 i 3 str. 106;
– proponuję: https://www.youtube.com/watch?v=6ujBMXLaso0
https://www.youtube.com/watch?v=EZ8LC4EjG80
Matematyka:
Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych.
– wykonaj zadania 2 ze str. 179 oraz 4 i 5 ze str. 180 z podręcznika;
– sprawdź swoje rozwiązania z filmem (od 3 minuty):
https://www.youtube.com/watch?v=X84uVIO2SsM&t=0s
Technika:
Temat: Rzut prostokątny.
– wykonaj ćw. 5 str. 45.
– prześlij zdjęcia lub skan ćwiczeń z poprzedniego tygodnia i aktualne.

Klasa 6 c

Historia:
Temat: III rozbiór Polski.
– zapoznaj się z tekstem podręcznika str.178;
– do zeszytu wpisz datę III rozbioru Polski oraz państwa, które go dokonały;
– zadanie domowe – przygotuj plakat, przedstawiający wybranego bohatera powstania kościuszkowskiego w dowolnej formie. Ma on zawierać podstawowe informację z jego życia oraz podjęte przez niego działania na rzecz powstania. Zdjęcia prac prześlij na email msz@sp11katowice.pl do 22.04.2020. Będą podlegały ocenie.
Biologia:
Temat: Przegląd i znaczenie gadów.
– na podstawie podręcznika zrób zadanie 3 i 4 str. 111
– proponuję https://epodreczniki.pl/a/gady/D1AaUku0v – punkt 2 przegląd gadów żyjących w Polsce;
– zrób zdjęcie zeszytu od 16.03 i wyślij ekl@sp11katowice.pl
Język angielski:
Topic: Teens’ Time: Everyday gadgets. Użyteczne przedmioty z życia codziennego.
– wysłuchaj nagrania do tekstu w podręczniku (zad.1/90). Słuchając śledzimy tekst. Następnie przeczytaj na głos. Link do odsłuchu: https://drive.google.com/file/d/11T3k1SsGJgk_vr3hJ1358Sc-sazoWHyk/view?usp=sharing
– pod tematem wypisz nowe słówka:
useful – pożyteczny
object – przedmiot
stationery – artykuły biurowe
stapler – zszywacz
pencil sharpener – ostrzałka
household objects – artykuły gospodarstwa domowego
torch – latarka
bottle opener – otwieracz do butelek
modern – nowoczesny
join – połączyć
useful – użyteczny
weigh – ważyć
– wykonaj zad. 2/90 z podręcznika do zeszytu;
– zapoznaj się ze słówkami z żółtej ramki Vocabulary (str. 91 podręcznik), korzystając ze słowniczka Word List na str. 98.
Wychowanie fizyczne:
– ćwiczenia z krzesłem
https://www.youtube.com/watch?v=oxhgW7atWV4
Jeśli masz problem z dostępem do internetu, wykonaj dowolną intensywną rozgrzewkę 15 minut
Język polski:
Temat: W sprawach najwyższej wagi.
– zapoznaj się z biografią Franciszka z Asyżu i przeczytaj „Dekalog”, czyli zbiór dziesięciu przykazań (podręcznik, str. 164-165). Zwróć uwagę na stosunek osoby mówiącej w utworze
do świata;
– zapisz, do kogo są skierowane słowa św. Franciszka?
– określ w zeszycie formę gramatyczną czasowników użytych w tekście (osoba, liczba, tryb).
– zapamiętaj, że tryb rozkazujący wyraża rozkaz, życzenie lub prośbę. Wpływa na odbiorcę, nakłania do działań, zachowań, postaw;
– jak rozumiesz przykazania Franciszka z Asyżu? O jakich wartościach mówi utwór? Wyjaśnij.
Plastyka:
Temat: Architektura.
– zrób w zeszycie krótką notatkę ze str. 84-85. Wykonaj w zeszycie rysunek wybranego budynku ze str. 82-86 (Nie przesyłajcie zdjęć – notatki i rysunki będą oceniane razem z zeszytem).
– zobacz film: Jak architekci wykorzystują matematykę?
https://www.youtube.com/watch?v=EIXZ9nqrr74
– zaległe prace do oceny przesyłajcie na adres jkn@sp11katowice.pl

Klasa 7 a

Język angielski grupa 1:
Temat: Types of shops.
– wypisz w zeszycie rodzaje sklepów z ramki (ćw. 2 str. 82) wraz z tłumaczeniem (patrz słowniczek str. 91, lesson 7.1) i naucz się tych słówek na pamięć,
– do wypisanych sklepów dopasuj obrazki A-I (str. 82-83). Pomogą ci w tym wskazówki zawarte w ćw. 3 (str. 83),
– wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 76.
Informatyka grupa 1:
– wykonaj pisankę w programie Scratch.
Język angielski grupa 2:
Topic: Future Simple Tense (czas przyszły).
– wydrukuj/przepisz notatkę do zeszytu: https://drive.google.com/open?id=1chopRHsV7rbhwxPb7Raz6s7bUlyl-1Fv
– wykonaj ćwiczenia na str. 90 (następnie zrób zdjęcie i wyślij do mnie do 19 kwietnia na adres: akuc@sp11katowice.pl)
Język polski:
Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o komunikacji językowej.
– sprawdź, ile potrafisz przed testem online. Materiał obejmuje: elementy komunikacji językowej, odmiany środowiskowe języka nadawcy, intencja i cel wypowiedzi, grzeczność językowa, językowe środki nawiązywania kontaktu, mowa niezależna i zależna, kontekst, homonimy.
– w zeszycie ćwiczeń na str. 179-186 wykonaj osiem wybranych przez Ciebie zadań utrwalających poznany materiał.
Zajęcia z wychowawcą:
– lekcja online.
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj zestaw ćwiczeń tabata na stojąco. Ćwiczenia znajdują się pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=OHlkhLx73jw
Biologia:
Temat: Ośrodkowy układ nerwowy.
– zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=NM3sp49sW_I
– przerysuj do zeszytu półkule mózgu i opisz, która za co odpowiada (str. 178);
– przerysuj mapę mózgu i opisz str. 179;
– na podstawie podręcznika zrób zadanie 5 str.180.
Matematyka:
Temat: Potęga o wykładniku naturalnym.
– lekcja online 9.00 – 9.45.
Język niemiecki:
Temat: Wie findest du Mathe?
– zapisz odmianę czasownika „finden” (za pomocą którego wyrażamy swoją opinię „uważam, że…) z podręcznika str. 80;
– przeczytaj dialog z podręcznika str. 75 i wypisz do zeszytu przymiotniki z tabelki;
– wykonaj ćw. 13 z zeszytu ćwiczeń str. 48.

Klasa 7 b

Język angielski:
Topic: Future Simple Tense (czas przyszły).
– wydrukuj / przepisz notatkę do zeszytu: https://drive.google.com/open?id=1chopRHsV7rbhwxPb7Raz6s7bUlyl-1Fv
– wykonaj ćwiczenia str. 90 (następnie zrób zdjęcie i wyślij do 19.04. na adres: akuc@sp11katowice.pl).
Geografia:
Temat: Handel – część 1.
– korzystając z podręcznika napisz w zeszycie, co to jest: bilans handlu, odpowiedz na pytanie 1,2 i 3. Możesz również wykorzystać wiadomości ze stron:
https://eszkola.pl/geografia/handel-zagraniczny-polski-7588.html;
https://www.youtube.com/watch?v=wlAuoJtFNWg
Matematyka:
Temat: Potęga o wykładniku naturalnym.
– lekcja online 12.45 – 13.00
Zajęcia z wychowawcą:
– napisz kilka słów o tym, jak minęła Ci przerwa świąteczna i wyślij – adres na Vulcanie lub ag@sp11katowice.pl
– zapoznaj się z materiałami dostarczonymi na Twoją pocztę.
Język polski:
Temat: Niezwykły świat natury w wierszach Bolesława Leśmiana (lekcja online).
– odczytaj z podręcznika wiersz B. Leśmiana „Wczesnym rankiem” str. 190;
– opisz dwa światy, o których mówi podmiot liryczny (ustnie);
– przypomnij sobie cechy liryki bezpośredniej i znajdź je w tekście;
– zbadaj budowę wiersza.
Religia:
Temat: „Wielkanoc – szatan pokonany”.
– zapisz w zeszycie temat, zrób krótką notatkę;
– zapoznaj się z prezentacją: https://view.genial.ly/5e8b0e29a50d1e0e0033c2f6/interactive-image-sw-tomasz-lekcja-wiarykl5jednosc
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj zestaw ćwiczeń tabata na stojąco. Ćwiczenia znajdują się pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=OHlkhLx73jw
Plastyka:
– dokończ pracę z poprzedniej lekcji;
– prześlij prace zaległe na adres ag@sp11katowice.pl

Klasa 7 c

Plastyka:
– dokończ pracę z poprzedniej lekcji;
– prześlij prace zaległe ag@sp11katowice.pl
Wychowanie fizyczne:
– wracamy do formy po świętach, wykonaj trening,
https://www.youtube.com/watch?v=4QtUcQamleM
Zajęcia z wychowawcą:
Temat: Jaki jest Twój temperament i charakter?
– jesteś spokojnym flegmatykiem, energicznym cholerykiem, towarzyskim sangwinikiem, a może perfekcyjnym melancholikiem? Poznaj swój typ osobowości i rozwiąż test online http://testownia.net/testy/test-osobowosci-charakteru;
– podziel się ze mną swoim wynikiem testu. W załączniku wiadomości dodaj swoje trzy wybrane zdjęcia. Tajemnicę fotek omówię na spotkaniu online. Zadanie kieruj pod adres aw@sp11katowice.pl
Język niemiecki:
Temat: Was ist dein Lieblingsfach? (Jaki jest twój ulubiony przedmiot?)
– zrób dwa ćwiczenia on-line
https://learningapps.org/3193107
https://learningapps.org/10261966
-napisz, jaki jest twój ulubiony przedmiot lub przedmioty: „Mein Lieblingsfach ist…………………… .” lub „Meine Lieblingsfächer sind …………………. und ………………………….. .“;
– napisz, którego przedmiotu nie lubisz: „………………………………… mag ich nicht.”
Matematyka:
Temat: Potęga o wykładniku naturalnym.
– przeczytaj informacje i przykłady ze str. 221 w podręczniku;
– wykonaj zadania 1 i 2 ze str. 221 z podręcznika.
Język polski:
Temat: Omówienie i poprawa rozprawki.
– zapoznaj się z komentarzem do wypracowania (wysłano na pocztę ucznia);
– zwróć uwagę na popełnione błędy;
– napisz poprawę w zeszycie.
Wychowanie do życia w rodzinie:
Temat: Savoir-vivre, czyli zasady dobrego wychowania.
– zastanów się, jakie zasady savoir vivre’u panują w teatrze, w środkach komunikacji, w szkole, w kinie czy przy stole. Pomoże Ci w tym filmik: https://www.youtube.com/watch?v=Z6huMj4_lAA

Klasa 8 a

Język angielski I grupa:
Temat: Znajomość środków językowych w kontekście kultury. Uzupełnianie luk, parafrazowanie zdań. Lekcja on-line, godz.10.00;
– wykonaj ćwiczenia ze str. 100.
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj zestaw ćwiczeń tabata na stojąco. Ćwiczenia znajdują się pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=OHlkhLx73jw
Historia:
– str. 212-214, Stan wojenny – kto, kiedy i dlaczego wprowadził w Polsce stan wojenny, jak długo trwał, jakie ograniczenia wprowadzono – krótka notatka.
Matematyka:
Temat: Rozwiązywanie testów egzaminacyjnych.
– spotkanie online w godzinach 9.00 – 9.45.
Język polski:
Temat: O relacjach znaczeniowych wyrazów ( lekcja online).
– przypomnij sobie wiadomości o synonimach, antonimach, homonimach, neologizmach, archaizmach, zdrobnieniach, zgrubieniach, wyrazach służących wyrażaniu opinii;
– wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania 3, 4 str. 99 oraz 5, 6 str. 100.
Wiedza o społeczeństwie:
– str. 170-171 NATO, wypisz cele i zadania organizacji, kiedy powstała, gdzie jest siedziba, kiedy Polska wstąpiła do NATO.

Klasa 8 b

Chemia:
Temat: Szereg homologiczny alkoholi.
– zrób zadania z przesłanej karty pracy (kartę pracy można wydrukować i wkleić do zeszytu lub przepisać).
Język angielski:
Temat: New Sports Opportunities.
– ćw. 3, str. 108
Fizyka:
Temat: Odbicie i rozproszenie światła.
– przeczytaj z podręcznika str. 224-227;
– zrób w zeszycie notatkę według punktów: 1.Schemat zjawiska odbicia światła. (wykonaj schemat ołówkiem i linijką ze str. 225), pod schematem wytłumacz pojęcia: normalna, kąt padania, kąt odbicia. 2.Prawo odbicia światła brzmi… 3.Rozproszenie światła jest to… oraz przerysuj schemat rozproszenia światła ze str. 228.
– wykonaj w zeszycie zadanie 1 i 3 ze str. 228.
– możesz także obejrzeć film – https://youtu.be/gV_hvE0EfbA.
Język niemiecki:
Temat: Wann hast du Geburtstag? (Kiedy masz urodziny?)
– przeanalizuj prawidłowe odpowiedzi do zadań z zeszytu ćwiczeń str. 34 (udostępnione w folderze dla 8b na dysku Google, link w wiadomościach na Vulcanie);
– przeczytaj i wklej do zeszytu lub przepisz zasady dotyczące liczebników porządkowych i dat (udostępnione w tym samym folderze);
– odpowiedz pisemnie na pytania: „Wann hast du Geburtstag?”, „Wann hat deine Mutter Geburtstag?”, „Wann ist der Valentinstag?”.
Język polski:
Temat: Charyzmatyczny profesor.
– przeanalizuj jeszcze raz fragment lektury „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” i odpowiedz w trzech zdaniach na pytanie: Jak profesor traktował swoich uczniów?”;
– wyjaśnij pojęcie charyzmatyczny;
– napisz, jaki światopogląd reprezentuje profesor? Jakie prawdy o życiu chce przekazać swoim uczniom.
WOS:
– str. 170-171 NATO, wypisz cele i zadania organizacji, kiedy powstała, gdzie jest siedziba, kiedy Polska wstąpiła do NATO.

Klasa 8 c

Informatyka:
– zadania dla całej klasy zostały przesłane we wtorek przed świętami; przypomnienie: rkinf.pl/03sp11klasa7.pdf
rkinf.pl/03sp11klasa8.pdf
Geografia:
Temat: Ciekawostki o USA i Kanadzie.
– zobacz na YouTube: 10 najpiękniejszych Parków Narodowych w USA, napisz który z nich chciałabyś/chciałbyś odwiedzić i uzasadnij? wybierz jeden i poszukaj o nim więcej wiadomości; -proponuję obejrzeć: https://www.youtube.com/watch?v=bBQ3Cu86AY0 ;
– zobacz ciekawostki o Kanadzie https://www.youtube.com/watch?v=VnVL4eXP_P8 , napisz które miejsce chciałabyś/chciałbyś zobaczyć.
Wiedza o społeczeństwie:
Temat: Prezydent i Rada Ministrów.
– zapoznaj się z tekstem podręcznika, str. 141;
– do zeszytu zanotuj: jak zorganizowana jest Rada Ministrów, za co odpowiada i kto aktualnie stoi na czele rządu;
– wyjaśnij zasadę kontrasygnaty;
– wykonaj ćw. 8, s. 145. Odpowiedź prześlij przez dziennik elektroniczny do końca tygodnia.
Język polski:
Temat: O relacjach znaczeniowych wyrazów (lekcja online).
– przypomnij sobie wiadomości o synonimach, antonimach, homonimach, neologizmach, archaizmach, zdrobnieniach, zgrubieniach, wyrazach służących wyrażaniu opinii;
– wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania 3, 4 str. 99 oraz 5, 6 str. 100.
Język niemiecki:
Temat: Wiederholung – Kapitel 4. (Lekcja on-line podsumowująca dział 4)
Wychowanie fizyczne:
– ćwiczenia z krzesłem
https://www.youtube.com/watch?v=oxhgW7atWV4
Fizyka:
Temat: Odbicie i rozproszenie światła.
– przeczytaj z podręcznika str. 224-227;
– zrób w zeszycie notatkę według punktów: 1.Schemat zjawiska odbicia światła. (wykonaj schemat ołówkiem i linijką ze str. 225), pod schematem wytłumacz pojęcia: normalna, kąt padania, kąt odbicia. 2.Prawo odbicia światła brzmi… 3.Rozproszenie światła jest to… oraz przerysuj schemat rozproszenia światła ze str. 228;
– wykonaj w zeszycie zadanie 1 i 3 ze str. 228;
– możesz także obejrzeć film: https://youtu.be/gV_hvE0EfbA .
Edukacja dla bezpieczeństwa:
Temat: Złamania kończyny – pierwsza pomoc przedmedyczna.
– zobacz filmik https://www.youtube.com/watch?v=efypgzlAphU&t=75s i zastanów się, z czego można zrobić usztywnienie np. w warunkach domowych.

Skip to content