Zadania na wtorek 17 marca

Klasa 1a

Edukacja matematyczna:
-podręcznik: zad. 1, 2 s. 24
-ćwiczenia: zad. 1 s. 22
Edukacja polonistyczna:
-podręcznik: s. 24 -25 (czytamy tekst)
-ćwiczenia: zad. ze stron 24-25
-kaligrafia: zad. 2 s. 52

Klasa 1b

Edukacja polonistyczno-przyrodnicza:
-wspólne czytanie informacji o zwierzętach
Edukacja plastyczna:
-wykonaj kartę z wybranym zwierzątkiem (rysunek, podpis) do albumu
Religia: Przepraszamy Pana Jezusa za złe postępowanie. Zrób ćwiczenia i zobacz wersję elektroniczną.

Klasa 1 c

Religia:

 • Przepraszamy Pana Jezusa za złe postępowanie – wykonaj do tego tematu ćwiczenia oraz zobacz wersję elektroniczną.
  Edukacja polonistyczna:
 • podręcznik – str. 32, 33;
 • ćwiczenia – str. 32;
  Edukacja matematyczna:
 • ćwiczenia – str.29;
  Wychowanie – fizyczne:
  Przebierz się w wygodny strój. Poniżej znajduje się link. Zakręć kołem i wykonaj ćwiczenie, które wylosuje maszyna. Powtórz tę czynność 8 razy. https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

Klasa 2 a

Edukacja matematyczna:

 • podręcznik str. 32-33 – opowiedz rodzicom, jak wygląda krajobraz nadmorski;
 • ćwiczenia – zadanie 1,2/str. 32 ;
  Edukacja polonistyczna:
 • w zeszycie do j. polskiego – przepisz pięknie kolorowe teksty z ćwiczenia 1/ str. 32;
  Język angielski:
 • utrwal słownictwo z ostatniej lekcji i wypełnij kolejną stronę w ćwiczeniach.

Klasa 2 b

Edukacja polonistyczna:

 • przypomnij sobie pytania czasownika, rzeczownika, przymiotnika;
 • ułóż zdania (co najmniej 5) związane z naszą rodziną, wskazując wyżej wymienione części mowy np.
  Zapracowana mama gotuje pyszny obiad.
  Jaka? Kto? Co robi? Jaki? Co?
  -ćwiczenia str. 56-57 – podkreśl dwoma liniami czasowniki;
  Edukacja matematyczna:
  -ćwiczenia str. 34 i str. 80;
  Edukacja muzyczna:
  -śpiewamy piosenkę „Rap o alfabecie” – w zeszycie ułóż 6 wybranych rzeczowników w kolejności alfabetycznej (nazwy rzeczy znajdujących się w pokoju dziecka);
  Religia:
 • uzupełnij w podręczniku do religii temat 33 Wielki Czwartek – dzień Mszy Świętej i kapłaństwa: od str. 68 do str. 69.

Klasa 3 a

Edukacja matematyczna:
Zadania tekstowe

 • Wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 19, ćw. 1,2,3,4,5 i str. 25, ćw. 1,2,3;
  Edukacja polonistyczna:
  Zapisz temat w zeszycie: Pisownia wyrazów z Ż i RZ (proszę założyć nowy zeszyt).
 • wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 35, ćw. 1,2. Wyrazy, które wpisałeś w ćw. 1 ułóż w kolejności alfabetycznej w zeszycie pod tematem.
 • wykonaj zadania w ćwiczeniach dodatkowych str. 57, ćw. 6,7;
  Język angielski:
 • wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 82. Przez cały okres nieobecności uczniowie powtarzają i utrwalają przerobiony materiał korzystając z platformy edukacyjnej Bugs Team 3 Student’s Practice Kit: słuchają i śpiewają poznane piosenki, oglądają historyjki, utrwalają słownictwo i struktury gramatyczne grając w gry edukacyjne.
  Edukacja plastyczna:
 • narysuj ilustrację do wybranej „Baśni z tysiąca i jednej nocy”- praca pastelami.

Klasa 3 b 

Edukacja polonistyczna:

 • przeczytaj tekst „ Skąd biorą się dziury w serze?” z podręcznika, str. 28-30 i odpowiedz ustnie na pytania 1-4 s.30;
 • na podstawie tekstu wykonaj zadanie 1 z ćwiczeń do polskiego na str.44 i zadanie 2,3,4 ( bez kropki) str. 45;
 • zapisz w zeszycie do polskiego temat: Jak powstaje ser z dziurami? Napisz instrukcję wykonania sera z dziurami (kropka do zadania 1/s.45 ćwiczenie do polskiego).
  Edukacja przyrodnicza:
 • przeczytaj tekst „Zjawiska zagrażające naszej planecie” z podręcznika do matematyki na str. 28/29.
 • zapisz w zeszycie do przyrody temat: Sposoby ochrony przyrody w Polsce. Wykonaj i zapisz pod tematem zadanie 2 ze str. 29 z podręcznika do matematyki.
 • dla chętnych kropka z zadania 4 z tej samej strony.
  Edukacja matematyczna:
 • zapisz w zeszycie do matematyki temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych – cena, ilość, wartość.
 • rozwiąż w nim zadanie 2 z podręcznika ze str.30 oraz pierwsze zadanie Grażyny.
 • zadania z domkiem znajdujące się na dole stron w ćwiczeniach do języka polskiego są zadaniami dodatkowymi dla chętnych uczniów w zależności od ich zainteresowań.
  Religia:
  -Mocne postanowienie poprawy drogą powrotu do Boga.
  Proszę o przeczytanie wiadomości z podręcznika, wykonanie ćwiczeń oraz przeglądnięcie wersji elektronicznej. Zdawanie materiału przygotowującego do I Komunii świętej oraz formuły spowiedzi: 31.03;,1.04;, 7.04.

Klasa 4 a

Język polski:
Temat: Ach co to będzie za bal! Książę wysyła zaproszenia.

 1. Przepisz do zeszytu: Rady dla piszących zaproszenie, str. 176.
 2. Przepisz wzór zaproszenia znajdujący się na dole strony (Podpisał Książę Jan XXXIII).
 3. Napisz według wzoru tekst zaproszenia na swoje urodziny, dla swojej koleżanki lub swojego kolegi. Pamiętaj, że musi zawierać 5 elementów: kto zaprasza?, kogo zaprasza?, na co zaprasza?, kiedy zaprasza? ( data i godzina), gdzie zaprasza?. Użyj odpowiednich zwrotów, np. mam zaszczyt zaprosić. Praca musi być staranna i bezbłędna. Nie zapomnij ładnie ozdobić zaproszenie.
 4. Wyobraź sobie, że bierzesz udział w szkolnym przedstawieniu „Królewna Śnieżka i kosmici”. Napisz według wzoru zaproszenie na jego premierę, które skierujesz do swoich rodziców lub bliskich. Wymyśl datę, (kiedy zostanie wystawione przedstawienie) i miejsce ( gdzie zostanie wystawione przedstawienie, np. w sali gimnastycznej, w sali nr 28).
 5. Dla chętnych zad. 5 str. 176.
  Język angielski I grupa:
  Naucz się czytać czytankę ze str.74 (Elephant training) z wykorzystaniem nagrania (kod QR w podręczniku i w ćwiczeniach) Wykonaj pisemnie ćw.1 str.72 w zeszycie ćwiczeń.
  Język angielski II grupa
 6. Naucz się słówek z podręcznika str. 90 (dyscypliny sportowe, sportowcy).
 7. Wykonaj ćwiczenia str. 82 zad. 2.
  Wychowanie fizyczne:
  Dokończ pracę na temat podstawowych przepisów z koszykówki i siatkówki (może być wydruk z Internetu – główne zasady gry).
  Wykonaj ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzucha i gibkości (brzuszki i rozciąganie się).
  Matematyka:
  Wykonaj zadanie 1 i 3, strona 50 oraz zadanie 4 i 5, strona 51 (podręcznik).

Klasa 4 b 

Przyroda:
Temat: Uzależnienia są groźne.
Przeczytaj tekst ze stron 130 – 134. Zrób ćwiczenia: 1 str. 81; ćw. 3,4 str. 82.
Język polski:
Temat: Mówisz i masz – magia czerwonego krzesła.
Zadanie: Przypomnij sobie cechy baśni.
Na podstawie fragmentów tekstu „Magiczne drzewo” (str. 182-186, podręcznik Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura) oraz obejrzanego filmu, odszukaj znane Ci cechy baśni w opowieści o czerwonym krześle. Zapisz je w zeszycie.
Muzyka:
Utrwal wiadomości nt. instrumentów perkusyjnych (melodycznych i niemelodycznych). Posłuchaj brzmienia instrumentów perkusyjnych melodycznych: czelesta, dzwony rurowe, ksylofon, wibrafon, kotły, dzwonki chromatyczne.
Poćwicz poznane do tej pory utwory na flet.

Klasa 5 a

Wychowanie fizyczne:
Ćwiczenia jak w poniedziałek, dodatkowo wzmacniaj mięśnie brzucha ( brzuszki 2 razy po 10 brzuszków)
Język polski:

 • ćw. 9/215 – wypisz tylko wyróżnione wyrazy oraz rozwiązanie;
 • w ćw. 10/215 wykonaj tabelę i podane wyrazy z przeczeniem „nie” zapisz we właściwej
  kolumnie (nie piszemy opowieści z czasów Mieszka I).
  Historia:
  Temat ze stron 148-151.
 • wypisz znaczenie słowa reguła zakonna, wymień 4 słynne zakony w średniowieczu, wymień zadania zakonników.
  Matematyka:
 • rozwiąż zadania z karty pracy – figury na płaszczyźnie, otrzymanej na lekcji matematyki.

Klasa 5 b

Matematyka:
Rozwiąż test: https://gwo.pl/strony /2118/seo_link:klasa-5-figury-na-plaszczyznie
Język angielski gr. I:
Czasowniki nieregularne z listy https://maturazangielskiego.net/czasowniki-niereg.pdf (od budzić do wybrać) Powtórz słownictwo z podręcznika str. 78 (czas wolny – czasowniki)
Język polski:

 • załącznik 3 https://www.szybkiplik.pl/download/94035cc6e2d8453775739a5064bd8e5e.html
  Historia:
  Temat ze stron 148-151, wypisz znaczenie słowa reguła zakonna, wymień 4 średniowieczne zakony, wypisz zadania zakonników
  Język angielski gr. II:
  Czasowniki nieregularne z listy https://maturazangielskiego.net/czasowniki-niereg.pdf (od budzić do wybrać). Powtórz słownictwo z podręcznika str. 78 (czas wolny – czasowniki)

Klasa 5 c


Religia:
Temat 27 – Przeczytaj tekst z podręcznika oraz wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń z tego tematu.
Muzyka:
Przeczytaj opowiadanie nt. muzyki ludowej – str.107-109. Posłuchaj utworu „Krakowiaczek jeden” i naucz się tekstu. W zeszycie opisz taniec krakowiak, wyjaśnij pojęcie kapela i wypisz instrumenty ludowe.
Poćwicz poznane do tej pory utwory na flet: refren piosenki Mały kanon, Pojedziemy na łów i gamę C- dur.
Język polski:
Temat: Wizytówki bogów.
Wybierz dowolną postać ze stron 131 – 135. Korzystając z tych informacji wykonaj na osobnej kartce A4 (najlepiej technicznej) wizytówkę tego boga/bogini. Powinna ona zawierać:

 • imię wybranej postaci;
 • czym lub kim się opiekowała;
 • atrybuty ;
 • chętni mogą dopisać ciekawostki z innych źródeł;
 • całość wykonaj estetycznie, kolorowo, zilustruj np. atrybuty, możesz narysować tego boga.
  Prace zostaną zaprezentowane w klasie i wspólnie omówione.
  Matematyka:
  Uczniowie w dniach 16 – 20 marca 2020 przygotowują się do sprawdzianu FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE. Rozwiązują zadania z karty pracy – figury na płaszczyźnie, którą otrzymali na lekcji matematyki. Sprawdzian z tego działu będzie w pierwszym dniu powrotu do szkoły.
  Wychowanie fizyczne:
  Przez cały tydzień wykonuj systematycznie ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzucha i gibkości, które można realizować w warunkach domowych (brzuszki i rozciąganie się).

Klasa 5 d

Wychowanie fizyczne:
Wykonaj ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzucha i gibkości, które można wykonywać w domu (brzuszki i rozciąganie się).
Historia:
Przeczytaj raz jeszcze i powtórz wiadomości z rozdziału ” Nowe państwa w Europie” ( str. 114 do 118) według podanych niżej punktów.

 1. Gdzie i kiedy powstało państwo Franków.
 2. Panowanie Karola Wielkiego – rozwój kultury i nauki , traktat w Verdun i jego skutki.
 3. Powstanie nowych państw w Europie.
 4. Powstanie Rzeszy Niemieckiej.
  Zapamiętaj znaczenie pojęć: Frankowie, dynastia, majordom, Karolingowie, układ w Verdun, cesarstwo, margrabia, marchia.
  Kim były postaci: Chlodwig, Karol Młot, Pepin Mały, Karol Wielki, Otton I.
  Język angielski: Czasowniki nieregularne z listy https://maturazangielskiego.net/czasowniki-niereg.pdf (od budzić do wybrać). Powtórz słownictwo z podręcznika str. 78 (czas wolny – czasowniki).
  Matematyka:
  W dniach 16 – 20 marca 2020 wykonaj na podpisanych kartkach lub w zeszytach 16 – kartkowych zadania z podręcznika ze strony 101. Są to zadania z numerami 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 i 11. Zadania te oddaj do sprawdzenia w pierwszym dniu powrotu do szkoły.
  Język polski:
  (Podręcznik do literatury i kultury)Przeczytaj tekst zamieszczony na str. 162-164 „Mit o Tezeuszu”, zapisz nową wiadomość str.166 (wątek) oraz wykonaj w zeszycie lekturowym zadania 2,3,8,11.

Klasa 6 a

Język angielski gr. 1:
Przeczytaj historyjkę z podręcznika str. 90. Wykonaj z podręcznika str. 90 zad. 2 (na podstawie przeczytanej historyjki).
Język polski:
Temat: Co było pierwsze, jajko czy kura?… czyli przygoda z filozofią, w podręczniku (pomarańczowym) str. 146.
Przeczytaj tekst na stronach 146-149. Wykonaj pisemnie zadanie 1/ str. 149 napisz ogłoszenie o zaginięciu profesora – pamiętaj o wszystkich elementach: nagłówek – Ogłoszenie, Uwaga!, krótkie informacje o zaginionym (wygląd, ubiór, cechy charakterystyczne), dane do kontaktu (tel.), podpis, możesz dodać portret (rysunek profesora).
Biologia:
Temat: Przegląd i znaczenie płazów.
Przeczytaj w podręczniku str. 97 do 102. Wykonaj w zeszycie pisemnie zad. 2 i 3 str. 102
Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=5H5FLInV1Cc, https://www.youtube.com/watch?v=gfKhRnQu-PU
Dla chętnych do wykonania prezentacje multimedialne na dodatkową ocenę. Jeden temat do wyboru (10 do 20 slajdów).
Przegląd ryb słodkowodnych żyjących w Polsce i ciekawostki na ich temat.
Przegląd ryb żyjących w Bałtyku i ciekawostki na ich temat.
Przegląd płazów żyjących w Polsce i ciekawostki na ich temat.
Przegląd gadów żyjących w Polsce i ciekawostki na ich temat.
Geografia:
Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec.
Napisz w zeszycie, korzystając z podręcznika. Położenie geograficzne i środowisko geograficzne Niemiec. (str. 130). Odpowiedz na pytania 1, 2 i 3 ze strony 135 z podręcznika.
Wychowanie fizyczne:
Wykonaj ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzucha i gibkości (brzuszki i rozciąganie się). Dodatkowo dla chętnych zestaw ćwiczeń na każdy dzień przerwy od szkoły i wyjść z domu: https://youtu.be/z5TgKn8tgas
Język angielski gr. 2:
Topic: Science fiction. O czym pisał Jules Verne.
Posłuchaj nagrania (JE6_16_CD2 https://drive.google.com/file/d/1wxYHZMxy0svezJUWkaDk1E9bYXXSNpoe/view?usp=sharing) śledząc tekst w podręczniku – str. 78. Następnie przeczytaj na głos.
Wypisz nowe słownictwo w zeszycie i naucz się: be born – urodzić się, describe – opisywać, submarine – okręt podwodny, giant – ogromny, squid – kalmar, go down – schodzić, discover – odkryć, ape-man – małpa człekokształtna, strange creatures – dziwne stworzenia, alien – kosmita
Wysłuchaj nagrania (JE_18_CD2 -https://drive.google.com/open?id=1ti3F5x1kuzlEY7AfUa6XBlCqTmUUxAXA)
Wykonaj zadanie online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSellzdRajMuXiG_wzv0CJCAvXYMbJbOJI4o6imJ0pJtQUD00w/viewform?usp=sf_link
Wykonaj zadania z podręcznika w zeszycie zad.2,3/78 oraz zad. 6,7/79.
Wykonaj w zeszycie ćwiczeń 1,2,3,4,7/58-58

Klasa 6 b

Informatyka:
Temat 3.3.: Trafiony, zatopiony – temat na 2 lekcje
Historia:
Przeczytaj temat od str. 174-178 i wypisz przyczyny wybuchu powstania kościuszkowskiego i w punktach po kolei przebieg powstania.
Język polski:
Zeszyt ćwiczeń, zad. 2,3,4,5 str. 39/40
Religia:
Naucz się nazw 14 stacji Drogi Krzyżowej (ze skarbca komunijnego lub z Internetu) do zaliczenia na ocenę.
Język angielski:
Powtórz czasowniki nieregularne. Zapisz w zeszycie 5 dowolnie ułożonych przez siebie pytań w czasie Present Perfect.

Klasa 6 c

Język polski:
Temat: Wirtualny spacer do „Czasu Snu, do początku początków”.
Zadanie:

 1. Obejrzyj animację narodzin świata https://www.youtube.com/watch?v=01IHzwLB42g.
 2. Zapoznaj się z tekstem Jana Parandowskiego „Narodziny świata”, znajdującego się na stronie 155-157 w podręczniku Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura.
 3. Zabawy wyobraźni do wyboru:
  a. Wymyśl świat gry komputerowej, w której uczestnicy mają możliwość stworzenia mitycznego świata. Przedstaw panteon bogów i ich funkcjonowanie w wirtualnym świecie.
  b. Na podstawie animacji i tekstu Jana Parandowskiego „Narodziny świata”, znajdującego się na stronie 155-157 w podręczniku, zaprojektuj komiks o powstaniu świata i ludzi. Nadaj swojej pracy ciekawą formę graficzną.
  Wychowanie fizyczne:
  Ćwiczenia rozciągające ( skłony w siadzie, staniu) o nogach prostych w kolanach) plus ćwiczenia ogólnorozwojowe
  Matematyka:
  Temat: Mnożenie i dzielenie.
  Przeczytaj tekst ze str. 172 i 173, rozwiąż zadania 1, 3 i 6, tylko przykłady mnożenia. Przydatne linki
  https://www.youtube.com/watch?v=XcEVyUdo_ug,
  https://www.matzoo.pl/klasa5/mnozenie-liczb-calkowitych_26_220
  Technika:
  Wykonaj ozdobę wielkanocną wg własnego pomysłu. Dotyczy osób, które jeszcze jej nie oddały lub otrzymały za nią ocenę niedostateczną.
  Informatyka:
  Dokończ grę w Programie Scratch. Instrukcja w podręczniku str. od 64 do 71. Dla osób chętnych i tych, którzy chcą poprawić oceny: jedno z ćwiczeń str. 72.

Klasa 7 a

Historia: Patrz poniedziałek 16.03.2020 r.
Język angielski:
GR.1
Lekcja 6.5 z podręcznika – ćwiczenie 2 i 5 str.73 (słowniczek do lekcji – str.77.
Ćwiczenia do lekcji 6.5 w zeszycie ćwiczeń.
GR.2
Proszę aby uczniowie utworzyli sobie konta na platformie My English Lab. W tym celu:

 1. Proszę wejść na stronę: https://www.pearson.com/english/myenglishlab.html, kliknąć CREATE AN ACCOUNT, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami na stronie.
 2. Na wewnętrznej stronie zeszytu ćwiczeń znajduje się instrukcja oraz kod aktywacyjny.
 3. Po aktywacji konta na portalu znajdować się będą udostępniane przeze mnie interaktywne ćwiczenia (Extra Online Homework). Aby dołączyć do swojej klasy, po zalogowaniu w Ustawieniach, należy wybrać opcję Dołącz do kursu i wpisać kod: FKWT-CMR7
  Geografia:
  Temat: Gospodarka morska. Wykonaj notatkę w zeszycie:
  – Polskie porty morskie. – Przemysł stoczniowy i rybołówstwo. – Perspektywy rozwoju gospodarki morskiej w Polsce.
  Matematyka:
  Wykonaj zadania 6,7,8 i 9 ze strony 214.
  Język polski:
  Temat: Na scenicznych deskach.
  Zadanie: Obejrzyj inscenizację dramatu Aleksandra Fredry https://youtu.be/Mahn6OHuMaA w
  wykonaniu Teatru Pokoleń Z Siennicy Różanej.

Klasa 7 b

Fizyka:
Pierwsza zasada dynamiki Newtona. (przeczytaj z podręcznika str. 164-168) Napisz, co to jest bezwładność? Przepisz pierwszą zasadę dynamiki Newtona zwaną zasadą bezwładności. (str. 168)
Język angielski:
Proszę o utworzenie konta na platformie My English Lab. W tym celu: Proszę wejść na stronę: https://www.pearson.com/english/myenglishlab.html, kliknąć CREATE AN ACCOUNT, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami na stronie. Na wewnętrznej stronie zeszytu ćwiczeń znajduje się instrukcja oraz kod aktywacyjny. Po aktywacji konta na portalu znajdować się będą udostępniane przeze mnie interaktywne ćwiczenia (Extra Online Homework). Aby dołączyć do swojej klasy, po zalogowaniu w Ustawieniach, należy wybrać opcję Dołącz do kursu i wpisać kod: YNV9-W3R4.
Język polski:
Temat: Losy Skawińskiego. Zapoznaj się z informacją o autorze i lekturze, str. 152. Odczytaj tekst „Latarnik”, str. 152-162. Wykonaj zadania w zeszycie, str. 162 zad. 1, 2, 4. Odczytaj informacje dotyczące utworów epickich, str. 162. Uzasadnij pisemnie twierdzenie, że „Latarnik” to utwór należący do epiki. Odszukaj definicję noweli, np. w słowniku terminów literackich on line. Sporządź notatkę w zeszycie.
Chemia:
Wykonaj zadanie 3 i 4 str. 136 podręcznik (zadania robimy w zeszytach).

Klasa 7 c

Język niemiecki:
Podręcznik str. 66-67 Grammatik in Übungen, ćw. 1, 2, 5 (do zeszytu)
Historia:
Przeczytaj rozdział „Powstanie styczniowe” i zapamiętaj podane treści według podanych punktów. Zapisz w zeszycie przedmiotowym:
Temat: Powstanie styczniowe. oraz podane punkty do tematu.

 1. Polityka Aleksandra Wielopolskiego.
 2. Przyczyny i okoliczności wybuchu powstania styczniowego.
 3. Wymowa i znaczenie manifestu ” Tymczasowego Rządu Narodowego”
  4.Przebieg i charakter walk powstańczych w Królestwie Polskim i na Litwie; – rola dyktatorów i Rządu Narodowego, kwestia chłopska podczas powstania, dekret cara o uwłaszczeniu chłopów.
  Religia:
  Naucz się świąt nakazanych w kościele katolickim (zielone ramka w podręczniku na stronie 97).
  Chemia:
  Zadanie 3 i 4 str.136 w podręczniku, zadania robimy w zeszytach.
  Matematyka:
  Wykonać zadania 6,7,8 i 9 ze strony 214.
  Język polski:
  Temat: Wirtualny spacer po lekturze „Stary człowiek i morze”.
  Zadanie:
  Obejrzyj ekranizację lektury Ernesta Hemingwaya Stary człowiek i morze https://youtu.be/fSE-oC9cUoo z roku 1990, w której główną rolę zagrał Anthony Quinn. Obraz wyreżyserował Jud Taylor.
Skip to content