zadania na środę 25 marca

Klasa 1 a 

Matematyka:
– ćwiczenia: str. 29
– ćwiczenia: zad. 1, 2,3 str. 77
Język polski:
– podręcznik: str. 33 (czytamy tekst)
– ćwiczenia: zad. ze str. 32
– kaligrafia: str. 57
Język angielski:
– karta pracy wysłana przez dziennik

Klasa 1 b 

Edukacja przyrodnicza:
– przypomnij sobie i utrwal nazwy pór roku i miesięcy;
Edukacja plastyczna:
– narysuj na kartce z bloku wiosenne zmiany w przyrodzie;
Edukacja matematyczna:
– uzupełnij ćwiczenia str. 32- 33;
Język angielski: – uzupełnij załączoną na mailu klasowym kartę pracy Unit 4 Worksheet Standard.

Klasa 1 c 

Edukacja polonistyczna:
– drukowane i pisane litery: G, g- wykonaj zadania z podręcznika ze str. 38, 39 oraz z ćwiczeń ze str. 36.
Edukacja przyrodnicza i plastyczna:
– obejrzyj film „Kraina tysiąca bocianów”, wykonaj za pomocą kredek plakat z filmu, przedstawiający informacje, które z niego zapamiętałeś.
https://www.youtube.com/watch?v=APwS8Wy_e98

Klasa 2 a 

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj opowiadanie ,,Pesteczka” z podręcznika do polskiego ze str. 32 – 33, odpowiedz rodzicom na pytania pod tekstem;
– wykonaj zadania w ćwiczeniach do polskiego str. 60 – 63.
Edukacja matematyczna:
– doskonalenie obliczeń w zakresie 100 – podręcznik do matematyki ze str. 38 – zadania 2-5 w zeszycie.
Plastyka:
– narysuj wybraną przygodę Mamy Czarodziejki.

Klasa 2 b 

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj tekst „Pesteczka” str. 32 – 33;
– ćwiczenia polonistyczne str. 64 – wykonaj zad. 1. Przepisując zdania pamiętaj o zasadach kaligrafii, czasowniki podkreśl dwoma kreskami;
– podręcznik str. 34 – 35 – przeczytaj tekst „Asy z naszej klasy”, odpowiedz ustnie na pytania do tekstu, pamiętaj o udzieleniu odpowiedzi pełnym zdaniem;
– słowniczek ortograficzny – wpisz w kategorii „ż wymienne” wyrazy: odważny – odwaga;
Edukacja matematyczna:
– ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze str. 37 zad. 1, 2, 3;
– powtarzaj tabliczkę mnożenia do 30. Losuj kostki domina, pomnóż przez siebie oczka występujące na wylosowanej kostce; podaj 10 iloczynów.
Religia:
– uzupełnij w podręczniku temat 35 od str. 72 do str. 73;
– zobacz wersję elektroniczną podręcznika – temat 35.
Edukacja zdrowotna:
Codziennie rano i wieczorem (10-15 minut) – gimnastyka – 10 przysiadów, ruchy naprzemienne – prawa ręka, lewe kolano itp., siad prosty i skrzyżny – zwracamy uwagę na proste plecy, siad prosty woreczek na głowę – wstajemy na nogi, skręty tułowia, leżenie przewrotne (nie przewrót!), krok odstawno-dostawny w miejscu, przekładanka, rozciąganie w siadzie prostym, rozkrocznym.
Język angielski:
Przez cały okres nieobecności uczniowie powtarzają i utrwalają przerobiony materiał korzystając z platformy edukacyjnej Bugs Team 2 Student’s Practice Kit:
– słuchaj i śpiewaj poznane piosenki;
– oglądaj historyjki;
– utrwalaj słownictwo i struktury gramatyczne grając w gry edukacyjne;
– dodatkowo – wykonaj kartę pracy Unit 3 Worksheet Standard.

Klasa 3 a 

Edukacja matematyczna:
Temat: Odejmowanie pisemne.
– wykonaj zadanie w ćwiczeniach str. 24 ćw. 2;
– zapisz temat w zeszycie, pod nim rozwiąż zadania tekstowe (zadania prześlę mailem) załącznik nr 2.
Edukacja polonistyczna:
Tajemnica dziur w serze.
– przeczytaj wiersz L. J. Kerna „Skąd się bierze dziura w serze?” w podręczniku str. 31;
– wykonaj ustnie ćw. 1,2,3,4 pod tekstem;
– naucz się wiersza na pamięć (Jeżeli to możliwe nagraj film, podczas recytacji wiersza i prześlij link na adres bs@sp11katowice.pl ) termin – do 30 marca;
– wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 48 ćw.1, str. 49 ćw. 2
Edukacja techniczna:
Myszka z origami.
– wykonaj myszkę z orgiami https://www.youtube.com/watch?v=5Myk51-LXvM;
Przyślij zdjęcie wykonanej myszki.

Klasa 3 b 

Edukacja polonistyczna:
– napisz zaproszenie na podstawie podanych informacji w ćwiczeniach do polskiego na str. 56;
– rozpoznaj tytuły baśni na podstawie ilustracji w ćwiczeniach do polskiego na str. 58/59;
– przeczytaj notatki biograficzne i wykonaj zadanie 3 ze str. 59 w ćwiczeniach do polskiego;
– przekształć zdania i utrwal poznane części mowy – ćwiczenia do polskiego str. 57;
Edukacja matematyczna:
– rozwiąż zadania tekstowe rozwijające logiczne myślenie –ćwiczenia do matematyki str. 35 oraz poćwicz dodawanie i odejmowanie na grafach na str. 36;
Język angielski:
– opisz w zeszycie swój dzień (np. I get up at six o’clock.);
Przez cały okres nieobecności powtarzaj i utrwalaj przerobiony materiał korzystając z platformy edukacyjnej Bugs Team 3 Student’s Practice Kit:
– słuchaj i śpiewaj poznane piosenki;
– oglądaj historyjki;
– utrwalaj słownictwo i struktury gramatyczne grając w gry edukacyjne;
Religia:
– Mój czynny i świadomy udział we Mszy Świętej;
– przeczytaj informacje z podręcznika, wykonaj do tego tematu ćwiczenia oraz zobacz wersję elektroniczną, skorzystaj z TV live Mocni w Duchu dzieciom – od poniedziałku do piątku w godz. 11.00.-12.30, uzupełnienie wiadomości z katechizmu pamięciowego wymagane do przystąpienia do I Komunii Świętej będzie ustalone i podane do informacji po powrocie do szkoły.

Klasa 4 a 

Język angielski I grupa:
Temat: The camel can run fast.
– powtórz nazwy zwierząt ze str. 73 oraz jeszcze raz dopasuj opisy do zdjęć;
– posłuchaj nagrania po zeskanowaniu kodu QR z pierwszej strony podręcznika (kod nr 2). Darmowy czytnik kodów QR można pobrać na telefon ze sklepu Play;
– naucz się czytać opisy zwierząt;
– sprawdź, czy masz w zeszycie ćw. ze str. 73, a jeśli nie, to je wykonaj;
– utrwalaj podane czasowniki i przymiotniki.
Język polski:
Temat: „Koniec i kropka”- rzekło zdanie. Znaki interpunkcyjne.
– przeczytaj ćw. 1 i 2 na str. 127 oraz 3 na str. 128 (zielony podręcznik), zastanów się, gdzie należało postawić znaki interpunkcyjne;
– przepisz do zeszytu wiadomości z żółtej ramki ( Zapamiętaj!) na temat znaków interpunkcyjnych na końcu wypowiedzeń;
– wykonaj w zeszycie zadanie 4 str. 128 (zielony podręcznik);
– zastanów się nad tym, co mogą oznaczać związki wyrazowe zapisane w lewej kolumnie;
– dla chętnych: zad. 8. str. 129 ( zielony podręcznik).
Matematyka:
– Temat: Mapa i plan.
– przeczytaj ponownie str. 56 i 57 (podręcznik);
– zrób zadanie 5, 6, 7 str. 58 (podręcznik);
– wykonaj ćwiczenie 1 str. 98 i ćw. 2 str. 99 (ćwiczenia).
Muzyka:
– przeczytaj opowiadanie „Dzieciństwo Fryderyka Chopina” str. 83 – 86;
– wypisz w punktach najważniejsze fakty z życia kompozytora;
– posłuchaj utworów: „Polonez g – moll” oraz „Muzyczne echo Warszawy” Fryderyka Chopina.
Plastyka:

-dokończ pracę „Zwierzaki – Słodziaki” (A3 lub A4, technika dowolna, mogą to być zwierzęta domowe, hodowlane, żyjące wolno).
Język angielski II grupa:
– przypomnij sobie słownictwo z podręcznika str. 78 (Other Words);
– napisz w zeszycie 6 zdań w czasie Present Simple (2 twierdzące, 2 pytające wraz z krótkimi odpowiedziami, 2 przeczące).

Klasa 4 b 

Język angielski:
– ćwiczenie na can/ can’t – umiem / nie umiem:
– materiały dodatkowe str. 28. ćw. 4, me-czyli ja -zapytaj siebie czy umiesz: np. Can I swim? Jeśli tak odpowiadasz: Yes I can, jeśli nie – No, I can’t, zamiast pytać kolegę zapytaj mamę lub tatę np: Can you swim? Odpowiedzi zaznacz w tabelce.
– czynności dnia codziennego: ćw. 3 str. 72 w zeszycie ćwiczeń.
Matematyka:
Temat: Ułamek jako część całości.
– rozwiąż zadania 7 i 8 ze str. 70.
Przyroda:
Temat: Poznajemy formy terenu.
– przeczytaj str. 138 – 142;
– z plasteliny ulep dolinę i kotlinę;
– zrób ćwiczenia ze str. 88 i 89.
Język polski:
Temat: Kto hałasuje w teatralnych garderobach?
Zadanie:
– przypomnij sobie zasady pisowni „h” i „ch” (Nauka o języku i ortografia. Podręcznik, str. 193).
– Na dworze króla Huka Puka występuje żongler bawiący się słowami. Zapisz w zeszycie wyrazy uzasadniające pisownię „ch” (Nauka o języku i ortografia. Podręcznik, str. 195, zad. 6).
– przeczytaj opowiadanie ze str. 192 (Nauka o języku i ortografia. Podręcznik). Wyszukaj w nim wszystkie wyraz z „h” i zapisz je do zeszytu.
Plastyka:
– wykonaj wszystkie zaległe prace plastyczne z II semestru.
– wykonaj pracę konkursową „Zwierzaki – Słodziaki” (A3 lub A4, technika dowolna. Mogą to być zwierzęta domowe, hodowlane, żyjące wolno).

Klasa 5 a 

Język angielski:
Topic: The Crystal Ball Mystery: You are under arrest.
– wysłuchaj nagrania śledząc tekst komiksu w podręczniku str. 84, następnie przeczytaj na głos. (link do nagrania: https://drive.google.com/file/d/1nV5og8-glp2TqWqII-KEl53rL6tcm3FQ/view?usp=sharing)
– pod tematem zapisz słówka:
rafting – spływ pontonem górską rzeką
river bank – brzeg rzeki
get out – wyjść, wydostać się
secret path – sekretna ścieżka
lead – prowadzić
cave – jaskinia
be under arrest – zostać aresztowanym
strange – dziwny
rock – skała
– wykonaj do zeszytu zad. 2/84 z podręcznika.
Matematyka:
Temat: Różne sposoby zapisywania długości.
– obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=Vf6WAYZtrSE;
– wykonaj w zeszycie zadanie 1 i zadanie 2 podpunkty a, b, c, d ze str. 149.
Religia:
Temat: Jan Apostoł – wierny przyjaciel Jezusa.
– przeczytaj informacje z podręcznika i wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń;
– skorzystaj z TV live Mocni w Duchu dzieciom – od poniedziałku do piątku w godz. 11.00.-12.30.
Język polski:
– wymyśl, jak mogłyby się potoczyć dalsze losy dziewczynki i pana Tomasza;
– napisz opowiadanie, pamiętaj o ważnych elementach: tytuł, akapity, marginesy, wstęp, rozwinięcie tematu, zakończenie.
Wychowanie fizyczne:
– włącz ulubioną muzykę;
– baw się przy muzyce minimum 15 minut.

Klasa 5 b 

Język polski:
Temat: „Podniebny lot”. Jan Parandowski, Dedal i Ikar.
– zapoznaj się z tekstem zamieszczonym na str. 179 – 181 (Podręcznik Literatura i kultura);
– wykonaj w zeszycie lekturowym zadania: 2, 4, 6,7 str. 181.
Matematyka:
Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych.
– przeczytaj ponownie str. 146 (podręcznik);
– rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń do tematu: Porównywanie ułamków dziesiętnych.
Język angielski gr. II:
– naucz się czasowników nieregularnych z listy https://maturazangielskiego.net/czasowniki-niereg.pdf (od wydawać do pisać);
– przypomnij sobie zasady tworzenia zdań z użyciem czasowników nieregularnych w czasie Past Simple. Przeczytaj tabelkę Grammar w podręczniku na stronie 85;
– napisz w zeszycie 6 zdań w czasie Past Simple (2 twierdzące, 2 pytające wraz z krótkimi odpowiedziami, 2 przeczące) z użyciem dowolnych czasowników nieregularnych.
Religia:
Temat: Jan Apostoł – wierny przyjaciel Jezusa.
– przeczytaj informacje z podręcznika, wykonaj do tego tematu ćwiczenia. Skorzystaj z TV live Mocni w Duchu dzieciom – od poniedziałku do piątku w godz. 11.00.-12.30.
Muzyka:
– przeczytaj opowiadanie „Folklor naszych sąsiadów” str. 111 – 112. Wypisz w zeszycie tańce słowackie oraz opisz najpopularniejszy czeski taniec – polkę.
– wysłuchaj polki https://www.youtube.com/watch?v=iiQQTfVj2gs
– spróbuj nauczyć się grać na flecie utwór „Siedzi sobie zając pod miedzą” str. 169.

Klasa 5 c 

Technika:
– wykonaj ekologicznego stworka (instrukcja str. 41 w podręczniku) lub inną pracę według własnego pomysłu z tworzyw sztucznych;
– zapoznaj się z tekstem str. 42 i wykonaj w zeszycie ćw.1 str. 42;
– w zeszycie wykonaj „To umiem” ze strony 46.
Język angielski:
– ucz się dalszej części czasowników nieregularnych;
– dokończ ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń (Past Simple str. 83);
– utrwalaj słownictwo poprzez ćwiczenia interaktywne (patrz Google Classroom);
Klucz do zadań zostanie udostępniony rodzicom w dzienniku elektronicznym.
Biologia:
Temat: Korzeń – organ podziemny rośliny.
– przeanalizuj str. 98 – 100;
– narysuj w zeszycie system korzeniowy: palowy i wiązkowy;
– wypisz rodzaje przekształceń korzeni wraz z przykładami;
– zrób pisemnie zadanie 1 str. 101;
Proponuję: https://www.youtube.com/watch?v=PNiK2VXX9Xo – przeanalizujcie zatrzymując obrazy.
Język polski:
– w zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania ze str. 35-36 (analiza zdania pojedynczego).
Wychowanie fizyczne:
– przez cały tydzień wykonuj systematycznie ćwiczenia mięśni grzbietu (w leżeniu przodem, ręce zgięte w łokciach na wysokości klatki piersiowej, wykonuj wznos klatki piersiowej) oraz przysiady (na całych stopach);
– ilość powtórzeń dostosuj do swoich możliwości.

Klasa 5 d

Informatyka:
– zapoznaj się z tekstem na stronach 80-85. Przygotuj prezentację na temat zasad zdrowego stylu życia według wskazówek z podręcznika. Wstaw zdjęcia, zastosuj przejścia między slajdami, wstaw tekst WordArt i dodaj animacje do napisów i zdjęć.Dla chętnych ćw. 2 lub 3 str 86
Wychowanie fizyczne:
– przez cały tydzień wykonuj systematycznie ćwiczenia mięśni grzbietu (w leżeniu przodem, ręce zgięte w łokciach na wysokości klatki piersiowej, wykonuj wznos klatki piersiowej) oraz przysiady (na całych stopach). Ilość powtórzeń dostosuj do swoich możliwości.
Język polski:
Temat: „Czynów wielkich dokonali i w mitach się zapisali”.
– przypomnij sobie, co to jest podmiot i orzeczenie ( Niebieski podręcznik str. 105).
– zapisz nową wiadomość ze str. 106 (zapamiętaj).
– wykonaj pisemnie w zeszycie zadania:1, 2, 4, 5, 9 str. 104 – 107.
Matematyka:
Temat: Różne sposoby zapisywania długości.
– zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=Vf6WAYZtrSE;
– wykonaj w zeszycie zadanie 1 ze str. 149 oraz zadanie 2 podpunkty a, b, c, d ze strony 149.
Język angielski:
– naucz się czasowników nieregularnych z listy https://maturazangielskiego.net/czasowniki-niereg.pdf (od biegać do mówić).
– napisz w zeszycie 6 zdań w czasie Past Simple (2 twierdzące, 2 pytające wraz z krótkimi odpowiedziami, 2 przeczące) z użyciem dowolnych czasowników regularnych.

Klasa 6 a 

Wychowanie fizyczne:
– przeczytaj przepisy z siatkówki, możesz znaleźć je pod linkiem http://sedziowie.pzps.pl/sedziowie/index.php/do-pobrania-1.
Muzyka:
– przeczytaj opowiadanie „Dęte zespoły kameralne” str. 130;
– zapisz w zeszycie jakie instrumenty wchodzą w skład: tria stroikowego, kwintetu blaszanego i kwintetu dętego,
– opisz starożytny instrument dęty fletnia Pana w zeszycie;
– wysłuchaj utworu https://www.youtube.com/watch?v=orL-w2QBiN8 i wykonaj do niego ilustrację.
Historia:
Temat: Oświecenie w Europie.
– podręcznik str. 132-137, przeczytaj rozdział 3;
– wyjaśnij, dlaczego wiek XIII nazywamy epoką oświecenia w Europie;
– zapamiętaj myślicieli oświecenia i jakie głosili poglądy;
– wypisz najważniejsze osiągnięcia w nauce i technice oraz wynalazki wieku XVIII.
Język polski:
Temat: Powtórzenie wiadomości o przymiotnikach.
– przeczytaj przypomnienie ze str. 63 (podręcznik fioletowy).
– w zeszycie odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej: szybki żółw/szybkie żółwie oraz uśmiechnięta córka/uśmiechnięte córki.
Matematyka:
Temat: Obniżki i podwyżki.
– zapoznaj się z tekstem w podręczniku na str. 157;
– spróbuj napisać notatkę;
– oblicz zadania 1,2 ze str. 157 i 158;
– poćwicz na stronie https://www.matzoo.pl/klasa6/zadania-tekstowe-procenty-w-cenach_29_204,
Zajęcia z wychowawcą:
– znajdź chwilę dla siebie i wysłuchaj utworu https://www.youtube.com/watch?v=ItxQgdSzdNw
– napisz na kartce jedną myśl, która do Ciebie trafiła z tego tekstu.

Klasa 6 b

Religia:
Temat: Msza Święta – uobecnienie ofiary krzyżowej
– przeczytaj z podręcznika temat 32 „Msza Święta – uobecnienie ofiary krzyżowej”;
– wykonaj zadania do tego tematu w zeszycie ćwiczeń.
Matematyka:
Temat: Porównywanie liczb dodatnich i ujemnych.
– zapisz temat w zeszycie z matematyki;
– wykonaj w zeszycie z matematyki zadania 4 str. 166 oraz 7 str. 167 z podręcznika oraz zadania 3, 4 ze str. 61, zadanie 6 ze str. 62 oraz zadanie 12 ze str. 63 w ćwiczeniach (zielone).
Wychowanie fizyczne:
– pajacyki: 5 serii po 20
– brzuszki: 5 serii po 9
– przysiady: 5 serii po 9
– bieg: 5 serii 30s ciągłego biegu
Język polski:
Temat: „ Emocji bez liku? Słów poszukaj w słowniku”. Wykrzyknik.
– zapisz nową wiadomość ze str. 99 (fioletowy podręcznik);
– wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1, 3, 5 str. 98 – 99.

Klasa 6 c 

Historia;
– zapoznaj się z lekcją z e-podręcznika „Czasy saskiej – Rzeczpospolita Wettynów” i spróbuj wykonać dołączone ćwiczenia interaktywne w ramach utrwalenia wiadomości poznanych w ubiegłym tygodniu.
Geografia:
Temat: Turystyka w Europie Południowej.
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=318
– str. 120 w podręczniku;
– napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania 1, 2, 3 ze str. 124;
– wybierz jeden kraj z południowej Europy i wykonaj turystyczną ulotkę – reklamę tego państwa. Uwzględnij atrakcje turystyczne tego kraju.
Język polski:
Temat: Biuro patentowe Felixa, Neta i Niki.
– wybierz dowolny wynalazek, który został opisany w książce, np. czujnik przechyłu w rowerze, klucz uniwersalny, pełzacz lub latalerz.
– napisz żartobliwą instrukcję użytkowania jednego z nich. Gotową pracę możesz wysłać do sprawdzenia na adres aw@sp11katowice.pl
Matematyka:
Temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.
– zapoznaj się z tekstem ze str. 185 lub obejrzyj film
https://www.youtube.com/watch?v=afAHDJh-XOw;
– spróbuj napisać notatkę;
– rozwiąż zadanie 1, 3 ze str. 186.
Zajęcia z wychowawcą:
Higiena otoczenia, pomoc rodzicom. Posprzątaj dokładnie swój pokój. Nie zapomnij o wywietrzeniu pomieszczenia.
Religia:
Kielich i patena – poświęcone naczynia. Przeczytaj informacje z podręcznika, wykonaj do tego tematu ćwiczenia.
– skorzystaj z TV live Mocni w Duchu dzieciom – od poniedziałku do piątku w godz. 11.00.-12.30.
Wychowanie fizyczne:
Wykonaj ćwiczenia ogólnorozwojowe ( jak podczas rozgrzewki) , zwróć szczególną uwagę na mięśnie brzucha.
Osoby, które nie mają oceny z rozgrzewki lub chcą otrzymać dodatkową ocenę, mogą nagrać 2 – minutowy filmik z proponowanymi przez siebie ćwiczeniami. Pamiętaj – na filmiku tylko jedno powtórzenie każdego ćwiczenia. Wyślij na adres ksz@sp11katowice.pl
Powodzenia

Klasa 7 a 

Temat: Die Wochentage.
– wypisz z podręcznika ze str. 73 nazwy dni tygodnia;
– zrób zadanie 10 z zeszytu ćwiczeń;
– naucz się nowych słówek, wymowę znajdziesz pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=6LN8-RUbwdQ lub
https://www.youtube.com/watch?v=7aOa9VcT0Z4
Język angielski grupa 2:
– zadania na platformie myenglishlab.com
Muzyka:
– przeczytaj tekst „Scena operowa” str. 116. Zapisz w zeszycie definicję opery i wymień, kto tworzy scenę operową. Stwórz krzyżówkę muzyczną z hasłem pionowym – uwertura (wszystkie wyrazy zamieszczone w krzyżówce mają wiązać się z operą); pod krzyżówką zamieść podpowiedzi do krzyżówki, kolejno ponumerowane.
Matematyka:
Temat: Rozwiązywanie równań.
– przypomnij sobie film:
https://www.youtube.com/watch?v=4KB2YLSV9gU
– przypomnij sobie informacje na stronie:
https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/rozwiazywanie-rownan,oid,1816
– wykonaj w zeszycie przedmiotowym zadania 3a, b oraz 4a, b strona 194 podręcznik.
Religia:
– napisz w zeszycie, na co katolik powinien poświęcić czas w niedzielę (w tym celu przeczytaj temat 30 w podręczniku) w odpowiedzi podaj przykłady, co według ciebie oznacza poświęcić w tym dniu czas dla Boga, co czas dla bliźniego, a co czas dla siebie samego).
Fizyka:
Druga zasada dynamiki Newtona. (przeczytaj z podręcznika str. 169-172);
– przepisz drugą zasadę dynamiki Newtona. (str. 172);
– rozwiąż w zeszycie zadanie 1, 2 , 4a str. 172-173.
Biologia:
Temat: Budowa i działanie układu wydalniczego.
– przeczytaj str. 153 – 156. Do zeszytu: zadanie 1 i 2 str. 156 oraz zapisz w punktach etapy powstawania moczu. Proponuję: https://www.youtube.com/watch?v=DnqhQgHrzQg
Język polski:
Temat: Banksy, obrazy na murze między Izraelem a Palestyną.
Zadanie:
– zapoznaj się z obrazami na murze separacji (podręcznik, str. 146-147). Wskaż, który obraz uważasz za najbardziej interesujący i uzasadniaj swój wybór. Następnie zaproponuj tytuły dla trzech obrazów Banksy’ego z muru separacji i ustal, co je łączy.
– opowiedz, jakie mury przyszło ci pokonywać w życiu? Swoją wypowiedź zapisz w zeszycie.

Klasa 7 b 

Chemia:
– w ramach powtórzenia o wiązaniach chemicznych zobacz następujące filmiki, są to filmy nauczyciela chemii, sprawdzone i rekomendowane:
https://www.youtube.com/watch?v=yr8VbTcqEBg (wiązania chemiczne);
https://www.youtube.com/watch?v=EVNNlq9oHsM (budowa atomu + wiązania chemiczne); oraz na stronie docwiczenia.pl zobacz 3 animacje wpisując kody: C7G72L, C7TZTF oraz C77PZR
J. niemiecki:
Temat: Die Wochentage.
– wypisz z podręcznika str. 73 nazwy dni tygodnia;
– zrób zadanie 10 z zeszytu ćwiczeń;
– naucz się nowych słówek, wymowę znajdziesz pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=6LN8-RUbwdQ lub
https://www.youtube.com/watch?v=7aOa9VcT0Z4
Historia:
Temat: W zaborze pruskim i austriackim.
– przeczytaj rozdział str. 126 – 129, przyjrzyj się wydarzeniom na osi czasu;
– napisz, na czym polegała polityka władz pruskich wobec Polaków – zapamiętaj ważne pojęcia i postaci przedstawione w temacie;
– wykonaj ćwiczenia 2, 3 str. 129;
– w miarę możliwości obejrzyj prezentację „W zaborze pruskim i austriackim klasa VII” – youtube. com/watch?
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzucha i gibkości (brzuszki i rozciąganie się).
Język polski:
Temat: Rodzaje formantów.
– odczytaj informacje zebrane w dokumencie przesłanym na Twoją pocztę. Znajdziesz tam wyjaśnienie, czym jest przedrostek, przyrostek i wrostek, a także formant zerowy;
– sporządź notatkę, w której zbierzesz najważniejsze wiadomości (możesz przepisać lub wydrukować i wkleić do zeszytu);
– przeczytaj rozdział 3. z działu „Słowotwórstwo. Rodzaje i funkcje formantów”, str. 293;
– zwróć uwagę na funkcję formantów: -ek,-utki,-isko,-ydło,-al.,-nia,-alnia,-arnia,-arz,-ca,-ka;
– naucz się, jak mogą być tworzone wyrazy pochodne (wiadomości znajdziesz w podręczniku, str. 293);
– wykonaj ćwiczenie 3. str. 117 w zeszycie ćwiczeń. Poszukaj informacji w „Encyklopedii’;
– zapamiętaj zasady ortograficzne dotyczące pisowni przedrostków: -utki, -arz oraz pisowni wyrazów utworzonych od wyrażeń przyimkowych, podręcznik str. 294.
Matematyka:
Temat: Rozwiązywanie równań.
– przypomnij sobie film:
https://www.youtube.com/watch?v=4KB2YLSV9gU
– zapoznaj się z informacjami na stronie:
https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/rozwiazywanie-rownan,oid,1816
– wykonaj w zeszycie przedmiotowym zadanie 10 str. 214 podręcznik.

Klasa 7 c 

Muzyka:
– przeczytaj tekst „Scena operowa” str. 116;
– zapisz w zeszycie definicję opery i wymień, kto tworzy scenę operową;
– stwórz krzyżówkę muzyczną z hasłem pionowym – uwertura (wszystkie wyrazy zamieszczone w krzyżówce mają wiązać się z operą). Pod krzyżówką zamieść podpowiedzi do krzyżówki, kolejno ponumerowane.
Geografia:
Temat: Usługi w Polsce. Łączność. Podręcznik str. 148 – 152;
– notatka w zeszycie:
– Co to są usługi i jak się dzielą?
– Jakie znaczenie ma łączność w życiu człowieka i dla gospodarki kraju?
Język angielski:
Topic: Symptoms and illnesses – choroby i objawy.
Students’ book. ćw. 2 str. 73.
– odsłuchaj i powtórz na głos nowe słowa;
– przepisz tabelkę do zeszytu wraz tłumaczeniami. Jeśli nie są Ci znane, sprawdź ich znaczenie w słowniku;
– wykonaj kolejne ćwiczenia z książki 3-5-6-7 (odsłuchując nagrań tam gdzie trzeba);
– zadanie 5 i 6 proszę zrobić czytelnie w zeszycie (używając całych zdań). Zdjęcie tych zadań proszę przesłać do nauczyciela na maila do dnia 26.III do godz. 16.00.
Chemia:
– w ramach powtórzenia o wiązaniach chemicznych zobacz następujące filmiki, są to filmy nauczyciela chemii, sprawdzone i rekomendowane:
https://www.youtube.com/watch?v=yr8VbTcqEBg (wiązania chemiczne);
https://www.youtube.com/watch?v=EVNNlq9oHsM (budowa atomu + wiązania chemiczne);
oraz na stronie docwiczenia.pl zobacz 3 animacje wpisując kody: C7G72L, C7TZTF oraz C77PZR
Biologia:
Temat: Budowa i działanie układu wydalniczego.
– przeczytaj strony 153 – 156. Do zeszytu: zadanie 1 i 2 str. 156 oraz zapisz w punktach etapy powstawania moczu. Proponuję: https://www.youtube.com/watch?v=DnqhQgHrzQg
Język polski:
Temat: Banksy, obrazy na murze między Izraelem a Palestyną.
– zapoznaj się z obrazami na murze separacji (podręcznik, str. 146-147);
– wskaż, który obraz uważasz za najbardziej interesujący i uzasadniaj swój wybór;
– zaproponuj tytuły dla trzech obrazów Banksy’ego z muru separacji i ustal, co je łączy;
– opowiedz, jakie mury przyszło ci pokonywać w życiu? Swoją wypowiedź zapisz w zeszycie.
Fizyka:
Temat: Trzecia zasada dynamiki Newtona.
– przeczytaj trzecią zasadę dynamiki Newtona- podręcznik str. 179 – 181;
– przepisz trzecią zasadę dynamiki Newtona zwaną zasadą akcji i reakcji (str. 181);
– rozwiąż w zeszycie zadanie 1, 2 str. 182.

Klasa 8 a

Biologia:
Temat: Pasożytnictwo.
– przeanalizuj str. 107 – 110.
– do zeszytu zrób zadanie 3 str. 110 i wypisz w punktach przystosowania do pasożytnictwa.
– proponuję https://www.youtube.com/watch?v=KF7S50hZj08&t=28s
Język polski:
Temat: „Mały Książę” jako baśń a może przypowieść?
– przypomnij sobie cechy baśni;
– zapoznaj się z definicją przypowieści („Słownik języka polskiego”, „ Słownik terminów literackich”), zapisz w zeszycie;
– sprawdź w „Słowniku terminów literackich” ( tradycyjnym lub on -line), czym jest symbol; -napisz w zeszycie wyjaśnienie tego słowa;
– odpowiedz na pytanie: Czy „Małego Księcia” można uznać za przypowieść filozoficzną?
Matematyka:
Temat: Zdarzenia losowe.
– przypomnij sobie lekcję – Obliczanie prawdopodobieństw – strona 142 z podręcznika.
– wykonaj zadania od 1 do 3 z dołączonej karty pracy z tego tematu.
– wykonaj zadania z części matematycznej z bieżącego dnia przygotowującej do egzaminu ze strony: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/258-egzamin-osmoklasisty/971-e8-zadania-do-powtorki-przed-egzaminem
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj systematycznie ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzucha i gibkości, które można realizować w warunkach domowych (brzuszki, rozciąganie).
Edukacja dla bezpieczeństwa:
– doskonalimy bandażowanie głowy. https://youtu.be/DOBSWriGbi4
Fizyka:
Temat: Fale elektromagnetyczne.
– obejrzyj film https://youtu.be/x8tJGv8sNQA.
– wpisz do zeszytu nazwiska i imiona naukowców przedstawionych w filmie, bardzo krótko opisz czego dokonali oraz podaj w jakim zakresie długości oko ludzkie rozpoznaje fale elektromagnetyczne i jak się one nazywają.
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 30 „Czy ksiądz jest ważniejszy od ministranta? Apostolstwo świeckich” i odpowiedz w zeszycie na pytania: Czym jest misja królewska, kapłańska i prorocka oraz jak możesz troszczyć się o zbawienie innych?

Klasa 8 b

Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 30 : „Czy ksiądz jest ważniejszy od ministranta? Apostolstwo świeckich” i odpowiedz w zeszycie na pytania: Czym jest misja królewska, kapłańska i prorocka oraz jak możesz troszczyć się o zbawienie innych?
Historia:
Temat: Rozpad systemu kolonialnego.( przypomnienie)
– podręcznik – przeczytaj str. 126 – 128,
– prześledź przebieg dekolonizacji i powstanie nowych państw -praca z mapą str. 127,
– wypisz przyczyny upadku kolonialnego,
– wykonaj ćwiczenie 1 ze str. 131. Proponuję obejrzenie ” Lekcji 29 Dekolonizacja. Narodziny państwa Izrael.” – https://youtu.be/VIeSzzzWnx0
Wychowanie fizyczne:
– przeczytaj przepisy z koszykówki. https://sedziowanie.pzkosz.pl/internalfiles/fckfiles/file/pliki/SEDZIOWIE/Oficjalne%20Przepisy%20Gry%20w%20Koszyk%C3%B3wk%C4%99%202018.pdf
Język angielski:
Temat: Culture. Słownictwo związane z kulturą i filmem.
– powtórz użycie czasu Present perfect (str. 168) i sprawdź, czy nie masz zaległości na str. 94. Jeśli tak, uzupełnij braki;
– zapoznaj się ze słownictwem związanym z kulturą i filmem i wykonaj ćw. 7 str. 95 oraz ćw.5 str. 96;
– nagrania mp3 na stronie: www.oup.com/elt/repetytorium8klasa;
– zajrzyj do dziennika elektronicznego, znajdziesz tam informacje dotyczące rozwiązania zadań z rozdziału 13 oraz proste objaśnienia dotyczące konstrukcji i użycia czasu Present perfect.
Matematyka:
– zapisz w zeszycie z matematyki temat.
Temat: Zdarzenia losowe.
– wykonaj zadania 7 i 8 z dołączonej karty pracy z tego tematu.
– wykonaj zadania z części matematycznej z bieżącego dnia przygotowującej do egzaminu ze strony:
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/258-egzamin-osmoklasisty/971-e8-zadania-do-powtorki-przed-egzaminem
Język polski:
Temat: Drobne formy użytkowe. Ogłoszenie.
– wykonaj zadania: 3,4,5,6 zamieszczone w zeszycie ćwiczeń str. 133-136.
Biologia:
Temat: Zależności pokarmowe.
– przeanalizuj tekst str. 121- 124. Do zeszytu zapisz 3 poziomy troficzne oraz definicje: łańcuch pokarmowy i sieć pokarmowa. W mailu karta pracy.
Pomocne: https://opracowania.pl/opracowania/przyroda/zaleznosci-miedzy-organizmami,oid,539
Jeśli ktoś zrobił prezentację, która jest na maj można przesłać na adres ekl@sp11katowice.pl

klasa 8 c 

Wiedza o społeczeństwie:
– w ramach powtórzenia wiadomości do zapowiedzianego sprawdzianu z działu IV „Wspólnota Narodowa” wykonać do zeszytu test podsumowujący, str. 119 podręcznik.
Chemia:
Temat: Reakcje węglowodorów nienasyconych – ćwiczenia.
– zrób zadania z dołączonej karty pracy (karta pracy – reakcje węglowodorów nienasyconych przesłana na grupie klasowej); oraz
– napisz krótko o benzynie – czym jest benzyna, jej właściwości i zastosowanie;
– zrób zadania z podręcznika: str. 118, zadanie 3, 4.
Wszystkie zadania robimy w zeszycie.
Język niemiecki:
Temat: Wo können wir Sport treiben?
– wypisz do zeszytu wyrażenia z zad. 4c (podręcznik str. 62) z polskim tłumaczeniem;
– napisz do każdego zdanie np. „Im Schwimmbad schwimme ich.” lub „Im Schwimmbad kann ich tauchen.”;
– wykonaj ćwiczenia 6 i 7 ze str. 34 (zeszyt ćwiczeń).
Język polski:
Temat: „Mały Książę” jako baśń a może przypowieść?
– przypomnij sobie cechy baśni;
– zapoznaj się z definicją przypowieści („Słownik języka polskiego”, „Słownik terminów literackich”), zapisz w zeszycie;
– sprawdź w „Słowniku terminów literackich” (tradycyjnym lub on -line), czym jest symbol; -napisz w zeszycie wyjaśnienie tego słowa;
– odpowiedz na pytanie: Czy „Małego Księcia” można uznać za przypowieść filozoficzną?
Wychowanie fizyczne:
Rozgrzewka minimum 15 minut, przygotowanie do testu na siłę mięśni brzucha. Przypominam test to ilość „brzuszków” w czasie 30 sekund.
Dla chętnych prezentacja multimedialna na wybrany temat: taniec, igrzyska olimpijskie, dowolna dyscyplina sportowa . Prezentacje przesyłamy na adres: ksz@sp11katowice.pl do 03.04.2020
Matematyka:
– zapisz w zeszycie z matematyki temat.
Temat: Zdarzenia losowe.
– wykonaj zadania 7 i 8 z dołączonej karty pracy z tego tematu.
– wykonaj zadania z części matematycznej z bieżącego dnia przygotowującej do egzaminu ze strony:
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/258-egzamin-osmoklasisty/971-e8-zadania-do-powtorki-przed-egzaminem
Zajęcia z wychowawcą:
Napisz do mnie maila (adres już znasz), z krótką informacją jak spędzasz czas w obecnej sytuacji, oraz jak radzisz sobie z nauką zdalną.

Skip to content