zadania na środę 18 marca

Klasa 1 a 

Edukacja matematyczna:

 • podręcznik: zad, 1, 2, 3, str. 28.
 • ćwiczenia: zad. 1, 2, 3, 4, 5 str. 24
 • zeszyt w kratkę: wpisz całą linijkę liczbę 19 i całą linijkę liczbę 20 + rysunek, podobnie jak przy wcześniej wpisywanych liczbach (dziesiątka patyczków związanych i pojedyncze 9 w przypadku liczby 19. Przy liczbie 20 – dwie wiązki patyczków – dwie dziesiątki). Edukacja polonistyczna:
 • podręcznik: str. 26 -27 (czytamy tekst –wprowadzenie nowej litery ć, Ć).
 • ćwiczenia: zad. ze stron 26 i 27.
 • kaligrafia: zad. 1,3 str. 52, zad. 4 str. 53.
 • zeszyt w linie: wpisujemy w 2 linijkach literę ć i w 2 linijkach Ć z rysunkiem ćmy i podpis : ćma ć m a
  Język angielski:
 • zeszyt ćwiczeń str. 80.

Klasa 1 b

Edukacja polonistyczna:

 • wybierz wiersz o zwierzętach i naucz się na pamięć str. 27-29.
  Edukacja matematyczna:
 • ułóż w zeszycie dowolne działania w zakresie 20 (10 na dodawanie i 10 na odejmowanie).
  Język angielski:
 • zeszyt ćwiczeń s. 81 .

Klasa 1 c

Edukacja polonistyczno-społeczna:

 • podręcznik – str. 34,35;
 • ćwiczenia- str.33;
  Edukacja matematyczno-przyrodnicza:
 • podręcznik – str. 32, zad. 1,2 str.33;
  Edukacja muzyczna, zajęcia techniczne:
 • obejrzyj krótki film o wykonaniu profesjonalnych instrumentów muzycznych. Wykonaj samodzielnie dowolny, prosty instrument muzyczny z przedmiotów, które masz dostępne w domu. Przy najbliższej okazji, przynieś wykonany instrument do szkoły.
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=fLSzy-gQscs&feature=emb_logo

Klasa 2 a

Edukacja polonistyczna:

 • ćwiczenia str. 54-55.
  Edukacja matematyczna:
 • podręcznik str. 35.
  Plastyka:
 • narysuj lub namaluj krajobraz nadmorski.

Klasa 2 b

Edukacja polonistyczna:

 • ćwiczenia polonistyczno – społeczne str. 58-59 czasowniki podkreśl dwoma liniami;
 • wpisz do odpowiedniej kategorii słowniczka ortograficznego wyrazy z zad. 2 str. 59 (te, których jeszcze nie ma);
 • czytanka str. 30-31.
  Edukacja matematyczna:
 • ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze str. 35 i str. 81.
  Edukacja plastyczna:
 • wykonaj pracę plastyczną „Mój sposób na nudę”.
  Religia:
 • uzupełnij w podręczniku do religii temat 34 Wielki Piątek – Pan Jezus umiera na krzyżu z miłości: od str. 70 do str. 71.
  Język angielski – karty pracy opcjonalnie, zostały przesłane z prośbą o zamieszczenie na Państwa klasowym mailu. Przez cały okres nieobecności uczniowie powtarzają i utrwalają przerobiony materiał korzystając z platformy edukacyjnej Bugs Team 2 Student’s Practice Kit:
 • słuchają i śpiewają poznane piosenki,
 • oglądają historyjki,
 • utrwalają słownictwo i struktury gramatyczne grając w gry edukacyjne.
  Dodatkowo (ale obowiązkowo): 1h – zeszyt ćwiczeń s. 82

Klasa 3 a

Edukacja matematyczna:

 • obliczenia pieniężne – wykonaj zadania w ćwiczeniach dodatkowych str. 52- 53 ćw. 1,2,3 i str. 49 ćw. 5.
  Edukacja polonistyczna:
 • przeczytaj opowiadanie pt: „ADHA” w podręczniku str. 24-26, odpowiedz ustnie na polecenie 3,4,5 pod tekstem.
 • wykonaj zadania w ćwiczeniach s. 36-37 ćw. 1,2,3,4,5.
  Religia:
  Mocne postanowienie poprawy drogą powrotu do Boga
 • przeczytaj wiadomości z podręcznika,
 • wykonaj ćwiczenia oraz przeglądnij wersję elektroniczną.

Klasa 3 b 

Edukacja polonistyczna:

 • przeczytaj tekst z ćwiczeń do j. polskiego, zad.1 str. 46 i wykonaj polecenia oznaczone kropkami. Ułóż i zapisz pytania w ćwiczeniach do j. polskiego. zad. 2 i 3 str. 47;
 • zadania z domkiem znajdujące się na dole stron w ćwiczeniach do języka polskiego są zadaniami dodatkowymi dla chętnych uczniów z zależności od ich zainteresowań.
  Edukacja matematyczna:
 • rozwiąż zadania rozwijające logiczne myślenie w ćwiczeniach z matematyki str. 27/28.
  Religia:
  -Wyznanie grzechów oczyszczeniem serca.
 • przeczytaj wiadomości z podręcznika, wykonaj ćwiczenia oraz obejrzyj wersję elektroniczną. Zdawanie materiału przygotowującego do I Komunii świętej oraz formuły spowiedzi: 31.03;,1.04;, 7.04.
  Język angielski:
 • Przez cały okres nieobecności uczniowie powtarzają i utrwalają przerobiony materiał korzystając z platformy edukacyjnej Bugs Team 3 Student’s Practice Kit:
 • słuchają i śpiewają poznane piosenki,
  -oglądają historyjki,
  -utrwalają słownictwo i struktury gramatyczne grając w gry edukacyjne,
  -wykonują ćwiczenia na str. 82.

Klasa 4 a

Język angielski I grupa:

 • naucz się na pamięć poznanych przymiotników – ćwiczenie 2, str. 72 (ćwiczenia), lub opanuj słowniczek z podręcznika (rozdział 6).
  Język polski:
  Temat: Mówisz i masz- magia czerwonego krzesła.
 • zapoznaj się z informacją o autorze ( Andrzej Maleszka), s 182.
 • przeczytaj fragment książki „ Magiczne drzewo” z podręcznika, s. 182-186.
 • dokończ notatkę: Czerwone krzesło to…Dodaj inne informacje o przedmiocie.
 • wymień wszystkie życzenia spełniane przez czerwone krzesło i oceń, które z nich było najbardziej okrutne, a które odrobinę zabawne.
 • wykonaj dłuższą pracę pisemną na osobnej kartce formatu A 4. Wybierz jeden przedmiot ze swojego otoczenia i opisz go w taki sposób, jakby miał niezwykłe właściwości. Pamiętaj o trójdzielnej kompozycji (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) i poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej. Zastosuj akapity (wcięcia w tekście). Zapis musi być staranny.
 • dla chętnych: obejrzyj film „ Magiczne drzewo” w reżyserii Andrzeja Maleszki.
  Matematyka:
 • wykonaj zadanie 7 i 8 str. 51 oraz zadanie 13 str. 52 (podręcznik).
  Muzyka:
 • powtórz wiadomości na temat instrumentów perkusyjnych (melodycznych i niemelodycznych). Posłuchaj brzmienia instrumentów perkusyjnych melodycznych: czelesta, dzwony rurowe, ksylofon, wibrafon, kotły, dzwonki chromatyczne.
  Poćwicz granie na flecie poznanych do tej pory utworów.
  Religia:
  Temat 34
 • przeczytaj tekst z podręcznika oraz wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.
  Plastyka:
 • wykonaj wszystkie zaległe prace plastyczne z II semestru.
 • wykonaj pracę konkursową „Zwierzaki – Słodziaki” (A3 lub A4, technika dowolna. Mogą to być zwierzęta domowe, hodowlane, żyjące wolno).
  Język angielski II grupa:
 • naucz się słówek z podręcznika, str. 90 (sprzęt i ubrania).
 • wykonaj ćwiczenia str. 84 zad. 2,3.

Klasa 4 b 

Język angielski:
Ściągnij na telefon czytnik kodów QR (w sklepie Play).
W mailu do rodziców wychowawca przesłał wam nagranie do książki do odsłuchiwania.

 • przeczytaj tekst ze str. 74 o słoniach, posłuchaj przesłanego nagrania .2.20
 • wykonaj ćw. 2 i 3 w książce oraz ćw. 1 (użyj do tego kodu QR by odsłuchać nagrania) i ćw. 2 w ćwiczeniach str.72.
  Matematyka:
  Temat: Mapa i plan.
 • przeczytaj tekst ze str. 56 i 57 i wykonaj zadania 5,6,7, str. 58.
  Przyroda:
  Temat: Powtórzenie wiadomości.
 • przeczytaj strony: 135-136. Zrób ćwiczenia ze str. 83-85.
  Proponuję filmy:
  Omdlenia https://www.youtube.com/watch?v=hi3N-RIhZD8
  Zakrztuszenie https://www.youtube.com/watch?v=WZZtz93TNK0
  Porażenie prądem https://www.youtube.com/watch?v=kzgRNfccetk
  Język polski:
  Temat: Niezwykły przedmiot.
  Zadanie
 • przypomnij sobie rady dla opisujących przedmioty (patrz notatka w zeszycie).
 • wybierz jeden przedmiot ze swojego otoczenia i opisz go na oddzielnej kartce w szerokie linie w taki sposób, jakby miał niezwykłe, magiczne właściwości.
  Plastyka:
 • wykonaj wszystkie zaległe prace plastyczne z II semestru;
 • wykonaj pracę konkursową „Zwierzaki – Słodziaki” (A3 lub A4, technika dowolna. Mogą to być zwierzęta domowe, hodowlane, żyjące wolno).

Klasa 5 a 

Język angielski (obie grupy):

 • naucz się czasowników nieregularnych z listy https://maturazangielskiego.net/czasowniki-niereg.pdf (od przyjść do znaleźć), powtórz słownictwo z podręcznika str. 78 (film i telewizja);
  Matematyka:
 • rozwiąż zadania z karty pracy – figury na płaszczyźnie, otrzymanej na lekcji matematyki.
  Religia:
  Temat 45. Szymon z Cyreny – przypadkowy przechodzień.
 • przeczytaj informacje z podręcznika i wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń.
  Język polski:
  Temat: Jak cię widzą, tak cię piszą. Frazeologizmy.
 • podręcznik do gramatyki (niebieski) str. 154.
 • wykonaj w zeszycie pisemnie ćwiczenia: ćw. 3/ str. 154, ćw. 7, 9/ str. 156
 • wykonaj ilustracje do trzech wybranych związków frazeologicznych (z podręcznika lub własne przykłady).
  Wychowanie fizyczne:
 • wszystko jak we wtorek, dodatkowo rozciągamy się w siadzie prostymi rozkrocznym o nogach prostych w kolanach (2 razy po 10 skłonów).

Klasa 5 b 

Geografia:
Temat: Pierwsze podróże geograficzne zobacz na youtube: Wielcy podróżnicy ABC Nauki. Podręcznik strona 91-97. W zeszycie do 10 podróżników: Marco Polo, Vasco da Gama, Krzysztof Kolumb, Amerigo Vespucci, Ferdynand Magellan, David Livingstone, James Cook, Henry Stanley, Robert Peary, Roald Amundsen dopisz ich największe osiągnięcia. (pamiętaj o zadaniu, które na ostatniej lekcji było zadane- wybierz jednego z podróżników i przedstaw w formie rysunku-mapy, komiksu lub opisu, a może prezentacji lub filmu).
Matematyka:

 • przeczytać wprowadzenie do tematu ze stron 142 i 143 oraz zrobić zadanie 1 i 2 strona 144 (podręcznik).
  Religia:
 • Szymon z Cyreny – przypadkowy przechodzień. Przeczytaj informacje z podręcznika oraz wykonaj ćwiczenia.
  Muzyka:
 • przeczytaj opowiadanie nt. muzyki ludowej str.107-109. Posłuchaj utworu „Krakowiaczek jeden” i przyswoić tekst. W zeszycie opisz taniec krakowiak, wyjaśnij pojęcie kapela i wypisz instrumenty ludowe. Poćwicz poznane do tej pory utwory na flet: refren piosenki Mały kanon, Pojedziemy na łów i gamę C- dur.
  Język polski – załącznik 4, 5 link: https://www.szybkiplik.pl/download/4fe3fc7fae6c98a170f5d85f2e70e9e3.html
  https://www.szybkiplik.pl/download/072581d842335216439310d876bdb493.html
  Język angielski Gr. II:
 • czasowniki nieregularne z listy https://maturazangielskiego.net/czasowniki-niereg.pdf (od przyjść do znaleźć). Powtórz słownictwo z podręcznika str. 78 (film i telewizja).
  Technika:
  Temat: Szkice techniczne. Ćwiczenia od 1 do 7.
  Wychowanie fizyczne:
  Temat: Wykonaj ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzucha i gibkości (brzuszki i rozciąganie się). Ćwiczenia na cały tydzień.

Klasa 5 c

Technika:

 • wykonaj ozdobę wielkanocną wg własnego pomysłu. (Dotyczy osób, które jeszcze jej nie oddały lub otrzymały za nią ocenę niedostateczną).
  Język angielski:
  Topic: The Crystal Ball Mystery: You are under arrest.
 1. Podręcznik str. 84. Wysłuchaj nagrania śledząc tekst komiksu w podręczniku, następnie przeczytaj na głos. (link do nagrania: https://drive.google.com/file/d/1nV5og8-glp2TqWqII-KEl53rL6tcm3FQ/view?usp=sharing)
 2. Zapisz pod tematem słówka:
  rafting – spływ pontonem górską rzeką, river bank – brzeg rzeki, get out – wyjść, wydostać się, secret path – sekretna ścieżka, lead – prowadzić, cave – jaskinia, be under arrest – zostać aresztowanym,
  strange – dziwny, rock – skała
 3. Wykonaj w zeszycie zad. 2/84 z podręcznika.
  Biologia:
  Temat: Utrwalamy wiadomości o tkankach roślinnych.
  Przeczytaj strony 93 – 97.
  Proponuję film: https://www.youtube.com/watch?v=imJNdRFhKro
  Wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczenie 1, 2, 3 str. 97.
  Język polski:
  Temat: Kim jest ten więzień? Prometeusz.
 • wysłuchaj mitu o Prometeuszu wg Wandy Markowskiej na kanale YouTube:
  https://www.youtube.com/watch?v=7FmxqhKzbdc
  lub przeczytaj fragmenty mitu z podręcznika str. 138 – 141.
 • pisemnie wykonaj ćwiczenie 1 str. 141.
 • spośród cech podanych w ćw. 5/142 wybierz trzy, które Twoim zdaniem najlepiej określają Prometeusza. Podaj czyny tytana (przykłady z mitu) świadczące o tych cechach osobowości.
 • wyjaśnij pojęcie prometejski czyn.
  Wychowanie fizyczne:
  Przez cały tydzień wykonuj systematycznie ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzucha i gibkości, które można realizować w warunkach domowych (brzuszki i rozciąganie się).

Klasa 5 d

Informatyka:

 • dokończ album fotograficzny,zZ formatowaniem tła i kształtów oraz zdjęć, wstawianiem dodatkowych elementów graficznych. W razie trudności podręcznik str. od 71-78.
  Wychowanie fizyczne:
 • wykonaj ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzuch i gibkości, które można wykonywać w domu (brzuszki i rozciąganie się).
  Język polski:
  (Podręcznik do literatury i kultury).
 • przeczytaj tekst zamieszczony na str. 162-164 „Mit o Tezeuszu”, zapisz nową wiadomość str.166 (wątek) oraz wykonaj w zeszycie lekturowym zadania 2,3,8,11.
  Matematyka:
  W dniach 16 – 20 marca 2020 wykonaj na podpisanych kartkach lub w zeszytach 16 – kartkowych zadania z podręcznika ze strony 101. Są to zadania z numerami 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 i 11. Zadania te oddaj do sprawdzenia w pierwszym dniu powrotu do szkoły.
  Język angielski:
 • czasowniki nieregularne z listy https://maturazangielskiego.net/czasowniki-niereg.pdf (od przyjść do znaleźć);
 • powtórz słownictwo z podręcznika str. 78 (film i telewizja).

Klasa 6 a

Wychowanie fizyczne:

 • wykonaj ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzucha i gibkości (brzuszki i rozciąganie się). Dodatkowo dla chętnych zestaw ćwiczeń na każdy dzień przerwy od szkoły i wyjść z domu: https://youtu.be/z5TgKn8tgas.
  Muzyka:
 • przeczytaj opowiadanie nt. instrumentów dętych str. 120. W zeszycie podziel instrumenty dęte na 3 grupy (drewniane, blaszane, miechowe) i wypisz przykładowe instrumenty (jeden, wybrany instrument z każdej grupy opisać). W miarę możliwości posłuchaj brzmienia wypisanych instrumentów.
  Poćwicz poznane do tej pory utwory na flet.

Historia:
Przeczytaj temat: „Monarchia parlamentarna w Anglii” i powtórz wiadomości według podanych zagadnień: Przyczyny konfliktu między królem a angielskim parlamentem.
Przebieg i rezultat wojny domowej w Anglii. Jaką rolę pełnił Oliver Cromwell w polityce republiki angielskiej? Zapamiętaj znaczenie terminów: purytanie, nowa szlachta, rojaliści, republika, lord protektor, monarchia parlamentarna.
Język polski:
Temat: Czasowniki – powtórzenie.
Korzystając z informacji z lekcji oraz na podstawie powtórzenia w podręczniku str. 106 wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczenia: str. 43/ćw. 8 (przepisz całość do zeszytu, uzupełnione formy na kolorowo), str. 46/zad. 4 (wypisz te czasowniki i określ ich wskazane formy gramatyczne), str. 47/ zad. 7, str. 47/zad. 10. Przykład własny: Gdyby słońce zgasło, to życie zniknęłoby. lub …to życie by zniknęło.
Matematyka:
Temat: Diagramy procentowe.
Przeczytaj z podręcznika str. 149 i 150 oraz rozwiąż zadanie 1 i 2 str. 151.
Zajęcia z wychowawcą:

 • postaraj się zrobić coś dobrego dla bliskiej osoby, może w czymś trzeba pomóc komuś (pomyśl o innych, nie o sobie).

Klasa 6 b 

Religia:

 • naucz się odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia (strona 189 w podręczniku – żółta ramka lub z Internetu).
  Matematyka:
 • wykonaj zad. 81 i 82 str. 249 w podręczniku.
  Język polski:
  Podręcznik Literatura i kultura – przeczytaj tekst zamieszczony na str. 131-133 oraz zapisz wyrazy ze słowniczka str. 133.

Klasa 6 c

Historia:
Rozpoczynamy nowy dział „Upadek Rzeczypospolitej”. Bardzo proszę, aby uczniowie zapoznali się z tekstem z podręcznika:
Temat na dwie lekcje:
„Rzeczpospolita pod rządami Wettinów” (s. 152-156)

 • na mapie str. 153 odszukaj Saksonię – ojczyznę królów elekcyjnych z dynastii Wettinów wybranych przez polską szlachtę
 • utrwal pojęcie: unia personalna.
 • zapoznaj się z polityką zagraniczną Augusta II Mocnego i jego próbą wzmocnienia władzy królewskiej.
 • sejm niemy 1717 – w zeszycie wyjaśnij, skąd wzięła się nazwa oraz wypisz zaproponowane zmiany.
 • zapoznaj się z pojęciami: konfederacja, anarchia (wyjaśnienia pojęć wpisz do zeszytu).
 • opisz w punktach rządy Augusta III Sasa
 • w formie tabelki (2 kolumny) wypisz projekty reform Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Konarskiego.
 • obejrzyj filmy przedstawiające postać Augusta III Sasa i Stanisława Leszczyńskiego
  https://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/august-iii-sas-1696-1763/
  https://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/stanislaw-leszczynski-1677-1766/
  Geografia:
 • wykonaj w zeszycie na ocenę
  Temat: Energetyka w Europie.
 • wymień źródła energii elektrycznej.
 • podaj po dwa plusy i dwa minusy elektrowni: cieplnej, wodnej, geotermalnej, wiatrowej, słonecznej i jądrowej.

Język polski:
Temat: Wirtualny spacer do „Czasu Snu, do początku początków”. Cd…
Zadanie:

 • obejrzyj animację narodzin świata https://www.youtube.com/watch?v=01IHzwLB42g.
 • zapoznaj się z tekstem Jana Parandowskiego „Narodziny świata”, znajdującego się na stronie 155-157 w podręczniku Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura.
 • zabawy wyobraźni do wyboru:
  a. Wymyśl świat gry komputerowej, w której uczestnicy mają możliwość stworzenia
  mitycznego świata. Przedstaw panteon bogów i ich funkcjonowanie w wirtualnym
  świecie.
  b. Na podstawie animacji i tekstu Jana Parandowskiego „Narodziny świata”, znajdującego
  się na stronie 155-157 w podręczniku, zaprojektuj komiks o powstaniu świata i ludzi.
  Matematyka:
  Temat: Mnożenie i dzielenie.
  Przeczytaj tekst i wyjaśnienia na str. 172 i 173, wykonaj zadanie 1, 3 i 6, tylko przykłady dzielenia. Przydatne linki
  https://www.youtube.com/watch?v=XcEVyUdo_ug,
  https://www.matzoo.pl/klasa5/dzielenie-liczb-calkowitych_26_221
  Religia:
  Temat 31. Noc zdrady – z Jezusem w Getsemani
 • przeczytaj informacje z podręcznika oraz wykonaj ćwiczenia.
  Wychowanie fizyczne:
  Ćwiczenia ogólnorozwojowe, wzmacniamy mięśnie brzucha -przygotowanie do testu na siłę mięśni brzucha.

Klasa 7 a

Język niemiecki gr.1:

 • podręcznik str. 69. Przeczytaj e-maile z zad.3, wybierz jedną z osób i napisz do niej e-mail, w którym się przedstawisz i napiszesz o swoim hobby (7-8 zdań).
  Język angielski gr.2:
  Patrz wtorek 17.03.2020
  Muzyka:
 • przeczytaj opowiadanie nt. Stanisława Moniuszki str. 118. W zeszycie, w punktach wypisz najistotniejsze fakty z życia i twórczości kompozytora. Posłuchaj utworu „Prząśniczka” i przyswój tekst. Poćwicz poznane do tej pory utwory na flet, szczególnie „Hej, Zuzanno”.
  Matematyka:
  Wykonaj zadania 1,2,3 i 4 ze strony 212.
  Religia:
 • naucz się 14 stacji Drogi Krzyżowej oraz świąt nakazanych w kościele katolickim. Zielona ramka w podręczniku str. 97.
  Fizyka:
  Siła wypadkowa i równoważąca.
 • wypisz informacje dotyczące siły, siły wypadkowej i równoważącej. (podręcznik strony 28-32, 35-38, 162-163)
 • rozwiąż następujące zadania w zeszycie: zadanie 3,5 str. 33; zadanie 2,3 str. 38 oraz zadanie 2 str. 168.
  Biologia:
  Temat: Higiena i choroby układu oddechowego.
 • Na podstawie podręcznika opracuj pisemnie w zeszycie zadanie 1,2,3,4 str. 148.
  Do tematu proponuję film https://www.youtube.com/watch?v=6lEpHTBNUII
  Dla chętnych (na dodatkową ocenę) .
 • wykonaj prezentację multimedialną na jeden z poniższych tematów:
  Profilaktyka i choroby układu nerwowego
  Budowa i działanie narządu wzroku
  Budowa i działanie narządu słuchu i równowagi
  Higiena i choroby układu rozrodczego.
  Uzależnienia – rodzaje, profilaktyka i leczenie.
  Prezentację można oddać, gdy spotkamy się na lekcji lub wysłać na adres ekl@sp11katowice.pl
  Język polski:
  Temat: Recenzja spektaklu teatralnego- ćwiczenia redakcyjne.
  Zadanie:
 • w zeszycie lektur zanotuj swoje pierwsze wrażenia po obejrzeniu inscenizacji dramatu
  Fredry https://youtu.be/Mahn6OHuMaA : co zwróciło Twoją uwagę, co Cię zastanowiło,
  a co – zaintrygowało.
 • zeszyt ćwiczeń, zad. 1, str. 215 oraz zad. 6, str. 217.

Klasa 7 b 

Chemia:

 • przeczytaj z podręcznika str.135 „Jak utworzyć nazwę związku chemicznego na podstawie jego wzoru sumarycznego” oraz zrób zadania 5 i 7 str. 136. Zadania proszę zrobić w zeszycie.
  Język niemiecki:
 • podręcznik str. 69. Przeczytaj e-maile z zad.3, wybierz jedną z osób i napisz do niej e-mail, w którym się przedstawisz i napiszesz o swoim hobby (7-8 zdań).
  Historia:
 • kontynuacja poniedziałkowego tematu „Powstanie styczniowe”.
  Wychowanie fizyczne:
 • ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzucha i gibkości (brzuszki i rozciąganie się). Dodatkowo dla chętnych zestaw ćwiczeń na każdy dzień przerwy od szkoły i wyjść z domu: https://youtu.be/z5TgKn8tgas
  Język polski:
  Temat: Czy Skawiński to bohater tragiczny?
 • odczytaj „ Mam pojęcie – retrospekcja” , s. 162;
 • zastanów się, na czym polegał życiowy pech Skawińskiego?
 • wykonaj pisemne zadania : 6-12, s. 162
  Matematyka:
  Wykonaj zadania 6,7,8 i 9 ze str. 214.

Klasa 7 c
Muzyka:

 • przeczytaj opowiadanie nt. Stanisława Moniuszki str. 118. W zeszycie, w punktach wypisz najistotniejsze fakty z życia i twórczości kompozytora. Posłuchaj utworu „Prząśniczka” i przyswój tekst. Poćwicz poznane do tej pory utwory na flet, szczególnie „Hej, Zuzanno”.
  Geografia:
  Temat: Gospodarka morska. Wykonaj notatkę w zeszycie:
 • polskie porty morskie.
 • przemysł stoczniowy i rybołówstwo
 • perspektywy rozwoju gospodarki morskiej w Polsce.
  Język angielski:
  Past Continuous and Past Simple, tabelka gramatyczna str. 72, kiedy używamy którego czasu – różnice http://www.anglozof.com/angielski/pastspastc.htm
 • następnie przeczytaj tekst ze str 72 i zredaguj ustnie, co się stało. Co Wayne, a co Stephanie zrobili… Potem zrób ćw. nr 5 z książki w zeszycie. W ćw. zad. 1,2 str. 68.
  Chemia:
 • przeczytaj z podręcznika ze str. 135 „Jak utworzyć nazwę związku chemicznego na podstawie jego wzoru sumarycznego” oraz zrób zadania 5 i 7 str. 136. Zadania proszę zrobić w zeszycie.
  Biologia:
  Temat: Higiena i choroby układu oddechowego.
 • na podstawie podręcznika opracuj pisemnie w zeszycie zadanie 1,2,3,4 str. 148.
  Do tematu proponuję film https://www.youtube.com/watch?v=6lEpHTBNUII
  Dla chętnych (na dodatkowa ocenę). Wykonaj prezentację multimedialną na jeden z poniższych tematów:
 • Profilaktyka i choroby układu nerwowego
 • Budowa i działanie narządu wzroku
 • Budowa i działanie narządu słuchu i równowagi
 • Higiena i choroby układu rozrodczego.
 • Uzależnienia – rodzaje, profilaktyka i leczenie.
  Prezentację można oddać, gdy spotkamy się na lekcji lub wysłać na adres ekl@sp11katowice.pl
  Język polski:
  Temat: Recenzja filmu- ćwiczenia redakcyjne.
  Zadanie:
 • w zeszycie lektur zanotuj swoje wrażenia po obejrzeniu ekranizacji Stary człowiek i morze https://youtu.be/fSE-oC9cUoo z roku 1990. Wykorzystaj słownictwo zamieszczone na stronie 229 zeszytu ćwiczeń.
 • zeszyt ćwiczeń, zad. 1, str. 215; zad. 2, str. 215-116.
  Fizyka:
  Pierwsza zasada dynamiki Newtona. (przeczytaj z podręcznika str. 164-168)
 • napisz co to jest bezwładność?
 • przepisz pierwszą zasadę dynamiki Newtona zwaną zasadą bezwładności. (str. 168).
Skip to content