Zadania na poniedziałek 30 marca

Klasa 1 a

Edukacja polonistyczno – społeczna:
– ćwiczenia str. 34 zad. 1, 2;
– zeszyt w linie: wypisz z podręcznika ze str. 35 wyrazy z literą r;
– podręcznik str. 36 – 37: przeczytaj opowiadanie wspólnie z rodzicem;
– na kartce z bloku technicznego wyklej z plasteliny litery: r, R.
Edukacja matematyczna:
– podręcznik: str. 34 – 35: obejrzyj ilustrację;
– ćwiczenia: str. 32 zad. 1, 2, 3.

Klasa 1 b

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj sylaby i komiks z literką r. „R” str. 34;
– poćwicz pisanie literki w zeszycie kaligrafii;
– narysuj ilustracje i przegłosuj w zeszycie wyrazy: ryba, Bartek, aparat, tornister. Zaznacz spółgłoski na niebiesko i samogłoski na czerwono;
– podpisz rysunki (do oceny).
Edukacja matematyczna :
– podręcznik str. 36.
Język angielski:
– przypomnij sobie czynności wykonywane przez zwierzęta śpiewając piosenkę „A monkey can climb”;
– zadanie 1 na str. 52 w podręczniku. Posłuchaj nagrania, wskaż właściwy obrazek i powtórz. A teraz spróbuj wymienić nowe słówka z pamięci. Wszystkie nagrania dostępne są na platformie edukacyjnej lub na stronie www.macmillan.pl,
ham – szynka
cheese – ser
tomato – pomidor
chicken – kurczak
carrot – marchewka
yoghurt- jogurt
banana – banan
– zadanie 2 str. 52 – posłuchaj piosenki „Colin’s chant”. Wskaż właściwe produkty. Spróbuj zaśpiewać piosenkę.
– wykonaj ćwiczenie 1 i 2 ze str. 50 w zeszycie ćwiczeń.

Klasa 1 c

Edukacja polonistyczno- społeczna:
– „Dzień Autyzmu”- jeżeli możesz, obejrzyj przygotowaną lekcję przez wychowawcę, do której link znajdzie się w wiadomości na dzienniku elektronicznym;
– obejrzyj poniższy filmik, zwróć uwagę na to, jak mogą postrzegać świat osoby z autyzmem;
https://www.youtube.com/watch?v=QLv-dvLCgAg
– weź udział w umówionym wcześniej spotkaniu online z wychowawcą.
Edukacja plastyczna:
– wykonaj pracę plastyczną o tematyce „Polska na niebiesko” wspierającą ogólnopolską akcję „Dzień Autyzmu”, możesz odbić swoje ręce na niebiesko, narysować to, jak ty po dzisiejszej lekcji rozumiesz pojęcie autyzmu, umieść na pracy napis „Polska na niebiesko” i prześlij zdjęcie wykonanej pracy do wychowawcy do 31.03.2020.
Język angielski:
– przypomnij sobie nazwy dzikich zwierząt słuchając historyjki z Unit 4 (podręcznik str. 42-43); historyjka jest też dostępna w formie filmiku na platformie Bugs Team Students Practice Kit lub po kliknięciu w link https://www.youtube.com/watch?v=vJfb5iHhCpU ; wszystkie nagrania dostępne są na platformie lub na stronie www.macmillan.pl;
– spójrz na zadanie 1 na str. 45 w podręczniku, posłuchaj, co potrafią robić dzikie zwierzęta, wskaż właściwy obrazek i powtórz słowa i zdania, powtórz czynność, a teraz spróbuj wymienić czynności z pamięci (walk – chodzić, run – biegać, fly – latać, swim – pływać, jump – skakać, climb – wspinać się, can – umieć);
– zadanie 2 str. 45 – posłuchaj piosenki „A monkey can climb”, wybierz i wskaż właściwy rysunek, spróbuj zaśpiewać piosenkę;
– wykonaj ćwiczenie 1 i 2 ze str. 42 w zeszycie ćwiczeń.

Klasa 2 a

Edukacja polonistyczna:
– opisz swojego przyjaciela – podręcznik str. 68-69.
Edukacja matematyczna:
– opisz krajobrazy Polski – podręcznik str. 40, zadanie 1, 2 – w zeszycie;
– pokoloruj obrazek – ćwiczenia do matematyki ze str. 40.
Wychowanie fizyczne:
– ćwicz rzuty do celu z różnych odległości np. guzikami do miski.

Klasa 2 b

Edukacja polonistyczna:
– napisz on-line test znajomości lektury, który otrzymali rodzice, wypełniony odeślij do nauczyciela;
– w zeszycie z j. polskiego napisz Lekcja, data, Temat: Omawiamy lekturę.;
– stwórz metryczkę książki (tytuł, autor, ilustrator);
– w 5 -7 zdaniach napisz, która przygoda podobała ci się najbardziej, pamiętaj aby uzasadnić wybór;
– dwoma liniami podkreśl czasowniki.
Edukacja plastyczna:
– obejrzyj przesłaną prezentację składającą się z prac plastycznych uczniów klasy II b;
– w zeszycie z j. polskiego napisz imiona dzieci obok rozszyfrowanej przygody, do której została zrobiona ilustracja, pamiętaj o cudzysłowie.
Edukacja matematyczna:
– wydrukuj przesłaną kartę pracy do lektury „Nasza mama czarodziejka”– oblicz działania matematyczne, pokoloruj obrazek zgodnie z kodem (jeżeli nie masz drukarki, wpisz działania matematyczne do zeszytu z matematyki i je oblicz);
– powtarzaj tabliczkę mnożenia do 30; zapamiętuj kolejne iloczyny do 50.

Klasa 3 a

Edukacja matematyczna:
Temat: Czy już potrafisz?
– sprawdź swoje umiejętności wykonując zadania w ćwiczeniach str. 30;
– zrób zdjęcie tej strony i wyślij na adres bs@sp11katowice.pl;
– wytnij kwadraty z muszelkami z ćwiczeń ze str. 103 i przygotuj je na spotkanie online z nauczycielem w piątek;
Edukacja polonistyczna:
Temat: O czterech muzykantach z Bremy.
– odgadnij zagadki na karcie pracy (karta pracy będzie przysłana mailem- załącznik nr 3);
– zapisz w zeszycie temat lekcji;
– przepisz pod tematem wybraną zagadkę, napisz rozwiązanie i narysuj je;
– przeczytaj baśń w podręczniku na str. 32 – 34;
– na podstawie tekstu uzupełnij zadania w ćwiczeniach str. 54 ćw. 1, 2.
Edukacja ruchowa:
– wykonaj ćwiczenia do muzyki na stronie https://www.youtube.com/watch?v=uIy7d2x_gVM Jeżeli nie masz takiej możliwości wymyśl własne ćwiczenia do muzyki.

Klasa 3 b

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj tekst z podręcznika pt.: „Rekinki biznesu” i odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem;
– wyjaśnij i wypisz wyrazy, które kojarzą się z przedsiębiorczością, ćwiczenia zad.1 str. 62;
– temat w zeszycie: Piszemy zawiadomienie;
– przepisz do zeszytu na kolorowo definicję „zawiadomienia” z ćwiczeń na str. 63 zad.1;
( ZAPAMIĘTAJ);
– napisz zawiadomienie na podstawie podanych informacji – ćwiczenia zad. 2 str. 63.
Edukacja matematyczna:
– temat w zeszycie: Rozwiązujemy zadania tekstowe;
– rozwiąż zadania tekstowe w zeszycie z podręcznika na str. 38 (rozwiązanie wyślij na maila).

Klasa 4 a

Zajęcia z wychowawcą:
Temat: Mam tę moc!
– obejrzyj prezentację „ Mam tę moc!” http://www.rozalek.com/KoronaWirusSrodki.pdf;
– wymień objawy zakażenia koronawirusem;
– przypomnij zasady, jakie należy stosować, aby nie doszło do zakażenia koronawirusem.
Język polski:
Temat: Pisownia wyrazów z „ h”.
– przepisz do zeszytu zasady pisowni „h” z zielonego podręcznika str. 185 i zapamiętaj;
– zapamiętaj: wataha to stado wilków lub dzików;
– zapisz w zeszycie wyrazy z „h”, których użyto w podanych zadaniach: zad.3 str. 185, zad. 4 str. 185, zad. 7 str. 187, zad. 8 str. 187- zapisz każdy wyraz w osobnej linijce).
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 42 „Wieczernik – ofiara z samego siebie” i wykonaj ćwiczenia 1, 2, 4 i 5;
– zapamiętaj, że w Wielki Czwartek, podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty: Eucharystię i kapłaństwo.
Wychowanie fizyczne:
– przygotuj ćwiczenia rozgrzewkowe w miejscu, inne niż tydzień temu, a następnie w miarę możliwości przećwicz je; pamiętaj o kolejności ćwiczeń.
Informatyka:
– przeczytaj rozdział „Idziemy do kina” – podręcznik „Lubię to!” str. 100 – 106;
– obejrzyj dwa krótkie filmiki dot. tworzenia akapitów oraz opcji pokaż wszystko (wysłane w załączniku dziennika elektronicznego Vulcan);
– otwórz program MS Word;
– wybierz czcionkę Times New Roman 12;
– napisz notatkę na temat swojego ulubionego filmu (miałeś się nad tym zastanowić w ubiegłym tygodniu) – skonstruuj co najmniej 7 zdań.;
– zapisz dokument na pendrivie pod nazwą mój ulubiony film;
– poproś rodziców o pomoc i wyślij plik mój ulubiony film do nauczyciela (Joanna Czubak) na adres: jc@sp11katowice.pl;
– w temacie maila napisz swoje imię, pierwszą literę nazwiska oraz klasę.
Język angielski II grupa:
Topic: Przysłówki częstotliwości.

Topic: Przysłówki częstotliwości.
– przepisz do zeszytu tabelkę Grammar z podręcznika na str. 85 (wraz z polskimi odpowiednikami: always – zawsze, usually – zwykle, often – często, sometimes – czasami, never – nigdy);
– wykonaj ćw. 5, 6, 8 w zeszytu ćwiczeń na str. 83.

Klasa 4 b

Język angielski:
Topic: Simple Present, zdania twierdzące i przeczące – ćwiczenia;
– włącz filmik: https://www.youtube.com/watch?v=fOyoPF1dAfU.
Wymienione są w nim czynności dnia codziennego w czasie Simple Present. – spóbuj je wypisać w zeszycie; następnie wejdź na stronę http://e-angielski.net/presentsim12/ i zrób ćwiczenie na zdania twierdzące i przeczące w 3 osobie, sprawdź siebie.
– w ćwiczeniach zrób zad. 5 i 6 str. 72 – prześlij zdjęcie nauczycielowi.
Religia:
Temat 24, przeczytaj tekst z podręcznika, wykonaj ćwiczenia.
Język polski:
Temat: Zapiski z lektury.
– odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej rzeczownik Narnia. Pamiętaj o poprawnej ortografii;
– zapisz w zeszycie tekst, który mógłby się znaleźć na tylnej okładce książki i zachęciłby Twoich znajomych do sięgnięcia po lekturę C.S. Lewisa pt. „Lew, Czarownica i stara szafa”.
Matematyka:
Temat: Skracanie i rozszerzanie ułamków.
– rozwiąż zadania przesłane na klasową pocztę i jako załącznik w vulcanie;
– zapraszam do udziału w lekcji online, spróbujemy rozwiązać zadania wspólnie.
Informatyka:
– przeczytaj rozdział „Idziemy do kina” – podręcznik „Lubię to!” str. 100 – 106;
– obejrzyj dwa krótkie filmiki dot. tworzenia akapitów oraz opcji pokaż wszystko (wysłane w załączniku dziennika elektronicznego Vulcan);
– otwórz program MS Word;
– wybierz czcionkę Times New Roman 12;
– napisz notatkę n/t swojego ulubionego filmu (miałeś się nad tym zastanowić w ubiegłym tygodniu) -skonstruuj co najmniej 7 zdań.;
– zapisz dokument na pendrivie pod nazwą mój ulubiony film;
– poproś rodziców o pomoc i wyślij plik mój ulubiony film do nauczyciela (Joanna Czubak) na adres: jc@sp11katowice.pl;
– w temacie maila napisz swoje imię, pierwszą literę nazwiska oraz klasę;

Klasa 5 a

Język angielski:
Topic: Past Simple z czasownikami regularnymi i nieregularnymi. Ćwiczenia.
– wykonaj do zeszytu zadanie 6/85;
– wykonaj do piątku zadania w zeszycie ćwiczeń: 1, 2, 3, 4, 5, 6/83. Klucz do zadań zostanie udostępniony rodzicom w przyszłym tygodniu.
Biologia:
Temat: Pęd. Budowa i funkcje łodygi.
– zobacz prezentację, którą otrzymasz na maila;
– do zeszytu wypisz funkcje łodygi i przekształcenia łodyg oraz zrób zadanie 3 str. 105.
Matematyka:
Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych.
– zapisz temat w zeszycie;
– zapoznaj się ze sposobem dodawania ułamków dziesiętnych w podręczniku na stronie 151 – przykład;
– wykonaj w zeszycie zadanie 1, przykład a i b z podręcznika – str. 152 oraz zadanie 3, przykład a, b, c z podręcznika – str. 152.
Wychowanie fizyczne:
– zrób rozgrzewkę ok 15 min;
– naucz się skipu A https://www.youtube.com/watch?v=Q6PxQqOB-4c;
– osoby, które nie posiadają oceny z rozgrzewki lub chcą otrzymać dodatkową ocenę mogą nagrać filmik – 5 przykładowych ćwiczeń (po 1 powtórzeniu ćwiczenia), filmik nie może być większy niż 25 Mb, w przeciwnym razie proszę o przesłanie przez Dysk Google.
Filmiki przesyłamy do 06.04 ksz@sp11katowice.pl
Język polski:
Temat: Charakterystyka pana Tomasza.
Na podstawie tekstu utworu „Katarynka” odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania:
– kim był pan Tomasz (zawód)?
– gdzie mieszkał?
– jak wyglądał i jak się ubierał?
– wymień cechy charakteru;
– dlaczego zmienił swój stosunek do kataryniarzy?
– jak oceniasz bohatera?
Informatyka:
– zapoznaj się z tekstem na stronach 87 – 90;
– jeżeli sprzęt, który posiadasz umożliwia Ci przećwiczenie nowych funkcji to je zastosuj w swojej prezentacji.

Klasa 5 b

Język polski:
Temat: „Jacy? Którzy? Czyi? Kto rąbka tajemnicy uchyli?”. Przydawka.
– zapisz nową wiadomość ze str. 109 (niebieski podręcznik – zapamiętaj);
– wykonaj pisemnie w zeszycie zadania: 1, 2, 4, 6, 7 str. 108 – 111. (zadania na poniedziałek i wtorek).
Zajęcia z wychowawcą:
Temat: Dbam o własne zdrowie.
– obejrzyj filmy: https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4
https://www.youtube.com/watch?v=AQqPHc1mhzo
Historia:
Temat: Powtórzenie wiadomości.
– wykonaj ćwiczenia 5 – 9 str. 158;
– przygotuj się do sprawdzenia wiedzy z działu V- Społeczeństwo średniowiecza (czwartek).
Matematyka:
Temat: Różne sposoby zapisywania długości i masy.
Do tematu proponuję filmy https://www.youtube.com/watch?v=C_VCjKJ6siI oraz https://www.youtube.com/watch?v=a0m-pji6nJ8
– przeczytaj str. 148 i 149 (podręcznik);
– zrób zadanie 1, 2 str. 149 oraz 3 str. 150 (podręcznik);
– możesz poćwiczyć na stronie https://www.matzoo.pl/klasa5/zamien-na-metry_32_165 .
Biologia:
Temat: Pęd. Budowa i funkcje łodygi.
– zobacz prezentację;
– do zeszytu wypisz funkcje łodygi i przekształcenia łodyg oraz zrób zadanie 3 str. 105. https://www.szybkiplik.pl/download/3629d4cfa4e437e839ba1c5283b90e36.html
Język angielski gr. II:
Topic: Czas Past Simple (czasowniki nieregularne).
– przeczytaj historyjkę w podręczniku na stro. 84 (nagranie do tekstu 29: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15smfTVCe9mujYYOgbF4Ipbh5GLl5e_to);
– na podstawie przeczytanej historyjki wykonaj ćw. 2 w podręczniku na str. 84 (napisz odpowiedzi w zeszycie) oraz ćw. 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń na stro. 82.

Klasa 5 c

Informatyka:
– zapoznaj się z tekstem na stronach 87 – 90;
– jeżeli sprzęt, który posiadasz umożliwia Ci przećwiczenie nowych funkcji, to zastosuj je w swojej prezentacji.
Matematyka:
Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych.
– zapisz temat w zeszycie;
– zapoznaj się ze sposobem dodawania ułamków dziesiętnych w podręczniku na stronie 151 – przykład;
– wykonaj w zeszycie zadanie 1, przykład a i b z podręcznika, strona 152 oraz zadanie 3, przykład a, b, c z podręcznika, strona 152.
Geografia:
Temat: Strefy klimatyczne i krajobrazowe.
epodreczniki.pl/a/strefy-krajobrazowe-ziemi/DZKvqHZK2
– przeczytaj wiadomości w podręczniku str. 108 – 112;
– przepisz do zeszytu To najważniejsze ze str. 112;
– narysuj „Układ stref krajobrazowych na półkuli północnej” ze str. 111.
Język polski:
Temat: Mit o Demeter i Persefonie.
– przeczytaj mit o Demeter i Korze w podręczniku (pomarańczowym) str. 143 – 147;
– odpowiedz pisemnie w zeszycie: kto i komu opowiada historię Demeter?
– wypisz w zeszycie bohaterów tekstu, czym się zajmowali?
– pisemnie wykonaj zadanie 9 str. 148.
Zajęcia z wychowawcą:
2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
– obejrzyj film, a podczas lekcji online porozmawiamy na ten temat.
https://www.youtube.com/watch?v=QLv-dvLCgAg&feature=youtu.be

Klasa 5 d

Religia:
– w celu utrwalenia powtórz z pamięci kilka razy 10 przykazań Bożych;
– skorzystaj w TV live Mocni w Duchu dzieciom – od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-12.30.
Matematyka:
Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych. Zapisz temat w zeszycie.
– zapoznaj się ze sposobem dodawania ułamków dziesiętnych w podręczniku na stronie 151 – przykład.
– wykonaj w zeszycie zadanie 1, przykład a i b z podręcznika – strona 152 oraz zadanie 3, przykład a, b, c z podręcznika – strona 152.
Język polski:
Temat: „Nie udawaj Greka”. Dopełnienie.
– zapisz nową wiadomość (niebieski podręcznik) str. 113;
– wykonaj pisemnie ćwiczenia: 2, 5, 8 str. 114.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Uczymy się skipu A.
– wejdź na www.youtube.com/watch?v=Q6PxQqOB-4c
Biologia:
Temat: Pęd. Budowa i funkcje łodygi.
– zobacz prezentację;
– do zeszytu wypisz funkcje łodygi i przekształcenia łodyg oraz zrób zadanie 3 str. 105.
Zajęcia z wychowawcą:
Temat: Plusy i minusy zdalnej edukacji – lekcja on-line.

Klasa 6 a

Informatyka gr. 1
– przeczytaj tekst „Trafiony zatopiony” od str. 80;
– zbuduj skrypty zgodnie z instrukcją do str. 85;
– zaloguj się do poczty office 365 (konto utworzone na zajęciach) w czasie twoich zajęć komputerowych i spróbuj nawiązać kontakt z nauczycielem na skypie.
Technika:
– zapoznaj się z tekstem na stro. 42;
– wykonaj w zeszycie ćw. 4 str. 42;
– dodatkowa instrukcja zostanie zamieszczona jako załącznik na stronie dziennika.
Plastyka:
– praca na 2h lekcyjne, uwaga praca brudzi;
– pokoloruj dokładnie kartkę A4 pastelą olejną (kwadraty ok. 4 cm koloruj naprzemiennie „żywymi” kolorami tak, by wyszła bardzo barwna szachownica);
– całą kartkę pokryj czarną farbą plakatową (zaleca się dodanie do farby odrobiny płynu do mycia naczyń lub przed pomalowaniem przesmarowanie kartki suchym mydłem);
– zostaw pracę do wyschnięcia;
– wydrap dużą wzorzystą pisankę lub dowolny obraz;
– podpowiedź poniżej: https://www.youtube.com/watch?v=lc4vxFAqmNo.
Język polski:
Temat: Czasami cuda się zdarzają… A. Mickiewicz „Powrót taty”.
– przeczytaj tekst ze strony 108 – 110 (podręcznik pomarańczowy);
– zapisz najważniejsze informacje o autorze;
– wykonaj zadanie 1 str. 111 (ułóż plan wydarzeń na podstawie ilustracji, zastosuj jednolicie równoważniki zdań lub zdania).
Matematyka:
Temat: Powtórzenie wiadomości. cz.2
– rozwiąż zadanie z karty pracy umieszczonej na poczcie klasowej i wysłane w załączniku w Vulcanie, w każdym zadaniu wybierz dla siebie połowę przykładów do rozwiązania;
– przygotuj się do spotkania online w środę. Spróbujemy przeprowadzić ustne sprawdzenie wiadomości. Zaproszenie wyślę przez załącznik vulcana i na pocztę klasową.

Język angielski gr.1:
Topic: Present Perfect vs Past Simple – ćwiczenia.
– na podstawie tabelki Grammar w podręczniku na str. 91 wykonaj ćw. 5, 6 w zeszycie ćwiczeń na str. 65.

Klasa 6 b

Informatyka:
Temat 3.4: Razem możemy więcej – przeczytać i przećwiczyć.
Matematyka:
Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych.
– dokończ str. 67 w ćwiczeniach;
– prześlij rozwiązaną stronę na mój adres: ec@sp11katowice.pl
Język angielski:
Temat: My predictions for the future.(Przewidywania dotyczące przyszłości). Lekcja on–line.
– wykonaj na ocenę ćw. 5 ze str. 61 i napisz swoje przewidywania na temat przyszłości (około 50 słów). Pracę napisz na komputerze w programie Word i wyślij do 03.04. na adres: egutkowska@sp11katowice.pl
Wychowanie fizyczne:
Temat: Uczymy się skipu A.
https://www.youtube.com/watch?v=Q6PxQqOB-4c
Muzyka:
Temat: Orkiestry dęte.
– przeczytaj informacje str. 139 – 140;
– zrób krótką notatkę nt. orkiestr dętych;
– wysłuchaj utworu https://www.youtube.com/watch?v=wK-b5PLhrEI
– zastanów się, jakie instrumenty słyszysz w utworze.
Język polski:
Temat: Pisownia nie z różnymi częściami mowy.
– przypomnij sobie nie z różnymi częściami mowy (fioletowy podręcznik str. 235);
– zapisz nowe wiadomości ze str. 236 i 237;
– wykonaj pisemnie ćwiczenia: 2, 4, 5, 7 str. 236 – 237.

Klasa 6 c

Język polski
Temat: Orzeczenie i jego rodzaje.
– zapoznaj się z informacjami na temat orzeczenia czasownikowego (podręcznik, str. 123) oraz orzeczenia imiennego (podręcznik, str. 124);
– następnie obejrzyj film https://youtu.be/RXcJ7MunJ5U, na jego podstawie zapisz notatkę do zeszytu;
– wypisz orzeczenia czasownikowe i orzeczenia imienne z tekstu znajdującego się na str. 124 w zadaniu nr 5.
Matematyka:
Temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.
– rozwiąż zadania wysłane na pocztę klasową i do Vulcana jako załącznik. Przygotuj się do testu w piątek.
– jutro lekcja online, zaproszenie wyślę na adresy mailowe rodziców i uczniów.
Język angielski:
Topic: Consolidation. Test yourself 6.
– wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń utrwalające materiał z rozdziału 6: str. 62 – 63, zad. 1 – 6. Klucz odpowiedzi zostanie udostępniony Rodzicom w kolejnym tygodniu.
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj rozgrzewkę ok. 15 min, następnie przejdź do części głównej;
– uczymy się skipu A
https://www.youtube.com/watch?v=Q6PxQqOB-4c
Na koniec 3 głębokie wdech – wydech.
Informatyka:
– przeczytaj tekst „Trafiony zatopiony” od str. 80. Zbuduj skrypty zgodnie z instrukcją do str. 85. Zaloguj się do poczty office 365 (konto utworzone na zajęciach) w czasie twoich zajęć komputerowych i spróbuj nawiązać kontakt z nauczycielem na skypie.

Klasa 7 a

Informatyka grupa 1 :
– zapoznaj się z tematem 4.5. Programowanie w języku Logo.
Język niemiecki grupa2:
Temat: In der Schule lerne ich… – Schulfächer. (przedmioty szkolne)
– wypisz nazwy przedmiotów szkolnych z zadania 5a oraz 6 (podręcznik str. 73-74);
– posłuchaj wymowy https://www.youtube.com/watch?v=8n_ev_kOS1I
– zobacz 5-minutowy filmik https://www.youtube.com/watch?v=z7Hhd9jsOi8
– wykonaj pisemnie zadanie 5c, zapisz pytania i odpowiedzi (wann?- kiedy?, wie viele Stunden? – ile lekcji?).
Matematyka:
Temat: Zadania tekstowe.
– zapisz temat w zeszycie.
– przeczytaj informację z podręcznika str. 197.
– spróbuj rozwiązać w zeszycie zadanie 1 str. 197 z podręcznika.
– porównaj swoje rozwiązanie z filmem:
https://www.youtube.com/watch?v=1vtKVjCs81U
(szukaj zadań po treści, nie po numerach).
Plastyka:
– przeczytaj i zobrazuj bajkę Ignacego Krasickiego „Kruk i lis”,
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/kruk-i-lis-bajki-nowe.pdf
Format A4, technika kolaż. Praca na 2h lekcyjne.
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej. Gibkość(skłony).
Chemia:
Temat: Wiązania chemiczne i wzory związków – podsumowanie.
– wykonaj w zeszycie zadanie 1, 2 i 4 ze str.158 w podręczniku;
– w zdaniu 4 dodatkowo narysuj wzory strukturalne do przykładów c, d, e, h.
Język polski:
Temat: Gdzie szukać odpowiedzi na pytanie „Jak żyć”? M. Ehrmann „Dezyderata”.
– odsłuchaj nagranie utworu https://www.youtube.com/watch?v=t8ZXsQFAoxw i zapisz w
zeszycie jedną, wybraną przez Ciebie, radę życiową;
– przeczytaj tekst pieśni (podręcznik, str. 214) i wyjaśnij pojęcie „Dezyderat”;
– podaj nazwy wartości, które wyłaniają się z postulatów zawartych w „Dezyderatach”, a następnie ułóż je hierarchicznie w formie piramidy, zgodnie z tym, co uznajesz w życiu za najważniejsze.
Historia:
Temat: Rozwój gospodarczy ziem polskich.

– przeczytaj rozdz. 5 str. 130 – 135, – zwróć uwagę na przemiany gospodarcze i społeczne, jakie dokonały się na ziemiach polskich pod zaborami, wykorzystaj Ikonografię str. 132-133 i mapę str. 134, przyjrzyj się postaciom, które przyczyniły się do rozwoju i pielęgnowania wartości polskich.
Praca pisemna: Praca z mapą str. 134 – zadanie 1. Wypisz gałęzie przemysłu, jaki rozwijały się w poszczególnych zaborach, 2. Przeczytaj tekst źródłowy( str. 135) i wykonaj zadanie 1,2
Język niemiecki grupa2:
Temat: In der Schule lerne ich… – Schulfächer. (przedmioty szkolne)
– wypisz nazwy przedmiotów szkolnych z zadania 5a oraz 6 (podręcznik str. 73 – 74);
– posłuchaj wymowy https://www.youtube.com/watch?v=8n_ev_kOS1I
– zobacz 5-minutowy filmik https://www.youtube.com/watch?v=z7Hhd9jsOi8
– wykonaj pisemnie zadanie 5c, zapisz pytania i odpowiedzi (wann?- kiedy?, wie viele Stunden? – ile lekcji?).

Klasa 7 b

Wdż:
– pooglądaj z rodzicami zdjęcia z okresu, kiedy byłeś/byłaś małym dzieckiem i powspominajcie.
Fizyka:
Temat: Zasady dynamiki Newtona – powtórzenie.
Na podstawie podręcznika lub filmów:
https://youtu.be/ItkC3FEpH_Q
https://youtu.be/XKNBR4s4o_c
https://youtu.be/Iy9HOKLV8QI napisz w zeszycie po 2 przykłady, które spełniają odpowiednio I, II i III zasadę dynamiki Newtona.
Język niemiecki:
Temat: In der Schule lerne ich… – Schulfächer. (przedmioty szkolne).
– wypisz nazwy przedmiotów szkolnych z zadania 5a oraz 6 (podręcznik str. 73 – 74);
– posłuchaj wymowy https://www.youtube.com/watch?v=8n_ev_kOS1I
– zobacz 5-minutowy filmik https://www.youtube.com/watch?v=z7Hhd9jsOi8
– wykonaj pisemnie zadanie 5c, zapisz pytania i odpowiedzi (wann?- kiedy?, wie viele Stunden? – ile lekcji?).
Wychowanie fuzyczne:
– wykonaj ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej. Gibkość(skłony).
Matematyka:
Temat: Zadania tekstowe. Zapisz temat w zeszycie.
– przeczytaj informację z podręcznika str. 197;
– spróbuj rozwiązać w zeszycie zadanie 1 str. 197;
– porównaj swoje rozwiązanie z filmem: https://www.youtube.com/watch?v=1vtKVjCs81U (szukaj zadań po treści, nie po numerach).
Historia:
Temat: Rozwój gospodarczy ziem polskich.
– przeczytaj rozdz. 5 str. 130 – 135;
– zwróć uwagę na przemiany gospodarcze i społeczne, jakie dokonały się na ziemiach polskich pod zaborami; wykorzystaj Ikonografię str. 132 – 133 i mapę str. 134;
– przyjrzyj się postaciom, które przyczyniły się do rozwoju i pielęgnowania wartości polskich.
– praca pisemna: Praca z mapą str. 134 – zad. 1. – wypisz gałęzie przemysłu, jakie rozwijały się w poszczególnych zaborach, 2. przeczytaj tekst źródłowy (str. 135) i wykonaj zadanie 1,2.
Język polski:
Temat: Omówienie i poprawa recenzji.
– zapoznaj się z komentarzem do wypracowania (wysłano na pocztę ucznia);
– zwróć uwagę na popełnione błędy;
– napisz poprawę w zeszycie.
Biologia:
Temat: Podsumowanie wiadomości – układ wydalniczy.
– rozwiąż kartę pracy (str. 82 – 83 ćwiczenia w mailu, nie drukuj, odpowiedzi zapisz w zeszycie i wyślij zdjęcie ekl@sp11katowice.pl), termin do 6.04.2020.

Klasa 7 c

Wychowanie fizyczne:
– uczymy się skipów A i C;
https://www.youtube.com/watch?v=Q6PxQqOB-4c
https://www.youtube.com/watch?v=5FuVt3aC5do
Fizyka:
Temat: Zasady dynamiki Newtona – powtórzenie.
Na podstawie podręcznika lub filmów: https://youtu.be/ItkC3FEpH_Q, https://youtu.be/XKNBR4s4o_c, https://youtu.be/Iy9HOKLV8QI napisz w zeszycie po 2 przykłady, które spełniają odpowiednio I, II i III zasadę dynamiki Newtona.
Język angielski:
Topic: Countable and uncountable nouns. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.
Students’ book p. 70 – 1. Przeczytaj tekst, potem tabelkę gramatyczną (zad. 4), następnie wykonaj Ex. 5 i 6, odpowiedzi zaznacz w książce;
Workbook p. 66 – 1, 2 oraz MyEnglishLab – Video Resources – Unit 6 – 6.2 What’s in your lunch?
Matematyka:
Temat: Zadania tekstowe.
– zapisz temat w zeszycie;
– przeczytaj informację z podręcznika strona 197;
– spróbuj rozwiązać w zeszycie zadanie 1 strona 197 z podręcznika;
– porównaj swoje rozwiązanie z filmem: https://www.youtube.com/watch?v=1vtKVjCs81U (szukaj zadań po treści, nie po numerach)
Język polski
Temat: Gdzie szukać odpowiedzi na pytanie „Jak żyć”? M. Ehrmann „Dezyderata”.
– odsłuchaj nagranie utworu https://www.youtube.com/watch?v=t8ZXsQFAoxw i zapisz w zeszycie jedną, wybraną przez Ciebie, radę życiową;
– przeczytaj tekst pieśni (podręcznik, str. 214) i wyjaśnij pojęcie „Dezyderat”;
– podaj nazwy wartości, które wyłaniają się z postulatów zawartych w „Dezyderatach”, a następnie ułóż je hierarchicznie w formie piramidy, zgodnie z tym, co uznajesz w życiu za najważniejsze.
Religia:
– Przeczytaj z podręcznika temat 39 „Królewskie insygnia z drewna i skóry – św. Jadwiga Królowa”. Na podstawie tekstu wypisz w zeszycie cechy św. Jadwigi Królowej, które warto naśladować oraz przepisz zdania: Wiem, że królować znaczy służyć. Św. Jadwiga uczy mnie, że warto żyć dla innych.
– pomódl się o rozwój swojej wiary. Poproś Pana Boga, abyś umiał swoim zachowaniem, postawą (przez pilną naukę, życie w zgodzie z innymi)i potwierdzać swoją wiarę.

Klasa 8 a

Język angielski 2 grupa:
Topic: Znajomość środków językowych. w kontekście zdrowia.;
– proszę wykonać zad. 2, 4, 5/122 z podręcznika, a odpowiedzi udzielić tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekXQt_2lBib7VnefiqGAdnsup-DbqyZt8Z1woAvm8TEk_wew/viewform?usp=sf_link
Wychowanie fizyczne:
– ćwiczenia mięśni grzbietu (w leżeniu przodem, ręce zgięte w łokciach na wysokości klatki piersiowej, wykonuj wznos klatki piersiowej) oraz przysiady (na całych stopach). Ilość powtórzeń dostosuj do swoich możliwości.
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 31 „Jak spotkać żywego Jezusa? – obecność Chrystusa w liturgii;
– przeczytaj w internecie, czym jest Komunia duchowa. Możesz Ją przyjmować wtedy, gdy nie możesz pójść na Mszę św. do kościoła (np. teraz w okresie pandemii koronawirusa).
Chemia:
– test / kartkówka – węglowodory;
– na vulcanie otrzymasz link do testu, który będzie aktywny od godz.9:00 do 20:00. Test rozwiązujemy tylko raz. Powodzenia.
Język polski:
Temat: Trudna decyzja bohatera książki „ Czarnoksiężnik z Archipelagu”.;
– odczytaj informacje o autorce i lekturze „ Czarnoksiężnik z Archipelagu”;
– zapoznaj się ze fragmentem utworu zamieszczonego w podręczniku na str. 177;
– wykonaj w zeszycie zadania 1, 3, 4 z podręcznika str. 180.
Matematyka:
Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych;
– wykonaj zadania z części matematycznej z dnia 16.03.2020, przygotowującej do egzaminu ze strony:http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/258-egzamin-osmoklasisty/971-e8-zadania-do-powtorki-przed-egzaminem
– rozwiąż zadania 1 – 4 z karty pracy nr 9.
Język niemiecki:
Temat: Was hast du gelernt? (Czego się nauczyłeś/łaś?);
– rozwiąż zadania z przesłanej karty pracy (link w wiadomościach na Vulcanie).

Klasa 8 b

Geografia:
Temat: Kanada- środowisko przyrodnicze, a rozwój rolnictwa.
podręcznik str 132;
www.przewodniki24.pl/kanada/
– napisz notatkę w zeszycie: -Wiadomości ogólne o Kanadzie; -Jak ukształtowanie powierzchni, prądy morskie i odległość odległość od morza wpływa na klimat Kanady? -odpowiedz na pytanie 3 i 4 ze str. 137. Na dodatkową ocenę możesz przygotować prezentację lub plakat o Kanadzie.
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej. Gibkość(skłony).
Fizyka:
Dział „OPTYKA”. Temat: Światło i jego właściwości.
– przeczytaj z podręcznika str. 212-216 i obejrzyj film https://youtu.be/5D5asDYeEaQ.
– w zeszycie odpowiedz na następujące pytania:
Co to jest światło?; Co przenosi światło?; Jak dzielimy źródła światła (podaj po 3 przykłady źródeł)?; Jak rozchodzi się światło?; Co to jest promień świetlny?
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 31 „Jak spotkać żywego Jezusa? – obecność Chrystusa w liturgii”.
– przeczytaj w internecie, czym jest Komunia duchowa. Możesz Ją przyjmować wtedy, gdy nie możesz pójść na Mszę św. do kościoła (np. teraz w okresie pandemii koronawirusa).
Język polski:
Temat: Mały Książę zaprasza na swoją planetę.
– proponuję film: https://www.youtube.com/watch?v=PGEbLgZAjnY
– opisz w zeszycie lekturowym, jak wyglądała planeta Małego Księcia. Co było dla niej charakterystyczne? Co się na niej znajdowało?;
– jak wyglądał dzień Małego Księcia na jego planecie? Sporządź plan dnia bohatera;
– odpowiedz w 5 zdaniach na pytanie: Jak można ocenić świat dorosłych poznany przez Małego Księcia w czasie jego wizyt na kolejnych planetach?
Matematyka:
– zapisz w zeszycie temat.
Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.
– wykonaj zadania z części matematycznej z dnia 16.03.2020, przygotowującej do egzaminu ze strony:
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/258-egzamin-osmoklasisty/971-e8-zadania-do-powtorki-przed-egzaminem
– rozwiąż zadania 1 – 4 z karty pracy nr 9.

Klasa 8 c

Wychowanie do życia w rodzinie:
– pooglądaj z rodzicami zdjęcia z okresu kiedy byłeś/byłaś małym dzieckiem. Powspominajcie.
Język polski
Temat: Trudna decyzja bohatera książki „Czarnoksiężnik z Archipelagu”.
– odczytaj informacje o autorce i lekturze „Czarnoksiężnik z Archipelagu”;
– zapoznaj się z fragmentem utworu zamieszczonego w podręczniku na str. 177;
– wykonaj w zeszycie zadania 1, 3, 4 z podręcznika str. 180.
Język angielski:
Temat: Powtórka na luzie.
– wykonaj ćw. 1, 2, 4 i 5 ze str. 102.
Wychowanie fizyczne:
– zrób rozgrzewkę ok 15 min.
Część główna: Uczymy się skipu A https://www.youtube.com/watch?v=Q6PxQqOB-4c
Matematyka:
– zapisz w zeszycie temat.
Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.
– wykonaj zadania z części matematycznej z dnia 16.03.2020, przygotowującej do egzaminu ze strony: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/258-egzamin-osmoklasisty/971-e8-zadania-do-powtorki-przed-egzaminem
-rRozwiąż zadania 1 – 4 z karty pracy nr 9.
Historia:
Temat: Zimna wojna i wyścig zbrojeń.
– przeczytaj rozdz. 7 (podr. 137 – 142);
– prześledź, jak przebiegała rywalizacja polityczna i militarna supermocarstw ZSRR i USA;
– zwróć uwagę na: – wydarzenia na Kubie w 1956 r. i 1962 r., – dlaczego doszło do agresji amerykańskiej na Wietnam, – co było przyczyną Praskiej wiosny w 1968 r.
– praca pisemna: 1. Jakie zmiany zaszły po objęciu rządów przez Breżniewa w ZSRR?

Skip to content