zadania na poniedziałek 23 marca

Klasa 1 a

Matematyka:
– podręcznik: str. 30 – 31;
– ćwiczenia: zad. 1, 2 str. 28.
Język polski:
– podręcznik: str. 30 – 31 (czytamy tekst);
– ćwiczenia: zad. 1, 2 str. 30;
– kaligrafia: str. 55;
– zeszyt w linie: wpisujemy zdania:
Mamy wiosnę. Za oknem świeci słońce, ale jest dość zimno. Julek postanowił zostać w domu i układać puzzle.

Klasa 1 b 

Edukacja matematyczna:
– wytnij Tangram z ćwiczeń str. 95 i ułóż pokazane wzory, po ułożeniu wszystkich wzorów przechowaj części w kopercie.
Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj tekst z literą „B,b” str.32;
– poćwicz pisanie liter „B,b” w kaligrafii str. 56 i 57.
Język angielski:
– uzupełnij załączoną na mailu klasowym kartę pracy Unit 3 Worksheet Standard.

Klasa 1 c 

Edukacja polonistyczna:
– wykonaj ćwiczenia w zeszycie do kaligrafii ze str. 58,59.
Edukacja matematyczno-przyrodnicza:
– ogród wiosną – przyjrzyj się ilustracji w podręczniku i wykonaj zadania ze str. 34;
– poszukaj odpowiedzi na pytania zawarte w filmie przesłanym rodzicom poprzez dziennik elektroniczny, zapisz je w zeszycie.
Edukacja muzyczna:
– obejrzyj poniższy materiał, zwróć uwagę na to, czym zajmuje się dyrygent.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=6Xhtev3_biQ&feature=emb_logo
Język angielski:
– narysuj w zeszycie postać, zaznacz i podpisz poznane części ciała (pisownię sprawdź w słowniczku na str. 82);
– popracuj na platformie Bugs Team 1 Student’s Practice Kit.

Klasa 2 a

Edukacja polonistyczna:
– w zeszycie – Temat: Nasza lektura, uzupełnij metryczkę lektury ,,Nasza mama czarodziejka” (tytuł, autor, ilustrator, bohaterowie), opisz najciekawsze wydarzenie – podkreśl czasowniki;
Edukacja matematyczna:
– krajobraz górski – przeczytaj tekst z podręcznika str. 36-37, opowiedz rodzicom, czego ciekawego się dowiedziałeś, narysuj krajobraz górski.
– wykonaj zadania 1, 2 z ćwiczeń do matematyki ze str. 36.
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj różne ćwiczenia przez min. 20 min.

Klasa 2 b 

Edukacja polonistyczna:
– karta pracy nr 1 – rozkoduj wyrazy, wpisz je do tabelki, policz głoski, litery, sylaby;
– podręcznik str. 32-33 – przeczytaj tekst „Pesteczka”; odpowiedz ustnie na 3 pytania do tekstu;
– zad.4 str. 33 – wykonaj pisemnie w zeszycie;
– ćwiczenia polonistyczne str. 62 – wykonaj zad. 1, 2, 3;
– słowniczek ortograficzny – wpisz do odpowiedniej kategorii imiona dzieci, które ułożyłeś z rozsypanki sylabowej;
Edukacja środowiskowa:
– ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze str. 36 –wykonaj zad. 1,2 ;
Internet:
– krajobraz górski np.
https://pixabay.com/pl/photos/góry-krajobraz-górski-krajobraz-2146542/
– krajobraz nizinny np.
https://www.google.pl/search?q=krajobraz+nizinny&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigib-j7aHoAhWww6YKHZFiCNwQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=655#imgrc=CEbQ5EHhf83njM
lub multimedialny podręcznik matematyczno – przyrodniczy cz. 2 str. 40 – krajobraz górski i nizinny;
– zeszyt j. polski – ułóż i napisz zdania z rozsypanek wyrazowych – karta pracy;
Edukacja matematyczna:
– karta pracy – oblicz działania matematyczne oraz wykonaj zadania z treścią;
– powtarzaj tabliczkę mnożenia do 30; rzucaj kostką do gry, wyrzucone oczka pomnóż przez siebie, podaj 10 iloczynów.

Klasa 3 a 

Edukacja przyrodnicza:
Temat: Parki Narodowe- powtórzenie wiadomości
– w miarę możliwości obejrzyj filmy na stronach
https://www.youtube.com/watch?v=WPVsVRb0QVw
https://www.youtube.com/watch?v=Ly9J0klpGZM
https://www.youtube.com/watch?v=F_PvVPmHMOs
Edukacja matematyczna:
Temat: Dodawanie pisemne.
– oblicz działania w ćwiczeniach str. 24 ćw. 1;
– zapisz temat w zeszycie, pod nim rozwiąż zadania tekstowe (zadania będą przesłane mailem) załącznik nr 1;
Edukacja polonistyczna:
Temat: Skąd się biorą dziury w serze?
– przeczytaj opowiadanie „Skąd się biorą dziury w serze?” w podręczniku str. 28-30;
– wykonaj ustnie zadania 1, 2, 4 pod tekstem;
– wykonaj zadanie w ćwiczeniach str. 44;
– wykonaj zieloną kropkę w zadaniu 1 oraz ćw. 3 na str. 45 w zeszycie.
Edukacja ruchowa:
Rozgrzewka
– wykonaj trzy serie ćwiczeń ze strony
https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U
Jeżeli nie masz takiej możliwości wymyśl własne ćwiczenia.

Klasa 3 b 

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj baśń „O czterech muzykantach z Bremy” z podręcznika na str.32-34 i odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem;
– na podstawie tekstu uzupełnij metryczkę książki oraz podziel zdarzenia na fantastyczne i realistyczne w ćwiczeniach do polskiego na str. 54 zadanie 1 i 2;
– wykonaj zadania w „Piszę” na str.63;
Edukacja przyrodnicza:
– przeczytaj tekst podręcznika do matematyki na str.32;
– zapisz w zeszycie do przyrody temat: Jak rozwija się mieczyk?;
– wklej lub narysuj mieczyk i napisz odpowiedzi na pytania (karta 1 w mailu);
– uzupełnij tabelkę w ćwiczeniach do matematyki na str.32;
Edukacja matematyczna:
– rozłóż i zapisz liczby trzycyfrowe na setki, dziesiątki i jedności – wykonaj zadanie 1, 2 w ćwiczeniach do matematyki na str.33;
– zapisz w zeszycie do matematyki temat: Liczby wielocyfrowe;
– wykonaj w zeszycie zadanie 2 str.34( wskazówki w mailu karta 1) z podręcznika do matematyki;
Edukacja plastyczna:
Narysuj scenkę do wybranego przysłowia o zwierzętach.

Klasa 4 a 

Język polski:
Temat: Dobry żart tymfa wart (pochwała za dowcip).
Tynf (lub tymf) to potoczna nazwa srebrnych złotych polskich monet bitych w latach 1663-1667.
– przepisz do zeszytu zasady pisowni „ż” str. 96 (z zielonego podręcznika „Nauka o języku i ortografia”), zapamiętaj je;
– wykonaj w zeszycie zad. 4 str. 97 (z zielonego podręcznika);
– przepisz i uzupełnij żartobliwe wypowiedzenia, zad. 5 ze str. 97 (powinieneś zastosować takie formy wyrazów: niższa, skażony, mosiężnym, obrażony);
– dla chętnych: zad. 6 str. 97, zad. 8 str. 98.
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 35;
– wykonaj zadania do tematu 35 w zeszycie ćwiczeń.
Wychowanie fizyczne:
– przygotuj ćwiczenia rozgrzewkowe w miejscu, a następnie w miarę możliwości przećwicz je,
pamiętaj o kolejności ćwiczeń.
Informatyka I grupa:
– obejrzyj prezentację multimedialną „Rodzaje klawiatur” (załącznik wysłany mailem przez wychowawcę);
– sprawdź, jaką klawiaturę ma twój komputer;
– w edytorze tekstu MS Word wypisz 10 miejsc, w których wykorzystywane są komputery,
użyj czcionki Times New Roman 10;
– plik zapisz na pendrivie jako dokument Word pod nazwą _komputery;
– przeczytaj rozdział „Idziemy do kina” str. 100-103 z podręcznika „Lubię to!”;
– zastanów się, jaki jest twój ulubiony film.
Język angielski II grupa:
– przypomnij sobie słownictwo z podręcznika strona 78 (czasowniki);
– przypomnij sobie zasady tworzenia zdań z użyciem czasownika CAN;
– przeczytaj informacje z tabelki Grammar w podręczniku na stronach 65 i 73;
– napisz w zeszycie 6 zdań z użyciem czasownika CAN (2 twierdzące, 2 pytające wraz z krótkimi odpowiedziami, 2 przeczące).

Klasa 4 b 

Język angielski:
– wykonaj ćw. 1,2,3 z dostarczonych materiałów dodatkowych ze str. 27. Po zrobieniu proszę o przesłanie na maila zdjęcia strony na adres mailowy nauczyciela (adres został podany na dzienniku elektronicznym) do dnia 24.III do godz. 16.
Religia:
Dziedziniec Piłata – przed sądem. Przeczytaj informacje z podręcznika, wykonaj ćwiczenia. Skorzystaj z tv Mocni w Duchu dzieciom.
Język polski:
Temat: Zgubiłem, kupię, zamienię…
Zadanie:
– odszukaj w prasie ogłoszenia, wybierz jedno i wklej je do zeszytu.
– przeczytaj rady dla piszących ogłoszenie (str. 189, podręcznik).
– jakie informacje powinny się znaleźć w ogłoszeniu?- zapisz notatkę do zeszytu w formie mapy mentalnej.
– wykonaj w zeszycie ćwiczenie 5, ze str. 190.
Matematyka
Temat: Ułamek jako część całości.
– zapoznaj się z tekstem w podręczniku na str. 67,68 i 69 lub zobacz film https://www.youtube.com/watch?v=FKwCQ7c3SPQ;
– zrób zadania 1, 4, 5 ze str. 69 i 70.
– możesz poćwiczyć na stronie https://www.matzoo.pl/klasa4/ulamki_21_417;
Informatyka:
– obejrzyj prezentację multimedialną „Rodzaje klawiatur” (załącznik wysłany mailem przez wychowawcę);
– sprawdź, jaką klawiaturę ma twój komputer;
– w edytorze tekstu MS Word wypisz 10 miejsc, w których wykorzystywane są komputery, użyj czcionki Times New Roman 10;
– plik zapisz na pendrivie jako dokument Word pod nazwą _komputery;
– przeczytaj rozdział „Idziemy do kina” str. 100-103 z podręcznika „Lubię to!”;
– zastanów się, jaki jest twój ulubiony film.
Wychowanie fizyczne:
Zestaw ćwiczeń: pompki (normalne lub na kolanach), brzuszki, przysiady, bieg w miejscu, pajacyki. Dowolna rozgrzewka przed zadaniem.
Przerwa między seriami wynosi: 60 sekund.
1 i 3 dzień
– pompki: 5 serii po 7;
– pajacyki: 5 serii po 20;
– brzuszki: 5 serii po 9;
– przysiady: 5 serii po 9;
– bieg: 5 serii po 30s ciągłego biegu;
2 i 4 dzień
– pajacyki: 5 serie po 20;
– brzuszki: 5 serii po 9;
– przysiady: 5 serii po 9;
– bieg: 5 serii 30s ciągłego biegu;

Klasa 5 a 

Język angielski:
Topic: Writing time. Review of a film. Piszemy recenzję filmu.
– wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 1,2,3,7,8/75
– na podstawie zad. 9/77 z podręcznika napisz krótką recenzję wybranego przez siebie filmu/bajki. Swoją pracę wyślij na maila akuc@sp11katowice.pl do 23 marca;
– wykonaj powtórzenie wiadomości z ćwiczeń str.76-77.
Biologia:
Temat: Korzeń – organ podziemny rośliny.
– przeanalizuj strony 98 – 100;
– narysuj w zeszycie system korzeniowy: palowy i wiązkowy;
– wypisz rodzaje przekształceń korzeni wraz z przykładami;
– zrób pisemnie zadanie 1 str. 101;
– obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=PNiK2VXX9Xo i przeanalizuj go zatrzymując obrazy.
Matematyka:
Temat: Zapisywanie ułamków dziesiętnych.
– przeczytaj z podręcznika stronę 142 i 143 lub obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=oWVVnG1hWC0;
– wykonaj w zeszycie zadania 1 i 2 ze strony 144 oraz zadanie 9 ze strony 145;
– wykonaj w ćwiczeniach: arytmetyka – zielone ćwiczenia, zadania ze stron 56, 57 i 58;
Wychowanie fizyczne:

– wykonaj ćwiczenia ogólnorozwojowe, pamiętając o mięśniach brzucha – przygotowanie do testu na siłę mięśni brzucha (przypominam test: ilość wykonanych „brzuszków” w czasie 30 sekund);
– na koniec ćwiczenia rozciągające.
Język polski:
– wykonaj zadanie 4 str. 58 (podręcznik pomarańczowy).
Informatyka:
– zapoznaj się z tekstem na stronach 80-85;
– przygotuj prezentację na temat zasad zdrowego stylu życia według wskazówek z podręcznika;
– wstaw zdjęcia,zastosuj przejścia między slajdami, wstaw tekst WordArt i dodaj animacje do napisów i zdjęć;
– dla chętnych ćw. 2 lub 3 str 86.

Klasa 5 b 

Język polski:
Temat: Przygody Odyseusza.
– zapoznaj się z tekstem zamieszczonym na str. 168-171 (podręcznik Literatura i kultura);
– zapisz w zeszycie lekturowym wyrazy ze słowniczka str. 173;
– wykonaj w zeszycie lekturowym zadania: 4 i 8 str. 172-173.
Matematyka:
Temat: Zapisywanie ułamków dziesiętnych.
Do tematu proponuję film https://www.youtube.com/watch?v=eS3fNsaVqqk
– zrób zadanie 3 i 4 str. 144 oraz zadanie 9 i 10 str. 145 (podręcznik).
Język angielski gr. II:
– naucz się czasowników nieregularnych z listy https://maturazangielskiego.net/czasowniki-niereg.pdf (od trzymać do dzwonić);
– przypomnij sobie zasady tworzenia zdań z użyciem czasowników regularnych w czasie Past Simple. Przeczytaj tabelki Grammar w podręczniku na stronach 73 i 75.
Biologia:
Temat: Korzeń – organ podziemny rośliny.
– przeanalizuj strony 98 – 100;
– narysuj w zeszycie system korzeniowy: palowy i wiązkowy;
– wypisz rodzaje przekształceń korzeni wraz z przykładami;
– zrób pisemnie zadanie 1 str. 101;
– obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=PNiK2VXX9Xo i przeanalizuj go zatrzymując obrazy.
Geografia:
Temat: Pogoda i klimat.
https://epodreczniki.pl/b/czym-jest-pogoda-a-czym-klimat/PZEzm0e0V 
https://epodreczniki.pl/a/film/DNAcB9mN3
– podręcznik str. 102-107;
– przeczytaj lekcję w podręczniku i pisemnie odpowiedz na pytania 1,2,3 str. 107.
Wychowanie fizyczne:

– przez cały tydzień wykonuj systematycznie ćwiczenia mięśni grzbietu (w leżeniu przodem, ręce zgięte w łokciach na wysokości klatki piersiowej, wykonuj wznos klatki piersiowej) oraz przysiady (na całych stopach). Ilość powtórzeń dostosuj do swoich możliwości.

Klasa 5 c 

Informatyka:
– zapoznaj się z tekstem na stronach 80-85;
– przygotuj prezentację na temat zasad zdrowego stylu życia według wskazówek z podręcznika;
– wstaw zdjęcia, zastosuj przejścia między slajdami, wstaw tekst WordArt i dodaj animacje do napisów i zdjęć;
– dla chętnych ćw. 2 lub 3 str. 86.
Matematyka:
Nowy dział: Ułamki dziesiętne.
Temat: Zapisywanie ułamków dziesiętnych.
– zapisz temat w zeszycie przedmiotowym;
– przeczytaj z podręcznika stronę 142 i 143 lub obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=oWVVnG1hWC0
– wykonaj w zeszycie zadania 1 i 2 ze strony 144 oraz zadanie 9 ze strony 145;
– wykonaj w ćwiczeniach: Arytmetyka – zielone ćwiczenia, zadania ze stron 56, 57 i 58.
Geografia:
Temat: Pogoda i klimat.
https://epodreczniki.pl/b/czym-jest-pogoda-a-czym-klimat/PZEzm0e0V
https://epodreczniki.pl/a/film/DNAcB9mN3
podręcznik str. 102-107;
– przeczytaj lekcję w podręczniku i pisemnie odpowiedz na pytania 1, 2, 3 str. 107;
Język polski:
– jeszcze raz przeczytaj swoje opowiadanie twórcze z mitów, sprawdź błędy i wyślij pod adres az@sp11katowice.pl
Zajęcia z wychowawcą:
– pamiętaj, by w tym trudnym czasie pomagać rodzicom w obowiązkach domowych;
– pomóż wykonać zadania szkolne młodszemu rodzeństwu.

Klasa 5 d

Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 48. Jan Apostoł – wierny przyjaciel;
– uzupełnij w zeszycie ćwiczeń temat 48.
Matematyka:
Witam. Dziś rozpoczynamy nowy dział: Ułamki dziesiętne.
Temat: Zapisywanie ułamków dziesiętnych.
– zapisz temat w zeszycie przedmiotowych. Przeczytaj z podręcznika stronę 142 i 143 lub obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=oWVVnG1hWC0
– wykonaj w zeszycie zadania 1 i 2 ze strony 144 oraz zadanie 9 ze strony 145.
– wykonaj w ćwiczeniach: ARYTMETYKA – zielone ćwiczenia, zadania ze stron 56, 57 i 58.
Język polski:
Temat: „Podniebny lot”. Jan Parandowski, Dedal i Ikar.
– zapoznaj się z tekstem zamieszczonym na str. 179-181 (Podręcznik Literatura i kultura).
– wykonaj w zeszycie lekturowym zadania: 2, 4, 6, 7 str. 181.
Wychowanie fizyczne:
– przez cały tydzień wykonuj systematycznie ćwiczenia mięśni grzbietu (w leżeniu przodem, ręce zgięte w łokciach na wysokości klatki piersiowej, wykonuj wznos klatki piersiowej) oraz przysiady (na całych stopach). Ilość powtórzeń dostosuj do swoich możliwości.
Biologia:
Temat: Korzeń – organ podziemny rośliny.
– przeanalizuj strony 98 – 100.
– narysuj w zeszycie system korzeniowy: palowy i wiązkowy.
– wypisz rodzaje przekształceń korzeni wraz z przykładami.
– zrób pisemnie zadanie 1 str. 101 Proponuję: https://www.youtube.com/watch?v=PNiK2VXX9Xo – przeanalizuj zatrzymując obrazy.

Klasa 6 a

Informatyka gr.1:
– zapoznaj się z tekstem na stronie 73-78;
– zbuduj skrypt, który umożliwi Ci znalezienie najmniejszej i największej liczby na liście;
– pracę zapisz w teczce ucznia.
Język angielski gr.2:
Topic: Review – unit 6
– zrób zadania z podręcznika (str. 82-83) a odpowiedzi umieścić na formularzu online: https://drive.google.com/open?id=15LSSAuecdIqJLA0v85gUaJedmJrX7a7gaX1IScn2DnA
– nagranie do zadania 1/82 (https://drive.google.com/open?id=1YmzhZVBGjhGe2e95Nw3xG7nBulJskWHt)
– nagranie do zadania 2/82 (https://drive.google.com/open?id=1XVNr1FLPwlFS2UWd8vZEoCXsvw4PzJqI)
– proszę aby uczniowie wykonali powyższe zadanie do 29 marca.
Technika:

– ciąg dalszy wykonaj ozdobę wielkanocną wg własnego pomysłu.
Plastyka:
– ciąg dalszy „Zwierzaki – Słodziaki” (A3 lub A4, technika dowolna. Mogą to być zwierzęta domowe, hodowlane, żyjące wolno).
Język polski:
Temat: Powtórzenie wiadomości o rzeczownikach.
– przeczytaj przypomnienie ze stron 54, 56;
– wykonaj ustnie zadanie 4/ str. 53, pisemnie w zeszycie zadanie 9 str. 57 (podręcznik fioletowy).
Matematyka:
Temat: Obliczenia procentowe.
– oblicz zadania 4, 6 i 7 ze str. 155;
– poćwicz na stronie https://www.matzoo.pl/klasa6/procent-z-danej-liczby-poziom-
latwy_29_121, https://www.matzoo.pl/klasa6/procent-z-danej-liczby-poziom-latwy_29_121,
https://www.matzoo.pl/klasa6/procent-z-danej-liczby-poziom-zaawansowany_29_123.
– przygotuj się na sprawdzenie umiejętności.
Język angielski gr.1
– przypomnij sobie zasady tworzenia zdań w czasie Future Simple;
– przeczytaj tabelki Grammar w podręczniku na stronach 77 i 79;
– napisz w zeszycie 6 zdań w czasie Future Simple (2 twierdzące, 2 pytające wraz z krótkimi odpowiedziami, 2 przeczące).

Klasa 6 b 

Informatyka:
Temat 3.3.: Trafiony, zatopiony.
Matematyka:
Temat: Liczby dodatnie i ujemne.
Dziś zaczynamy nowy dział: Liczby dodatnie i ujemne.
– zapisz temat w zeszycie z matematyki;
– oglądnij filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=rW-ZDnbSNkU&list=PLTic3Nb5SMfMEtxlBomC79Rhvqj5axCjH&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=dCDu7SpSs4M&list=PLTic3Nb5SMfMEtxlBomC79Rhvqj5axCjH&index=4 (możesz również zapoznać się z informacją w podręczniku na stronach 164 i 165);
– wykonaj w zeszycie z matematyki zadanie 3 str.166 podręcznik.
Język angielski:
Temat: Do you like science fiction?
– pogrupuj słownictwo związane z science fiction wykonując mapę pojęciową w zeszycie: ćw. 4, str. 79 (podręcznik);
– posłuchaj i sprawdź, czy dobrze wykonałeś zadanie używając kodu QR 9 (CD 2, nagranie 17). Przypominam, iż kody znajdziesz na pierwszej stronie w podręczniku);
– powtórz usłyszane słowa, naucz się ich na pamięć;
– dla chętnych: ćw. 5, str. 79 (podręcznik);
– sprawdź, czy nie masz braków w ćwiczeniach. Jeśli tak, to uzupełnij str.58.
Wychowanie fizyczne:
Zestaw ćwiczeń: pompki (normalne lub na kolanach), brzuszki, przysiady, bieg w miejscu, pajacyki. Dowolna rozgrzewka przed zadaniem.
Przerwa między seriami wynosi: 50 sekund
– pompki: 5 serii po 7
– pajacyki: 5 serii po 20
– brzuszki: 5 serii po 9
– przysiady: 5 serii po 9
– bieg: 5 serii po 30s ciągłego biegu
Muzyka:
Temat: Dęte zespoły kameralne.
– przeczytaj opowiadanie „Dęte zespoły kameralne” str. 130.
– wypisz w zeszycie jakie instrumenty wchodzą w skład: tria stroikowego, kwintetu blaszanego i kwintetu dętego.
– opisz starożytny instrument dęty fletnia Pana.
– wysłuchaj utworu https://www.youtube.com/watch?v=orL-w2QBiN8 i wykonaj do niego ilustrację.
Język polski:
Temat: „Gdy złodzieje rozrabiają, detektywi prace mają”. Przyimki.
– przypomnij sobie, co to są przyimki (fioletowy podręcznik str. 92);
– wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1, 4, 8, 9 str. 89-93.

Klasa 6 c 

Język polski:
Temat: Zapiski z lektury pt. Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi.
– opracuj w zeszycie (lektur) tekst, który mógłby się znaleźć na tylnej okładce książki i zachęciłby Twoich znajomych do sięgnięcia po powieść Felix, Net i Nika oraz Gang
Niewidzialnych Ludzi.
Topic: In the future. Jaki będzie świat w przyszłości.
– wysłuchaj dialogu, śledząc tekst w książce str.80 (JE6_19_CD2 – https://drive.google.com/open?id=1AETaWRrTMEks2wGPpQZ7VZGvaWGJfHiu)
– wykonaj zad.2/80 do zeszytu
– przepisz i naucz się zwrotów:
I think… – myślę, uważam, że…
I believe – wierzę, że…
I’m sure – jestem pewien, że…
I hope – mam nadzieję…
Matematyka:
Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych.
– zapoznaj się z tekstem ze str. 178 i 179 lub obejrzyj film (polecam) https://www.youtube.com/watch?v=8-IcAE_y5jI lub https://www.youtube.com/watch?v=Vm4FK_O1OV4
– spróbuj napisać notatkę;
– rozwiąż zadanie 2 i 4 ze str. 179 i 180;
– możesz poćwiczyć na stronie https://www.matzoo.pl/klasa6/zapisywanie-wyrazen-algebraicznych_37_366
Wychowanie fizyczne:
Powtórz podstawowe przepisy gry w koszykówkę.
– wykonaj bieg w miejscu;
– następnie przejdź do ćwiczeń: każde ćwiczenie wykonuj 30 sek., 10 sek. przerwy. Po wykonaniu wszystkich ćwiczeń 1,5 minuty przerwy. Całość powtarzamy 3 razy.
– pajacyki;
– skip A w miejscu;
– półprzysiad wyskok w górę;
– skip C w miejscu;

– przysiad – wyrzut nóg do tyłu – powrót do przysiadu – wyskok w górę.
Na koniec – ćwiczenia rozciągające, uspokajające
Informatyka:
– zapoznaj się z tekstem na str. 73-78;
– na jego podstawie zbuduj skrypt, który umożliwi Ci znalezienie najmniejszej i największej liczby na liście. Pracę zapisz w Teczce ucznia .

Klasa 7 a 

Język niemiecki grupa 1:
Temat: Beste Freunde.
– opisz w kilku zdaniach swojego najlepszego przyjaciela „Mein bester Freund” lub najlepszą przyjaciółkę „Meine beste Freundin”;
– napisz, jak on(a) ma na imię, ile ma lat, gdzie mieszka, do której chodzi klasy, jakie ma hobby;
– uwzględnij również cechy charakteru i wspólne spędzanie wolnego czasu.
(Przykłady znajdziesz w podręczniku na stronie 59).
Informatyka grupa 2:
Temat 4.4.: Tworzenie gry – projekt.
Matematyka:
– zapisz temat w zeszycie z matematyki:
Temat: Rozwiązywanie równań.
– przeczytaj informację z podręcznika ze stron 192 i 193.
– oglądnij film: https://www.youtube.com/watch?v=4KB2YLSV9gU
– wykonaj w zeszycie przedmiotowym zadania 1 i 2 strona 193 podręcznik.
Plastyka:
– ciąg dalszy „Zwierzaki – Słodziaki” (A3 lub A4, technika dowolna. Mogą to być zwierzęta domowe, hodowlane, żyjące wolno).
Wychowanie fizyczne:
Wykonaj krótką rozgrzewkę.
Część główna:
(każde ćwiczenie wykonuj 30 sek. następnie 10 sek. odpocznij, po wykonaniu wszystkich ćwiczeń przerwa 1,5 minuty. Całość powtarzamy 5 razy).
– Pajacyki;
– Skip A w miejscu;
– Półprzysiad wyskok w górę;
– Skip C w miejscu;
– Wypady w przeskoku.
Na zakończenie wykonaj 5 ćwiczeń rozciągających.
Dla chętnych(na dodatkową ocenę).
Wykonaj prezentację multimedialną na jeden z poniższych tematów:
– Koszykówka;
– Historia piłki nożnej;
– Igrzyska Olimpijskie;
– Rola aktywności ruchowej w życiu człowieka;
– Taniec.
Prezentacje wyślij na adres jborgiel@sp11katowice.pl do dnia 29.03.2020
Chemia:
– przeczytaj zagadnienie „Jak należy odczytywać symbole i wzory chemiczne” strona 132 w podręczniku; w zeszycie zrób zadania 1, 2 i 6 ze strony 136.
Język polski:
Temat: Premiera „Zemsty” – teatrtv.vod.tvp.pl
Zadanie:
– zapraszam klasę VII a do oglądania premiery „Zemsty” – najsłynniejszej komedii Aleksandra Fredry w reżyserii Redbada Klynstry –Komarnickiego, 23 marca, godzina 21.00 Teatr
Telewizji TVP.
Historia:
Temat: Represje po powstaniu styczniowym.
– dla przypomnienia sobie poprzedniego tematu proponuję obejrzenie na youtube.com/watch?v film- Powstanie styczniowe w 6 minut,
– podręcznik – przeczytaj str. 122-125,
– przyjrzyj się wydarzeniom na osi czasu,
– zapoznaj się z tekstem źródłowym str. 124,
– wykonaj ćw. 1,2,3 ze str.125.
Język niemiecki grupa 2:
Temat: Beste Freunde.
– opisz w kilku zdaniach swojego najlepszego przyjaciela „Mein bester Freund” lub najlepszą przyjaciółkę „Meine beste Freundin”;
– napisz, jak on(a) ma na imię, ile ma lat, gdzie mieszka, do której chodzi klasy, jakie ma hobby;
– uwzględnij również cechy charakteru i wspólne spędzanie wolnego czasu.

Klasa 7 b 

Wdż:
– zagraj w ulubioną planszówkę z rodzicami i rodzeństwem.
Fizyka:
Temat: Druga zasada dynamiki Newtona.
– przeczytaj z podręcznika str. 169-172;
– przepisz drugą zasadę dynamiki Newtona str. 172;
– rozwiąż w zeszycie zadanie 1,2,4a str. 172-173.
J. niemiecki:
Temat: Beste Freunde.
– opisz w kilku zdaniach swojego najlepszego przyjaciela „Mein bester Freund” lub najlepszą przyjaciółkę „Meine beste Freundin” (napisz, jak on(a) ma na imię, ile ma lat, gdzie mieszka, do której chodzi klasy, jakie ma hobby; uwzględnij również cechy charakteru i wspólne spędzanie wolnego czasu) – przykłady podręcznik str. 59.
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj krótką rozgrzewkę, a następnie przejdź do części głównej (każde ćwiczenie wykonuj 30 sek. następnie 10 sek. odpocznij, po wykonaniu wszystkich ćwiczeń przerwa 1,5 minuty). Całość powtarzaj 5 razy: pajacyki, skip A w miejscu, półprzysiad wyskok w górę, skip C w miejscu, wypady w przeskoku. Na zakończenie wykonaj 5 ćwiczeń rozciągających.
Dla chętnych (na dodatkową ocenę) prezentacja multimedialna na jeden z poniższych tematów:
– Koszykówka;
– Historia piłki nożnej;
– Igrzyska Olimpijskie;
– Rola aktywności ruchowej w życiu człowieka;
– Taniec.
Prezentacje wyślij na adres jborgiel@sp11katowice.pl do dnia 29.03.2020.
Matematyka:
Temat: Rozwiązywanie równań.
– przeczytaj informację z podręcznika str. 192-193;
– zobacz film: https://www.youtube.com/watch?v=4KB2YLSV9gU ;
– wykonaj w zeszycie przedmiotowym zadania 1 i 2 z podręcznika str. 193.
Historia:
Temat: Represje po powstaniu styczniowym.
– w miarę możliwości zobacz: youtube.com/watch?v film – Powstanie styczniowe w 6 minut;
– przeczytaj z podręcznika str. 122-125 i przyjrzyj się wydarzeniom na osi czasu;
– zapoznaj się z tekstem źródłowym str. 124;
– wykonaj ćw. 1,2,3 str. 125.
Język polski:
Temat: Ubieramy myśli w słowa, czyli czym są wyrazy pochodne i wyrazy podstawowe.
– odczytaj informacje zebrane w dokumencie przesłanym na Twoją pocztę (znajdziesz tam wyjaśnienie, jak powstają wyrazy pochodne);
– sporządź notatkę, w której zbierzesz najważniejsze wiadomości (możesz przepisać lub wydrukować i wkleić do zeszytu);
– przeczytaj rozdział 1. z działu „Słowotwórstwo. Wyraz podstawowy i pochodny” str. 288;
– wykonaj w ćwiczeniach zad. 1,2 str. 112.
Biologia:
Temat: Budowa i działanie układu wydalniczego.
– przeczytaj z podręcznika str. 153-156;
– zrób w zeszycie zadanie 1 i 2 str. 156 oraz zapisz w punktach etapy powstawania moczu;
– w miarę możliwości zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=DnqhQgHrzQg.

Klasa 7 c 

Wychowanie fizyczne:
– zestaw ćwiczeń: pompki (normalne lub na kolanach), brzuszki, przysiady, bieg w miejscu, pajacyki. Dowolna rozgrzewka przed zadaniem;
– przerwa między seriami wynosi: 50 sekund;
– pompki: 5 serii po 7;
– pajacyki: 5 serii po 20;
– brzuszki: 5 serii po 9;
– przysiady: 5 seri po 9;
– bieg: 5 serii po 30s ciągłego biegu.
Fizyka:
Temat: Druga zasada dynamiki Newtona.
– przeczytaj z podręcznika drugą zasadę dynamiki Newtona, str. 169-172;
– przepisz drugą zasadę dynamiki Newtona (str.172);
– rozwiąż w zeszycie zadanie 1, 2 , 4a str. 172-173.
Język angielski:
Topic: What is/ what was happening ? Co się stało/ Co się działo – Porównanie czasów Simple Past i Past Continuous.
– przeczytaj ze zrozumieniem tekst ze str. 72;
– wypisz do zeszytu wyrazy lub wyrażenia, które nie są Ci znane, znajdź ich znaczenie w słowniku, naucz się ich powtarzając je kilka razy;
– zrób ćw. 2 i 6 str. 72, osłuchując CD 3.09 i 3.10 (zostało przesłane rodzicom).
Matematyka
Temat: Rozwiązywanie równań.
– przeczytaj informację z podręcznika ze stron 192 i 193;
– oglądnij film: https://www.youtube.com/watch?v=4KB2YLSV9gU;
– wykonaj w zeszycie przedmiotowym zadania 1 i 2 strona 193 podręcznik.
Język polski
Temat: Premiera „Zemsty” – teatrtv.vod.tvp.pl
– zapraszam klasę VII c do oglądania premiery „Zemsty”- najsłynniejszej komedii Aleksandra Fredry w reżyserii Redbada Klynstry-Komarnickiego, 23 marca, godzina 21.00 Teatr Telewizji TVP.
Religia:
Temat: Dlaczego chrzest Polski nie był stratą, lecz zyskiem?
Odpowiedz w zeszycie na pytania:
– Jakie skutki chrztu Polski przyjęliśmy i kontynuujemy jako naród?;
– Jakie zwyczaje w twoim domu są konsekwencją chrztu Polski?;
– Co w twoim życiu jest skutkiem chrztu z 966 roku?

Klasa 8 a 

Język angielski grupa 2:
– wykonaj zadania z karty pracy– informacja w mailu.
Wychowanie fizyczne:
– ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzucha i gibkości- brzuszki, rozciąganie.
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 29 Jak ubiera się święty?, a następnie wyjaśnij w zeszycie pojęcia: osoby konsekrowane i osoby świeckie (zielona ramka str. 97) oraz odpowiedz na pytanie: Co pomaga odkryć własne powołanie? Pomódl się za osoby konsekrowane.
Chemia:
Temat: Powtórzenie wiadomości.
– zrób zadania z podręcznika str. 107 zadanie 1, 2, 3, 4 oraz napisz krótko o benzynie – czym jest benzyna, jej właściwości i zastosowanie; zobacz 2 doświadczenia na stronie docwiczenia.pl wpisując kod: C82KRL oraz C8QR9A;
– w zeszycie zapisz tytuły zobaczonych doświadczeń oraz zrób zadania z podręcznika: str. 118 zadanie 1, 3, 4. Wszystkie zadania robimy w zeszycie.
Język polski:
Temat: Mały Książę zaprasza na swoją planetę.
– opisz, jak wyglądała planeta Małego Księcia. Co było dla niej charakterystyczne? Co się na niej znajdowało?
– jak wyglądał dzień Małego Księcia na jego planecie? Sporządź plan dnia bohatera.
– odpowiedz w 5 zdaniach na pytanie: Jak można ocenić świat dorosłych poznany przez Małego Księcia w czasie jego wizyt na kolejnych planetach?
Matematyka:
Temat: Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych.
– wykonaj zadania z karty pracy (mail);
– wykonaj zadania z części matematycznej z bieżącego dnia przygotowującej do egzaminu ze strony: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/258-egzamin-osmoklasisty/971-e8-zadania-do-powtorki-przed-egzaminem.
Język niemiecki:
Temat: Sportarte.
– wypisz do zeszytu dyscypliny sportu z podręcznika str. 61 zad. 3;
– zrób ćwiczenia 1 i 2 z zeszytu ćwiczeń str.33 oraz ćwiczenie leksykalne https://learningapps.org/6164496.

Klasa 8 b 

Geografia:
Temat: Urbanizacja w Ameryce.
https://epodreczniki.pl/a/urbanizacja-i-swiatowe-metropolie/D7nJ8MsAp

podręcznik str. 126-131;
– notatka w zeszycie ma uwzględnić: definicję urbanizacji, czynniki decydujące o rozmieszczeniu ludności, rozwój miast i megalopolis, problemy wielkich miast.
Wychowanie fizyczne:
Wykonaj krótką rozgrzewkę.
Część główna:
(każde ćwiczenie wykonuj 30 sek. następnie 10 sek odpocznij, po wykonaniu wszystkich ćwiczeń przerwa 1,5 minuty. Całość powtarzamy 5 razy.
– Pajacyki
– Skip A w miejscu
– Półprzysiad wyskok w górę
– Skip C w miejscu
– Wypady w przeskoku
Na zakończenie wykonaj 5 ćwiczeń rozciągających.
Dla chętnych(na dodatkową ocenę).
Wykonaj prezentację multimedialną na jeden z poniższych tematów:
– Koszykówka
– Historia piłki nożnej
– Igrzyska Olimpijskie
– Rola aktywności ruchowej w życiu człowieka
– Taniec
Prezentacje wyślij na adres jborgiel@sp11katowice.pl do dnia 29.03.2020
Fizyka:
– do tematu fale elektromagnetyczne przeczytaj z podręcznika str. 195-199, obejrzyj też film https://youtu.be/x8tJGv8sNQA.Narysuj w zeszycie tabelkę: rodzaje fal elektromagnetycznych/ zastosowanie i uzupełnij ją. Na podstawie filmu wpisz do zeszytu nazwiska i imiona naukowców, bardzo krótko opisz czego dokonali oraz podaj w jakim zakresie długości oko ludzkie rozpoznaje fale elektromagnetyczne i jak się one nazywają.
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 29 „Jak ubiera się święty?”, a następnie wyjaśnij w zeszycie pojęcia: osoby konsekrowane i osoby świeckie (zielona ramka str. 97) oraz odpowiedz na pytania: Co pomaga odkryć własne powołanie? Pomódl się za osoby konsekrowane.
Język polski;
– przeczytaj tekst zamieszczony w podręczniku str. 305-311.
– wykonaj pisemnie wszystkie zadania.( zadania na poniedziałek i wtorek).
Matematyka:
– zapisz w zeszycie z matematyki temat i wykonaj zadania z dołączonej karty pracy.
Temat: Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych.
– wykonaj zadania z części matematycznej z bieżącego dnia przygotowującej do egzaminu ze strony:
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/258-egzamin-osmoklasisty/971-e8-zadania-do-powtorki-przed-egzaminem

Klasa 8 c 

Wychowanie do życia w rodzinie
– zagraj w ulubioną grę planszową z rodzicami i rodzeństwem.
Język polski:
Temat: Mały Książę zaprasza na swoją planetę.
– opisz, jak wyglądała planeta Małego Księcia. Co było dla niej charakterystyczne? Co się na niej znajdowało?
– jak wyglądał dzień Małego Księcia na jego planecie? Sporządź plan dnia bohatera.
– odpowiedz w 5 zdaniach na pytanie: Jak można ocenić świat dorosłych poznany przez Małego Księcia w czasie jego wizyt na kolejnych planetach?
Język angielski:
Temat: Culture. Słownictwo związane z kulturą.
– powtórz konstrukcję i zastosowanie czasu Present perfect. (str. 168);
– powtórz słownictwo związane z kulturą, filmem i książką ze str. 95-97;
– wykonaj zaległe ćwiczenia od str. 94-97 oraz ćw. 4 str. 93. Nagrania mp3 na stronie: www.oup.com/elt/repetytorium8klasa;
– zajrzyj do dziennika elektronicznego: znajdziesz tam informacje dotyczące zadań z rozdziału 13 oraz objaśnienia związane z użyciem czasu Present perfect.
Wychowanie fizyczne:
– przeanalizuj podstawowe przepisy gry – koszykówka; wykonaj ćwiczenia ogólnorozwojowe (jak podczas rozgrzewki), ćwiczenia skocznościowe – przygotowanie do testu „skok w dal z miejsca”.
Matematyka:
– zapisz w zeszycie z matematyki temat i wykonaj zadania z dołączonej karty pracy.
Temat: Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych.
– wykonaj zadania z części matematycznej z bieżącego dnia przygotowującej do egzaminu ze strony:
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/258-egzamin-osmoklasisty/971-e8-zadania-do-powtorki-przed-egzaminem
Historia:
Temat: Rozpad systemu kolonialnego.( przypomnienie)
– podręcznik – przeczytaj str. 126- 128;
– prześledź przebieg dekolonizacji i powstanie nowych państw – praca z mapą str. 127;
– wypisz przyczyny upadku kolonialnego;
– wykonaj ćwiczenie 1 ze str. 31. Proponuję obejrzenie „Lekcji 29 Dekolonizacja. Narodziny państwa Izrael.” – https://youtu.be/VIeSzzzWnx0

Skip to content