Zadania na poniedziałek 16 marca

Klasa 1 a

Edukacja matematyczna:

 • podręcznik: zad, 1, 2, 3, 4 s. 25;
 • ćwiczenia: zad. 1, 2 s. 23;
  Edukacja polonistyczna:
 • podręcznik: s. 23 (czytamy tekst);
 • ćwiczenia: zad. 1, 2 s. 23;
 • kaligrafia: s. 51 (dokończyć).

Klasa 1b

Edukacja polonistyczna:

 • utrwalenie poznanych liter, czytanie tekstu z podręcznika s. 22;
 • układanie i zapisywanie zdań w zeszycie z wyrazami z literą „ć” ( 3-5 zdań);
  Edukacja matematyczna: – zadania w podręczniku s.29 ( zadanie 1,2,3)
  J. angielski:
  Przez cały okres nieobecności uczniowie powtarzają i utrwalają przerobiony materiał korzystając z platformy edukacyjnej Bugs Team 1 Student’s Practice Kit:
 • słuchają i śpiewają poznane piosenki,
 • oglądają historyjki,
 • utrwalają słownictwo i struktury gramatyczne grając w gry edukacyjne.
  Dodatkowo (ale obowiązkowo): – zeszyt ćwiczeń s. 80

Klasa 1 c

Edukacja polonistyczna:

 • podręcznik – ćw.1 str. 30, ćw. 4 str. 31;
 • ćwiczenia – str.30;
 • wykonaj zadanie „Słowo na literkę” http://pisupisu.pl/klasa1/slowo-na-literke
  Edukacja matematyczna:
 • podręcznik – str.30,31
 • ćwiczenia – zad.1,2 str.26, str. 27
 • ćwiczenia – str.28.
  Język angielski
 • Przez cały okres nieobecności uczniowie powtarzają i utrwalają przerobiony materiał korzystając z platformy edukacyjnej Bugs Team 1 Student’s Practice Kit: słuchają i śpiewają poznane piosenki, oglądają historyjki,utrwalają słownictwo i struktury gramatyczne grając w gry edukacyjne;
 • zeszyt ćwiczeń s. 80.

Klasa 2 a

Edukacja polonistyczna:
Przeczytaj wiersz ,,Pewien pieróg” – Podręcznik s.28-29;
W zeszycie – Odpowiedz na pytania: 2,4 – Podręcznik s.29 .
Edukacja matematyczna:
Podręcznik s.34, Ćwiczenia s.33

Klasa 2 b

Edukacja polonistyczna:

 • czytamy tekst „Pewien pieróg” str. 28-29;
 • odpowiadamy ustnie, pełnymi zdaniami na cztery pytania do tekstu;
 • ćwiczenia polonistyczno – społeczne str. 54-55 (całość);
 • słowniczek ortograficzny: pieróg – pierogi;
  Edukacja matematyczna:
 • ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze str. 32-33 (całość); str. 79.

Klasa 3 a

Edukacja matematyczna:

 • podręcznik str. 18-20, ćwiczenia str. 18, 23
  Edukacja polonistyczna:
 • podręcznik str. 20-23, ćwiczenia str. 32-34

Klasa 3 b

Edukacja polonistyczna:
Ćwiczenia w pisowni wyrazów z „ó” wymiennym.

 • ćwiczenia str. 42 zad. 1,2 ; str. 43,
 • Piszę – str. 58 zad.2; str. 59.
  Edukacja matematyczna:
  Obliczenia pieniężne.
 • ćwiczenia str. 25 (zadania tekstowe zostaną wysłane dodatkowo na maila)
 • „Co widzi moje oko” – Przedstawienie środkami plastycznymi sytuacji inspirowanej wyobraźnią
  Górskie parki narodowe
 • podręcznik – tekst do przeczytania str. 24-25 oraz zadanie 2 i 4 w zeszycie do przyrody.
 • ćwiczenia str. 22;

Klasa 4 a

Język polski
Temat: Zabawy wyobraźni Przepisz do zeszytu definicję pojęcia: uosobienie, s. 173. Odczytaj tekst „ Dzielny ołowiany żołnierz”, a następnie opisz tytułowego ołowianego żołnierzyka. Czym różnił się od pozostałych żołnierzy z pudełka? Wejdź na stronę internetową Muzeum Zabawek w Karpaczu: www.muzeumzabawek.pl i zobacz, czym bawiły się dzieci w dawnych czasach.
Religia
Przeczytaj tekst 34 z podręcznika oraz zrób ćwiczenia z tego tematu w zeszycie ćwiczeń.
Wychowanie fizyczne
Stwórz pracę na temat podstawowych przepisów z koszykówki i siatkówki (może być wydruk z Internetu – główne zasady gry). Dodatkowo dla chętnych zestaw ćwiczeń na każdy dzień przerwy od szkoły i wyjść z domu.Trening Turbo dla początkujących https://youtu.be/z5TgKn8tgas
Informatyka I grupa
Podręcznik „Lubię to” str. 98-99 – wykonaj zadanie „Oko w oko z monitorem”, sformatowane zadanie zapisz na pendrivie jako dokument Word – las_formatowanie.
Dla chętnych uczniów – zadanie str. 99 (Dla zainteresowanych)
Język angielski II grupa Przeczytaj historyjkę z podręcznika str. 84. Odpowiedz na pytania w zeszycie na podstawie przeczytanej historyjki – podręcznik zad. 2 str. 84.

Klasa 4b

Język angielski
Ćwiczenia na can i can’t. Uzupełnij ze strony 71 ćwiczenia 5,6,7,8
Ćwiczenie z rodzicami – Czy potrafisz?… Can you…?
…eat, fly, do tricks, swim, sleep? Yes I can, No I can’t
Religia
Ogród Oliwny – najtrudniejsza modlitwa.
PrzeczytaJ wiadomości z podręcznika oraz wykonaj ćwiczenia.
Język polski
Temat: Mówisz i masz – magia czerwonego krzesła.
Zadanie:
Dokończ oglądanie filmu Magiczne drzewo (reż. Andrzej Maleszka) https://youtu.be/8YMjBThSkos
Matematyka
Temat: Mapa i plan.
Przeczytaj i przećwicz tekst i zadania ze strony 56 i 57, oblicz zadania 1,2,3,4 str. 58, przydatne linki:
https://www.youtube.com/watch?v=Z4i1zxav0qU
https://www.youtube.com/watch?v=E6IPYgC8BoY
Informatyka
Podręcznik „Lubię to” str. 98-99 – wykonaj zadanie „Oko w oko z monitorem”, sformatowane zadanie zapisz na pendrivie jako dokument Word – las_ formatowanie.
Dla chętnych uczniów – zadanie str. 99 (Dla zainteresowanych)
Wychowanie fizyczne
Stwórz pracę na temat podstawowych przepisów z koszykówki i siatkówki (może być wydruk z internetu – główne zasady gry). Wykonaj ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzucha i gibkości (brzuszki i rozciąganie się).
Dodatkowo dla chętnych zestaw ćwiczeń na każdy dzień przerwy od szkoły i wyjść z domu:
https://youtu.be/z5TgKn8tgas

Klasa 5a

Język angielski (obie grupy) Czasowniki nieregularne z listy https://maturazangielskiego.net/czasowniki-niereg.pdf (od budzić do wybrać) Powtórz słownictwo z podręcznika str. 78 (czas wolny – czasowniki)
Biologia
Temat: Poznajemy tkanki roślinne.
Przeczytaj tekst ze str. 93 – 97. Zrób pisemnie do zeszytu zadanie 1,2,3 strona 97.
Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=imJNdRFhKro
Matematyka
Rozwiąż zadania z karty pracy – figury na płaszczyźnie, otrzymanej na lekcji matematyki.
Wychowanie fizyczne
Wykonaj ćwiczenia ogólnorozwojowe (jak podczas rozgrzewki w miejscu) minimum 15 minut
Język polski
Temat: Ćwiczenia ortograficzne. Podręcznik do gramatyki (niebieski) str. 212 – 213 ,ćw. 6, 7 / str. 214 ( w ćw. 7 tylko przepisz uzupełnione potrawy – bez dialogu), ćw. 8 / 215 – zapisz wszystkie wyrazy w zeszycie. Następnie wybierz 7 wyrazów (h lub ch) i ułóż z nimi zdania /w jednym zdaniu 1 wybrany wyraz.
Informatyka (obie grupy)
Dokończ album fotograficzny. Z formatowaniem tła i kształtów oraz zdjęć, wstawianiem dodatkowych elementów graficznych. W razie trudności skorzystaj z podręcznika str. od 71-78.

Klasa 5 b

Język polski – załącznik 1, 2
Link: https://www.szybkiplik.pl/download/d66edd27c4f1a718189e0126bb8864e4.html
https://www.szybkiplik.pl/download/510ae8902f45a4f51146c71ffcdf0742.html
Matematyka – rozwiąż test: https://gwo.pl/strony/2118/seo_link:klasa-5-figury-na-plaszczyznie
Biologia – karta pracy link: https://www.szybkiplik.pl/download/104e9f50910fed46b7a8c8ab5ba68d14.html
Przeczytaj tekst ze str. 93 – 97. Zrób pisemnie do zeszytu zadanie 1,2,3 strona 97.

Klasa 5c

Informatyka
Dokończ album fotograficzny. Z formatowaniem tła i kształtów oraz zdjęć, wstawianiem dodatkowych elementów graficznych. W razie trudności skorzystaj z podręcznika str. od 71-78.
Matematyka
Uczniowie w dniach 16 – 20 marca 2020 przygotowują się do sprawdzianu FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE. Rozwiązują zadania z karty pracy – figury na płaszczyźnie, którą otrzymali na lekcji matematyki. Sprawdzian z tego działu będzie w pierwszym dniu powrotu do szkoły.
Geografia
Temat: Pierwsze podróże geograficzne
Zobacz na youtube: Wielcy podróżnicy ABC Nauki. Podręcznik strona 91-97. W zeszycie do 10 podróżników: Marco Polo, Vasco da Gama, Krzysztof Kolumb, Amerigo Vespucci, Ferdynand Magellan, David Livingstone, James Cook, Henry Stanley, Robert Peary, Roald Amundsen dopisz ich największe osiągnięcia. (pamiętaj o zadaniu, które na ostatniej lekcji było zadane – wybierz jednego z podróżników i przedstaw w formie rysunku – mapy, komiksu lub opisu, a może prezentacji lub filmu).
Język polski
Temat: Mity ożywają. „ Ilustrowana księga mitów greckich” N. A. Chadzinikolau. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 130 – 135. Przepisz do zeszytu Zapamiętaj ze strony 136 (Mitologia…) Wykonaj ćwiczenie 2/ str. 136 (zapisz do zeszytu uporządkowane etapy powstawania mitów). Wykonaj pisemnie ćw. 5 i 6 ze str. 137
ćw. 5 wzór: Apollo – prawda
ćw. 6 wzór: kołczan ze strzałami – Artemida
(ostatni rysunek to tarcza z wizerunkiem Meduzy)

Klasa 5 d

Religia
Przeczytaj z podręcznika do religii dla klasy 5 temat 46: Wizerunek Mistrza – św. Weronika. Uzupełnij karty pracy temat 46: Wizerunek Mistrza – św. Weronika. Zadanie domowe:Narysuj w zeszycie do religii „chustę Weroniki”.
Matematyka
Uczniowie klasy 5d w dniach 16 – 20 marca 2020 mają wykonać z matematyki na podpisanych kartkach lub w zeszytach 16 – kartkowych zadania z podręcznika ze strony 101. Są to zadania z numerami 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 i 11. Zadania te oddadzą do sprawdzenia w pierwszym dniu powrotu do szkoły.
Język polski
Opis Placu Broni
Plan opisu:Wstęp: usytuowanie placu. Rozwinięcie: opis właściwy. (Do wykorzystania słownictwo nazywające stosunki przestrzenne: w dali, z boku, dalej, na lewo, na prawo, tuż przy, obok, w centrum, pośrodku, w pobliżu, w głębi). Zakończenie: znaczenie placu w życiu chłopców.
Wychowanie fizyczne:
Wykonaj ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzuch i gibkości, które można wykonywać w domu (brzuszki i rozciąganie się).
Biologia
Temat: Poznajemy tkanki roślinne.
Przeczytaj tekst ze str. 93 – 97. Zrób pisemnie do zeszytu zadanie 1,2,3 strona 97.
Proponuję film : https://www.youtube.com/watch?v=imJNdRFhKro

Klasa 6 a

Informatyka gr 1
Dokończ grę w Programie Scratch. Instrukcja w podręczniku str. od 64 do 71.
Dla osób chętnych i tych, którzy chcą poprawić oceny: jedno z ćwiczeń str. 72.
Technika
Wykonaj ozdobę wielkanocną wg własnego pomysłu. Dotyczy to osób, które jeszcze jej nie oddały lub otrzymały za nią ocenę niedostateczną.
Plastyka
Wykonaj wszystkie zaległe prace plastyczne z II semestru.
Wykonaj pracę konkursową „Zwierzaki – Słodziaki” (A3 lub A4, technika dowolna. Mogą to być zwierzęta domowe, hodowlane, żyjące wolno)
Język polski
Temat: Sensacje i komplikacje. Pisownia połączeń literowych en, em, on, om podręcznik do gramatyki (fioletowy)Przeczytaj i przepisz do zeszytu Zapamiętaj! str. 265. W zeszycie wykonaj pisemnie ćwiczenia: – 5/265 (zapisz rozwiązanie), 8/266, 9/267 Zapisz wszystkie wyrazy. Połączenia (en, em, on, om) zaznacz na kolorowo. Podaj rozwiązanie. Wybierz z wykonanych ćwiczeń 5 wyrazów z połączeniami i ułóż z nimi zdania (1 wyraz-1 zdanie). Zadanie dodatkowe, dla chętnych – ćw. 7/266
Matematyka
Temat: Jaki to procent? Obliczenia za pomocą kalkulatora
Przeczytaj tekst ze str. 147, wykonaj zadania 1 i 2 ze str. 148, przydatne linki
https://www.matzoo.pl/klasa6/zamiana-procentu-na-ulamek-dziesietny_29_145
https://www.matzoo.pl/klasa6/zamiana-procentu-na-ulamek-zwykly_29_146
https://www.youtube.com/watch?v=jeVSbsZ-AtI
Język angielski gr.1
Powtórzenie słownictwa podręcznik str. 84 (kosmos, fantastyka naukowa.)

Klasa 6 b

Informatyka
Temat 3.3.: Trafiony, zatopiony – temat na 2 lekcje.
Matematyka
Wykonaj zadania 73,74 i 76 ze str. 248 w podręczniku. Zadania rozwiąż na osobnych kartkach lub w 16 kartkowych zeszytach.
Język angielski
Naucz się czasowników nieregularnych I i II części (wszystkie formy). Zapisz w zeszycie 5 dowolnych zdań z wybranymi czasownikami w czasie Present Perfect (zdania twierdzące lub przeczące).
Muzyka
Przeczytaj opowiadanie na temat instrumentów dętych ze str. 120. W zeszycie podziel instrumenty dęte na 3 grupy (drewniane, blaszane, miechowe) i wypisz przykładowe instrumenty (jeden, wybrany instrument z każdej grupy opisać). W miarę możliwości posłuchaj brzmień wypisanych instrumentów.
Poćwicz poznane do tej pory utwory na flet.
Język polski
Zeszyt ćwiczeń. „Nauka o języku i ortografia” str. 37 zad.1,2,3,4

Klasa 6 c

J. polski
Przeczytaj fragment tekstu ze strony 146-149 – Dzień, w którym się zgubiłem. Rozdział z
autobiografii profesora Shelmiela.
Zredaguj w zeszycie ogłoszenie o zaginięciu profesora. Opisz wygląd bohatera, podaj jego cechy charakterystyczne. Poproś o kontakt wszystkich, którzy go widzieli. Możesz narysować portret zaginionej postaci.
Matematyka
Temat: Dodawanie i odejmowanie.
Przeczytaj tekst i ćwiczenia ze str. 168 i 169, przykłady z ułamkami zwykłymi i dziesiętnymi, wykonaj zadania 3 i 8, str. 170 i 172. Przydatne linki
https://www.youtube.com/watch?v=k8I6gDSwpxk, https://www.youtube.com/watch?v=2KtDmGRbDvk
Prezentacja ze strony pozwoli poćwiczyć łatwe przykłady -http://www.scholaris.pl/zasob/54315?tid[]=15&eid[]=PODST&sid[]=MAT3&bid=0&iid=0&api=
Informatyka
Dokończ grę w Programie Scratch. Instrukcja w podręczniku str. od 64 do 71. Dla osób chętnych i tych, którzy chcą poprawić oceny: jedno z ćwiczeń str. 72.
Wychowanie fizyczne
Zapoznaj się z podstawowymi przepisami gry w koszykówkę. Wykonaj ćwiczenia ogólnorozwojowe przez 10 min. ( jak podczas rozgrzewki w miejscu).

Klasa 7a

Język niemiecki, gr. 1 i gr. 2
Podręcznik str. 66-67 Grammatik in Übungen ćw. 1, 2, 5 (do zeszytu)
Matematyka
Przeczytaj stronę 189 z podręcznika oraz wykonaj ćwiczenie A ze strony 189 i ćwiczenie B ze strony 190.
(Wszystkie zadania wykonujecie na osobnych kartkach lub w 16 – kartkowym zeszycie).
Plastyka
Wykonaj wszystkie zaległe prace plastyczne z II semestru.
Wykonaj pracę konkursową „Zwierzaki – Słodziaki” (A3 lub A4, technika dowolna. Mogą to być zwierzęta domowe, hodowlane, żyjące wolno).
Wychowanie fizyczne
Wykonaj ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzucha i gibkości (brzuszki i rozciąganie się). Dodatkowo dla chętnych zestaw ćwiczeń na każdy dzień przerwy od szkoły i wyjść z domu:
https://youtu.be/z5TgKn8tgas
Chemia
Wykonaj w zeszycie zadania 3 i 4 ze str.136 w podręczniku.
Język polski
Temat: Zapiski z lektury „Zemsta”.
W zeszycie lektur opracuj następujące zagadnienia: Wyjaśnij tytuł utworu. Kto, na kim, za co i z jakim skutkiem dokonuje zemsty? Kto jest kim w komedii Fredry? Sporządź notatkę, w której zaprezentujesz krótko każdą
postać.

Wypisz z Zemsty nazwiska znaczące. Co mówią o postaciach je noszących?
Historia
Przeczytaj rozdział „Powstanie styczniowe” i zapamiętaj podane treści według podanych punktów. zapisz w zeszycie przedmiotowym: Temat: Powstanie styczniowe. oraz podane punkty do tematu: 1. Polityka Aleksandra Wielopolskiego. 2 Przyczyny i okoliczności wybuchu powstani styczniowego. 3. Wymowa i znaczenie manifestu ” Tymczasowego Rządu Narodowego” 4.Przebieg i charakter walk powstańczych w Królestwie Polskim i na Litwie; rola dyktatorów i Rządu Narodowego, kwestia chłopska podczas powstania, dekret cara o uwłaszczeniu chłopów. Zapamiętaj znaczenie terminów: rewolucja moralna, biali, czerwoni, dyktator, branka, państwo podziemne, wojna partyzancka.
Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1i 3 z podręcznika ze strony 121.

Klasa 7 b

Fizyka
I. Siła wypadkowa i równoważąca.
1.Wypisz informacje dotyczące siły, siły wypadkowej i równoważącej (podręcznik strony 28-32, 35-38, 162-163)Rozwiąż następujące zadania w zeszycie:
3,5 str. 33; 2,3 str. 38 oraz 2 str. 168.
Język niemiecki
Podręcznik str. 66-67 Grammatik in Übungen
Wykonaj ćwiczenia 1, 2, 5 (do zeszytu)
Wychowanie fizyczne
Wykonaj ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzucha i gibkości (brzuszki i rozciąganie się).
Dodatkowo dla chętnych zestaw ćwiczeń na każdy dzień przerwy od szkoły i wyjść z domu:
https://youtu.be/z5TgKn8tgas
Matematyka
Przeczytaj stronę 189 z podręcznika oraz wykonaj ćwiczenie A ze strony 189 i ćwiczenie B ze strony 190
Historia
Przeczytaj rozdział „Powstanie styczniowe” i zapamiętaj podane treści według podanych punktów. Zapisz w zeszycie przedmiotowym: Temat: Powstanie styczniowe oraz podane punkty do tematu: 1. Polityka Aleksandra Wielopolskiego. 2 Przyczyny i okoliczności wybuchu powstania styczniowego. 3. Wymowa i znaczenie manifestu ” Tymczasowego Rządu Narodowego” 4.Przebieg i charakter walk powstańczych w Królestwie Polskim i na Litwie; rola dyktatorów i Rządu Narodowego, kwestia chłopska podczas powstania, dekret cara o uwłaszczeniu chłopów.
Zapamiętaj znaczenie terminów: rewolucja moralna, biali, czerwoni, dyktator, branka, państwo podziemne, wojna partyzancka. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1i 3 z podręcznika ze strony 121.
Język polski
Temat: Pejzaż słowem malowany. Zapoznaj się z informacją o autorze oraz wierszem Cypriana Kamila Norwida „Moja piosnka II”, 150 Zadania do wykonania: 3,4, 5,7 s. 151 Naucz się wiersza „ Moja piosnka II” na pamięć – piękna recytacja!!
Biologia
Temat: Higiena i choroby układu oddechowego.
Na podstawie podręcznika opracuj pisemnie w zeszycie zadanie 1,2,3,4 str. 148
Do tematu proponuję film https://www.youtube.com/watch?v=6lEpHTBNUII
Dla chętnych(na dodatkowa ocenę) wykonaj prezentację multimedialna na jeden z poniższych tematów:
Profilaktyka i choroby układu nerwowego;
Budowa i działanie narządu wzroku;
Budowa i działanie narządu słuchu i równowagi;
Higiena i choroby układu rozrodczego;
Uzależnienia – rodzaje, profilaktyka i leczenie.
Prezentację można oddać, gdy spotkamy się na lekcji lub wysłać na adres ekl@sp11katowice.pl

Klasa 7 c

Wychowanie fizyczne
Zadanie na pierwszy tydzień (16 – 20.03)
Stwórz pracę na temat podstawowych przepisów z koszykówki i siatkówki (może być wydruk z Internetu – główne zasady gry). Wykonaj ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzucha i gibkości (brzuszki i rozciąganie się). Dodatkowo dla chętnych zestaw ćwiczeń na każdy dzień przerwy od szkoły i wyjść z domu: https://youtu.be/z5TgKn8tgas
Fizyka
I. Siła wypadkowa i równoważąca.
Wypisz informacje dotyczące siły, siły wypadkowej i równoważącej.
(podręcznik strony 28-32, 35-38, 162-163)
Rozwiąż następujące zadania w zeszycie:
3,5 str. 33; 2,3 str. 38 oraz 2 str. 168.
Jangielski angielski
Take care – powtórz słownictwo związane z ciałem.
Ćwiczenia online – z możliwością sprawdzenia odpowiedzi –
https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/body-2/index.html
Uzupełnij ćwiczenia ze str. 64 i 65 1-8, z książki ćwiczenia 10 i 11 – pisemnie w zeszycie.
Matematyka
Przeczytaj stronę 189 z podręcznika oraz wykonaj ćwiczenie A ze strony 189 i ćwiczenie B ze strony 190.
Język polski
Temat: Zapiski z lektury „Stary człowiek i morze”.
W zeszycie lektur opracuj następujące zagadnienia:
Zgromadź informacje na temat głównego bohatera. Zapisz je w formie mapy mentalnej.
Wymień etapy wyprawy Santiago. Do każdego z nich przyporządkuj informacje o samopoczuciu fizycznym i psychicznym bohatera.
Wyjaśnij metaforyczny sens słów bohatera „Człowiek jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać”.
Religia
Naucz się 14 stacji Drogi Krzyżowej (ze skarbca komunijnego lub z Internetu).

Skip to content