zadania na piątek 27 marca

Klasa 1 a 

Edukacja polonistyczno – społeczna:
– przepisz do zeszytu w linie zdania we właściwej kolejności:
Teraz rower Roberta jest sprawny.
Tata Roberta naprawił rower.
Robert miał zepsuty rower.
– ułóż ustnie pytania do każdego ze zdań;
– podręcznik: str. 35, przeczytaj tekst;
Edukacja matematyczna:
– podręcznik: str.33;
– ćwiczenia: str. 31 zad. 1, 2, 3.
Religia:
– w celu utrwalenia powtórz kilka razy Akt wiary i Akt żalu.
Język angielski:
– narysuj w zeszycie Mini zoo i podpisz zwierzęta, skorzystaj ze słownika s. 82.

Klasa 1 b

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj z dorosłym lub samodzielnie dowolną baśń lub opowiadanie,
– wykonaj w zeszycie rysunek do tego opowiadania,
– napisz tytuł i imiona postaci z przeczytanego tekstu.
Edukacja matematyczna:
– uzupełnij ćwiczenia ćwiczenia str. 35.

Klasa 1 c

Edukacja polonistyczno- społeczna:
– utrwalenie litery G, g- wykonaj zadania w zeszycie do kaligrafii str. 60, 61.
Edukacja matematyczna:
– zmierz w swoim domu przedmioty, tak by znaleźć te o długości 14 cm, do pomiaru użyj linijki; jeżeli masz taką możliwość, zrób 1 zdjęcie wszystkim tym przedmiotom i poproś rodzica/opiekuna, aby wysłał fotografię poprzez e-mail.
Język angielski:
– narysuj w zeszycie małe ZOO, a w nim poznane zwierzęta i podpisz je (pisownia na str. 83 w podręczniku);
– popracuj na platformie Bugs Team 1 Student’s Practice Kit.
Religia:
Radośnie witamy Jezusa Króla- Niedziela Palmowa – wykonaj do tego tematu ćwiczenia oraz zobacz wersję elektroniczną;
– skorzystaj z TV live Mocni w Duchu (dzieci) – od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-12.30, program dla dzieci.

Klasa 2 a

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj opowiadanie ,,Asy z naszej klasy” z podręcznika do polskiego ze str. 34 – 35, odpowiedz rodzicom na pytania pod tekstem;
– wykonaj zadania w ćwiczeniach do polskiego str. 66 – 67;
– ćwiczenia PISZĘ – str. 54-55.
Edukacja matematyczna:
– doskonalenie odejmowania w zakresie 100 – ćwiczenia do matematyki ze str. 39.

Klasa 2 b

Edukacja polonistyczna:
– ćwiczenia polonistyczno – społeczne str. 66 wykonaj zad. 1, 2;
– dokończ czytać książkę „Nasza mama czarodziejka” (w poniedziałek napiszesz zdalnie test znajomości lektury);
Edukacja matematyczna:
– ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze str. 39 wykonaj zad. 1, 2, 3;
– powtarzaj tabliczkę mnożenia do 30. Obliczaj pamięciowo działania matematyczne w formie rachunku pamięciowego.

Klasa 3 a

Edukacja matematyczna:
Temat: Mnożenie pełnych dziesiątek.
– zapisz temat w zeszycie;
– rozwiąż zadania z podręcznika str. 31 ćw. 2, 3;
– zadania dla chętnych: ćwiczenia str. 27 – 29.
Edukacja przyrodnicza:
Zjawiska zagrażające naszej planecie.
– przeczytaj tekst w podręczniku str. 28 – 29;
– wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 90 ćw. 1, 2, 3;
– wejdź na stronę http://scholaris.pl/resources/run/id/49408 i wykonaj wszystkie ćwiczenia.
Edukacja polonistyczna:
Czy już potrafisz?
– wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 52 – 53.
Edukacja plastyczna:
– wykonaj plakat „Nasza Ziemia zielona i czysta”- połącz różne techniki.
– wykonaj zdjęcie plakatu i prześlij na adres bs@sp11katowice.pl (termin do 31 marca)
Edukacja informatyczna:
– wykonaj kolejne zadania na stronie https://studio.code.org/join

Klasa 3 b

Edukacja polonistyczna:
– sprawdź „Czy już potrafisz”- ćwiczenie do polskiego str. 52/53, zadanie 2 str. 62;
Edukacja matematyczna:
– sprawdź „Czy już potrafisz”- ćwiczenie do matematyki str. 30/31, „Liczę”- str. 55;
Edukacja informatyczna:
– wykonaj kolejne zadania na stronie https://studio.code.org/join.

Klasa 4 a

Wychowanie do życia w rodzinie:
– obejrzyj film ,,Dbaj o higienę” na You Tube i zrób notatkę (można skorzystać również z informacji podawanych w TV lub od rodziców/ opiekunów ).
Informatyka I grupa:
– obejrzyj prezentację multimedialną „Rodzaje klawiatur” (załącznik wysłany mailem przez nauczyciela informatyki);
– sprawdź, jaką klawiaturę ma twój komputer;
– w edytorze tekstu MS Word wypisz 10 miejsc, w których wykorzystywane są komputery, użyj czcionki Times New Roman 10;
– plik zapisz na pendrivie jako dokument Word pod nazwą _komputery;
– przeczytaj rozdział „Idziemy do kina” str. 100 – 103 z podręcznika „Lubię to!”;
– zastanów się, jaki jest twój ulubiony film.
Matematyka:
Temat: Powtórzenie wiadomości.
– z pomocą podręcznika oraz notatek w zeszycie wykonaj zadania ze str. 60 (podręcznik).
Język polski:
Zgubiłem, kupię, zamienię… Napisz zatem ogłoszenie!”.
– odczytaj i przepisz z żółtego podręcznika ( „Literatura i kultura”) rady dla piszących ogłoszenie;
– przeczytaj ogłoszenia na str. 174 i zastanów się, czego dotyczą;
– napisz ogłoszenie: w którym poinformujesz, że złapałeś na podwórku papugę i chcesz ją oddać właścicielowi;
– dla chętnych zad. 5 str. 176.
Wychowanie fizyczne:
– rozwiąż test z siatkówki (test wysłany przez dziennik elektroniczny, test rozwiąż i wyślij tylko jeden raz);
– wykonaj 3 serie ćwiczeń: 1 min bieg w miejscu, 10 przysiadów, wznosy ramion bokiem w górę z małymi butelkami wody, leżeniu tyłem (na plecach) wznosy prostych nóg. Między seriami zrób 1 min przerwy.
Przyroda:
Temat: Powtórzenie wiadomości.
– na podstawie podręcznika zrób ćwiczenia: 1, 2 str. 83; 3, 4 str. 84, dla chętnych str. 85.

Klasa 4 b

Wychowanie fizyczne:
Zestaw ćwiczeń: brzuszki, przysiady, bieg w miejscu i pajacyki. Dowolna rozgrzewka przed zadaniem.
Przerwa między seriami wynosi: 60 sekund.
– pajacyki: 5 serii po 20;
– brzuszki: 5 serii po 9;
– przysiady: 5 serii po 9;
– bieg: 5 serii po 30s ciągłego biegu;
Język angielski:
– na początku powtórz sobie dni tygodnia – podręcznik ćw. 7 str. 7;
– następnie spróbuj wykonać ćw. 5 ze str. 28 (materiały dodatkowe) oraz ćw. 11 ze str. 73 z zeszytu ćwiczeń. W tym ostatnim ćwiczeniu wypisz kilka: 3 – 4 czynności które Ty i Twój przyjaciel (lub rodzic czy też rodzeństwo) wykonujecie w niedzielę. Napisz, o której godzinie coś robicie używając przyimka AT, np: At 9 a.m. I have breakfast (o godz. 9 jem śniadanie).
Technika:
– naucz się znaków drogowych : ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych zamieszczonych w podręczniku str. od 37 – 40.
Język polski:
Temat: Bądź mądry, pisz wiersze…
– zapoznaj się z pojęciem „wiersz” (Literatura i kultura. Podręcznik, str. 217) i zapisz definicję do zeszytu.
– przeczytaj dwa razy wiersz Joanny Kulmowej „Moje podróżowanie” (Literatura i kultura. Podręcznik, str. 216).
– na podstawie tekstu „Moje podróżowanie”, zapisz w zeszycie jak powstają wiersze Joanny Kulmowej.
– narysuj, jak wyobrażasz sobie poetę, czyli osobę, która pisze wiersze.
Matematyka:
Temat: Skracanie i rozszerzanie ułamków.
– zapoznaj się z tekstem w podręczniku ze str. 77, 78 i 79 lub obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=Py0oZAhoTs4;
– spróbuj zrobić notatkę;
– rozwiąż przykłady a, b, c, d, z poziomów A, B, C, D z zadania 1 na str. 80, 81;
– możesz poćwiczyć na stronie https://www.matzoo.pl/klasa4/rozszerzanie-ulamkow-_21_93,
https://www.matzoo.pl/klasa4/skracanie-ulamkow-zwyklych_21_74

Klasa 5 a

Informatyka gr 2:
– zapoznaj się z tekstem na stronach 80 – 85;
– przygotuj prezentację na temat zasad zdrowego stylu życia według wskazówek z podręcznika;
– wstaw zdjęcia,zastosuj przejścia między slajdami, wstaw tekst WordArt i dodaj animacje do napisów i zdjęć;
– dla chętnych ćw. 2 lub 3 str 86.
Język angielski gr. 1:
– naucz się czasowników nieregularnych z listy https://maturazangielskiego.net/czasowniki-niereg.pdf (od wydawać do pisać);
– przypomnij sobie zasady tworzenia zdań z użyciem czasowników nieregularnych w czasie Past Simple;
– przeczytaj tabelkę Grammar w podręczniku na str. 85;
– napisz w zeszycie 6 zdań w czasie Past Simple (2 twierdzące, 2 pytające wraz z krótkimi odpowiedziami, 2 przeczące) z użyciem dowolnych czasowników nieregularnych.
Matematyka:
Temat: Różne sposoby zapisywania masy.
– zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. Obejrzyj filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=fW2UYybqj4M
– wykonaj z zeszycie zadanie 2, podpunkty e, f, g ze str. 149.
Geografia:
Temat: Strefy klimatyczne i krajobrazowe.
https://epodreczniki.pl/a/strefy-krajobrazowe-ziemi/DZKvqHZK2
podręcznik str. 108 – 112;
– przepisz do zeszytu „To najważniejsze” ze str. 112;
– narysuj „Układ stref krajobrazowych na półkuli północnej” ze str. 111.
Muzyka:
– przeczytaj opowiadanie „Folklor naszych sąsiadów” str. 111 – 112.;
– wypisz w zeszycie tańce słowackie oraz opisz najpopularniejszy czeski taniec – polkę;
– wysłuchaj polki https://www.youtube.com/watch?v=iiQQTfVj2gs;
– spróbuj nauczyć się grać na flecie utwór „Siedzi sobie zając pod miedzą” str. 169.
Język polski:
– dokończ opowiadanie twórcze i wyślij na adres az@sp11katowice.pl;
– stwórz w zeszycie lektur własną okładkę książki (wykonaj ilustrację nawiązującą do tytułu lub treści utworu, podaj autora i tytuł).
Religia:
Temat Św. Faustyna – apostołka Bożego Miłosierdzia.
– przeczytaj tekst z podręcznika i wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń;
– skorzystaj z TV live Mocni w Duchu dzieciom – od poniedziałku do piątku w godz. 11.00.-12.30.

Klasa 5 b

Język polski:
Temat: „Czynów wielkich dokonali i w mitach się zapisali”.
– przypomnij sobie, co to jest podmiot i orzeczenie (niebieski podręcznik str. 105);
– zapisz nową wiadomość ze str.106 (zapamiętaj);
– wykonaj pisemnie w zeszycie zadania: 1, 2, 4, 5, 9 str. 104 – 107.
Język angielski gr. I:
– naucz się czasowników nieregularnych z listy https://maturazangielskiego.net/czasowniki-niereg.pdf (od wydawać do pisać);
– przypomnij sobie zasady tworzenia zdań z użyciem czasowników nieregularnych w czasie Past Simple. Przeczytaj tabelkę Grammar w podręczniku na str. 85;
– napisz w zeszycie 6 zdań w czasie Past Simple (2 twierdzące, 2 pytające wraz z krótkimi odpowiedziami, 2 przeczące) z użyciem dowolnych czasowników nieregularnych.
Matematyka:
Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych.
– rozwiąż zadania 4, 5 i 7 str. 147 (podręcznik).
Religia:
Temat: Św. Faustyna – apostołka Bożego Miłosierdzia.
– przeczytaj informacje z podręcznika, wykonaj do tego tematu ćwiczenia. Skorzystaj z TV live Mocni w Duchu dzieciom – od poniedziałku do piątku w godz. 11.00.-12.30.

Klasa 5 c

Język angielski:
Topic: Rock climbing. Vocabulary consolidation.
– wykonaj w zeszycie zad. 4, 5/87 z podręcznika;
– wykonaj zad.1, 2, 5/84 z zeszytu ćwiczeń;
– poćwicz naukę nowych słówek na platformie QUIZLET: https://quizlet.com/pl/438982156/junior-explorer-5-unit-7b-flash-cards/
Język polski:
– dokończ pracę na temat części zdania;
– zdjęcie wyślij na adres az@sp11katowice.pl
Religia:
– przeczytaj w podręczniku temat 30 i wykonaj zadania do tego tematu w zeszycie ćwiczeń.
Matematyka:
Temat: Różne sposoby zapisywania masy.
– zapisz temat w zeszycie przedmiotowym;
– obejrzyj filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=fW2UYybqj4M
– wykonaj w zeszycie zadanie 2, podpunkty e, f, g ze str. 149.
Historia:
Temat: Wyprawy krzyżowe.
– przeczytaj rozdział 5, str. 122 – 127,
– zapamiętaj daty przedstawione na osi czasu,
– wypisz przyczyny i skutki wypraw krzyżowych, przyjrzyj się mapie str. 124, korzystaj z polecenia 1, 2, 3,
– przeczytaj apel papież Urbana II str. 123 i odpowiedz na polecenia pod tekstem źródłowym,
– wypisz zakony rycerskie,
– dla ciekawych prezentacja na youtube „10 najciekawszych zakonów rycerskich.”
Wychowanie fizyczne:
– przez cały tydzień wykonuj systematycznie ćwiczenia mięśni grzbietu (w leżeniu przodem, ręce zgięte w łokciach na wysokości klatki piersiowej, wykonuj wznos klatki piersiowej) oraz przysiady (na całych stopach);
– ilość powtórzeń dostosuj do swoich możliwości.

Klasa 5 d

Technika:
– wykonaj ekologicznego stworka (instrukcja str. 41 podręcznik) lub inną pracę w/g własnego pomysłu z tworzyw sztucznych. Zapoznaj się z tekstem str. 42 i wykonaj w zeszycie ćw. 1 str. 42. W zeszycie wykonaj” To umiem” ze str. 46.
Geografia:
Temat: Strefy klimatyczne i krajobrazowe.
https://epodreczniki.pl/a/strefy-krajobrazowe-ziemi/DZKvqHZK2
podręcznik str. 108 – 112;
– przepisz do zeszytu „To najważniejsze” ze str 112;
– narysuj „Układ stref krajobrazowych na półkuli północnej” ze str 111.
Język angielski:
– naucz się czasowników nieregularnych z listy https://maturazangielskiego.net/czasowniki-niereg.pdf (od wydawać do pisać).
– przypomnij sobie zasady tworzenia zdań z użyciem czasowników nieregularnych w czasie Past Simple. Przeczytaj tabelkę Grammar w podręczniku na str. 85.
– napisz w zeszycie 6 zdań w czasie Past Simple (2 twierdzące, 2 pytające wraz z krótkimi odpowiedziami, 2 przeczące) z użyciem dowolnych czasowników nieregularnych.
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 49. Święta Faustyna-apostołka Bożego miłosierdzia;
– uzupełnij w zeszycie ćwiczeń temat 49.
Język polski:
Temat: „Jacy? Którzy? Czyi? Kto rąbka tajemnicy uchyli?”. Przydawka.
– zapisz nową wiadomość ze str. 109 (Niebieski podręcznik – zapamiętaj).
– wykonaj pisemnie w zeszycie zadania: 1,2,4,6,7 str. 108-111.
Historia:
Temat: Wyprawy krzyżowe.
– przeczytaj rozdział 5 str. 122- 127,
– zapamiętaj daty przedstawione na osi czasu,
– wypisz przyczyny i skutki wypraw krzyżowych, przyjrzyj się mapie str. 124 korzystaj z polecenia 1, 2, 3,
– przeczytaj apel papież Urbana II str. 123 i odpowiedz na polecenia pod tekstem źródłowym,
– wypisz zakony rycerskie,
– dla ciekawych prezentacja na youtube „10 najciekawszych zakonów rycerskich.”

Klasa 6 a

Język angielski: gr.2
Topic: Consolidation. Test yourself 6.
– wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń utrwalających materiał z rozdz. 6: str. 62-62, zad. 1-6.
(klucz odpowiedzi zostanie udostępniony Rodzicom na Vulcanie w kolejnym tygodniu).
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 32 „Msza Święta – uobecnienie ofiary krzyżowej”;
– wykonaj zadania do tego tematu w zeszycie ćwiczeń.
Wychowanie fizyczne:
– zrób krótką rozgrzewkę w miejscu;
– wykonaj ćwiczenie przy ścianie tzw. krzesełko (oprzyj się o ścianę; nogi zegnij pod kątem 90°, ręce wzdłuż ciała, brzuch napięty. Plecy cały czas są przyklejone do ściany, a nogi nie mogą przekroczyć linii utworzonej przez stopy na podłodze. Utrzymaj tę pozycję jak najdłużej. Zmierz swój czas).
Język polski:
– przeczytaj Zapamiętaj! na str. 68, 69;
– w zeszycie utwórz stopień wyższy i najwyższy podanych przysłówków: ciekawie, dobrze, dziko, ładnie, krótko, kolorowo, szczęśliwie. Określ przy każdym przykładzie, jaki to rodzaj stopniowania (proste regularne, nieregularne, opisowe).
Matematyka:
Temat: Powtórzenie wiadomości.
– wykonaj zadania ze str. 161;
– warto zrobić test online https://gwo.pl/strony/2893/seo_link:klasa-6-strefa-ucznia-procenty.
Informatyka: gr.2
– zapoznaj się z tekstem na str. 73 -78;
– na podstawie tekstu zbuduj skrypt, który umożliwi Ci znalezienie najmniejszej i największej liczby na liście;
– pracę zapisz w Teczce ucznia.

Klasa 6 b

Wychowanie do życia w rodzinie:
– zagraj w ulubioną planszówkę z rodzicami i rodzeństwem.
Geografia:
Temat: Turystyka w Europie Południowej.
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=318
str. 120 w podręczniku;
– napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania 1, 2, 3 ze strony 124;
– wybierz jeden kraj z południowej Europy i wykonaj turystyczną ulotkę – reklamę tego państwa. Uwzględnij atrakcje turystyczne tego kraju.
Język angielski:
Temat: In the future. Przypuszczenia na temat przyszłości.
– zapisz temat lekcji, zapoznaj się z czytanką na str.80 korzystając z nagrania (kod QR),wybierz 5 nieznanych ci słów i zapisz je w zeszycie.
– zwróć uwagę na zwroty wyrażające przypuszczenia w Phrase Book, zapisz je w zeszycie z tłumaczeniem: I think… (Ja myślę…), I don;t think… (Nie sądzę…), I believe… (Wierzę…), I hope… (Mam nadzieję…), I’m sure… (Jestem pewien…), I agree (Zgadzam się…)
I disagree… (Nie zgadzam się…)
– wykonaj zadanie 1 i 3 w zeszycie ćwiczeń ze str.60. ćw. 2 i 4 dla chętnych.
Wychowanie fizyczne:
– pajacyki: 5 serii po 20;
– brzuszki: 5 serii po 9;
– przysiady: 5 serii po 9;
– bieg: 5 serii 30s ciągłego biegu.
Matematyka:
Temat: Odejmowanie liczb całkowitych.
– zapisz temat w zeszycie z matematyki.
– zobacz film:
https://www.youtube.com/watch?v=DklHvHy-Vd8
(możesz również zapoznać się z informacją w podręczniku na stronach 168,169).
– wykonaj w zeszycie z matematyki zadania 1b str. 170 z podręcznika oraz zadania 14 i 17 ze str. 67 w ćwiczeniach (zielone).

Klasa 6 c

Matematyka:
Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.
– rozwiąż zadanie 4, 6 ze str. 186 i 187;
– koniecznie poćwicz na stronie https://www.matzoo.pl/klasa6/wartosci-liczbowe-wyrazen-algebraicznych_37_365; https://www.matzoo.pl/klasa6/wartosci-liczbowe-wyrazen-
algebraicznych-zestaw-2_37_367
Religia:
Grób Pański – myśleli, że to już koniec.
– przeczytaj informacje z podręcznika, wykonaj do tego tematu ćwiczenia. Skorzystaj z TV live Mocni w Duchu dzieciom – od poniedziałku do piątku w godz. 11.00.-12.30.
Język angielski:
Topic: Review – unit 6.
– zrób zadania z podręcznika (str. 82-83) a odpowiedzi umieś na formularzu online (link w załączniku) lub: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr6gIhp8Zigh2NNaHmCLuyXNEXDzbLPogJTWtegPSmtAxzBg/viewform?usp=sf_link
Nagranie do zadania 1/82 (https://drive.google.com/open?id=1YmzhZVBGjhGe2e95Nw3xG7nBulJskWHt)
Nagranie do zadania 2/82 (https://drive.google.com/open?id=1XVNr1FLPwlFS2UWd8vZEoCXsvw4PzJqI)
Język polski:

Temat: Profile bohaterów lektury.
-wybierz jedną z tytułowych postaci i utwórz jej ciekawy profil: zdjęcie/rysunek, imię i nazwisko, podstawowe informacje: miejsce zamieszkania, praca/wykształcenie, rodzina; szczegółowe informacje: zainteresowania, znajomi, inne/dodatkowe informacje.
Uwaga! Profil możesz utworzyć w wybranym przez Ciebie programie i wysłać na adres aw@sp11katowice.pl lub wykonać pracę w zeszycie.
Muzyka:
– przeczytaj opowiadanie „Dęte zespoły kameralne” str. 130. Wypisz w zeszycie jakie instrumenty wchodzą w skład: tria stroikowego, kwintetu blaszanego i kwintetu dętego. Opisz starożytny instrument dęty fletnia Pana. Wysłuchaj utworu https://www.youtube.com/watch?v=orL-w2QBiN8 i wykonaj do niego ilustrację.

Klasa 7 a

Język angielski grupa1:
Temat: Do you get on with your brother? Utrwalamy Phrasal Verbs.
– ułóż i zapisz w zeszycie 5 zdań z wybranymi wyrażeniami z lekcji;
– wykonaj ćwiczenie 1 ze str. 71 w zeszycie ćwiczeń.
Chemia:
W ramach powtórzenia o wiązaniach chemicznych zobacz następujące filmiki, są to filmy nauczyciela chemii, sprawdzone i rekomendowane:
https://www.youtube.com/watch?v=yr8VbTcqEBg (wiązania chemiczne);
https://www.youtube.com/watch?v=EVNNlq9oHsM (budowa atomu + wiązania chemiczne) oraz na stronie docwiczenia.pl zobacz 3 animacje wpisując kody: C7G72L,C7TZTF oraz C77PZR
Wychowanie fizyczne:
Wykonaj 10 ćwiczeń wzmacniających nogi. Zachęcam do zrobienia prezentacji multimedialnej. Patrz poniedziałek 23 marca.
Fizyka:
Trzecia zasada dynamiki Newtona. (przeczytaj z podręcznika str. 179-181)
– przepisz trzecią zasadę dynamiki Newtona zwaną zasadą akcji i reakcji (str.181);
– rozwiąż w zeszycie zadanie 1, 2 str. 182.
Język polski:
– dokończ projekt graffiti, którego tematem będzie tytuł „Pokonać bariery”. Wasza praca może odnosić się do różnych aspektów ludzkiego życia, np. komunikacji językowej, relacji międzyludzkich czy konfliktów zbrojnych. – opracuj projekt łaczący: obraz i słowo (dla przykładu zobacz inne graffiti). Wasze prace chętnie zobaczę, możecie zrobić zdjęcie i wysłać pod adres aw@sp11katowice.pl
Geografia:
Temat: Transport lądowy, wodny i lotniczy w Polsce.
podręcznik str. 148- 152;
– notatka w zeszycie: Wymień dwa plusy i dwa minusy transportu: samochodowego, kolejowego, morskiego, śródlądowego i lotniczego.
– rozwiąż zadania w ćwiczeniach str. 92 – 94.
dla pogłębienia tematu https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-transportu-na-swiecie/D4gf8WJUL
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 31 „Jak świętować? Świętowanie w rodzinie” i przygotuj prezentację multimedialną na ten temat (do oceny na 24 kwietnia)
Pamiętaj, jak ważna jest modlitwa za członków swojej rodziny i otaczaj ich modlitwą, w sposób szczególny w dni dla nich ważne

Klasa 7 b

Geografia:
Temat: Transport lądowy, wodny i lotniczy w Polsce. Podręcznik str. 148 – 152;
– zrób notatkę w zeszycie (wymień dwa plusy i dwa minusy transportu: samochodowego, kolejowego, morskiego, śródlądowego i lotniczego);
– rozwiąż zadania w ćwiczeniach str. 92 – 94;
– dla pogłębienia tematu https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-transportu-na-swiecie/D4gf8WJUL
Wychowanie fizyczne:
Po krótkiej rozgrzewce, wykonaj 5 ćwiczeń po 20 powtórzeń wzmacniających: pośladki, nogi i brzuch.
Język polski:
Temat: Utrwalenie wiadomości o kategoriach znaczeniowych wyrazów.
– przypomnij sobie wiadomości z poprzednich lekcji;
– wykonaj zadanie 4 str. 118 oraz 6 str. 119.
Matematyka:
Temat: Rozwiązywanie równań.
– przypomnij sobie film:
https://www.youtube.com/watch?v=4KB2YLSV9gU
– przypomnij sobie informacje na str.:
https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/rozwiazywanie-rownan,oid,1816
– spróbuj wykonać w zeszycie przedmiotowym zadanie 5 str. 194.
Język angielski:
– dokończ zadania interaktywne na platformie;
– w formie zabawy powtórz i utrwal słownictwo z unitu 7: https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/english-class-a2/sets
Religia:
Jak przetrwać próbę wiary? (temat na dwie jednostki lekcyjne)
– obejrzyj do końca film „Wielki Mike” lektor PL-wideo w cda.
Biologia:
Temat: Higiena i choroby układu wydalniczego.
– przeanalizuj str. 157 – 160;
– w zeszycie wykonaj zadanie 1 str. 160;
– proponuję: https://www.youtube.com/watch?v=KGbXL_rmKWY
Muzyka:
– przeczytaj tekst „Scena operowa” str. 116;
– zapisz w zeszycie definicję opery i wymień, kto tworzy scenę operową;
– stwórz krzyżówkę muzyczną z hasłem pionowym – uwertura (wszystkie wyrazy zamieszczone w krzyżówce mają wiązać się z operą); pod krzyżówką zamieść podpowiedzi do krzyżówki, kolejno ponumerowane.

Klasa 7 c

Język angielski:
– workbook. Uzupełnij ćwiczenie 4 ze str. 68, jeśli masz jeszcze jakieś braki na tej stronie również je uzupełnij (Klucz zostanie przesłany rodzicom);
– wykonaj ćw. 1 i 2 ze str. 69, zdjęcie tych dwóch ćwiczeń lub ich treść proszę przesłać na maila nauczycielowi do dnia 30. III do godz. 16.00.
Język polski:
Temat: Street art, czyli sztuka ulicy. Cd.
– dokończ projekt graffiti, którego tematem będzie tytuł „Pokonać bariery”. Wasze prace chętnie zobaczę, możecie zrobić zdjęcie i wysłać pod adres aw@sp11katowice.pl
Wychowanie fizyczne:
– zestaw ćwiczeń: pompki (normalne lub na kolanach), brzuszki, przysiady, bieg w miejscu, pajacyki. Dowolna rozgrzewka przed zadaniem.
– przerwa między seriami wynosi: 50 sekund;
– pajacyki: 5 serie po 20;
– brzuszki: 5 serii po 9;
– przysiady: 5 serii po 9;
– bieg: 5 serii 30s ciągłego biegu.
Matematyka:
Temat: Rozwiązywanie równań.
– przypomnij sobie film:
https://www.youtube.com/watch?v=4KB2YLSV9gU
– przypomnij sobie informacje na stronie:
https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/rozwiazywanie-rownan,oid,1816
– spróbuj wykonać w zeszycie przedmiotowym zadanie 10 strona 195 oraz zadanie 12 strona 214 podręcznik.
Biologia:
Temat: Higiena i choroby układu wydalniczego.
– przeanalizuj strony 157 – 160. Zrób pisemnie do zeszytu zad. 1 str.160,
– proponuję: https://www.youtube.com/watch?v=KGbXL_rmKWY
Geografia:
Temat: Transport lądowy, wodny i lotniczy w Polsce.
podręcznik str. 148 – 152;
notatka w zeszycie:
– wymień dwa plusy i dwa minusy transportu: samochodowego, kolejowego, morskiego, śródlądowego i lotniczego;
– rozwiąż zadania w ćwiczeniach str. 92 – 94.
dla pogłębienia tematu https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-transportu-na-swiecie/D4gf8WJUL
Historia:
Temat: W zaborze pruskim i austriackim.
– przeczytaj rozdział na str. 126 – 129, przyjrzyj się wydarzeniom na osi czasu;
– napisz na czym polegała polityka władz pruskich wobec Polaków;
– zapamiętaj ważne pojęcia i postaci przedstawione w temacie;
– następnie wykonaj ćw. 2, 3 str. 129;
– w ramach podsumowania możesz obejrzeć prezentację „w zaborze pruskim i austriackim klasa VII” -youtube. com/watch?

Klasa 8 a

12.00 wejdź ma maila – zajęcia z wychowawcą on-line.
Chemia:
Temat: Powtórzenie wiadomości o węglowodorach nienasyconych.
– w zeszycie zrób zadania z podręcznika: str. 125 zadanie 1 i 2; str. 130 zadanie 1 i 2; oraz str. 133 zadanie 3 i 4;
– zobacz doświadczenie na stronie docwiczenia.pl wpisując kod: C85ZFJ;
– w zeszycie zapisz tytuł doświadczenia.
Język angielski I grupa:
Temat: Books. Słownictwo związane z książką.
– zapoznaj się ze słownictwem związanym z książką i wykonaj ćw.1, 3 i 6 na str. 97.
Język angielski II grupa:
– dokończ zlecone zadania.
Fizyka:
– Powtórzenie – drgania i fale.
– przeczytaj tekst z podręcznika str. 202 – 203 i rozwiąż w zeszycie test 1 ze str. 204 – 205.
Geografia:
Temat: Urbanizacja w Ameryce.
– https://epodreczniki.pl/a/urbanizacja-i-swiatowe-metropolie/D7nJ8MsAp
– podręcznik str. 126 – 131;
– notatka w zeszycie ma uwzględnić: definicję urbanizacji, czynniki decydujące o rozmieszczeniu ludności, rozwój miast i megalopolis, problemy wielkich miast.
Język polski:
Temat: Wyrazy rodzime i zapożyczone.
– odczytaj z podręcznika informacje na temat wyrazów zapożyczonych i ich poprawnego zapisu, str. 275, sporządź notatkę;
– wykonaj pisemnie zad. 1, 2 z podręcznika str. 275.
Matematyka:
Temat: Zdarzenia losowe.
– wykonaj zadania od 7 do 8 z dołączonej karty pracy z tego tematu. Osoby chętne mogą wykonać zadania od 9 do 13;
– wykonaj zadania z części matematycznej z bieżącego dnia przygotowującej do egzaminu ze strony: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/258-egzamin-osmoklasisty/971-e8-zadania-do-powtorki-przed-egzaminem.

Klasa 8 b

edb:
Doskonalimy bandażowanie głowy.
https://youtu.be/DOBSWriGbi4
Matematyka:
– zapisz w zeszycie z matematyki temat.
Temat: Zdarzenia losowe.
– wykonaj zadania 9 i 10 z dołączonej karty pracy z tego tematu.
(dla chętnych zadania 11 – 13)
– wykonaj zadania z części matematycznej z bieżącego dnia przygotowującej do egzaminu ze strony:
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/258-egzamin-osmoklasisty/971-e8-zadania-do-powtorki-przed-egzaminem
Zajęcia z wychowawcą:
– namów domowników do zagrania w planszówkę.
Historia:
Temat: Konflikty na Bliskim Wschodzie – podr. str. 132 – 136,
– odpowiedz pisemnie 1. Wymień konflikty w państwach Bliskiego Wschodu, 2. tekst źródłowy str. 133 zadanie 1 i 2. Termin wysłania zadania do 03.04.
Język polski:
Temat: Adam Mickiewicz, „Śmierć Pułkownika”. https://www.youtube.com/watch?v=EMlOJ9Z4gII
– zredaguj kilkuzdaniową notatkę na temat tego, kim była, z czego zasłynęła i w jakich okolicznościach zmarła Emilia Plater. Skorzystaj ze strony: https://dzieje.pl/postacie/emilia-plater-1806-1831;
– wymień 3 przykłady świadczące o tym, że tytułowy Pułkownik umiera jak znamienity dowódca;
– wymień 2 cechy tytułowego Pułkownika, każdą udowodnij przykładem;
– na czym polegało zdziwienie ludzi przybyłych, by pożegnać tytułowego Pułkownika?
– podaj innego bohatera lektury obowiązkowej, którego, tak jak tytułowego Pułkownika, można nazwać patriotą. Zapisz: imię i nazwisko lub pseudonim bohatera, tytuł utworu i autora, uzasadnienie.
Język angielski:
Temat: I’d like to recommend ‘Twilight’ Polecamy film lub książkę.
– zapoznaj się z modelem wypowiedzi pisemnej na str.101;
– zapoznaj się z przydatnymi zwrotami;
– wykonaj ćw.6 na ocenę, str. 101 i prześlij do środy 01.04. na mój adres mailowy:egutkowska@sp11katowice.pl
Wychowanie fizyczne:
Po krótkiej rozgrzewce wykonaj 5 ćwiczeń po 20 powtórzeń wzmacniających: pośladki, nogi i brzuch.

Klasa 8 c

Język angielski:
Temat: I’d like to recommend ‘Twilight’ Polecamy film lub książkę.
– zapoznaj się z modelem wypowiedzi pisemnej na str. 101;
– zapoznaj się z przydatnymi zwrotami;
– wykonaj ćw. 6 na ocenę, str. 101 i prześlij do wtorku 31 .03 na mój adres emailowy: egutkowska@sp11katowice.pl
Historia:
Temat: Konflikty na Bliskim Wschodzie.
– podręcznik str. 132 – 136,
– wymień konflikty w państwach Bliskiego Wschodu;
– tekst źródłowy str. 133 – odpowiedź pisemna do 3.04 na adres mailowy dc@sp11katowice.pl
Matematyka:
– zapisz w zeszycie z matematyki temat.
Temat: Zdarzenia losowe.
– wykonaj zadania od 9 i 10 z dołączonej karty pracy z tego tematu.
– wykonaj zadania z części matematycznej z bieżącego dnia przygotowującej do egzaminu ze strony:
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/258-egzamin-osmoklasisty/971-e8-zadania-do-powtorki-przed-egzaminem
Wychowanie fizyczne:
– korzystamy z internetu. Zobacz, jak wygląda podstawowy krok poloneza.
– włącz dowolną muzykę i wykonaj ćwiczenia minimum 15 minut w rytm wybranej muzyki.
– spróbuj wykonać podstawowy krok poloneza korzystając z internetu.
Na koniec ćwiczenia rozciągające.
Język polski:
Temat: Wyrazy rodzime i zapożyczone.
– odczytaj z podręcznika informacje na temat wyrazów zapożyczonych i ich poprawnego zapisu, str. 275, sporządź notatkę;
– wykonaj pisemnie zad. 1, 2 z podręcznika str. 275.
Chemia:
Temat: Związki węgla z wodorem – podsumowanie.
– wejdź na stronę docwiczenia.pl , wpisz kod: C8HESF i zrób test (zadanie 10 i 11 w teście tylko dla chętnych);
Test najlepiej wydrukować (2 strony) i wkleić do zeszytu, można też zapisać w zeszycie tylko odpowiedzi.
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 30 „Czy ksiądz jest ważniejszy od ministranta? Apostolstwo świeckich” i odpowiedz w zeszycie na pytania: Czym jest misja królewska, kapłańska i prorocka oraz Jak możesz troszczyć się o zbawienie innych?

Skip to content