zadania na piątek 20 marca

Klasa 1 a 
Matematyka:
– podręcznik: zad, 1, 2, 3, 4 str. 29;
– ćwiczenia: zad. 1, 2,3 str. 26.
Język polski:
– podręcznik: str. 29 (przeczytaj tekst);
– ćwiczenia: zad. 1, 2 str. 29;
– kaligrafia: zad. 5, 6 str. 53.
Język angielski:
– zeszyt ćwiczeń str. 81.
Religia:
– temat 37 w zeszycie ćwiczeń, naucz się na pamięć modlitwy Akt żalu czyli Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości, bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu.


Klasa 1 b 
Edukacja polonistyczno –przyrodnicza:
– wpisz do zeszytu nazwy znanych Ci 3 ssaków i 3 ptaków.
– ćwiczenia matematyka str. 26.


Klasa 1 c
Edukacja polonistyczno- społeczna:
– zeszyt do kaligrafii- str. 56-57.
Edukacja matematyczno-przyrodnicza:
– wykonaj działania w zakresie dodawania i odejmowania do 20. https://www.matzoo.pl/klasa1/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-20_3_14
Język angielski:
– zeszyt ćwiczeń zad.1 str. 81;
– praca na platformie Bugs Team 1 Student’s Practice Kit.
Religia:
– przepraszamy rodziców, rodzeństwo, kolegów – wykonaj do tego tematu ćwiczenia i zobacz wersję elektroniczną.

Klasa 2 a 
Edukacja polonistyczna:
– w zeszycie napisz odpowiedź na pytanie 3/31;
Edukacja matematyczna:
– przeczytaj komiks ,,Lekarstwo na nudę” – podręcznik str.30-31.
– ćwiczenia matematyczne LICZĘ- str.56-57
Religia:
– temat 34 Wielki Piątek – Pan Jezus umiera na krzyżu z miłości: str. 70 -71.


Klasa 2 b
Edukacja polonistyczna:
– ćwiczenia polonistyczno – społeczne str. 79; zad. 3 wyrazy z zad. 1 (tych, których jeszcze nie ma) wpisz do odpowiednich kategorii słowniczka ortograficznego
– zad.4 – opisz wygląd dziewczynki konstruując zdania poprawne gramatycznie i ortograficznie;
Edukacja matematyczna:
– ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze str. 75.


Klasa 3 a 
Edukacja matematyczna:
Temat: Wprowadzenie dodawania pisemnego.
– obejrzyj film ze strony https://www.youtube.com/watch?v=2rkZnl0XGyQ
– przeczytaj informację z wykrzyknikiem w podręczniku str. 26;
– spróbuj wykonać w zeszycie pod tematem ćw. 5 str. 26 z podręcznika.Jeśli nie rozumiesz, to poproś dorosłych o pomoc.
Edukacja przyrodnicza:
Górskie parki narodowe
– przeczytaj tekst w podręczniku str. 24-25;
– wykonaj zadanie w ćwiczeniach str. 22 ćw. 1.
Edukacja polonistyczna:
Jak pracuje nasz mózg?
– przeczytaj tekst informacyjny w podręczniku str. 27;
– wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 40-41, 43.
Edukacja informatyczna:
– wykonaj kolejne zadania na stronie https://studio.code.org/join.


Klasa 3 b 
Edukacja polonistyczna:
– wykonaj zadania z zakresu stosowania znaków interpunkcyjnych w ćwiczeniach z j. polskiego na str. 50/51 oraz zadania z ćwiczeń „Piszę” str. 61. Temat w zeszycie do polskiego: Ćwiczenia pisowni znaków interpunkcyjnych.
Edukacja matematyczna:
– rozwiąż zadania związane z obliczeniami pieniężnymi w „Liczę” na str.53;
– w zeszycie do matematyki, bez nowego tematu lekcji rozwiąż zadania Grażyny 2,3 z podręcznika do matematyki str.30.
Edukacja przyrodnicza:
– sprawdź swoje wiadomości o parkach narodowych i wykonaj zadania w ćwiczeniach do matematyki na str. 90.
Edukacja informatyczna:
– proszę rozwiązywać kolejne zadania na stronie https://studio.code.org/join.


Klasa 4 a 
Informatyka II grupa:
– odczytaj z podręcznika „Lubię to” str. 98-99;
– wykonaj zadanie „Oko w oko z monitorem”, sformatowane zadanie zapisz na pendrivie jako dokument Word – las_formatowanie.
Dla chętnych uczniów – zadanie str. 99 (Dla zainteresowanych).
Matematyka:
– wykonaj ćwiczenie 1, 2, 3 str. 92 oraz 4 i 5 str. 93 (ćwiczenia).
Język polski:
Temat: Powtórzenie wiadomości.
– dokończ notatkę z poprzednie lekcji;
– sprawdź, czy uważnie przepisałeś i w razie potrzeby popraw błędy;
– powtórz cechy baśni. Spróbuj rozpoznać je w baśniach, które poznałeś.
Wychowanie fizyczne:
– dokończ prace na temat podstawowych przepisów z koszykówki i siatkówki (może być wydruk z Internetu – główne zasady gry).
– wykonaj ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzucha i gibkości,(brzuszki i rozciąganie się).
Przyroda:
Temat: Jak radzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach? cd.
– dokończ zadania z poprzedniej lekcji.
Technika:
– naucz się znaków drogowych: ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych zamieszczonych w podręczniku, str. od 37-40.


Klasa 4 b
Język angielski:
Czas Present Simple – przeczytaj tabelkę gramatyczną ze strony.
Przepisz do zeszytu:
Czasu Simple Present używamy:
– mówiąc o czynnościach typowych, rutynowych, powtarzających się.
– opisując cechy i stany ludzi i przedmiotów.
– opisując rzeczy, które zawsze są prawdziwe; zjawiska:
– opisując czynności dziejące się przez dłuższy czas:
– używamy do opisywania, streszczania filmów, książek, itp.
Przepisz do zeszytu:
ZDANIE TWIERDZĄCE (odmiana przez osoby)
I like apples
You like apples
He / She / It likes apples – W 3 osobie do czasownika dodajemy końcówkę s np. LIKE – LIKES lub -IES np. STUDY – STUDIES lub -ES np. WATCH – WATCHES
We like apples
You like apples
They like apples
ZDANIE PYTAJĄCE:
Do I like apples?
Do you like apples?
Does he / she / it like apples? – W 3 osobie zamiast DO wstawiamy DOES ale czasownik wraca do formy podstawowej tu –> LIKES — wraca do LIKE
Do we like apples?
Do you like apples?
Do they like apples?
ZDANIE PRZECZĄCE
I don’t like apples
You don’t like apples
He / She / It doesn’t like apples – W 3 osobie wystepuje DOESN”T – skrót od DOES NOT
We don’t like apples
You don’t like apples
They don’t like apples
– zrób ćw. 4 ze str. 75 – z książki (nagranie 2.21) oraz 4 ze str. 72 z ćwiczeń używając kodu QR.
Technika:
– naucz się znaków drogowych : ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych zamieszczonych w podręczniku str. od 37-40.
Język polski:
Temat: Zdania i równoważniki zdań.
– odszukaj w zeszycie „składniowy pejzaż” – podział ze względu na budowę wypowiedzi. Przypomnij sobie najważniejsze informacje.
– wykonaj zadanie 1, 2 i 3 ze str. 32 w zeszycie ćwiczeń Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Zeszyt ćwiczeń.
Religia:
Dziedziniec Piłata – przed sądem.
– przeczytaj wiadomości z podręcznika oraz wykonaj ćwiczenia.
Matematyka:
Temat: Powtórzenie wiadomości. Cz.2
– wykonaj zadania ze str. 62,63,64.


Klasa 5 a
Informatyka:
– dokończ album fotograficzny, z formatowaniem tła i kształtów oraz zdjęć, wstawianiem dodatkowych elementów graficznych. W razie trudności podręcznik str. od 71-78
Matematyka:
– rozwiąż zadania z karty pracy – figury na płaszczyźnie.
Geografia:
Temat: Pogoda i klimat.
– przeczytaj lekcję w podręczniku i pisemnie odpowiedz na pytania 1,2,3 str. 107.
Muzyka:
– przeczytaj opowiadanie nt. muzyki ludowej str.107-109. Posłuchaj utworu „Krakowiaczek jeden” i naucz się tekstu. W zeszycie opisz taniec krakowiak, wyjaśnij pojęcie kapela i wypisz instrumenty ludowe. Poćwicz poznane do tej pory utwory na flet: refren piosenki Mały kanon, Pojedziemy na łów i gamę C- dur
Język polski:
– w zeszycie lektur napisz najważniejsze informacje o autorze. Możesz skorzystać z dowolnych źródeł. W podręczniku znajdziesz informacje na ten temat na str. 57.
– wskaż czas i miejsce akcji utworu.
– wykonaj zadanie 7 str. 58 podręcznik pomarańczowy.
– wypisz bohaterów – kto jest głównym bohaterem lektury?
Religia:
Temat 46. Wizerunek mistrza – św. Weronika.
– przeczytaj tekst z podręcznika i wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń.


Klasa 5 b 
Religia:
Wizerunek mistrza – św. Weronika.
– przeczytaj informacje z podręcznika oraz wykonaj ćwiczenia.
Język polski:
Charakterystyka Ani z Zielonego Wzgórza.
Język angielski Gr. I:
– czasowniki nieregularne z listy https://maturazangielskiego.net/czasowniki-niereg.pdf (od latać do trzymać). Powtórz słownictwo z podręcznika str. 78 (other words)
Matematyka:
– przeczytaj ponownie tekst ze str. 142 i 143 oraz zrób zadania 5, 6, 7 ze str. 144 oraz zadanie 8 ze str. 145.


Klasa 5 c 
Język angielski:
Topic: Past Simple z czasownikami regularnymi i nieregularnymi. Ćwiczenia.
– wykonaj do zeszytu zadanie 6/85.
– wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń: 1,2,3,4,5,6/83. Klucz do zadań zostanie udostępniony rodzicom w przyszłym tygodniu.
Język polski:
– dokończ opowiadanie twórcze (zadanie z poprzedniej lekcji).
Religia:
Temat 28 – Przeczytaj tekst z podręcznika oraz wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń z tego tematu.
Matematyka:
Uczniowie w dniach 16 – 20 marca 2020 przygotowują się do sprawdzianu FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE. Rozwiązują zadania z karty pracy – figury na płaszczyźnie, którą otrzymali na lekcji matematyki. Sprawdzian z tego działu będzie w pierwszym dniu powrotu do szkoły.
Wychowanie fizyczne:
– przez cały tydzień wykonuj systematycznie ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzucha i gibkości, które można realizować w warunkach domowych (brzuszki i rozciąganie się).


Klasa 5 d
Technika:
– wykonaj ozdobę wielkanocną wg własnego pomysłu. Dotyczy osób, które jeszcze jej nie oddały lub otrzymały za nią ocenę niedostateczną.
Geografia:
Temat: Pogoda i klimat.
– przeczytaj lekcję w podręczniku i pisemnie odpowiedz na pytania 1,2,3 str. 107.
Język angielski:
– czasowniki nieregularne z listy https://maturazangielskiego.net/czasowniki-niereg.pdf (od latać do trzymać);
– powtórz słownictwo z podręcznika str. 78 (other words).
Religia:
– przeczytaj z podręcznika do religii dla klasy 5 temat 47: Tomasz – lekcja wiary. Uzupełnij karty pracy temat 47: Tomasz – lekcja wiary.
Język polski:
(Podręcznik do literatury i kultury).
– przeczytaj tekst zamieszczony na str. 175-177 „Orfeusz i Eurydyka” oraz wykonaj zadania 2,3,6,10.
Historia:
– wykonaj w zeszycie przedmiotowym ćwiczenie 1,2,3 z podręcznika str. 118. Dla chętnych można odpowiedzieć na pytanie 4 ze str. 118.


Klasa 6 a 
Język angielski:
Topic: In the future. Jaki będzie świat w przyszłości.
– wysłuchaj dialogu, śledząc tekst w książce str.80 (JE6_19_CD2 – https://drive.google.com/open?id=1AETaWRrTMEks2wGPpQZ7VZGvaWGJfHiu)
Zad.2/80 do zeszytu
– przepisz i nauczy się zwrotów: I think… – myślę, uważam, że…, I believe – wierzę, że…, I’m sure – jestem pewien, że…, I hope – mam nadzieję…
– wykonaj w zeszycie zad.6/81 z podręcznika.
– wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń zad. 1,2,3,4/60-61
Proszę aby dzieci wykonały zadania z kart pracy online do 23 marca.
Religia:
– naucz się nazw 14 stacji Drogi Krzyżowej (ze skarbca komunijnego lub z internetu) do zaliczenia na ocenę oraz, jak odmawia się Koronkę do Bożego Miłosierdzia (strona 189 w podręczniku – żółta ramka lub z internetu).
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzucha i gibkości (brzuszki i rozciąganie się). Dodatkowo dla chętnych zestaw ćwiczeń na każdy dzień przerwy od szkoły i wyjść z domu: https://youtu.be/z5TgKn8tgas
Język polski:
– naucz się na pamięć wiersza Juliusza Słowackiego „W pamiętniku Zofii Bobrówny” str. 113.
Matematyka:
Temat: Obliczenia procentowe.
– rozwiąż zadnia z podręcznika str. 154 oraz zadania 1,2,3 str.155.
– zobacz filmik ze str. https://www.youtube.com/watch?v=Quue9x2E88c oraz wykonaj zadania na stronie
https://www.matzoo.pl/klasa6/procent-z-danej-liczby-poziom-latwy_29_121
https://www.matzoo.pl/klasa6/procent-z-danej-liczby-poziom-sredni_29_122
https://www.matzoo.pl/klasa6/procent-z-danej-liczby-poziom-zaawansowany_29_123
Informatyka:
– dokończ grę w Programie Scratch. Instrukcja w podręczniku str. od 64 do 71. Dla osób chętnych i tych, którzy chcą poprawić oceny: jedno z ćwiczeń str. 72.


Klasa 6 b 
Geografia:
Temat: Energetyka w Europie.
– wykonaj w zeszycie na ocenę: wymień źródła energii elektrycznej, podaj po dwa plusy i dwa minusy elektrowni: cieplnej, wodnej, geotermalnej, wiatrowej, słonecznej i jądrowej.
Język angielski:
– w dalszym ciągu ucz się czasowników nieregularnych.(Po powrocie do szkoły będzie kartkówka z II części i poprawa dla tych, którzy otrzymali słabszą ocenę z I części)
Matematyka:
– wykonaj zad. 86 i 89 str. w 249 podręczniku.


Klasa 6 c 
Matematyka:
Temat: Powtórzenie wiadomości.
– wykonaj zadania na str. 175, przydatne linki
http://www.math.edu.pl/dzialania-na-liczbach-calkowitych
https://szaloneliczby.pl/dzialania-na-liczbach-ujemnych/
https://epodreczniki.pl/a/dzialania-na-liczbach-calkowitych/DWg7pQJGE
Religia:

Msza Święta – uobecnienie Ofiary krzyżowej
– przeczytaj informacje z podręcznika oraz wykonaj ćwiczenia.
Język angielski:
TOPIC: Science fiction. O czym pisał Jules Verne.
– posłuchaj nagrania (JE6_16_CD2 – https://drive.google.com/file/d/1wxYHZMxy0svezJUWkaDk1E9bYXXSNpoe/view?usp=sharing)
śledząc tekst w podręczniku – str. 78. Następnie przeczytaj na głos.
– wypisz nowe słownictwo w zeszycie i naucz się:
be born – urodzić się, describe – opisywać, submarine – okręt podwodny, giant – ogromny, squid – kalmar, go down – schodzić, discover – odkryć, ape-man – małpa człekokształtna, strange creatures – dziwne stworzenia, alien – kosmita
– wysłuchaj nagrania (JE_18_CD2 –
https://drive.google.com/open?id=1ti3F5x1kuzlEY7AfUa6XBlCqTmUUxAXA) a następnie wykonać
zadanie online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSellzdRajMuXiG_wzv0CJCAvXYMbJbOJI4o6imJ0pJtQUD0
0w/viewform?usp=sf_link
– zad.2,3/78 oraz 6,7/79 z podręcznika do zeszytu.
– wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 1,2,3,4,7/58-58.
Język polski:
Temat: Powtarzamy wiadomości o wypowiedzeniach cd.
– wykonaj w zeszycie ćwiczenie 4 str. 118 oraz ćw. 5 str. 119 Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia.
Muzyka:
– przeczytaj opowiadanie nt. instrumentów dętych str. 120. W zeszycie podziel instrumenty dęte na 3 grupy (drewniane, blaszane, miechowe) i wypisz przykładowe instrumenty (jeden, wybrany instrument z każdej grupy opisać). W miarę możliwości posłuchaj brzmień wypisanych instrumentów.
– poćwicz poznane do tej pory utwory na flet.


Klasa 7 a
Język angielski gr.1:
– przeczytaj ze zrozumieniem dialog na str. 74 – wypisz niezrozumiałe dla Ciebie słowa lub zwroty, znajdź ich znaczenie w słowniku, zapisz do zeszytu.
Chemia:
– przeczytaj z podręcznika ze str.135 „Jak utworzyć nazwę związku chemicznego na podstawie jego wzoru sumarycznego” oraz wykonaj zadania 5 i 7 str. 136. Zadania proszę zrobić w zeszycie.
Fizyka:
– Pierwsza zasada dynamiki Newtona. (przeczytaj z podręcznika str. 164-168).
– napisz co to jest bezwładność?
– przepisz pierwszą zasadę dynamiki Newtona zwaną zasadą bezwładności. (str. 168).
Język polski:
Temat: A dziś… Mocium, panie… recenzja spektaklu.
– napisz recenzję obejrzanego spektaklu teatralnego https://youtu.be/Mahn6OHuMaA. Wykorzystaj informacje zamieszczone w podręczniku na str. 99. Pracę zapisz w programie Microsoft Word i wyślij pod adres aw@sp11katowice.pl. Termin: do 25 marca 2020 r.
Geografia:
Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: Rolnictwo i przemysł Polski.
– uzupełnij w zeszycie ćwiczeń zadania ze str. 88-91.
– uzupełnij również inne brakujące zadania z tego rozdziału (od str. 78).
Religia:
Patrz środa 18.03.2020.


Klasa 7 b
Geografia:
Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: Rolnictwo i przemysł Polski.
– uzupełnij w zeszycie ćwiczeń zadania ze str. 88-91;
– uzupełnij również inne brakujące zadania z tego rozdziału (od str. 78)
Wychowanie fizyczne:
– jak wcześniej.
Język polski:
Temat: O magii, która tkwi w słowach.
– przeczytaj informacje „O rozmówcach”- na marginesie, str. 164;
– zapoznaj się z tekstem „Nasz język – łączy czy dzieli? ( rozmowa z Jerzym Bralczykiem), str. 164-166;
– odczytaj „Mam pojęcie”, str. 166;
– wykonaj pisemnie zadanie 9, str. 166.
Matematyka:
– ze str. 190 wykonaj dział SPRAWDŹ CZY UMIESZ; zadania 1,2, 3 i 4.
Język angielski:
– jak wcześniej.
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 28. Kiedyś spotkam się z chorobą i niedołężnością;
– zrób notatkę w zeszycie.
Biologia:
Temat: Podsumowanie wiadomości.
Do tematu proponuję film https://www.youtube.com/watch?v=5gSMcmzQYys
– przeczytaj stronę 149.
Muzyka:
– przeczytaj opowiadanie nt. Stanisława Moniuszki str. 118. W zeszycie, w punktach, wypisz najistotniejsze fakty z życia i twórczości kompozytora. Posłuchaj utworu „Prząśniczka” i przyswój tekst. Poćwicz poznane do tej pory utwory na flet, szczególnie, „Hej, Zuzanno”.


Klasa 7 c
Język angielski:
– 5-10 minutowe przypomnienie wszystkich nieregularnych czasowników podręcznik str. 135.
– następnie przejdź do powtórzenia ćwiczeń z czasów Simple Past i Past Continuous
poprzez wykonywanie ćwiczeń online na stronie:
http://www.focus.olsztyn.pl/past-simple-past-continuous-%C4%87wiczenia.html z możliwością sprawdzenia siebie
Kolejne 2 zadania 3 i 4 w ćwiczeniach str. 68
Język polski:
Temat: Czy Santiago naprawdę zwyciężył?
– napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoje zdanie na temat: Czy Santiago naprawdę zwyciężył? Wykorzystaj informacje zamieszczone w podręczniku na str. 217. Pracę zapisz w programie Microsoft Word i wyślij pod adres aw@sp11katowice.pl. Termin: do 25 marca 2020 r.
Wychowanie fizyczne:
– stwórz pracę na temat podstawowych przepisów z koszykówki i siatkówki (może być wydruk z Internetu – główne zasady gry). Ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzucha i gibkości (brzuszki i rozciąganie się). Dodatkowo dla chętnych zestaw ćwiczeń na każdy dzień przerwy od szkoły i wyjść z domu:
https://youtu.be/z5TgKn8tgas
Matematyka:
– ze str. 190 wykonaj dział SPRAWDŹ CZY UMIESZ; zadania 1,2, 3 i 4.
Biologia:
Temat: Podsumowanie wiadomości.
Do tematu proponuję film https://www.youtube.com/watch?v=5gSMcmzQYys
– przeczytaj str. 149.
Geografia:
Temat: Powtórzenie wiadomości z działu: Rolnictwo i przemysł Polski
– uzupełnij w zeszycie ćwiczeń zadania ze str. 88-91.
– uzupełnij również inne brakujące zadania z tego rozdziału (od strony 78).
Historia:
– zapamiętaj znaczenie terminów: rewolucja moralna, biali, czerwoni, dyktator, branka, państwo podziemne, wojna partyzancka.
– wykonaj w zeszycie ćwiczenia 1 i 3 ze str. 121 w podręczniku.

Skip to content