zadania na czwartek 26 marca

Klasa 1 a 

Religia:
– naucz się na pamięć Akt wiary czyli Wierzę w Ciebie Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może.
Edukacja polonistyczno – społeczna:
– ćwiczenia str. 33 zad. 1, 2;
– zeszyt w linie: napisz po dwie linijki litery r, R i zrób dowolny rysunek, którego nazwa rozpoczyna się literą r;
– kaligrafia: str. 58.
Edukacja matematyczna:
– podręcznik: str.32
– ćwiczenia: str. 30 zad. 1, 2.
Edukacja informatyczna:
– wykonaj zadania na code.org (cd).

Klasa 1 b 

Edukacja informatyczna:
– zaloguj się na stronę code.org i rozwiązuj kolejne zadania;
Edukacja matematyczna:
– uzupełnij ćwiczenia str. 34; ułóż w zeszycie dowolne zadanie tekstowe i je rozwiąż.
Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj z dorosłym lub samodzielnie opowiadanie „Lot balonem” str.33; wyszukaj w Internecie zabytki Polski.
Religia:
– Radośnie witamy Jezusa Króla – Niedziela Palmowa.

Klasa 1 c

Edukacja informatyczna:
– wykonaj zadania z podstaw programowania pracując na platformie https://studio.code.org/users/sign_in .
Edukacja matematyczna:
– orientacja przestrzenna- wykonaj ćwiczenia ze str. 32, 33.
Edukacja polonistyczno-społeczna:
– zapisz w zeszycie imiona swoich bliskich, zwróć uwagę, żeby było ich więcej niż 5, ale mniej niż 8, pamiętaj o dużych literach na początku;
– posłuchaj „Bajki o drzewie”, zapisz w zeszycie pory roku, o których mowa w słuchowisku w kolejności takiej samej jak w bajce.
https://ninateka.pl/film/bajka-o-drzewie-eliza-piotrowska
Wychowanie- fizyczne:
– przebierz się w wygodny strój, jeżeli masz taką możliwość wykonaj ćwiczenia w parach, które znasz z zajęć: 10 brzuszków z możliwością podporu, 10 unoszeń nóg w pozycji leżącej, „łapki” w pozycji deski przez 30 sekund; serie ćwiczeń należy powtórzyć dwukrotnie, jako podpowiedź możesz skorzystać z poniższego filmiku.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=rx6tun8RvG8&feature=emb_logo

Klasa 2 a 

Religia:
– uzupełnij w podręczniku temat 35 od str. 72 do str. 73;
– zobacz wersję elektroniczną podręcznika-temat 35;
– zaśpiewaj ulubione piosenki religijne.
Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj opowiadanie ,,Pesteczka” z podręcznika do polskiego z podziałem na role;
– wykonaj zadania w ćwiczeniach do polskiego str. 64-65.
Edukacja matematyczna:
– liczymy w zakresie 100 – podręcznik do matematyki ze str.39 – zadania 2-4 w zeszycie.

Klasa 2 b

Edukacja polonistyczna:
– zeszyt – wypisz z przeczytanego tekstu po 5 rzeczowników (Kto? Co?), czasowników (Co robi? Co się z nim dzieje?), przymiotników (Jaki? Jaka? Jakie?);
– ćwiczenia polonistyczno – społeczne str. 65 wykonaj zad. 2, 3 bez polecenia z kwadratem;
– słowniczek ortograficzny – wpisz 6 wyrazów, których pisownię należy zapamiętać do kategorii „h”;
Edukacja matematyczna:
– ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze str. 38 wykonaj zad. 1 (64 – 24 = …. 64- 20 =….);
– ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze str. 38 wykonaj zad. 2, 3.
Edukacja plastyczna – dla chętnych uczniów
– wykonaj ilustrację do wybranego, odkodowanego (w poniedziałek 23.03.) na j. polskim hasła (format A-4, farby plakatowe, jeżeli uczeń ich nie posiada w domu, wybiera inną technikę -nie rekomenduję kredek ołówkowych);
Edukacja informatyczna:
– uruchom program Squla, wybierz Komputerowe ABC, a następnie Wstęp do programowania, wykonaj zadania z działu Porządkowanie;
Język angielski:
Przez cały okres nieobecności uczniowie powtarzają i utrwalają przerobiony materiał korzystając z platformy edukacyjnej Bugs Team 2 Student’s Practice Kit:
– słuchaj i śpiewaj poznane piosenki;
– oglądaj historyjki;
– utrwalaj słownictwo i struktury gramatyczne grając w gry edukacyjne;
– dodatkowo (ale obowiązkowo) karta pracy Unit 4 Worksheet Standard (tylko str. 1)
Edukacja zdrowotna:
– poćwicz z mamą lub tatą, wykonaj ćwiczenia pokazane na filmie https://youtu.be/FacAJxiIzh4.

Klasa 3 a

Edukacja matematyczna:
Dodawanie i odejmowanie pisemne
– wykonaj zadania w ćwiczeniach dodatkowych str. 51 ćw. 2, 3.
Edukacja polonistyczna:
Temat: Znaki interpunkcyjne.
– wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 51 ćw. 4;
– zapisz temat w zeszycie;
– pod tematem wymień, co znajduje się w twoim biurku lub innej szafce w domu, zachowaj formę zdania.
Język angielski:
– wykonaj załączoną kartę pracy Unit 4 Worksheet Standard – tylko str. 1.
Religia:
Mój czynny i świadomy udział we Mszy Świętej. Uzupełnienie wiadomości z katechizmu pamięciowego wymagane do przystąpienia do I Komunii Świętej będzie ustalone i podane do informacji po powrocie do szkoły.
Edukacja ruchowa:
Rozluźnianie
– wykonaj 3 serie ćwiczeń ze strony
https://fittykid.com/2020/03/13/rozluznienie/
Jeżeli nie masz takiej możliwości wymyśl własne ćwiczenia.

Klasa 3 b

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj wiersz „Marzenia” z podręcznika str. 35 i wykonaj zadania z ćwiczeń str. 60 oraz 4 ze str. 61;
– napisz list, w którym opiszesz swoje własne marzenie, zwróć uwagę na poprawną pisownię zwrotów grzecznościowych – ćwiczenie zadanie 5 str. 61;
– wykonaj zadanie 1,3 str. 62 w „Piszę”;
Edukacja matematyczna:
– rozwiąż zadania na porównywanie różnicowe –ćwiczenia do matematyki zadanie 1 str. 37, „Liczę” str. 54;
Język angielski:
– wykonaj załączoną kartę pracy Unit 4 Worksheet Standard str. 1– (wysłane mailem).

Klasa 4 a 

Język angielski I grupa:
Temat: I can’t sing.
– sprawdź, czy masz odrobione str.70-71 w zeszycie ćwiczeń. Jeśli nie, to uzupełnij wszystkie zadania ze zrozumieniem, oprócz ćw.9.
Język polski:
Temat: Zdania i równoważniki zdań.
– przeczytaj informacje na temat zdań i równoważników zdań ze strony 131 (zielony podręcznik);
– przepisz do zeszytu wiadomości z tabelki;
– przepisz wypowiedzenia z ćwiczenia 2 i pod każdym dopisz zdanie z osobową formą czasownika na wzór: Spotkanie księcia z królem. Król spotkał się z królem.
– dla chętnych zad.5 str. 131 ( zielony podręcznik).
Przyroda:
Temat: Uzależnienia są groźne.
– przeczytaj strona 130 – 134;
– zrób ćwiczenia: 1 str. 81; ćw. 3,4 str. 82;
Historia:
Temat: Jan Zamojski- druga osoba po królu.
– przeczytaj w podręczniku rozdział 1 str. 76 -79;
– przyjrzyj się datom na osi czasu i zapamiętaj;
– zapamiętaj pojęcia; szlachta, kanclerz, Carstwo Rosyjskie, hetman;
– wypisz jakie urzędy pełnił Jan Zamojski i jakie były jego zasługi dla Rzeczpospolitej;
– polecam filmik Hetman Wielki Koronny Jan Zamoyski na https://www.yuotube.com>watch.
Matematyka:
Temat: Mapa i plan.
– rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 99 i zadanie 8, 9 i 10 str. 100.

Klasa 4 b 

Wychowanie fizyczne:
Zestaw ćwiczeń: pompki (normalne lub na kolanach), brzuszki, przysiady, bieg w miejscu, pajacyki. Dowolna rozgrzewka przed zadaniem.
Przerwa między seriami wynosi: 60 sekund.
– pompki: 5 serii po 7;
– pajacyki: 5 serii po 20;
– brzuszki: 5 serii po 9;
– przysiady: 5 serii po 9;
– bieg: 5 serii po 30s ciągłego biegu;
Matematyka:
Temat: Porównywanie niektórych ułamków.
– zapoznaj się z tekstem w podręczniku ze str. 74 i 75 lub obejrzyj film
https://www.youtube.com/watch?v=8KbImtB_Bz4 (tylko do 8:34 trwania filmu);
– spróbuj zrobić notatkę;
– rozwiąż zadania 1 i 3 ze str. 75, dla chętnych zadanie 5 ze str. 76.
– przyślij zdjęcie rozwiązanych zadań w zeszycie na mój adres mailowy;
– możesz poćwiczyć na stronie https://www.matzoo.pl/klasa4/porownywanie-ulamkow-o-tych-samych-mianownikach_21_94, https://www.matzoo.pl/klasa4/porownywanie-ulamkow-o-tych-samych-licznikach_21_95
Historia:
Temat: Jan Zamojski- druga osoba po królu.
– przeczytaj w podr. rozdział 1 str. 76-79,- przyjrzyj się datą na osi czasu i zapamiętaj,
– zapamiętaj pojęcia; szlachta, kanclerz, Carstwo Rosyjskie, hetman,
– wypisz jakie urzędy pełnił Jan Zamojski i jakie były jego zasługi dla Rzeczpospolitej,
– polecam filmik Hetman Wielki Koronny Jan Zamoyski na https://www.yuotube.com>watch.
Język polski:
Temat: Pewna bardzo stara hiena… Opowiadanie ortograficzne.
Zadanie:
– dopisz ciąg dalszy opowiadania, które pomoże ci zapamiętać pisownię na stępujących wyrazów: juhas, chwila, honor, pochwała, hotel, tchórz, horoskop, pchła, huczy. Wykorzystaj je w krótkim opowiadaniu. Rozpocznij je w następujący sposób:
Pewna bardzo stara hiena postanowiła wyjechać na zasłużone wakacje. W biurze podróży wybrała Zakopane. Jak się można domyślić, spotkała tam na hali bardzo pracowitego….
Godzina wychowawcza:
– posprzątaj swój pokój w ramach pomocy w domu.

Klasa 5 a 

Wychowanie fizyczne:
– skorzystaj z internetu i zobacz jak wygląda podstawowy krok do poloneza;
– po rozgrzewce 15 minutowej spróbuj wykonać kroki poloneza;
– jeżeli ktoś nie ma możliwości zaobserwowania kroków poloneza – zabawa przy muzyce.
Historia:
Temat: Podsumowanie wiadomości
– wykonaj w zeszycie zad 1, 2, 3, 4, str. 158.
Technika:
Temat: Szkice techniczne.
– wykonaj ćwiczenia od 5 do 7 z tego tematu.
Plastyka:
Temat: Kompozycja otwarta i zamknięta.
– zrób w zeszycie krótką notatkę i rysunek wybranej lub własnej kompozycji (str. 50-51).
Język angielski gr.1:
– naucz się czasowników nieregularnych z listy https://maturazangielskiego.net/czasowniki-niereg.pdf (od biegać do mówić).
– napisz w zeszycie 6 zdań w czasie Past Simple (2 twierdzące, 2 pytające wraz z krótkimi odpowiedziami, 2 przeczące) z użyciem dowolnych czasowników regularnych.
Język angielski gr.2:
Topic: Czas Past Simple. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.
– przypomnij sobie wiadomości dotyczących czasu Past Simple. Jeśli ktoś będzie potrzebował dodatkowych materiałów/wyjaśnienia proszę o informację na maila (akuc@sp11katowice.pl);
– powtarzaj czasowniki nieregularne (jeśli ktoś zgubił listę proszę o informację, wyśle mailem).
– wykonaj zad. 7 i 8/85 do zeszytu.
– wykonaj do piątku (27 marca) zadanie online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHxSpe9XlMGroyGcuqyDR34dD5D7BvwCmq2rSQ3XTdDEaQHA/viewform?usp=sf_link
Język polski:
– dokończ opowiadanie twórcze.

Klasa 5 b 

Język polski:
Temat: „Wiedzieli już Rzymianie, co to jest zdanie”. Powtórzenie wiadomości o wypowiedzeniach.
– przypomnij sobie co to jest wypowiedzenie (niebieski podręcznik str. 102);
– wykonaj pisemnie w zeszycie zadania: 1, 2, 3, 5 str. 100-101.
Język angielski gr. I:
– naucz się czasowników nieregularnych z listy https://maturazangielskiego.net/czasowniki-niereg.pdf (od biegać do mówić);
– napisz w zeszycie 6 zdań w czasie Past Simple (2 twierdzące, 2 pytające wraz z krótkimi odpowiedziami, 2 przeczące) z użyciem dowolnych czasowników regularnych.
Informatyka gr. I, II:
– zapoznaj się z tekstem na stronach 80-85;
– przygotuj prezentację na temat zasad zdrowego stylu życia według wskazówek z podręcznika. Wstaw zdjęcia, zastosuj przejścia między slajdami, wstaw tekst WordArt i dodaj animacje do napisów i zdjęć. Dla chętnych ćw. 2 lub 3 str. 86.
Plastyka:
Temat: Kompozycja otwarta i zamknięta.
– zrób w zeszycie krótką notatkę i rysunek wybranej lub własnej kompozycji str. 50-51.
Historia:
Temat: Podsumowanie wiadomości.
– wykonaj zadania 1, 2, 3, 4 str. 158.

Klasa 5 c 

Matematyka:
Temat: Różne sposoby zapisywania długości.
– zapisz temat w zeszycie przedmiotowym;
– obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=Vf6WAYZtrSE
– wykonaj w zeszycie zadanie 1 ze str. 149 oraz zadanie 2 podpunkty a, b, c, d ze strony 149.
Plastyka:
Temat: Kompozycja otwarta i zamknięta.
– zrób w zeszycie krótką notatkę i rysunek wybranej lub własnej kompozycji (str. 50-51).
Historia:
Temat: Konflikt papiestwa z cesarstwem.
– przeczytaj rozdział str. 119-121, przyjrzyj się datom wydarzeń na osi czasu i zapamiętaj je,
– wypisz przyczyny i skutki wielkiej schizmy wschodniej,
– zapoznaj się z nowymi pojęciami : dogmaty, patriarcha, schizma, ekskomunika, inwestytura, konkordat,
– wykonaj ćw. 2 str. 121,
Język angielski:
Topic: Rock climbing. Reading comprehension. Wspinaczka skałkowa. Praca z tekstem.
– posłuchaj nagrania tekstu z podręcznika na str. 86 i słuchając śledź tekst w podręczniku, następnie przeczytaj na głos; link do odsłuchu: https://drive.google.com/open?id=1l3neiAOkvonwIKMS7i80Zq1jvXKmk-E2
– zapisz w zeszycie nowe słówka:
dangerous – niebezpieczny
fit – wysportowany
climber – wspinacz
work out – ćwiczyć
take up – zainteresować się czymś
join – dołączyć
indoors – wewnątrz
outdoors – na zewnątrz
climbing wall – ścianka wspinaczkowa
have butterfiles in stomach – mieć tremę, denerwować się
feel over the moon – być szczęśliwym
take part – brać udział
climbing equipment – sprzęt do wspinaczki
rope – lina
harness – uprząż
have a whale of time – doskonale się bawić
– wykonaj zad.2/86 z podręcznika do zeszytu.
Język polski :
– na kartce A4 (lub większej) wykonaj pracę/plakat na temat części zdania;
– powinna ona zawierać następujące informacje:
– nazwa każdej części zdania;
– na jakie pytania odpowiada;
– o czym informuje;
– jaką część mowy zazwyczaj określa i jaką jest najczęściej wyrażona;
– przykład użycia w zdaniu;
– opisz wszystkie części zdania, pamiętaj o estetyce, forma wykonania dowolna (słoneczko, wykres, tabela itp.). Praca na dwie lekcje. Zdjęcie pracy wyślij na adres az@sp11katowice.pl.
Wychowanie fizyczne:
– przez cały tydzień wykonuj systematycznie ćwiczenia mięśni grzbietu (w leżeniu przodem, ręce zgięte w łokciach na wysokości klatki piersiowej, wykonuj wznos klatki piersiowej) oraz przysiady (na całych stopach);
– ilość powtórzeń dostosuj do swoich możliwości.

Klasa 5 d

Plastyka:
Temat: Kompozycja otwarta i zamknięta.
– zrób w zeszycie krótką notatkę i rysunek wybranej lub własnej kompozycji (str. 50-51).
Matematyka:
Temat: Różne sposoby zapisywania masy.
– zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. Obejrzyj filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=fW2UYybqj4M
– wykonaj z zeszycie zadanie 2, podpunkty e, f, g ze str. 149.
– wykonaj w ćwiczeniach: ARYTMETYKA – zielone ćwiczenia, str. 61.
Muzyka:
– przeczytaj opowiadanie „Folklor naszych sąsiadów” str. 111-112. Wypisz w zeszycie tańce słowackie oraz opisz najpopularniejszy czeski taniec – polkę. Wysłuchaj polki https://www.youtube.com/watch?v=iiQQTfVj2gs
– spróbuj nauczyć się grać na flecie utwór „Siedzi sobie zając pod miedzą” str. 169.
Język polski:
Temat: „Jacy? Którzy? Czyi? Kto rąbka tajemnicy uchyli?”. Przydawka.
– zapisz nową wiadomość ze str. 109 (Niebieski podręcznik – zapamiętaj).
– wykonaj pisemnie w zeszycie zadania: 1, 2, 4, 6, 7 str. 108-111.
Wychowanie fizyczne:
– przez cały tydzień wykonuj systematycznie ćwiczenia mięśni grzbietu (w leżeniu przodem, ręce zgięte w łokciach na wysokości klatki piersiowej, wykonuj wznos klatki piersiowej) oraz przysiady (na całych stopach). Ilość powtórzeń dostosuj do swoich możliwości.
Informatyka:
– zapoznaj się z tekstem na stronach 80-85. Przygotuj prezentację na temat zasad zdrowego stylu życia według wskazówek z podręcznika.Wstaw zdjęcia,zastosuj przejścia między slajdami, wstaw tekst WordArt i dodaj animacje do napisów i zdjęć.Dla chętnych ćw 2 lub 3 str. 86

Klasa 6 a 

Historia:
Temat: Nowe potęgi europejskie.
– podr. str.138-139 przeczytaj część rozdziału;
– zastanów się czym był absolutyzm oświecony;
– wykonaj ćw. 2 str. 142, przeczytaj tekst źródłowy str. 139 i odpowiedz na polecenie 1,2.
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 31 „Noc zdrady – z Jezusem w Getsemani”;
– wykonaj zadania do tego tematu w zeszycie ćwiczeń.
Matematyka:
Temat: Obniżki i podwyżki.
– rozwiąż zadania 3, 5 i 7 ze str. 158;
– poćwicz na stronie https://www.matzoo.pl/klasa6/zadania-tekstowe-procenty-w-cenach_29_204.
Język polski:
– przeczytaj Zapamiętaj! na str. 64 (podręcznik fioletowy);
– wykonaj w zeszycie zadanie 7 str. 65.
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj minimum 10 ćwiczeń rozgrzewkowych w miejscu;
– przygotuj się do wykonania testu mięśni brzucha (jak największa liczba powtórzeń w czasie 30 sek.).
Język angielski gr. 1:
– przypomnij sobie formy czasowników nieregularnych z listy https://maturazangielskiego.net/czasowniki-niereg.pdf;
– przeczytaj tabelkę Grammar w podręczniku na stronie 91.

Klasa 6 b 

Plastyka:
Temat: Architektura.
– zobacz film: Tajemnice architektury. Kultura od kuchni;
– zrób w zeszycie krótką notatkę ze s. 82-83.
Język polski:
Temat: „Z pewnością lub z niedowierzaniem. Czy to się stanie?”. Partykuła. (2 godziny lekcyjne)
– zapisz nową wiadomość ze str. 102 (fioletowy podręcznik);
– wykonaj pisemnie ćwiczenia: 2, 3, 6, 8 str. 101-103.
Biologia:
Temat: Płazy – zwierzęta wodno- lądowe.
– przeczytaj str. 93 – 96. W zeszycie pod tematem wypisz cechy budowy żaby przystosowujące je do życia w wodzie oraz cechy przystosowujące je do życia na lądzie;
– proponuję: https://www.youtube.com/watch?v=gfKhRnQu-PU
https://www.youtube.com/watch?v=5C-VRC3ZDwM
Matematyka:
Temat: Dodawanie liczb całkowitych.
– zapisz temat w zeszycie z matematyki;
– zobacz film:
https://www.youtube.com/watch?v=ITkFDk-Ou-k&list=PLTic3Nb5SMfMEtxlBomC79Rhvqj5axCjH&index=6
(możesz również zapoznać się z informacją w podręczniku na stronach 168,169).
– wykonaj w zeszycie z matematyki zadanie 1a str.170 z podręcznika oraz całą stronę 64 w ćwiczeniach (zielone).
Historia:
Temat: Podsumowanie wiadomości.
– wykonaj zadanie 1, 2 i 3 ze str. 182.

Klasa 6 c 

Historia:
Temat: I rozbiór Polski.
– Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski (w którym roku został królem Polski, kto go popierał, jakie wprowadził reformy);
– Konfederacja barska: dlaczego została zawiązana (prawa kardynalne, prawa mniejszości religijnych), jaki był cel szlachty, jak się zakończyła;
– I rozbiór Polski (państwa zaborcze, data);
– praca z materiałem ikonograficznym, str. 161 (wykonać polecenie dot. Tadeusza Rejtana).
Dla chętnych, którzy chcą się sprawdzić i pobawić.
https://learningapps.org/display?v=pdfrhm4en20
Biologia:
Temat: Przegląd i znaczenie płazów.
– przeczytaj str. 97 do 102
– do zeszytu pisemnie zad. 2 i 3 str. 102
Proponuję: https://www.youtube.com/watch?v=5H5FLInV1Cc https://www.youtube.com/watch?v=5C-VRC3ZDwM
Język angielski:
Topic: Predictions for future. Jak będziemy żyli w przyszłości.
– proszę wykonać zad.6/81 z podręcznika do zeszytu;
– proszę wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń zad. 1, 2, 3, 4/60-61.
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj ćwiczenia z wybranym przyborem np. z balonem ( odbicia jedną ręką, łokciem, palcami ( doskonalenie odbić górą i dołem z siatkówki), podbijanie nogą, inwencja własna lub pomoc na youtube
Język polski:
Temat: Oto my! Bohaterowie lektury.
– wymień głównych, drugoplanowych oraz epizodycznych bohaterów lektury.
– notatkę zapisz w tabeli.
Plastyka:
Temat: Architektura.
– zobacz film: Tajemnice architektury | Kultura od kuchni
– zrób w zeszycie krótką notatkę ze str. 82-83.

Klasa 7 a 

Język angielski grupa 1:
Temat: I look after my brother. (Phrasal verbs, czyli wyrażenia złożone z czasownika i przyimka)
– zapoznaj się z wyrażeniami ze str. 77 (lesson 6.7) i przepisz je do zeszytu;
– wykonaj ćwiczenie 1 i 2 z podręcznika ze str. 75;
– wykonaj ćw. 4 ze str. 71 zeszyt ćwiczeń;
Informatyka grupa 1:
Temat 4.4.: Tworzenie gry.
Język angielski grupa 2:
Topic: A radio interview about how to save money. Listening. Part 1.
– proszę zrobić w zeszycie zad.3, 4/87;
– proszę o przepisanie do zeszytu:
Borrow – pożyczać od kogoś
Lend – pożyczać komuś
– proszę pamiętać o zadaniach interaktywnych na platformie i InstaLing.
Język polski:
Temat: Street art, czyli sztuka ulicy.
Zadanie:
– przeczytaj informacje na temat sztuki ulicznej z ramki (odkrywam sztukę, podręcznik s. 147);
– podaj przykłady sztuki ulicznej z własnego otoczenia i oceń ten rodzaj sztuki z punktu widzenia estetyki i oddziaływania społecznego;
– przygotuj projekt graffiti, którego tematem będzie tytuł „Pokonać bariery”. Wasza praca może odnosić się do różnych aspektów ludzkiego życia, np. komunikacji językowej, relacji międzyludzkich czy konfliktów zbrojnych. Opracuj projekt łączący: obraz i słowo (dla
przykładu zobacz inne graffiti).
Zajęcia z wychowawcą:
Zawód o jakim marzę.
– porozmawiaj z rodzicami o tym kim chciałbyś/chciałabyś zostać w przyszłości.
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj 10 ćwiczeń rozciągających. Zachęcam do zrobienia prezentacji multimedialnej patrz zadania na poniedziałek 23.03
Biologia:
Temat: Higiena i choroby układu wydalniczego.
– przeanalizuj strony 157 – 160. Zrób pisemnie do zeszytu zad. 1 str. 160;
Proponuję: https://www.youtube.com/watch?v=KGbXL_rmKWY
Matematyka:
Temat: Rozwiązywanie równań.
– przypomnij sobie film:
https://www.youtube.com/watch?v=4KB2YLSV9gU
– przypomnij sobie informacje na stronie:
https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/rozwiazywanie-rownan,oid,1816
– spróbuj wykonać w zeszycie przedmiotowym zadanie 5 str. 194.
Język niemiecki grupa 2:
Temat: Die Wochentage.
– wypisz z podręcznika ze str. 73 nazwy dni tygodnia;
– zrób zadanie 10 z zeszytu ćwiczeń;
– naucz się nowych słówek, wymowę znajdziesz pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=6LN8-RUbwdQ lub
https://www.youtube.com/watch?v=7aOa9VcT0Z4

Klasa 7 b 

Język angielski:
Topic: A radio interview about how to save money. Listening. Part 2.
– proszę wykonać zad. 6,7 str. 87, a odpowiedzi umieścić online: https://drive.google.com/open?id=1KtJPa7ZjzFmhFsNoPpE4VeaLGHF-yAmj6Ex1qW_L7GM
Link do odsłuchu: https://drive.google.com/open?id=1un029y16zGtvC43h9IGTO8ZK9KQH5Hq0
Geografia:
Temat: Usługi w Polsce. Łączność.
– przeczytaj z podręcznika str. 148- 152;
– zrób notatkę w zeszycie: Co to są usługi i jak się dzielą?; Jakie znaczenie ma łączność w życiu człowieka i dla gospodarki kraju?
Matematyka:
Temat: Rozwiązywanie równań.
– przypomnij sobie film:
https://www.youtube.com/watch?v=4KB2YLSV9gU
– przypomnij sobie informacje na stronie:
https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/rozwiazywanie-rownan,oid,1816
– wykonaj w zeszycie przedmiotowym zadanie 3a,b i 4a, b podręcznik str. 194.
Język polski:
Temat: Funkcje formantów.
– odczytaj informacje zebrane w dokumencie przesłanym na Twoją pocztę. Znajdziesz tam wyjaśnienie, czym są kategorie znaczeniowe wyrazów;
– sporządź notatkę w zeszycie;
– wykonaj zadanie 1 w zeszycie ćwiczeń str. 116.
Religia:
Temat: Jak przetrwać próbę wiary?
– zobacz film: „Wielki Mike” lektor PL-wideo w cda.
Wychowanie fizyczne:
– przeczytaj przepisy z koszykówki https://sedziowanie.pzkosz.pl/internalfiles/fckfiles/file/pliki/SEDZIOWIE/Oficjalne%20Przepisy%20Gry%20w%20Koszyk%C3%B3wk%C4%99%202018.pdf
Plastyka:
„Zwierzaki – Słodziaki” (A3 lub A4, technika dowolna. Mogą to być zwierzęta domowe, hodowlane, żyjące wolno).

Klasa 7 c 

Informatyka:
http://rkinf.pl/01%20Sposoby%20przedstawiania%20algorytmow.pdf
Plastyka:
– ciąg dalszy (praca na 2h lekcyjne) „Zwierzaki – Słodziaki” (A3 lub A4, technika dowolna. Mogą to być zwierzęta domowe, hodowlane, żyjące wolno).
Wychowanie fizyczne:
– zestaw ćwiczeń: pompki (normalne lub na kolanach), brzuszki, przysiady, bieg w miejscu, pajacyki. Dowolna rozgrzewka przed zadaniem;
– przerwa między seriami wynosi: 50 sekund;
– pompki: 5 serii po 7;
– pajacyki: 5 serii po 20;
– brzuszki: 5 serii po 9;
– przysiady: 5 seri po 9;
– bieg: 5 serii po 30s ciągłego biegu.
Zajęcia z wychowawcą:
Temat: Chwile wytchnienia.
– zakręć ruletką i zobacz, co wypadnie https://wordwall.net/pl/resource/995323/zadanie-domowe;
– posłuchaj bajki o zającu i o strachu „Chwile wytchnienia” https://youtu.be/3JM8NM5o2lI.
Język niemiecki:
Temat: Die Wochentage.
– wypisz z podręcznika ze str. 73 nazwy dni tygodnia;
– zrób zadanie 10 z zeszytu ćwiczeń;
– naucz się nowych słówek, wymowę znajdziesz pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=6LN8-RUbwdQ lub
https://www.youtube.com/watch?v=7aOa9VcT0Z4
Matematyka:
Temat: Rozwiązywanie równań.
– przypomnij sobie film:
https://www.youtube.com/watch?v=4KB2YLSV9gU
– przypomnij sobie informacje na stronie:
https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/rozwiazywanie-rownan,oid,1816
– wykonaj w zeszycie przedmiotowym zadania 3a,b oraz 4a,b strona 194 podręcznik.
Język polski:
Temat: Street art, czyli sztuka ulicy.
– przeczytaj informacje na temat sztuki ulicznej z ramki (odkrywam sztukę, podręcznik str. 147);
– przygotuj projekt graffiti, którego tematem będzie tytuł „Pokonać bariery”. Wasza praca może odnosić się do różnych aspektów ludzkiego życia, np. komunikacji językowej, relacji międzyludzkich czy konfliktów zbrojnych;
– opracuj projekt łacący: obraz i słowo (dla przykładu zobacz inne graffiti).
Wychowanie do życia w rodzinie:
– zagraj w ulubioną planszówkę z rodzicami i rodzeństwem.

Klasa 8 a 

Język angielski – I grupa:
Temat: Types of films. Słownictwo.
– zapoznaj się ze słownictwem związanym z filmem ze str. 96. Wykonaj ćwiczenie 1, 3 i 5;
– nagrania mp3 na stronie: www.oup.com/elt/repetytorium8klasa
Wychowanie fizyczne:
– wykonuj systematycznie ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzucha i gibkości, które można realizować w warunkach domowych (brzuszki, rozciąganie).
Historia:
– wydarzenia „Grudnia 1970” str. 191 – 192. Ćw. 3/192.
Matematyka:
Temat: Zdarzenia losowe.
– wykonaj zadania od 4 do 6 z dołączonej karty pracy z tego tematu.
– wykonaj zadania z części matematycznej z bieżącego dnia przygotowującej do egzaminu ze strony:http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/258-egzamin-osmoklasisty/971-e8-zadania-do-powtorki-przed-egzaminem
Język polski:
Temat: Moje opowiadanie.
– napisz opowiadanie pod tytułem „Mały Książę ponownie znalazł się na Ziemi” ( praca na kartce formatu A 4 na 200 słów);
– zastosuj funkcjonalną narrację, zadbaj o logiczny układ zdarzeń, wykorzystaj co najmniej sześć spośród następujących elementów: opis, charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce akcji, zwrot akcji, puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcja;
– w sposób twórczy wykorzystaj treść lektury;
– zadbaj o estetykę pracy, czytelny zapis, poprawność językową, interpunkcyjną i ortograficzną.
Wiedza o społeczeństwie:
– podsumowanie wiadomości str. 164. Przypominam o przesłaniu prezentacji o konfliktach do końca marca.

Klasa 8 b 

Informatyka:
http://rkinf.pl/01%20Pierwszy%20program%20w%20C++.pdf
http://rkinf.pl/01cpp.pdf
Chemia:
– w ramach powtórzenia z węglowodorów nienasyconych zrób zadania z podręcznika: str. 125 zadanie 1 i 2; str. 130 zadanie 1 i 2; oraz str. 133 zadanie 3 i 4.
– zobacz doświadczenie na stronie docwiczenia.pl wpisując kod: C85ZFJ;
– w zeszycie zapisz tytuł doświadczenia.
Język angielski:
Temat: Books. Słownictwo związane z książką
– zapoznaj się ze słownictwem związanym z książką i wykonaj ćw.1, 3 i 6 na str. 97;
Fizyka:
Powtórzenie – drgania i fale.
– przeczytaj tekst z podręcznika str. 202-203 i rozwiąż w zeszycie test 1 ze str. 204-205.
Język niemiecki:
Temat: Was brauchst du zum Skifahren?
– wypisz z zadania 4a rzeczowniki z rodzajnikami (podręcznik str. 62);
– na podstawie ćwiczenia 4b ułóż 6 zdań i zapisz do zeszytu np. „Zum Tennisspielen brauche ich einen Ball.”(pamiętaj o rzeczowniku w bierniku – Akkusativ);
– naucz się nowych słówek – sprzęt sportowy.
Język polski:
Temat: Charles Dickens, „Opowieść Wigilijna”
– polecam obejrzenie filmu http://www.lekturek.pl,
– wykonaj w zeszycie lekturowym polecenia:
– podaj 2 cechy Ebenezera Scrooge’a przed wizytą trzech duchów. Każdą cechę udowodnij konkretnym przykładem z lektury;
– wyjaśnij kim był dla Scrooge’a Jakub Marley? Jakim człowiekiem był za życia Jakub Marley i jaka kara go za to spotkała? Po co jego duch odwiedza bohatera?
– Duch Wigilijnej Przeszłości – wymień i opisz krótko 2 sytuacje, które duch pokazuje Scrooge’owi. Duch Tegorocznej Wigilii – wymień i opisz krótko 2 sytuacje, które duch pokazuje Scrooge’owi. Duch Przyszłych Wigilii – wymień i opisz krótko 2 sytuacje, które duch pokazuje Scrooge’owi;
– na czym polegała przemiana Scrooge’a?
– co uświadomiły bohaterowi duchy, co dzięki nim zrozumiał? (2-3 zdania);
– wymień 2 przykłady zachowania bohatera świadczące o jego przemianie.
WOS:
– przypominam o przesłaniu prezentacji o konfliktach do końca marca.
Osoby, które rozliczą się z prezentacji – proszę zapoznać się z podsumowaniem wiadomości ze str. 164.

Klasa 8 c 

Informatyka:
Zadania dla całej klasy zostały przesłane we wtorek na grupie klasowej.
Geografia:
Temat: Urbanizacja w Ameryce.
https://epodreczniki.pl/a/urbanizacja-i-swiatowe-metropolie/D7nJ8MsAp.
podręcznik str. 126-131.
– zrób notatkę w zeszycie; notatka ma uwzględnić: definicję urbanizacji, czynniki decydujące o rozmieszczeniu ludności, rozwój miast i megalopolis, problemy wielkich miast.
Wiedza o społeczeństwie:
Temat: Państwo i demokracja.
– z podręcznika wykonać do zeszytu ćwiczenie 1, 4, 7 ze strony 126 i 127;
– w formie tabeli opisać 3 współczesne formy ustrojowe państw (demokracja, autorytaryzm i totalitaryzm) oraz wskazać konkretne przykłady.
Dla chętnych: odszukać informację o ustroju Szwajcarii.
Język polski:
Temat: Moje opowiadanie.
– napisz opowiadanie pod tytułem „Mały Książę ponownie znalazł się na Ziemi” ( praca na kartce formatu A 4 na 200 słów);
-zastosuj funkcjonalną narrację, zadbaj o logiczny układ zdarzeń, wykorzystaj co najmniej sześć spośród następujących elementów: opis, charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce akcji, zwrot akcji, puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcja;
– w sposób twórczy wykorzystaj treść lektury;
– zadbaj o estetykę pracy, czytelny zapis, poprawność językową, interpunkcyjną i ortograficzną.
Język niemiecki:
Temat: Gehen wir joggen?
– przeczytaj komiks z zadania 5a (podręcznik str. 63);
– zapisz do zeszytu odmianę czasownika „müssen“ (podręcznik str. 70);
– na podstawie ćwiczenia 5b odpowiedz pisemnie na pytania:” Gehen wir heute ins Kino?”, „Machen wir am Nachmittag eine Fahrradtour?”, „Gehen wir am Abend schwimmen?”;
– wykonaj ćwiczenia 9 i 10 ze str. 34 (zeszyt ćwiczeń).
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj krótką rozgrzewkę.
Część główna: (każde ćwiczenie wykonuj 30 sek. następnie 10 sek odpocznij, po wykonaniu wszystkich ćwiczeń przerwa 1,5 minuty. Całość powtarzamy 5 razy).
– pajacyki
– skip A w miejscu
– półprzysiad wyskok w górę
– skip C w miejscu
– wypady w przeskoku
Na zakończenie wykonaj 5 ćwiczeń rozciągających.
Fizyka:
Powtórzenie – drgania i fale.
– przeczytaj tekst z podręcznika str. 202-203 i rozwiąż w zeszycie test 1 ze str. 204-205.
Edukacja dla bezpieczeństwa:
Doskonalimy bandażowanie głowy; https://youtu.be/DOBSWriGbi4 .

Skip to content