zadania na czwartek 19 marca

Klasa 1 a

Edukacja matematyczna:
– podręcznik: str. 26 -27
– ćwiczenia: zad. 1, 2, 3 str. 25
Edukacja polonistyczna:
– podręcznik: str. 28 (czytamy tekst)
– ćwiczenia: zad. 1, 2 str. 28
– kaligrafia: str. 54
– zeszyt w linie: wpisujemy 2 linijki literę ń
Religia:
Temat 36, w zeszycie ćwiczeń

Klasa 1 b

Edukacja matematyczna:
– wykonaj zadania (1,2,3) z podręcznika str. 30 i 31.
– ćwiczenia str. 28 i 29.
Religia: Przepraszamy rodziców, rodzeństwo, kolegów.

Klasa 1 c 

Edukacja informatyczna:
– praca na platformie https://studio.code.org/users/sign_in
Logowanie zgodnie z podanymi wcześniej wskazówkami (wklejona kartka do zeszytu do informacji).
Edukacja matematyczno-przyrodnicza:
– ćwiczenia – str. 30, 31, obejrzyj poniższy filmik. Zastanów się jaka jest różnica pomiędzy masą a ciężarem.
https://www.youtube.com/watch?v=lbWqvWPJcFw
Edukacja polonistyczno-społeczna:
– ćwiczenia- str. 31, 33.
Wychowanie- fizyczne:
– przebierz się w wygodny strój. Poniżej znajduje się link. Zakręć kołem i wykonaj ćwiczenie, które wylosuje maszyna. Powtórz tę czynność 8 razy.
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

Klasa 2 a 

Edukacja polonistyczna:
– ćwiczenia PISZĘ – str. 52-53
Edukacja matematyczna:
– ćwiczenia matematyczne – str. 34-35
Religia:
– podręcznik – temat 33 Wielki Czwartek – dzień Mszy Świętej i kapłaństwa: str. 68- 69.
Język angielski:
– utrwal słownictwo z ostatniej lekcji i kolejna strona w ćwiczeniach

Klasa 2 b

Edukacja polonistyczna:
– ćwiczenia polonistyczno – społeczne str. 60-61, pamiętaj o udzielaniu odpowiedzi pełnym zdaniem. Konstruuj wypowiedzi na miarę ucznia klasy II.
Edukacja matematyczna:
– ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze str. 74
Edukacja informatyczna:
– wykonaj kolejne zadania z kodowania – strona code.org
Język angielski – karty pracy opcjonalnie, zostały przesłane z prośbą o zamieszczenie na Państwa klasowym mailu). Przez cały okres nieobecności uczniowie powtarzają i utrwalają przerobiony materiał korzystając z platformy edukacyjnej Bugs Team 2 Student’s Practice Kit:
– słuchają i śpiewają poznane piosenki,
– oglądają historyjki,
– utrwalają słownictwo i struktury gramatyczne grając w gry edukacyjne.
Dodatkowo (ale obowiązkowo): 1h – zeszyt ćwiczeń s. 83

Klasa 3 a 

Edukacja matematyczna:
Temat: Obliczenia pieniężne- zadania tekstowe
– zapisz temat w zeszycie.
– wykonaj zadania w podręczniku s. 30 ćw. 2 + zadania Grażynki- całość zapisz do zeszytu
Edukacja polonistyczna:
Ćwiczenia ortograficzno- gramatyczne
– wykonaj zadania w ćwiczeniach dodatkowych s. 58-59 ćw. 1,2,3,4
– wykonaj zadanie w ćwiczeniach str. 38-39
J. angielski:
– wykonaj załączoną kartę pracy Unit 3 Worksheet Standard (karta pracy przekazana będzie meilem)
Religia:
Wyznanie grzechów oczyszczeniem serca
– przeczytaj wiadomości z podręcznika,
– wykonaj ćwiczenia oraz przeglądnij wersję elektroniczną.
– proszę o zdawanie materiału przygotowującego do I Komunii świętej oraz formuły spowiedzi: 31.03;,1.04;, 7.04.

Klasa 3 b

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj wiersz z podręcznika do polskiego ze str. 31,
– różnice i podobieństwa w opowiadaniu i w wierszu na podstawie opowiadania z podręcznika do polskiego ze str. 28-31, wykonaj zadania w ćwiczeniach do polskiego str. 48
– określ czasy czasowników w ćwiczeniach na str. 49 oraz „Piszę” str. 60
Edukacja matematyczna:
– doskonalenie liczenia, mnożenie pełnych dziesiątek – wykonaj zadania 1,3 z podręcznika do matematyki i zapisz w zeszycie do matematyki. Temat: Zadania różne.
– wykonaj zadania z ćwiczeń do matematyki ze str. 29, oraz z ćwiczeń „Liczę” str. 52 zad.1
Język angielski
– wykonaj kartę pracy Unit 3 Worksheet Standard ( wysłałam mailem)

Klasa 4 a 

Język angielski I grupa:
– naucz się na pamięć 10 czynności dnia codziennego (np. watch TV) i wykonaj ćwiczenie 3 str.72 (ćwiczenia). Czynności dnia codziennego znajdziesz w słowniczku w rozdziale 6.

Język polski:
Temat: Pamiątki z baśniowych krain
– obejrzyj rysunki z motywami baśniowymi. Przepisz do zeszytu i zapamiętaj najważniejsze cechy baśni, str. 204-205.
– przepisz do zeszytu definicje słów: kontrast (z przykładami) str. 150, przesłanie, str. 152.
– przepisz bezbłędnie do zeszytu dyktand dwa pierwsze akapity tekstu „Nie kończąca się historia” str. 198 – ( od słów: „Burzliwe obrady nad dolą(…) do „Nagle w sali zapadła cisza…
Przyroda:
Temat: Jak radzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach?
(temat będzie realizowany na dwóch godzinach)
– przeczytaj z podręcznika str.124 – 129.
– zrób ćwiczenia: 1,2,3 strona 78; ćw. 5 str. 79; ćw. 6, 7 str. 80
– obejrzyj filmy :
Krwotok z nosa https://www.youtube.com/watch?v=ZdFV6RFlJxE
Omdlenia https://www.youtube.com/watch?v=hi3N-RIhZD8
Zakrztuszenie https://www.youtube.com/watch?v=WZZtz93TNK0
Porażenie prądem https://www.youtube.com/watch?v=kzgRNfccetk
Historia:
– Korzystając z podręcznika ( str. 38 do 73), wykonaj ćwiczenia z podręcznika ze strony 74- Podsumowanie II. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie przedmiotowym z historii.
Matematyka:
– Czy już umiem, zadanie I, II, III, str. 53 (podręcznik)

Klasa 4 b 

Matematyka:
Temat: Powtórzenie wiadomości.
– wykonaj zadania ze strony 60 i 61.
Historia:
– korzystając z podręcznika (str. 38 do 73) wykonaj ćwiczenia z podręcznika ze strony 74 – Podsumowanie II. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie przedmiotowym z historii.
Język polski:
Temat: „Koniec i kropka”- rzekło zdanie.
– na podstawie notatki w zeszycie oraz informacji zamieszczonych w podręczniku na str.128 Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia, uzupełnij ćwiczenie 1, 2, 3 i 4 ze str. 30-31 w zeszycie ćwiczeń Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia.

Klasa 5a

Wychowanie fizyczne:
– wszystko tak jak w środę, czyli ćwiczenia ogólnorozwojowe, brzuszki, rozciąganie.
Historia:
Temat: Sztuka średniowiecza
– wykonaj w zeszycie tabelę dwuczęściową: sztuka romańska w jednej kolumnie i sztuka gotycka w drugiej kolumnie. Wypisz od myślników cechy architektury romańskiej i gotyckiej.
Technika:
Temat: Szkice techniczne
– wykonaj ćwiczenia od 1 do 4 z tego tematu.
Plastyka:
– dokończ pracę plastyczną pt.: Moi Dziadkowie, ich hobby i pasje. Technika dowolna (malarstwo, rysunek, kolaż), format A3.
Język angielski (obie grupy):
– czasowniki nieregularne z listy https://maturazangielskiego.net/czasowniki-niereg.pdf (od latać do trzymać)
– powtórzenie słownictwa z podręcznika str. 78 (other words).
Język polski:
– wysłuchaj utworu Bolesława Prusa „Katarynka” lub przeczytaj samodzielnie.
https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=katarynka
https://www.youtube.com/watch?v=qGpdWfupiS0

Klasa 5 b

Język angielski Gr. I :
– czasowniki nieregularne z listy https://maturazangielskiego.net/czasowniki-niereg.pdf (od przyjść do znaleźć). Powtórz słownictwo z podręcznika str. 78 (film i telewizja).
Język polski:
– załącznik 6, 7 link: https://www.szybkiplik.pl/download/6ec891c74959601a07bd6552d5e3a1d5.html https://www.szybkiplik.pl/download/6b8ece251a883399a61699e1df343f85.html
Plastyka:
– wykończ pracę plastyczną pt.: Moi Dziadkowie ich hobby i pasje. Technika dowolna (Malarstwo, rysunek, kolaż), format A3. Przypominam o możliwości poprawienia 1 (zaległe, nieoddane na czas prace: 1. Ja mój portret 2. Kompozycja temat dowolny z użyciem techniki kolażu.) Przypominam o konkursach plastycznych dla chętnych.
Informatyka gr. I:
– dokończ album fotograficzny w Programie Power Point, z formatowaniem tła i kształtów oraz zdjęć, wstawianiem dodatkowych elementów graficznych. W razie trudności podręcznik str. od 71-78.
Historia:
„Sztuka średniowiecza”- str. 153-155. Wykonaj tabelę dwuczęściową: sztuka romańska w jednej kolumnie i sztuka gotycka w drugiej kolumnie. Wypisz od myślników cechy architektury romańskiej i gotyckiej.

Klasa 5 c

Matematyka:
Uczniowie w dniach 16 – 20 marca 2020 przygotowują się do sprawdzianu „Figury na płaszczyźnie”. Rozwiązują zadania z karty pracy – figury na płaszczyźnie, którą otrzymali na lekcji matematyki. Sprawdzian z tego działu będzie w pierwszym dniu powrotu do szkoły.
Plastyka:
– dokończ pracę plastyczną pt.: Moi Dziadkowie – ich hobby i pasje. Technika dowolna (malarstwo, rysunek, kolaż), format A3. Przypominam o możliwości poprawienia 1 (zaległe, nieoddane na czas prace: 1. Ja mój portret 2. Kompozycja temat dowolny z użyciem techniki kolażu.)
Przypominam o konkursach plastycznych dla chętnych.
Historia:
– lekcja na czwartek i piątek
– przeczytaj raz jeszcze i powtórz wiadomości z rozdziału ” Nowe państwa w Europie”
(str. 114 do 118) według podanych niżej punktów:
Gdzie i kiedy powstało państwo Franków; Panowanie Karola Wielkiego – rozwój kultury i nauki , traktat w Verdun i jego skutki; Powstanie nowych państw w Europie; Powstanie Rzeszy Niemieckiej.
– zapamiętaj znaczenie pojęć: Frankowie, dynastia, majordom, Karolingowie, układ w Verdun, cesarstwo, margrabia, marchia. Kim były postaci: Chlodwig, Karol Młot, Pepin Mały, Karol Wielki, Otton I.
– wykonaj w zeszycie przedmiotowym ćwiczenie 1,2,3 z podręcznika strona 118.
– dla chętnych – pytanie 4 ze strony 118.
Język angielski:
– przypomnij sobie wiadomości dotyczące czasu Past Simple. Jeśli ktoś będzie potrzebował dodatkowych materiałów/wyjaśnienia proszę o informację na maila (akuc@sp11katowice.pl). – przypominam o obowiązku nauki czasowników nieregularnych (jeśli ktoś zgubił listę proszę o informację, wyślę mailem).
– wykonaj zad. 7 i 8/85 do zeszytu.
– wykonaj do piątku (20 marca) zadania online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHxSpe9XlMGroyGcuqyDR34dD5D7BvwCmq2rSQ3XTdDEaQHA/viewform?usp=sf_link
Język polski:
Bądź twórcą mitów…… Napisz własne opowiadanie twórcze o tym, skąd wziął się śnieg (lub inne zjawisko, np. burza, tęcza czy wiatr). Możesz wprowadzić własnych bogów. Bądź pomysłowy. Pamiętaj oczywiście o prawidłowym zapisie: tytuł, akapity, trójdzielna budowa, marginesy, rozwinięcie tematu. Termin – do 23 marca (poniedziałek).
Pracę napisz na komputerze (jeśli nie masz takiej możliwości, to na osobnej kartce w linie).
Wychowanie fizyczne:
– przez cały tydzień wykonuj systematycznie ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzucha i gibkości, które można realizować w warunkach domowych (brzuszki i rozciąganie się).

Klasa 5 d

Plastyka:
– dokończ pracę plastyczną pt.: Moi Dziadkowie ich hobby i pasje. Technika dowolna (Malarstwo, rysunek, kolaż), format A3.
Przypominam o możliwości poprawienia 1 (zaległe, nieoddane na czas prace: 1. Ja mój portret 2. Kompozycja temat dowolny z użyciem techniki kolażu.)
Przypominam o konkursach plastycznych dla chętnych.
Matematyka:
W dniach 16 – 20 marca 2020 wykonaj na podpisanych kartkach lub w zeszytach 16 – kartkowych zadania z podręcznika ze strony 101. Są to zadania z numerami 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 i 11. Zadania te oddaj do sprawdzenia w pierwszym dniu powrotu do szkoły.
Muzyka:
– przeczytaj opowiadanie nt. muzyki ludowej str.107-109. Posłuchaj utworu „Krakowiaczek jeden” i przyswój tekst. W zeszycie opisz taniec krakowiak, wyjaśnij pojęcie kapela i wypisz instrumenty ludowe.
– poćwicz poznane do tej pory utwory na flet: refren piosenki Mały kanon, Pojedziemy na łów i gamę C- dur.
Język polski:
(Podręcznik do literatury i kultury).
– przeczytaj tekst zamieszczony na str. 168-171 „ Przygody Odyseusza”, zapisać w zeszycie lekturowym wyrazy ze słowniczka oraz wykonać zadanie 4 i 8.
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzuch i gibkości, które można wykonywać w domu (brzuszki i rozciąganie się).
Informatyka:
– dokończ album fotograficzny. Z formatowaniem tła i kształtów oraz zdjęć, wstawianiem dodatkowych elementów graficznych. W razie trudności podręcznik str. od 71-78.

Klasa 6 a

Historia:
– przeczytaj w podręczniku dalszą część tematu na temat: Powrót do monarchii parlamentarnej. Utworzenie Wielkiej Brytanii.
– zapamiętaj znaczenie terminów: purytanie, nowa szlachta, rojaliści, republika, lord protektor, monarchia parlamentarna.
Religia:
– naucz się nazw 14 stacji Drogi Krzyżowej (ze skarbca komunijnego lub z internetu) do zaliczenia na ocenę oraz jak odmawia się Koronkę do Bożego Miłosierdzia (strona 189 w podręczniku – żółta ramka lub z internetu).
Matematyka:
Temat: Diagramy procentowe.
– przeczytaj temat w podręczniku na str. 149 i 150 i rozwiąż zadania 4 i 6 str. 152 i 153
Język polski:
– naucz się na pamięć wiersza Juliusza Słowackiego „W pamiętniku Zofii Bobrówny” str. 113
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzucha i gibkości (brzuszki i rozciąganie się). Dodatkowo dla chętnych zestaw ćwiczeń na każdy dzień przerwy od szkoły i wyjść z domu: https://youtu.be/z5TgKn8tgas
Język angielski gr. 1:
– powtórz słownictwo podręcznik str. 84 (other words)

Klasa 6 b

Plastyka:
– obejrzyj film „Kultura od kuchni – Rzeźba” https://www.youtube.com/watch?v=72rGpC7v1j8
– wykończ pracę plastyczną pt.: Moi Dziadkowie ich hobby i pasje. Technika dowolna (Malarstwo, rysunek, kolaż), format A3.
Przypominam o możliwości poprawienia 1 (zaległe, nieoddane na czas prace: 1. Ja mój portret 2. Kopia obrazu – malarstwo i rysunek kredkami
Przypominam o konkursach plastycznych dla chętnych.
Język polski:
Podręcznik Literatura i kultura – przeczytaj tekst zamieszczony na str. 146-149. Zapisz nowe wiadomości ze strony 150 (bohaterowie, opowiadanie) oraz wykonaj zadania 1, 2, 3, 8.
Biologia:
Temat: Przegląd i znaczenie ryb.
– przeczytaj str. 87 – 92 Do zeszytu zadanie 3 str. 92
Dla chętnych film o zwierzętach zamieszkujących Rów Mariański https://www.youtube.com/watch?v=bxB7on_q1gk
lub film o życiu w oceanie https://www.youtube.com/watch?v=XMz-AxiEV2w
Dla chętnych do wykonania prezentacja multimedialna na dodatkową ocenę, jeden temat do wyboru (10 do 20 slajdów).
Przegląd ryb słodkowodnych żyjących w Polsce i ciekawostki na ich temat.
Przegląd ryb żyjących w Bałtyku i ciekawostki na ich temat.
Przegląd płazów żyjących w Polsce i ciekawostki na ich temat.
Przegląd gadów żyjących w Polsce i ciekawostki na ich temat.
Matematyka:
– wykonaj zad. 85 i 87 str. 249 podręcznik
Technika:
– wykonaj ozdobę wielkanocną wg własnego pomysłu. Dotyczy osób, które jeszcze jej nie oddały lub otrzymały za nią ocenę niedostateczną.
Historia:
Trzeci rozbiór Polski.
– zapisz datę trzeciego rozbioru Polski i wypisz ziemie zajęte przez poszczególnych zaborców.

Klasa 6 c

Historia:
– kontynuacja z dnia 18.03
Biologia :
Temat: Płazy – zwierzęta wodno- lądowe.
– przeczytaj str. 93 – 96.
Film https://www.youtube.com/watch?v=gfKhRnQu-PU
– w zeszycie narysuj tabelkę i uzupełnij: Cechy budowy żaby przystosowujące je do życia w wodzie; Cechy budowy żaby przystosowujące je do życia na lądzie.
Język angielski:
TOPIC: Teen’s Time: The sky at night.
– posłuchaj nagrania (JE6_13_CD2 – https://drive.google.com/open?id=1ZYIOv46FUqtPmSsk5cugar-
BErYcyoyy) i śledź tekst w podręczniku – str.76.
– wykonaj zad.2,3/76 – w zeszycie.
– naucz się słówek – VOCABULARY str. 77 (podręcznik, na górze strony).
– wydrukuj/przepisz notatkę dotyczącą czasu FUTURE SIMPLE
(https://drive.google.com/open?id=1iI389TQr0Dn-wn81Y8i2pQAyNRRbP4l0).
– wykonaj zad.8/77 w zeszycie.
Wychowanie fizyczne:
– zapoznaj się z podstawowymi przepisami gry w siatkówkę, ćwiczenia jak dzień wcześniej.
Język polski:
Temat: Powtarzamy wiadomości o wypowiedzeniach.
– przypomnij sobie informacje o wypowiedzeniach (Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i
ortografia, str. 119).
– wykonaj w zeszycie ćwiczenie 6, ze strony 120 Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia.
Plastyka:
– obejrzyj film Kultura od kuchni – Rzeźba https://www.youtube.com/watch?v=72rGpC7v1j8
– wykończ pracę plastyczną pt.: Moi Dziadkowie ich hobby i pasje. Technika dowolna (Malarstwo, rysunek, kolaż), format A3.
Przypominam o możliwości poprawienia 1 (zaległe, nieoddane na czas prace: 1. Ja mój portret 2. Kopia obrazu – malarstwo i rysunek kredkami
Przypominam o konkursach plastycznych dla chętnych.

Klasa 7 a 

Język angielski gr1:
– powtórz czasowniki nieregularne.
Język angielski gr.2:
– to samo, co we wtorek 17.03
Informatyka obie grupy:
Temat 4.4.: Tworzenie gry – projekt – praca na 2 lekcje.
Język polski:
Temat: Kostium wybranego bohatera Zemsty.
– która postać, według Ciebie, jest najciekawsza do interpretacji aktorskiej? Uzasadnij swoją opinię.
– w zeszycie lektur zaprojektuj i opisz kostium wybranego bohatera.
Biologia:
Temat: Podsumowanie wiadomości.
– do tematu proponuję film https://www.youtube.com/watch?v=5gSMcmzQYys
– przeczytaj stronę 149
Matematyka:
– wykonaj zadania 1,2,3 i 4 ze str.190- sprawdź czy umiesz.
Język niemiecki gr.2:
– podręcznik str. 69; przeczytaj e-maile z zad.3, wybierz jedną z osób i napisz do niej e-mail, w którym się przedstawisz i napiszesz o swoim hobby (7-8 zdań).

Klasa 7b

Język angielski:
Proszę utworzyć sobie konta na platformie My English Lab.
W tym celu:
– proszę wejść na stronę: https://www.pearson.com/english/myenglishlab.html, kliknąć CREATE AN ACCOUNT, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami na stronie.
– na wewnętrznej stronie zeszytu ćwiczeń znajduje się instrukcja oraz kod aktywacyjny.
– po aktywacji konta na portalu znajdować się będą udostępniane przeze mnie interaktywne ćwiczenia (Extra Online Homework). Aby dołączyć do swojej klasy, po zalogowaniu w Ustawieniach, należy wybrać opcję Dołącz do kursu i wpisać kod: YNV9-W3R4.
Geografia:
Temat: Gospodarka morska.
– zrób notatkę w zeszycie, uwzględniając: polskie porty morskie; Przemysł stoczniowy i rybołówstwo; Perspektywy rozwoju gospodarki morskiej w Polsce.
Matematyka:
– wykonaj zadania 1,2,3 i 4 ze strony 212
J. polski:
Temat: Piszemy recenzję książki.
– skorzystaj ze „Słownika terminów literackich” (wersja tradycyjna lub online) i wyjaśnij znaczenie terminu „recenzja”- notatka w zeszycie.
– odczytaj informacje na temat recenzji (zawarte w podręczniku, s. 163. Sporządź notatkę, w której uwzględnisz najważniejsze treści i przydatne słownictwo wybrane przykłady).
– napisz recenzję utworu Henryka Sienkiewicza „Latarnik” (dłuższa forma wypowiedzi).
– podaj tytuł utworu, imię i nazwisko autora oraz informacje o twórcy (krótko);
– dokonaj analizy dzieła (określ gatunek, omów tematykę i problematykę, zaprezentuj głównych bohaterów, określ narratora, opisz styl i język oraz kompozycję utworu);
– oceń tematykę, język, styl, kompozycję, wskaż adresatów książki;
– w podsumowaniu zaprezentuj ogólne wnioski dotyczące dzieła, przedstaw swoją opinię na temat lektury;
– unikaj schematu w kompozycji;
– zadbaj o poprawność i estetykę zapisu.
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat nr 27. Wzrastać w latach i w wierze, a następnie zrób notatkę do zeszytu.
Wychowanie fizyczne:
– ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzucha i gibkości (brzuszki i rozciąganie się). Dodatkowo dla chętnych zestaw ćwiczeń na każdy dzień przerwy od szkoły i wyjść z domu: https://youtu.be/z5TgKn8tgas
Plastyka:
– wykonaj wszystkie zaległe prace plastyczne z II semestru!
– wykonaj pracę konkursową „Zwierzaki – Słodziaki” (A3 lub A4, technika dowolna. Mogą to być zwierzęta domowe, hodowlane, żyjące wolno).

Klasa 7 c 

Plastyka:
– wykonaj wszystkie zaległe prace plastyczne z II semestru!
– wykonaj pracę konkursową „Zwierzaki – Słodziaki” (A3 lub A4, technika dowolna. Mogą to być zwierzęta domowe, hodowlane, żyjące wolno).
Wychowanie fizyczne:
– zadanie na pierwszy tydzień (16 – 20.03). Stwórz pracę na temat podstawowych przepisów z koszykówki i siatkówki (może być wydruk z Internetu – główne zasady gry). Ćwiczenia przygotowawcze do testów sprawności fizycznej z mięśni brzucha i gibkości (brzuszki i rozciąganie się). Dodatkowo dla chętnych zestaw ćwiczeń na każdy dzień przerwy od szkoły i wyjść z domu: https://youtu.be/z5TgKn8tgas
Język niemiecki:
– podręcznik str. 69. Przeczytaj e-maile z zad.3, wybierz jedną z osób i napisz do niej e-mail, w którym się przedstawisz i napiszesz o swoim hobby (7-8 zdań).
Matematyka:
– wykonaj zadania 1,2,3 i 4 ze strony 212.
Język polski:
Temat: Portret rybaka ręką Hemingwaya nakreślony.
– w zeszycie lektur zapisz przykłady postaw bohaterów literackich, które są podobne do postawy Santiago. Uzasadnij swoje wybory.
– wejdź na stronę: http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=36ca884e2e05. Ułóż puzzle. Klikając w ikonę obrazka, podejrzyj, jak ma wyglądać rozwiązanie zadania. Po zakończeniu zadania odpowiedz na pytanie: Czy przedstawiona na portrecie osoba mogłaby być Santiago? Swoje zdanie uzasadnij.

Skip to content