List do Rodziców i Uczniów w sprawie e-nauczania

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Żyjemy obecnie w zupełnie nowej rzeczywistości, która postawiła przed nami wiele wyzwań.  Utrudnienia w pracy i codziennych czynnościach,  konieczność życia w izolacji, przeniesienie nauczania do domu sprawiają Państwu jak i nam nauczycielom wiele kłopotów. Od ponad tygodnia testujemy różne sposoby komunikacji, metody i formy uczenia, sposoby usprawnienia działań niezbędnych do realizacji nauczania na odległość w zupełnie nowym wymiarze. Bogatsi o te wszystkie doświadczenia i wiedzę  oraz zobligowani przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przygotowaliśmy wytyczne, którymi będziemy się kierować w naszej dalszej pracy.

Mając na uwadze możliwość technologiczne, logistyczne, Państwa pracę zawodową i zróżnicowane  możliwości uczniów opracowaliśmy poniższą organizację nauczania w naszej szkole. Mamy nadzieję, że każdy z Państwa i naszych uczniów znajdzie najlepszy dla siebie sposób na sprostanie tym wyzwaniom.

Schemat działań przedstawia się następująco:

a) codziennie publikowany będzie na stronie internetowej szkoły plan zajęć i wykaz zadań do wykonania przez uczniów, każdorazowo informacja ta będzie wysyłana także przez „Wiadomość” w dzienniku elektronicznym;

b) nauczyciele będą prowadzić zajęcia w postaci spotkań online, umieszczania dla uczniów linków do stron, prezentacji i in., przez komunikację drogą email i przez dziennik elektroniczny oraz rozmowy telefoniczne;

c) nauczyciele wspierający będą się kontaktować z Państwem i z uczniami, aby na bieżąco pomagać w realizacji zadań i dostosowywać materiały;

d) nauczyciele będą monitorować postępy uczniów i weryfikować wiedzę i umiejętności poprzez:

– testy konstruowane w narzędziach internetowych lub gotowe testy oferowane przez zaufane platformy;

– karty pracy, które uczniowie udostępniają w formie skanów lub zdjęć;

– prace twórcze, wysyłane do nauczycieli drogą email lub w postaci zdjęcia, zgodnie z ustaleniami z nauczycielem,

– odpowiedzi ustne w czasie pracy online,

– inne w porozumieniu z uczniami i/lub ich rodzicami, dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów.

e) od dnia 25 marca 2020 r. uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w formach kształcenia na odległość przygotowanych przez szkołę. Sprawdzana będzie więc obecność ucznia w danym dniu. Potwierdzeniem obecności może być aktywność ucznia podczas zajęć online, odebranie przez rodzica wiadomości o zadaniach na platformie Vulcan, kontakt rodzica/ucznia z nauczycielem poprzez email lub rozmowę telefoniczną. Rodzic ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność ucznia. W tym celu uruchomiono możliwość usprawiedliwienia poprzez  dziennik elektroniczny.

Otrzymujemy od Państwa wiele pozytywnych komentarzy i ciepłych słów.  Bardzo ich potrzebujemy i dziękujemy za nie. Dziękujemy również za Państwa wsparcie i zrozumienie. Doceniamy pracę, którą wykonujecie dla swoich dzieci, często po wypełnieniu obowiązków zawodowych.  Licząc na dalszą udaną współpracę, życzymy Wam dużo zdrowia, wytrwałości i pogody ducha.

Drodzy uczniowie,

W środę zaczynamy pierwszy prawdziwy obowiązkowy dzień szkoły bez szkoły. Rozumiemy, że po blisko dwóch tygodniach spędzonych w domu, bez możliwości swobodnych kontaktów z rówieśnikami, bez możliwości realizowania własnych pasji czy pozostając stale w tym samym gronie osób, jesteście już zmęczeni. Mamy jednak nadzieję, że spożytkujecie ten czas na poszerzenie swojej wiedzy i doskonalenie umiejętności. Korzystajcie z przedstawianych Wam propozycji i  nie poddawajcie się. Jeżeli potrzebujecie pomocy – pytajcie.  Jesteśmy tu dla Was. I na koniec mamy kilka próśb:

1) dbajcie o zdrowie własne i waszych rodzin, przestrzegajcie zasad higieny, stosujcie się do ogłoszonych zasad. I przede wszystkim zostańcie w domach;

2) spędzając czas w Internecie nie zapominajcie o bezpieczeństwie własnym i waszych danych, nie wypisujcie informacji i komentarzy, które mogą skrzywdzić innych;

3) w wolnych chwilach zaglądajcie na naszą stronę internetową. Zamieszczamy na niej informacje, które mogą Wam pomóc w trudniejszych momentach, ale też takie, które umilą Wam czas.

Życzymy Państwu oraz Wam drodzy Uczniowie zdrowia i wytrwałości

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP11 z OI w Katowicach

Skip to content