Infolinia – Rekrutacja do 1 klas

Zapraszamy Rodziców, którzy pragną zapisać swoje dzieci do klasy pierwszej do naszej szkoły do skorzystania z infolinii

Informacji związanych z rekrutacją udzielamy od godziny 8.00 do godziny 16.00

(poniedziałek – piątek) pod nr telefonu: 694 302 290

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI:

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Katowice rozpoczyna się dnia 23 marca 2020 r. o godz. 9.00.

O przyjęcie do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Katowice na rok szkolny 2020/2021 mogą ubiegać się dzieci urodzone w roku 2013 oraz dzieci z rocznika 2014 pod warunkiem, że realizowały roczne przygotowanie przedszkolne lub przedstawią opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice/News lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie, który można pobrać w dowolnej placówce szkolnej. We wniosku można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Informacja dotycząca wymogu podpisania zgłoszenia/wniosku przez obojga rodziców:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, jeśli nie będzie możliwości podpisania przez obojga rodziców zgłoszenia/wniosku, istnieje możliwość rozpatrywania wniosku podpisanego przez jednego z  rodziców wraz z oświadczeniem, iż drugi rodzic nie wnosi uwag co do  wyboru szkoły, z zastrzeżeniem, że drugi rodzic zostanie wezwany do  uzupełnienia podpisu niezwłocznie, po ustaniu zagrożenia o którym mowa.

Skip to content