Akcja społeczna „Podziel się laptopem”

„Podziel się laptopem” to akcja społeczna, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży mających utrudniony dostęp do komputera oraz internetu w okresie ogłoszonego w kraju stanu epidemicznego. Koordynatorami przedsięwzięcia są dr Anna Watoła i dr Tomasz Huk z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

W obecnej sytuacji brak odpowiedniego sprzętu oraz możliwości korzystania z sieci komputerowej sprawia, że niektóre dzieci nie mogą uczyć się zdalnie, a zatem nie realizują jednego z podstawowych praw dziecka – prawa do nauki.

Akcja ma na celu zachęcenie osób, w tym społeczności akademickiej, do pożyczenia na czas zamknięcia szkół swojego zbędnego laptopa dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Warunkiem jest, aby:

  • powierzchnia udostępnionego komputera była zdezynfekowana,
  • sprzęt miał możliwość łączenia się z internetem za pomocą wi-fi,
  • laptop miał zainstalowany dowolnie wybrany pakiet biurowy.

W marcu tego roku laptopy miały trafić do kenijskich szkół, jednak ze względu na obecną sytuację i ograniczenia w ruchu lotniczym inicjatorzy akcji postanowili, że sprzęt będzie bardziej przydatny w naszym kraju. Pierwsze laptopy trafią do jednego z domów dziecka.

Kontakt z koordynatorami akcji:

Skip to content