Zadania na wtorek 31 marca

Klasa 1 a

Edukacja polonistyczno – społeczna:
– podręcznik str. 38: przeczytaj tekst;
– ćwiczenia str. 35 zad. 1, 2, naucz się dowolnego wiersza do piątku 3 marca;
– kaligrafia str. 59.
Edukacja matematyczna:
– podręcznik: str. 36: wykonaj zadanie 1 i 2;
– ćwiczenia: str. 33 zad. 1.

Klasa 1 b

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj tekst na str. 35;
– poćwicz w zeszycie literkę „r”, „R”;
– wyszukaj w tekście i przepisz do zeszytu jak najwięcej wyrazów z r, „R”;
– zrób ćwiczenia na str. 33.
Edukacja matematyczno-przyrodnicza:
– przyjrzyj się ilustracji w podręczniku z matematyki str. 34 i 35;
– opowiedz, co widzisz ( pytania pod ilustracją);
– narysuj na kartce z bloku zapamiętane rośliny i zwierzęta. Podpisz je.
– podręcznik z matematyki str. 37 zadanie 3 i 4 do zeszytu

Klasa 1 c

Religia:
– temat 38 – wykonaj ćwiczenia, zobacz wersję elektroniczną.
Edukacja polonistyczna:
– drukowane i pisane litery: F, f – wykonaj zadania z podręcznika ze str. 40, 41 oraz z ćwiczeń ze str. 37.
Edukacja matematyczna:
– szacowanie i ważenie – poszukaj w domu rzeczy, które ważą 1 kg, możesz wykorzystać do tego wagę albo przyjrzyj się etykietom produktów spożywczych, na których jest napisane ile ważą.
Wychowanie- fizyczne:
– przebierz się w wygodny strój, weź udział w zajęciach sportowych przedstawionych w linku poniżej. https://www.youtube.com/watch?v=oBm5En379vc

Klasa 2 a

Edukacja polonistyczna:
– przeczytaj opowiadanie ,,Zabawa w sklep” – podręcznik str. 36-37, odpowiedz na pytania pod tekstem;
– wykonaj ćwiczenia 1 – 5 – ćwiczenia do polskiego str. 70-71.
Edukacja matematyczna:
– zapoznaj się z mapą Polski – podręcznik str. 41, odpowiedz na punkty pod mapą.
Informatyka:
– narysuj pisankę w programie PAINT;
– dyktanda.online – do wyboru.
Język angielski:
Topic: Feelings.
– zad. 1 str. 45 – posłuchaj i wskaż właściwy rysunek, powtórz nowe słówka i przeczytaj je, powtórz czynność, a następnie spróbuj wymienić słówka z pamięci;
– zapisz w zeszycie temat i nowe słówka, przetłumacz je;
– zadanie 2 str. 45 – posłuchaj piosenki i wskaż właściwe rysunki, spróbuj zaśpiewać piosenkę (wszystkie nagrania dostępne są na platformie edukacyjne lub na stronie www.macmillan.pl );
– wykonaj ćw. 1 i 2 na str. 45 w zeszycie ćwiczeń.

Klasa 2 b

Edukacja polonistyczna:
– przypomnij sobie pytania przymiotnika;
– w zeszycie z j. polskiego napisz Lekcja, data, Temat: Jaka była tytułowa bohaterka lektury?;
– poniżej wypisz co najmniej 5 przymiotników określających mamę z omawianej lektury (unikaj określeń dobra, fajna);
– przyjrzyj się ilustracji, przesłanej w załączniku, uszereguj obrazki zgodnie z chronologią, opowiedz mamie, tacie lub rodzeństwu przygodę z obrazka – konstruuj zdania poprawne gramatycznie.
Edukacja matematyczna:
– ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze str. 41 – wykonaj zad. 1, 2, 3, 4;
– powtarzaj tabliczkę mnożenia, obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=gsQDbJw2I9w#action=share
Edukacja muzyczna:
– zaśpiewaj piosenkę „Piosenka mądrych dzieci” Mała Orkiestra Dni Naszych https://www.youtube.com/watch?v=5rGQMKQYBzk&list=PLDQoT-U9SFxh6HY6DEUa7rguRGHqHYyfE
Religia:
– w celu utrwalenia powtarzaj na głos kilka razy Skład Apostolski z lektorem:
http://www.biblijni.pl/modlitwy/5_wierze_w_boga.html
– skorzystaj z TV live Mocni w Duchu (dzieci)-od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-12.30, program dla dzieci.
Język angielski:
Topic: Food, delicious food!
– zad. 1 str. 52 (podręcznik) Posłuchaj nagrania, wskaż właściwy rysunek i powtórz nowe słówka. Powtórz czynność, a następnie spróbuj powiedzieć słówka z pamięci;
– zapisz w zeszycie temat, wypisz i przetłumacz słówka;
– zad. 3 str. 52 (podręcznik) Posłuchaj a następnie zaśpiewaj rymowankę „Annie’s chant”.
– wykonaj ćw. 1 i 2 str. 50 (zeszyt ćwiczeń)
– posłuchaj piosenki https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc

Klasa 3 a

Edukacja polonistyczna:
Temat: Muzykanci z Bremy.
– uporządkuj i dokończ plan wydarzeń do tekstu „O czterech muzykantach z Bremy” (karta pracy będzie przysłana mailem – załącznik nr 4);
– zapisz w zeszycie temat lekcji;
– przepisz ułożony plan wydarzeń do zeszytu;
– do podanych nazw zwierząt dopisz czasowniki w ćwiczeniach dodatkowych str. 62 ćw. 1.
Edukacja plastyczna:
– wykonaj ilustrację do wybranego fragmentu baśni pt.„O czterech muzykantach z Bremy”.
Edukacja matematyczna:
Temat: Liczby czterocyfrowe.
– zapisz temat w zeszycie;
– przepisz na kolorowo informację z wykrzyknikiem z podręcznika str. 35;
– pod spodem uporządkuj malejąco liczby z podręcznika na str. 35 ćw. 2;
– rozwiąż zadanie tekstowe w ćwiczeniach na str. 34 ćw. 3.

Klasa 3 b

Edukacja polonistyczna:
– uzupełnij dialogi w dymkach na podstawie historyjki obrazkowej „Kiermasz szkolny” w ćwiczeniach na str. 64/65;
– wykonaj zadanie z Piszę na str. 65;
Edukacja matematyczna:
– zastąp mnożenie sumą tych samych składników – ćwiczenie str. 40;
– rozwiąż w zeszycie zadanie 1, 2 Karoliny z podręcznika ze str. 39 (nie zapisuj nowego tematu);
– napisz pytania do podanych zadań (zadania na mailu);
Edukacja przyrodnicza:
– przeczytaj informację na temat roślin leczniczych – podręcznik do matematyki str. 37;
Religia:
– temat 23 przeczytaj tekst z podręcznika, wykonaj ćwiczenia, zobacz wersję elektroniczną.

Klasa 4 a

Język polski:
Temat: Pisownia wyrazów z „ch”.
– przeczytaj wiersz Anny Kapuścińskiej „ Duchy” str. 188 ( zielony podręcznik);
– zapisz w zeszycie wyrazy zestawione parami ( wyrazy pokrewne):
zagłuszać- głuchy, brzuszek-brzuch, poruszać-ruch, nauszniki- ucho, słyszalny- słuch, duszek- duch; zaznacz kolorem ch;
– przepisz reguły pisowni wyrazów z „ch” („ Zapamiętaj!”) z ramki str. 189 ( zielony podręcznik).
Język angielski I grupa:
Temat: Danny goes swimming every day. Czas teraźniejszy prosty: Present Simple.
Zdania oznajmujące i przeczące. Lekcja on-line.
– zapoznaj się z objaśnieniem gramatycznym na str. 75 w podręczniku oraz na str. 126 – 127 w zeszycie ćwiczeń (Unit 6b);
– wykonaj ćw. 5, str. 72 oraz ćw. 7 str. 73 w zeszycie ćwiczeń.
Język angielski II grupa:
Topic: Ubiór i wyposażenie sportowca.
– przeczytaj historyjkę w podręczniku na stronie 86 (nagranie do tekstu 34: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15smfTVCe9mujYYOgbF4Ipbh5GLl5e_to);
– na podstawie przeczytanej historyjki wykonaj ćw. 2 w podręczniku na str. 86 oraz ćw. 1 w zeszycie ćwiczeń na str. 84.
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj 3 serie ćwiczeń: 1 min. podskoki obunóż w miejscu, wykroki – 10 razy każda noga, 10 pompek na kolanach (ułożenie tułowia tak aby ciało tworzyło jedną linię), 10 wznosów tułowia w leżeniu przodem (na brzuchu); między seriami zrób 1 min. przerwy;
– przypomnij sobie przepisy z koszykówki (zwróć uwagę na liczbę zawodników, wymiary boiska, jak długo trwa mecz, kiedy i jak zdobywa się punkt, kto zostaje zwycięzcą, co to jest dwutakt i faul).
Matematyka:
Temat: Powtórzenie wiadomości.
– z pomocą podręcznika oraz notatek w zeszycie wykonaj zadanie 10, 11, 12, 13 i 14 str. 61 (podręcznik).

Klasa 4 b

Przyroda:
Temat: Czy wszystkie skały są twarde?
– przeczytaj str. 144 – 146, proponuję film https://www.youtube.com/watch?v=9Cz8XeltTRI
– w zeszycie narysuj kolorowy komiks pt. Gleba – jak powstałam?
Język polski:
Temat: Wejść do innego świata…
– na podstawie odpowiednich fragmentów powieści, odpowiedz na pytanie: jak bohaterowie książki przedostawali się z jednego świata do drugiego? Dlaczego właśnie w taki sposób?;
– narysuj w zeszycie drzwi starej szafy, która oddzielała świat realny i świat Narnii (rysunek powinien być zgodny z opisem w lekturze).
Muzyka:
– przypomnij sobie piosenkę „Muzyczne echo Warszawy”.
– wypisz w zeszycie utwory Chopina (np. mazurki, preludia itd.).
– posłuchaj Preludium Des-dur zwanego deszczowym i wykonaj w zeszycie ilustrację do utworu.
WDŻ:
– dokończ wypowiedź, która zaczyna się zdaniem: Jestem dobrym kolegą (koleżanką) ponieważ…
Wychowanie fizyczne:
Uczymy się skipu A i C.
https://www.youtube.com/watch?v=Q6PxQqOB-4c
https://www.youtube.com/watch?v=5FuVt3aC5do

Klasa 5 a

Język angielski:
Topic: Czas Past Simple (czasowniki nieregularne):
– przeczytaj historyjkę w podręczniku na str. 84 (nagranie do tekstu 29: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15smfTVCe9mujYYOgbF4Ipbh5GLl5e_to);
– na podstawie przeczytanej historyjki wykonaj ćw. 2 w podręczniku na str. 84 (napisz odpowiedzi w zeszycie) oraz ćw. 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń na str. 82.
Wychowanie fizyczne:
– wykonaj rozgrzewkę z przyborem np. balon (jeśli nie posiadasz balonu, nic nie szkodzi. Zwiń skarpety i ćwicz, jakby to była mała piłka);
– doskonal skip A.
https://www.youtube.com/watch?v=Q6PxQqOB-4c
Język polski:
Temat: Cechy gatunkowe utworu „Katarynka”.
– przepisz do zeszytu lektur notatkę wysłaną na Vulcanie oraz ułóż krzyżówkę z hasłem „nowela”. Pytania powinny dotyczyć treści lektury.
Historia:
– wykonaj w zeszycie zadania 5, 6, 7, 8, 9, str. 158.
Matematyka:
Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych. Zapisz temat w zeszycie.
– zapoznaj się ze sposobem odejmowania ułamków dziesiętnych w podręczniku na str. 152 – przykład.
– wykonaj w zeszycie zadanie 1, przykład c i d z podręcznika – str. 152 oraz zadanie 3, przykład d, e, f , g, h z podręcznika – str. 152.

Klasa 5 b

Język angielski gr. I:
Topic: Czas Past Simple (czasowniki nieregularne).
– przeczytaj historyjkę w podręczniku na str. 84 (nagranie do tekstu 29: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15smfTVCe9mujYYOgbF4Ipbh5GLl5e_to);
– na podstawie przeczytanej historyjki wykonaj ćw. 2 w podręczniku na str. 84 (napisz odpowiedzi w zeszycie) oraz ćw. 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń na str. 82.
Historia:
– wykonaj w zeszycie zadania 5, 6, 7, 8, 9, str. 158.
Technika:
– wykonaj ekologicznego stworka (instrukcja str. 40-41 podręcznik) lub inną pracę w/g własnego pomysłu np. dekorację świąteczną.
Matematyka:
Temat: Różne sposoby zapisywania długości i masy.
– przeczytaj ponownie str. 148 i 149 (podręcznik);
– zrób zadanie 4, 5, 6 str. 150;
– możesz poćwiczyć na stronie https://www.matzoo.pl/klasa5/zamien-na-kilogramy_32_166 .
Język angielski gr. II:
Topic: Czas Past Simple – tworzenie zdań twierdzących, przeczących, pytających.
– wykonaj ćw. 4, 5, 6 w zeszycie ćwiczeń na str. 83.
Wychowanie fizyzne:
Temat: Uczymy się skipu A.
– wejdź na www.youtube.com/watch?v=Q6PxQqOB-4c

Klasa 5 c

Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 40 „Cierpiąca kobieta – dotyk wiary” i wykonaj zadania do tego tematu w ćwiczeniach;
– naucz się na pamięć nazw 14 stacji Drogi Krzyżowej ze skarbca lub z Internetu;
– skorzystaj z pomocy w utrwalaniu tej wiedzy, zachęcam do zabawy interaktywnej: https://learningapps.org/9331551.
Muzyka:
– przeczytaj opowiadanie „Folklor naszych sąsiadów” str. 114 – 116;
– zrób tabelkę w zeszycie (dwie kolumny; u góry po lewej wpisz Muzyka Ukrainy, po prawej Muzyka Rosji i wypunktuj najistotniejsze informacje);
– posłuchaj na YouTube brzmienia bandury.
Język polski:
Temat: Zdanie pojedyncze i złożone.
– przeczytaj Przypomnij sobie! ze str. 129 (niebieski podręcznik);
– przeczytaj i przepisz do zeszytu Zapamiętaj! ze str. 131;
– zapisz w zeszycie po 3 przykłady zdań pojedynczych i zdań złożonych, podkreśl w nich orzeczenia.
Matematyka:
Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych.
– zapisz temat w zeszycie;
– zapoznaj się ze sposobem odejmowania ułamków dziesiętnych w podręczniku na str. 152 – przykład;
– wykonaj w zeszycie zadanie 1, przykład c i d z podręcznika, str. 152 oraz zadanie 3, przykład d, e, f , g, h z podręcznika, str. 152.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Uczymy się skipu A.
– wejdź na www.youtube.com/watch?v=Q6PxQqOB-4c

Klasa 5 d

Wychowanie fizyczne>
Temat: Uczymy się skipu C.
– wejdź na www.youtube.com/watch?v=5FuVt3aC5do
Historia:
Powtarzamy wiadomości.
– przypomnij najważniejsze wiadomości działu IV – podr. str. 104 – 129,
– skorzystaj z notatek w zeszycie z poprzednich lekcji,
– sprawdź wiedzę z pytań w podsumowaniu str. 130.
Język angielski:
Topic: Czas Past Simple (czasowniki nieregularne).
– przeczytaj historyjkę w podręczniku na str. 84 (nagranie do tekstu 29: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15smfTVCe9mujYYOgbF4Ipbh5GLl5e_to);
– na podstawie przeczytanej historyjki wykonaj ćw. 2 w podręczniku na str. 84 (napisz odpowiedzi w zeszycie) oraz ćw. 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń na str. 82.
Matematyka:
Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych. Zapisz temat w zeszycie.
– zapoznaj się ze sposobem odejmowania ułamków dziesiętnych w podręczniku na str. 152 – przykład.
– wykonaj w zeszycie zadanie 1, przykład c i d z podręcznika – str. 152 oraz zadanie 3, przykład d, e, f , g, h z podręcznika – str. 152.
Język polski:
Temat: „Skarby gramatyki”. Okoliczniki.
– polecam obejrzenie filmu https://www.youtube.com/watch?v=SnR4ydl9jJY
– zapisz nową wiadomość (niebieski podręcznik) str. 116;
– wykonaj pisemnie ćwiczenia: 2, 5, 8 str. 114.

Klasa 6 a

Język angielski gr.1:
Topic: Reuse, renew, recycle – słownictwo.
– przepisz do zeszytu słówka z tabelki Vocabulary w podręczniku na str. 93 wraz z ich polskimi znaczeniami (znajdziesz je w podręczniku na str. 98);
– wykonaj ćw. 1, 2 w zeszycie ćwiczeń na str. 66.
Język polski:
Temat: Do początku początków. Narodziny świata-lekcja online.
– przeczytaj tekst na str. 155 -157;
– wykonaj zadanie 1 str. 158 (omówienie i wyjaśnienie hasła podczas lekcji).
Biologia:
Temat: Przegląd i znaczenie gadów.
– na podstawie podręcznika zrób zadanie 3 i 4 strona 111;
– proponuję https://epodreczniki.pl/a/gady/D1AaUku0v – punkt 2 przegląd gadów żyjących w Polsce.
Geografia:
Temat: Turystyczne atrakcje Czech.
– Podręcznik str. 140-144;
– napisz notatkę tylko o Czechach i narysuj plakat zachęcający do podróży po tym kraju (na ocenę).
Wzchowanie fizyczne:
– uczymy się skipu A, https://www.youtube.com/watch?v=Q6PxQqOB-4c.
Język angielski gr. 2:
Topic: Futuristic inventions. Wynalazki przyszłości.
– wysłuchaj tekstu z podręcznika (str. 86) i śledzić go w książce. Link do odsłuchu: https://drive.google.com/open?id=1CSdMMoCZzFFlgkQk85G7g-O4cOJZsMkc
– wykonaj w zeszycie zad. 1/87 (w żółtej ramce) wpisując tylko odpowiedzi;
– wykonaj ćw. 1, 2 str. 92 w ćwiczeniach.

Klasa 6 b

Język polski:
Temat: Powtórzenie wiadomości o wypowiedzeniach.
– przypomnij sobie typy wypowiedzeń (fioletowy podręcznik str. 119);
– wykonaj pisemnie ćwiczenia: 1, 3, 8 str. 116 – 121.
Informatyka:
Temat 3.4: Razem możemy więcej – przeczytaj i przećwicz.
Historia:
Powtórzenie wiadomości.
– odpowiedz na pytania 4-7 str. 182, w czwartek sprawdzenie wiadomości.
Wychowanie fizyczne:
Temat: Uczymy się skipu C.
https://www.youtube.com/watch?v=5FuVt3aC5do
Religia:
Temat: Kielich i patena – poświęcone naczynia.
– przeczytaj z podręcznika temat 33 „Kielich i patena – poświęcone naczynia” i wykonaj zadania do tego tematu w ćwiczeniach (ćw. 1, 2, 3, 4);
– przypomnij sobie do zaliczenia, jak modli się „Koronkę do Bożego miłosierdzia”;
– pomódl się słowami tej koronki, z prośbą o ustanie pandemii koronawirusa.
Język angielski:
Temat: Can you do it? Powtórzenie wiadomości z rozdziału 6.
– wykonaj ćw. 3, str. 82 i ćw. 4 str. 83.

Klasa 6 c

Język polski:
Temat: Orzeczenia czasownikowe i imienne.
– wymyśl i zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania do rysunku, znajdującego się w podręczniku na str. 125 w zadaniu 8 (np. Jest taternikiem – orzeczenie imienne. Pakuje się – orzeczenie czasownikowe);
– następnie rozwiń orzeczenia w zdania pojedyncze (np. Mój wujek jest odważnym taternikiem);
– zeszyt ćwiczeń, str. 54, ćw. 5.
Wychowanie fizyczne:
– zrób rozgrzewkę z „ piłką” . Zwiń czyste skarpetki w kulkę i potraktuj ją jak piłkę.
– następni przejdź do części głównej.
– doskonalimy skip A https://www.youtube.com/watch?v=Q6PxQqOB-4c
Matematykaz:
Temat: Upraszczanie wyrażeń algebraicznych.
– lekcja online.
– dla uczniów, którzy nie wezmą udziału w lekcji materiały zostaną zamieszczone w poczcie klasowej i w vulcanie,
– zadania do wykonania samodzielnie znajdą się w poczcie klasowej i w Vulcanie.
Technika:
– zapoznaj się z tekstem na str. 42. Wykonaj w zeszycie ćw 4. Dodatkowa instrukcja zostanie zamieszczona, jako załącznik na stronie dziennika.
Informatyka:
– przeczytaj tekst „Trafiony zatopiony” od str. 80.
– zbuduj skrypty zgodnie z instrukcją do strony 85.
– zaloguj się do poczty office 365( konto utworzone na zajęciach) w czasie twoich zajęć komputerowych i spróbuj nawiązać kontakt z nauczycielem na skypie.

Klasa 7 a

Historia:
„Nowe ruchy polityczne na ziemiach polskich” youtube.com/
Temat: Nowe ruchy polityczne na ziemiach polskich.
– przeczytaj rozdz. 6 str. 137 – 140,
– obejrzyj filmik watch?v=i9CU4TJEDCk (Pozwoli Ci to poznać i zrozumieć, czym różniły się od siebie organizacje polityczne dążące do odzyskania niepodległości przez Polskę.).
Język angielski grupa 1:
Temat: Revision, unit 6. (Powtórzenie, rozdział 6) Lekcja on – line.
– wykonaj ćw.1, 2 i 3 w zeszycie (odpowiedzi), str. 76;
– spróbuj zalogować się na www.myenglishlab.com i zarejestrować się zgodnie z instrukcją zamieszczoną na wewnętrznej stronie okładki zeszytu ćwiczeń. Wpisz kod, który tam znajdziesz, oraz uzyskaj dostęp do naszej grupy wpisując kolejny kod: CNYV-WVN9.
Znajdziesz tam wszelkie materiały multimedialne potrzebne do pracy z podręcznikiem oraz ćwiczenia, które ułatwią Ci ocenę twoich postępów w nauce.
Język angielski grupa 2:
Topic: A radio interview about how to save money. Listening. Part 2.
– proszę wykonać zad. 6,7/87 a odpowiedzi umieścić online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlGxV42XTwZPOVF_YJqNQma-on5iHGgAOFVaMBRpBknEqfFA/viewform?usp=sf_link
Link do odsłuchu: https://drive.google.com/open?id=1un029y16zGtvC43h9IGTO8ZK9KQH5Hq0
Geografia:
Temat: Turystyka.
– z podręcznika na str. 169 – 175, wykonaj notatkę odpowiadając na pytania: – Czym jest turystyka? Jaką rolę spełnia w gospodarce? -Jakie są walory (atrakcje) turystyczne Polski? -Jakie obiekty z Polski są wpisane na „Liście UNESCO”?; wykonaj zadanie w ćwiczeniach z tego tematu (str. 95-97).
Matematyka:
Temat: Zadania tekstowe.
– zapisz temat w zeszycie.
– spróbuj rozwiązać w zeszycie zadania 4 i 5 str. 198 z podręcznika.
– porównaj swoje rozwiązanie z filmem: https://www.youtube.com/watch?v=1vtKVjCs81U (szukaj zadań po treści, nie po numerach).
Język polski:
Temat: Dedykacja – ćwiczenia redakcyjne.
– zapoznaj się z radami dla piszących dedykację (podręcznik, str. 215) i zapisz informacje w zeszycie;
– zeszyt ćwiczeń, str. 256, zad. 1 i 2.
Wychowanie fizyczne:
Na stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej poszukaj przepisów jakie obowiązują w siatkówce. Przeczytaj je.
Wychowanie do życia w rodzinie:
– pooglądaj z rodzicami zdjęcia z okresu kiedy byłeś/byłaś małym dzieckiem. Powspominajcie.

Klasa 7 b

Informatyka I i II gr.:
http://rkinf.pl/01%20Sposoby%20przedstawiania%20algorytmow.pdf
rkinf.pl/02Schematblokowy.pdf
Fizyka:
Temat: Swobodne spadanie ciał.
– na podstawie podręcznika str. 174 – 177 lub filmu https://youtu.be/pH6wkUAjbDY odpowiedz w zeszycie na pytania: Jakim ruchem swobodnie spadają ciała i która to zasada dynamiki Newtona?; Pod wpływem jakiej siły swobodnie spadają ciała?; Czy spadek swobodny zależy od masy?
Dla chętnych z podręcznika ćw. 2 str. 178.
Język angielski:
Topic: Writing skills. Doskonalimy sprawność pisania wypracowania.
– wykonaj zadanie na karcie pracy. Karta jest edytowalna, więc można na niej pisać w Word’zie. Do 10 kwietnia: https://drive.google.com/open?id=1L-WOwevql2oFH9vfrK3CS_1d27TEKVGR
Pracę oddajemy na Google Classroom (lub na maila: akuc@sp11katowice.pl)
Język polski:
Temat: Rycerski świat.
– przeczytaj informacje o średniowiecznym rycerzu oraz lekturze „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza na str. 167 (podręcznik), sporządź notatkę;
– zapoznaj się z definicją powieści historycznej na str. 167, sporządź notatkę;
– przeczytaj fragment lektury „Krzyżacy”, str. 169 – 173;
– wykonaj pisemnie zad. 2,3 str. 173 ( podręcznik).
Chemia:
Temat: Wiązania chemiczne i wzory związków – podsumowanie.
– wykonaj w zeszycie zadanie 1, 2 i 4 ze str. 158 w podręczniku;
– w zdaniu 4 dodatkowo narysuj wzory strukturalne do przykładów c, d, e, h.

Klasa 7 c

Język niemiecki:
Temat: In der Schule lerne ich… – Schulfächer (przedmioty szkolne).
– wypisz nazwy przedmiotów szkolnych z zadania 5a oraz 6 (podręcznik str. 73 – 74);
– posłuchaj wymowy https://www.youtube.com/watch?v=8n_ev_kOS1I;
– zobacz 5-minutowy filmik https://www.youtube.com/watch?v=z7Hhd9jsOi8;
– wykonaj pisemnie zadanie 5c, zapisz pytania i odpowiedzi (wann?- kiedy?, wie viele Stunden? – ile lekcji?).
Historia:
Temat: Rozwój gospodarczy ziem polskich.
– przeczytaj rozdz. 5 str. 130 – 135, – zwróć uwagę na przemiany gospodarcze i społeczne jakie dokonały się na ziemiach polskich pod zaborami, wykorzystaj Ikonografię str. 132 – 133 i mapę str. 134, przyjrzyj się postaciom, które przyczyniły się do rozwoju i pielęgnowania wartości polskich.
Praca pisemna: Praca z mapą str. 134 – zadanie 1. wypisz gałęzie przemysłu jaki rozwijały się w poszczególnych zaborach, 2. przeczytaj tekst źródłowy (str. 135) i wykonaj zadanie 1, 2.
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 40 „Rzeczpospolita Obojga Narodów krajem tolerancji religijnej” oraz wykonaj następujące zadania:
– przerysuj do zeszytu kolorowy schemat podziału chrześcijaństwa (str. 130) oraz zapisz następujące zdania w ramach notatki: Warto znać prawdy wiary oraz ich uzasadnienie. Moim obowiązkiem jest szanować ludzi innych wyznań i religii, bo tylko taka postawa prowadzi do zgody i harmonijnego współżycia między ludźmi.;
– przypomnij sobie też 6 prawd naszej wiary – z Internetu.
Chemia:
Temat: Wiązania chemiczne i wzory związków – podsumowanie.
– wykonaj w zeszycie zadanie 1, 2 i 4 ze str. 158 w podręczniku;
– w zdaniu 4 dodatkowo narysuj wzory strukturalne do przykładów c, d, e, h.
Matematyka:
Temat: Zadania tekstowe.
– zapisz temat w zeszycie.
– spróbuj rozwiązać w zeszycie zadania 4 i 5 str. 198 z podręcznika.
– porównaj swoje rozwiązanie z filmem: https://www.youtube.com/watch?v=1vtKVjCs81U (szukaj zadań po treści, nie po numerach)
Język polski:
Temat: Dedykacja – ćwiczenia redakcyjne. Lekcja online.
– zapoznaj się z radami dla piszących dedykację (podręcznik, str. 215) i zapisz informacje w zeszycie;
– zeszyt ćwiczeń, str. 256, zad. 1 i 2.

Klasa 8 a

Język niemiecki:
Temat: Was brauchst du zum Skifahren?
– wypisz z zadania 4a rzeczowniki z rodzajnikami (podręcznik str. 62);
– na podstawie ćwiczenia 4b ułóż 6 zdań i zapisz do zeszytu np. „Zum Tennisspielen brauche ich einen Ball.”(pamiętaj o rzeczowniku w bierniku – Akkusativ).
Wiedza o społeczeństwie:
– zapoznaj się z testem str. 165. Ostateczny termin na prezentacje.
Język angielski 1 grupa:
Temat: Dollhouse museum in Warsaw. Doskonalenie rozumienia tekstów pisanych oraz uzupełniania luk w zdaniach.
– wykonaj zadania ze str. 99. Nagrania na www.oup.com/elt/repetytorium8klasa
Język angielski 2 grupa:
Topic: Writing skills. Doskonalimy umiejętność pisania wypracowania.
– proszę napisać krótką wypowiedź pisemną: https://drive.google.com/open?id=1EK5wTkxeXUAJpnxhor3n7lozcnWwCvdT (Można pisać na karcie w WORD’zie lub napisać na kartce i zrobić zdjęcie) i wysłać do mnie na maila akuc@sp11katowice.pl – termin 5 kwietnia.
Informatyka:
– http://rkinf.pl/02StosowanieZmiennych.pdf
Wychowanie fizyczne:
– ćwiczenia mięśni grzbietu (w leżeniu przodem, ręce zgięte w łokciach na wysokości klatki piersiowej, wykonuj wznos klatki piersiowej) oraz przysiady (na całych stopach). Ilość powtórzeń dostosuj do swoich możliwości.
Język polski:
Temat: Na wyspie Roke.
– przypomnij sobie treść tekstu „Czarnoksiężnik z Archipelagu”;
– wykonaj pisemnie zadania 5 i 12 z podręcznika str. 180.
Historia:
– str. 202 – 204 „Wydarzenia 1976”- wypisz przyczyny, skutki i w krótko w punktach przebieg wydarzeń czerwca 1970;
– wyjaśnij pojęcia: ZOMO, KOR ,ROPCiO, SB.
WOS:
Powtórzenie wiadomości.
– zrób test ze str. 165, w czwartek sprawdzenie wiadomości.

Klasa 8 b

Informatyka:
http://rkinf.pl/02StosowanieZmiennych.pdf
Język niemiecki:
Temat: Wo können wir Sport treiben?
– wypisz do zeszytu wyrażenia z zad. 4c (podręcznik str. 62) z polskim tłumaczeniem;
– napisz do każdego zdanie np. „Im Schwimmbad schwimme ich.” lub „Im Schwimmbad kann ich tauchen.”;
– wykonaj ćwiczenia 6 i 7 ze str. 34 (zeszyt ćwiczeń).
Wychowanie fizyczne:
Na stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej poszukaj przepisów jakie obowiązują w siatkówce. Przeczytaj je.
Język polski:
Temat: Na planecie Ziemia.
– odpowiedz pisemnie na pytanie: kogo Mały Książę spotkał na Ziemi i o czym rozmawiali?
– przedstaw w punktach historię Małego Księcia i róży, zastosuj równoważniki zdań;
– napisz, jakie uczucia towarzyszyły Małemu Księciu w kontakcie z różą i jak ewoluowały?
Chemia:
Test / kartkówka – węglowodory. Na vulcanie otrzymasz link do testu, który będzie aktywny od godz.9:00 do 20:00. Test rozwiązujemy tylko raz. Powodzenia.
WOS:
– rozwiąż test ze str. 165, dziś upływa termin odsyłania prezentacji.
Matematyka:
– zapisz w zeszycie temat.
Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.
– wykonaj zadania z części matematycznej z dnia 17.03.2020, przygotowującej do egzaminu ze strony:
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/258-egzamin-osmoklasisty/971-e8-zadania-do-powtorki-przed-egzaminem
– rozwiąż zadania 5 – 8 z karty pracy nr 9.

Klasa 8 c

Fizyka:
Dział „OPTYKA”. Temat: Światło i jego właściwości.
– przeczytaj z podręcznika str. 212 – 216 i obejrzyj film https://youtu.be/5D5asDYeEaQ .
– w zeszycie odpowiedz na następujące pytania: Co to jest światło?; Co przenosi światło?; Jak dzielimy źródła światła (podaj po 3 przykłady źródeł)?; Jak rozchodzi się światło?; Co to jest promień świetlny?
Biologia:
Temat: Zależności pokarmowe.
– przeanalizuj tekst str. 121 – 124;
– do zeszytu zapisz 3 poziomy troficzne oraz definicje: łańcuch pokarmowy i sieć pokarmowa; -uzupełnij kartę pracy i wyślij na adres ekl@sp11katowice.pl do 8.03;
Pomocne: https://opracowania.pl/opracowania/przyroda/zaleznosci-miedzy-organizmami,oid,539
Język polski:
Temat: Na wyspie Roke.
– przypomnij sobie treść tekstu „Czarnoksiężnik z Archipelagu”;
– wykonaj pisemnie zadania 5 i 12 z podręcznika str. 180.
Religia:
– przeczytaj z podręcznika temat 31 „Jak spotkać żywego Jezusa? – obecność Chrystusa w liturgii”;
– przeczytaj w internecie, czym jest Komunia duchowa. Możesz Ją przyjmować wtedy, gdy nie możesz pójść na Mszę św. do kościoła (np. teraz w okresie pandemii koronawirusa).
Język angielski:
Temat: Sports. Słownictwo.
– ćw. 6, 7 i 8, str.105 – w zeszycie.
Matematyka:
– zapisz w zeszycie temat.
Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.
– wykonaj zadania z części matematycznej z dnia 17.03.2020, przygotowującej do egzaminu ze strony: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/258-egzamin-osmoklasisty/971-e8-zadania-do-powtorki-przed-egzaminem
– rozwiąż zadania 5 – 8 z karty pracy nr 9.
Informatyka:
http://rkinf.pl/02StosowanieZmiennych.pdf

Skip to content