Przerwa świąteczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) oraz interpretacją przepisu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z dnia 14.12.2018 r. Dyrektor szkoły przeprowadził w czasie zebrań diagnozę potrzeb rodziców w zakresie opieki nad dziećmi. Na podstawie wyników podjął decyzję, że w szkole nie będą organizowane zajęcia świetlicowe w czasie zimowej przerwy świątecznej, tj. od 23 do 31 grudnia 2019 r.

Skip to content