Dzień Osób Niepełnosprawnych

Po raz kolejny w naszej szkole obchodzimy dzień trzeciego grudnia, międzynarodowe święto, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
w 1992 na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983–1992).

Celem corocznych obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych jest zwrócenie uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności, a także ukazanie korzyści płynących z pełnej integracji osób niepełnosprawnych w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

Niepełnosprawność jest jednym z ważniejszych problemów współczesnego świata. Według danych WHO ponad 650 mln osób na świecie jest niepełnosprawnych w następstwie psychicznych, fizycznych oraz sensorycznych niesprawności. Stanowi to około 10 proc. populacji.

W Polsce liczba osób niepełnosprawnych to prawie 5,5 mln. Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności w Polsce stanowią schorzenia układu krążenia, narządów ruchu oraz schorzenia neurologiczne.

W ramach obchodów na korytarzach szkoły zostały przygotowane gazetki tematyczne oraz krótka  filmowa prezentacja na temat osób
z niepełnosprawnościami wyświetlana na parterze szkoły; podczas zajęć
z wychowawcami omówiono problematykę niepełnosprawności, a chętni uczniowie wykonali w swoich klasach gazetki ścienne związane z omawianym świętem.

W tym dniu, już po raz trzeci, włączamy się w ogólnopolską akcję „Jest Robótka”. Chcemy wywołać „świąteczny uśmiech” na twarzach dorosłych
z niepełnosprawnością intelektualną – podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Niegowie poprzez przygotowanie  dla nich kartek świątecznych i drobnych upominków.

Skip to content