Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Informujemy, że dni 17, 18, 19 grudnia 2019 r. będą dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, w związku z organizacją próbnych egzaminów dla uczniów klas siódmych i ósmych. W kolejnych dniach odbędzie się egzamin z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, z zachowaniem wszystkich procedur obowiązujących na egzaminie właściwym. W tych dniach będzie czynna świetlica, prosimy jednak o zabezpieczenie, w miarę możliwości, opieki dzieciom we własnym zakresie, ze względu na konieczność zapewnienia zdającym ciszy.

Za wprowadzone zmiany przepraszamy.

Skip to content