Stypendia szkolne 2019/2020

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów, których kryterium dochodowe w rodzinie nie przekracza 528 zł netto na osobę.

Wnioski można składać w terminie: do 13 września 2019 r.

W przypadku rodzin składających wnioski na więcej niż jedno dziecko należy złożyć wnioski dla wszystkich dzieci w tym samym terminie. Wnioski dla dzieci, które od września 2019r. rozpoczną naukę w „nowej szkole” winny być złożone w terminie 15 września 2019r.

Do wniosku powinny być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (Zał.8) członków rodziny ucznia oraz inne zaświadczenia.

Dochody powinny być wykazane za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, czyli:
– jeżeli wniosek jest składany w terminie wrześniowym, to zarobki muszą być wykazane za miesiąc sierpień.

W sytuacji wymagającej dodatkowego wyjaśnienia należy złożyć oświadczenie. Oświadczenia należy składać wyłącznie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wraz z klauzulą o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. (Zał.6 i 6A oświadczenie ogólne i oświadczenie prace dorywcze i pup)

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Przed przystąpieniem do wypełnienia WNIOSKU należy zapoznać się z pouczeniem (strony od 6 do 9 wniosku).

Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny.

Skip to content