„Piękna Nasza Polska Cała” – kolejna edycja projektu!

Po sukcesie pierwszej edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała” postanowiliśmy w roku szkolnym 2019/2020 kontynuować realizację tej wyjątkowej lekcji patriotyzmu i historii Naszego kraju. Tym samym pragniemy poinformować o przystąpieniu przez Naszą placówkę do kolejnej edycji projektu.

Cele realizacji projektu:

  • Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży.
  • Poznanie historii państwa i symboli narodowych.
  • Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski.
  • Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
  • Wzmacnianie poczucia wartości i dumy z bycia Polakiem.
  • Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.
Skip to content