Jestem szczęśliwym człowiekiem

W tym roku szkolnym zajmujemy się zdrowiem psychicznym  i będziemy realizować nasz własny projekt prozdrowotny

„Jestem szczęśliwym człowiekiem”

       Jako Szkoła Promująca Zdrowie dbamy o wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych, promujemy  ruch i aktywne spędzanie czasu wolnego oraz staramy się        zapewnić przyjazne  środowisko do życia i rozwoju naszych uczniów.

       Profilaktyka i ochrona zdrowia najmłodszych to od lat jedno z najważniejszych działań, jakie  planujemy i realizujemy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

W naszym dorobku zawsze zwracaliśmy szczególną uwagę na profilaktykę i ochronę zdrowia popartą wiedzą i doświadczeniem specjalistów i organizacji, które  z nami współpracują.

             WedługŚwiatowej Organizacji Zdrowia, aktualna definicja określająca zdrowie, to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego
i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).

Powinniśmy koncentrować się na samym zdrowiu – wzmacniać je przez odpowiedni tryb życia (np. odpowiednie żywienie, ruch fizyczny), sposób myślenia i właściwe radzenie sobie
z naszymi emocjami. Naszym celem głównym w sferze rozwoju umysłowego i społecznego dziecka, jest zapobieganie problemom wychowawczym zanim one wystąpią.

W tym roku szkolnym pragniemy w szczególny sposób zająć się zdrowiem psychicznym.

Będziemy  promować działalność wolontariacką oraz samorządność wśród młodzieży.

Spodziewamy się, że poprzez chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, większe zaangażowanie się w życie szkoły naszych uczniów, zmniejszy się ilość występowania zachowań ryzykownych oraz agresji słownej i fizycznej.

Celem naszych działań będzie dążenie do występowania  wyższego poziom prospołeczności wśród uczniów.

Osiągniemy to poprzez organizację wielu akcji oraz udział w programach i projektach,
tj.: ”Festyn środowiskowy”, „Tydzień życzliwości”, „Tydzień integracji”, Środowiskowy Program Profilaktyczny ,,Wędruj z nami”, „Zdrowe śniadania”, „Sprzątanie świata”, „Trzymaj formę”, „Bezpieczne dziecko przyjaciel Sznupka”, „Paraolimpiada”, „Marzycielska poczta” „Paczka dla Bohatera” ,„Szlachetna Paczka”, kółka zainteresowań, inne.

Skip to content