Uwaga fala upałów nadal trwa!


Zarządzenie nr 18/2018/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej 11 z Oddziałami Integracyjnymi
w Katowicach im. Tadeusza Kościuszki

w sprawie skrócenia zajęć lekcyjnych w związku z wystąpieniem fali upałów z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu trwania zajęć edukacyjnych ustalonego w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz.69, z póź.zm.) postanawiam:

 – skrócić czas trwania lekcji do 30 minut w dniach 17 czerwca 2019 r. W tych dniach obowiązują następujące godziny rozpoczynania i kończenia lekcji:

1. 8.00-8.30

2. 8.40-9.10

3. 9.20-9.50

4. 10.00-10.30

5. 10.40-11.10

6. 11.25-11.55

7. 12.10-12.40

8. 12.50-13.20

9. 13.30-14.00

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wcześniejsze odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej.

Dyrektor Szkoły

dr Tomasz Huk

Skip to content