Egzamin ósmoklasisty zakończony sukcesem !!!

Uczniowie naszej szkoły uzyskali wyniki wyższe niż uczniowie w kraju we wszystkich egzaminach. W przypadku egzaminu z języka polskiego wynik szkoły jest wyższy o 11 punktów procentowych, w przypadku  matematyki o 12 punktów procentowych, 
a w przypadku języka angielskiego aż o 19 punktów procentowych.

Wyniki najwyższe z języka polskiego uzyskało 8 uczniów (1 wynik 100%), 
z matematyki 7 uczniów (1 wynik 100%), z języka angielskiego 16 uczniów (2 wyniki 100%).

Skip to content