Warsztaty chemiczne

W maju klasy 8 naszej szkoły miały okazję zabawić się w młodych chemików. Grupa chętnych uczniów wzięła udział w warsztatach chemicznych w Pałacu Młodzieży.
Uczniowie zajęli się „cukrami”. Samodzielnie wykonując doświadczenia zbadali jakie pierwiastki wchodzą w skład cukrów, wykrywali obecność cukrów w produktach spożywczych, przeprowadzili próbę Trommera oraz próbę Tollensa otrzymując w jej wyniku piękne srebrne lustra. Mogli też zobaczyć „wijące się chemiczne węże”. Zajęcia przebiegały w atmosferze skupienia, uczniowie pracowali z zaangażowaniem. Samodzielne eksperymentowanie dało każdemu uczestnikowi zajęć dużo satysfakcji, a entuzjazm nie słabł jeszcze długo po skończonej pracy.Skip to content