Informacja strajkowa nr 3 – działanie stołówki szkolnej

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o przekazywanie (z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 13.00) informacji o ewentualnej nieobecności dziecka na szkolnym obiedzie na adres stolowka@sp11katowice.pl

Jednocześnie przypominam, że godziny funkcjonowania stołówki nie ulegną zmianie do wtorku, tzn. do 9.04.2019r.

Ze względu na rekolekcje, od środy do piątku obiad będzie wydawany do godziny 13.00.

Zasady zwrotu opłaty za niewykorzystane obiady

  1. Nieobecność na obiadach należy zgłosić intendentowi.
  2. Po uprzednim zgłoszeniu nieobecności ucznia w szkole, zwraca się opłatę za niewykorzystany posiłek od dnia następnego.
  3. Rodzic zobligowany jest do podania numeru konta na który zwrot ma być przekazany.
  4. W przypadku nie podania numeru konta zwrot możliwy do odbioru jedynie osobiście w kasie Centrum Usług Wspólnych Wita Stwosza 7, termin odbioru gotówki będzie konkretnie podany przez intendenta.
  5. Zwroty przekazywane na rachunek bankowy po zakończeniu  miesiąca .
  6. W przypadku planowanej nieobecności należy zgłosić ten fakt przynajmniej 1 dzień wcześniej.
  7. W przypadku nie korzystania z obiadów z powodu wyjazdu zorganizowanego (wycieczka klasowa) rodzic zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu  nie później niż trzy dni  przed planowanym wyjazdem.
  8. W przypadku wyjścia zorganizowanego (kino, teatr) zgłasza ten fakt intendentowi rodzic z jednodniowym wyprzedzeniem do godz.13.00- tej.
Skip to content