Informacja strajkowa nr 1

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice

Najprawdopodobniej pracownicy Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach przystąpią do strajku od dnia 8.04.2019 roku.

Jako dyrektor Szkoły zwracam się do Państwa z gorąca prośbą o wyrozumiałość i zapewnianie w tym czasie dla swoich dzieci opieki. Ponieważ ogromnie wierzę,  że strona Rządowa podpisze porozumienie ze Związkami Zawodowymi, liczę że finalnie do strajku nie dojdzie.

Na chwilę obecną mogę jedynie zadeklarować:

  1. Swoją opiekę nad dziećmi w godzinach od 8.00 do 13.00, przy czym grupa zgodnie z przepisami nie może liczyć więcej niż 25 dzieci.
  2. Funkcjonowanie kuchni i stołówki szkolnej, a zatem wydawanie obiadów zgodnie z planem.

Ogromnie liczę na Państwa zrozumienie powagi sytuacji i na Państwa pomoc. Dlatego zwracam się gorącą prośbą
o pomoc na miarę swoich możliwości i pozostawienie dzieci w domu na okres strajku.

Rodzicom, którzy znajdą się w wyjątkowo trudnej sytuacji proponuję swoją opiekę nad dziećmi w wyżej wymienionych godzinach.

Szanowni Państwo, sytuacja jest dynamiczna i nadal jest wiele niewiadomych, dlatego uprzejmi proszę
o sprawdzanie strony internetowej szkoły (www.sp11katowice.pl) lub na FB szkoły, na której  będę zamieszczał bieżące informacje
o zaistniałej sytuacji.

Za życzliwość i zrozumienie serdecznie dziękuję,

z wyrazami najwyższego szacunku

dr Tomasz Huk

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi
w Katowicach

Skip to content