Briefing prasowy w związku ze Światowym Dniem Świadomości Autyzmu

We wtorek 2 kwietnia 2019 roku o godz. 10.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, s. 144) odbył się briefing prasowy dotyczący Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. W spotkaniu z dziennikarzami udział wzięli naukowcy Uniwersytetu Śląskiego: dr Anita Pollak z Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji, dr Tomasz Huk z Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów, a także studentka V roku psychologii Anna Sporysz. W spotkaniu uczestniczyły również architekt dr Barbara Uherek-Bradecka z Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach oraz Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, pedagog specjalny w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.

W ramach seminarium magisterskiego prowadzonego w Instytucie Psychologii UŚ pod kierunkiem dr Anity Pollak, Anna Sporysz przygotowuje pracę dotyczącą psychologicznych aspektów projektowania przestrzeni dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Część badawcza pracy powstała we współpracy z dr. Tomaszem Hukiem, pedagogiem i dyrektorem szkoły podstawowej, w której uczą się m.in. dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z architektem dr Barbarą Uherek-Bradecką.


Uczestnicy spotkania (od lewej): dr Barbara Uherek-Bradecka, dr Tomasz Huk, Anna Sporysz, dr Anita Pollak oraz Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska
fot. Sekcja Prasowa UŚ

Autyści poprzez nietypowe i specyficzne postrzeganie napływających bodźców, interpretują otaczający świat w wyjątkowy sposób, stąd niedostosowanie przestrzeni do potrzeb dzieci z autyzmem może utrudniać im nabywanie nowych umiejętności. W związku z tym Anna Sporysz w ramach prowadzonych przez siebie badań postanowiła m.in. zgromadzić i poddać analizie opinie na temat znaczenia zmian architektonicznych wprowadzonych w przestrzeni klasy szkolnej dla procesu nauki i zabawy dzieci ze spektrum autyzmu. Brana pod uwagę jest opinia m.in. rodziców lub opiekunów dzieci, osób mających z nimi kontakt lub posiadających wiedzę na temat zaburzeń, a także tych, którzy są bezpośrednio dotknięci autyzmem.

Źródło: https://www.us.edu.pl/briefing-prasowy-w-zwiazku-ze-swiatowym-dniem-swiadomosci-autyzmu

Skip to content