Śp. Róża Maria Terlecka

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.  Róży Marii Terleckiej

Nauczycielki i Wicedyrektorki

Szkoły Podstawowej nr 11 w Katowicach.

Pożegnaliśmy, osobę nam bliską, cenioną i szanowaną przez współpracowników i absolwentów.

Cześć Jej Pamięci

Dyrektor i Społeczność Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

Skip to content