AutorJustyna Brzezinska

Rekrutacja uzupełniająca do klasy I

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do klasy ogólnodostępnej i integracyjnej (część ogólnodostępna) Od dnia 08.05.2023 r. rusza rekrutacja dla kandydatów, którzy chcą wybrać inną szkołę niż szkoła obwodowa lub kandydatów z obwodu, którzy nie zarejestrowali zgłoszenia w systemie naborowym w poprzednim terminie. W tym celu zostanie Państwu udostępniony formularz w wersji elektronicznej. Adres strony www z dostępnym wnioskiem to: www.rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl Wniosek należy wydrukować  z systemu, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lubkryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do placówki pierwszego wyboru w terminie od 08 maja 2023 r. do 19 maja 2023 r. UWAGA!! Założenie konta na stronie naborowej nie skutkuje przyjęciem do klasy I. Akceptacja […]

Czytaj więcej
Skip to content