OBIADY

Przypominam o opłatach za obiady

64 zł -obiady w miesiącu grudniu

Proszę o terminowe wpłaty oraz przesłanie potwierdzenia zapłaty

na adres stołówki,aby wpisać dziecko na listę.

Brak wpłaty lub potwierdzenia oznacza skreślenie z listy w miesiącu grudniu

Skip to content